iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 8. 2012
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
593
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Ostrava)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:08 Vítejte u ZAJÍMAVOSTÍ Z REGIONŮ.
 • 00:00:10 Začneme unikátním obrazem
  s ještě unikátnější historií.
 • 00:00:15 Jmenuje se "Zavraždění sv. Václava" a
  168 let ležel na půdě
 • 00:00:20 Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
 • 00:00:23 Nelíbil se církvi.
 • 00:00:24 Teď se situace změnila
  a bude k vidění
 • 00:00:27 v ostravském plynojemu.
 • 00:00:30 Obraz "Zavraždění sv. Václava" si
  církevní hodnostáři objednali
 • 00:00:34 v roce 1838 u Antona Pettera,
  v té době proslulého malíře
 • 00:00:38 náboženských a historických témat.
 • 00:00:41 Anton Petter dílo velké 8,5x5 m
  maloval 6 let.
 • 00:00:45 I přesto představitelé církve
  s výsledkem spokojeni nebyli.
 • 00:00:51 Byly 2 věci, které nejvíce
  arcibiskupa iritovaly,
 • 00:00:55 jednak to byla postava
  knížete Boleslava,
 • 00:00:57 on ji dal do popředí,
  na roveň Václavovi umírajícímu,
 • 00:01:01 druhá věc byla
  u umírajícího Václava,
 • 00:01:04 arcibiskupovi scházela svatozář,
  tu pak Petter domaloval.
 • 00:01:07 Ale ani svatozář obrazu nepomohla,
  církevní hodnostáři se jej rozhodli
 • 00:01:12 uložit na půdu arcibiskupství
  v Olomouci,
 • 00:01:14 později na Arcibiskupském zámku
  v Kroměříži a podle restaurátorů
 • 00:01:19 s ním nebylo zacházeno
  v rukavičkách.
 • 00:01:23 Po tom obraze se chodilo
  nějakou dobu,
 • 00:01:24 byl zmačkaný,
  si představte koberec,
 • 00:01:27 po kterém chodíte, který je smotaný a
  dělají se na něm zlomy
 • 00:01:30 a v těch zlomech ta malba opadala
  a kolem těch zlomů byla uvolněná,
 • 00:01:37 takže opadávala pořád,
  takže největším krokem
 • 00:01:40 současného restaurování bylo to,
  že jsme to nažehlili na nové plátno
 • 00:01:43 pomocí směsi voskovo-pryskyřičné
  a tím se stabilizovala
 • 00:01:47 barevná vrstva
  a zabezpečila se i do budoucna.
 • 00:01:52 Anton Peter nejenže umístil postavu
  Boleslava do popředí obrazu,
 • 00:01:55 ale také se snažil zachytit pocity,
  které bratrovrah
 • 00:01:58 po svém hrůzném činu zažíval.
 • 00:02:01 Se snažil si vyhrát s psychologií
  té postavy, v tom obličeji je vidět
 • 00:02:05 ta hrůza z toho, co učinil,
  zabil jsem bratra,
 • 00:02:11 je to dvojnásobná pohana,
  nejen vražda,
 • 00:02:14 vražda pokrevního příbuzného,
  to se snažil zachytit,
 • 00:02:21 a nebylo to doceněno.
 • 00:02:29 O tom, že církev obraz nakonec lidem
  ukáže, rozhodl současný
 • 00:02:32 olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
 • 00:02:35 Majitel strojírenských Vítkovic
  Jan Světlík zaplatil 1. část
 • 00:02:39 restauračních prací a nabídl prostory
  multifunkčního Gongu.
 • 00:02:44 Ten obraz byl přivezený
  na transportním válci
 • 00:02:47 a je vyzdvižený na pódium
  a tam se rozvine malbou dolů,
 • 00:02:53 potom na to se položí ten blintrám,
  který jsme mezitím sestavili
 • 00:02:56 a obraz se na ten rám napne, potom
  přijdou na řadu horolezci
 • 00:03:01 a parta silných chlapů,
  protože obraz se bude muset velice
 • 00:03:05 opatrně zvednout a to bude to
  nejproblematičtější místo.
