iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 8. 2011
18:20 na ČT1

1 2 3 4 5

31 hlasů
16635
zhlédnutí

Na cestě

Lipensko

Kolem českého moře za starým vorařským řemeslem, na nejvýše položený hrad i závody dračích lodí

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Lipensku

 • 00:00:40 "Ze všech výšin tam
  stékají praménky
 • 00:00:44 a šumí a bublají a vypravují,
  co vyprávěly odjakživa.
 • 00:00:50 Tečou přes oblázky
  jako lehoučké sklo
 • 00:00:53 a spojují se v potoky,
  aby se dostaly ven do rovin."
 • 00:00:59 Těmito slovy popsal roku 1853
  spisovatel Adalbert Stifter
 • 00:01:04 ve své povídce "Žula"
  krajinu kolem Plešného jezera,
 • 00:01:08 ležícího na šumavské hoře Plechý
  kousek od Lipenské přehrady.
 • 00:01:14 "Básník Šumavy" -
  jak bývá přezdíván -
 • 00:01:17 se narodil
  v nedaleké Horní Plané
 • 00:01:20 a zdejší kraj zbožňoval.
 • 00:01:22 Na Lipensku snad není místo,
  které by barvitě nepopsal.
 • 00:01:28 Na březích tohoto ledovcového
  jezera hledával inspiraci.
 • 00:01:32 Zmocňoval se ho tu pocit nejhlubší
  osamělosti.
 • 00:01:36 Plešné jezero -
  německy Plöckensteinsee -
 • 00:01:39 popsal jako
  "strašidelné oko přírody,
 • 00:01:42 černé jako havran, temné a vážné."
  Budiž.
 • 00:01:46 V srpnu léta páně 1868
  navštívil Plešné jezero
 • 00:01:51 i jeho budoucí majitel -
 • 00:01:54 princ Jan Nepomuk
  ze Schwarzenberku,
 • 00:01:56 jak připomíná pamětní kámen
  na břehu.
 • 00:02:00 To už byl Adalbert Stifter
  po smrti.
 • 00:02:02 Zemřel o sedm měsíců dříve.
 • 00:02:05 A o devět let později
  tu byl na jeho počest
 • 00:02:08 odhalen skoro patnáct metrů vysoký
  kamenný obelisk.
 • 00:02:12 Prosím vás, kde?
 • 00:02:15 Tamhle nahoře na skále.
  Copak vy ho nevidíte?
 • 00:02:18 No, po pravdě řečeno ne.
 • 00:02:21 Nevadí, Adalbert Stifter
  má na Lipensku
 • 00:02:24 pomníků víc než dost.
 • 00:02:26 V této kapličce prý pobodali
  pytláci pana Josefa Rosenauera -
 • 00:02:30 autora nedalekého Schwarzenberského
  plavebního kanálu.
 • 00:02:35 Pytláci?
  Co proti němu měli?
 • 00:02:37 Celkem nic.
 • 00:02:39 Tehdy tu zuřila válka mezi pytláky
  a myslivci.
 • 00:02:42 Kapličku dal pan Rosenauer
  postavit
 • 00:02:44 jako poděkování panence Marii
  za dokončení
 • 00:02:47 první části plavebního kanálu,
 • 00:02:49 který umožňoval přepravu dřeva
  ze šumavských lesů.
 • 00:02:55 První úsek byl dostavěn
  v roce 1793.
 • 00:02:59 Měřil skoro čtyřicet kilometrů
  a ústil do Jeleního potoka.
 • 00:03:05 Druhá část kanálu byla dokončena
  podle Rosenauerova projektu
 • 00:03:10 o nějakých třicet let později,
  tedy až po jeho smrti.
 • 00:03:15 Kanálu
  vděčí Lipno za své jméno!
 • 00:03:17 Z jednoho převaziště byla totiž
  vidět dvojice hor,
 • 00:03:21 která vorařům svým tvarem
  připomínala lidské rty -
 • 00:03:24 německy die Lippen.
 • 00:03:27 Ano, pokud by jim hora
  připomínala
 • 00:03:30 jinou část lidského těla,
  Lipno by se dnes patrně
 • 00:03:33 jmenovalo úplně jinak.
