iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 7. 2008
21:00 na ČT1

1 2 3 4 5

54 hlasů
24860
zhlédnutí

Na cestě

Chodsko

Na bál, za legendou o ztraceném klobouku, šikmou věží z víček a odpovědí na otázku, proč Chodové nefoukají do dud

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Chodsku

 • 00:00:44 Vítejte v Domažlicích,
  kde nedávají dobrou noc lišky,
 • 00:00:47 ale ponocný.
 • 00:00:49 Přivítání modlitbou je stylové,
  jen nechápu, proč začínáme za tmy.
 • 00:00:54 Protože dnes se v Domažlicích koná
  Chodský bál!
 • 00:01:06 Chodové svůj bál náležitě
  prožívají
 • 00:01:09 a skoro všichni hezky
  v kroji.
 • 00:01:12 Ve zdejším kraji to není nic
  neobvyklého.
 • 00:01:14 Na bál si pochopitelně oblékají
  ty nejzářivější barvy.
 • 00:01:18 U žen převládají červené sukně -
  šerky.
 • 00:01:22 -A ta srdíčka na zádech?
  -V minulosti nebyla.
 • 00:01:25 Srdíčka jsou, řekněme, současnou
  módou.
 • 00:01:28 Bál má takovou rodinnou
  atmosféru.
 • 00:01:31 Tento pocit je na místě,
  vždyť celé Chodsko
 • 00:01:33 tvoří pouhých jedenáct vesnic!
 • 00:01:36 A ti dudáci?
  Nevíte, proč se u nás vhání vzduch
 • 00:01:39 do píšťal z měchu, zatímco třeba
  Skotové do dud foukají?
 • 00:01:44 Prosím vás! Tančí se chodské kolo
  a vy budete vyzvídat.
 • 00:01:48 Buďte v klidu, na Chodsku na dudáky
  ještě určitě narazíme.
 • 00:01:51 No dobře, ale nějaký důvod to mít
  musí.
 • 00:01:54 Myslíte, že někdo z nich je
  potomkem Jana Sladkého Koziny?
 • 00:01:58 Pochybuji. Kdekdo z místních se rád
  pochlubí,
 • 00:02:01 že právě v jeho žilách koluje krev
  největšího z Chodů,
 • 00:02:04 ale nezpochybnitelné důkazy rodové
  posloupnosti jaksi chybějí.
 • 00:02:20 V Újezdě - v usedlosti, které se
  říká U Rozsochů -
 • 00:02:23 se Kozina narodil.
 • 00:02:26 Statek, kde hospodařil, stojí
  nedaleko.
 • 00:02:28 Dnes zde sídlí Kozinovo muzeum,
  ve kterém nám bude průvodcem
 • 00:02:32 ředitel Chodského muzea, etnograf
  pan Josef Nejdl.
 • 00:02:37 Nacházíme se v autentických
  prostorách Kozinova statku.
 • 00:02:41 Vidíme stůl,
  který je datovaný do roku 1608.
 • 00:02:45 Je to nejstarší stůl v okolí a -
  pokud se nacházel
 • 00:02:48 skutečně v těchto prostorách,
  v této místnosti -
 • 00:02:50 tak je pravděpodobné,
  že u něj sedával
 • 00:02:53 sám Jan Sladký Kozina.
 • 00:02:56 V každém případě víme, že to byl
  zdatný hospodář,
 • 00:02:58 člověk, který uměl psát
  a který požíval velké autority
 • 00:03:01 u místních, ale i sedláků.
 • 00:03:04 Byl to člověk na tehdejší poměry
  poměrně i dost vzdělaný
 • 00:03:07 a to jsou atributy, které jej
  předurčily k tomu,
 • 00:03:11 aby se stal vůdcem povstání.
 • 00:03:15 Chodská selská rebelie byla
  výjimečná především tím,
 • 00:03:18 že probíhala soudní cestou.
 • 00:03:21 Kozina má nedaleko pomník,
  že?
 • 00:03:23 Ano.
  Na symbolickém místě.
 • 00:03:26 Návrší Hrádek nad Újezdem je
  připomínáno jako jedno z míst,
 • 00:03:29 kde Chodové vykonávali strážní
  službu.
 • 00:03:32 Strážní služba nespočívala v tom,
  že by se hlídali přímo hranice.
 • 00:03:35 To by při svém počtu ani
  nezvládli.
