iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 9. 2018
13:55 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
23284
zhlédnutí

Tajemství jarních tůní

Příběh plný napínavých a dramatických soubojů vodního mikrosvěta.

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tajemství jarních tůní

 • 00:00:28 Tající sníh z hor naplnil na jaře
  koryto řeky Moravy.
 • 00:00:33 Vysoký stav vody nasycuje podloží
  a zvedá hladiny podzemních vod.
 • 00:00:39 V důsledku toho zvodňuje
  části bývalých koryt,
 • 00:00:43 prohlubní a záplavové území
  kolem řeky,
 • 00:00:47 kde za normálních průtoků
  během roku už voda nebývá.
 • 00:00:51 Tyto drobné
  pouze na jaře zaplavené plochy
 • 00:00:55 se nazývají jarní periodické tůně.
 • 00:01:24 Jedním z míst, kde každoročně
  jarní tůně vznikají,
 • 00:01:28 jsou lužní lesy v chráněné krajinné
  oblasti Litovelské Pomoraví.
 • 00:01:33 Nacházejí se podél
  meandrujícího toku Moravy
 • 00:01:37 mezi městy Mohelnice a Olomouc.
 • 00:01:41 Tady na Hané zaplaveným tůním
  říkají smuhy.
 • 00:01:45 Bývají zvodněné
  nejčastěji od února do května.
 • 00:01:56 Na první pohled se může zdát,
 • 00:01:59 že v mělkých vodách
  zaplavených jen na krátký čas
 • 00:02:03 nemohou přežít
  žádní vodní živočichové.
 • 00:02:07 Opak je ale pravdou.
 • 00:02:09 Pod hladinou tůní můžeme sledovat
  život mnoha druhů organismů,
 • 00:02:14 které se krátkému trvání zvodnění
 • 00:02:18 a následnému po většinu roku
  vyschnutí tůní zcela přizpůsobily.
 • 00:02:27 Žábronožka sněžní
  je striktně vázána
 • 00:02:30 na biotopy
  jarních periodických tůní.
 • 00:02:34 Patří mezi korýše.
 • 00:02:36 Dorůstá do délky
  kolem tří centimetrů.
 • 00:02:40 Jedná se o výlučně evropský druh.
 • 00:02:43 Jedenáct párů hrudních nožek
 • 00:02:47 jí slouží k pohybu
  i obstarávání potravy.
 • 00:02:51 Živí se drobnými
  organickými částicemi,
 • 00:02:54 řasami a mikroorganismy,
  které filtruje z vody.
 • 00:03:01 Samci mají na rozdíl od samiček
 • 00:03:04 na hlavě nápadná
  hákovitě zahnutá tykadla.
 • 00:03:07 Slouží jim pro uchopení samičky
  při kopulaci.
 • 00:03:23 Samičky nosí vajíčka ve vaku.
 • 00:03:26 Neustálým pohybem vajíček
  ze strany na stranu
 • 00:03:30 pravděpodobně přispívají
  k jejich lepšímu vývoji.
 • 00:03:38 Žábronožky plavou zády dolů.
 • 00:03:41 Poloha břišní stranou k hladině
  je pro ně přirozená.
 • 00:04:05 Typickými obyvateli lužního lesa
  jsou komáři.
 • 00:04:13 Opakovaně zaplavované plochy
  jsou ideálním líhništěm
 • 00:04:17 pro často masový výskyt
  jejich larev.
 • 00:04:23 Líhnou se z vajíček nakladených
  již v předešlých letech.
 • 00:04:28 V početných hejnech
  se zdržují u hladiny.
 • 00:04:34 Pomocí trubičky
  na posledním zadečkovém článku
 • 00:04:38 dýchají kyslík
  ze vzduchu nad hladinou.
 • 00:04:44 Živí se filtrováním organických
  zbytků z vody a vodní hladiny
 • 00:04:49 nebo seškrabáváním mikroorganismů.
