iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 9. 2019
21:10 na ČT art

1 2 3 4 5

16 hlasů
22000
zhlédnutí

Ondřej Sekora – Práce všeho druhu

Strhující příběh průkopníka dětské knižní tvorby Ondřeje Sekory. Dokumentární film o tvůrci, jehož dílo kontinuálně ovlivňuje několik generací.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ondřej Sekora – Práce všeho druhu

 • 00:00:05 Píše se rok 1923.
 • 00:00:07 Mladý muž se připravuje
  na cestu do Paříže,
 • 00:00:10 kam je vyslán jako zpravodaj
  brněnské redakce Lidových novin.
 • 00:00:15 Jeho úkolem budou vedle zpráv
  také kreslené příběhy
 • 00:00:19 a karikatury.
 • 00:00:20 Zanedlouho se začínající novinář
  z okraje moravského města
 • 00:00:25 ocitne ve víru evropského centra.
 • 00:00:35 HUDBA
 • 00:00:41 -Příběh Ondřeje Sekory
 • 00:00:43 je malá česká verze
  amerického snu.
 • 00:00:47 On pocházel
  z relativně chudých poměrů,
 • 00:00:50 zemřel mu brzy tatínek,
 • 00:00:52 takže rodina asi na tom
  nebyla finančně ideálně.
 • 00:00:56 Přesto se z tohoto prostředí
  dokázal vypracovat.
 • 00:01:01 Rodina si přála,
  aby studoval práva,
 • 00:01:04 ale on si zvolil jinou cestu.
 • 00:01:06 Postupně vystoupal
  až do pozice prvorepublikové hvězdy
 • 00:01:14 -Jeho maminka v tu dobu
  měla šest dětí a byla vdova,
 • 00:01:19 takže to nebyla žádná legrace.
 • 00:01:22 Potom se odstěhovala
  blíže příbuzným do Vyškova,
 • 00:01:27 aby jí pomohli s výchovou
 • 00:01:29 těžce zvládnutelného
  a vysoce nadaného chlapce.
 • 00:01:34 -Sekora své karikatury
  začal kreslit už ve škole.
 • 00:01:39 Když měli spolužáci obavy,
 • 00:01:43 že je bude učitel
  zvlášť přísně zkoušet,
 • 00:01:46 volali během přestávky:
 • 00:01:48 "Sekoro, nakresli něco
  na tabuli,
 • 00:01:50 ať je dobře naloženej."
 • 00:01:52 Na to profesor přišel do třídy
  a řekl přísně:
 • 00:01:56 "Smažte to."
 • 00:01:58 Ale už se přitom smál
 • 00:01:59 a celou hodinu
  byl dobře naladěn.
 • 00:02:02 -Sekora toužil
  od dětství kreslit,
 • 00:02:04 ale dlouho hledal někoho,
 • 00:02:06 s kým by své nadšení
  mohl sdílet,
 • 00:02:08 kdo by ho v tom podporoval.
 • 00:02:10 Když se rodina těsně před
  první světovou válkou
 • 00:02:13 přestěhovala do Vyškova,
 • 00:02:15 tak tam potkal učitele
  Vladimíra Šindlera.
 • 00:02:17 Ten byl jen o osm let starší
  a byl to asi první člověk,
 • 00:02:21 který měl porozumění
  pro Sekorovou vášeň.
 • 00:02:24 Zafungoval jako
  první jeho výtvarný mentor,
 • 00:02:27 který ho ovlivnil
  a pomohl mu.
 • 00:02:34 -Ondřej Sekora se toužil
  věnovat výtvarnému umění,
 • 00:02:38 ale nebylo myslitelné,
 • 00:02:42 aby mohl studovat
  na pražské akademii
 • 00:02:44 nebo uměleckoprůmyslové škole.
 • 00:02:47 Začal tedy v Brně
  studovat práva,
 • 00:02:49 kde byl výtvarným referentem
  akademického spolku Právník.
 • 00:02:53 Jeho spolužák,
 • 00:02:55 později věhlasný novinář
  Bedřich Golombek,
 • 00:02:58 mu domluvil návštěvu
  redakce Lidových novin.
 • 00:03:01 Rázem se otevřela cesta
  k Sekorově novinářské budoucnosti.
 • 00:03:07 -Ondřej Sekora vstoupil do redakce
  Lidových novin v roce 1921.
 • 00:03:14 Vstoupil tam současně
  s bratry Čapky,
 • 00:03:17 kteří ovšem byli
  o dvacet let starší.
 • 00:03:20 Ale on byl velice činorodý,
  ohromně se do všeho hrnul
 • 00:03:24 a všechno okamžitě chápal.
 • 00:03:39 -Na otrkání byl autor soudniček,
  ale od začátku se počítalo s tím,
 • 00:03:44 že bude pracovat
  jako sportovní reportér.
 • 00:03:46 V té době už se o sportu
  v novinách referovalo běžně.
 • 00:03:50 Ale Sekorova výhoda byla,
 • 00:03:52 že kromě toho,
  že dokázal svižně psát,
 • 00:03:55 dokázal ty své texty
  doprovázet také kresbami.
 • 00:04:03 SEKORA: V novinové kresbě
  nesměla být čárka,
 • 00:04:06 která nic neznamená.
 • 00:04:08 Muselo být vše takové pozitivní
  a v plné platnosti hned,
 • 00:04:13 když se komponovala ta kresba.
 • 00:04:19 -Od 19. roku byl šéfredaktorem
  Arnošt Heinrich.
 • 00:04:23 Chtěl budovat list
  velmi kvalitní,
 • 00:04:25 zpravodajsky spolehlivý,
  jazykově na úrovni.
 • 00:04:29 To byla stránka,
  na které si velmi zakládal.
 • 00:04:32 Ale zároveň nechtěl,
  aby to byl list příliš elitní,
 • 00:04:35 který by nečetl prostý čtenář.
 • 00:04:37 A Ondřej Sekora svým stylem,
  svým způsobem uvažování,
 • 00:04:41 svým poněkud robustním
  a rošťáckým humorem
 • 00:04:44 vytvářel další tón
  v paletě těchto novin.
 • 00:04:50 -Když šéfredaktor
  Lidových novin viděl,
 • 00:04:53 že mladá posila je talentovaná,
 • 00:04:55 navrhl Ondřeji Sekorovi,
 • 00:04:57 zdali by nechtěl působit
  jako zpravodaj v Paříži.
 • 00:05:00 Sekora nabídku přijal s tím,
  že bude mít za prvotní úkol
 • 00:05:04 zpravodajsky pokrýt
  sportovní dění.
 • 00:05:07 -Inspirace, se kterou se tam
  setkal na všech stranách,
 • 00:05:11 ho velmi posunula.
 • 00:05:13 Je trošku překvapivé,
 • 00:05:14 že nesledoval to avantgardní,
  nejprogresivnější výtvarné umění.
 • 00:05:18 Paříž byla v té době
  Mekka výtvarného umění.
 • 00:05:22 On chodil na výtvarné kurzy,
 • 00:05:24 takže se zdokonaloval
  v té řemeslné stránce.
 • 00:05:27 Snažil se vyrovnat
  tamním kreslířům
 • 00:05:30 a udělal velký vývojový skok.
 • 00:05:36 -Protože všichni ilustrátoři
  a novinoví kreslíři toužili
 • 00:05:40 být opravdickými malíři,
  tak to byla i jeho touha.
 • 00:05:45 Začal brzy spolupracovat
 • 00:05:47 i s francouzskými
  humoristickými časopisy,
 • 00:05:51 i sportovními časopisy.
