iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 7. 2008
21:00 na ČT1

1 2 3 4 5

44 hlasů
25816
zhlédnutí

Na cestě

Krušné hory

Za poklady permoníků, gigantickou tubou, zašlou slávou moldavského nádraží a do rukavičkářského království

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Krušných horách

 • 00:00:45 Tak vzhůru na svah!
 • 00:00:46 Padla zelená a pokud byste se
  zapojil,
 • 00:00:49 tak vás lanová dráha vynese
  až na nejvyšší horu
 • 00:00:52 našeho nejdelšího pohoří -
  Klínovec.
 • 00:00:55 Krušné hory.
  Přesně tak.
 • 00:00:58 Erzgebirge, dříve též Rudohoří,
  se táhne
 • 00:01:02 podél celé severozápadní hranice
  s Německem.
 • 00:01:06 Tvoří souvislé horské pásmo
  o délce asi 130 kilometrů.
 • 00:01:10 Já nevím jak vy,
  ale já mám Krušné hory
 • 00:01:14 vryté v paměti jako šedou krajinu
  s pahýly stromů,
 • 00:01:17 kam se opravdu jezdilo jen
  lyžovat.
 • 00:01:21 Podkrušnohorské hnědouhelné pánve
  a severočeský průmysl
 • 00:01:24 chrlil léta jedovatý vzduch
  a déšť.
 • 00:01:27 Ale dnes země hor a pramenů začala
  znovu ožívat.
 • 00:01:31 Ale zpět k vrcholu majestátné hory
  Klínovec.
 • 00:01:35 V 19. století byla zbudována
  zpevněná cesta.
 • 00:01:39 Snad pro lázeňské hosty
  z okolí?
 • 00:01:41 Ano,
  ale nezůstalo jen u cesty.
 • 00:01:44 Členové Krušnohorského spolku
  položili základní kámen
 • 00:01:47 pro stavbu rozhledny
  a pro velký úspěch
 • 00:01:49 později přistavěli i hotel.
 • 00:01:51 Dnes by vám tu ale apartmán
  nenabídli, že.
 • 00:01:54 Bohužel do historicky cenné budovy
  od 60. let
 • 00:01:57 nikdo neinvestoval,
  a tak je dnes uzavřena.
 • 00:02:00 Spolu s meluzínou se zde tedy může
  procházet
 • 00:02:03 pouze pan Jiří Horník -
  správce komplexu.
 • 00:02:07 1884.
  Začínalo to touhle budovou tady,
 • 00:02:12 co je za náma,
  takže postavili tu velkou věžičku.
 • 00:02:15 Tohle to je nejstarší budova -
  sál Franze Josefa.
 • 00:02:21 Zemská výstava 1923...
 • 00:02:27 Z ní se dochovala bývalá výstavní
  hala
 • 00:02:29 s krásným kazetovým stropem
  a erby
 • 00:02:31 krušnohorských měst na oslí
  kůži.
 • 00:02:33 Dýchá z toho nostalgie a zašlá
  sláva klínoveckého hotelu.
 • 00:02:39 Dřív si pamatuju ještě ty
  žárovičky, že svítily.
 • 00:02:44 Jednoho dne se opět
  rozzáří
 • 00:02:47 a hotel znovu ožije svými
  návštěvníky.
 • 00:02:50 Příroda si poradí s lecčím,
  ale památky
 • 00:02:52 zůstávají závislé na svých
  tvůrcích.
 • 00:02:55 O pomoc volá i rozhledna,
  která do roku 1998
 • 00:02:59 držela primát nejvýše položené
  vyhlídkové věže v České republice,
 • 00:03:03 než ji předstihla
  ta na šumavském Poledníku.
 • 00:03:06 Je to 24 metry vysoká osmiboká
  věž,
 • 00:03:09 ze které se však návštěvníci
  rozhlédnou nejdříve za pět let.