 • 00:04:54 Řasy a sinice patří k významným
  složkám jejich potravy.
 • 00:05:02 Ačkoli jsou larvy komára beznohé,
  jsou velmi pohyblivé.
 • 00:05:09 Larvy samy patří mezi důležitou
  potravu mnoha jiných živočichů.
 • 00:05:15 Na podráždění hladiny
  umí pohotově reagovat.
 • 00:05:29 Délku vývoje larev
  ovlivňuje především teplota vody.
 • 00:05:35 Krátkodobé ochlazení či zamrznutí
  líhniště vývoj larev neohrozí.
 • 00:05:40 Zpravidla pouze zpomalí.
 • 00:06:08 Dříve než vyraší listy stromů,
 • 00:06:11 které později zacloní přístup
  slunečního světla rostlinám,
 • 00:06:15 promění se lužní les
  v kvetoucí zahrádku.
 • 00:06:21 Celé koberce květin
  tady tvoří orseje, křivatce,
 • 00:06:25 dýmnivky a mnoho dalších druhů.
 • 00:06:42 Právě tady u řeky Moravy
 • 00:06:44 byl v letech 1991 až 1992
  vysazen bobr evropský.
 • 00:06:49 Ačkoli jsme samotné zvíře
  nespatřili,
 • 00:06:53 jeho dílo je dobře patrné
  na obou březích řeky.
 • 00:07:19 Živočichové připomínající
  stavbou těla prehistorické tvory
 • 00:07:24 jsou listonozi.
 • 00:07:27 Shora jsou chráněni širokým štítem.
 • 00:07:31 Pod ním lze sledovat
  řadu lupenitých nožek.
 • 00:07:35 Jejich vlnitým pohybem
  se listonozi pohybují
 • 00:07:39 a také získávají potravu.
 • 00:07:42 Živí se drobnými živočichy
  nebo rostlinnými zbytky.
 • 00:07:49 Ačkoliv se líhnou
  asi o měsíc později než žábronožky,
 • 00:07:53 rychle dorůstají až do velikosti
  čtyřech centimetrů.
 • 00:08:11 Drobní živočichové připomínající
  škebličky jsou lasturnatky.
 • 00:08:16 Tělo mají kryté
  dvouchlopňovou skořápkou.
 • 00:08:21 Ačkoliv mají oči, řídí se hlavně
  hmatem svých citlivých chloupků.
 • 00:08:26 Lasturnatky jsou všežravé.
 • 00:08:29 Živí se různými zbytky rostlin
  a živočichů
 • 00:08:33 nebo i živými organismy.
 • 00:08:41 Zajímavý způsob potravy
  mají ploštěnky.
 • 00:08:48 V nepříznivých časech,
  kdy se jim nedaří ulovit kořist,
 • 00:08:52 dokážou dlouhou dobu hladovět
  a vyživovat se z vlastních buněk.
 • 00:08:57 Po získání potravy
  je umí znovu rychle nahradit zpět.
 • 00:09:04 Rozmnožují se dělením nebo pohlavně
  za pomoci kokonů s vajíčky.
 • 00:09:14 Kromě nich tady můžeme sledovat
  i další běžné obyvatele tůní.
 • 00:09:19 Potravu zde najdou larvy chrostíků,
  brouků a jiných skupin hmyzu.
 • 00:09:34 Larvy potápníků, vodomilů
  a dalších druhů vodních brouků
 • 00:09:39 se živí dravým způsobem.
 • 00:09:42 Loví prakticky vše,
  co dokážou sami přemoci.
 • 00:09:49 Z hladiny připlavala
  ploštice klešťanka.
 • 00:09:53 Díky zadním končetinám
  připomínajícím vesla
 • 00:09:57 se dokáže velice rychle pohybovat.
 • 00:10:20 Dospělec potápníka
  je stejně dravý jako jeho larvy.
 • 00:10:29 Bublinu na zadečku
  používá jako zásobárnu vzduchu.
