iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 12. 2008
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

138 hlasů
60997
zhlédnutí

Na cestě

Jižní Jordánsko

Do tajemného skalního města, za beduíny v martské krajině a na místo, kde byl pokřtěn Ježíš

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Na cestě po jižním Jordánsku

 • 00:00:40 Ahlan wa sahlan!
  Vítejte!
 • 00:00:44 Pohledem do majestátního kaňonu
  Wádí Múdžib
 • 00:00:48 startujeme cestu jižním Jordánskem
  nebo-li zemí Moábskou.
 • 00:00:56 Z vrchu ta auta vypadají
  jako modely na autodráze.
 • 00:00:59 Nedivte se. Devět kilometrů dolů
  a devět zase nahoru.
 • 00:01:03 I přehrada vypadala shora spíš jako
  velká louže.
 • 00:01:07 Jeden z mála jordánských vodních
  zdrojů.
 • 00:01:10 Málo vody.
  A na rozdíl od šťastnějších
 • 00:01:13 arabských sousedů - bohužel -
  ani žádná nafta.
 • 00:01:18 Jen písek a kámen,
  do kterých jsou vepsány
 • 00:01:21 bohaté dějiny plné biblických
  příběhů.
 • 00:01:25 Wádí Múdžíb bývá často přirovnáván
  k americkému Grand Canyonu.
 • 00:01:31 Což je trochu přehnané...
 • 00:01:34 Ale každopádně se na západě
  mění v uzoulinkou soutěsku.
 • 00:01:37 Jako kdyby tady Bůh omylem
  říznul do země nožem.
 • 00:01:43 Bizarní krajina kolem je přírodní
  rezervací,
 • 00:01:45 do které se Jordáncům nedávno
  podařilo
 • 00:01:48 vrátit vzácné kozorožce
  núbijské.
 • 00:01:51 Máme štěstí.
  Podívejte... Támhle, nahoře.
 • 00:01:56 Vůdce stáda.
  Ostřížím zrakem obhlíží okolí,
 • 00:01:58 zda nehrozí nějaké nebezpečí.
 • 00:02:01 A jsou pryč.
 • 00:02:04 Na rozdíl od sochy,
  kterou do lidské podoby
 • 00:02:06 vytesala sama příroda.
  Nebo Bůh.
 • 00:02:09 Díváte se totiž na Lotovu ženu.
 • 00:02:11 Tedy na solný sloup,
  v který se proměnila,
 • 00:02:14 když prchala před zkázou hříšných
  měst Sodomy a Gomory.
 • 00:02:17 Andělé ji přitom varovali:
  neohlížet se!
 • 00:02:20 Když chcete věřit legendám...
 • 00:02:23 Nezapomínejte,
  že jsme v biblické krajině!
 • 00:02:25 Teď se vydáme přímo do Lotova
  příbytku.
 • 00:02:39 Potom vyšel Lot z Ségor,
  a bydlil na hoře té,
 • 00:02:42 a obě dcery jeho s ním;
  nebo nesměl bydliti v Ségor.
 • 00:02:48 I bydlil v jeskyni s oběma dcerami
  svými.
 • 00:02:52 Praví kniha Genesis.
 • 00:02:54 Ovšem už neříká,
  že šlo konkrétně o tuhle jeskyni.
 • 00:02:58 Podle místního průvodce
  Omara
 • 00:03:01 o tom byzantští mniši
  nepochybovali.
 • 00:03:03 Proto tu také v 5. století
  postavili svatyni.
 • 00:03:06 Což je z dnešního pohledu poněkud
  diskutabilní záležitost.
 • 00:03:11 Neb jak se dále dočteme v knize
  Genesis -
 • 00:03:14 dcery otce svého Lota opily
  vínem.
 • 00:03:17 A z toho co následovalo,
  se o devět měsíců později
 • 00:03:20 narodili Ámmon a Moáb.
