iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 10. 2018
14:05 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
11836
zhlédnutí

Hasičská fontána Praha 2018

Dokumentární film o vzniku hasičské show v Praze na Vltavě ke 100. výročí založení Československa

26 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hasičská fontána Praha 2018

 • 00:00:01 HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018
 • 00:00:21 I čeští hasiči
  se zamýšleli nad tím,
 • 00:00:25 jak oslavit důstojně
  sto let české státnosti.
 • 00:00:27 Tak se zrodila myšlenka
  Hasičské fontány Praha.
 • 00:00:29 Je to akce,
  kterou hasiči pořádají
 • 00:00:32 už třicet let v malém,
  na rybnících, na vesničkách
 • 00:00:35 zhruba v dvaceti
  až třiceti hasičích.
 • 00:00:39 Nyní ale do Prahy přijede
  1 055 hasičů,
 • 00:00:42 aby zde vzdali hold
  české státnosti.
 • 00:00:51 -Nalézáme se v Novém Oldřichově
  u České Lípy na místě,
 • 00:00:54 kde prvně vůbec vznikla fontána
  u tohoto koupaliště.
 • 00:00:58 Letos to bude v Praze fontána,
 • 00:01:00 kterou jsme vymysleli my tady
  v Novém Oldřichově.
 • 00:01:03 My jsme začínali
  bez světel ve dne.
 • 00:01:07 Až v pozdějších dobách potom
  jsme osvětlili fontánu
 • 00:01:12 a na první naší pouti hasičské
  jsme ji uvedli lidem na veřejnosti.
 • 00:01:21 -Když jsme viděli
  Křižíkovu fontánu v Praze
 • 00:01:24 v těch letech,
  tak jsme si říkali,
 • 00:01:26 že můžeme pro lidi udělat
  taky něco takového.
 • 00:01:31 Přátelé, ono nás to drží
  už od roku 1985.
 • 00:01:38 -U Křižíkovy fontány, kterou
  se hasiči nechali inspirovat,
 • 00:01:41 je vše řízeno počítačem.
 • 00:01:43 Zde bude vše řízeno
  jenom lidským faktorem.
 • 00:01:47 To znamená,
  že hasiči se musí spolehnout
 • 00:01:50 na svůj elán, nadšení
  a organizační schopnosti,
 • 00:01:53 které na druhou stranu
  ale již mnohokrát prokázali
 • 00:01:56 při zdolávání
  závažných mimořádných událostí,
 • 00:01:58 jako jsou například povodně.
 • 00:02:00 -Na tomto místě v Novém Boru
  byla uskutečněna
 • 00:02:05 největší Hasičská fontána
  v České republice.
 • 00:02:07 Mě v tom momentě napadla myšlenka
  udělat Hasičskou fontánu v Praze.
 • 00:02:17 -Aby bylo možné zrealizovat sen,
  který napadl Jirku Havnera,
 • 00:02:20 tak je k tomu zapotřebí
  udělat pár věcí.
 • 00:02:23 Udělat občanské sdružení.
 • 00:02:25 I když tady máte špičkovou věc,
  je zapotřebí ji umět prodat.
 • 00:02:28 K tomu se mně jevilo jako nejlepší
  datum sto let české státnosti.
 • 00:02:32 Oslovili jsme generála Rybu,
  generála Rybu to zaujalo.
 • 00:02:36 A od té doby, od roku 2015,
  na této akci pracujeme.
 • 00:02:44 -Musím říci, že v prvé chvíli
  jsem byl k té myšlence skeptický,
 • 00:02:46 protože se mi okamžitě vybavila
  ta spousta problémů,
 • 00:02:48 kterou to bude obnášet,
  a spousta práce a lidí,
 • 00:02:50 kteří budou muset být
  do toho zapojeni.
 • 00:02:53 A možná trošičku musím říci,
  že se i obavy naplnily,
 • 00:02:56 protože to nebylo jednoduché,
 • 00:02:59 ale čím víc se blíží
  fontána jako taková,
 • 00:03:01 tak tím víc si myslím,
  že to dopadne dobře.
 • 00:03:03 Ta vlastní realizace
  není jenom show.
 • 00:03:06 Je to svým způsobem i cvičení,
  ale je to také oslava
 • 00:03:09 sto let od vzniku
  československého státu,
 • 00:03:12 kterou hasiči dávají jako svůj
  vklad oslavám v letošním roce.