 • 00:03:30 My využíváme toho,
  že tady ten prostor a možnost,
 • 00:03:33 budova Gongu plynojemu nabízí
  a zároveň předpokládáme,
 • 00:03:37 že ty vzdělávací a doprovodné
  kulturní akce přitáhnou návštěvníky.
 • 00:03:43 Olomoucké arcibiskupství má
  pro dějiny vítkovických železáren
 • 00:03:47 obrovský význam, protože olomoucký
  arcibiskup Rudolf Jan založil
 • 00:03:55 vítkovické železárny,
  po jeho smrti pak železárny přešly
 • 00:03:58 do majetku arcibiskupství
  a v tom byly až do roku 1843.
 • 00:04:02 To je souvislost, proč se v tom
  Vítkovice angažují.
 • 00:04:09 Chceme zachránit dílo
  a zpřístupnit ho lidem,
 • 00:04:14 aby se na něho mohli dívat.
 • 00:04:17 Oltářní obrazy manželé Bergerovi
  restaurují často,
 • 00:04:19 velikost obrazu
  "Zavraždění sv. Václava" byla
 • 00:04:22 i pro ně trošku oříškem.
 • 00:04:25 Přece jenom ta velikost 8,5x5 m je
  dost velký obraz na to,
 • 00:04:30 aby vám všechno připadalo zcela
  zvláštní a pro mě byl největší
 • 00:04:38 takový, když po tom obraze chodíte,
  protože na něj musíte vstoupit
 • 00:04:42 a třeba čistíte ty povrchové špíny,
  tam je katedrála, vy pořád čistíte
 • 00:04:46 a jste v 1. patře té katedrály,
  ta katedrála je téměř
 • 00:04:49 v životní velikosti.
 • 00:04:51 Téměř 100kg plátno na 200kg rámu tu
  teď zůstane 13 měsíců,
 • 00:04:56 pak na něj čekají
  další obnovovací práce.
 • 00:04:59 Nejdřív se ten obraz bude čistit,
  potom se ty defekty budou tmelit
 • 00:05:03 a pak se budou retušovat,
  takže na konci by ten obraz měl být
 • 00:05:06 pro prostého laika na dálku
  při pohledu jakoby neporušený.
 • 00:05:11 Veřejnost bude moci obraz
  "Zavraždění sv. Václava" poprvé
 • 00:05:14 obdivovat 27. září,
  den před svátkem sv. Václava.
 • 00:05:20 Po celou dobu bude také probíhat
  sbírka,
 • 00:05:22 ve které lidé mohou přispět
  na 2. část renovace.
 • 00:05:33 Akrobati mezi dravci Đ
  i tak se říká motákům.
 • 00:05:36 Ptáci hnízdící na polích se často
  stávají obětí zemědělců.
 • 00:05:40 V okolí Odry, musí o ně pečují
  ochránci přírody.
 • 00:05:43 7 nádherných dravců vrátili zpět
  do přírody.
 • 00:05:49 Z Bartošovic na volné nebe Đ
  příběh motáka lužního.
 • 00:05:51 Ráno v bartošovické stanici musí
  ornitologové ptáka šetrně lapit.
 • 00:05:56 Opatrně se vytáhne ze síťky,
  chytne se za pařáty a křídla
 • 00:06:03 a neublíží.
 • 00:06:08 Přeneseme do krabice.
 • 00:06:15 A hodinu poté.
 • 00:06:16 Místo kdesi v Poodří - tady najde
  dravec nový domov.
 • 00:06:59 Ornitologové vypustili postupně
  7 motáků lužních.
 • 00:07:02 Tady v Poodří se jim bude dařit.
 • 00:07:04 Moták dokáže být ozdobou nebe.