 • 00:03:16 Dnes se vzduch rozechvívá bzučením
  větrných elektráren,
 • 00:03:21 ale v dřívějších dobách se celými
  horami
 • 00:03:24 od rána do noci ozývalo cinkání
  hornických
 • 00:03:27 želízek, mlátků a špičáků.
 • 00:03:31 Původní temné pralesy neodolaly
  člověku
 • 00:03:34 a ustoupily jeho honbě
  za nejrůznějšími kovy.
 • 00:03:38 Lidé si nejprve vystačili
  s rýžováním cínových hrudek
 • 00:03:41 v potocích,
  ale největší bohatství se ukrývalo
 • 00:03:44 až v samém nitru hor.
 • 00:03:51 K hornictví se váže mnoho pověstí
  a příběhů,
 • 00:03:54 zvláště pak o malých mužíčcích
  a permonících,
 • 00:03:57 kteří místním lidem pomáhali nalézt
  podzemní poklady.
 • 00:04:02 Jsem docela zvědav,
  jestli se nám některý ukáže.
 • 00:04:06 Nejvíce by se nám to vyplatilo
  tady v Měděnci.
 • 00:04:09 Navíc se tu nezjevuje permoník,
  ale překrásná měděná panna.
 • 00:04:13 Kdo ji vysvobodí,
  stane se nejbohatším pánem
 • 00:04:16 v Krušných horách.
 • 00:04:18 To ji ještě nikdo
  nezachránil?
 • 00:04:20 Prý nikoliv,
  i když je to s podivem,
 • 00:04:22 protože pod vrchem Mědníkem
  se kutá už od 10. století.
 • 00:04:26 O jedné z nejznámějších šachet
  a tvrdé práci horníků
 • 00:04:30 nám poví pan Petr Bohdálek.
 • 00:04:34 Štola Marie Pomocná pochází
  ze 16. století.
 • 00:04:37 Ten původní profil byl zcela určitě
  menší.
 • 00:04:40 Dolování tady trvalo 250 let,
  to znamená od doby,
 • 00:04:45 kdy v 16. století probíhaly
  ražby
 • 00:04:48 výhradně za pomocí ručních
  nástrojů,
 • 00:04:50 jako byly želízko a mlátek.
 • 00:04:53 Což vlastně vidíte v hornickém
  znaku,
 • 00:04:56 kdy želízko bylo to špičatý
  a mlátek je ta palice,
 • 00:04:59 kterou se do toho bušilo.
 • 00:05:02 Postup se uvádí, že měli tři až pět
  centimetrů za jednu směnu.
 • 00:05:05 Razit metro bych je tedy asi
  nenechal,
 • 00:05:08 ale smekám před jejich úmornou
  vytrvalostí.
 • 00:05:11 Horníci si pomáhali
  i ohněm.
 • 00:05:14 Skálu nahřáli a pak ji polili
  vodou, aby pukla.
 • 00:05:17 Ze šachet ústily komíny
  až na povrch,
 • 00:05:19 i proto jsou zdejší kopce doslova
  děravé jako ementál.
 • 00:05:24 A co jsou zač ty díry?
 • 00:05:27 To jsou takzvané pinky - válcovité
  jámy vzniklé zahlubováním.
 • 00:05:31 Hornictví vtisklo zdejší krajině
  neopakovatelný ráz.
 • 00:05:36 Takže zde narazíte na množství
  propadlin starých šachet a komor.
 • 00:05:41 Vlčí jámy na jihozápadním úbočí
  Blatenského vrchu
 • 00:05:44 jsou pozůstatkem dolu Jiří.
 • 00:05:46 Jedná se o velmi úzkou
  štěrbinu,
 • 00:05:49 na jejímž dně se v hloubce
  přibližně patnácti metrů
 • 00:05:53 udržuje po celý rok takzvaný
  jeskynní led.
 • 00:06:00 Doslova kaňon vytvořila propadlina
  na dole Wolfgang.
 • 00:06:04 Propast vytvořená člověkem
  je 120 metrů dlouhá
 • 00:06:08 a čtrnáct metrů široká.
