iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 11. 2018
16:00 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
14918
zhlédnutí

Klima mění Česko 1/4

Klimatická změna jako jedna z největších výzev v dějinách lidstva. Je hrozbou, ale i příležitostí. Kdo by ji měl řešit? Příklady klimatických opatření, na nichž se společně podílí různé subjekty.

20 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klima mění Česko

 • 00:00:28 Změna klimatu je jednou
  z největších výzev
 • 00:00:30 v dějinách lidstva.
 • 00:00:32 Její důsledky dnes pociťují
  obyvatelé většiny zemí světa,
 • 00:00:35 včetně České republiky.
 • 00:00:37 Změna klimatu ovšem nepředstavuje
  pouze hrozbu,
 • 00:00:40 stejně tak je velkou příležitostí,
 • 00:00:42 jak zlepšit různé oblasti
  lidského života.
 • 00:00:46 A právě tyto pozitivní příklady
 • 00:00:48 bychom vám rádi ukázali v našem
  čtyřdílném cyklu Klima mění Česko.
 • 00:00:54 *Za dobrými příklady z praxe
 • 00:00:56 jsme se vydali do různých částí
  naší země.
 • 00:00:58 Čekala nás setkání s inspirativními
  jedinci,
 • 00:01:01 kteří se snaží zpomalit nástup
  klimatické změny
 • 00:01:04 a adaptovat se na její dopady.*
 • 00:01:07 -Dám jednoduchý příklad,
 • 00:01:08 že jedu benzínovým autem kolem
  2-2,50 na kilometr jenom palivo.
 • 00:01:12 Když jedu tím elektrickým,
 • 00:01:13 tak když už jsem netankoval
  někde zadarmo,
 • 00:01:15 což je dneska ještě pořád běžné,
 • 00:01:16 tak mě to stojí 20,
  maximálně 40 haléřů.
 • 00:01:20 *Zaměřili jsme se na podniky,
  města a obce,
 • 00:01:22 které sázejí na obnovitelné zdroje
  a chytrá řešení.*
 • 00:01:27 -Aby lidé věděli,
  že je to pro ně výhodné,
 • 00:01:29 že šetří čas, že šetří peníze,
 • 00:01:31 ale hlavně že se chováme přívětivě
  k životnímu prostředí.
 • 00:01:36 *Diskutovali jsme s množstvím
  expertů a vědců o tom,
 • 00:01:38 jakých klimatických opatření
  je v Česku třeba.*
 • 00:01:42 -Naším úkolem je co nejvíce
  zpomalit odtok vody z našeho území,
 • 00:01:47 a udělat všechno pro to,
 • 00:01:48 abychom ji nějakým způsobem
  zadrželi,
 • 00:01:50 ať už na povrchu,
  nebo pod povrchem.
 • 00:01:53 *A obzvláště nás zajímal
  názor mladých lidí.*
 • 00:01:55 -Lidé by si měli uvědomit
  hlavně to,
 • 00:01:58 že tato planeta nám dala
  vlastně život
 • 00:02:00 a všechny možné suroviny,
  abysme tady přežili,
 • 00:02:02 a my se k ní teď chováme
  opravdu nehezky.
 • 00:02:09 -Na úvod si ale nejprve připomeňme,
 • 00:02:11 proč je klimatická změna
  tak vážným tématem
 • 00:02:13 a do jaké míry je za ni
  svou činností zodpovědný člověk.
 • 00:02:18 *Stabilní klimatické podmínky
  v období posledních 10000-12000 let
 • 00:02:22 umožnily nebývalý rozmach
  lidské civilizace.
 • 00:02:25 Jenže právě v důsledku lidských
  aktivit
 • 00:02:28 se dnes globální klima
  mění takovou rychlostí,
 • 00:02:31 že to ohrožuje samotnou podstatu
  existence moderní společnosti.
 • 00:02:35 Data ukazují, že 16 ze 17 let
  v novém tisíciletí
 • 00:02:39 bylo nejteplejšími v celé historii
  těchto měření.*
 • 00:03:00 *Podle vědců se nacházíme
  v nové geologické epoše
 • 00:03:03 zvané antropocén.