 • 00:07:06 Při toku předvádí samec v letu
  akrobatické kousky,
 • 00:07:09 vystoupá vysoko do oblak
  a pak se snáší dolů.
 • 00:07:12 Ptáci, kteří se dostali na svobodu,
  měli i trochu štěstí.
 • 00:07:17 Tato mláďata se podařilo před žněmi
  zachránit,
 • 00:07:20 převézt do stanice a ve stanici
  byla asi měsíc,
 • 00:07:23 z toho se 3 týdny připravovala
  na vypuštění,
 • 00:07:28 ve velké voliéře se navádí
  na přirozenou potravu.
 • 00:07:33 Kromě toho, že zvládnou leteckou
  techniku, tak se naučí lovit.
 • 00:07:36 Právě soužití se zemědělci je
  pro motáky mnohdy
 • 00:07:39 otázkou života a smrti.
 • 00:07:41 Sklizeň ne všechna mláďata
  motáka přežijí.
 • 00:07:44 Jedno hnízdo ve stanici bylo
  zachráněno díky farmářům
 • 00:07:50 na Kylešovsku,
  sami na to upozornili,
 • 00:07:54 když přišli na mláďata, která přežila
  přejetí kombajnem.
 • 00:08:01 Pole se dále podmítá,
  tak jsme mláďata stáhli do stanice,
 • 00:08:06 připravují se na vypuštění.
 • 00:08:08 Když se nám podaří zahlédnout někde
  zraněného ptáka
 • 00:08:13 nebo živočicha, tak okamžitě
  informujeme, aby ta služba,
 • 00:08:16 která řeší záchranu zvířat,
  mohla přesně dojet na místo,
 • 00:08:21 kde je nějaký problém.
 • 00:08:25 V případě, že objevíme včas hnízdo,
  tak většinou dojde k dohodě
 • 00:08:28 s farmáři, se zemědělci, že se to
  hnízdo nějakým způsobem ohraničí
 • 00:08:33 a je při žních ten úsek nějaký
  vynechaný po dobu,
 • 00:08:37 než mláďata hnízdo opustí.
 • 00:08:40 V Bartošovicích čeká na vypuštění
  do volné přírody ještě zhruba
 • 00:08:43 další desítka motáků lužních.
 • 00:08:44 Ochránci přírody čekají jen na to,
  až mláďata vyrostou
 • 00:08:48 a naučí se lovit.
 • 00:08:59 Jeden náhodný objev starých
  fotografických skleněných destiček
 • 00:09:03 stíhá druhý.
 • 00:09:04 Po více než 100 let starých
  negativech
 • 00:09:06 Gustava Ulricha z Rejhotic se
  na jiné půdě náhodou
 • 00:09:10 našly negativy Jaroslava Charfreitága
  z Žamberka.
 • 00:09:13 Fotografie, které na počátku
  minulého století pořídil
 • 00:09:17 na své cestě do Ameriky,
  teď vystavuje Galerie V Kapli.
 • 00:09:21 Před 5 lety se mi ozval telefon,
  volá teta:
 • 00:09:25 "Na půdě jsme našli starou krabici
  od bot
 • 00:09:28 a jsou v ní nějaká skla,
  co s tím mám dělat?"
 • 00:09:31 Říkám: "Jak to vypadá?"
 • 00:09:33 "Sklíčka, jsou tam nějaké stíny."
 • 00:09:36 Říkám: "Teto, vyhodit to můžu i já,
  já si pro to přijedu."
 • 00:09:40 Přijel jsem, otevřel,
  našel popsané krabičky Đ New York,
 • 00:09:45 socha Svobody, na moři, na lodi.
 • 00:09:54 Dodávají objektivní svědectví,
  jak se tehdy v USA žilo,
 • 00:10:00 tj. život na ulici, v institucích,
  setkání s českými menšinami,
 • 00:10:05 Čínská čtvrť apod.