 • 00:03:24 Potomci Ámmona pak osídlili
  sever dnešního Jordánska,
 • 00:03:27 zatímco synové a dcery Moábovi
  začali obdělávat půdu na jihu.
 • 00:03:42 Tenkrát,
  někdy před 4 000 lety,
 • 00:03:45 obdělávali Moábovi potomci půdu
  stejně úhorovitou jako dnes.
 • 00:03:50 Jen s vodou to měli mnohem
  složitější.
 • 00:03:54 Nádrž je vynález starý jako lidstvo
  samo,
 • 00:03:57 ale čerpadlo -
  to je panečku pomocník.
 • 00:04:00 Vydejme se po stopách
  hadic.
 • 00:04:03 Těmi velkými se rozvádí voda
  na okolní pole.
 • 00:04:06 Každé jednotlivé rostlince
  pak menší hadičky
 • 00:04:08 dovedou životadárnou vláhu
  až ke kořínkům.
 • 00:04:12 A fólie zajistí,
  že slunce vzácnou vodu nevysuší.
 • 00:04:16 Po sklizni se pak uschlé zbytky
  keříků spálí na ohni.
 • 00:04:20 Společně i se zbytky nepotřebné
  fólie.
 • 00:04:23 Náš pan ministr životního prostředí
  teď asi pláče.
 • 00:04:27 Ale co se tady vlastně
  pěstuje?
 • 00:04:31 Pokud to nepoznáte sám,
  předák to bude vědět určitě.
 • 00:04:34 Bandora, bandora...
  Asi rajčata.
 • 00:04:37 Samozřejmě, podívejte, těmhle zbývá
  už jen pár dnů.
 • 00:04:40 Pak si je budete moci koupit
  v okolních vesničkách.
 • 00:04:44 A určitě chutnají mnohem lépe
  než z regálů
 • 00:04:46 nějakého českého supermarketu.
 • 00:05:02 "Vystup na horu tuto Abarím,
  na vrch Néboj,
 • 00:05:06 kteráž jest v zemi Moábské naproti
  Jerichu,
 • 00:05:09 a spatř zemi Kanaanejskou,
  kterouž já dávám synům Izraelským,
 • 00:05:15 právem dědičným. A umřeš na vrchu,
  na kterýž vejdeš.?
 • 00:05:20 Tak pravil Hospodin Mojžíšovi.
 • 00:05:24 Vyvedl Židy z Egypta,
  40 let bloudil pouští
 • 00:05:27 a nakonec se směl na zemi
  zaslíbenou jen podívat? Kruté...
 • 00:05:33 Hospodinova rozhodnutí
  bych nezpochybňoval.
 • 00:05:36 Mojžíšovi budiž útěchou,
  že mu na hoře Nebo Byzantinci
 • 00:05:39 postavili kostel a současná
  generace přidala památník
 • 00:05:43 symbolizující kříž a hada,
  kterého Mojžíš zvedl na poušti.
 • 00:05:49 Alespoň byl ušetřen zklamání,
  že se z té lákavé jezerní hladiny
 • 00:05:53 nelze napít.
 • 00:05:56 Mrtvé moře.
  Kromě pár mimořádných baktérií
 • 00:06:00 v něm dokáže přežít
  jediný živočich - člověk.
 • 00:06:13 Voda má takřka desetkrát vyšší
  obsah soli než oceány.
 • 00:06:17 A právě díky tomu můžete zakusit
  pocit korkové zátky
 • 00:06:21 volně se pohupující po hladině.
 • 00:06:24 Kromě kuriózní plavecké zkušenosti
  je ovšem Mrtvé moře
 • 00:06:27 hlavně největšími přírodními
  lázněmi na světě.
 • 00:06:39 Na revma nebo kožní potíže
  prý není nic lepšího.
 • 00:06:43 A nejde jen o bahýnko.
  Jsme na nejníže položeném
 • 00:06:47 suchozemském místě na světě.
  Je tu vyšší koncentrace kyslíku
 • 00:06:52 a z vody se odpařuje mnoho
  blahodárných minerálů.