 • 00:03:05 Během tohoto období završilo
  lidstvo
 • 00:03:07 proces ovládnutí planety Země.
 • 00:03:09 Příroda se stala pouhou součástí
  světa lidí
 • 00:03:12 a ti její úlohu omezili
  na poskytování přírodních zdrojů,
 • 00:03:16 zejména vody a nerostných surovin.*
 • 00:03:20 -Antropocén je vlastně totožný
 • 00:03:22 se současnou průmyslovou
  civilizací,
 • 00:03:24 to znamená, je tady s námi
  už nějakých 200-300 let.
 • 00:03:31 A to právě v souvislosti se změnou
  klimatu
 • 00:03:33 je velmi charakteristické to,
 • 00:03:36 že se využívá masivně energetických
  zdrojů z fosilních paliv,
 • 00:03:41 kterými se uvolňuje do atmosféry
 • 00:03:44 zejména oxid uhličitý
  a další skleníkové plyny,
 • 00:03:47 a tím to má na klima
  velmi zásadní význam.
 • 00:03:54 *Působení skleníkových plynů
  a skleníkového efektu atmosféry
 • 00:03:57 je základním předpokladem
  stabilního klimatu na Zemi.
 • 00:04:01 Bez skleníkových plynů by byla
  průměrná teplota atmosféry
 • 00:04:04 v blízkosti zemského povrchu
 • 00:04:06 asi o 33 stupňů Celsia nižší,
  než je v současnosti.
 • 00:04:11 Země by pravděpodobně nebyla vůbec
  vhodná pro život, jak ho známe.
 • 00:04:15 Průmyslová revoluce ovšem přirozený
  koloběh uhlíku narušila,
 • 00:04:19 protože začala do ovzduší dodávat
  velká množství oxidu uhličitého
 • 00:04:23 a dalších skleníkových plynů.
  Jejich zvýšená koncentrace
 • 00:04:28 měla a má za následek globální
  oteplování,
 • 00:04:31 což potvrzují četné klimatické
  modely.*
 • 00:04:35 -Tak ještě před 10 lety jsme
  si mohli myslet,
 • 00:04:37 že ty modely přestřelují,
  to znamená,
 • 00:04:39 že ta aktuální situace
  není tak tragická,
 • 00:04:41 ale teď se začíná ukazovat,
  že ty modely měly pravdu,
 • 00:04:44 dokonce že byly některé příliš
  optimistické,
 • 00:04:46 že ten vývoj je horší, než jsme si
  ještě před 20 lety mysleli.
 • 00:04:51 A je to dáno tím, že před těmi
  20 lety,
 • 00:04:53 když se začínaly dělat
  ty první zprávy,
 • 00:04:55 tak si to vědecké společenství
  myslelo,
 • 00:04:57 že emise skleníkových plynů
 • 00:04:59 nebudou stoupat tak závratnou
  rychlostí, jak stoupají teď.
 • 00:05:02 Dneska už jsme na 410 ppm
  u oxidu uhličitého,
 • 00:05:06 což je neuvěřitelné číslo.
 • 00:05:08 Ročně přidáváme do atmosféry
  50 gigatun CO2 ekvivalentního,
 • 00:05:12 což je taky neuvěřitelné číslo.
 • 00:05:14 A přestože se mezinárodní
  společenství a vědci snaží,
 • 00:05:17 tak tato čísla pořád stoupají.
 • 00:05:23 -Probíhající změna klimatu
 • 00:05:24 se projevuje na naší planetě
  v řadě oblastí.
 • 00:05:27 Jaké nejzávažnější dopady
  jsou podle odborníků?
 • 00:05:32 -Tak jeden z těch kritických
  důsledků změny klimatu je,
 • 00:05:34 že se neustále zrychluje,
 • 00:05:36 a také jednotlivé dopady nepůsobí
  izolovaně,
 • 00:05:39 ale častokrát se vzájemně násobí
 • 00:05:41 a ty negativní efekty
  se zvýrazňují.
 • 00:05:45 Z pohledu oceánů je to snižování
  jejich pH a nárůst hladiny,
 • 00:05:48 ten souvisí právě s táním
  velkých ledovců,
 • 00:05:50 které jsou v Grónsku
  nebo Antarktidě,
 • 00:05:53 a na kontinentech je to závažná
  redistribuce v tom, jak prší.