 • 00:10:06 V tom je to výjimečné a věřím,
  že v historii fotografie USA
 • 00:10:14 to musí mít výjimečné místo,
  protože je to pohled zvenčí,
 • 00:10:18 není to pohled člověka,
  který žije v USA,
 • 00:10:22 ale jako cizinec přijede
  a je Amerikou okouzlen.
 • 00:10:31 Věděli jsme, že do USA odešel
  jako rebel-syn,
 • 00:10:39 ale nevěděli jsme,
  že celou cestu dokumentoval.
 • 00:10:45 Většina lidí, která začne
  fotografovat nebo malovat,
 • 00:10:49 tak to chce dělat celý život,
  chce vystavovat,
 • 00:10:52 chce být uznávaným umělcem,
  kdežto Charfreitág
 • 00:10:56 po příjezdu z USA nevytvořil
  žádný snímek.
 • 00:11:01 Ty fotografie neviděl ani dědeček,
  viděl jen skleněné destičky.
 • 00:11:08 Jako děti a moje maminka a jeho syn
  věděli, že byl v Americe,
 • 00:11:16 moc toho neznají, ale jako děti ho
  známe, máme po něm dýmku míru
 • 00:11:23 indiánskou a tomahavk.
 • 00:11:26 Po 105 letech se objevily na světlo
  boží tyto krásné snímky.
 • 00:11:33 Zvláštní je, že v období,
  kdy vznikly tyto fotografie,
 • 00:11:37 kdy se fotky snažily maximálně
  napodobovat malířství,
 • 00:11:45 aby uznaly svou autenticitu,
  tak to jsou moderní fotografie.
 • 00:11:55 Zařadil bych Jaroslava Charfreitága
  mezi současné fotografy,
 • 00:12:02 protože jeho pohled je tak aktuální
  a přímočarý,
 • 00:12:09 že kdybychom odmysleli historické
  kulisy a jedno století,
 • 00:12:20 tak bychom mohli říci, že je to
  pohled současného fotografa.
 • 00:12:31 Charfreitág nebyl ovlivněn
  fotografickým kroužkem ani časopisy,
 • 00:12:36 byl to amatér a představuje nám,
  jak viděl svůj svět Đ
 • 00:12:40 cestování po moři,
  pobyt v New Yorku, Chicagu,
 • 00:12:44 zkrátka Amerika jeho očima.
 • 00:12:47 Když si uvědomíme,
  že jeden z prvních,
 • 00:12:49 kdo přinesl fotografie z Ameriky,
  byl Josef Václav Sládek,
 • 00:12:57 tak Charfreitág je 2. výjimečnou
  osobností,
 • 00:13:01 který nám předává tuto kolekci.
 • 00:13:09 Dědeček byl nejen cestovatel
  a fotograf, ale takový Jára Cimrman
 • 00:13:13 a domácí vynálezce.
 • 00:13:15 Vzpomínám si na sklep plný křivulí,
  žárovek, elektrických přístrojů.
 • 00:13:20 Mezi fotkami byly i jeho vynálezy,
  např. sáně s volantem a brzdami.
 • 00:13:37 Tato výstava není jen atrakcí,
  ale je předmětem přemýšlení
 • 00:13:42 o poslání fotografie, o tom,
  jak fotografie udržuje vědomí
 • 00:13:48 kontinuity, kultury,
  ale i osobní zpovědi.
 • 00:13:53 Kolekce byla vystavena hlavně v USA,
  kde měla ohlas, a věřím,
 • 00:14:00 že stejnou slávu podnikne i v ČR.
 • 00:14:11 Jsme na konci.
 • 00:14:12 Ten bude tradičně patřit magazínu
  "Romaňi luma Đ Romský svět".
 • 00:14:16 Já vám za celý štáb, který pro vás
  dnešní Zajímavosti z regionů
 • 00:14:20 připravil, přeji krásný den
  i celý týden.
 • 00:14:23 Na jeho konci se na vás těší
  Drahomíra Račáková.
 • 00:14:27 Na viděnou.