 • 00:03:36 Dneska už se dřevo po Vltavě
  neplaví.
 • 00:03:39 Vorařské časy připomíná jenom
  muzeum na Jeleních vrších.
 • 00:04:26 Ale v létě tady pořádají ukázkové
  plavení dříví. Podívejte.
 • 00:04:31 Dřevo se prostě hodilo do vody,
  a když se to někde "zašprajclo",
 • 00:04:35 postrčilo se to bidlem.
  No, nemyslete si.
 • 00:04:39 Ve své době to bylo převratná
  technologie -
 • 00:04:42 umožňovala dopravovat dřevo
  z Povltaví až k Dunaji,
 • 00:04:45 vysvětluje plavební ředitel
  Hynek Hladík.
 • 00:04:49 Schwarzenberský plavební kanál
  byl postaven
 • 00:04:51 před více než dvěma sty lety,
  aby umožnil
 • 00:04:54 plavení dříví ze severních úbočí
  Šumavy,
 • 00:04:56 které tehdy patřily především
  Schwarzenberkům,
 • 00:04:59 přes hlavní evropské rozvodí
  k řece Groűe Mühl,
 • 00:05:01 a po ní až do Dunaje.
 • 00:05:04 Ze Šumavy do Vídně putovalo dřevo
  přibližně osm dní.
 • 00:05:08 Koncem 19. století
  bylo plavení
 • 00:05:10 nahrazeno rychlejší dopravou
  po železnici.
 • 00:05:13 Kanál se ale dál využíval
  k přepravě dřeva,
 • 00:05:16 byť jenom
  na kratší vzdálenosti.
 • 00:05:19 Na české straně provoz
  definitivně ustal
 • 00:05:21 až počátkem 60. let,
 • 00:05:24 tedy nedlouho po dokončení
  lipenské přehrady.
 • 00:05:44 "Tu se rozkládají
  široké lesní hřbety.
 • 00:05:47 A svažují se líbezně.
 • 00:05:50 Zatmívají se černou modří do údolí,
  kde stříbřitě probleskuje Vltava.
 • 00:05:56 V tomto pohledu je nevýslovně
  mnoho milého i tklivého."
 • 00:06:02 Stifter?
  No jistě.
 • 00:06:05 Tentokrát se rozbásnil
  o Horní Plané.
 • 00:06:08 On se tu totiž Adalbert narodil,
  a to v pohnutém roce
 • 00:06:11 bitvy tří císařů,
  kdy Napoleon táhl na Slavkov.
 • 00:06:15 Ze slov správkyně
  jeho rodného domku Lenky Hůlkové
 • 00:06:18 však nevyplývá,
  že by ho to nějak poznamenalo.
 • 00:06:22 Narodil se zde roku 1805
  v rodině faktora
 • 00:06:26 a v tomto domě v Horní Plané
  prožil šťastné dětství,
 • 00:06:30 které zapůsobilo
  na jeho další život.
 • 00:06:34 A lze říci,
  že ovlivnilo celé jeho dílo.
 • 00:06:47 Adalbertova první láska -
  Fanny Greiplová.
 • 00:06:50 A její bratr Mathias, Adalbertův
  spolužák.
 • 00:06:54 A jejich rodiče,
  kteří o Adalberta neměli zájem,
 • 00:06:58 tedy přinejmenším jako o zetě.
 • 00:07:01 Chudý syn tkalce se jim nezdál
  pro dceru dost "hoch".
 • 00:07:04 Studoval sice práva,
  ale měl umělecké sklony.
 • 00:07:09 Takže smůla.
 • 00:07:10 No uznejte,
  dcera váženého obchodníka
 • 00:07:13 se přece nemohla zahodit
  s nějakým pisálkem a mazalem.
 • 00:07:18 On totiž taky maloval.
  Chápu.
 • 00:07:21 Nakonec si vzal
  nějakou Amálii Mohauptovou.
 • 00:07:25 Stal se hornorakouským školním
  radou
 • 00:07:27 a inspektorem v Linci,
  kde také v roce 1868 zemřel.