 • 00:07:14 Jako kdybychom se nějakým omylem
  přesunuli za polární kruh.
 • 00:07:19 Ale kdepak, to jen solná krusta
  dokáže vytvořit
 • 00:07:22 úžasnou miniaturní krajinu.
 • 00:07:25 Ne nepodobnou americkému
  Údolí monumentů.
 • 00:07:28 Jinak v jižním cípu Mrtvého moře
  kraluje průmysl.
 • 00:07:32 Těží se a zpracovává hlavně potaš.
  -Potaš?
 • 00:07:36 Uhličitan draselný,
  používá se při výrobě
 • 00:07:38 mýdla, skla, hnojiv, kyanidu...
  -A pak, že je Mrtvé moře mrtvé.
 • 00:07:44 Mrtvé není, ale umírá.
 • 00:07:48 Každým rokem se teď břehy obnažují
  půlmetrovým tempem.
 • 00:07:54 Hydrologové mu dávají asi čtyřicet
  let života.
 • 00:08:00 Unikátní jezero po tisíciletí
  napájel hlavně Jordán,
 • 00:08:04 ale z řeky se dnes až devadesát
  procent
 • 00:08:07 odčerpává na zavlažování
  a výrobu pitné vody. Však uvidíte.
 • 00:08:28 To snad ani nestálo za to,
  aby se voda rozestoupila,
 • 00:08:31 když Izraelité kráčeli
  do země zaslíbené.
 • 00:08:35 Tehdy Jordán vypadal víc jako
  řeka.
 • 00:08:38 A také Ježíš Nazaretský by místo
  svého křtu už sotva poznal.
 • 00:08:43 Neb: "Tehdy přišel Ježíš
  od Galilee
 • 00:08:46 k Jordánu k Janovi,
  aby pokřtěn byl od něho.?
 • 00:08:51 Vědci a církev svatá se už dnes
  více méně shodují,
 • 00:08:54 že Ježíš z Galilee přišel právě
  sem - do Betánie Zajordánské.
 • 00:09:01 Nedávný průzkum vynesl na světlo
  boží základy byzantských kostelů,
 • 00:09:05 soustavu kanálů a nádrží,
  kam se přicházely
 • 00:09:07 nechat pokřtít zástupy poutníků.
  A dnes se vlastně tradice obnovuje.
 • 00:09:13 Všimněte si například ruské
  výpravy.
 • 00:09:17 Co asi nesou v těch igelitkách?
  -Uvidíte.
 • 00:09:23 A už tu máme kajícníky.
  Z igelitek vytáhli bílá roucha
 • 00:09:28 a ženou se do velkého zdravotního
  dobrodružství.
 • 00:09:48 Koupel v Jordánu má rituální
  význam.
 • 00:09:51 V Rusku věří, že voda v Jordánu
  smývá všechny hříchy.
 • 00:09:57 Dáma snad nějaké má?
  -Na koupel to prý rozhodně stačí.
 • 00:10:02 Kajícníků asi bude přibývat úměrně
  s rostoucím počtem kostelů.
 • 00:10:08 Koptové už mají skoro hotovo,
  zatímco katolíci
 • 00:10:11 ještě do země ani nekopli.
 • 00:10:14 Mě jen překvapuje,
  jak je islámské Jordánsko
 • 00:10:17 ke svatým křesťanským místům
  tolerantní.
 • 00:10:20 Přátelství a tolerance
  je Jordáncům doslova vlastní.
 • 00:10:24 Přitom k prvnímu střetu armád
  ve jménu víry
 • 00:10:27 došlo právě na jordánském
  území.
 • 00:10:30 A to počátkem 7. století
  nedaleko Karaku,
 • 00:10:33 kde později křižáci vybudovali
  grandiózní hrad.
 • 00:11:01 Dávno před příchodem proroka
  Mohameda i Ježíše Krista
 • 00:11:04 však zdejší země patřila
  Nabatejcům.