 • 00:10:33 Ačkoliv se do ní difúzí
  dostává kyslík i z okolní vody,
 • 00:10:38 musí po čase
  doplnit vzduch na hladině.
 • 00:10:51 Vodomilům pohyblivost
  při lovu chybí.
 • 00:10:55 Nejsou moc zdatní plavci.
 • 00:11:00 Živí se většinou řasami.
 • 00:11:12 Beruška vodní patří k dalším
  typickým obyvatelům tůní.
 • 00:11:18 Právě se připravuje k páření.
 • 00:11:28 Ke kopulaci těchto korýšů
 • 00:11:31 může totiž dojít pouze při svlékání
  starého krunýře samičky.
 • 00:11:35 Aby nebyl tento okamžik zmeškán,
 • 00:11:38 je sameček přichycen k samičce
  již delší dobu před kopulací.
 • 00:12:08 Početně zastoupeni
  jsou také zástupci měkkýšů.
 • 00:12:13 Neúnavně spásají nárosty z rostlin
  nebo jiných potopených předmětů.
 • 00:12:28 Ti nejmenší
  poskakující živočichové
 • 00:12:31 jsou zástupci zooplanktonu,
  perloočky a buchanky.
 • 00:12:38 Patří mezi planktonní korýše.
 • 00:12:41 Požírají mikroskopické řasy.
 • 00:12:46 Ony samy slouží jako potrava
  mnohým živočichům.
 • 00:12:52 Pro larvy potápníků, vodomilů
  a dalších druhů vodních brouků
 • 00:12:57 jsou vyhledávanou pochoutkou.
 • 00:13:19 Na perloočku pulec chuť nemá.
 • 00:13:22 Je býložravý.
 • 00:13:25 Pulci jsou larvy žab.
 • 00:13:28 Po čase jim dorostou nohy,
 • 00:13:31 ocas se zkrátí
  a vyrostou z nich dospělé žáby.
 • 00:13:35 HLASITÉ SBOROVÉ KUŇKÁNÍ
 • 00:13:51 Ve vodorovné poloze
  se vznáší larva koretry.
 • 00:13:55 Je dravá.
  Živí se zooplanktonem.
 • 00:14:02 Koretry jsou blízcí příbuzní
  komárů.
 • 00:14:06 Ke stabilizaci pohybu jim slouží
  dva páry plynových měchýřků.
 • 00:14:17 Ačkoliv v nich využívají
  jen změny hydrostatického tlaku,
 • 00:14:21 umí se pohybovat velice rychle.
 • 00:14:30 Pavoukovi podobné tělo má vodule.
 • 00:14:34 Je to dravý vodní roztoč.
 • 00:14:39 Co jsou malé bílé výrůstky,
  jsme sami nevěděli.
 • 00:14:46 Teprve časem se ukázalo,
  že to jsou mladé houby.
 • 00:15:21 Zhruba po čtyřech týdnech
  se larvy komárů zakuklí.
 • 00:15:29 Kukly už potravu nepřijímají.
 • 00:15:36 Podobně jako larvy
  dýchají vzdušný kyslík,
 • 00:15:39 a tak se většinu času
  zdržují u hladiny.
 • 00:15:43 Po několika dnech
  se z kukel líhnou dospělí komáři.
 • 00:15:53 Komár se líhne postupně.
 • 00:15:55 Nejprve osvobodí hlavu,
 • 00:15:59 poté nohy a křídla
  a jako poslední zadeček.
 • 00:16:08 Samotné opuštění kukly
  nebývá delší než dvě minuty.
 • 00:16:13 Letu ale komár hned schopen není.
 • 00:16:17 Musí zhruba hodinu počkat,
  než mu ztvrdne tělo.
 • 00:16:28 V populaci komárů
  se líhnou samičky a samečci.
 • 00:16:32 Sameček má na rozdíl od samičky
  zpeřená tykadla
 • 00:16:36 a nemá sosák určený k sosání krve.
 • 00:16:39 Živí se nektarem z květů.
