iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 11. 2011
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

16 hlasů
28215
zhlédnutí

Na cestě

Sever Izraele

Za novodobými kibucníky, do akvaparku vedle minového pole a na horu, která dala jméno Táboru

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Na cestě po severu Izraele

 • 00:00:00 Bartoška: žlutá
  Donutil: zelená
 • 00:00:43 Vítejte v Galilei,
  na severu Izraele.
 • 00:00:47 V zemi biblické, zemi zaslíbené.
 • 00:00:50 Řeka Jordán, která pramení
  na severu v horách
 • 00:00:53 na hranicích
  s Libanonem a Sýrií,
 • 00:00:56 je posvátným tokem
  pro židy, muslimy i křesťany.
 • 00:01:00 Právě v ní podle všeho začala
  tradice
 • 00:01:03 jedné ze svátostí křesťanské víry -
  křtu.
 • 00:01:07 Někde poblíž,
  zhruba před 2 tisíci lety,
 • 00:01:11 Jan Křtitel
  ponořil Ježíše do vody.
 • 00:01:14 Údajně.
  Jestli ho ale jenom ošplouchl,
 • 00:01:17 nebo jestli se musel Ježíš potopit
  pod hladinu celý,
 • 00:01:20 už pravděpodobně nikdo
  nezjistí.
 • 00:01:23 Stejně tak, jako jestli to bylo
  právě tady.
 • 00:01:26 Každopádně pokud sem však vážíte
  cestu až ze Španělska,
 • 00:01:29 vyplatí se pro jistotu smýt hříchy
  rovnou z celého těla.
 • 00:01:37 Někomu
  to může dělat problémy.
 • 00:01:40 To víte, pokud utratíte
  osmdesát eur za kadeřníka,
 • 00:01:43 může se snadno stát ze křtu
  velká oběť.
 • 00:01:46 Nakonec, kde je psáno,
  že rituály musejí být jenom vážné.
 • 00:01:53 Ovšem křest je přece vážný,
  skoro bych řekl zásadní okamžik
 • 00:01:58 v životě křesťana.
  Jistě.
 • 00:02:00 A jako takový je samozřejmě potřeba
  řádně zdokumentovat.
 • 00:02:05 Jen pár kilometrů od řeky
  z ničeho nic
 • 00:02:08 vystupuje z roviny
  osamoceně hora Tábor.
 • 00:02:12 Ta, podle níž nazvali husité
  svoje rovnostářské město,
 • 00:02:15 založené taky na osamělém kopci
  nad Lužnicí.
 • 00:02:19 Dokonce i nedaleká vodní nádrž
  dostala název - Jordán.
 • 00:02:24 Bojechtivým husitům pravděpodobně
  imponovalo,
 • 00:02:27 že tu generál Barak na hlavu
  porazil kanaánské vojsko.
 • 00:02:32 Kdepak! Pro poutníky je toto místo
  vzácné díky docela jiné události.
 • 00:02:37 Koneckonců, výjev z tohoto okamžiku
  je znázorněn na mozaice
 • 00:02:41 přímo v chrámu postaveném
  na vrcholu.
 • 00:02:43 No samozřejmě!
  Akt "Proměnění Páně".
 • 00:02:47 Jeden z biblických zázraků!
 • 00:02:50 Podle Nového zákona začal Ježíš,
  poté co se třemi apoštoly
 • 00:02:53 vystoupal na horu,
  zářit jasným oslnivým světlem.
 • 00:02:57 Při tom rozmlouval
  s proroky Mojžíšem a Eliášem.
 • 00:03:04 Zázrak, který se tu udál,
  je jedinečný v tom,
 • 00:03:07 že se stal přímo na osobě
  Ježíše Krista.
 • 00:03:22 V nadmořské výšce 900 metrů
  se na hoře Kanaán
 • 00:03:26 nachází Safed,
  nejvýše položené město Izraele.
 • 00:03:32 Úzké křivolaké uličky
  napovídají,
 • 00:03:34 že město tu stojí snad od počátku
  lidstva.
 • 00:03:38 Trochu přeháníte.
 • 00:03:39 Ale pokud lze věřit legendám,
  je město opravdu starobylé.