 • 00:06:10 Díky nerostnému bohatství se začaly
  Krušné hory zalidňovat,
 • 00:06:14 budovala se městečka s typickým
  čtvercovým náměstím
 • 00:06:17 a kostelem uprostřed.
 • 00:06:19 Stavěla se rozsáhlá vodní
  díla.
 • 00:06:22 Rozvíjející se hornictví vyžadovalo
  obrovské množství vody,
 • 00:06:25 především jako zdroj energie
  pro samotné doly i úpravny rud.
 • 00:06:30 Příkladů dokonalého soužití člověka
  s přírodou
 • 00:06:33 je v Krušnohoří bezpočet.
 • 00:06:35 A jedním z nejznámějších
  a nejzachovalejších
 • 00:06:38 je Blatenský příkop.
 • 00:06:40 Přivádí vodu z Černé
  a z oblasti Božídarských rašelinišť
 • 00:06:43 pod čedičovou horou Špičák
  vzniklou sopečnou činností.
 • 00:06:48 Špičák je nejvyšší vrch tohoto
  druhu
 • 00:06:50 v Krušných horách
  i ve střední Evropě.
 • 00:07:10 Zatímco na horách taje poslední
  sníh,
 • 00:07:13 v podhůří je jaro v plném
  proudu.
 • 00:07:16 A zdejší zemědělci mají
  napilno.
 • 00:07:19 I pan Josef Lacman,
  který se věnuje agroturistice,
 • 00:07:22 má na své farmě plné ruce
  práce.
 • 00:07:25 O nelehkém životu v horách
  ví své.
 • 00:07:28 Tak já v podstatě jsem rodák
  tady odsud nebo kousíček odsud.
 • 00:07:32 Vydrželi jsme tu
  do současnosti,
 • 00:07:35 protože těch lidí,
  kteří se tu narodí
 • 00:07:37 a taky tady zůstanou,
  moc není.
 • 00:07:40 Pojď sem pojď!
  No, pojď sem, pojď!
 • 00:07:45 Zkušenosti jsou takový,
  že žijeme v podstatě
 • 00:07:47 v dost vysoké nadmořské
  výšce,
 • 00:07:50 kde ovocný stromy vůbec
  nejsou.
 • 00:07:51 V tý době, když jsem byl malej -
  nebo teda mladej - si pamatuju,
 • 00:07:55 jak tady lidi žili,
  že to byl hrozně chudej kraj.
 • 00:07:58 Pamatuju si,
  že ti staří lidi měli na kamnech
 • 00:08:01 hrnec s bramborama,
  pili kozí mlíko...
 • 00:08:06 Zdá se ale,
  že se panu Lacmanovi
 • 00:08:09 daří o poznání lépe
  než zmiňovaným starousedlíkům.
 • 00:08:13 V současné době jsme si ještě se
  dvěma kamarády založili oboru.
 • 00:08:18 Protože oni mají v podstatě stejný
  zájmy o zvěř jako já.
 • 00:08:23 A máme tam v současný době 180
  až 200 kusů jelení a dančí zvěře.
 • 00:08:38 V Krušných horách potkáte nejen
  myslivce a hospodáře,
 • 00:08:41 ale i místní typická
  řemesla.
 • 00:08:43 Lidé, co tu zůstali po ukončení
  těžby,
 • 00:08:46 si museli najít jinou
  obživu.
 • 00:08:49 Ve většině krušnohorských obcí
  se ujalo zejména krajkářství,
 • 00:08:52 výroba perleťových knoflíků,
  hraček,
 • 00:08:55 pocínovaných lžic,
  hudebních nástrojů
 • 00:08:57 a v neposlední řadě
  rukaviček.
 • 00:09:02 Tradiční výroba kožených rukavic
  přežívá
 • 00:09:04 v dílně manželů Frejlachových
  v Abertamech -
 • 00:09:08 krušnohorském městě rukavičkářů.