 • 00:11:07 Jednomu z nezáhadnějších
  národů,
 • 00:11:10 který kdy obýval naši milou
  planetu.
 • 00:11:13 Na první pohled jen skály a písek,
  ale i geologická chybička,
 • 00:11:17 která vytvořila
  snad nejfantastičtější
 • 00:11:20 soutěsku na světě.
  Dlouhou více než jeden kilometr.
 • 00:11:29 A lemovanou zábradlím,
  chtělo by se říct.
 • 00:11:34 Ve skutečnosti právě tudy byla
  do města přiváděna voda.
 • 00:11:37 A aby se v zatáčkách nevyšplíchala,
  byl vodovod
 • 00:11:40 po celé své délce uzavřen kamennými
  kvádry.
 • 00:11:48 S přibývajícím metry se soutěska
  zužuje
 • 00:11:52 a dávní návštěvníci museli zažívat
  stejné vzrušení
 • 00:11:55 jako dnešní turisté,
  když se jim pomalu začíná otvírat
 • 00:11:59 pohled na Pokladnici -
  symbol ztraceného města Petry.
 • 00:12:16 Al Chazna - Pokladnice byla
  ve skutečnosti zřejmě
 • 00:12:20 hrobkou některého z nabatejských
  vládců.
 • 00:12:23 Za jméno vděčí středověké legendě,
  podle které
 • 00:12:26 má být v urně nad štítem poklad
  nedozírné ceny.
 • 00:12:30 Což se někteří beduíni kdysi
  rozhodli
 • 00:12:33 prověřit sprškou kulek v domnění,
  že tajnou skrýš objeví.
 • 00:12:38 Dnes by je beduínský policista
  hnal.
 • 00:12:40 Snad ani tak nedohlíží na pořádek,
  jako spíš pózuje
 • 00:12:44 pro dychtivě fotografující
  turistky.
 • 00:12:48 Podobně jsou na tom
  i nabatejští válečníci.
 • 00:12:51 Spíše zhmotnělá představa toho,
  jak mohli vypadat.
 • 00:12:56 A stejně mám pocit,
  že jsem Pokladnici už někde viděl.
 • 00:12:59 Asi ve filmu s Indianou Jonesem,
  kde představovala
 • 00:13:03 tajemný chrám ukrývající
  Svatý grál.
 • 00:13:07 Jistě, to neopomene zdůraznit
  žádný průvodce.
 • 00:13:10 Ale pojďme dál,
  jsme teprve na začátku.
 • 00:13:13 Soutěska se ještě více rozevře
  a před námi je pohled
 • 00:13:15 na hráče sejdži!
  Což je stará nabatejská hra.
 • 00:13:25 No, nevím.
  Abú je evidentně profík
 • 00:13:27 a tvrdí,
  že jde o tradiční beduínskou hru.
 • 00:13:30 Může se hrát kdekoliv.
 • 00:13:32 Stačí vyhloubit jamky do písku
  a nasbírat kamínky nebo zátky.
 • 00:13:36 Prostě takové beduínské
  Člověče, nezlob se.
 • 00:13:39 Jen místo kostky slouží
  dřívka.
 • 00:13:42 Podle toho, kolikrát vám padne
  plochá strana,
 • 00:13:45 tolik ujdete políček.
  Čtyřikrát kulatina je jako šestka.
 • 00:13:50 A pětka?
  -Pětka? Ta nikomu nechybí.
 • 00:13:57 Abú obehrál dalšího soupeře
  a turistů omámených vedrem
 • 00:14:01 i velkolepostí starobylé Petry
  přibývá.
 • 00:14:16 Petra vlastně nikdy nebyla pravým
  městem,
 • 00:14:19 ale hlavně rituálním a poutním
  místem. A také hřbitovem.
 • 00:14:27 Kam oko dohlédne, samé hrobky.
  Ale kde vlastně Nabatejci bydleli?