 • 00:03:43 Podle jedné z nich
  založil město Šem - syn Noemův -
 • 00:03:47 hned po velké povodni.
 • 00:03:49 Zřejmě se i navzdory Božímu slibu
  obávali další,
 • 00:03:53 a tak nic neriskovali
  a rozhodli se
 • 00:03:56 pro stavební parcely
  hodně vysoko nad mořem.
 • 00:03:59 Anebo jen byli nadšeni z výhledu
  do okolí.
 • 00:04:03 Nakonec hebrejský název města Tzfat
  znamená "vyhlídka".
 • 00:04:08 Dnes třicetitisícové sídlo začalo
  nabývat na významu v 16. století.
 • 00:04:13 Po dobytí Pyrenejského poloostrova
  katolíky
 • 00:04:16 se sem odtud přistěhovalo
  mnoho sefardských židů
 • 00:04:20 a ze Safedu se postupně stalo
  centrum judaismu.
 • 00:04:24 V područí osmanského vládce
  Sulejmána
 • 00:04:27 se tu židovské komunitě vedlo
  dobře.
 • 00:04:30 Vzkvétal tady nejen obchod,
  ale především
 • 00:04:33 židovský mysticismus -
  takzvaná kabala, černá magie.
 • 00:04:38 Prosím vás, žádná magie
  a už vůbec ne černá.
 • 00:04:42 Kabala - doslova "přijmutí" -
  je soubor esoterických učení,
 • 00:04:46 jejichž prostřednictvím
  se učenci snaží vysvětlit
 • 00:04:49 vztah mezi věčným Stvořitelem
  a pomíjivým světem.
 • 00:04:55 Aha. Tedy něco jako studium
  posvátných knih.
 • 00:05:00 Studium hebrejských spisů,
  ne posvátných knih.
 • 00:05:03 V nich kabalisté hledají podstatu
  světa a smysl života.
 • 00:05:11 Člověk nejspíš musí být náruživý
  čtenář,
 • 00:05:14 chce-li se této disciplíně
  věnovat.
 • 00:05:18 Knih
  je tady opravdu požehnaně.
 • 00:05:21 To snad ani nikdo nemůže během
  svého života všechno přečíst!
 • 00:05:24 Oddat se kabale znamená oddat se
  i Bohu.
 • 00:05:27 Nejlépe zapomenout na světský
  život
 • 00:05:30 a plně se věnovat textům
  v synagogách.
 • 00:05:43 V Safedu je jak vidím synagog
  povícero.
 • 00:05:46 Aby ne! Safed je jedním z mála míst
  Izraele,
 • 00:05:50 kde dlí židovská komunita
  bez přerušení od počátku letopočtu.
 • 00:05:54 Žádný div, že sem přijíždějí
  židé z celého světa,
 • 00:05:58 aby se tu něčemu přiučili
  nebo aby se aspoň pomodlili
 • 00:06:01 na svatém místě
  a přiblížili se tak Jáhvemu.
 • 00:06:06 Tak jako
  tento americký poutník.
 • 00:06:20 Vypadá to,
  že v Safedu se modlí každý.
 • 00:06:24 Kuchaře nevyjímaje.
 • 00:06:26 Připravit košer jídlo -
  v tomto případě placku lahoh -
 • 00:06:30 není nic jednoduchého, ovšem
  prozpěvovat si u toho nemusíte.
 • 00:06:35 Zato byste měl mít dobré znalosti
  Starého zákona
 • 00:06:38 a pak také hromadu hrnců.
  Jak to myslíte?
 • 00:06:42 Jednu sadu na maso,
  druhou na mléko
 • 00:06:45 a třetí na všechny ostatní
  ingredience.
 • 00:07:04 Severní Izrael není jen poušť
  nebo údolí řeky Jordán.
 • 00:07:08 Celou západní část omývají
  vlny Středozemního moře.
 • 00:07:12 A jelikož Středozemní moře
  odjakživa křižovaly
 • 00:07:15 lodě s nejrůznějším zbožím,
  lze nalézt na jeho pobřeží
 • 00:07:19 velmi stará
  obchodní střediska.