 • 00:03:17 -Tady to 2. června na Vltavě
 • 00:03:19 mezi Palackého a Jiráskovým mostem
  všechno bude.
 • 00:03:21 Takový projekt vzniká v myšlenkách,
  které jsou přenesené do scénáře.
 • 00:03:26 Zde v několika sloupcích,
  zde představa o světlech.
 • 00:03:30 V dalších dvou sloupcích
  jsou liché a sudé proudnice
 • 00:03:33 na Rašínově nábřeží.
 • 00:03:36 Zde proudnice uprostřed Vltavy
  na pontonech
 • 00:03:38 a nakonec proudnice
  na smíchovské straně.
 • 00:03:41 Ta představa ze scénáře
  je přenesena
 • 00:03:43 pak do partitury
  Smetanovy Vltavy
 • 00:03:46 a zde opět barvy
  zachycují proudnice.
 • 00:03:49 Jelikož součástí programu
  bude i hymna,
 • 00:03:52 zde opět barevné řešení vyjadřuje,
  jak budou využité proudnice.
 • 00:04:07 -Platí počty proudnic?
  -Ano, platí.
 • 00:04:10 -To znamená,
  že jich bude sedmdesát?
 • 00:04:12 -Na každé straně sedmdesát.
  -Tak, na každé straně sedmdesát.
 • 00:04:15 Tím,
  že se na tom Veslařském ostrově,
 • 00:04:18 když se vynechá,
  tak se dají blíž k sobě?
 • 00:04:21 -Dají se blíž doprava,
  abychom mohli využít 210 družstev,
 • 00:04:23 která jsou nahlášená.
 • 00:04:26 -Když říkáte pravá strana,
  tak je to Rašínovo nábřeží.
 • 00:04:29 -Je to po proudu.
 • 00:04:31 Kolik čerpadel
  je na jednu proudnici?
 • 00:04:33 -Jedno.
  -Jedno čerpadlo.
 • 00:04:35 Každé čerpadlo má
  jenom jednu proudnici.
 • 00:04:37 -To bude rachot, že...
 • 00:04:39 -Abychom se dostali zvukem
  nad ta čerpadla.
 • 00:04:50 -Dříve takovouhle akci
  musel řídit dirigent
 • 00:04:53 z výšky pomocí pohybu svých paží.
 • 00:04:56 My jsme museli přistoupit
 • 00:05:00 na trošku modernější
  a lepší technologii.
 • 00:05:02 Využili jsme
  pro tento účel tabletů,
 • 00:05:04 ve kterých jsou pokyny.
 • 00:05:10 -K tomu, abychom mohli vystupovat
  v nějakých médiích,
 • 00:05:13 souhlas od všech mám?
 • 00:05:15 Jablonné, Šenov, Lípa.
  Vy jste mi to vrátili, kluci?
 • 00:05:20 Ještě jeden.
 • 00:05:22 (HOUKÁNÍ HASIČSKÉHO AUTA)
 • 00:05:24 -Co to znamená?
  Že někde hoří?
 • 00:05:26 Právě nám zmizela.
  Jednotka je volána k požáru.
 • 00:05:35 -Takže ten okamžik,
  kdy zůstává terč
 • 00:05:38 a zase se vrací zpátky,
  je jasný.
 • 00:05:40 Znamená to ten pohyb ve směru
  toho druhého probliknutého terče
 • 00:05:44 a návrat zpátky do toho,
  co svítí stále.
 • 00:05:48 -Teď v podstatě máme
  21 jednotek časových,
 • 00:05:52 abychom se dostali do vody.
 • 00:05:54 -Mně upadne ruka.
 • 00:05:56 -Musíte ještě, pane plukovníku,
  vydržet.
 • 00:06:10 Jsme pořádně nervózní,
  protože jsme na první zkoušce.
 • 00:06:14 To, co prozatím vznikalo v hlavě,
  ve scénáři a v partituře,
 • 00:06:17 tak si prvně ověříme.
 • 00:06:19 Tady vlastně simulujeme řeku Vltavu
  po tomto proudu.
 • 00:06:23 To je Rašínovo nábřeží,
  stříkačka lichá, sudá.
 • 00:06:25 Naproti je smíchovská strana.
 • 00:06:28 Tady ty stříkačky,
  co jsou na této a na této straně,
 • 00:06:30 pak budou uprostřed Vltavy
  na pontonech.
