iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 6. 2018
12:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

0 hlasů
8880
zhlédnutí

Staré pověsti české pro děti

Bruncvík, Opatovický poklad, Založení Nového města pražského

Martin Finger čte dětem na výletě do skanzenu Staré pověsti české v úpravě Martiny Drivejové a Jany Eislerové.

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Staré pověsti české pro děti

 • 00:00:06 Zdravím vás! Už jako malý kluk
  jsem takhle zjara,
 • 00:00:10 jen co se trochu oteplilo
  a příroda se začala zelenat,
 • 00:00:14 moc rád vyrážel
  na dlouhé výlety po hradech,
 • 00:00:16 zámcích a všelijakých pevnostech.
 • 00:00:19 A taky po skanzenech.
  Zkrátka tam, kde jsem se mohl
 • 00:00:22 dozvědět něco zajímavého
  o dějinách naší země.
 • 00:00:26 A tahle záliba mě neopustila,
  ani když už jsem vyrostl.
 • 00:00:29 Jen co mám trochu volného času,
  spěchám na výlet.
 • 00:00:42 Dnes jsem si vzal kromě jablka
  tuhle krásně vázanou knížku
 • 00:00:47 starých pověstí. Tak co
  kdybychom si z ní něco přečetli?
 • 00:00:51 Kníže Bruncvík
 • 00:00:53 Ach, to byl odvážný a chytrý muž!
  Cestovatel.
 • 00:00:57 Vydal se do zemí, kde před ním
  jaktěživ nikdo nebyl,
 • 00:01:01 takže ve stáří měl o čem vyprávět.
  Prožil neuvěřitelná dobrodružství!
 • 00:01:07 Hned na začátku plavby přes moře
  s ním ztroskotala loď
 • 00:01:10 a všichni námořníci utonuli.
  Nejspíš neuměli plavat.
 • 00:01:14 Bruncvík se sice zachránil,
  jenže břeh ostrova,
 • 00:01:18 na který jej vyhodily vlny,
  byl docela pustý.
 • 00:01:21 Nic k jídlu, nic k pití,
  jen písek a skály.
 • 00:01:25 Pak si Bruncvík všiml na nejvyšším
  vrcholku obrovského hnízda.
 • 00:01:29 To je jistě obydlí ptáka Noha,
  pomyslel si.
 • 00:01:33 A ten by mě mohl vynést nahoru.
  Vlezl tedy do kůže
 • 00:01:37 jakéhosi zvířete, která se
  povalovala pod ptačím hnízdem,
 • 00:01:41 a trochu se v ní vrtěl,
  aby si jej pták všiml.
 • 00:01:45 Noh na nic nečekal
  a bleskurychle Bruncvíka ulovil.
 • 00:01:49 Vynesl jej do hnízda a odlétl.
 • 00:01:53 Chytrý kníže prosekl kůži mečem
  a sklouzl po skále dolů k lesu.
 • 00:01:58 Tam uslyšel strašlivý řev. Za
  skálou totiž zápasil lev s drakem.
 • 00:02:04 Kníže se na boj chvíli díval.
 • 00:02:07 Hm. Drak je větší, má tolik hlav.
  A lev jen jednu, všiml si bystře.
 • 00:02:13 To tedy není spravedlivé.
  Půjdu slabšímu na pomoc.
 • 00:02:17 Boj byl dlouhý a krutý, ale nakonec
  kníže se lvem draka přemohli.
 • 00:02:23 A to se rozumí, že se lev
  stal Bruncvíkovým přítelem.
 • 00:02:26 Provázel jej
  na všech dalších cestách.
 • 00:02:29 Když se Bruncvík dostal z ostrova,
  připlula tam cizí loď,
 • 00:02:33 měl dost příležitostí
  rytíři pomoc oplatit.
 • 00:02:37 Draky se totiž tenkrát země jen
  hemžila, stále bylo s kým bojovat,
 • 00:02:41 a tak zachraňovat krásné dívky, na
  kterých si draci chtěli pochutnat.
 • 00:02:45 Že se z Bruncvíka
  stal proslavený drakobijce,
 • 00:02:49 na tom měl kromě lva zásluhu
  i divotvorný meč,
 • 00:02:53 který kníže získal
  v říši krále Olibria.
 • 00:02:56 Ovšem i zabíjení draků
  po čase omrzí.
 • 00:03:00 Bruncvíkovi
  se začalo stýskat po domově.
 • 00:03:04 Vrátit se po mnoha letech domů