 • 00:07:22 Tím nejstarším je podle dostupných
  historických pramenů město Akka.
 • 00:07:27 Písemně se o něm zmínili
  už staří Egypťané.
 • 00:07:32 Na věžních hodinách hieroglyfy
  nevidím.
 • 00:07:35 Jinak je ale ciferník vyveden
  ve čtyřech provedeních tak,
 • 00:07:38 aby námořníci -
  ať už připlouvají odkudkoli -
 • 00:07:41 měli přehled, kolik je hodin.
 • 00:07:43 Kdo loď zmeškal nebo komu se naopak
  splašili velbloudi
 • 00:07:47 a do Akky dorazil moc brzy,
  mohl se ubytovat
 • 00:07:50 v Chán al-Umdan,
  tedy v "Hostinci u sloupů".
 • 00:07:53 Tuto karavanseráj
  nechal postavit osmanský paša
 • 00:07:57 Ahmed zvaný Al-Džazar,
  tedy "Řezník".
 • 00:08:01 Byl to krutovládce.
 • 00:08:03 Ale taky statečný bojovník
  a náruživý stavitel!
 • 00:08:06 Akku ubránil
  před vpádem Napoleona.
 • 00:08:10 A na troskách křižáckých budov
  nechal během jediného roku
 • 00:08:13 vybudovat mešitu
  nesoucí jeho jméno.
 • 00:08:23 Jaký rozdíl oproti
  Safedu!
 • 00:08:26 Žádné černé hábity,
  žádné jarmulky.
 • 00:08:29 Když byla Akka 17. května 1948
  dobyta a připojena k Izraeli,
 • 00:08:35 většina muslimského obyvatelstva
  musela svůj domov opustit.
 • 00:08:39 Časem se ale do města začaly
  sestěhovávat
 • 00:08:42 palestinské rodiny z okolních
  vesnic.
 • 00:08:44 A dnes tvoří muslimové třetinu
  obyvatel.
 • 00:08:48 V samotném centru mají
  nepřehlédnutelnou většinu.
 • 00:08:51 Nepřehlédnutelné je i to,
  jak tráví volný čas.
 • 00:08:55 Nic před nikým nepředstírají
 • 00:08:57 a před zrakem Božím
  náruživě mastí karty.
 • 00:09:03 Mohamed si stěžuje,
 • 00:09:05 že u jejich stolu většinou vyhrává
  ten nejstarší.
 • 00:09:08 Je mu už jednadevadesát let,
  ale karta mu jde až moc dobře.
 • 00:09:13 Hlava i oči
  mu zatím taky slouží.
 • 00:09:15 Holt léta dřiny a odříkání.
  Pěkně strávený důchod.
 • 00:09:24 Ovšem nemyslete si,
  že jde o hazard.
 • 00:09:27 Jak říká tuhle Mohamed,
  o peníze se hrát nesmí.
 • 00:09:30 Natož o alkohol!
  Hraje se o prestiž.
 • 00:09:34 Tak to je teda odvaz!
 • 00:09:36 Kdo prohraje, platí rundu kávy
  nebo mátového čaje?
 • 00:09:39 Nesmíte si plést
  hospodu s čajovnou.
 • 00:09:42 Takže muži vysedávají po čajovnách,
  ale ženy? Co dělají ženy?
 • 00:09:48 Copak by asi tak mohly dělat, no?
  Nakupují přeci.
 • 00:09:51 Přes den se ulice promění v jedno
  velké tržiště.
 • 00:09:55 V těchto předchůdcích módních
  butiků
 • 00:09:57 se sežene všechno,
  po čem ženy touží.
 • 00:10:00 A pak taky jídlo...
 • 00:10:02 Středozemní moře nabízí bezpočet
  lahůdek.
 • 00:10:05 Od krevet, krabů a jiné havěti -
  až po ryby.
 • 00:10:12 Řekl bych ale,
  že za všemi těmi mořskými příšerami
 • 00:10:15 je nutno hledat muže.
 • 00:10:18 Bez tvrdé chlapské práce
  by to nešlo.
 • 00:10:20 Vyjet brzy ráno s člunem na lov,
  vytáhnout těžké sítě z vody,
 • 00:10:24 přivézt úlovek na trh
  a dokonce i zbavit ryby šupin
 • 00:10:29 musejí přece chlapi.