 • 00:03:38 Spočívala spíše v tom,
  že dnešním jazykem řečeno -
 • 00:03:41 vykonávali službu
  "finanční stráže?.
 • 00:03:44 Dohlíželi na výběr cel,
  na výběr mýta,
 • 00:03:46 zabezpečovali obchodní stezku.
 • 00:03:49 Koneckonců, z tohoto místa je
  překrásný výhled
 • 00:03:52 na území někdejší významné obchodní
  stezky,
 • 00:03:56 která spojovala
  Domažlice a Řezno.
 • 00:04:00 A řezenskou cestu bude Jan Sladký
  Kozina střežit až na věky.
 • 00:04:04 Myslíte?
 • 00:04:06 No,
  mohyla má šikovnou velikost.
 • 00:04:09 Je větší než buditel,
  ale menší než budovatel.
 • 00:04:12 A jak dopadl nenáviděný
  Lomikar?
 • 00:04:15 Myslíte Wolf Maxmilián Lamingen
  z Albenreuthu?
 • 00:04:19 Dějiny ho zametly pod koberec.
  A to doslova.
 • 00:04:21 Jeho ostatky jsou uloženy v kryptě
  klenečského kostela
 • 00:04:25 a vstup s náhrobkem je přikrytý
  kobercem.
 • 00:04:28 Mimochodem, do krypty házeli
  světlíkem klenečští kluci kamení.
 • 00:04:33 A víte,
  kdo byl mezi těmi rošťáky?
 • 00:04:36 -Nemám tušení.
  -Malý Jindřich Šimon Baar.
 • 00:04:39 No co, i spisovatel
  a svého času také farář...
 • 00:04:43 I slavný spisovatel a farář mohl
  být v dětství uličníkem!
 • 00:04:49 K nedělní bohoslužbě k mrákovskému
  kostelu
 • 00:04:51 se sjíždějí lidé z Maxova, Všerub
  a dokonce až z Hyršova.
 • 00:05:01 Po léta tady platí stejný zasedací
  pořádek.
 • 00:05:05 Ano, v lavici má každý
  svůj polštářek.
 • 00:05:08 Chlapy najdete vždy nahoře
  na kruchtě
 • 00:05:14 a ženy v předních lavicích.
 • 00:05:17 Ve druhé řadě - v modrém -
  sedí paní Kustová.
 • 00:05:20 Umí péct vynikající chodské
  koláče.
 • 00:05:23 Její vnučka Anežka má - podle
  tradice - vyšívaný kapesníček.
 • 00:05:28 -A komu je kostel zasvěcen?
  -Svatému Vavřinci.
 • 00:05:32 Na Chodsku vládne silný kult tohoto
  světce.
 • 00:05:35 I poutnímu místu nedaleko se říká
  Vavřineček.
 • 00:05:41 Vrch je památný manifestací proti
  nacismu ze srpna roku 1939.
 • 00:05:46 Věrnost vlasti tady přísahal
  stotisícový dav.
 • 00:05:49 Není divu.
 • 00:05:51 Protektorátní hranice rozdělila
  Chodsko na dvě části.
 • 00:05:58 Odsud je na Domažlice překrásný
  výhled.
 • 00:06:01 Do údolí na město lze nahlížet
  i ze severozápadu, z vrchu Baldov.
 • 00:06:05 Dnes je tu klid, putují sem
  křesťané, ale v létě roku 1431...
 • 00:06:11 Á, vy myslíte na slavnou bitvu
  u Domažlic!
 • 00:06:14 Bitvu? Spíše nebitvu - husitům
  stačil na křižáky chorál.
 • 00:06:18 Ano, křižáci v chaosu prchali
  kolem hradu Rýzmberk
 • 00:06:22 a dál Všerubským průsmykem
  a papežský diplomat Cesarini
 • 00:06:27 cestou ztratil svůj kardinálský
  klobouk.
 • 00:06:30 Legendu o ztraceném širáku
  přiživuje tento gloriet
 • 00:06:34 se stříškou ve tvaru kloboučku.
 • 00:06:37 Úchvatná stavba.
 • 00:06:50 Copak se děje? Bubnování na počest
  vítězné bitvy?
 • 00:06:54 Nastal Den s víčky.
 • 00:06:56 Aha,
  nějaké svatodušní svátky.