 • 00:07:42 Stifter nejraději sedával
  pod bukem.
 • 00:07:44 Tady opodál. Býval to největší
  strom široko daleko.
 • 00:07:49 Myslíte pod smrkem?
 • 00:07:52 Pravda,
  pod smrkem prý sedával též.
 • 00:07:54 Ale pod bukem to měl radši.
 • 00:07:56 No dobrá.
  Z buku zbyl už stejně jenom pařez.
 • 00:08:00 Chráněný pařez.
 • 00:08:03 Na náměstí v Horní Plané
 • 00:08:05 se v půli července koná
  Svatomarkétská pouť.
 • 00:08:08 Takový jarmark
  s pouťovými atrakcemi.
 • 00:08:11 Náměstí zaplní stánky trhovců,
  kolotoč, nafukovací hrad.
 • 00:08:16 Kdo má zájem,
  může se projet na poníkovi.
 • 00:08:20 A dát si pořádně do nosu.
  Třeba cukrovou vatu.
 • 00:08:30 Během pouti se konají divadelní
  představení a koncerty.
 • 00:08:33 V gotickém kostele svaté Markéty
  po mši
 • 00:08:36 vystupuje místní smíšený sbor
  Musica Viva
 • 00:08:39 vedený paní Tomanovou.
 • 00:09:18 Repertoár hudebního tělesa,
  které vzniklo před šesti lety,
 • 00:09:22 tvoří skoro 200 skladeb -
  operní árie z Lazebníka sevillského
 • 00:09:27 nebo Kouzelné flétny.
 • 00:09:30 Nejenže pěkně zpívá,
  ale má i originální choreografii.
 • 00:09:42 U této studánky se stal
  v 17. století zázrak:
 • 00:09:46 jeden chromý se napil z pramene
  a...
 • 00:09:48 Uzdravil se?
  Ne, umřel.
 • 00:09:52 Jistěže se uzdravil!
 • 00:09:53 Jinak by se to tu nejmenovalo
  Dobrá voda.
 • 00:09:56 Pramen se nachází v lesoparku
  Adalberta Stiftera - jak jinak,
 • 00:10:01 kterému vévodí mistrova bronzová
  socha.
 • 00:10:05 Nejznámější místní Rakušan
  měl odsud krásný výhled
 • 00:10:08 na pomyslné "srdce Vltavy",
 • 00:10:11 které tu do krajiny vetkly říční
  meandry.
 • 00:10:14 Na "srdce Vltavy" mohla socha
  shlížet
 • 00:10:17 tak akorát
  do konce padesátých let.
 • 00:10:19 Pak ho zalila
  voda Lipenské přehrady.
 • 00:10:30 Lipno je jedním z mála míst
  na Vltavě,
 • 00:10:33 kde dodnes funguje přívoz.
  Ovšem nejezdí celoročně.
 • 00:10:38 Když Lipno zamrzne, nezbývá
  než na druhou stranu dobruslit.
 • 00:10:41 V zimě z Frymburka protahují
  jednu z nejdelších
 • 00:10:44 upravovaných bruslařských drah
  v Evropě.
 • 00:10:47 Vede až do jedenáct kilometrů
  vzdálené obce Lipno nad Vltavou.
 • 00:10:52 A někteří odvážlivci se prý
  vydávají na ledovou plochu autem.
 • 00:10:56 To musí být vzrušující!
  Hazardéři.
 • 00:11:01 To přívoz
  vypadá celkem bytelně.
 • 00:11:03 Taky ho hojně využívají motoristé,
  cyklisté i pěší,
 • 00:11:06 jak říká kapitán Marcel Lorenc.
 • 00:11:10 Průměrně děláme kolem čtyřiceti
  jízd za den,
 • 00:11:14 v sezóně kolem šedesáti jízd.
 • 00:11:19 Cyklistů a turistů převezeme
  spousty - stovky.
 • 00:11:22 V oblasti Horní Plané
  dřív tekla Vltava
 • 00:11:29 a dělala obrazec srdce,
 • 00:11:32 a proto se to jmenuje
  "Srdce Vltavy".