 • 00:09:12 Já jsem se k rukavičkářství
  dostal ve 44. roce,
 • 00:09:16 kdy jsem nastoupil
  do učení.
 • 00:09:18 A dělám to celou dobu
  až do dnešních dnů - 64 roků.
 • 00:09:23 Je to velice těžká práce,
  ruce mám pomalu chromý,
 • 00:09:28 ale nikdy bych v životě
  od toho neodešel.
 • 00:09:33 Poctivá práce, dělaná s láskou,
  to už se dnes moc nevidí.
 • 00:09:37 A teď si představte,
  že když si tohle správně vytáhnu,
 • 00:09:41 tak rukavice má správnou šířku,
  kterou potřebuje,
 • 00:09:46 protože jinak by to nebyla
  rukavice,
 • 00:09:48 ale byla by to bačkora.
 • 00:09:52 Zdejší rodák Adalbert Eberhard
  se ve Vídni
 • 00:09:54 vyučil rukavičkářem
  a v polovině 19. století
 • 00:09:57 založil v Abertamech
  první dílnu
 • 00:09:59 na výrobu vycházkových kožených
  rukavic.
 • 00:10:03 Jeho podnikatelský záměr
  se ukázal jako velmi prozíravý.
 • 00:10:07 A brzy se výrobou rukavic začala
  živit drtivá většina
 • 00:10:10 zdejších obyvatel.
  Výroba neustále stoupala.
 • 00:10:14 V roce 1937 se vyvezlo
  pět a půl miliónu párů rukavic!
 • 00:10:22 Titěrná práce vyžaduje značnou
  zručnost.
 • 00:10:25 Jen se podívejte na ten malý kovový
  soklík,
 • 00:10:27 na kterém šička pracuje.
  -To není soklík,
 • 00:10:30 ale štepka -
  jak říkají rukavičkáři.
 • 00:10:36 Je to škoda,
  že tady podnik zanikl,
 • 00:10:39 protože to byla obživa veškerého
  okolí.
 • 00:10:43 No a asi už jsme opravdu poslední
  rukavičkáři v Abertamech.
 • 00:10:50 Kde jinde prodávat vycházkové
  rukavice,
 • 00:10:53 než v nedalekých lázních
  Jáchymov!
 • 00:10:56 K lázním rukavičky
  tak nějak patří.
 • 00:10:58 Lázně byly založeny roku 1906
  jako první
 • 00:11:01 radioaktivní lázně na světě,
  jejichž tehdejší věhlas
 • 00:11:05 rychle překročil hranice našeho
  státu.
 • 00:11:08 Důležitou součástí jáchymovských
  lázní je důl Svornost,
 • 00:11:12 kde se jímají léčivé radonové
  vody.
 • 00:11:16 Důl Svornost byl založen téměř
  současně
 • 00:11:18 s městem Jáchymov začátkem
  16. století.
 • 00:11:22 Jedná se tedy o nejstarší dosud
  provozovaný důl nejen v Čechách,
 • 00:11:26 ale pravděpodobně
  i v celé Evropě.
 • 00:11:30 Teď jedeme do hloubky
  půl kilometru,
 • 00:11:32 právě se přibližujeme
  ke 12. patru dolu Svornost.
 • 00:11:35 Hloubka 499,8 metru.
  Právě jsme přijeli na náraží.
 • 00:11:48 Přicházíme do komory,
  kde je navrtán
 • 00:11:52 pramen akademika Běhounka.
 • 00:11:56 Radonová voda má analgetické,
  protizánětlivé
 • 00:11:59 a biostimulační účinky.
 • 00:12:01 Navíc je vhodná pro všechna
  onemocnění pohybového aparátu.
 • 00:12:04 Stoupající bublinky ukrývají
  právě léčivý radon.
 • 00:12:10 Počátky lázeňství nebyly vždy
  v rukou lékařů.
 • 00:12:13 Jak říká
  pan doktor Jindřich Maršík.