 • 00:05:57 To znamená, tam, kde je sucho,
  očekáváme ještě větší sucho,
 • 00:06:00 a tam, kde prší hodně,
  tak očekáváme ještě větší srážky,
 • 00:06:03 a to už částečně pozorujeme
  i u nás.
 • 00:06:06 -Zmínil jste Česko.
 • 00:06:07 Jak výrazná je ta změna u nás
  ve srovnání se světem?
 • 00:06:10 -Pokud vezmeme celou planetu,
  tak průměrná roční teplota
 • 00:06:13 se za posledních 130 let zvýšila
  asi o 1 stupeň Celsia.
 • 00:06:17 V České republice se v tomto
  průměru
 • 00:06:19 blížíme za stejné období
  téměř ke 2 stupňům,
 • 00:06:22 čili rychlost oteplování
  je téměř dvojnásobná.
 • 00:06:26 *Při uvažování o klimatické změně
  musíme brát do úvahy rovněž to,
 • 00:06:29 o jak složitý a rozsáhlý fenomén
  se jedná,
 • 00:06:32 zejména kvůli jeho provázanosti
  s dalšími globálními problémy.*
 • 00:06:38 -Distribuce potravin, distribuce
  zdrojů a spotřeby,
 • 00:06:43 distribuce populací a podobně,
  distribuce vody,
 • 00:06:45 to všecko činí ten problém
  skutečně strašně komplexní
 • 00:06:49 a dotýká se bez nadsázky
  samotného bytí naší civilizace.
 • 00:06:54 *S projevy a dopady klimatické
  změny
 • 00:06:56 je konfrontováno čím dál tím více
  obyvatel planety Země.
 • 00:07:00 Mnozí se musí připravit na to,
  že přijdou o domov,
 • 00:07:03 a že se radikálně změní dosavadní
  způsob jejich života.
 • 00:07:07 Vážnost situace přiměla mezinárodní
  společenství,
 • 00:07:10 aby po letech neplodného
  vyjednávání
 • 00:07:13 konečně dospělo k přijetí
 • 00:07:15 nové globální dohody o ochraně
  klimatu.
 • 00:07:20 V prosinci 2015 se pro ni v Paříži
  vyslovilo celkem 195 zemí.
 • 00:07:25 Zavázaly se k udržení nárůstu
  průměrné globální teploty
 • 00:07:29 výrazně pod hranicí 2 stupňů Celsia
 • 00:07:32 oproti hodnotám před průmyslovou
  revolucí.*
 • 00:07:36 -Pařížská dohoda je přelomová,
 • 00:07:37 protože zahrnuje všechny státy
  světa, to znamená,
 • 00:07:40 na rozdíl třeba od Kjótského
  protokolu
 • 00:07:42 všechny státy by měly přijít
  se svými závazky
 • 00:07:45 v oblasti snižování emisí
  skleníkových plynů.
 • 00:07:49 Ty závazky budou probíhat
  systémem hodnocení,
 • 00:07:52 které je naplánováno pro každých
  pět let,
 • 00:07:54 s tím, že ty závazky postupně
  budou zpřísňovány.
 • 00:07:57 Česká republika vystupuje společně
 • 00:07:58 s ostatními státy Evropské unie
  v jednom bloku,
 • 00:08:02 to znamená i z hlediska cíle,
  který Evropská unie nabídla,
 • 00:08:05 to znamená snížit emise
  o 40 procent do roku 2030.
 • 00:08:09 *Ochrana klimatu je jednou
  z priorit evropské politiky.
 • 00:08:12 Členské země Evropské unie
  jsou po Číně a Spojených státech
 • 00:08:16 třetím největším producentem
  emisí oxidu uhličitého.
 • 00:08:21 Přidáme-li k tomu ještě emise CO2
  ze strany Indie, Ruska a Japonska,
 • 00:08:26 dostaneme se k celosvětovému podílu
  okolo 70 procent.