 • 00:11:35 Dneska je novinkou tady na přívozu,
  že děláme
 • 00:11:37 vyhlídkové plavby
  na "Srdce Vltavy".
 • 00:11:54 Obec Zvonková -
  neboli Glöckelberg -
 • 00:11:58 vznikla v 17. století
  na obchodní stezce,
 • 00:12:01 která spojovala
  Čechy a Horní Rakousy.
 • 00:12:04 O tři století později ji stihl smutný
  osud okolních vesnic.
 • 00:12:10 Po odsunu sudetských Němců
  tady vzniklo
 • 00:12:13 přísně střežené pohraniční pásmo -
  vedla tudy železná opona.
 • 00:12:18 V Přední Zvonkové se usídlili
  příslušníci pohraniční stráže,
 • 00:12:23 zatímco Zadní Zvonková byla
  skoro celá zbořena.
 • 00:12:27 Zbyly tu všehovšudy dva domy,
  kostel a hřbitov.
 • 00:13:16 Neříkejte mi,
  že tady nemá Adalbert Stifter
 • 00:13:19 nějaký pomník nebo aspoň pamětní
  desku!
 • 00:13:23 Nemá.
  Ale narodila se tu jeho babička.
 • 00:13:26 V době, kdy tu místní Němci pojali
  nápad postavit
 • 00:13:28 kostel
  svatého Jana Nepomuckého.
 • 00:13:32 Když po válce Němce vyhnali,
  z kostela
 • 00:13:34 udělali skladiště vojenského
  materiálu.
 • 00:13:37 Nechybělo moc,
  a bylo po kostelu.
 • 00:13:40 Před zkázou ho zachránila
  až sametová revoluce.
 • 00:13:43 Opravili ho němečtí rodáci.
 • 00:13:46 Hodiny na věži proto ukazují
  symbolických
 • 00:13:48 "za pět minut dvanáct".
 • 00:13:57 "Pirlingu,
  ty milé městečko!
 • 00:14:00 Jak jsem tě měl vždy rád.
 • 00:14:02 Ale kdo by si byl kdy pomyslil,
  že se mi staneš tak drahý,"
 • 00:14:06 zapsal si jednoho dne Adalbert
  Stifter.
 • 00:14:10 Oním Pirlingem
  měl na mysli Frymburk.
 • 00:14:13 Tady se narodila jeho láska.
 • 00:14:16 Myslíte Mohauptovou?
  Myslím Greiplovou.
 • 00:14:19 Fanny Greiplovou.
  Říkal jsem láska, ne žena.
 • 00:14:23 Její bratr Mathias jednoho léta
  pozval Adalberta
 • 00:14:26 na prázdniny k nim domů.
  Jak to dopadlo, víme.
 • 00:14:31 Adalbert se do černooké Fanny
  přechodně zamiloval.
 • 00:14:50 Na tomto místě rodina Greiplů
  bydlela.
 • 00:14:53 Dům měl také číslo popisné 74,
  ale shořel při požáru Frymburka -
 • 00:14:59 v létě 1856.
  To už byl Stifter dávno v Linci.
 • 00:15:07 Ale bylo to místečko pro milence
  jako dělané.
 • 00:15:10 Kolem vody se mohli vydat
  na romantickou vycházku
 • 00:15:14 a později u kapličky se v klidu
  oddávat...
 • 00:15:18 Kochání výhledem na Frymburk.
 • 00:15:52 Vítkův hrádek je nejvýše položený
  český hrad.
 • 00:15:55 Nejvýše položená zřícenina.
  Hrádek to býval.
 • 00:15:58 Dneska se pro něj spíš hodí
  původní název Vítkův kámen -
 • 00:16:02 podle vrchu,
  na kterém se nachází.
 • 00:16:06 Vrch dosahuje výšky
  1 053 metry nad mořem.
 • 00:16:09 Vydrápal se sem ve 13. století
  pan Vítek z Načeradce.
 • 00:16:14 A ve 14. století tady
  seděl Václav IV.
 • 00:16:19 Ve vězení.
 • 00:16:22 Počátkem devadesátých let
  musel být hrad uzavřen.