  ovšem není jednoduché.
 • 00:03:07 Bruncvík odjížděl jako mladý muž
  a vrátil se s prošedivělými vlasy.
 • 00:03:12 Nikdo jej doma nepoznal.
  Ani vlastní žena ne.
 • 00:03:17 To by mohl říci každý, že je můj
  manžel! Jak to chceš dokázat?
 • 00:03:21 Podívej. Na prstě mám prstýnek,
  cos mi navlékla při svatbě,
 • 00:03:25 předvedl Bruncvík.
  To tedy byla jiná.
 • 00:03:28 Žena padla knížeti kolem krku
  a prosila ho, aby ji už neopouštěl.
 • 00:03:33 Rytíř to svatosvatě slíbil.
 • 00:03:36 Měl ostatně dojem,
  že těch dobrodružství už bylo dost.
 • 00:03:39 Zůstal doma
  a spravedlivě vládl poddaným.
 • 00:03:43 Poslouchali ho. Aby ne!
 • 00:03:45 Lev a divotvorný meč, co sráží
  hlavy, s tím si není co zahrávat.
 • 00:04:00 Jednoho dne zastavil
  před opatovickým klášterem
 • 00:04:03 na březích Labe
  jakýsi urozený pán se dvěma sluhy.
 • 00:04:07 Opat se vydal
  tajemného hosta uvítat.
 • 00:04:10 Narazil na něj,
  jak vychází z kostela.
 • 00:04:13 Pozdravil se s cizím pánem a podle
  jeho řeči i přímého pohledu poznal,
 • 00:04:17 že půjde o šlechtice.
  Opat pozval toho pána k obědu.
 • 00:04:22 Hned po jídle požádal opat pána,
  aby mu pověděl své pravé jméno.
 • 00:04:26 Ten souhlasil, ale požádal jej, aby
  se spolu sami odebrali do kostela.
 • 00:04:31 Cizí pán se postavil před opata,
  sňal kápi z hlavy a řekl:
 • 00:04:36 Chtěls znát mé jméno.
  Věz tedy, že jsem Karel,
 • 00:04:41 římský císař a český král.
  Tvůj pán.
 • 00:04:45 Vyděšený opat se císaři omlouval,
  že jej tak málo pohostil,
 • 00:04:50 ale ten pravil:
  Právě proto jsem přišel nepoznán,
 • 00:04:54 abychom si mohli
  promluvit otevřeně.
 • 00:04:57 Slyšel jsem, že je zde v klášteře
  ukrytý veliký poklad,
 • 00:05:01 pokračoval císař Karel.
 • 00:05:03 Jestli je to pravda,
  doufám, že mi jej ukážeš.
 • 00:05:05 Slibuji, že si z něj
  nebudu nic chtít vzít.
 • 00:05:09 Jen bych ho moc rád viděl.
  Opat dlouho přemýšlel.
 • 00:05:13 Dobrá tedy. Jste můj pán
  a já vám nechci odporovat.
 • 00:05:18 Opat stáhl císaři kuklu přes oči
  a vedl jej k jakési díře
 • 00:05:22 vzadu kostele.
  Opatrně sestupovali po žebříku.
 • 00:05:26 Lezli hloub a hloub
  do černočerné tmy.
 • 00:05:30 Když stáli na dně,
  zatočil opat několikrát císařem
 • 00:05:33 a vedl jej sem a tam,
  aby si nepamatoval směr cesty.
 • 00:05:37 Pak kráčeli dlouhou tmavou chodbou.
 • 00:05:40 Císaři se zdálo,
  že je chodba nekonečná.
 • 00:05:42 Najednou se ale zastavil
  a opat sejmul císaři kuklu z hlavy.
 • 00:05:47 Císař vykřikl úžasem.
  Viděl ten největší poklad,
 • 00:05:51 jaký kdy ve svém životě spatřil.
  Ohromné množství drahých kovů,
 • 00:05:57 zlato, stříbro,
  drahokamy, diamanty,
 • 00:06:00 překrásné řetězy, číše a kalichy.
 • 00:06:03 Opat přerušil ticho:
  Ten poklad, který zde ukrýváme,
 • 00:06:08 je určen tobě i budoucím generacím.
 • 00:06:11 Proto si z něj vezmi,
  co potřebuješ.
 • 00:06:14 Císař si ale nechtěl vzít nic.
  Přesto mu opat věnoval na památku
 • 00:06:18 drahocenný prsten
  se vzácným diamantem.
 • 00:06:21 Opat dal císaři kuklu na hlavu
  a vyvedl jej ze sklepení.
 • 00:06:25 Teprve před svou smrtí Karel IV.
  pověděl některým svým rádcům,
 • 00:06:30 že prsten na jeho ruce
  je památka z opatovického kláštera.