 • 00:05:55 -Ondřej Sekora byl
  dlouholetým členem Sokola
 • 00:05:58 a také jako novináře
  ho zajímal sport,
 • 00:06:01 zejména fotbal nebo box.
 • 00:06:03 Nelze se divit,
  že ho v Paříži uchválilo ragby,
 • 00:06:07 protože jde o jakousi kombinaci
  fotbalu a těžké atletiky.
 • 00:06:11 Sehnal si pravidla
  a přeložil je do češtiny.
 • 00:06:14 Stal se tím zakladatelem
  české ragbyové terminologie.
 • 00:06:19 -Díky tomu, že Sekora
  aktivně ragby propagoval,
 • 00:06:23 napsal pravidla,
 • 00:06:24 která nejdříve vycházela
  na pokračování v týdeníku Sport,
 • 00:06:28 potom vyšla knižně.
 • 00:06:30 Když potom v roce 26
  proběhl první zápas,
 • 00:06:33 tak to byl opravdu začátek
  plynulého vývoje ragby u nás.
 • 00:06:44 -Tenkrát jsem byl trenérem,
  zároveň cvičitelem a soudcem.
 • 00:06:50 To jsem dělal skutečně rád
  a tenkrát jsem nelitoval času.
 • 00:06:59 -V roce 1927 se Ondřej Sekora
  vypravil podruhé do Paříže.
 • 00:07:04 Sledoval významné deníky
  i sportovní periodika,
 • 00:07:08 avšak pro typ novinové kresby,
  jíž se Sekora věnoval,
 • 00:07:12 byla mimořádně inspirativní
  jednoduchá a úderná zkratka
 • 00:07:17 animovaného filmu.
 • 00:07:19 Po návratu z Paříže se Sekora
  přestěhoval z Brna do Prahy.
 • 00:07:23 -V Praze jsem měl čas
  ještě na něco jiného.
 • 00:07:27 Tam jsem např. vstoupil
  do Uměleckoprůmyslové školy.
 • 00:07:32 A jako hospitant jsem mohl
  probrat líp svoje kreslení.
 • 00:07:40 -On kreslil humorné pásky
  jak pro sportovní stránku...
 • 00:07:46 Nejdřív měl postavu pana Břouška.
  To byl tlustý zapálený sportovec.
 • 00:07:54 Potom přišli Hnát a Patočka
  v roce 1926.
 • 00:07:58 To byl klasický příběh dvojice,
  která byla vizuálně kontrastní.
 • 00:08:03 Sekora měl za úkol dostat
  do těch osmi obrázků krátký děj,
 • 00:08:08 který má pointu,
  který je vtipný.
 • 00:08:11 Myslím si, že to je jedna z věcí,
  které mu šly nejlíp.
 • 00:08:19 -Souběžně s tvorbou pro dospělé
  Sekora tvořil také pro děti.
 • 00:08:23 Kreslil jednak příběhy,
  kde vystupovaly děti samy,
 • 00:08:26 ale také historky
  různých zvířecích hrdinů.
 • 00:08:30 Už v roce 1922 se zrodil
  pejsek Voříšek,
 • 00:08:34 ke kterému texty napsal
  novinář Edvard Valenta.
 • 00:08:37 Následoval koník Hop
  nebo pes Nevrč.
 • 00:08:42 -Nejdřív vyšel souborně Voříšek
 • 00:08:45 jako soubor některých epizod,
  které vyšly,
 • 00:08:48 a pak ten Cvoček.
 • 00:08:50 Ale on chtěl na začátku 30. let
 • 00:08:52 udělat samostatné
  komiksové publikace.
 • 00:08:55 V jeho pozůstalosti se dochoval
 • 00:08:57 jeden dlouhý příběh
  s Hnátem a Patočkou
 • 00:09:00 a potom dva příběhy s Pepíkem,
  což byl takový rošťák,
 • 00:09:03 s nímž dělal stripy
  do Lidových novin.
 • 00:09:06 Není úplně jasné,
  proč tehdy ty sešity nevyšly.
 • 00:09:12 -Ty figury měly
  obrovskou potenci pohybu.
 • 00:09:15 Jak ve výrazu,
  v té kresebné zkratce,
 • 00:09:18 tak v tom,
  jak vypadaly jejich postavy,
 • 00:09:21 jakási proporce těla, hlavy,
  rukou, nohou.
 • 00:09:26 Bylo zcela přirozené,
 • 00:09:29 že Ondřej Sekora se věnoval
  i loutkovému divadlu
 • 00:09:33 jakožto výtvarník a scénograf.
 • 00:09:36 Ta jeho nejpodstatnější
  loutkářská tvorba patří Brnu,
 • 00:09:42 kde v roce 1929 vzniklo
  loutkové divadlo Radost,
 • 00:09:47 které založil operní tenorista
  Valentin Šindler.
 • 00:09:51 Ten už dříve prosazoval
  takovou hanáckou figuru
 • 00:09:56 stréčka Matěje Křópala
 • 00:09:58 jednak ve svých
  rozhlasových pořadech,
 • 00:10:01 ale také literárně.
 • 00:10:04 A Ondřej Sekora byl požádán,
 • 00:10:06 jestli by pro to
  jeho loutkové divadlo Radost
 • 00:10:11 nenavrhl loutky.
 • 00:10:13 -A víte, stréčku,
  co je největší hloupost?
 • 00:10:16 -No, to nevím, no.
 • 00:10:21 -Mazat si boty sádlem
  a jest přitom suchý chléb.
 • 00:10:26 -Na toto by nebyl přišel
  ani nebožtík Placárek.
 • 00:10:30 Ten věděl všecko.
 • 00:10:32 On poznal ve vodě rybu,
  která je samec nebo samice.
 • 00:10:36 -A jak se to pozná?
 • 00:10:38 -To prej se vezme špička rohlíka
  a hodí se rybám do vody.
 • 00:10:43 A když to drapne on,
  tak je to samec,
 • 00:10:46 a když ona,
  tak je to samice.
 • 00:10:49 -Stréčku, bez urážky,
 • 00:10:50 toto je tak chytrý,
  jak vy jste hloupý.
 • 00:10:54 -Já su hloupý?
 • 00:10:56 Řekni to ještě jednou
  a tak tě břinku,
 • 00:10:59 že budeš mít hned
  obě uši na jedné straně.
 • 00:11:06 -Navrhl typy nejen hanácké,
  ale i postavy,
 • 00:11:09 které vycházely z jeho stripů
  v Lidových novinách.
 • 00:11:13 Zejména to byly
  dvě pověstné figury sportovců
 • 00:11:16 Hnáta a Patočky.
 • 00:11:17 ŠTĚKOT PSA
 • 00:11:22 -Na! Tu máš kostičku.
 • 00:11:31 -A jsme v suchu.
 • 00:11:35 -Z hlediska modernosti
  a scénografie loutkového divadla
 • 00:11:39 to znamenalo obrovský přínos,
 • 00:11:41 protože ty loutky konvenují
  s modernistickými loutkami té doby,
 • 00:11:45 které se objevovaly u Josefa Skupy.
 • 00:11:48 A svým pojetím se řadí
  k elementárním výtvorům té doby.
 • 00:11:57 -To jsem dlouho nevěděl,
  že to bude zrovna mravenec.
 • 00:12:00 Víte, hledal jsem mezi hmyzem
  typ takového dělňáska.
 • 00:12:05 Bylo to v roce 27.