 • 00:06:58 Nikoliv Den svíčky,
  ale Den s víčky.
 • 00:07:02 Velmi bohulibá záležitost.
 • 00:07:05 Osm základních škol se domluvilo,
  že z víček od PET lahví
 • 00:07:09 postaví na náměstí věrnou kopii
  domažlické šikmé věže.
 • 00:07:13 Podívejme! Velkolepé.
 • 00:07:16 A přímo rekordní. Na stavbu
  sesbíraly 1 300 000 víček!
 • 00:07:20 A výtěžek z prodeje umělohmotných
  uzávěrů
 • 00:07:23 půjde na charitativní účely.
 • 00:07:26 A městu vznikla unikátní
  pohlednice - věž z víček.
 • 00:07:34 Na Domažlice je nejlépe pohlížet
  z výšky.
 • 00:07:38 Patrně doporučujete výstup
  na věž.
 • 00:07:40 Ano.
  Výstup na šikmou věž,
 • 00:07:43 dominantu Domažlic
  o výšce 56 metrů.
 • 00:07:46 Věž se nahoře vychyluje
  o celých 60 centimetrů.
 • 00:07:49 A vychyluje se čím dál
  víc?
 • 00:07:52 Kdybych vám řekl, že ano - odepřel
  byste si snad výhled?
 • 00:07:55 Myslím že ne.
 • 00:07:58 Ke městu se sbíhaly dvě důležité
  zemské stezky -
 • 00:08:01 obě vycházely s Řezna a spojovaly
  se právě v Domažlicích.
 • 00:08:06 Aha, takže jsme ve městě s tradicí
  trhovců a obchodníků
 • 00:08:10 a také řemesel.
 • 00:08:12 A řemeslníci pracovali s ohněm,
  takže město sužovaly požáry.
 • 00:08:16 Dedukujete logicky,
  milý Watsone.
 • 00:08:18 Proto v kraji panoval kult svatého
  Vavřince - ochránce před ohněm.
 • 00:08:22 Měl jsem za to, že před ohněm vždy
  chránil svatý Florián.
 • 00:08:27 Floriána si přivlastnili čeští
  hasiči,
 • 00:08:29 ale lidé na Chodsku zůstali věrni
  svému svatému Vavřinci.
 • 00:08:45 Vavřincovým pozemským pomocníkem
  je v Domažlicích ponocný.
 • 00:08:49 Po staletí představuje velmi
  respektovanou instituci.
 • 00:08:54 Služba pověžnýho vznikla
  v nějakým 14. století.
 • 00:08:57 Pak to postupně přecházelo vlastně
  na službu jako ponocnýho.
 • 00:09:00 A ponocný hlídal na věži město
  před požárem.
 • 00:09:05 Poslední ponocnej jako takovej -
  to byl pan Zdanovec
 • 00:09:08 s paní Zdanovcovou.
  Ti žili na tý věži.
 • 00:09:11 Žili velice skromně.
 • 00:09:13 V místnosti byly jedny kachlový
  kamna a dvě postele.
 • 00:09:16 A vlastně veškerý uhlí, dříví
  museli tahat nahoru.
 • 00:09:19 Odmala jsem žil
  pod Domažlickou věží.
 • 00:09:22 Denně jsem slýchával toho
  ponocnýho, jak seshora zpívával.
 • 00:09:26 Denně jsem chodil s mojí babi
  po náměstí,
 • 00:09:30 poslouchal jsem to - a člověku to
  přirostlo doopravdy k srdci.
 • 00:09:33 Poprvé jsem to dělal
  na Chodský slavnosti,
 • 00:09:36 když mi dali kroj půjčený doopravdy
  ještě z muzea,
 • 00:09:39 protože nebyl na mě
  ušitej.
 • 00:09:41 Dostal jsem troubu a v životě jsem
  na nic netroubil.
 • 00:09:44 A měl jsem na to zatroubit,
  takže jsem z toho měl hrozný nervy.
 • 00:09:47 A nakonec se to povedlo.
 • 00:09:48 Lidi to vzali
  a povedlo se mi to.
 • 00:09:50 Takže mám z toho docela radost
  a dělám to hrozně rád.
 • 00:09:53 Dělám to skutečně
  od srdce.
 • 00:09:55 Modlitbu Zdrávas Maria zpívá Roman
  Holub už jen v létě
 • 00:09:58 a především pro turisty,
  ale dříve přinášely noční pochůzky
 • 00:10:01 ponocného klidnou noc celému městu
  i okolí.
