iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2009
18:25 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
3280
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Kdo by mohl pomoci?

Spis. zn. VOP 5284/2008

Marná snaha matky umístit nemocného syna–autistu do sociálního zařízení

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - Kdo by mohl pomoci? Spis. zn. VOP 5284/2

 • 00:00:15 "Jsem matka, která pečovala
  o svého nemocného syna
 • 00:00:19 a jelikož jsem problémy související
  s jeho nemocí přestávala zvládat,
 • 00:00:23 chtěla jsem syna umístit
  do nějakého,
 • 00:00:25 pro něj vhodného, zařízení.
  Syn je autista
 • 00:00:28 s problémovým chováním
  a diabetik.? Tolik citace
 • 00:00:31 z podání paní Ludmily Pospíšilové,
  které adresovala
 • 00:00:34 veřejnému ochránci práv
  a které otevřelo téma
 • 00:00:38 dalšího dílu z cyklu
  Případ pro ombudsmana.
 • 00:00:43 Syn Martin byl diagnostikován
  jako autistický chlapec.
 • 00:00:47 Měl problémy se zařazením
  do školního zařízení,
 • 00:00:51 proto jsem vyhledala sdružení Apla,
  které mi pomohlo s nástupem
 • 00:00:56 do školky s pomocí asistentky.
  Pak chodil do základní školy
 • 00:01:03 v Kostelci nad Černými Lesy,
  také s asistentkou.
 • 00:01:08 Problémy ovšem byly
  s jeho vzrůstem,
 • 00:01:12 když se stupňovalo jeho negativní
  chování, které nikdo nebyl schopen
 • 00:01:17 nějakým způsobem korigovat.
  Nakonec jsem byla nucena
 • 00:01:23 se obrátit na sdružení Apla,
  aby mi pomohlo s nějakým zařízením,
 • 00:01:30 kde by bylo možné syna umístit.
  Sdružení Apla mi vyšlo vstříc
 • 00:01:34 a uvolnilo byt, kde jsou
  jinak klienti jen na určitou dobu.
 • 00:01:39 Syn tam mohl být
  nějakou delší dobu.
 • 00:01:45 Potom, protože toto sdružení
  nemá pobytové zařízení,
 • 00:01:50 bylo nuceno nějakým způsobem
  ukončit tuto službu,
 • 00:01:55 protože mu došly
  finanční prostředky.
 • 00:01:58 Syn byl umístěn před prázdninami
  do psychiatrické léčebny v Motole,
 • 00:02:06 kde byl do prázdnin.
  O prázdninách byl různým způsobem
 • 00:02:10 přemísťován mezi sdružením Apla,
  v psychiatrické léčebně Bohnice
 • 00:02:18 a nebyla šance,
  aby byl stále umístěn.
 • 00:02:24 Oslovili jsme
  Dětský diagnostický ústav,
 • 00:02:27 který se k věci stavěl tak,
  že tam syn nepatří.
 • 00:02:34 Já jsem byla v zoufalé situaci
  a tak jsem se obrátila
 • 00:02:41 na veřejného ochránce práv.
 • 00:02:44 Jsou případy,
  kdy se na nás obrací lidé s věcmi,
 • 00:02:47 které nejsou v naší působnosti.
  Ve velké většině z důvodů zákonních
 • 00:02:52 se odmítáme těmi věcmi zabývat.
  Ten případ je
 • 00:02:56 tak někde na hranicích,
  protože se týká fungování systému,
 • 00:03:02 který podléhá našemu dozoru
  nebo dohledu
 • 00:03:06 v jednotlivých typech zařízení
  sociální péče,
 • 00:03:10 zdravotnických a jiných zařízení.
  I když to rozhodování o tom,
 • 00:03:15 jakým způsobem se ten případ řeší,
  je tady doménou samosprávy,
 • 00:03:19 která stojí mimo náš okruh,
  ale nicméně jsme se domnívali,
 • 00:03:25 že se musíme pokusit
  uvést do chodu ten systém,
 • 00:03:30 který je v naší působnosti,
  tak aby řešil problémy lidí,
 • 00:03:35 kteří nejsou v naší působnosti.