 • 00:12:16 Samotná léčba lázeňská začala
  v roce 1906,
 • 00:12:20 kdy v soukromém domě
  u nějakého pekaře Una,
 • 00:12:23 tak tam v dřevěných vanách
  prováděli koupele
 • 00:12:29 a vodu tam přinášel nějaký horník
  v dřevěnejch štoudvích.
 • 00:12:34 Dříve štoudve,
  dnes moderní lázně.
 • 00:12:36 Tak mě napadá, že si člověk
  při relaxačně-léčebné koupeli
 • 00:12:39 ani neuvědomí,
  jak pohnuté dějiny
 • 00:12:41 se zde odehrávaly.
 • 00:12:43 Dnes téměř zapomenutá perla
  krušnohorských měst
 • 00:12:46 byla na svém vrcholu
  v 16. století,
 • 00:12:49 kdy byl Jáchymov druhým největším
  městem v Čechách.
 • 00:12:53 Dobou úpadku a hrůzy pak byla temná
  50. léta 20. století,
 • 00:12:57 která vryla hluboké jizvy
  do duše i tváře města.
 • 00:13:02 O důstojné připomenutí bezpráví,
  které se
 • 00:13:05 na těchto místech odehrávalo,
  se už mnoho let zasazuje
 • 00:13:08 autorka projektu zdejšího skanzenu,
  paní Rudolfová.
 • 00:13:16 Jsme na začátku naučné stezky
  Jáchymovské peklo.
 • 00:13:20 Za mnou je brána ke svobodě,
  kterou si postavili muklové
 • 00:13:24 jako své pietní místo
  v Jáchymově,
 • 00:13:29 kde těch pracovních táborů
  bylo nejvíc
 • 00:13:33 a i ty podmínky tady byly jedny
  z nejhorších.
 • 00:13:43 Jáchymovskými uranovými doly
  prošlo
 • 00:13:46 přes 60 tisíc vězňů.
 • 00:13:49 Značná část z nich byla vězni
  politickými,
 • 00:13:53 a právě ti poznali během pobytu
  v tomto pekle
 • 00:13:55 nejkrutější zacházení.
 • 00:13:58 Staří horníci by těžko
  pochopili,
 • 00:14:00 proč bývalé honosné domy obývají
  strážní jednotky
 • 00:14:03 a jejich novodobé pokračovatele
  ženou
 • 00:14:05 do dolů koridory z ostnatého
  drátu.
 • 00:14:08 Stříbro udělalo z údolní obce
  v Krušných horách
 • 00:14:11 prosperující hrdé město,
  smolinec byl naopak
 • 00:14:15 příčinou úpadku a hanby.
 • 00:14:40 "Kdo byl na Šumavě, pocítil
  dumavost jejích hvozdů,
 • 00:14:43 na Krkonoších seznal tísnivou
  obrovitost plání,
 • 00:14:47 ale v Krušných horách se ze strání
  a z údolí line se bujarý život,
 • 00:14:53 tak rušný,
  jako život lidu dole pod horami.
 • 00:14:56 Nejsou dosud tak navštěvovány
  jako Krkonoše nebo Šumava,
 • 00:15:00 z návštěvníků dosud převládají
  Němci.?
 • 00:15:04 Takto hodnotil
  na začátku 20. století
 • 00:15:06 Krušné hory jejich propagátor
  Karel Lím.
 • 00:15:09 Jistě by se podivil,
  že jeho slova dodnes neztratila
 • 00:15:12 na své aktuálnosti.
 • 00:15:14 Venkovský učitel, turista
  a milovník Krušnohoří
 • 00:15:17 dal vrchu Stűrmer český název
  Bouřňák.
 • 00:15:22 A později inicioval stavbu první
  české chaty v Krušných horách,
 • 00:15:25 a to právě na Bouřňáku.
 • 00:15:28 Odtud je to coby kamenem dohodil
  na Moldavu,
 • 00:15:31 kam stoupá svými mnoha mosty horská
  trať Pražsko-duchcovské dráhy.