 • 00:10:06 Při procházce nočními Domažlicemi
  můžete zažít něco speciálního.
 • 00:10:10 Ano,
  pravé dudácké džemování.
 • 00:10:13 Poslyšte,
  vás dudy fascinují, že?
 • 00:10:16 Ale nevím proč, vždyť je to rohatý
  nástroj s mečivým zvukem.
 • 00:10:20 Ano, ale začnou "mečet? a všichni
  mají dobrou náladu.
 • 00:10:35 Míříme do Klenčí
  a to znamená,
 • 00:10:38 že hranice z Bavorskem už je
  za humny.
 • 00:10:40 A při zmínce o Klenčí nelze
  vynechat historii poštovnictví.
 • 00:10:45 Jistě, Chodové byli zdatnými
  pošťáky.
 • 00:10:48 Vy to zlehčujete, ale klenečská
  pošta
 • 00:10:50 byla poslední zastávkou pro všechny
  kupce a formany,
 • 00:10:53 kteří tu platili clo.
 • 00:10:55 Aha,
  Chodové - výběrčí cla.
 • 00:10:58 No vidíte, ale cestu využívali
  i poštovní poslové.
 • 00:11:02 Vedle pošty s celnicí byl
  i zájezdní hostinec
 • 00:11:05 s noclehárnou a konírnou.
 • 00:11:08 A dnes je tu muzeum a samý
  cyklista.
 • 00:11:11 Jestli myslíte tohoto muže, tak to
  není turista
 • 00:11:13 nýbrž starosta z Klenčí.
 • 00:11:16 Povede nás až na hranici Českého
  království.
 • 00:11:21 Vyjeli jsme od staré pošty
  v Klenčí,
 • 00:11:23 poslední stanice na českém území
  a vydali jsme se
 • 00:11:26 po staré říšské cestě směrem
  na Řezno, ve stopách formanů.
 • 00:11:31 Do velikého kopce vůbec koně
  nešetřili.
 • 00:11:37 Vystoupáte-li nad Klenčí,
  máte údolí jako na dlani.
 • 00:11:40 Na místě zvaném Výhledy stojí socha
  klenečského rodáka -
 • 00:11:44 spisovatele Jindřicha Šimona
  Baara.
 • 00:11:48 A kam se nám poděl ten klenečský
  starosta?
 • 00:11:52 Ve škole nás učili o tom, jak byl
  tenhle kraj opuštěný
 • 00:11:57 a jak zde byl hraniční hvozd,
  ale to nebyla pravda,
 • 00:12:00 protože už od mladší doby kamenný
  tady pulsoval život.
 • 00:12:03 A bylo tu plno lidí.
 • 00:12:06 Ta cesta, po které jedem,
  ta funguje
 • 00:12:08 už od mladší doby kamenné.
 • 00:12:10 Na německé straně ji nazývají
  Feuersteinweg - Pazourková cesta.
 • 00:12:15 Spíš než pazourek si vybavuji
  doby,
 • 00:12:18 kdy se tudy proháněli pohraničníci
  v gázech.
 • 00:12:23 Na těch historických cestách
  docházelo k neštěstí.
 • 00:12:25 Tady stojíme na místě,
  kde se zabil jeden kurýr.
 • 00:12:31 A zůstaly po něm pouze iniciály
  "B. Z.? a křížek.
 • 00:12:39 Poslyšte, to pan starosta Karel
  Smutný vždy úřaduje na kole?
 • 00:12:42 To ne,
  ale je to velký sportovec.
 • 00:12:44 A také velký šprýmař.
 • 00:12:46 Vytvořil svéráznou teorii o podílu
  Chodů na vzniku Skotska.
 • 00:12:51 Jsme příbuzní i se Skoty.
 • 00:12:54 Máme s nimi příbuzný nástroj -
  dudy,
 • 00:12:57 lásku k dobrému pití,
  šetrnost.
 • 00:13:01 Název Skotsko vznikl z toho,
  že Keltové
 • 00:13:03 přišli na sever Británie
  a oni se jich ptali:
 • 00:13:06 "Odkud jste??
  A oni řekli: "Z Chodska?.
 • 00:13:09 Tak vzniklo Skotsko.
 • 00:13:12 Nechceme si to ověřit?