 • 00:14:32 Ve stanech. Byli to nomádi,
  z kterých se stali kupci.
 • 00:14:35 Jejich karavany brázdily pouště
  mezi Dálným
 • 00:14:38 a Blízkým východem naložené
  kadidlem, kořením a myrhou.
 • 00:14:42 Což jim asi zajistilo bohatství
  a vliv.
 • 00:14:45 Přesně.
  A tak začali žít z daní a servisu,
 • 00:14:48 který poskytovali jiným obchodním
  karavanám.
 • 00:14:53 Vydělané penízky investovali
  do svého posmrtného života.
 • 00:14:56 Stačilo jen opracovat pískovec,
  barvy dodala příroda.
 • 00:15:02 Nabatejce si nakonec začátkem
  druhého století
 • 00:15:05 pěkně podali Římané.
 • 00:15:08 Po nich tu ještě bylo byzantské
  biskupství,
 • 00:15:10 ale Petra postupně upadla
  v zapomnění
 • 00:15:13 a tajemství soutěsky znali
  jen beduíni.
 • 00:15:21 Beduíni ovšem využívali nabatejské
  hrobky ještě docela nedávno.
 • 00:15:26 Hammad Hussain tady vyrůstal.
 • 00:15:29 Jeho rodina prý obývala hned
  několik jeskyní.
 • 00:15:32 Támhle nahoře.
 • 00:15:34 Nad nimi bydleli příbuzní
  a všichni si vzájemně pomáhali.
 • 00:15:38 Ještě před pětadvaceti lety se tady
  prý rodily všechny beduínské děti.
 • 00:15:44 Tak tomu říkám výhled!
 • 00:15:50 Co si Hammad pamatuje, jeskyně byla
  zazděná a vcházelo se do ní dveřmi.
 • 00:15:55 Celá rodina v téhle místnosti
  spala.
 • 00:15:58 Hlavně během zimy.
 • 00:16:00 V létě dávali přednost plošině
  před jeskyní
 • 00:16:02 a kus dál stál také nezbytný
  beduínský stan.
 • 00:16:05 A tady bylo království Hammadovy
  maminky.
 • 00:16:09 Prý uměla péct nejlepší chléb
  široko daleko
 • 00:16:12 a vůbec výborně vařila.
 • 00:16:15 Kromě kuchyně měla Hussainova
  rodina
 • 00:16:17 i hostinskou jeskyni ve druhém
  patře.
 • 00:16:20 To když přijeli vzdálení
  příbuzní.
 • 00:16:22 Pěkné, pěkné 6+1.
  Jak to ale řešili s vodou?
 • 00:16:26 Od toho měli dvě nádrže na dešťovou
  vodu.
 • 00:16:29 Byla to ale voda jen na umývání
  a pro zvířata.
 • 00:16:32 Pro pitnou museli k prameni.
 • 00:16:35 Na rozdíl od ostatních beduínů
  z Petry,
 • 00:16:38 Hammad neprodává turistům suvenýry,
  ani je nevozí na velbloudech.
 • 00:16:43 Ale opravuje byzantské
  mozaiky.
 • 00:16:46 Práce prý vede italský restaurátor
  Franco.
 • 00:16:49 Jeho tým se nesnaží mozaiky
  zrekonstruovat do původní podoby,
 • 00:16:53 jen je pomocí injektáží
  zakonzervovat a zpevnit.
 • 00:16:58 Hammad je rád, že jeho děti chodí
  do školy
 • 00:17:01 a užívají si civilizačních výhod,
  které skýtá vesnička Um Sajhún.
 • 00:17:06 Jordánská vláda
  ji pro beduíny z Petry
 • 00:17:09 vybudovala v polovině
  80. let.
 • 00:17:12 Ovšem večer, když Hammad
  kráčí vstříc novému domovu,
 • 00:17:16 jeho srdce prý zůstává
  v Petře.
 • 00:17:35 Na samém jihu Jordánska svítá
  nad bizarní krajinou
 • 00:17:38 z písku a skal zvanou
  Wádí Rum.