 • 00:12:08 Byl jsem tenkrát v Paříži
  a tehdy vznikl Ferda.
 • 00:12:13 Ale byl tenkrát
  ještě docela jinačí.
 • 00:12:17 Obrázky byly černobílé
  a Ferda neměl kravatu.
 • 00:12:31 -Bylo to v rubrice pro dospělé
 • 00:12:33 a jmenovalo se to
  Příhody opilého mravence.
 • 00:12:36 A bylo to o mládenci,
 • 00:12:39 který se loučil se svobodou
  a trošku to přehnal.
 • 00:12:43 Rozbil lucerničku Berušce
  a popral se s policajtem.
 • 00:12:49 A už se tam vyskytovaly
  zárodky těchto postaviček,
 • 00:12:53 které vyloženě rozeznáme.
 • 00:12:56 A pak na nich pracoval dál.
 • 00:13:00 -Sekora se i v dalších kresbách
  hmyzu postupně propracovával
 • 00:13:05 od poměrně realistické kresby hmyzu
  k takové polidštěné.
 • 00:13:09 Zároveň vstřebával vlivy hlavně
  z amerického animovaného filmu.
 • 00:13:14 Ferda mravenec se zrodil
  až v roce 1933.
 • 00:13:21 To se uzavřela první řada,
  co vycházela v Lidových novinách,
 • 00:13:26 tak ho chtěl vydat jako komiks.
 • 00:13:28 Existuje maketa,
 • 00:13:29 že si stříhal
  jednotlivá pokračování,
 • 00:13:32 nalepil je do knížky,
  upravil texty
 • 00:13:34 a s tímhle obcházel nakladatele.
 • 00:13:36 Existuje v jednom rozhovoru zmínka,
  že ho odmítl nakladatel Synek.
 • 00:13:41 Zjevně ho odmítl i Borový,
  což byl nakladatel,
 • 00:13:44 který byl přímo provázaný
  s Lidovými novinami.
 • 00:13:47 Pak Sekora přišel s tou maketou
  za Josefem Hokrem
 • 00:13:51 a ten ho přesvědčil,
  ať to přepíše do prózy.
 • 00:13:54 Tak se zrodil Sekora prozaik.
 • 00:13:58 -Josef Hokr si usmyslel,
  že udělá celou edici pro děti,
 • 00:14:03 která se jmenovala
  Knížky kouzelného zrcadla.
 • 00:14:06 Takže Sekora byl velice nadšen.
 • 00:14:09 Nato se mu do toho narodil syn
  a on si to děsně užíval.
 • 00:14:14 Pak si samozřejmě uvědomil,
  že mravenec se nemůže opíjet,
 • 00:14:19 že to by nešlo.
 • 00:14:21 A ten mravenec se stal
  takovým klukovským vzorem.
 • 00:14:25 A potom svému synovi,
  a i těm dalším dětem,
 • 00:14:29 chtěl zprostředkovat
  řadu důležitých věcí.
 • 00:14:37 -Když chci dětem říct
  něco nového,
 • 00:14:42 vysvětlit jim nějakou,
  abych tak řekl poučku,
 • 00:14:46 tak to vždycky dělám tak,
  jako kdyby to to dítě vědělo.
 • 00:14:52 Úplně jako kdyby bylo znalé.
 • 00:14:55 A teď mu to povím, vysvětlím
  a ono vůbec nepozoruje,
 • 00:14:59 že mu někdo řekl něco nového.
 • 00:15:15 -Pak udělal Ferdův slabikář,
  kde se mění role Ferdy mravence,
 • 00:15:20 kdy on se stává jakoby pedagogem,
 • 00:15:23 protože tam seznamuje děti
  s těmi písmenky.
 • 00:15:27 -Sekora pochopil v průběhu psaní
  a kreslení pro noviny,
 • 00:15:31 že denní tisk
  je především aktuální.
 • 00:15:34 Proto také nápady čerpal
  ze současné reality.
 • 00:15:38 Podobně tvořilo jen málo
  Sekorových současníků,
 • 00:15:41 protože většina z nich
  psala a vzpomínala
 • 00:15:44 především na své dětství,
 • 00:15:46 které však bylo ve zcela
  jiných společenských podmínkách.
 • 00:15:50 -Pro Sekoru byl vždycky
  typický optimismus a víra,
 • 00:15:53 že jakýkoliv problém se dá
  vyřešit aktivní snahou a tím,
 • 00:15:57 že se člověk nevzdává.
 • 00:15:59 Tohle je nejvíc koncentrované
  ve Fredovi Mravencovi.
 • 00:16:03 Ferda Mravenec je
  opravdu nezdolný hrdina,
 • 00:16:05 který vždycky,
 • 00:16:07 když se dostane
  do nějakého průšvihu,
 • 00:16:09 tak se zvedne, překoná ho,
  je obratný, všechno umí.
 • 00:16:13 Je optimistický
  a vždycky věří,
 • 00:16:15 že z každé situace
  existuje nějaké východisko.
 • 00:16:18 Vždycky si poradí.
 • 00:16:23 -Tomu Ferdovi dal
  takové vlastnosti,
 • 00:16:25 o kterých předpokládal,
 • 00:16:27 že by byly ideální
  pro každého správného chlapce.
 • 00:16:33 -Mravenec opravdu byl tvor,
 • 00:16:35 ze kterého se mohly děti
  mnoha věcem poučit.
 • 00:16:40 A mohly si z něj vzít příklad.
 • 00:16:43 Nechtěl jsem do své knížky
  dostat žádného umazleného tvora.
 • 00:16:49 Tak jsem si pro něj
  vybíral jméno takové tvrdé.
 • 00:16:54 A když jsem přišel
  na to Ferda Mravenec,
 • 00:16:57 tak jsem si řekl,
  že to je něco,
 • 00:17:00 co mu bude dobře slušet.
 • 00:17:04 -Na Ferdovi je určitě vidět,
 • 00:17:06 že Sekora byl zkušený
  karikaturista a kreslíř,
 • 00:17:10 a že ta postava
  je výtvarně zkondenzovaná.
 • 00:17:13 Je to ideogram.
 • 00:17:14 Je to dokonale
  minimalizovaná postava,
 • 00:17:18 která je dokonale funkční.
 • 00:17:21 Je ideální proto,
 • 00:17:22 aby ji Sekora mohl
  znovu a znovu kreslit.
 • 00:17:25 -Víte, zachytit
  takového tvorečka v pohybu,
 • 00:17:29 aby to byl v každé pozici
  stále on,
 • 00:17:34 jak běží, sedí, plazí se,
  to dá moc práce
 • 00:17:39 a moc zkoušení.
 • 00:17:44 -Už se mu zdálo,
 • 00:17:45 že je tam toho kladného
  přece jenom přespříliš,
 • 00:17:48 aby ty děti
  to také nenudilo.
 • 00:17:50 Tak hledal,
  na co by navázal.
 • 00:17:53 A vzpomněl si na epizodní
  postavičku brouka Pytlíka
 • 00:17:57 a té věnoval dvě své knížky.
 • 00:18:05 -Když po sobě čtu,
 • 00:18:08 tak to vždycky čtu
  s jakýmsi odporem.
 • 00:18:11 Jestli se vžiju
  do takové situace,
 • 00:18:14 tak některé věci
  jsou skutečně nechytlavé.
 • 00:18:19 A taky jsou špatné
  a ty se musí škrtnout.
 • 00:18:22 Ale jsou věci,
  které mě najednou zaujmou
 • 00:18:25 a to je dobré.