 • 00:10:46 Každý, kdo jen občas sleduje
  zpravodajství ze světa,
 • 00:10:49 ví, že soužití muslimské komunity
  s tou židovskou
 • 00:10:52 není po většinu času
  bezproblémové.
 • 00:10:55 To jste řekl hodně kulantně.
  Přestože na první
 • 00:10:58 pohled vypadá zdejší život
  překvapivě idylicky.
 • 00:11:02 Už na ten druhý ale zjistíte,
  že něco není v pořádku.
 • 00:11:06 Všimněte si prosím těchto mladých
  ozbrojených studentů a studentek.
 • 00:11:11 To jsou samopaly?
  Zajisté.
 • 00:11:14 Ochránit židovský stát
  před některými muslimskými sousedy
 • 00:11:18 vyžaduje neustálou vojenskou
  připravenost.
 • 00:11:21 Rukuje se tu povinně
  na tři roky.
 • 00:11:24 Netýká se to jen mladých mužů.
 • 00:11:26 Ženy mají základní vojenskou službu
  také, jen o rok kratší.
 • 00:11:34 V Acce
  sídlí vojenská akademie.
 • 00:11:36 Taková "přípravka" před vojnou.
 • 00:11:53 Sympatická studentka Ahuva
  prohlašuje,
 • 00:11:56 že se do místní elitní školy
  hlásí mladí židé
 • 00:12:00 z celého světa.
 • 00:12:02 Učí se jednak vojenskou disciplínu
  a teorii,
 • 00:12:05 ale taky jazyk, hebrejštinu.
 • 00:12:20 Východně od Galilejského jezera
  leží neprostupná vojenská zóna.
 • 00:12:23 Ostnaté ploty a minová pole
  oddělují židovský stát
 • 00:12:27 od sousedního Jordánska a Sýrie.
 • 00:12:30 Jedna z nejpřísněji střežených
  hranic světa.
 • 00:12:33 Železniční mosty bez kolejí
  už desítky let
 • 00:12:36 marně čekají na dobu,
  kdy se vztahy
 • 00:12:39 blízkovýchodních států s Izraelem
  vyřeší.
 • 00:12:43 A přitom má tento kus země
  co nabídnout!
 • 00:12:46 Například sirné lázně
  Hamat Gader.
 • 00:12:49 Ty lázně fungují?
  Tak to nebude až tak horká půda.
 • 00:12:54 Od roku 1967, kdy Izrael během
  "šestidenní války"
 • 00:12:58 získal kontrolu nad západním břehem
  Jordánu a Golanskými výšinami,
 • 00:13:02 se židovští přistěhovalci snaží
  navázat
 • 00:13:05 na starou lázeňskou tradici.
 • 00:13:07 Lázně v těchto místech založili
  už staří Římané
 • 00:13:10 ve 2. století před naším
  letopočtem.
 • 00:13:41 Manažer lázní Michail Goldstein
  se chlubí,
 • 00:13:44 že mírový proces tu začal dříve
  než kde jinde.
 • 00:13:49 Do zrekonstruovaných lázní,
  tedy spíše "akvaparku",
 • 00:13:52 si dnes jezdí odpočinout jak
  Izraelci, tak i Jordánci.
 • 00:13:57 Prostě taková oáza klidu v přísně
  střežené zóně.
 • 00:14:16 Nazaret - nejsvětější město
  severního Izraele.
 • 00:14:20 Místo dětství a dospívání
  Ježíše Krista.
 • 00:14:24 Které bývá i trochu jízlivě
  nazýváno
 • 00:14:28 "hlavním arabským městem
  Izraele".
 • 00:14:31 To je pravda. Prakticky celou
  populaci tvoří Palestinci.
 • 00:14:35 Neznamená to ovšem, že by se tu
  nedařilo křesťanství.
 • 00:14:38 Muslimové jsou sice ve většině,
 • 00:14:40 ale 40 % obyvatel vyznává
  křesťanskou víru.
 • 00:14:45 Aby ne. Vždyť se tu nachází několik
  míst biblického významu.