 • 00:06:38 -Zároveň jsme se zamýšleli
  nad pořadím skladeb,
 • 00:06:41 které zazní na této akci.
 • 00:06:45 Začneme naší státní hymnou.
 • 00:06:47 Pak co jiného než Vltava
  na Vltavě od Bedřicha Smetany.
 • 00:06:51 Na závěr zazní patnáctý tanec
  Slovanských tanců.
 • 00:06:57 -Máme nastartováno? Zákupy?
  Dobré, Zákupy.
 • 00:07:00 Oldřichov?
  Oldřichov máme. Dobře.
 • 00:07:03 Česká Lípa? Máme.
 • 00:07:05 Šenov? Nastartováno máme?
 • 00:07:08 Jablonné? Máme.
 • 00:07:11 -Prosím vás, já vás přeruším.
  Zastavíme to o dalších pět minut.
 • 00:07:15 -A vy budete koukat na Tomáše,
  jinak to teď neuděláme, jo?
 • 00:07:20 -Tři, dva, jedna! Jedeme!
 • 00:07:26 (SMETANOVA VLTAVA)
 • 00:07:50 -Vypnout stříkačky! Konec!
 • 00:07:52 -Příště to bude dobré.
  -Zvládneme to.
 • 00:07:57 -A teď udělejte třeba
  co nejrychlejší špric.
 • 00:08:01 A zůstaňte nahoře.
  Nemusí být ani vysoký.
 • 00:08:17 -Ještě to vytuníme.
  Je to dobré a vytuníme to ještě.
 • 00:08:19 -Stroj to vydrží,
  takže to dáme.
 • 00:08:22 -A teď dělejte!
  Pomalu ale, pomalu!
 • 00:08:26 To musíte v té hudbě.
  Tádadýdadýdá dýdádý.
 • 00:08:33 Jde o to,
  aby se ty tvary nějak lišily,
 • 00:08:35 abychom to neměli pořád
  jako houpání, jo?
 • 00:08:38 Udělejte tádadýdadý...
  Já budu počítat.
 • 00:08:42 Raz, dva, tři.
 • 00:08:46 (SMETANOVA VLTAVA)
 • 00:08:55 -Ta modrá nebo ta zelená,
  že by to potřebovalo zvizualizovat.
 • 00:08:59 Ale prosím vás,
  berte to s rezervou.
 • 00:09:01 Rozhodneme se až večer,
  protože teď zvlášť jim
 • 00:09:03 tady svítí slunce do tabletu,
  tak vidí houby. -Tak vidí prd.
 • 00:09:06 -Super!
 • 00:09:07 -Věřím, že se to povede.
  -S dobrým dirigentem to zvládneme.
 • 00:09:10 -Je to náročné, ale zvládneme to.
  -Už se na vás těšíme v Praze.
 • 00:09:24 (SMETANOVA VLTAVA)
 • 00:09:57 -Dneska je tady velká sláva
  sloupských hasičů
 • 00:10:00 a při té příležitosti
  tady proběhne Hasičská fontána.
 • 00:10:03 Je to taková menší generálka
  na pražskou Hasičskou fontánu.
 • 00:10:07 Dneska to tady máme vyzkoušet,
  jak nám to bude fungovat.
 • 00:10:10 Případně ještě dneska vychytáme
  nějaké drobné mouchy tak,
 • 00:10:13 aby příští týden
  to všechno klaplo.
 • 00:10:17 -Nacházíme se na hladině
  Radvaneckého rybníka.
 • 00:10:21 Za mnou právě doznívá oslava
  150 let od založení
 • 00:10:24 našeho hasičského sboru.
 • 00:10:27 Dnešní den byl úspěšný,
  počasí nám přálo.
 • 00:10:31 V tuto chvíli se na obou stranách
  břehu připravují jednotky
 • 00:10:36 sboru dobrovolných hasičů,
  aby zde kolem desáté hodiny
 • 00:10:40 proběhla generální zkouška
  Hasičské fontány.
 • 00:10:44 Věřím,
  že naši hasiči i kolegové
 • 00:10:47 z širokého okolí budou úspěšní
  stejně i příští týden v Praze.