 • 00:18:31 -Ten brouk Pytlík
  se narodil v biografu
 • 00:18:33 a všechno,
  co tam zhlédnul,
 • 00:18:36 což byly grotesky,
 • 00:18:37 považoval za to,
  že to je skutečný život.
 • 00:18:43 A tak podlehl
  té virtuální realitě,
 • 00:18:46 že v tom reálu
  potom selhával.
 • 00:18:49 Ale vždycky to bylo
  spíš k smíchu,
 • 00:18:52 než že by se mu
  ti ostatní vysmívali.
 • 00:19:05 -Ondřej Sekora někdy bývá
  označovaný za českého Disneyho,
 • 00:19:09 ale pravděpodobně
  mnohem důležitější
 • 00:19:12 byl vliv Kocoura Felixe.
 • 00:19:13 Kocour Felix byl jeden z prvních
  kreslených zvířecích hrdinů
 • 00:19:17 celosvětově slavných.
 • 00:19:19 První film se objevil
  už v roce 1919.
 • 00:19:21 A Sekora přímo uvádí,
 • 00:19:24 že tvář Ferdy Mravence
  byla inspirována Kocourem Felixem.
 • 00:19:46 Zajímavé třeba je,
 • 00:19:47 že existuje
  i Disneyho postavička broučka,
 • 00:19:50 který se jmenuje Bucky Bug.
 • 00:19:52 A ta je v mnoha směrech
  podobná Ferdovi.
 • 00:19:55 Ale ta debutovala v roce 32,
  těsně před Ferdou.
 • 00:19:58 A je třeba možné,
 • 00:19:59 že Sekora mohl narazit
  na stripy s Bucky Bugem
 • 00:20:02 a mohlo mu to připomenout
  jeho tehdejší nápad
 • 00:20:05 věnovat se světu hmyzu.
 • 00:20:07 Ale určitě to není tak,
  že by Ferda byl kopie toho broučka.
 • 00:20:11 Určitě to jsou
  spíš paralelní vývojové větve.
 • 00:20:16 -Je zajímavé,
 • 00:20:17 že Ondřej Sekora
  podobně jako Josef Lada
 • 00:20:20 zásadně neoblékal ty figurky.
 • 00:20:23 To byl velký rozdíl
  také proti tomu Disneymu,
 • 00:20:26 že on je nechával
  v té přírodní podobně.
 • 00:20:30 Ovšem musel je stylizovat.
 • 00:20:35 Původně měl
  protáhlejší hlavičku,
 • 00:20:38 pak ho obral o dvě nohy
 • 00:20:39 a udělal mu
  elegantnější zadeček
 • 00:20:43 a dal mu ten puntíkový šátek.
 • 00:20:46 To bylo jediné, co...
  To byl takový fešák.
 • 00:20:59 -Ano, ta kravata.
 • 00:21:01 Ferda je černý,
 • 00:21:03 no tak červená
  s černými puntíky.
 • 00:21:06 To jde pěkně živě
  a harmonicky dohromady.
 • 00:21:10 A pak to dává možnost
  ukázat Ferdovu náladu
 • 00:21:16 a charakterizovat
  jeho psychologii,
 • 00:21:19 to, co chce udělat.
 • 00:21:25 -Když kreslíř cílí
  na dětského čtenáře,
 • 00:21:28 tak je určitě potřeba,
 • 00:21:30 aby se čtenář mohl
  s postavou ztotožnit.
 • 00:21:32 Takže ta antropomorfizace
  byla důležitá.
 • 00:21:36 Je celkem logické,
 • 00:21:37 že Ferda ztratil
  jeden pár končetin
 • 00:21:40 a má podobně jako lidé
  dvě ruce a dvě nohy.
 • 00:21:43 Sám Sekora říkal,
  že se mu Ferda nejvíc povedl.
 • 00:21:47 A co se týče
  té kreslené stylizace,
 • 00:21:49 tak si myslím,
  že to je pravda.
 • 00:22:01 -Z pohledu entomologa
 • 00:22:03 ty Sekorovy kresby
  jsou výrazně personifikované.
 • 00:22:06 A nutno podotknout,
 • 00:22:08 že pokud by byly
  opravdu realistické,
 • 00:22:10 tak bychom se
  z té dětské literatury
 • 00:22:13 přesunuli do žánru
  sci-fi až hororu.
 • 00:22:15 A opravdu by to
  na ty děti mohlo působit
 • 00:22:18 velmi odstrašujícím dojmem.
 • 00:22:20 Hmyz, když se na něj
  podíváme zblízka,
 • 00:22:23 tak pro mnoho lidí
  může vypadat
 • 00:22:25 jako mimozemská civilizace.
 • 00:22:27 Proto třeba Sekora
  kreslil hmyzí postavičky,
 • 00:22:31 které ale měly převážně
  nesprávný počet končetin.
 • 00:22:34 Většinou to znázorňovalo
  ruce a nohy.
 • 00:22:37 A měly lidské obličeje
 • 00:22:38 a na nich potom Sekora
  umístil tykadla,
 • 00:22:41 které ale jsou znázorněny
  velmi realisticky.
 • 00:22:44 Už podle těch tykadel
  jde poznat,
 • 00:22:46 jestli to je třeba mravenec,
  který je má zalomené,
 • 00:22:49 nebo je to chroust,
  který má na hlavě vějířek apod.
 • 00:22:55 -Každý druh hmyzu
  má svou povahu.
 • 00:22:58 Něco, co ho charakterizuje.
 • 00:23:01 Já jsem se tím zabýval dlouho
  a sám jsem brouky sbíral.
 • 00:23:13 -Jeho sourozenci
  později vzpomínali,
 • 00:23:16 že když chodili
  na rodinné výlety s maminkou,
 • 00:23:19 tak starší Ondřej
  běhal okolo,
 • 00:23:21 převracel kameny,
  lezl po stromech
 • 00:23:23 a hledal broučky.
 • 00:23:24 Takže ta vášeň pro hmyz
  a pro brouky
 • 00:23:27 přišla dávno
  před Ferdou Mravencem.
 • 00:23:33 -Říkal jsem si,
  že když chci o něčem psát,
 • 00:23:36 tak musím vědět
  asi padesátkrát víc než to,
 • 00:23:40 co chci napsat.
 • 00:23:42 Mojí zásadou bylo,
 • 00:23:44 že když chci napsat
  něco pro děti,
 • 00:23:47 tak to musí být takové,
  aby je to bavilo,
 • 00:23:50 a aby s tím souhlasil
  člověk naprosto dospělý.
 • 00:23:56 -Částečně se snažil
 • 00:23:58 dávat těm svým postavám
  lidské vlastnosti,
 • 00:24:01 ale zároveň to
  z mého pohledu geniální je,
 • 00:24:04 že se snažil to napasovat
  i na skutečné organismy.
 • 00:24:08 Třeba brouk kyjorožec,
 • 00:24:09 kterému dal Sekora
  jméno Kulihrášek,
 • 00:24:12 tak ten se snaží svými
  kejklemi a fíglemi
 • 00:24:16 zaujmout a pobavit mravence.
 • 00:24:18 Ti si ho pak odnesou
  do mraveniště,
 • 00:24:21 aby ho pak ukázali svým mladým.
 • 00:24:23 Nicméně v reálném světě
  tito broučci kyjorožci
 • 00:24:27 se nechají dotáhnout
  do mraveniště,
 • 00:24:29 protože je přilákají
  svými feromony,
 • 00:24:32 voňavými látkami,
  které se mravencům líbí.