 • 00:14:49 Například tady, v kostele Svatého
  Gabriela,
 • 00:14:52 prýští ze země pramen,
  ze kterého Marie nabírala
 • 00:14:56 vodu do džbánu ve chvíli,
  kdy ji archanděl Gabriel
 • 00:14:59 zvěstoval narození Božího Syna.
 • 00:15:03 Napít se aspoň doušku z pramene,
  pokud se nezadaří
 • 00:15:06 načepovat si rovnou plnou PET
  láhev,
 • 00:15:09 je snem i cílem mnoha výprav
  pravoslavných poutníků
 • 00:15:12 z Ruska a Ukrajiny.
  Kdo ví?
 • 00:15:15 Třeba stačí jen ochutnat,
  poté zamumlat modlitbu
 • 00:15:19 a potomek je "čistým způsobem"
  počat.
 • 00:15:24 Myslím, že takhle jednoduše
  to nefunguje.
 • 00:15:27 Křesťané by si hlavně mohli
  ujasnit,
 • 00:15:29 kde přesně k této události
  došlo.
 • 00:15:32 Chrámů Zvěstování Panny Marie
  je v Nazaretu hned osmnáct.
 • 00:15:36 To víte, každá denominace
  by chtěla mít svůj svatostánek
 • 00:15:40 na tom jediném pravém místě.
 • 00:15:43 A také kněží, kteří zde slouží,
  potřebují ke své práci kostely.
 • 00:15:47 Do jednoho
  by se všichni nevešli.
 • 00:15:50 Určitě by se našla místa,
  kde jsou kostely prázdné
 • 00:15:53 a kde se na kněze musí dlouho
  čekat.
 • 00:15:56 Ve svaté zemi je tomu ale jinak.
 • 00:15:58 Zdejší kostely lákají mnoho
  duchovních,
 • 00:16:01 kteří si chtějí vyzkoušet
  vést mši na svatých místech.
 • 00:16:05 Anebo si poutníci s sebou přivezou
  vlastního,
 • 00:16:08 jako tato filipínská výprava.
 • 00:16:11 Zkrátka pokud chce mít člověk
  jistotu,
 • 00:16:13 že navštívil to správné místo,
  nezbývá mu nic jiného,
 • 00:16:16 než obejít všechny kostely
  ve městě.
 • 00:16:21 Katolický chrám Zvěstování
  je nejen největší v Nazaretu,
 • 00:16:25 ale i na celém Blízkém východě.
 • 00:16:28 Žádný div, že se muslimská většina
  snažila vedle něj postavit mešitu,
 • 00:16:32 která by chrám převyšovala.
  Ale nedostali stavební povolení.
 • 00:16:37 Správně.
  Izraelská vláda stavbu nepovolila.
 • 00:16:41 A tak muslimové alespoň na truc
  vyvěsili v okolí
 • 00:16:44 úryvek z Koránu varující zbloudilé
  duše,
 • 00:16:48 že kdo nevěří v Alláha, nedojde
  spasení a bude navěky zatracen.
 • 00:16:54 Inu, vztahy mezi členy
  monoteistických církví
 • 00:16:57 nejsou právě ideální.
 • 00:17:11 Řeka Jordán - předtím než se vlije
  do Mrtvého moře -
 • 00:17:15 napájí ještě jednu velkou vodní
  plochu, Galilejské jezero.
 • 00:17:19 Kromě toho, že je hlavní zásobárnou
  pitné vody Izraele,
 • 00:17:23 slouží taky jako rezervoár vody
  pro zavlažování okolních políček.
 • 00:17:28 Není to ale zase tak dávno,
  co se všude kolem prostíral
 • 00:17:31 jen močál a bažiny.
 • 00:17:33 Teprve s příchodem přistěhovalců
  znalých meliorace
 • 00:17:36 se krajina začala měnit
  a kultivovat.
 • 00:17:40 Vtipná historka.
 • 00:17:43 I nutrie jsou přistěhovalci.
  Jenom si jaksi nikdo neuvědomil,
 • 00:17:46 že v místním podnebí nebudou
  potřebovat tak hustý kožich.
 • 00:17:51 A o vypelichané nutrie koželužny
  zájem nemají.