 • 00:14:54 Naše sdružení CEDR-komunitní centrum
  letos oslavilo 10. výročí
 • 00:14:58 od svého založení a od roku 2007
  působíme v sociální oblasti
 • 00:15:04 na Šluknovsku.
 • 00:15:06 Máme 2 registrované sociální služby,
  azylový dům a terénní práci.
 • 00:15:11 Dále se věnujeme vzdělávání,
  a to jak vzdělávání dětí,
 • 00:15:14 tak vzdělávání dospělých.
 • 00:15:22 Poskytujeme službu
  azylového bydlení pro lidi,
 • 00:15:26 kteří jsou v sociální situaci
  spojené se ztrátou bydlení.
 • 00:15:32 Náš azylový dům je určen pro muže
  a ženy a nouzově, v případě,
 • 00:15:42 že se ocitne bez přístřeší rodina
  s dětmi, ubytujeme i rodinu.
 • 00:15:52 V současné době máme 18 klientů
  a kapacita domu je 20 lůžek.
 • 00:16:01 Azylový dům slouží pro celou oblast
  Šluknovského výběžku.
 • 00:16:07 Do CEDRu jsem se dostala v roce 2009
  v létě, kdy se azylový dům otevíral,
 • 00:16:15 takže jsem byla na samém začátku
  a mojí aktivitou je vést
 • 00:16:20 sociální službu azylového domu,
  to znamená poskytnout
 • 00:16:23 sociální službu někomu, kdo se ocitl
  na ulici, a tuto situaci změnit.
 • 00:16:27 Jsem tady 9 měsíců
  a dýchá se mi líp.
 • 00:16:35 Je tady lepší jednání s lidmi,
  nestěžuji si.
 • 00:16:40 Právě jsme ukončili
  dvouletý projekt,
 • 00:16:42 který se jmenoval "Mám práci",
  kde lidé s nízkým stupněm vzdělání
 • 00:16:46 si mohli dodělat rekvalifikaci
  na údržbu veřejné zeleně
 • 00:16:51 a získali potom podporované místo
  na půl roku.
 • 00:16:56 Nově máme projekt
  "Fungující rodina",
 • 00:16:59 který rozšiřuje naši terénní práci
  a je to projekt,
 • 00:17:04 zaměřený na pomoc rodinám,
  které jsou pod dohledem odboru
 • 00:17:13 sociálně-právní ochrany dětí.
 • 00:17:19 Pro CEDR pracuji od března
  tohoto roku a přihlásila jsem se
 • 00:17:23 do konkurzu.
 • 00:17:24 Mám na starost terénní práci,
  mám na starosti sociálně slabé
 • 00:17:30 rodiny v Jiříkově
  a celém Šluknovsku.
 • 00:17:35 Dohodli jsme se tak,
  že když mu zaplatím nájem
 • 00:17:38 příští měsíc, tak z těch peněz
  se zaplatí ten nedoplatek.
 • 00:17:44 Pomohla jsem, šla jsem do rodiny, ale
  dozvěděla jsem se to později,
 • 00:17:47 že matka má mít odebrané holčičky,
  protože neměly očkování
 • 00:17:52 ani rodný list, ani občanku
  paní neměla.
 • 00:17:55 Tak jsme za 1 den vyběhaly to,
  co ona nedokázala za půlroku.
 • 00:17:59 Prokázali jsme to, že matka je
  normálně schopná fungovat.
 • 00:18:03 Projekt "Fungující rodina" je
  financován 3 dárci Đ
 • 00:18:07 Nadací Terezy Maxové, nadací Siemens
  a nadací Evronisa
 • 00:18:13 a cílem projektu je zabránit odebrání
  dětí do ústavní výchovy.
 • 00:18:21 Projekt potrvá do března 2013.
 • 00:18:23 Potřebovala jsem kluka přeřadit
  z rumburské školy do jiříkovské,
 • 00:18:27 s tím mi paní Andrea hodně pomohla,
  pak mi pomohla sehnat
 • 00:18:31 dětského lékaře pro děti,
  pak mi hodně pomohla tady na výboru
 • 00:18:39 skrz byt.