 • 00:15:54 Nezdá se vám,
  že pro tak okrajovou trať
 • 00:15:56 jde o nepřiměřeně rozsáhlé
  inženýrské dílo?
 • 00:16:00 Moldavská stanice,
  kdysi vlaková tepna
 • 00:16:03 o jedenácti kolejích
  s přechodovou stanicí do Německa,
 • 00:16:07 je dnes koncovou stanicí
  o dvou kolejích, které tady končí.
 • 00:16:12 Tak to se hned tak nevidí.
 • 00:16:15 To víte,
  blízkost česko-německé hranice
 • 00:16:17 měla vždy vliv na dějiny
  Moldavy
 • 00:16:20 a po válce byly koleje na Freiberg
  a Saskou Kamenici vytrhány.
 • 00:16:24 Jestli se chcete o zdejším nádraží
  dozvědět víc,
 • 00:16:27 zalistujte si v knize Adolfa
  Branalda Valčík z Lohengrína,
 • 00:16:30 který v ní vzpomíná na pulsující
  život této stanice v době,
 • 00:16:34 kdy tady vykonával službu
  výpravčího.
 • 00:16:40 Kam nevedou koleje,
  tam se dostanete snadno na kole.
 • 00:16:49 Zdá se mi, že jste zapomněl,
  že stále hovoříme o horách.
 • 00:16:53 To si žádá skutečné sportovce
  a nejen výletníky.
 • 00:16:58 To spíše vy jste opomenul -
  Krušnohorskou magistrálu.
 • 00:17:02 Vrcholky Krušných hor vytvářejí
  jakousi náhorní plošinu,
 • 00:17:06 a tak je zdejší terén vhodný
  i pro méně zdatné cyklisty.
 • 00:17:10 Celková délka trasy měří
  242 kilometry a jedním z míst,
 • 00:17:16 která protíná,
  je i Flájská přehrada.
 • 00:17:19 Jedná se o unikátní,
  pilířovou vodní nádrž,
 • 00:17:23 její hráz je vysoká 56 metrů
  a dlouhá téměř půl kilometru.
 • 00:17:29 V sousedství technické památky
  leží ruiny
 • 00:17:32 připomínající zaniklou obec Fláje,
  kterou přehrada pohltila.
 • 00:17:49 Po bývalé vesnici zbyly jen
  základy několika domů
 • 00:17:54 a dřevěného kostelíka
  sv. Jana Křtitele,
 • 00:17:57 který se podařilo zachránit.
 • 00:17:59 Jediná zachovalá celodřevěná
  sakrální stavba v Krušných horách
 • 00:18:02 byla přenesena do nedalekého
  Českého Jiřetína.
 • 00:18:19 Když paprsky slunce rozhýbou mlhy
  v údolích
 • 00:18:22 a do nohou zastudí třpytivá
  ranní rosa,
 • 00:18:25 hory se probouzejí
  do nového dne.
 • 00:18:27 Krásný a zároveň drsný kraj
  má svá specifika -
 • 00:18:31 jedním z nich je typický
  krušnohorský strom - jeřabina.
 • 00:18:35 Říká se jí také krušnohorská
  třešeň.
 • 00:18:38 Odolný strom, co se ohýbá
  v štiplavých větrech hor,
 • 00:18:41 najdeme všude -
  a dokonce se po něm jmenuje
 • 00:18:44 i jedna ze zaniklých krušnohorských
  rozhleden na stejnojmenném vrchu.
 • 00:18:49 Toto je rozhledna?
  Vždyť je to jen sokl!
 • 00:18:53 Ale výhled z něj je stejně
  krásný.
 • 00:18:57 Výhledy v Krušných horách
  každopádně stojí za to.
 • 00:19:00 Snad proto po celém pohoří stojí
  bezpočet vyhlídek a rozhleden.
 • 00:19:04 Troufl bych si říct,
  že rozhlednu byste tu našel
 • 00:19:06 téměř na každém kopci!