  A ukázalo se,
 • 00:03:38 že ten systém není dokonalý,
  jak řešit takové a podobné případy.
 • 00:03:46 Vlastně ten systém,
  který v naší působnosti je,
 • 00:03:49 má jednoduše má mezery.
 • 00:03:52 Poradila jsem se
  se sociální pracovnicí,
 • 00:03:55 ke které patří, a ta mi řekla,
  že mám požádat Okresní soud
 • 00:04:00 v Kolíně o ústavní péči.
  Takže byl umístěn
 • 00:04:03 do Dětského diagnostického ústavu
  tady v Praze.
 • 00:04:06 Ten se k tomu postavil tak,
  že tam syn nepatří,
 • 00:04:10 ale žádné zařízení
  se mu v podstatě nepodařilo získat.
 • 00:04:13 Nejprve jsme kontaktovali
  maminku Martina,
 • 00:04:19 dále jsem hovořila
  s příslušnou pracovnicí
 • 00:04:21 z orgánu sociálně právní ochrany
  dětí,
 • 00:04:25 jelikož právě ona dostala
  nápad, požádat o nařízení
 • 00:04:28 ústavní výchovy Martina,
  a to z toho důvodu,
 • 00:04:31 že obě doufaly, že právě toto
  nařízení ústavní výchovy
 • 00:04:35 pomůže umístit Martina
  do zařízení sociálních služeb,
 • 00:04:39 které by pro něho bylo vyhovující.
  Ovšem ukázalo se, že přesto,
 • 00:04:43 že zákon stanoví povinnost
  přijmout klienta
 • 00:04:48 s nařízenou ústavní výchovou
  přednostně,
 • 00:04:51 tak tato zařízení rovněž využívají
  svou možnost odmítnout klienta,
 • 00:04:56 který by svým jednáním
  narušoval chod zařízení,
 • 00:04:59 což se bohužel stalo
  i tady v tomto případě.
 • 00:05:02 Potom jsem rovněž kontaktovala
  Dětský diagnostický ústav,
 • 00:05:06 kde Martin pobýval,
  a i Aplu.
 • 00:05:13 Martin využívá naše služby
  už od roku 2003,
 • 00:05:16 takže jsme ho už dlouho znali,
  ale problém začal
 • 00:05:20 na začátku roku 2008,
  kdy se Martin
 • 00:05:22 z důvodu agresivního chování ocitl
  v psychiatrické léčebně v Opařanech
 • 00:05:27 Paní Pospíšilová nás požádala
  o pomoc při hledání
 • 00:05:31 nějakého vhodného
  pobytového zařízení pro Martina,
 • 00:05:35 protože byla tou každodenní péčí
  o něj naprosto vyčerpaná.
 • 00:05:39 Ta situace byla naprosto
  vyčerpávající,
 • 00:05:42 protože jsem syna dovážela
  do školy,
 • 00:05:45 byla jsem s ním celou dobu
  jeho vyučování,
 • 00:05:49 pak jsem ho vozila zpátky
  a pečovala jsem o něj
 • 00:05:54 jak celý den, tak celou noc.
 • 00:05:57 Prakticky jsem neměla možnost
  žádného odpočinku.
 • 00:06:00 Vy jste na to sama?
  Ano, jsem rozvedená.
 • 00:06:04 My jsme pomohli paní Pospíšilové
  obeslat
 • 00:06:07 všechna pobytová zařízení
  ve Středočeském kraji,
 • 00:06:11 jestli by někdo Martina
  ve svém zařízení neumístil.
 • 00:06:15 Kladně reagovalo pouze 1 zařízení.
  Byl to domov Bartoloměj
 • 00:06:21 pro lidi se zdravotním handicapem
  v Kutné Hoře.
 • 00:06:25 I přesto, že jsme poskytli
  asistenta na 1. dny,
 • 00:06:29 aby se Martin snáze adaptoval
  v novém prostředí a pracovníci,
 • 00:06:33 aby trošku Martina poznali
  s asistentem, který ho zná,
 • 00:06:36 tak tam došlo
  k výrazným incidentům
 • 00:06:39 před a po příchodu asistenta
  a Martin byl po 5 dnech vyloučen.