 • 00:17:54 Kdežto o prázdninový pobyt u jezera
  bude zájem zřejmě obrovský.
 • 00:17:59 Takováto ubytovací zařízení
  tu musejí být naskládána
 • 00:18:02 jedno vedle druhého.
  A víte, že ani ne?
 • 00:18:06 Tento hotel je spíš zkušebním
  projektem.
 • 00:18:09 Postavit ho nechali obyvatelé
  kibucu Ma?agan.
 • 00:18:13 Počkejte, počkejte!
 • 00:18:16 Myslel jsem, že v kibucech
  se žije jednoduchým,
 • 00:18:19 většinou zemědělským způsobem
  života.
 • 00:18:22 A ne že obyvatelé bydlí v luxusním
  hotelovém resortu
 • 00:18:25 s výhledem na písčitou pláž.
 • 00:18:28 Představoval jste si něco jako
  komunismus, že? Bývávalo.
 • 00:18:42 Hassan vysvětluje, že jak komunita
  mladých idealistů stárla,
 • 00:18:46 okorávala i myšlenka kolektivního
  vlastnictví,
 • 00:18:49 na které byl kibuc založen.
  Rovnostářský "systém bez peněz"
 • 00:18:54 hádám novým generacím moc
  nevyhovoval.
 • 00:18:58 Ano, odcházely do měst.
  Starší lidé, co tady zůstali,
 • 00:19:02 se tedy dohodli,
  že kibuc zprivatizují.
 • 00:19:06 Členové kibucu dostávají za práci
  peníze.
 • 00:19:08 Část ze zisku se investuje,
  třeba právě do hotelu.
 • 00:19:12 Má to přilákat zpátky do kibucu
  ty mladší.
 • 00:19:16 Ale jak je vidět, obytné bungalovy
  pro členy kibucu
 • 00:19:18 nijak zvlášť luxusní nejsou.
  Takže se vlastně jedná
 • 00:19:22 o takovou "komunitu hotelových
  zaměstnanců".
 • 00:19:27 Nene, Hassan dodává,
 • 00:19:29 že kromě hotelu se nadále věnují
  i zemědělství.
 • 00:19:33 Vlastní 160 hektarů půdy,
  na kterých pěstují
 • 00:19:36 banány, mango nebo avokádo.
  A chovají i dobytek.
 • 00:19:41 A všechny je to uživí?
  Ano.
 • 00:19:44 Ale hlavně,
  jsou stále soběstační.
 • 00:19:47 To se hodí pro případ nejhoršího,
  kdyby zase vypukla válka.
 • 00:19:52 Ale dřívější ideály kibucu
  vzaly za své.
 • 00:19:55 Jestli tomu dobře rozumím,
 • 00:19:57 peníze se rozdělují podle zásluh
  a nikoliv podle potřeb.
 • 00:20:01 Je to tak. Komunitní způsob života
  tu však přetrvává dál.
 • 00:20:05 Rozhoduje se společným hlasováním,
  svátky se slaví taky dohromady
 • 00:20:10 a společně pečují i o staré členy
  kibucu.
 • 00:20:15 Jenom se za všechno platí.
 • 00:20:16 Jídlo, prádelna, mandl -
  nic už není zadarmo.
 • 00:20:21 A nejspíš ani mateřská školka.
  Protože jak jinak si vysvětlit,
 • 00:20:25 že je skoro prázdná?
  A přitom vypadá tak útulně.
 • 00:20:29 Je to tím, že mladých párů
  s dětmi je v kibucu
 • 00:20:31 stále nedostatek.
 • 00:20:34 No a taky tím,
  že je pátek odpoledne.
 • 00:20:37 To už se všichni připravují
  na šabat neboli šábes,
 • 00:20:40 a tak je většina dětí už doma
  u rodičů.
 • 00:20:48 Paní učitelka Mica si tu
  přivydělává na mateřské.
 • 00:20:52 Jak říká,
  v kibucu nebydlí,
 • 00:20:54 ale rozhodla se využít pracovní
  nabídku kibucu.
 • 00:21:02 Že židé v sobotu - posledním dnu
  svého týdne - nepracují, je známo.