 • 00:16:43 Samičky se bez ostrého sosáku
  neobejdou.
 • 00:16:47 Potřebují pro obživu,
 • 00:16:50 a hlavně pro tvorbu vajíček
  nové generace komárů,
 • 00:16:54 nasát krev z obratlovců.
 • 00:16:57 BZUČENÍ KOMÁRA
 • 00:17:00 Samečkové musí samičky oplodnit.
 • 00:17:04 Lákají je proto charakteristickým
  pisklavým zvukem do hejna.
 • 00:17:09 K samotnému aktu dochází v letu
  a trvá pouze několik vteřin.
 • 00:17:17 Samičky po páření
  kladou vajíčka na vlhká místa,
 • 00:17:21 která budou zaplavena vodou.
 • 00:17:26 Takto vypadají
  mnohonásobně zvětšená.
 • 00:17:30 Uložená vajíčka jsou vysoce odolná
  proti vyschnutí nebo vymrznutí.
 • 00:17:35 Nevylíhlá mohou vytrvat mnoho let.
 • 00:17:39 Nová generace komárů
 • 00:17:42 se z nich líhne po zatopení tůní
  v následujícím roce.
 • 00:17:46 Kalamitní výskyt komárů
 • 00:17:49 může znepříjemňovat život
  nejen lidem, ale i zvířatům.
 • 00:17:55 Dospělé komáry
  požírají především netopýři,
 • 00:17:59 rejsci a hmyzožraví ptáci.
 • 00:18:34 Přibližně po šesti týdnech
  dospívají žábronožky.
 • 00:18:38 Před samotným pářením se v tůni
  shlukují a vytvářejí svatební reje.
 • 00:18:53 Samci při kopulaci oplodní vajíčka
  uvnitř vaječného vaku samiček.
 • 00:19:03 Vajíčka potom samičky kladou
  na zaplavené okraje tůní.
 • 00:19:09 Záměrně se při kladení
  vyhýbají hlubší části dna.
 • 00:19:13 To bývá během roku zaplavované
  dešťovou vodou,
 • 00:19:17 což vytváří pro uchování vajíček
  nevhodné podmínky.
 • 00:19:23 Aby mohl proběhnout
  celý životní cyklus žábronožky,
 • 00:19:28 musí voda v tůni
  vydržet alespoň tři měsíce.
 • 00:19:32 Průměrná teplota vody
  obvykle nepřesahuje pět stupnů.
 • 00:19:37 To je jedním z důležitých signálů
  pro vývoj další generace.
 • 00:19:43 Pokud dojde v letních měsících
  k naplnění tůně dešťovou vodou,
 • 00:19:48 líhnutí nenastává,
  neboť teplota vody je mnohem vyšší.
 • 00:20:15 Vajíčka kladou do vody
  také listonozi.
 • 00:20:18 Ačkoliv mohou být
  odděleného pohlaví,
 • 00:20:22 v našich podmínkách
  převládají hermafrodité.
 • 00:20:26 Dokáží produkovat
  a oplodnit vajíčka
 • 00:20:29 bez přispění druhého jedince.
 • 00:20:38 Dospělý listonoh je zdatný lovec.
 • 00:20:49 Potravu získává při rychlém pohybu
  ve vodním sloupci i na hladině
 • 00:20:54 nebo vířením bahna.
 • 00:21:13 Po uchvácení kořisti přestává
  plavat a padá na znak na dno.
 • 00:21:18 Občas se však splete
 • 00:21:21 a za svoji kořist považuje
  stonek rákosin nebo kousek dřeva.
 • 00:21:47 Ulovit ale dokáže i žábronožku.
 • 00:21:54 Pomocí kusadel ji postupně posunuje
  do ústního otvoru a tráví.
 • 00:22:10 Listonoh ale není
  jediným predátorem žábronožek.
 • 00:22:19 V tůních postupně dorůstají
  i dravé larvy vodních brouků.