 • 00:24:35 Ale mravenci za to
  zaplatí krutou daň,
 • 00:24:37 protože ten kyjorožec
  se živí mravenčími larvami.
 • 00:24:44 -Děti si to zvíře
  vždycky budou zlidšťovat.
 • 00:24:47 Když si s něčím hrají,
  tak si vždycky představují,
 • 00:24:51 že to žije,
  že to má svůj život.
 • 00:25:01 -Sekora byl vždycky
  odpůrce krajních názorů.
 • 00:25:05 Kromě toho,
  že tepal fašisty,
 • 00:25:07 tak také existují jeho
  protibolševické vtipy z 20. let.
 • 00:25:10 Když se v roce 33 dostal
  v Německu k moci Hitler,
 • 00:25:14 tak se Sekora začal více
  věnovat politické satiře.
 • 00:25:17 Jeden z prvních vtipů
  s Hitlerem z roku 33 je,
 • 00:25:21 že Hitlerovi německý prezident
  naseká jako klukovi na zadek.
 • 00:25:26 Sekorovi nebyla vlastní
  ostrá satira,
 • 00:25:29 ale zároveň nemohl
  jako novinář nevnímat,
 • 00:25:33 že to, co se děje v Německu,
  je opravdu velký problém.
 • 00:25:37 V tomhle směru se radikalizoval.
 • 00:25:43 -Těsně před druhou světovou válkou,
  ve chvíli, kdy bylo jasné,
 • 00:25:47 že Československu
  nastávají zlé časy,
 • 00:25:49 přišel Sekora nejprve
  se sérií Skaute, pomoz si sám
 • 00:25:53 s téměř ferdovským hrdinou.
 • 00:25:55 Posléze, těsně před tím,
 • 00:25:57 než byla podepsána
  Mnichovská dohoda,
 • 00:25:59 vytvořil cyklus
  Dobrý voják Vendelín.
 • 00:26:02 Sekorův hrdina ovšem nebyl
  švejkovským typem.
 • 00:26:05 Vždy přišel
  s nějakým vtipným řešením.
 • 00:26:16 -15. březnem 1939
  toto všechno skončilo.
 • 00:26:20 Na území Protektorátu
  Čechy a Morava
 • 00:26:23 začaly též platit
  norimberské zákony
 • 00:26:26 a svazek manželů Sekorových
  se rázem stal svazkem smíšeným.
 • 00:26:30 Jejich syn byl nazýván
  míšencem prvního stupně.
 • 00:26:33 Takže rodina začala žít
  pod nesmírným psychickým tlakem.
 • 00:26:37 Na jaře 1941 byl Sekora
  vyhozen z Lidových novin.
 • 00:26:41 To naštěstí nebyla
  ještě ta nejzazší mez,
 • 00:26:44 protože mohl spolupracovat
  jako externista.
 • 00:26:47 Ale žil v atmosféře štvanice,
 • 00:26:50 kterou na něj uspořádal
  list Arijský boj,
 • 00:26:52 který zcela běžně píše
  o Sekorovi-Roubíčkovi,
 • 00:26:55 který by už dávno neměl
  v českém tisku publikovat
 • 00:26:59 a podobně nesmírně dehonestující,
  urážející, stresující poznámky.
 • 00:27:03 A tomuto tlaku vyšel vstříc
  Národní svaz novinářů,
 • 00:27:06 který počátkem roku 1942
  nařídil rasovou prověrku
 • 00:27:10 všech novinářů
  protektorátního tisku
 • 00:27:13 až do třetího kolena.
 • 00:27:14 Tomu rodina Sekorova nevyhověla,
 • 00:27:16 takže Sekora byl vyloučen
  z Národního svazu novinářů.
 • 00:27:20 A v té chvíli se ukázalo,
  kdo je jeho přítelem,
 • 00:27:23 kdo je ochoten mu pomáhat,
 • 00:27:25 protože on absolutně ztratil
  možnost publikovat.
 • 00:27:31 -Josef Hokr určitě sehrál
  zásadní roli v Sekorově životě.
 • 00:27:35 Poprvé, když ho přesvědčil,
 • 00:27:37 ať Ferdu Mravence
  přepíše do prózy.
 • 00:27:39 Podruhé, když Sekoru
  během druhé světové války
 • 00:27:43 podporoval finančně.
 • 00:27:44 Když Sekora ztratil práci
  a finančně na tom byl špatně,
 • 00:27:48 tak Hork, aniž by věděl,
 • 00:27:50 kdy druhá světová válka skončí
  a jaká bude situace,
 • 00:27:54 tak vyplácel Sekorovi
  honoráře předem.
 • 00:27:56 Hokr je jeden z důležitých lidí
  v Sekorově životě.
 • 00:28:06 -Na podzim roku 1944 byl
  deportován do pracovního tábora.
 • 00:28:10 Nejprve na území dnešního Polska,
 • 00:28:14 posléze pobýval nějakou dobu
  v pražském Hagiboru
 • 00:28:18 a nakonec ve městě Osterode
  v Německu.
 • 00:28:21 A tady se ukazuje
  jedna vlastnost jeho povahy,
 • 00:28:26 nesmírně obdivuhodná,
 • 00:28:28 on byl velmi optimistický.
 • 00:28:31 Ale ne optimistický naivně,
  ale věcně.
 • 00:28:39 Že jeho optimismus
  nebyl hraný nebo nucený,
 • 00:28:42 v korespondenci to poznáme
  například z jeho poznámky,
 • 00:28:45 kdy poměrně rozladěně píše,
 • 00:28:48 že spoluvězni k Vánocům složili
  melancholickou a truchlivou píseň,
 • 00:28:54 a to se mu vůbec nelíbí,
 • 00:28:55 protože takový postoj
  je mu absolutně cizí.
 • 00:28:59 -Oba manželé Sekorovy
  válku nakonec přežili,
 • 00:29:02 i když paní Ludmila
  vězněná v Terezíně
 • 00:29:04 na jaře 1945
  málem zemřela na tyfus.
 • 00:29:07 Sekora se vrátil
  ze zrušeného pracovního tábora
 • 00:29:11 ještě před koncem války.
 • 00:29:14 -Asi válečná zkušenost je něco,
 • 00:29:18 co pro mou generaci
  je obtížné si představit.
 • 00:29:21 Ten otřes, který Sekora
  a jeho generace prodělala,
 • 00:29:24 byl asi opravdu silný.
 • 00:29:26 Když Sekora v Praze
  v květnu 1945 prožil osvobození,
 • 00:29:29 kdy Prahu osvobodila
  Rudá armáda,
 • 00:29:32 tak tím se asi uzavřel
  nějaký jeho myšlenkový přerod,
 • 00:29:36 že liberální demokracie
  se vyčerpala,
 • 00:29:38 že důsledkem kapitalismu
  byl nacismus,
 • 00:29:41 a že je potřeba
  začít nějak jinak.
 • 00:29:51 Stal se členem
  komunistické strany v červnu 45
 • 00:29:54 a v padesátých letech
  se aktivně zapojil do budování
 • 00:29:58 komunistického Československa.
 • 00:30:00 Upřímně věřil,
  že dělá to nejlepší, co může.
 • 00:30:05 -Po válce se stal Sekora
  redaktorem deníku Práce,
 • 00:30:08 časopisu Dikobraz
 • 00:30:09 a redaktorem v nakladatelství
  Josefa Hokra.
 • 00:30:12 Ještě v roce 1947 zamýšlel
 • 00:30:14 v příbězích s Ferdou
  dál pokračovat.
 • 00:30:17 Dokonce vyšla knížka
  Ferda cvičí mraveniště.