 • 00:13:14 Například u etnografa
  pana Nejdla?
 • 00:13:18 Já starostu Klenčí Karla Smutného
  znám.
 • 00:13:20 Vím o něm, že je velký patriot,
  ale na otázku,
 • 00:13:24 co mají společného Chodové
  a Skotové,
 • 00:13:27 když obojí hrajou na dudy...
 • 00:13:29 Co mají společného?
  Odpověď je jednoznačná - nic!
 • 00:13:33 Myslel jsem si to.
 • 00:13:38 Dorazili jsme na samý konec Českého
  království.
 • 00:13:42 V místech zvaných Haselbrücke
  stával můstek a tudy chodili kupci.
 • 00:13:47 Mimo tuto cestu tu existovaly také
  pěšinky pašeráků.
 • 00:13:52 Z Čech se pašoval dobytek
  a z Německa do Čech
 • 00:13:55 se vozil sacharin.
 • 00:13:57 Když jsme otevřeli hranice,
  tak jsem se sešel
 • 00:14:00 se starým německým politikem,
  senátorem Eiberem,
 • 00:14:03 a ten se nesmírně těšil,
  že zase obnovíme
 • 00:14:05 ty pasířské cestičky a zase budeme
  pašovat sacharin.
 • 00:14:10 Můstek Haselbrücke zničili čeští
  pohraničníci v dobách totality.
 • 00:14:14 Čímž přerušili stezku využívanou
  přes tisíc let.
 • 00:14:18 Nedaleko odsud leží místo zvané
  Tři znaky.
 • 00:14:21 Připomíná hraniční smlouvu
  mezi třemi zeměmi z roku 1764.
 • 00:14:26 Do skály jsou tu vytesány bavorská
  routa, koruna česká a falcký lev.
 • 00:14:36 A teď ještě na železnici, která
  změnila život poštovním poslům.
 • 00:14:43 Tyhle koleje znamenaly konec
  klenečské poštovní cesty,
 • 00:14:48 protože dráha byla rychlejší
  a spolehlivější.
 • 00:15:05 Jsme v Pocinovicích,
  v nejjižnější chodské vesnici,
 • 00:15:07 kde se ještě můžeme setkat se
  zajímavou,
 • 00:15:10 a dá se říct
  původní architekturou.
 • 00:15:19 Člověk se tu cítí
  jako v Jiráskových Psohlavcích.
 • 00:15:23 Ta kniha Chody glorifikuje.
 • 00:15:25 -A jací vlastně Chodové jsou?
  -Zeptáme se pana Nejdla.
 • 00:15:29 Dobrý nápad.
  On sám je totiž chodský rodák!
 • 00:15:34 Mám-li hodnotit Chody,
  tak mě napadají vzdorovitost,
 • 00:15:37 konzervativnost, lpění na tradicích
  a neochota přijímat novinky.
 • 00:15:43 To jsou čtyři základní
  charakteristické rysy.
 • 00:15:46 Ono jich je určitě víc, ale tyhle
  asi jsou takové nejvýraznější.
 • 00:15:52 Já bych chodskou vzdorovitost viděl
  spíš pozitivně.
 • 00:15:55 Bez ní by třeba Chodsko
  ani nebylo.
 • 00:15:58 Já beru
  i jejich konzervativnost.
 • 00:16:00 Bez ní by třeba nebyly zase chodské
  koláče.
 • 00:16:04 Poslyšte, to je vám úžasně voňavá
  tradice!
 • 00:16:07 Paní Anička Kustová,
  Alžběta Vondrášová
 • 00:16:10 a Marie Johánková pečou dolské
  koláče.
 • 00:16:13 Dolské -
  tedy z dolního Chodska.
 • 00:16:16 Jsou bohatě merhované.
 • 00:16:18 Když mluvíte chodskou bulačinou,
  tak vám úplně nerozumím.
 • 00:16:22 Merhovat znamená zdobit.
 • 00:16:26 Napřed jsem vypomáhala.
  Vždycky přines každej cukor -
 • 00:16:31 říkalo se tomu "pomoc? - vejce,
  co kdo měl, na ty koláče.
 • 00:16:36 Za to dostali potom ten
  koláč.
 • 00:16:42 Dvakrát jsme pekli -
  ve středu a ve čtvrtek.
 • 00:16:44 V peci.
  To ještě byly pece.