 • 00:17:42 Není prý na světě krásnějších
  pouštních scenérií.
 • 00:17:46 Dnes je však majestátnost rozbřesku
  naplněna napjatým očekáváním.
 • 00:17:54 Ve Wádí Rum se dnes konají dostihy.
  Velbloudí dostihy!
 • 00:18:04 Velkolepá podívaná za účasti
  šejků, princů
 • 00:18:07 a televizních kamer
  i po zuby ozbrojené armády.
 • 00:18:11 Taková Velká pardubická
  po jordánsku...
 • 00:18:14 No, nevím, zda se v Pardubicích
  jako hlavní cena pro vítěze
 • 00:18:18 předávají klíčky od zbrusu
  nového "teréňáku?.
 • 00:18:26 Co je to za mumraj?
 • 00:18:28 Vypadá to velmi dramaticky,
  ale vlastně jde jen
 • 00:18:30 o registraci a sestavení startovní
  listiny.
 • 00:18:34 A kde jsou žokejové?
  Ještě jsme žádného neviděli.
 • 00:18:37 Ani neuvidíme.
 • 00:18:40 Místo něj budou velbloudy pohánět
  automatické bičíky.
 • 00:18:43 Upevněné v akuvrtačkách?
 • 00:18:46 A dálkově ovládané.
  Má to svůj důvod.
 • 00:18:51 Žokejové byly převážně děti
  a docházelo k častým zraněním.
 • 00:18:55 Ale pozor,
  už se chystá start.
 • 00:19:20 To je tedy zmatek!
  Skoro bych řekl,
 • 00:19:22 že někteří velbloudi ztratili šanci
  na vítězství hned na startu.
 • 00:19:26 Máte pravdu.
  Alespoň jejich trenéři neriskují
 • 00:19:29 havárku v chumlu doprovodných
  vozidel.
 • 00:19:33 A já myslel,
  že je to fata morgána!
 • 00:19:41 Ale pozor, velbloudi se blíží
  do cíle.
 • 00:19:44 Blíží se i doprovodné vozy v oblaku
  prachu.
 • 00:19:46 Souboj hrb na hrb, bičíky
  v akumulátorových vrtačkách
 • 00:19:49 kmitají jako šílené.
  Publikum tápe.
 • 00:20:00 Lze očekávat řadu protestů,
  ale zdá se, že vítěze máme.
 • 00:20:04 Mabrúk, mabrúk.
  Gratulujeme!
 • 00:20:07 Gratulujeme k velkému vítězství,
  k novému vozu i k šanci,
 • 00:20:10 že za vašeho dobře trénovaného
  velblouda
 • 00:20:13 zaplatí saúdskoarabští šejkové
  nejméně deset miliónů korun.
 • 00:20:17 Mabrúk, mabrúk!
 • 00:20:32 Tak tenhle velbloud asi nevyhrál,
  když jde domů po svých...
 • 00:20:39 Nejlepší zvířata i trenéři
  se rekrutují z pouště,
 • 00:20:42 kde stále ještě najdeme desítky
  rodin
 • 00:20:45 preferujících nomádský způsob
  života.
 • 00:20:51 V mnoha případech to vůbec
  není otázka peněz.
 • 00:20:54 Svobodu, prostor a pouštní nebe
  v noci
 • 00:20:56 poseté zářícími hvězdami
  prostě žádný
 • 00:20:59 vodovodní kohoutek nemůže
  nahradit.
 • 00:21:02 Zvláště když většina beduínů
  má dnes
 • 00:21:05 vedle tradičních stanů utkaných
  z kozích chlupů
 • 00:21:08 zaparkovaný automobil,
  kterým si pohodlně dovezou,
 • 00:21:12 co potřebují. Hlavně vodu.
 • 00:21:15 I přes tento komfort se ale vodou
  rozhodně neplýtvá.