 • 00:10:54 -Týden před vlastní akcí řešíme
  spousty věcí
 • 00:10:58 ne na poslední chvíli ve smyslu,
  že bychom je nechtěli řešit
 • 00:11:01 nebo že bychom na ně zapomněli,
  ale jde o to,
 • 00:11:03 že se v Praze, je to velké město,
  velký organismus,
 • 00:11:08 ale potýkáme se tam s věcmi,
  které jsme netušili.
 • 00:11:11 To znamená, že něco,
  s čímž bylo souhlaseno
 • 00:11:14 v loňském roce 23. listopadu,
  tak týden před akcí
 • 00:11:18 je v podstatě rozporováno
  nebo roztrháno na kousky.
 • 00:11:23 A my se snažíme ty kousky
  trpělivě lepit dohromady.
 • 00:11:26 Na druhou stranu ale je moc hezké,
  že když třeba komunikuji
 • 00:11:30 se spoustu státních institucí,
 • 00:11:33 tak slyším takové velice
  hezké komentáře a slova.
 • 00:11:37 Například:
  Jé, pane, vy jste od té fontány?
 • 00:11:39 My už jsme o tom slyšeli
  a já mám úplně slzy v očích,
 • 00:11:42 když mi to popisujete,
  že tam bude hymna
 • 00:11:45 a že tam bude Smetanova Vltava,
  tak mám úplně mražení.
 • 00:11:48 A kdy to je a v kolik hodin?
  A můžeme se tam jít podívat?
 • 00:11:51 To mě zase naplňuje.
  Na druhou stranu,
 • 00:11:54 jak máme ty výkyvy nálad,
  tak to mě naplňuje optimismem,
 • 00:11:57 že to už dobojujeme,
  protože to je něco tak unikátního,
 • 00:12:00 a jak říkám,
  je to jednou za sto let,
 • 00:12:03 že to prostě musíme dát
  a dáme to.
 • 00:12:07 Nejdůležitější na tom všem je,
  jakkoliv to zní pateticky,
 • 00:12:11 ta pospolitost.
 • 00:12:33 -Ta fontána tady taky
  začne v deset.
 • 00:12:36 V současné době
  dopřipravujeme proudy.
 • 00:12:38 Udělá se taková malá zkouška,
  jestli to všechno sedí, nesedí.
 • 00:12:40 Vyzkouší se světla.
 • 00:12:43 Potom uděláme takový brífink
  s veliteli,
 • 00:12:45 abychom nastavili aplikace,
 • 00:12:47 podle kterých fontána
  bude fungovat.
 • 00:12:49 V deset hodin bychom
  vlastní fontánu spustili.
 • 00:12:55 -Můžeme si vyzkoušet zmáčknout
  všichni tlačítko hymna.
 • 00:12:59 Na nějaký pokyn.
  Řekněte, až budete připraveni.
 • 00:13:04 Takže já vám odpočítám,
  jenom aby to bylo synchronní.
 • 00:13:07 Do vysílačky odpočítávání
  tři, dva, jedna, start bude,
 • 00:13:11 takže abyste byli připraveni
  na tento synchronní start
 • 00:13:14 všech zařízení.
 • 00:13:15 Můžeme to vyzkoušet?
  -Jo.
 • 00:13:17 -Jak se nám to rozjede
  za pár vteřin.
 • 00:13:20 Takže tři, dva, jedna, start!
  A jedeme!
 • 00:13:24 Necháme to pár minut běžet
  a uvidíme.
 • 00:13:31 Teď můžeme kontrolovat...
 • 00:13:37 (ŽIVÁ DEBATA VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH)
 • 00:13:49 -Moc času nemáme.
 • 00:14:34 -Na základě výsledků zkoušky
  ve Sloupu v Čechách
 • 00:14:39 jsme museli změnit systém řízení
  vodních proudů,
 • 00:14:41 takže přistupujeme dnes
  ke kombinaci obojího,
 • 00:14:44 to znamená řízení tabletem
 • 00:14:47 a zároveň vizuálními pokyny
  od mávačů.
 • 00:14:51 -Značkujeme tady nábřeží,
 • 00:14:56 aby zítra, až přijedou hasiči,
  věděli, kde mají stát.
 • 00:14:59 To značkování je ekologické,
  ale máme strach z jedné věci.
 • 00:15:02 Jestli přijde bouřka,
  tak to budeme značkovat znova.
 • 00:15:10 -Světelné zajištění
  je velice náročné v tom,
 • 00:15:12 že je to opravdu široké a je to
  v centru Prahy mezi návštěvníky.