 • 00:06:43 Tam byl ten krizový moment,
  kdy jsme vůbec nevěděli,
 • 00:06:47 co dál s Martinem,
  protože psychiatrická léčebna
 • 00:06:50 ho zpět vzít nechtěla,
  protože už místo Martina vzali
 • 00:06:54 nového pacienta,
  takže neměla kapacitu
 • 00:06:57 a vrátit Martina mámě domů
  taky nebylo řešením,
 • 00:07:01 protože se bojí jeho každodenních
  incidentů a je vyčerpaná.
 • 00:07:05 V té době jsme omezili
  stávající služby
 • 00:07:09 a zajistili jsme péči
  o Martina 24 hodin denně.
 • 00:07:13 Zjistili jsme, že pro klienty,
  kteří se chovají agresívně
 • 00:07:17 nebo problémově,
  tady není žádné zařízení,
 • 00:07:20 kromě psychiatrických léčeben,
  které by o ně během roku pečovaly.
 • 00:07:24 Tam je velmi důležitý
  individuální přístup
 • 00:07:27 a pokud ten ústav nemá
  dostatečnou personální kapacitu,
 • 00:07:31 a vůbec i chuť něco změnit,
  nebere ten problém jako výzvu
 • 00:07:35 nebo jako něco,
  v čem by chtěl pomoci,
 • 00:07:38 tak pak není šance
  toho člověka umístit.
 • 00:07:41 Možná bych doplnila,
  že psychiatrické léčebny nejsou
 • 00:07:45 sociální zařízení,
  jsou to zdravotnická zařízení
 • 00:07:49 a autismus není nemoc,
  je to handicap.
 • 00:07:52 Do psychiatrických léčeben
  nepatří lidé s autismem.
 • 00:07:56 Pokud je tam zrovna nějaký problém,
  který se dá vyřešit medikací,
 • 00:08:00 tak pak ano, ale dlouhodobě
  brát psychiatrickou léčebnu
 • 00:08:04 jako pobytové zařízení nelze.
  A v tomhle směru
 • 00:08:07 nám třeba ministerstvo
  vyšlo hodně vstříc,
 • 00:08:10 že si uvědomuje problém,
  že v České republice není zařízení,
 • 00:08:14 které by přijímalo do své péče
  lidi s autismem
 • 00:08:17 a problémovým chováním,
  a slíbilo nám podporu.
 • 00:08:20 Řeší se to, jsme v jednání,
  takže i koncepčně je důležité,
 • 00:08:23 aby takové zařízení vzniklo.
  V současné době se o Martina stará
 • 00:08:27 Dětský diagnostický ústav přes noc
  a pracovníci Apla sehnali
 • 00:08:33 na Martina asistenta,
  kterého vyškolili.
 • 00:08:39 Ještě s různými kolegy
  jezdí ráno pro syna
 • 00:08:45 do Dětského diagnostického ústavu,
  vyzvedávají ho,
 • 00:08:48 odvážejí ho cvičného bytu
  a zase navečer ho dovážejí zpátky
 • 00:08:54 do Dětského diagnostického ústavu.
 • 00:08:56 Je odměňován za své chování,
  které se dělí
 • 00:08:59 od 8 hodin od rána do 14 hodin
  a od 14 do 20 hodin.
 • 00:09:03 A pokud je bez incidentu,
  tak dostává zelený žeton.
 • 00:09:09 Ukaž to ještě jednou.
 • 00:09:14 Z těch informací,
  které jsme získali, jsme zjistili,
 • 00:09:18 že ač všechny instituce se snažily
  umístit Martina
 • 00:09:22 do vyhovujícího zařízení,
  kontaktovali i příslušná
 • 00:09:25 ministerstva, tak se to nepodařilo.