 • 00:16:25 Důvod:
  žalostný stav.
 • 00:16:28 Po opravě ale zase slouží
  stejnému účelu.
 • 00:16:31 Hlídá se tu hranice? Jaká?
  Vždyť jsme v Schengenu!
 • 00:16:35 Ne, pozoruje se odsud kraj.
  Je to rozhledna.
 • 00:16:42 Česko nemá moře.
  Neříkejte.
 • 00:16:44 Zato má Lipno,
  utěšují se naši milovníci pláží.
 • 00:16:49 Vodní dílo -
  zbudované mezi lety 1952 a 1959 -
 • 00:16:55 je největší vodní plochou
  v České republice.
 • 00:16:59 To je fakt.
  Nádrž o rozloze skoro 4 700 hektarů
 • 00:17:03 je nejširší u Černé v Pošumaví,
  kde její protilehlé břehy
 • 00:17:07 dělí deset kilometrů.
  Hluboká je místy přes dvacet metrů.
 • 00:17:11 Z Frymburka do obce Lipno
  nad Vltavou,
 • 00:17:14 tedy až k přehradní hrázi
  jezdí výletní parník.
 • 00:17:19 Původní dřevařská osada
  ze 16. století
 • 00:17:22 se ocitla z větší části
  pod hladinou.
 • 00:17:25 Vznikla tu obec nová,
  vlastně dočasná.
 • 00:17:29 Jen na dobu výstavby přehradní
  nádrže.
 • 00:17:33 No vidíte,
  a časem se z ní stala
 • 00:17:35 jedna z našich nejznámějších
  rekreačních oblastí.
 • 00:17:39 Po rozlehlé hladině se prohánějí
  milovníci vodních sportů.
 • 00:17:43 Jachting, windsurfing,
  Kitesurfing...
 • 00:17:46 Kitesurfing?
 • 00:17:48 Ano, jízda na prkně
  za "tažným drakem".
 • 00:17:51 Aha. Draci se na Lipně vůbec
  těší značné oblibě.
 • 00:17:55 Každoročně se tu pořádají závody
  dračích lodí,
 • 00:18:01 jak upřesňuje jeden z organizátorů,
  Jan Vébr.
 • 00:18:04 V současné době je to jeden
  z největších kolektivních sportů.
 • 00:18:10 Na světě se tomu věnuje přibližně
  55 miliónů lidí.
 • 00:18:13 Je to zajímavá
  sportovní disciplína,
 • 00:18:17 protože je tam třeba
  dvacet kamarádů,
 • 00:18:20 kteří po celý rok nesportují,
  ale tady mají tu možnost.
 • 00:18:24 My jim půjčíme materiál, lodě
  a vybavení
 • 00:18:27 a zazávodí si se sobě rovnými
  posádkami.
 • 00:18:39 Pětka a trojka -
  stojíte správně.
 • 00:18:43 Čtyřka zpět,
  jednička a dvojka dopředu!
 • 00:18:50 Taková dračí loď poháněná
  dvaceti páry rukou
 • 00:18:52 dokáže vyvinout značnou
  rychlost.
 • 00:18:55 Frekvenci pádlování udává bubeník
  usazený na přídi.
 • 00:18:59 Připomíná to rychlostní kanoistiku
  s bubnem.
 • 00:19:03 Podle Petra Procházky -
  mistra světa i Evropy
 • 00:19:06 v kanoistice -
  se ovšem tyto dvě disciplíny
 • 00:19:10 vůbec nedají srovnávat.
 • 00:19:12 Ví, o čem mluví, sám udává rytmus
  na jedné z dračích lodí.
 • 00:19:18 Ten hlavní rozdíl mezi rychlostní
  kanoistikou a dračími loděmi
 • 00:19:21 je v tom, že ta loď je nepoměrně
  větší.
 • 00:19:23 Je tam dvacet pádlujících, bubeník
  a kormidelník,
 • 00:19:26 takže veškeré výsledky,
  ať už dobré nebo špatné
 • 00:19:30 se prožívají v kolektivu,
  a potom samozřejmě i ty oslavy
 • 00:19:34 nebo nezdary se prožívají
  společně.