 • 00:16:47 Na bály jsme chodily v tom těžkým
  kroji.
 • 00:16:49 Anebo jsme v létě -
  nebyla žádná televize tenkrát -
 • 00:16:55 zpívaly na návsi venku.
 • 00:16:59 Dneska už ti chlapi taky
  pomáhají. Když jsou mladší,
 • 00:17:03 tak už jsou na to zvyklí.
 • 00:17:05 Dneska už ti chlapci taky...
 • 00:17:07 Hele,
  tak ti nesu tu mašinku.
 • 00:17:10 To je Manky.
  A tudle je ale jenom pytlík.
 • 00:17:15 A ještě tady drobet.
  Ještě je vidět, že je hustej.
 • 00:17:19 -Dala jsi tam šlehačku?
  -Jo.
 • 00:17:21 A drobet těch povidel.
  A jéje.
 • 00:17:26 Nynčko jsem udělala řidší, už by aj
  šel.
 • 00:17:42 Tuto je syn tady - a ta dcera
  je tam proti kostelu, víte?
 • 00:17:49 Ta má ty tři děti.
 • 00:17:52 Ten Edik nynčko pojede do Prahy
  autem.
 • 00:17:57 Potom pojede...
  Jéje, jak mně to říkal?
 • 00:18:01 Já to zase zapomněla.
  Je furt ve světě.
 • 00:18:04 A už jsem devět let vdova.
  Byli jsme spolu 47 let.
 • 00:18:17 Byli jsme spokojený.
 • 00:18:24 Vždycky, když nemůžu spát, tak to
  přemejšlím... Vemu to od mládí.
 • 00:18:54 Merhování si můžete vlastnoručně
  vyzkoušet na Chodských slavnostech.
 • 00:18:59 Na malování po koláči bych si
  netroufal.
 • 00:19:02 Jsem spíše vhodný k dozdobení
  mandlemi a rozinkami...
 • 00:19:06 A k pocukrování.
 • 00:19:18 Ještě jste tak dychtivý
  po dudech?
 • 00:19:21 Jako vy lačný po koláčích!
 • 00:19:23 Dudy vyrábí pan Miroslav Janovec
  z Malonic.
 • 00:19:26 Jsem rád, že jste na mě
  nezapomněl.
 • 00:19:30 To už asi nebude hrát.
 • 00:19:36 Ty už se mi líbily snad od deseti
  let - skotský dudy.
 • 00:19:39 Jak jsem slyšel jejich zvuk,
  tak to bylo něco nádherného.
 • 00:19:42 Ty kůže nahoře ty už tady mám
  dobrejch pětadvacet let.
 • 00:19:45 To jsou kůže!
  To ještě dělali...
 • 00:19:49 Ty jsou až z Moravy.
  Perfektně vydělané kůže.
 • 00:19:54 Sáhněte si,
  ta je jako medvěd.
 • 00:19:57 To je jenom na jedny dudy.
 • 00:19:59 Tak tady ta hlavička...
  To jsou dudy k opravě.
 • 00:20:02 Tady na těch dudách je letopočet
  1931.
 • 00:20:05 To je ještě stará hlavička.
  Dřív se to takhle dělalo,
 • 00:20:08 že se do očí dávaly korálky,
  místo rohů
 • 00:20:11 se dávaly mosazný dráty a ouška
  byly teda dřevěný.
 • 00:20:15 Tady je ten dřevěnej měch -
  tím se vhání vzduch do těch dud.
 • 00:20:21 A tady je zpětná klapka.
 • 00:20:24 A když foukáte, tak vzduch jde
  jenom do toho velkého pytle
 • 00:20:28 a zpátky se vám nevrací.
 • 00:20:30 To je zadní "huk? a když je tady
  ta kozí kůže,
 • 00:20:34 tak je to u ní tady takhle
  zadělaný.
 • 00:20:37 Já musím právě tu kůži
  vyměnit.
 • 00:20:40 Pak sem přijde takhle "krátič?
  a tady už to přechází do rohu,
 • 00:20:45 čemuž se říká zvukovod a roztrub.
 • 00:20:56 Vyklepávání zvukovodu postupuje
  vpřed po desetinách milimetru.
 • 00:21:03 Pan Janovec
  svede i skotské dudy.
 • 00:21:05 Postavil si je z plánku zaslaného
  skotským muzeem.
 • 00:21:10 Mimochodem jaké dřevo se na píšťaly
  používá?