 • 00:08:31 Právě na těchto zemích
  bude nejvíce záležet,
 • 00:08:34 zda výrazně pokročí v redukci
  emisí skleníkových plynů.*
 • 00:08:38 -Důležité věci se dějí
  v jednotlivých zemích,
 • 00:08:40 aniž by se jim věnovala
 • 00:08:41 taková pozornost v mezinárodních
  médiích a diskusích.
 • 00:08:46 Dobrým příkladem jsou vlastně
  dva největší znečišťovatelé.
 • 00:08:49 Spojené státy ještě v roce 2010
 • 00:08:52 měly 523 uhelných elektráren,
  dneska 270,
 • 00:08:55 to už je většina z nich,
 • 00:08:57 je buď uzavřená,
  anebo má stanovený termín uzavření.
 • 00:09:00 A největší systém obchodování
  s emisemi,
 • 00:09:02 který má snižovat znečištění
  z průmyslu,
 • 00:09:04 dneska nemá Evropská unie,
  nýbrž Čína.
 • 00:09:10 -Zmírňování dopadu klimatické změny
  je záležitostí pestré škály aktérů.
 • 00:09:15 Soukromý i neziskový sektor,
  státní správa, města, obce
 • 00:09:19 a samozřejmě jednotlivci,
 • 00:09:21 ti všichni by se měli podílet
  na provádění klimatických opatření,
 • 00:09:25 v ideálním případě společnými
  silami.
 • 00:09:29 *Do projektů, které přispívají
  k ochraně klimatu,
 • 00:09:31 aktivně vstupují i velké firmy.
 • 00:09:34 Dávají tím najevo, že změna klimatu
  je pro ně tématem,
 • 00:09:37 které je třeba řešit,
 • 00:09:38 a které zaujímá významné místo
  v jejich dlouhodobých strategiích.*
 • 00:09:43 -Ve výhledu vaší společnosti
 • 00:09:45 do budoucna počítáte s konceptem
  Město, kde se dobře žije.
 • 00:09:48 Co to znamená pro Mladou Boleslav?
 • 00:09:50 -Tak pro obyvatele Mladé Boleslavi
  to především znamená bezpečné
 • 00:09:53 a levné dodávky tepla
  a čisté ovzduší.
 • 00:09:57 My se snažíme v Boleslavi
  udržet centrální zásobování teplem,
 • 00:10:01 a proto s městem Mladá Boleslav
 • 00:10:03 podporujeme novou energetickou
  koncepci
 • 00:10:05 a podporujeme i kulturu,
  vzdělávání a ekologii.
 • 00:10:09 -Tady, ve ŠKO-ENERGO, hodně dbáte
  na ekologické energie.
 • 00:10:12 Jaké máte v tomto směru plány?
 • 00:10:14 -Stojíme v budově nové teplárny,
  která byla postavena v roce 1998,
 • 00:10:19 a dodnes splňuje všechny ekologické
  limity,
 • 00:10:21 které Evropská unie požaduje
  a bude požadovat v budoucnosti.
 • 00:10:25 Dokonce jsme byli projektem
  Kjótského protokolu
 • 00:10:27 s roční úsporou CO2
  ve výši 270000 tun
 • 00:10:31 a my se snažíme tuto úsporu CO2
  ještě zvýšit tím,
 • 00:10:34 že spalujeme biomasu.
 • 00:10:36 Biomasa je ve formě peletek
 • 00:10:38 a v současné době spalujeme
  zhruba 90000 tun ročně
 • 00:10:41 a šetříme dalších 120000 tun CO2
  ročně.
 • 00:10:45 *Výhledově navíc ve ŠKO-ENERGO
  počítají s tím,
 • 00:10:47 že teplárna bude spalovat
  pouze biomasu,
 • 00:10:50 která nahradí veškeré hnědé uhlí,
  stane se tak do roku 2035.
 • 00:10:56 Rozhodnutí je důležitým krokem
  na cestě k nízkouhlíkové výrobě.
 • 00:11:04 Z iniciativy kraje Vysočina
  a společnosti E.ON
 • 00:11:06 vznikl projekt Kraj Vysočina
  šetří energii.