 • 00:19:37 Většina lidí si chce ale na Lipně
  odpočinout
 • 00:19:42 a ne se strhat při závodech.
 • 00:19:45 Přednost dává mnohem klidnějšímu
  plachtění.
 • 00:19:50 Ovšem "zlatá éra" Lipna už byla.
  Rekreantů citelně ubývá.
 • 00:19:55 Češi se sem už nehrnou
  tak jako dřív,
 • 00:19:57 kdy jim přehrada nahrazovala
  vysněné moře.
 • 00:20:00 Ano,
  našinec dnes jezdí k moři,
 • 00:20:03 zatímco takový Nizozemec dojíždí
  v létě na Lipno.
 • 00:20:07 Proč zrovna Nizozemec?
  To nevím.
 • 00:20:10 Ale Nizozemci si tady vybudovali
  vlastní letovisko - Marínu.
 • 00:20:15 Rozměrný park s apartmány
  a přístav pro jachty.
 • 00:20:19 To víte, je tu krásně a dovolená
  tu vyjde levněji než v Belgii.
 • 00:20:27 U jihovýchodního cípku Lipna -
  mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem -
 • 00:20:31 leží Čertova stěna.
  Říkají tomu "kamenné moře".
 • 00:20:35 Ale je to plošný balvanový pokryv
  na temeni
 • 00:20:38 horského hřbetu a jeho svazích.
 • 00:20:42 Také by se dalo říct
  Čertova hráz.
 • 00:20:45 Čert chtěl zničit cisterciácký
  klášter ve Vyšším Brodě.
 • 00:20:50 Podle pověsti
  se rozhodl postavit hráz
 • 00:20:52 a klášter
  jednoduše "spláchnout".
 • 00:20:55 Měl na to ale bůhvíproč
  jen jednu jedinou noc.
 • 00:20:59 A co čert nechtěl,
  nepovedlo se mu to.
 • 00:21:02 A tak stojí vyšebrodský klášter
  od 13. století podnes.
 • 00:21:07 Za husitských válek
  ho sice vypálili husité
 • 00:21:11 a v průběhu minulého století odsud
  mnichy nadvakrát vyhnali,
 • 00:21:16 ale nakonec to dobře dopadlo.
 • 00:21:54 Cisterciácký řád se sem
  po roce 1989 vrátil.
 • 00:22:00 Mniši
  klášter postupně renovují.
 • 00:22:03 Starají se taky
  o rozsáhlou knihovnu,
 • 00:22:05 ve které jsou uloženy tisíce
  knih,
 • 00:22:08 včetně vzácných rukopisů
  a prvotisků,
 • 00:22:10 jak říká opat Justin Berka.
 • 00:22:13 Zvláště unikátní
  je místní klášterní knihovna,
 • 00:22:17 která je z roku 1754.
  Obsahuje 70 tisíc svazků
 • 00:22:21 a nejstarší kniha je z 8. století,
  z roku 765.
 • 00:22:27 Říká se, klášter bez knihovny
  je jako hrad bez muničního skladu.
 • 00:23:18 V létě tudy propluje
  až 2 500 lodí denně.
 • 00:23:23 Není divu,
  že je tu takový nával.
 • 00:23:26 Vždyť pod vyšebrodským klášterem
  začíná splavný úsek dolní Vltavy.
 • 00:23:31 Přehradní nádrž Lipno II
  udržuje stále
 • 00:23:34 takzvaný "minimální průtok",
 • 00:23:36 takže řeka je splavná,
  i když je sucho.
 • 00:24:32 Cesta je to pěkná.
 • 00:24:34 Kousek níž po proudu
  vede přes Rožmberk nad Vltavou,
 • 00:24:37 nad nímž se tyčí gotický
  hrad,
 • 00:24:40 poněkud pozměněný
  v období renesance.
 • 00:24:58 A pak už Český Krumlov,
  Zlatá Koruna, Dívčí kámen.
 • 00:25:04 Ale to už se dostáváme
  jinam.
 • 00:25:08 Tak ahoj, Lipno!
  Ahoj.
 • 00:25:21 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související