 • 00:21:13 Nejlíp se hodí na dudy hruška,
  ta jde krásně mořit.
 • 00:21:18 A javor je výbornej, švestka,
  jabloň.
 • 00:21:21 Samý dřevo,
  který nemá hrubý póry.
 • 00:21:24 Z lípy by se daly taky
  udělat,
 • 00:21:26 jenže dudáci s tím někdy zacházejí
  příšerně.
 • 00:21:30 Tak to jsou dudy, který jsem dělal
  pro jednu paní.
 • 00:21:33 Má si pro ně zítra přijet,
  tak si zkusím, jak budou hrát.
 • 00:21:41 Pan Janovec určité ví,
  proč skotští dudáci
 • 00:21:44 musejí do dud foukat.
 • 00:21:48 Ale vydržte.
  Zeptáme se v umělecké škole.
 • 00:21:51 Kapitolu skotské dudy pan učitel
  Kuneš
 • 00:21:54 s malým Kájou Hemalou už určitě
  probíral.
 • 00:21:56 Doufejme.
 • 00:21:59 Pojď to zkusit.
  Já tě budu doprovázet na klavír.
 • 00:22:03 Vnímejte chvíli jen hru a harmonii
  typické dudácké kvinty,
 • 00:22:06 pravda zatím jen v elévském
  provedení.
 • 00:22:16 Tady v té části
  tada-da-dý-da.
 • 00:22:18 Být na to připravený,
  že to přijde,
 • 00:22:20 aby se tam potom nemotaly nějaký
  prsty.
 • 00:22:23 Pojďte,
  dáme to ještě jednou.
 • 00:22:26 A budeme to zastavovat po částech,
  jo?
 • 00:22:28 Luboši, začni.
 • 00:22:45 Pojďte, ještě to trochu
  sladíme.
 • 00:22:48 Pojďte zahrát,
  tam máš "b?, "g?.
 • 00:22:53 Netušil jsem,
  že se dudy ladí.
 • 00:22:56 Prapradědové juniorských dudáků
  korigovali tón
 • 00:22:59 nakapáním včelího vosku
  do dírky.
 • 00:23:02 Anebo vystačili s umně přilepenou
  kuličkou užmoulanou z chleba.
 • 00:23:05 Moderní dudy mají dolaďovací
  šroubky.
 • 00:23:17 Myslím,
  že přišel váš čas.
 • 00:23:20 Až kvartet dudáků dohraje,
  věřím,
 • 00:23:23 že bude chvíle na dudáckou
  teorii.
 • 00:23:26 Vy víte, co mě zajímá!
 • 00:23:28 Mimochodem, ze třídy je krásně
  vidět zešikmení věže, podívejte.
 • 00:23:31 Ale ne, mě zajímá,
  proč se do českých dud
 • 00:23:34 nefouká jako do skotských.
 • 00:23:37 Je mi líto, dudákům hodina
  skončila.
 • 00:23:40 Asi se to nedozvíte.
 • 00:23:42 Počkejte!
  Pan učitel se vrací.
 • 00:23:44 Tak - jak je to s těmi českými
  dudami?
 • 00:23:47 Tak se na to podívejte - český
  dudy.
 • 00:23:50 Čím jsou tak zvláštní? Já myslím
  právě proto,
 • 00:23:54 že jsou netradičně tradiční.
 • 00:23:58 Ten zajímavej zvuk,
  neopakovatelnej,
 • 00:24:01 to vyrábí tyhle dvě píšťaly.
 • 00:24:05 A proč se vlastně do českých dud
  nefouká podobně jako do skotských?
 • 00:24:12 Protože by českej dudák nemohl
  ani zpívat ani pít.
 • 00:24:18 A českej dudák
  je bez piva chudák.
 • 00:24:25 Jak logické a praktické!
 • 00:24:28 Český dudák by nemohl zpívat
  a pít,
 • 00:24:30 proto sestrojil dudy, do kterých
  není třeba foukat.
 • 00:24:34 Pádný důkaz, že Chodové a Skotové
  nemohou být příbuzní.
 • 00:24:38 Ano, teorie o jejich příbuznosti
  vzala definitivně za své.
 • 00:24:43 Tak na shledanou,
  chodští dudáci.
 • 00:24:45 Na shledanou, hrdé Chodsko!
 • 00:25:15 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2008

Související