 • 00:15:15 Musíme během dvou až tří dnů
  zajistit kompletní nasvícení
 • 00:15:18 a naprogramování těchto světel.
 • 00:15:21 Je zajímavé,
  kolik světel se zde používá.
 • 00:15:24 Máme zde přes 200 světelných efektů
  ve výkonu až 1 700 wattů.
 • 00:15:28 Dokonce zde bude použito jedno
  z nejlepších světel v této oblasti,
 • 00:15:31 které vyrobila česká firma.
 • 00:15:34 Těchto světel zde budeme mít
  přes čtyřicet kusů,
 • 00:15:36 které budou právě poprvé použity
  na této akci.
 • 00:15:41 Celkový příkon těchto světel
  bude přes 150 000 wattů.
 • 00:15:45 Je zde nataženo přes tři kilometry
  kabelů a ovládacích prvků.
 • 00:15:49 Co se týká propojení
  obou těchto břehů,
 • 00:15:52 tak je to zajištěno
  pomocí wifin.
 • 00:15:54 I tak je zajímavostí,
  že je to problém.
 • 00:15:56 Při shluku dalších wifin zajistit,
 • 00:15:58 aby to fungovalo,
  je velice náročné.
 • 00:16:03 -Specifikum této akce je,
  že nazvučit docela velký prostor
 • 00:16:09 nábřeží o 300 metrů délky
  plus mosty,
 • 00:16:13 který má také 250 metrů,
  kde bude umístěných 70 čerpadel,
 • 00:16:16 každé to čerpadlo dělá
  100 decibelů hluk,
 • 00:16:20 což je docela oříšek technický.
 • 00:16:23 Abychom přehlušili
  reprodukovanou hudbou tento hluk,
 • 00:16:27 tak jsme zvolili jedny
  z nejvýkonnějších reproduktorů
 • 00:16:30 v počtu 24 kusů
  na tuto vzdálenost
 • 00:16:32 ještě doplněných karami
  o celkovém výkonu 108 kilowattů,
 • 00:16:36 což, doufejme,
  bude stačit na to,
 • 00:16:39 abychom dosáhli
  zvukové hladiny takové,
 • 00:16:43 aby byla srozumitelně slyšitelná
  jak hymna, tak jemné flétny.
 • 00:16:59 -Hasiči se sjíždějí v tuto chvíli.
 • 00:17:03 Šest hodin před konáním
  generální zkoušky
 • 00:17:05 už máme více jak devadesát procent
  hasičů tady v Praze.
 • 00:17:08 Začínáme je ubytovávat tak,
  jak jsme si představovali.
 • 00:17:13 Čeká je první večeře,
  1 055 jídel.
 • 00:17:16 Máme pro ně připravenou
  i druhou večeři.
 • 00:17:19 Hektolitry nápojů,
  které budou dostávat,
 • 00:17:22 protože počasí je velmi letní,
 • 00:17:26 takže to jsou všechno komplikace,
  které nám okolnosti přinesly,
 • 00:17:30 ale věřím,
  že se s tím vyrovnáme asi tak,
 • 00:17:33 jako je napsáno
  tady v této tělocvičně na zdech.
 • 00:17:37 Je to tělocvična
  Sokola Královské Vinohrady,
 • 00:17:41 tak věřím,
  že i za přispění právě sokolů,
 • 00:17:45 kteří mají s hasiči
  dlouholetou minulost,
 • 00:17:49 hlavní stan máme zbudovaný
  u sokolů.
 • 00:17:52 Jsem za to rád.
 • 00:17:55 Chtěl bych jim a celé obci
  tímto hodně poděkovat.
 • 00:17:58 Věřím,
  že hasiči vydrží tyto podmínky.
 • 00:18:00 My si s tím nakonec i testujeme,
  zda v případě
 • 00:18:03 nějaké mimořádné události
  jsme schopni zajistit
 • 00:18:08 narychlo ubytování
  většího počtu osob,
 • 00:18:12 zda je dokážeme přijmout,
  zaregistrovat, postarat se o ně.
 • 00:18:16 Je to pro hasiče
  jedno velké cvičení.
 • 00:18:23 -Stát budete na balkoně
  ve čtvrtém patře.
 • 00:18:26 Za vámi požádejte,
  ať vypnou osvětlení,
 • 00:18:28 protože pozadí musí být tmavé.
 • 00:18:31 -Absolutní tma tam musí být.