 • 00:21:18 Něco málo hygieny,
  trochu na zadělání těsta,
 • 00:21:21 které se za chvíli promění
  v tradiční chléb - arbud.
 • 00:21:35 Pozvání k večeři dostane od pána
  domu každý,
 • 00:21:38 kdo jen strčí hlavu do stanu.
  Tak velí zákon o přežití v poušti.
 • 00:21:44 Dnes pomohu já tobě,
  zítra ty mně.
 • 00:21:53 Bašír arbud většinou připravuje
  sám,
 • 00:21:56 ale jeho žena to prý umí stejně
  dobře.
 • 00:21:59 Jako základ stačí obyčejná pšeničná
  mouka.
 • 00:22:05 Ovšem důležité je při pečení chléb
  třikrát obrátit.
 • 00:22:10 Pak už se jenom vypráší od popela,
  zalije se kozím jogurtem,
 • 00:22:15 navrch se přidá trocha olivového
  oleje.
 • 00:22:18 Vše se pořádně promísí
  a sytá večeře je hotova.
 • 00:22:30 Pouštní vítr je velký
  kouzelník.
 • 00:22:33 Písek přenáší na vzdálenost tisíců
  kilometrů.
 • 00:22:37 Dokáže tak vytvořit neuvěřitelné
  scenérie.
 • 00:22:41 Hranice mezi červeným a žlutým
  pískem je teď jako podle pravítka.
 • 00:22:46 Jak se vlastně přihodí?
 • 00:22:48 Zdejší písky jsou rudé a také
  těžké.
 • 00:22:51 A vítr přenáší jen lehké žluté
  písky.
 • 00:22:54 Někde původní vrstvu obnaží,
  někde přikryje.
 • 00:23:00 Jen jedna z nesčetných zajímavostí,
  které vám ve Wádí Rum
 • 00:23:04 může poodhalit zkušený průvodce.
  Třeba tady.
 • 00:23:09 Skála.
  -Tu vidíte vy.
 • 00:23:12 Ovšem Audho alias Sindibád řekne
  "Sezame, otevři se!?
 • 00:23:18 a rázem se ocitnete tváří v tváří
  snad tisícileté mapě,
 • 00:23:23 která znázorňuje staré karavanní
  stezky.
 • 00:23:30 Chápu. Ďubky jsou hory.
  Čím hlubší, tím je hora vyšší.
 • 00:23:35 Ale nejdůležitější jsou ty největší
  důlky,
 • 00:23:39 které odkazují k vodním
  pramenům.
 • 00:23:42 Třeba ke staré nabatejské
  studni.
 • 00:23:48 Trpělivě se plnila ze spodních
  pramínků
 • 00:23:51 i ze skoupých dešťových
  kapek.
 • 00:23:59 Prý je osmnáct metrů
  hluboká.
 • 00:24:05 Ale dnes už nepotřebná.
  Stejně jako staré nápisy,
 • 00:24:09 na které v jižní jordánské poušti
  můžete narazit
 • 00:24:12 pomalu na každé skále.
 • 00:24:15 Doba karavan minula. Život v poušti
  se radikálně proměnil.
 • 00:24:20 Neslyšně našlapující velbloudy
  nahradil dunivý hlomoz vlaků,
 • 00:24:24 které převážejí náklad
  z fosfátových dolů
 • 00:24:27 k mořskému přístavu v Aqabě.
  Kouzlo krajiny ale přetrvává.
 • 00:24:43 Stejně jako turisty dosud nezkažená
  beduínská pohostinnost.
 • 00:24:52 Vždycky vám nabídnou místo
  ve stínu svých "pickapů?
 • 00:24:56 a šálek sladkého čaje.
 • 00:25:12 Tak někdy na shledanou.
  Maa-s-saláma.
 • 00:25:17 Alláh jismah lak.
  Bůh tě opatruj, Jordánsko.
 • 00:25:33 Skryté titulky
  Alena Fenclová
 • 00:25:35 Česká televize
  2008

Související