  Proto jsme kontaktovali
 • 00:09:29 Středočeský kraj, byť nespadá
  v této situaci do působnosti
 • 00:09:33 ochránce, a to ze 2 důvodů.
  První byl ten,
 • 00:09:37 že sám Středočeský kraj zřizuje
  některá zařízení sociálních služeb
 • 00:09:41 a druhým důvodem bylo to,
  že i pokud by se nám nepodařilo
 • 00:09:45 paní Pospíšilové pomoci,
  tak jsme doufali,
 • 00:09:48 že kraj zareflektuje potřebu
  zřizovat nebo rozšiřovat
 • 00:09:51 stávající sociální služby,
  které by mohly využívat
 • 00:09:55 právě osoby,
  které mají nějaký problém,
 • 00:09:58 riziko v chování
  a potřebují zvýšený dohled.
 • 00:10:02 Martin na letošní rok peníze
  dostane, ty má přislíbené,
 • 00:10:06 v příštím roce je to otázka,
  zda dostaneme z Ministerstva práce
 • 00:10:10 a sociálních věcí příspěvky
  na sociální služby.
 • 00:10:14 Bohužel jsme letos dostali
 • 00:10:16 o 250 milionů korun méně
  než potřebujeme.
 • 00:10:19 Jaké vyhlídky tedy mají lidé,
  jako je Martin,
 • 00:10:25 a podobně postižené děti?
  Do okamžiku, než se na poli
 • 00:10:29 státní správy nezačne něco řešit,
  tak v podstatě žádné,
 • 00:10:33 zůstávají v rodině. Rodiny jsou
  často dlouhodobou péčí o lidi
 • 00:10:37 s autismem a o lidi
  s problémovým chováním vyčerpány
 • 00:10:41 a nemají žádnou šanci
  tu situaci řešit.
 • 00:10:44 Často jsou ve velkém stresu
  i z toho, co s jejich dětmi bude,
 • 00:10:47 až dospějí, až rodiče zestárnou.
 • 00:10:51 Já vidím řešení ve vybudování
  pobytového zařízení,
 • 00:10:54 které by mělo
  takové specifické podmínky,
 • 00:10:57 aby se tam lidi s autismem
  cítili spokojeni,
 • 00:11:00 aby dostali zejména
  tu individuální péči,
 • 00:11:03 kterou potřebují
  a respektovaly se potřeby
 • 00:11:06 každého člověka jako jedince.
 • 00:11:10 Co je na konci
  toho vašeho snažení?
 • 00:11:14 Slib, ale zaplaťpánbůh.
  Když není výsledek,
 • 00:11:18 i ten slib potěší
  a doufám, že bude naplněn
 • 00:11:22 a že se najdou finanční prostředky,
  které umožní řešit tu věc
 • 00:11:26 asistenční službou,
  která je rozhodně ze všech
 • 00:11:31 těch možných způsobů korekce
  chování toho pacienta, klienta,
 • 00:11:39 asi ta nejúčinnější,
  nejkvalifikovanější,
 • 00:11:44 i když je samozřejmě nákladná.
  Ale asi není tak nákladná,
 • 00:11:48 jako by bylo trvalé umístění
  v nějakém méně vyhovujícím,
 • 00:11:53 nicméně všestranném zařízení.
  Já vítám, že jsme přišli
 • 00:11:59 do kontaktu s Aplou,
  což je nevládní organizace.
 • 00:12:04 Je to sdružení lidí,
  kteří se touto problematikou
 • 00:12:08 zabývají a jsem ochoten
  je v tomto směru
 • 00:12:11 tímto způsobem podpořit
  na konkrétním projektu,
 • 00:12:16 který se tady odehrál,
  jako na zkušenosti,
 • 00:12:19 která potvrzuje
  všecky jejich výhrady,
 • 00:12:23 se kterými oni prozatím chodí.
  Ten příběh je v jejich případě
 • 00:12:28 sice osobní,
  ale současně je to nesporně
 • 00:12:31 objektivně daná skutečnost lidí,
  kteří v naší společnosti žijí.
 • 00:12:38 Skryté titulky: Dušková
 • 00:12:41 .

Související