 • 00:11:10 Dotknul se řady oblastí
  a jeho hlavní myšlenkou bylo to,
 • 00:11:14 že každá úspora energie představuje
  investici
 • 00:11:17 do zlepšení životního prostředí.*
 • 00:11:20 -E.ON byl ochoten se bavit
  o kontrole osvětlení
 • 00:11:23 a nabídce úsporných osvětlení
  pro jednotlivé obce,
 • 00:11:27 byl se ochoten bavit o zavedení
  plnících stanic pro CNG.
 • 00:11:31 Posléze se podařilo otevřít
 • 00:11:33 i nabíjecí stanici u Humpolce
  ve Vystrkově pro elektromobily
 • 00:11:38 a zásahová jednotka hasičů dostala
  automobily na CNG pohon,
 • 00:11:44 které jsou připraveny zasahovat
  v případě požárů
 • 00:11:47 elektrických zařízení.
 • 00:11:50 Jednotlivé obce si myslím,
  že využily těchto nabídek.
 • 00:11:55 *Obec Bobrůvka se takto rozhodla
  pro výměnu veřejného osvětlení.
 • 00:11:59 Namísto původních lamp byla
  nainstalována LED svítidla.*
 • 00:12:04 -Po 2 letech provozu veřejného
  osvětlení
 • 00:12:05 jsme ušetřili 2 třetiny nákladů
 • 00:12:07 a zároveň jsme s tím vyřešili
  bezpečnost obyvatel.
 • 00:12:12 Veřejné osvětlení nám dneska
  svítí po celou noc.
 • 00:12:17 -S ochranou klimatu to myslí vážně
  i 2 klenoty českého lázeňství.
 • 00:12:21 V Luhačovicích proběhla
 • 00:12:22 náročná přestavba energetické
  infrastruktury,
 • 00:12:26 v Karlových Varech došlo
 • 00:12:28 k modernizaci vozového parku
  městských autobusů.
 • 00:12:31 V obou případech šlo o výsledek
 • 00:12:33 dobře fungující spolupráce
  různých subjektů.
 • 00:12:37 *Rekonstrukce tepelného
  hospodářství v lázních Luhačovice
 • 00:12:39 se týkala celkem 13 objektů,
  včetně známého Jurkovičova domu.
 • 00:12:45 Zhotovení projektu se ujala
  společnost ČEZ ESCO.
 • 00:12:49 Jeho výjimečnost spočívala v tom,
  že se odehrál na chráněném území,
 • 00:12:53 kde se také nachází přírodní
  léčivé zdroje.*
 • 00:12:57 -Z tohoto důvodu se na nás vztahují
 • 00:12:58 vysoké požadavky na ochranu
  životního prostředí
 • 00:13:02 těch přírodních léčivých zdrojů,
  ale také toho ovzduší,
 • 00:13:04 protože ovzduší je součástí
  lázeňské léčby
 • 00:13:07 i tady, v Luhačovicích.
 • 00:13:09 Proto jsme se jako firma rozhodli
  k tomuto projektu
 • 00:13:12 a realizovali jsme přechod
  z rozvodu páry na teplou vodu,
 • 00:13:17 protože jsme předpokládali,
  že nám přinese úspory
 • 00:13:19 a zároveň že pomůžeme životnímu
  prostředí.
 • 00:13:23 *Celá investice si vyžádala
  renovaci potrubí,
 • 00:13:26 vnitřních rozvodů a otopných těles,
  stejně, jako přestavbu kotlů.
 • 00:13:31 A jako další zdroj tepla byla
  zprovozněna kogenerační jednotka.*
 • 00:13:36 -Do systému kotlů a systému provozu
  této výtopny
 • 00:13:38 byla zařazena i kogenerační
  jednotka
 • 00:13:39 a napomáhá nám těm úsporám,
 • 00:13:42 pro nás energetickým,
  tím pádem nákladovým,
 • 00:13:45 ale zároveň k šetření životního
  prostředí.
 • 00:13:49 *V karlovarských ulicích
 • 00:13:50 se autobusy na stlačený zemní plyn
  pohybují od roku 2007.