 • 00:18:40 Vždycky, když mám nějaký problém,
  tak se obrátím na paní Andreu,
 • 00:18:43 která je úžasná.
 • 00:18:46 Za úspěch považujeme to,
  že žádné ze zapojených rodin nebylo
 • 00:18:51 dítě odebráno do ústavní výchovy.
 • 00:18:54 Působení našeho asistenta v rodině
  přináší ve spolupráci
 • 00:19:01 se sociálním odborem úspěch v tom,
  že děti nebyly odebrány.
 • 00:19:08 Já bych vám ještě rád nabídl
  čokoládu,
 • 00:19:09 která pochází z naší chystané
  sociální firmy.
 • 00:19:33 V nízkoprahovém klubu Pavlač,
  který je jeden z programů
 • 00:19:36 občanského sdružení Ratolest Brno,
  trávíme léto tak, jak celý rok,
 • 00:19:42 máme otevřeno od pondělí do čtvrtka
  od 2 do 6, ale o prázdninách se
 • 00:19:47 k tomu přidávají ještě aktivity
  navíc.
 • 00:19:50 Většina dětí, které k nám docházejí,
  nemá možnost trávit
 • 00:19:55 prázdniny někde na dovolené,
  takže rádi využívají těch aktivit,
 • 00:20:00 které my pro ně připravujeme.
 • 00:20:06 Přes prázdniny chodí do Pavlače
  okolo 25 dětí denně
 • 00:20:10 a ten věkový rozptyl je hodně široký,
  k nám můžou chodit děti
 • 00:20:14 od 3 let až do 21.
 • 00:20:22 O prázdninách jsou děti rozjívenější
  a stává se, že už dochází třeba
 • 00:20:27 v 11 hodin Đ tím, že nejsou
  ve škole, tak už tady klepou
 • 00:20:30 na okno, jestli už teda něco bude.
 • 00:20:33 Bohužel není v našich silách
  z provozních důvodů mít otevřeno
 • 00:20:35 třeba od rána až do večera.
 • 00:20:38 V létě je důležitý hlavně proto,
  že většina z nich opravdu nemá
 • 00:20:40 možnost trávit ty prázdniny někde
  jinde, protože k nám docházejí děti,
 • 00:20:43 které žijí v sociálně vyloučené
  lokalitě.
 • 00:20:47 Jinak myslím, že je vlastně pro ně
  důležitý celý rok
 • 00:20:50 a ty volnočasové aktivity pro nás
  jsou nástrojem k tomu,
 • 00:20:54 jak se k těm dětem přiblížit.
 • 00:20:56 Díky těm volnočasovým aktivitám
  děti získáváme a nalákáme je sem
 • 00:21:00 a můžeme potom s nimi třeba dělat
  i jiné věci, vzdělávací aktivity,
 • 00:21:04 doučování a tak.
 • 00:21:09 Jezdíme každý rok v létě do Ochozu
  u Brna na pobytovou akci,
 • 00:21:12 která trvá 5 dní.
 • 00:21:14 Bereme s sebou vždycky maximálně
  15 dětí,
 • 00:21:17 jsou to děti různě staré:
  od 5 let do 15-16.
 • 00:21:24 Trávíme tam čas hrami,
  výlety po okolí,
 • 00:21:28 chystáme stezku odvahy,
  různé soutěže.
 • 00:21:33 Bohužel letos nám nebyla plně
  naplněná kapacita 15 dětí,
 • 00:21:37 protože některé děti bohužel nemohly
  přispět finančním příspěvkem,
 • 00:21:41 který po nich požadujeme.
 • 00:21:49 Pavlač funguje už od roku 2001
  a dochází k nám děti
 • 00:21:53 z nejbližšího okolí, takže rodiče nás
  už znají a mají k nám důvěru,
 • 00:21:59 že už ty děti s námi pouštějí.