 • 00:30:21 Ale přišel rok 1948
 • 00:30:23 a s ním byla
  soukromá nakladatelství zrušena.
 • 00:30:27 -V té době dostal nabídku,
 • 00:30:30 aby vstoupil do redakce
  nového nakladatelství,
 • 00:30:35 Státního nakladatelství
  dětské knihy,
 • 00:30:38 které se zřizovalo.
 • 00:30:40 Nabídli mu,
  aby vedl edici pro nejmenší,
 • 00:30:44 což tehdy byla edice
  pro předškolní děti.
 • 00:30:48 A teď se říkalo,
 • 00:30:51 že jde hlavně o budování
  té nové republiky,
 • 00:30:55 protože děti
  z protektorátních škol
 • 00:31:00 měly malé znalosti,
 • 00:31:01 nebyly učebnice,
  nevycházely knížky,
 • 00:31:05 tak aby se to dohnalo,
  byla hlavní ta poznávací funkce.
 • 00:31:12 -Já jsem přišla do nakladatelství
  v padesátém roce.
 • 00:31:17 To tehdy šéfoval Standa Lehmann
  jako šéfredaktor.
 • 00:31:25 A kolem sebe měl skupinu
  stejně mladých lidí.
 • 00:31:32 Byli to především
  jeho kolegové z fakulty,
 • 00:31:37 někteří nedostudovaní,
  jiní dostudovaní,
 • 00:31:41 ale všichni byli
  absolutní začátečníci
 • 00:31:46 pokud jde o redakční praxi.
 • 00:31:51 Jediný, kdo byl
  opravdový redaktor
 • 00:31:56 a jediný starší člen redakce
  byl Ondřej Sekora.
 • 00:32:05 -Bral to
  jako velmi zodpovědný úkol,
 • 00:32:07 protože opravdu byl
  přesvědčený o tom,
 • 00:32:10 že se podílí na budování
  nových a lepších zítřků.
 • 00:32:13 Tak i knihy,
  které v té době sám napsal,
 • 00:32:16 jsou poplatné tehdejší ideologii.
 • 00:32:18 Knížka O traktoru,
  který se splašil,
 • 00:32:21 oslavuje kolektivizaci vesnice.
 • 00:32:23 Knížka Štědrý večer vysvětluje
  Ježíška jako buržoazní přežitek.
 • 00:32:27 Ale protože v SNDK
  tehdy působila
 • 00:32:31 spousta mladých
  komunistických kádrů,
 • 00:32:33 kteří neměli žádné zkušenosti,
 • 00:32:35 takže to, co tehdy
  Sekora jako redaktor připravoval,
 • 00:32:39 bylo určitě to nejlepší,
  co tam vznikalo.
 • 00:32:42 Ale z dnešního pohledu
  jsou to věci
 • 00:32:44 opravdu hodně poplatné své době.
 • 00:32:54 -Po válce zavrhoval svůj způsob
  personifikace zvířátek
 • 00:33:02 a najednou to bylo
  v jiné poloze.
 • 00:33:07 A ty knížky,
 • 00:33:08 které vycházely
  v tom původním období,
 • 00:33:13 tak byly výrazně horší
  a poplatnější době.
 • 00:33:19 I když teda měly
  ten rajc toho Sekory.
 • 00:33:24 To mu nikdo nevzal.
 • 00:33:31 -Nastala taková situace,
  že broučci se nechtěli.
 • 00:33:35 A také ti Ferdové nevycházeli.
 • 00:33:38 Nevycházeli velmi dlouho.
 • 00:33:41 Až jedna z jeho knih byla
  zařazena do Stromu pohádek,
 • 00:33:46 který dělal Jiří Trnka
  na Expo 58.
 • 00:33:50 A tam tenkrát
  nakladatelství Albatros
 • 00:33:54 suverénně vyhrálo.
 • 00:33:56 Dostalo Grand Prix jako
  nejlepší nakladatelství na světě.
 • 00:34:00 A tím se začalo uvažovat
  i o tom Ferdovi Mravencovi.
 • 00:34:07 -Předtím Ferdu Mravence
  v podstatě zavrhoval.
 • 00:34:12 Ač je to k nevíře.
 • 00:34:18 Já jsem se s ním setkávala
  na různých besedách,
 • 00:34:21 kde byl obklopený dětmi,
 • 00:34:26 kterým podepisoval
  jejich knížky a památníky.
 • 00:34:31 Mnohým z nich ale maloval
  také obrázky.
 • 00:34:36 S dětmi se uměl bavit
  hrozně mile a rozkošně.
 • 00:34:40 Rázem to byl
  jejich dobrej strejda.
 • 00:34:44 HUDEBNÍ PŘEDĚL
 • 00:34:56 -My jsme se přestěhovali
  do domu v Dejvicích,
 • 00:34:59 do prvního patra
 • 00:35:00 a naproti byly dveře,
  ve kterých bydleli Sekorovi.
 • 00:35:04 pan Sekora,
  když si na něj vzpomínám,
 • 00:35:08 byl strašně hodnej pán,
  kterej měl rád děti.
 • 00:35:18 Jelikož jsem tam
  nikoho neznala,
 • 00:35:20 bylo mi šest let,
 • 00:35:21 tak on se mě ujal.
 • 00:35:23 Hrál loutkové divadlo
  v Dejvicích,
 • 00:35:28 tak jsme tam chodili.
 • 00:35:30 On to odehrál,
  šli jsme zase spolu domů.
 • 00:35:34 Pak mě vzal k nim
 • 00:35:35 a já jsem mu ty maňásky
  musela rovnat.
 • 00:35:39 Dneska nevím,
  proč jsem musela,
 • 00:35:41 ale asi chtěl,
  abych se něčím zaměstnala,
 • 00:35:44 tak jsem to dělala.
  Byla jsem hrozně důležitá.
 • 00:35:51 -Najednou zadrnčel zvonek,
  já jsem přišel otevřít,
 • 00:35:55 všichni byli schovaní
  a najednou: Baf! Baf! Baf!
 • 00:35:59 A hrnulo se ke mně
  šest nebo osm dětí.
 • 00:36:03 Já jsem je obyčejně pustil.
 • 00:36:05 Ony se napřed podívaly,
  co dělám,
 • 00:36:07 a teď jsem poslouchal,
  co si vykládají
 • 00:36:10 a s čím si hrají.
 • 00:36:12 -To by takový blok domů
  uspořádaný do obdélníku,
 • 00:36:16 dvě vstupní brány
 • 00:36:17 a uprostřed byl prostor,
 • 00:36:21 kde si hrály všechny děti
  z těch bloků.
 • 00:36:25 A pan Sekora psal
  právě podle toho knihu,
 • 00:36:29 která se jmenovala
  Na dvoře si děti hrály.
 • 00:36:33 On si nás s Alenkou
  tak vytipoval,
 • 00:36:35 takže nás na ten jeden obrázek
  tak pěkně nakreslil,
 • 00:36:38 jak si tam hrajeme
  s panenkami a kočárky.
 • 00:36:51 -S tím postupným uvolňováním,
  ke kterému došlo,
 • 00:36:54 tak se i Sekorova
  vlastní tvorba měnila.
 • 00:36:57 On z SNDK odešel v roce 52
  a potom byl na volné noze.
 • 00:37:00 Věnoval se ilustrování knížek,
  spolupráci s časopisy
 • 00:37:04 a věnoval se i vlastní tvorbě.