 • 00:13:54 Zdejšímu Dopravnímu podniku
  se osvědčily,
 • 00:13:57 a tak se chystá rozšířit
  jejich flotilu,
 • 00:14:00 a to i díky dlouhodobé spolupráci
  se společností Innogy,
 • 00:14:03 se kterou společně pečují
 • 00:14:05 o nízkoemisní veřejnou dopravu
  ve městě.*
 • 00:14:09 -V dnešní době máme 59 autobusů,
 • 00:14:11 které nám zajišťují provoz
  městské hromadné dopravy,
 • 00:14:13 z nichž 24 kusů je právě
  na stlačený zemní plyn.
 • 00:14:19 Pro rok 2019 plánujeme pořízení
  dalších 14 vozidel na CNG.
 • 00:14:24 Tím, že jsme lázeňské město,
 • 00:14:26 tak klademe důraz na ekologii,
  na životní prostředí,
 • 00:14:28 a v neposlední řadě jsou
  pro nás příznivé
 • 00:14:30 i poskytované dotace ve výši
  až 85 procent
 • 00:14:34 z pořizovací hodnoty autobusů.
 • 00:14:37 Myslím si, že používat CNG
  technologii má smysl.
 • 00:14:41 *Vedle poměrně nízkých nákladů
  na provoz těchto autobusů
 • 00:14:44 je důležitým momentem i to,
 • 00:14:46 že pro řidiče nedochází ke snížení
  komfortu při jízdě.*
 • 00:14:51 -Není rozdíl mezi naftovým motorem
  a motorem CNG.
 • 00:14:55 Rozdíl je pro cestující,
  ocení menší hlučnost vozidel.
 • 00:15:00 Lázeňští hosté ocení také menší
  hlučnost a méně exhalací,
 • 00:15:05 protože převážná část těchto
  vozidel
 • 00:15:08 je nasazována v lázeňském území.
 • 00:15:15 -Pro efektivní klimatickou politiku
  je nezbytné mít k dispozici
 • 00:15:17 aktuální vědecké poznatky
  a kvalitní měření.
 • 00:15:22 V Česku máme dostatek institucí
  a pracovišť,
 • 00:15:24 které tyto odborné výstupy
  připravují.
 • 00:15:27 *Výzkum změny klimatu je jednou
  ze základních součástí
 • 00:15:30 činnosti Českého
  hydrometeorologického ústavu.*
 • 00:15:34 -Málokdo si uvědomuje,
  že když nejsou data,
 • 00:15:36 tak nemůžete dělat žádný výzkum.
  A ČHMÚ je de facto
 • 00:15:39 jedinou pověřenou organizací
  v České republice,
 • 00:15:41 která má zodpovědnost za to,
  že vzniká, udržuje a kontroluje
 • 00:15:45 takzvaný klimatický záznam.
 • 00:15:48 To znamená, že u nás se scházejí
  všechna měření-
 • 00:15:50 teploty, srážek, vlhkosti,
  rychlosti větru,
 • 00:15:53 už od toho roku 1775,
  kdy to začalo v Klementinu.
 • 00:15:57 A všechna tato data musí být
  v pořádku, musí být k dispozici.
 • 00:16:00 *Špičkovým vědeckým pracovištěm,
 • 00:16:02 patřícím pod Akademii věd
  České republiky,
 • 00:16:04 je CzechGlobe,
  Ústav výzkumu globální změny.
 • 00:16:08 Vznikl díky prostředkům
 • 00:16:10 ze strukturálních fondů
  Evropské unie.*
 • 00:16:14 -Poslání tohoto ústavu je výzkum
  globální změny, to znamená,
 • 00:16:16 všecko se vlastně děje
  v současném měnícím se světě.
 • 00:16:21 A samozřejmě velmi důležitou
  součástí té globální změny
 • 00:16:24 je globální změna klimatu.
 • 00:16:27 Samotné téma výzkumu,
  to znamená globální změna,
 • 00:16:30 už de facto podmiňuje to,
 • 00:16:32 že opravdu jsme internacionální
  ústav
 • 00:16:35 a jsme zapojeni do mnoha
  mezinárodních projektů.
 • 00:16:40 *Výzkumná agenda CzechGlobu
  přitahuje odborníky z celého světa.
 • 00:16:44 Vlajkovou lodí ústavu jsou moderní
  experimentální pracoviště.
 • 00:16:48 Nacházejí se na různých místech
  Česka.*
 • 00:16:52 -Jedním z experimentálních
  pracovišť CzechGlobu
 • 00:16:54 je Bílý Kříž v Beskydech.