 • 00:22:03 Takové ty problémy třeba na začátku
  byly, že nevěděli, jestli s námi
 • 00:22:06 dítě mají pustit, nebo ne,
  ale za ty roky, co jezdíme,
 • 00:22:09 s tím už problém není.
 • 00:22:14 Hráli jsme pytle, štafety, rybičky,
  utíkání jsme hráli, závody.
 • 00:22:22 Nejvíc si užívají asi stezku odvahy,
  to vždycky od začátku mluví o tom,
 • 00:22:27 že nechtějí, aby byla,
  ale pak se teda ukáže, že chtějí,
 • 00:22:31 aby byla.
 • 00:22:32 Letos jsme to ozvláštnili,
  že jsme jim řekli,
 • 00:22:34 že musí připravit stezku odvahy oni
  pro nás
 • 00:22:36 a u toho jsme je strašili.
 • 00:22:41 Mne na táboře nejvíc bavilo
  špekáčky opékat.
 • 00:22:50 Mě bavilo, jak jsme dělali pro ně,
  pro pracovníky, tu stezku odvahy,
 • 00:22:55 jak jsme byli namalovaní.
 • 00:22:57 Obyvatelé z Ochozu si na nás taky
  zvykli, protože tam jezdíme často
 • 00:23:01 a navíc tam, kam jezdíme,
  kde jsme ubytovaní, na faře,
 • 00:23:04 tam je velká zahrada,
  takže tam děcka běhají.
 • 00:23:08 Občas se nám stane, že nějaký balon
  zavítá na sousední zahradu,
 • 00:23:11 ale ještě jsme tam neměli problém.
 • 00:23:13 Na prázdniny plánujeme ještě
  několik akcí, jednak půjdem s dětmi
 • 00:23:16 do aquaparku, do lanového centra,
  budeme dělat seberozvojové hry
 • 00:23:21 a budeme dělat přespání v klubu,
  což je akce, kdy všichni spíme
 • 00:23:26 ve spacákách tady v klubu.
 • 00:23:28 My tady někdy přespáváme s Tomáškem,
  potom se ráno probudíme,
 • 00:23:33 dáme si toasty a čaj.
 • 00:23:37 Naše občanské sdružení Ratolest kromě
  nízkoprahového zařízení Pavlač
 • 00:23:42 provozuje ještě
  nízkoprahové zařízení Likusák,
 • 00:23:46 které pracuje s dětmi ze sídliště,
  má taky novou pobočku
 • 00:23:55 v Novém Lískovci.
 • 00:23:57 Kromě toho máme taky
  preventivní programy
 • 00:24:00 a sociálně aktivizační program,
  kde se pracuje s dětmi a s rodinami.
 • 00:24:10 Muzeum romské kultury zve na pietní
  shromáždění k uctění památky obětí
 • 00:24:14 tzv. cikánského tábora
  v Hodoníně u Kunštátu.
 • 00:24:17 Pieta se uskuteční v neděli
  19. srpna od 11 hodin v prostoru
 • 00:24:21 bývalého tábora.
 • 00:24:24 Pro návštěvníky pietního aktu bude
  vypraven zdarma autobus,
 • 00:24:26 který bude vyjíždět 19. srpna
  v 9:30 z Brna.
 • 00:24:30 Místo v autobuse je nutno rezervovat
  nejpozději do 10. srpna
 • 00:24:34 na uvedených kontaktech.
 • 00:24:36 Staňte se čestnými hosty
  1. romského Prague Pride večera.
 • 00:24:39 Romano Tatipen se uskuteční
  14. srpna v Praze.
 • 00:24:43 Festival bude provázet výstava kreseb
  Lady Gažiové,
 • 00:24:46 módní přehlídka Pavla Berkyho
  nebo dokument o trojí diskriminaci
 • 00:24:49 "Roma Boys".
 • 00:24:57 Skryté titulky: Milena Nečadová
  Česká televize, 2012

Související