 • 00:37:06 A v té tvorbě je vidět,
 • 00:37:07 jak se vrací k tomu původnímu,
  hravému, veselému Sekorovi,
 • 00:37:12 který už neklade tak velký důraz
  na tu naučnost.
 • 00:37:15 Jeho kresba byla uvolněnější,
  barevnost výraznější
 • 00:37:20 a znovu se do jeho díla
  vrátili zlobiví kluci,
 • 00:37:23 kteří fantazírují.
 • 00:37:25 Takže jakoby návrat ke kořenům
  se dá říct.
 • 00:37:35 -Pak byl Ferda zařazen
  do knih Klubu mladých čtenářů,
 • 00:37:38 což byly statisícové náklady.
 • 00:37:41 Tehdy šedesát a sto tisíc
  bylo běžných
 • 00:37:44 pro Klub mladých čtenářů.
 • 00:37:47 -Taková regule byla,
 • 00:37:49 že knížka už musí začínat
  v šestém řádku svého textu.
 • 00:37:54 Už musí začínat bavit děti,
 • 00:37:56 musí začínat děj
  ve velké hutnosti a zajímavosti.
 • 00:38:03 -Když vydrží dětská kniha
  deset let, tak už je dobrá.
 • 00:38:06 Když vydrží jaksi změny
  různých systémů,
 • 00:38:09 tak to už opravdu stojí za to.
 • 00:38:17 -Sekora patří ke generaci,
 • 00:38:19 kterou fascinovala
  moderní média.
 • 00:38:21 Od konce 20. let
  vystupoval v rozhlase,
 • 00:38:24 uspěl jako tvůrce
  Ferdy Mravence,
 • 00:38:26 takže kromě jeho
  vlastních vystoupení
 • 00:38:29 byly příběhy Ferdy
  adaptovány pro divadlo.
 • 00:38:32 Uskutečnila se
  první rozhlasová dramatizace,
 • 00:38:34 příběhy Ferdy byly nahrány
  na šelakové desky.
 • 00:38:38 A tohle poprvé vyvrcholilo
  díky Hermíně Týrlové,
 • 00:38:41 která v letech 41 a 42
  natočila krátký loutkový film
 • 00:38:45 s Ferdou Mravencem.
 • 00:38:47 Byl to vlastně první delší
  loutkový film natočený u nás.
 • 00:38:51 A ukázalo se,
 • 00:38:52 že ta Ferdova výtvarná stylizace
  je ideální i pro loutkový film.
 • 00:38:56 Ferda postupně začal pronikat
  do dalších médií.
 • 00:39:01 HUDEBNÍ PŘEDĚL
 • 00:39:12 -Já jsem měla sice zkušenosti
  z kresleného filmu,
 • 00:39:15 ale to zdaleka nestačilo,
 • 00:39:17 protože jsem se najednou
  dostala do prostoru
 • 00:39:20 a s mnoha loutkami.
 • 00:39:22 To byl Ferda,
  jeho partnerka Muška,
 • 00:39:24 intrikán pavouk,
  mravenčí družstvo,
 • 00:39:28 chůvičky, miminka.
 • 00:39:33 A když si uvážíte,
  že všichni měli
 • 00:39:35 takovéhle ručičky
  jako má Ferda Mravenec,
 • 00:39:39 tak ty jsem všechny šila.
 • 00:39:44 -Ách, ách!
 • 00:39:51 SMÍCH
 • 00:39:56 HUDEBNÍ PŘEDĚL
 • 00:40:02 -Pro mě je překvapením,
  že Ferda,
 • 00:40:05 který byl hrdinou
  novinových komiksů,
 • 00:40:07 byl podle mě kandidátem
  spíš na toho kresleného hrdinu,
 • 00:40:11 na tu kreslenou grotesku.
 • 00:40:13 A Hermína Týrlová
  se rozhodla pro loutku.
 • 00:40:27 Myslím si,
 • 00:40:28 že humor Ondřeje Sekory
  byl občas trošku drsnější.
 • 00:40:32 Tady ten Ferda byl
  opravdu jenom přátelský,
 • 00:40:35 všem pomáhal.
 • 00:40:37 Což si myslím,
 • 00:40:38 že v tom originále ten Ferda
  byl i trochu rošťák.
 • 00:40:42 TROUBENÍ
 • 00:40:47 Ten ohlas byl problematický,
 • 00:40:49 protože v kinech to bylo
  uvedeno až v roce 44,
 • 00:40:52 kdy už válka končila
 • 00:40:54 a lidé měli
  trochu jiné starosti.
 • 00:40:56 Takže trochu mě mrzí,
 • 00:40:57 že tento první loutkový snímek
  zůstal trošku ve stínu.
 • 00:41:03 HUDEBNÍ PŘEDĚL
 • 00:41:22 -Dobré odpoledne,
  děvčata a chlapci.
 • 00:41:24 Já vám hned
  nějaké to zvíře nakreslím.
 • 00:41:30 Dávejte pozor.
 • 00:41:32 Bude to zvířátko mladé, malé,
  mají to v ZOO.
 • 00:41:41 A když si chce to zvířátko hrát,
 • 00:41:45 tak se položí na záda
  a tak se kolíbe.
 • 00:41:50 A je to
  ten jejich maličký slon.
 • 00:41:54 -Sekora už od roku 54
  byl součástí týmu,
 • 00:41:56 který připravoval
  vysílání pro děti.
 • 00:41:59 V televizi naživo kreslil,
  vyprávěl dětem příběhy,
 • 00:42:02 hrál tam maňáskové divadlo.
 • 00:42:04 Takže Sekora patří k průkopníkům
  vysílání pro děti.
 • 00:42:09 -Tak copak to bude?
  Nové obrázky do nové knížky?
 • 00:42:12 -Když později řadu let
  Miloš Nesvadba připravoval
 • 00:42:16 pořady pro děti,
 • 00:42:17 tak jako by převzal
  štafetu od Sekory.
 • 00:42:21 -Záchvatem mozkové mrtvice
  v roce 1964
 • 00:42:23 skončila Sekorova
  veřejná činnost
 • 00:42:26 včetně televize.
 • 00:42:29 Tři roky nato zemřel.
 • 00:42:33 -Copak to tu děláte?
 • 00:42:34 -Nejhlubší poklona
  naše puntíčkovaná princezničko.
 • 00:42:40 -Klaníme se.
 • 00:42:41 -Jakpak se můžete klanět,
  pane mravenec,
 • 00:42:45 když ležíte na břiše?
  -Pardon, slečinečko.
 • 00:42:51 -V roce 1960
  natočila Československá televize
 • 00:42:55 seriál Ferda Mravenec
  už bez přímé účasti Sekory.
 • 00:42:59 Byl výjimečný
  díky skvělým marionetám
 • 00:43:03 a poutavě odvyprávěnému příběhu.
 • 00:43:10 -Jéé! Ferdo, dělej něco!
 • 00:43:15 Pardon! To je omyl.
 • 00:43:21 -Tehdejší dramaturgie
  tam pozvala pana Sekoru.
 • 00:43:24 A on tam přišel.
 • 00:43:28 Byl zděšený,
  když vstoupil,
 • 00:43:31 protože celé studio bylo
  zastavěno železnýma trubkama,
 • 00:43:36 které se tehdy
  používaly na lešení.
 • 00:43:39 A byly tam technické triky.
 • 00:43:41 Po prvním záběru,
  který jsme tam odvedli,
 • 00:43:44 tak se nad tím moc podivoval,
  že jak je možné,
 • 00:43:48 aby loutka mohla
  udělat takové akce.