 • 00:19:19 Rozhlednu mají i v Hoře svaté
  Kateřiny - na Růžovém vrchu.
 • 00:19:24 A nejen to. Mají tady také štoly
  a v nich je prý něco ukryto.
 • 00:19:29 Permoník nebo poklad?
  -Obojí.
 • 00:19:33 Permoník je tady odnepaměti
  a poklad zde údajně
 • 00:19:36 ukryly prchající jednotky SS.
 • 00:19:39 Další cesta do podzemí?
  A bude o něco dobrodružnější.
 • 00:19:43 Štola totiž není přístupná
  veřejnosti a není ani osvětlena,
 • 00:19:47 tak se těšte na pravé podzemní
  království se vším všudy,
 • 00:19:50 jak říkají pánové Otto Šec
  a Lukáš Pakosta.
 • 00:19:55 V těchhle chodbách žije
  permoník.
 • 00:19:59 Jak se jmenoval původně,
  to nikdo neví,
 • 00:20:02 ale místní horníci mu dali jméno
  Uksa,
 • 00:20:04 protože jim dělal naschvály
  a tu výdřevu,
 • 00:20:07 kterou tady dělali,
  jim vždycky shodil.
 • 00:20:10 Tak mu začali nadávat,
  že je vůl.
 • 00:20:13 No a on se urazil
  a támhle z dáli zařval:
 • 00:20:17 "Já nejsem žádnej Ochs!?
  Což Ochs je německy vůl.
 • 00:20:21 A od tý doby má přezdívku
  Uksa.
 • 00:20:28 On je zvyklej na samotu.
 • 00:20:30 No a když mu člověk nepřinese
  úplatek, tak začne zlobit.
 • 00:20:34 Ale nebojte se - máme pro něj,
  aby se náhodou nezlobil.
 • 00:20:40 Támhle v tom malým okýnku
  si právě ten Uksa
 • 00:20:43 udělal svůj špajz.
 • 00:20:46 Je vidět, že měl zimní spánek,
  že toho moc nevypil,
 • 00:20:49 ale však až bude teplo,
  tak on si dá zase do nosu.
 • 00:20:57 Doufám, že za takovou flašku
  ho aspoň uvidíme.
 • 00:21:00 Nechte Uksovi jeho klid,
  nebo shodí výdřevu
 • 00:21:02 a nebude návratu.
 • 00:21:04 Úplatek už dostal,
  tedy hurá za pokladem!
 • 00:21:06 Co tady dělá voda?
 • 00:21:09 To byla těžní jáma,
  která byla hluboká 154 metrů.
 • 00:21:12 Pod námi jsou tři
  patra.
 • 00:21:15 A tady je vidět přesně,
  že něco tam je,
 • 00:21:17 ale jestli je to bedna nebo co,
  zatím se tam nikdo nedostal.
 • 00:21:21 Je to dosti nebezpečný.
 • 00:21:24 Takže, poklad - nepoklad,
  život je mi milejší.
 • 00:21:29 No,
  poklad tedy asi nebude.
 • 00:21:32 Ale co tajemný obyvatel zdejších
  chodeb?
 • 00:21:41 No, podívej! On ji fakt sbalil!
  Už je v čoudu.
 • 00:21:57 To je obří tuba,
  která byla vyrobena
 • 00:22:03 jako reprezentativní kus
  pro světovou výstavu v New Yorku
 • 00:22:09 v roce 1924,
  kde reprezentovala
 • 00:22:14 výrobce hudebních nástrojů
  z Kraslic.
 • 00:22:18 Pan profesor Karel Malíšek
  učí na kraslické škole
 • 00:22:21 hudebních nástrojů,
  v jejímž hudebním sále
 • 00:22:24 se obří nástroj nachází.
 • 00:22:26 Subkontrabasová tuba
  je vysoká více než dva a půl metru
 • 00:22:29 a váží 56 kilogramů.
 • 00:22:32 Díky gigantickým rozměrům
  se může pochlubit první příčkou
 • 00:22:36 na žebříčku největších hudebních
  nástrojů na světě.