 • 00:21:06 Ale že mají den odpočinku
  i v pátek, to je pro mě novinka.
 • 00:21:10 Vždyť to známe i od nás, ne?
  Pátek je taková "malá sobota".
 • 00:21:25 Ehud vysvětluje,
  že v pátek začínají pracovat
 • 00:21:28 jako každý jiný všední den.
  Ale končí už v poledne.
 • 00:21:32 Pátek je vlastně něco jako den
  úklidu,
 • 00:21:36 musejí přece někdy posbírat
  nepořádek, který sem navál vítr.
 • 00:21:40 No a pak se taky připravit
  na šabat.
 • 00:21:43 No, ale protože nejsou ve víře
  nijak ortodoxní,
 • 00:21:46 jdou si odpoledne třeba zaplavat
  do jezera,
 • 00:21:49 aby načerpali energii
  na další pracovní týden.
 • 00:22:27 Na břehu Středozemního moře,
  na severních svazích
 • 00:22:30 pohoří Ha Karmal,
  se rozkládá největší město
 • 00:22:33 na severu Izraele -
  přístav Haifa.
 • 00:22:37 Vstupní brána do země
  nejen pro kontejnery plné zboží,
 • 00:22:40 ale i pro židovské přistěhovalce.
 • 00:22:43 Aglomerace kolem Haifského zálivu
  čítá 600 000 obyvatel
 • 00:22:48 a vytváří tak přirozené centrum
  obchodu, průmyslu a služeb.
 • 00:22:53 Haifa je ovšem centrem ještě něčeho
  jiného.
 • 00:22:56 Víry bahá?í - zatím poslední
  z řady monoteistických učení.
 • 00:23:02 Hm, není těch věrouk už trochu moc
  na ten malý koutek země?
 • 00:23:07 Právě naopak!
  Reverend osvětluje,
 • 00:23:12 že princip víry bahá?í
  spočívá v "zastřešení"
 • 00:23:15 všech těch předchozích.
 • 00:23:17 Ačkoliv se mohou bohové nazývat
  různými jmény,
 • 00:23:19 jedná se vždy o toho
  samého.
 • 00:23:22 Během dějin lidstva prý Bůh seslal
  na Zem učitele,
 • 00:23:26 kteří měli lidstvo naučit
  duchovnímu a společenskému pokroku.
 • 00:23:31 Po Abrahámovi, Ježíšovi, Buddhovi
  a jiných
 • 00:23:34 přišel v 19. století
  i mesiáš Bahá?u?lláh,
 • 00:23:39 který přinesl na planetu učení
  o jedinosti Boha, víry i lidstva.
 • 00:23:46 Všichni jsme si rovni,
  všichni jsme jedna rodina.
 • 00:23:49 Hezká myšlenka.
 • 00:23:52 Odlišná barva pleti, jiné sociální
  zázemí, různé názory,
 • 00:23:56 veškerá ta rozmanitost - to všechno
  jen dělá lidstvo krásnějším.
 • 00:24:01 A mají i krásné sídlo,
  Světový dům spravedlnosti.
 • 00:24:13 Přinejmenším park okolo vypadá jako
  rajská zahrada.
 • 00:24:18 Také se o něj stará osmdesát
  zahradníků
 • 00:24:21 a důmyslný je i systém
  zavlažování.
 • 00:24:24 A není to přeci jen zbytečný
  přepych, takhle plýtvat vodou?
 • 00:24:29 Vybudovali si tu i čističku,
  chtějí jít příkladem.
 • 00:24:32 A hlavně,
  zahrada je velmi důležitá.
 • 00:24:35 V překrásném prostředí
  se dobrovolníkům z celého světa
 • 00:24:38 mnohem lépe studují svaté
  spisy.
 • 00:24:42 To věřím! A taky doufám, že při
  četbě knih,
 • 00:24:45 obklopeni svěží zelení,
  najdou řešení,
 • 00:24:49 jak zastavit v Izraeli
  neustálé náboženské konflikty,
 • 00:24:53 které tuto zemi provázejí od jejího
  vzniku.
 • 00:25:00 Šalom, Izrael!
  Másalámá. Na shledanou.
 • 00:25:11 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související