 • 00:43:50 Byl to opravdu
  člověk všeho druhu,
 • 00:43:53 který tomu rozuměl.
 • 00:43:55 A nás udivoval tím,
  že nám poradil nad věcí,
 • 00:44:00 kterou nikdy neviděl.
 • 00:44:03 HUDBA
 • 00:44:23 -Myslím, že Ferda Mravenec
  byl blízký Týrlové srdci,
 • 00:44:27 a proto se k němu
  vrátila v 70. letech.
 • 00:44:30 Uvědomovala si,
  že v tom prvním snímku
 • 00:44:32 nevyužila úplně
  jeho potenciál,
 • 00:44:34 že ho ještě můžou potkat
  nějaká další dobrodružství
 • 00:44:38 a chtěla ho dětem představit
  i v barvě.
 • 00:44:42 HUDBA
 • 00:45:13 Na rozdíl od toho Ferdy,
  který je ve všem úspěšný,
 • 00:45:16 na co sáhne,
  to se mu podaří,
 • 00:45:19 tak si myslím,
 • 00:45:20 že občas je ten brouk Pytlík
  dětem bližší,
 • 00:45:23 protože jim se taky
  něco nepodaří.
 • 00:45:25 Každý by možná chtěl
  být jako Ferda
 • 00:45:27 a občas je tím broukem Pytlíkem.
 • 00:45:30 Ale přesto brouka Pytlíka
  mají všichni rádi.
 • 00:45:35 HUDBA
 • 00:45:50 -Sekorův syn toužil
  po další adaptaci.
 • 00:45:53 Byl přesvědčený o tom,
 • 00:45:56 že Ferda Mravenec
  má potenciál.
 • 00:45:58 A když se mu nepodařilo domluvit
  s Československou televizí,
 • 00:46:02 tak navázal spolupráci
  s německo-lucemburskou společností.
 • 00:46:06 Cílem bylo navázat
  na úspěch včelky Máji.
 • 00:46:09 Ale vytvořili to tvůrci,
  kteří neměli vztah k předloze,
 • 00:46:14 takže se tam vytratila
  jak původní poetika příběhu,
 • 00:46:17 tak se to i výtvarně
  výrazně posunulo.
 • 00:46:20 Věřím tomu,
  že děti to může oslovit,
 • 00:46:24 ale je to taková zrada
  na tom sekorovském originálu.
 • 00:46:29 -Už vím! Ty se bojíš tmy.
  Tak pojď. Já tě ponesu.
 • 00:46:40 -Čichám mravence.
  KŘIK
 • 00:46:45 Nekřičte.
  Nikdo vás neslyší.
 • 00:46:50 -Půjčili si postavy,
 • 00:46:52 trochu se inspirovali
  jejich podobou,
 • 00:46:54 ale chybí jim to,
 • 00:46:55 co my máme na Ferdovi
  Ondřeje Sekory nejradši.
 • 00:46:58 A to je ten vtip, humor,
  to něco navíc,
 • 00:47:01 co on do těch postaviček
  dokázal vdechnout.
 • 00:47:10 -Dokázal se na zdánlivě
  normální a obyčejné věci
 • 00:47:13 podívat očima dítěte.
 • 00:47:15 Dokázal i ve zdánlivě
  banálních věcech najít něco,
 • 00:47:18 co ho okouzlilo.
 • 00:47:19 Je to takový dětský pohled.
 • 00:47:21 Ten jeho humor byl bezprostřední,
  trošku naivní,
 • 00:47:24 ale upřímný a radostný.
 • 00:47:28 -Vždycky, když jde
  o nějaký přírodopisný problém,
 • 00:47:32 nebo problém morální,
  který chci těm dětem říct,
 • 00:47:37 tak se ho snažím vložit
  do nějaké legrace,
 • 00:47:41 aby ta sama řekla,
  co a jak.
 • 00:47:44 To děti potom
  nejraději přečtou
 • 00:47:47 a taky si to nejvíc pamatují.
 • 00:47:52 -Sekorovo dílo
  založené na propojení
 • 00:47:54 výtvarné a slovesné složky,
 • 00:47:56 po válce postupně proniklo
  v překladech i do ciziny.
 • 00:48:00 Nejprve přirozeně do sousedních,
  tehdy socialistických zemí,
 • 00:48:05 později třeba i do Itálie,
  Francie nebo Japonska.
 • 00:48:12 -Ondřej Sekora velice posunul
  vývoj české dětské knihy.
 • 00:48:17 Tím, že překračoval žánry.
 • 00:48:20 Protože třeba ty knížky
  o Ferdovi Mravencovi
 • 00:48:23 to už není ani bajka,
  ani pohádka,
 • 00:48:27 ani čistá naučná literatura.
 • 00:48:30 Jemu se podařilo
  tyhle věci spojit.
 • 00:48:32 On užíval taky
  hovorovou řeč té doby.
 • 00:48:35 Dá se to dneska číst
  stejně dobře jako tehdy,
 • 00:48:39 když to vznikalo.
 • 00:48:42 HUDBA
 • 00:48:59 -Postava Ferdy Mravence
 • 00:49:01 je jedna z nejvýraznějších postav
  české vizuální populární kultury.
 • 00:49:06 A ta výtvarná zkratka,
 • 00:49:08 se kterou Sekora
  Ferdu kdysi vytvořil,
 • 00:49:10 je geniální tím,
  že nezestárla.
 • 00:49:13 V tomhle je Ferda fascinující.
 • 00:49:15 Zároveň Ferda Mravenec
  i brouk Pytlík jsou postavy,
 • 00:49:18 které na sebe během let
  nabalily spoustu významů.
 • 00:49:25 Když si komiksoví
  undergroundoví autoři hrají
 • 00:49:28 s vypůjčenými postavami,
 • 00:49:30 tak Ferda Mravenec tam
  často vystupuje
 • 00:49:32 jako zakladatelská osobnost.
 • 00:49:34 Ten nejstarší,
  který si ví rady.
 • 00:49:36 Političtí karikaturisté rádi
  sahají po brouku Pytlíkovi
 • 00:49:40 jako hezkému symbolu politiků,
 • 00:49:42 kteří všechno viděli,
  všechno vědí,
 • 00:49:45 ale ty reálné skutky
  bývají tragické.
 • 00:49:49 -Já jsem byla přesvědčena,
 • 00:49:51 že Ondřej Sekora vycházel
  u postavičky Ferdy Mravence
 • 00:49:57 ze svých vlastností
  a svých zkušeností.
 • 00:50:01 Ale jeho syn Ondřej
  mně říkal,
 • 00:50:04 že ten jeho tatínek se spíš
  cítil jako brouk Pytlík.
 • 00:50:13 -Ferda má určitě
  k Sekorovi blízko tím,
 • 00:50:16 jak ho zajímá všechno,
 • 00:50:18 a jak se do všeho
  vrhá po hlavě.
 • 00:50:20 Zároveň Sekora byl
  velmi sebekritický
 • 00:50:22 a ten brouk Pytlík je
  takový sebeironický portrét,
 • 00:50:26 taková ta skeptická
  druhá Sekorova strana.
 • 00:50:30 To, jak se do všeho vrhá
  a občas to skončí průšvihem.
 • 00:50:37 -Sekora byl nasáklý
  20. a 30. lety první republiky.
 • 00:50:45 Byl to džentlmen.
  Byl to pan někdo.
 • 00:50:50 To mu zůstalo celý život.
  Sekora byl pan někdo.
 • 00:51:01 Skryté titulky: K. Komárková
  Česká televize, 2019

Související