 • 00:06:35 Ten poklad však už nikdo jiný
  nikdy neviděl.
 • 00:06:39 Dávno po smrti Karla IV. se v pravé
  poledne zastavilo mlýnské kolo
 • 00:06:44 v Opatovicích, protože řeka více
  než půl hodiny mizela v jakési díře
 • 00:06:49 uprostřed koryta. Mlynář soudil, že
  to určitě voda zaplavila sklepení
 • 00:06:54 bývalého kláštera
  i s celým bájným pokladem
 • 00:06:58 a že teď už se k němu
  nikdo nikdy nedostane.
 • 00:07:01 A tak poklad opatovického kláštera
  zřejmě leží dodnes hluboko v zemi
 • 00:07:06 a řeka Labe teče přes něj
  a dobře ho střeží.
 • 00:07:18 Ovšem ještě než Karel IV. zemřel,
  stihl postavit nádherné město.
 • 00:07:24 Víte které?
  Tak si o tom pojďme přečíst.
 • 00:07:28 Král Karel IV.
  byl moudrý a mocný panovník.
 • 00:07:31 K českému království připojil další
  území a dobře se o zemi staral.
 • 00:07:36 Praha - královské město -
  vzkvétala.
 • 00:07:40 Přijíždělo sem mnoho obchodníků
  a mnoho učenců z celé Evropy.
 • 00:07:45 Aby se Češi
  nemuseli vzdělávat v cizině,
 • 00:07:48 dal král postavit univerzitu
  pro české studenty.
 • 00:07:51 Karla všichni chválili
  a on byl se svým městem spokojen.
 • 00:07:55 Až do jednoho večera. To pozval
  na Pražský hrad na hostinu
 • 00:07:59 několik českých pánů
  a s nimi také svého hvězdáře.
 • 00:08:03 Po hostině vyšli všichni na balkon
  a dívali se na nádheru města
 • 00:08:07 pod nimi. Tu ale hvězdář
  zvedl hlavu k nebi a vyděsil se.
 • 00:08:12 Ach, můj pane, vidím zlá znamení!
 • 00:08:15 Nebude to trvat dlouho
  a v Praze vypukne požár.
 • 00:08:18 Po něm pak přijde povodeň
  a celé tvé město bude zničeno.
 • 00:08:22 Král Karel
  se samozřejmě nejdřív vyděsil.
 • 00:08:25 Ale pak zvedl ruku
  a ukázal na prázdný břeh Vltavy.
 • 00:08:30 Ne, moje Praha nezajde! Postavím
  Nové Město a to bude stát navěky.
 • 00:08:36 Druhý den dal svolat stavitele,
  aby začali kreslit plány.
 • 00:08:40 Sám pak rozhodoval, kde budou
  ulice, kde náměstí a tržiště.
 • 00:08:44 Plány byly brzo hotovy
  a začalo se stavět.
 • 00:08:48 Nejdůležitější je most,
  kladl král na srdce stavitelům.
 • 00:08:53 Víte, že Vltava se často rozvodní.
  Most musí přívalům vody odolat.
 • 00:08:58 Za vlády krále Karla ovšem vznikly
  i další úžasné stavby.
 • 00:09:02 Chrám svatého Víta, hrad Karlštejn
  nebo kostel na Karlově.
 • 00:09:07 Ten postavil mladý stavitel
  a sklenul tak úžasné oblouky,
 • 00:09:11 jaké nikdo dosud neviděl.
 • 00:09:14 Až sundá dřevěné lešení,
  kostel spadne, říkali si lidé.
 • 00:09:17 A dělníci, co na stavbě pracovali,
  nechtěli lešení strhnout.
 • 00:09:21 Padající klenba by nás zasypala.
  Jdeme domů!
 • 00:09:24 Nešťastný stavitel
  zůstal v kostele sám.
 • 00:09:28 Dostal nápad, že dřevo zapálí.
  Jak to udělal, vyběhl ven a čekal,
 • 00:09:32 co se bude dít.
  Ozval se strašný praskot.
 • 00:09:36 Tak se můj kostel skutečně zřítí,
  vykřikl zoufalý stavitel
 • 00:09:40 a rozběhl se k řece.
  Skočil do vody a už se nevynořil.
 • 00:09:45 Zato se z oblaku kouře vynořilo
  jeho dílo - nádherný kostel.
 • 00:09:50 Jen prohořelé dřevo
  se zřítilo k zemi.
 • 00:09:53 Klenba zůstala neporušena
  a přetrvala dodnes.
 • 00:10:05 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2018

Související