 • 00:16:56 Čeho konkrétně se týká výzkum
  na tomto místě?
 • 00:17:00 -Na tomto místě vlastně
 • 00:17:02 jsme v takzvaných lamelových
  kultivačních sférách,
 • 00:17:03 přičemž v jednom z nich je zvýšená
  koncentrace oxidu uhličitého.
 • 00:17:09 A je to proto,
 • 00:17:10 protože vlastně je to klíčový
  indikátor globální změny,
 • 00:17:12 kdy dochází k nárůstu
  této koncentrace.
 • 00:17:16 To má vlastně zásadní důsledky
 • 00:17:18 pro fungování jak ekosystémů
  lesních, tak i dalších.
 • 00:17:22 *Změnou klimatu se zabývají
  také tuzemské univerzity.
 • 00:17:25 Akademici z Fakulty sociálních
  studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 00:17:29 zpracovali studii veřejného mínění
 • 00:17:31 Vztah české veřejnosti k přírodě
  a životnímu prostředí.
 • 00:17:36 Zahrnuli do ní i postoje lidí
  vůči klimatické změně.
 • 00:17:40 Velká většina obyvatel Česka
 • 00:17:42 považuje klimatickou změnu
  za závažný problém
 • 00:17:45 a zároveň uznává, že k ní více
  či méně přispívá lidská činnost.
 • 00:17:50 Ke klimaticky odpovědnému chování
  v domácnostech
 • 00:17:53 se však převážná část Čechů
  staví skepticky.*
 • 00:18:13 -V úvodním díle našeho pořadu
 • 00:18:15 jsme se zaměřili na představení
  klimatické změny
 • 00:18:17 coby komplexního fenoménu.
 • 00:18:19 Zdůraznili jsme přitom důležitost
  spolupráce mezi různými subjekty.
 • 00:18:24 Úspěch nebo neúspěch
  této spolupráce se podepíše na tom,
 • 00:18:26 jakou kvalitu života zanecháme
  nastupujícím generacím.
 • 00:18:30 Anketa se studenty třebíčského
  gymnázia potvrdila,
 • 00:18:33 že mladí lidé se o změnu klimatu
  opravdu zajímají.
 • 00:18:37 *Studentů jsme se zeptali,
 • 00:18:38 co v souvislosti se změnou klimatu
  považují za největší problém
 • 00:18:42 a jaká řešení navrhují.
 • 00:18:45 -V zásadě proto, že je to problém,
 • 00:18:46 který na sebe váže další,
  byť menší,
 • 00:18:48 ale stejně závažné problémy,
 • 00:18:49 a tyto problémy mění svět takový,
  jak ho známe.
 • 00:18:53 -Klimatická změna je problém
  už jenom z toho pohledu,
 • 00:18:55 že nám mění naši ekologii,
 • 00:18:58 a také vlastně může měnit
  některé biotopy,
 • 00:19:02 které jsou v České republice
  velmi vzácné.
 • 00:19:05 -Já si myslím, je to největší
  problém zemědělství,
 • 00:19:07 protože produkce potravin
  bude klesat a lidí bude přibývat.
 • 00:19:10 Z toho důvodu bude potřeba
  těch lidí hodně uživit
 • 00:19:14 a potravin bude méně.
 • 00:19:17 -V první řadě si myslím,
  že je důležité vyvolat diskusi,
 • 00:19:19 aby se tento problém dostal
  do toho povědomí široké veřejnosti,
 • 00:19:24 a pak třeba aby se dostal
  právě třeba do těch vyšších sfér,
 • 00:19:27 k politikům, kde se právě můžou
  dělat ta rozhodnutí,
 • 00:19:31 velká rozhodnutí, která můžou
  právě výrazně přispět
 • 00:19:33 ke zlepšení tohoto problému.
 • 00:19:36 -Navrhovala bych, aby velké
  korporace pomalu přecházely
 • 00:19:39 na obnovitelné zdroje energií
 • 00:19:41 a obyčejní občané aby také něčím
  přispěli,
 • 00:19:44 například recyklací nebo menším
  provozem v autech.
 • 00:19:49 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2018

Související