 • 00:22:28 Larva potápníka vroubeného
 • 00:22:31 je nebezpečným predátorem
  pro všechny obyvatele tůní.
 • 00:22:36 Její žravost je obrovská.
 • 00:22:41 Loví prudkým výpadem.
 • 00:22:44 Do zakousnuté kořisti
 • 00:22:47 vstříkne kanálky v kusadlech
  žaludeční trávicí šťávy.
 • 00:22:51 Tím kořist v několika vteřinách
  usmrtí.
 • 00:22:55 Pomocí šťáv natráví oběť
  přímo v jejím těle
 • 00:22:59 a celý obsah poté vysaje.
 • 00:23:02 Dorůstá až do velikosti
  deseti centimetrů.
 • 00:23:06 Larvy potápníků příroda obdařila
  dokonalou zbraní.
 • 00:23:12 Činí z nich
  nekorunované vládce tůní.
 • 00:23:56 V blízkosti larvy potápníka
  se žábronožka necítí ohrožena.
 • 00:24:07 Pro potápníka by teď určitě byla
  snadnou kořistí,
 • 00:24:12 ten však ještě tráví
  poslední úlovek.
 • 00:24:20 Nechutná mu ani perloočka.
 • 00:24:24 Jeho postoj k lovu se ale změní,
  když trávicí proces ukončí.
 • 00:24:54 Těmto predátorům se žábronožky
  ani listonozi neubrání.
 • 00:24:59 Obrannou strategii ale mají.
 • 00:25:02 Snaží se brzkým líhnutím
  a rychlým dokončením vývoje,
 • 00:25:06 včetně kladení vajíček,
 • 00:25:09 předejít setkání
  s těmito predátory.
 • 00:25:19 O další populace nepřijdou
  ani v případě,
 • 00:25:23 stanou-li se zcela obětí predace
 • 00:25:26 nebo vývoj nedokončí v důsledku
  předčasného vyschnutí tůní.
 • 00:25:31 Dlouhodobé přežívání
  žábronožek a listonohů
 • 00:25:35 zajišťují trvalá vajíčka.
 • 00:25:38 V tůni zůstávají uložená
  po několik let.
 • 00:25:42 V jedné sezóně se totiž nevylíhnou
  všechna naráz,
 • 00:25:46 ale líhnutí
  je rozděleno na více let.
 • 00:25:49 Zásoba nevylíhnutých vajíček
 • 00:25:53 tak zajišťuje dlouhodobé přežití
  populace na daném místě.
 • 00:26:10 Nad pokleslou hladinou tůní
  dorostl houževnatec tygrovaný.
 • 00:26:16 Je to typický zástupce
  hub lužních lesů.
 • 00:26:32 S vysycháním tůní končí život
  pro většinu jejich obyvatel.
 • 00:26:37 Dno nyní osídlují suchozemští
  predátoři a živočichové,
 • 00:26:42 kteří vodu tolik nepotřebují.
 • 00:26:51 Lužní les zarůstá po zbytek roku
  hustou vegetací.
 • 00:26:58 Kopřivy a hejna komárů
  BZUČENÍ
 • 00:27:02 činí okolí tůní
  velice nehostinným místem.
 • 00:27:22 Přesto je potřeba tyto lokality
  důsledně chránit.
 • 00:27:27 Žábronožky i listonozi
 • 00:27:30 patří na celém světě
  mezi silně ohrožené živočichy.
 • 00:27:34 Příčinou je zejména
  vysoušení mokřadů
 • 00:27:37 a nevhodné zásahy do koryt řek,
 • 00:27:41 které narušují
  pravidelné zvodnění tůní.
 • 00:27:47 Aby mohli tito zajímaví korýši
  nadále přežít,
 • 00:27:51 musíme jim ponechat
  a přísně chránit
 • 00:27:54 alespoň tato poslední místa
  jejich přirozeného výskytu.
 • 00:28:04 Skryté titulky: Markéta Venclíková
  Česká televize, 2018

Související