 • 00:18:40 -Odstartování je vám jasné.
 • 00:18:43 Na radiostanici
  tři, dva, jedna, start.
 • 00:19:01 -Hasičská fontána
  je nesmírně logisticky
 • 00:19:03 a organizačně náročná záležitost,
  kdy přípravy běží skoro dva roky.
 • 00:19:06 Bylo potřeba sehnat
  zejména hodně povolení.
 • 00:19:09 Je tam spousta
  administrativních kroků,
 • 00:19:11 kdy musíte řešit Povodí Vltavy,
  náplavky, provozovatele, dopravu.
 • 00:19:14 Musíte řešit,
  jak sem dostat tisíc hasičů,
 • 00:19:18 jakým způsobem je ubytovat,
  dopravit na místo, taky stravovat.
 • 00:19:22 Hasičská fontána není jenom to,
  co uvidí veřejnost.
 • 00:19:26 To je jenom malá dílčí část.
  Ono je to vlastně velké cvičení,
 • 00:19:29 kdy si natrénujeme pro případ,
  dejme tomu,
 • 00:19:33 povodní v hlavním městě ubytování
  velkého množství záchranářů.
 • 00:19:37 Celá ta akce je spojena
  s vybudováním humanitární základny
 • 00:19:41 a se zajištěním zázemí pro hasiče,
 • 00:19:43 kteří by v případě nouze
  tady pomáhali.
 • 00:19:46 Potom další úrovní toho cvičení
  je zajistit dopravu vody
 • 00:19:50 pro nějakých 207 družstev.
 • 00:19:53 Pro diváky potom tady bude
  nějakých deset minut
 • 00:19:57 jednak z těch necelých dvou let
  příprav
 • 00:19:59 a z dvou až tří dnů cvičení,
  které tady bude probíhat.
 • 00:20:13 -Celá hasičská show je v podstatě
  podtržená světlem tak,
 • 00:20:16 aby byly zvýrazněny proudy vody,
 • 00:20:18 které dotvářejí celý kolorit
  na této akci.
 • 00:20:20 Použili jsme
  skoro 250 efektových světel,
 • 00:20:24 která jsou primárně určená,
  aby obarvila proudy vody
 • 00:20:28 jak z mostů,
  tak ze břehu a z pontonů,
 • 00:20:30 které jsou použité.
 • 00:20:33 Celou akci snímáme tak,
  aby z toho vznikl ucelený program.
 • 00:20:38 Máme tady použitých pět kamer.
 • 00:20:41 Snažíme se používat
  i moderní techniku, jako je dron.
 • 00:20:45 Celé pozadí je samozřejmě
  rámováno Prahou a Hradčany.
 • 00:20:52 Celá akce je jedinečná.
 • 00:20:55 Myslím si, že v této velikosti
  nikdy nebyla takhle prezentovaná.
 • 00:20:58 K tomu jsme udělali
  i light design,
 • 00:21:01 který vychází z použitých skladeb,
  jako je hymna a Vltava,
 • 00:21:04 takže se snažíme
  ke sto letům republiky
 • 00:21:08 i přizpůsobit celou světelnou show.
 • 00:21:15 -Pánové, chtěl bych vás opravdu
  všechny pozdravit,
 • 00:21:17 všechny hasiče
  z celé České republiky.
 • 00:21:20 Chtěl bych, abyste na náplavce
  opravdu odvedli perfektní práci.
 • 00:21:23 Záleží nám na tom moc.
 • 00:21:26 Vůbec nevím, jestli někdo
  takovou akci ještě udělá.
 • 00:21:29 Moc děkuju.
 • 00:21:39 -Po boji je každý generál,
  ale teď před bojem musím říci,
 • 00:21:41 že jsem přeci jen trošku nervózní,
  protože je tu víc jak tisíc hasičů,
 • 00:21:44 je tu spousta diváků,
  ale přes to přese všechno věřím,
 • 00:21:47 že to dobře dopadne,
  a důvěřuji svým hasičům.
 • 00:22:17 -Řídicí cvičení všem, všem, všem.
  Začněte startovat stroje.
 • 00:22:27 -Nyní již zbývá pouze odstartovat
  celé představení.
 • 00:22:30 Hasiči, na můj povel připravit!
 • 00:22:33 Tři, dva, jedna, start!
 • 00:22:38 (SMETANOVA VLTAVA)
 • 00:25:58 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2018