 • 00:22:41 Ale mají tu i další
  velikány.
 • 00:22:43 Třeba saxofon obdobných rozměrů
  se secesní rytinou
 • 00:22:46 údajně od Mikoláše Alše.
 • 00:22:49 Kraslice se proslavily
  výrobou hudebních nástrojů -
 • 00:22:53 a právě v tomto horském městečku
  se také zrodila foukací harmonika.
 • 00:22:59 Graslitz -
  jak zní původní jméno města -
 • 00:23:02 hudbou doslova žije,
  a tak není až tak neobvyklé
 • 00:23:05 potkat na náměstí ženský sbor
  Heimatchor,
 • 00:23:09 jehož repertoár sestává z původních
  krušnohorských písní.
 • 00:23:13 Samozřejmě v němčině.
 • 00:23:26 Jakoby nás svým zpěvem a jazykem
  vracely do doby před 100 lety,
 • 00:23:32 do časů, kdy Krušné hory byly
  nejhustěji osídlenou
 • 00:23:35 horskou oblastí Evropy.
 • 00:23:37 Pokračovatel odkazu Karla Líma
  a soudobý propagátor Krušnohoří -
 • 00:23:41 Petr Mikšíček -
  fotografuje celé Krušné hory
 • 00:23:45 i jejich zmizelé vesnice.
 • 00:23:48 Tak teď se nacházíme
  na území
 • 00:23:51 bývalé obce Chaloupky v celém
  tomhle údolí.
 • 00:23:54 Před druhou světovou válkou
  se to tu jmenovalo Neuhaus
 • 00:23:57 a podobně jako v celých Krušných
  horách tady žili převážně Němci,
 • 00:24:03 kteří museli po roce 1945
  do odsunu.
 • 00:24:05 Je asi zřejmé,
  že s každým člověkem,
 • 00:24:08 který odsud odešel,
  odešel jakýsi střípek mozaiky
 • 00:24:11 právě toho svébytného života
  v Krušných horách.
 • 00:24:14 Mozaika se znovu začíná
  skládat
 • 00:24:17 a zdejší kraj v rukou citlivých
  Krušnohorců opět ožívá.
 • 00:24:21 Doufejme, že převezmou odkaz
  původních obyvatel,
 • 00:24:24 těch, kteří po staletí udržovali
  duši hor.
 • 00:24:28 Permoníci a dobří skřítci
  jim v tom určitě budou nápomocni.
 • 00:24:33 Doufejme, že tu snad ještě nějací
  jsou.
 • 00:24:37 O tom není pochyb!
 • 00:24:39 Dokonce pro to existuje
  i důkaz.
 • 00:24:42 Na samém konci Krušných hor,
  v obci Kostelní,
 • 00:24:45 na kostelíčku sv. Jiljí
 • 00:24:46 z roku 1050 -
  mají skřítky rovnou dva.
 • 00:24:51 Podle pověsti pomáhali
  se stavbou kostela,
 • 00:24:53 mimochodem vůbec nejstarší památky
  na Kraslicku.
 • 00:24:57 Pro štěstí a ochranu je lidé
  zvěčnili na jeho zdi.
 • 00:25:01 Rád bych se přidal k těm dobrým
  mužíčkům
 • 00:25:05 a vzdal hold Krušným horám.
 • 00:25:07 Kouzlo oduševnělého kraje
  plného krásy a tajemství
 • 00:25:10 si to totiž zaslouží.
 • 00:25:15 Umíte-li naslouchat šepotu
  krajiny,
 • 00:25:18 pak se právě tady dostanete
  do zvláštní nálady
 • 00:25:21 a máme dojem,
  že jste se ocitli
 • 00:25:24 na nesmírně vzdáleném místě,
  snad opravdu
 • 00:25:27 až na samém konci světa.
 • 00:25:30 Dobrou noc, Krušné hory.
 • 00:25:38 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2008

Související