iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 5. 2008
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
578
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Odběry vzorků DNA.

Spis. zn. VOP 3181/2007

O legitimnosti odebírání biologických vzorků DNA ve věznicích

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - Odběry vzorků DNA. Spis. zn. VOP 3181/20

 • 00:00:15 V minulém roce ve všech médiích
 • 00:00:17 proběhly informace o odebírání
  vzorků DNA odsouzeným a obviněným.
 • 00:00:21 Řada vězňů namítala,
  že k odběrům stěrů slin
 • 00:00:24 docházelo pod pohrůžkou násilí.
  Veřejný ochránce práv,
 • 00:00:28 jehož úkolem je mimo jiné k ochraně
  osob ve výkonu trestu a vazby,
 • 00:00:33 se touto záležitostí blíže zabýval.
 • 00:00:35 S výsledku jeho šetření
  se nyní můžete seznámit.
 • 00:00:41 Já jsem věděl, že se o tom uvažuje.
 • 00:00:44 Najednou ten den přišli,
  myslím, že to bylo 26.6.
 • 00:00:53 Prostě dozorci ke mně přišli s tím,
  že tam je policie.
 • 00:00:59 Ještě ani neřekli o co se jedná.
 • 00:01:01 Já jsem tam došel a oni mně říkají,
  že chtějí odebrat moji DNA.
 • 00:01:07 Já jsem jim řekl,že nejsem deviant,
  nebo vrah, abych jim to dával.
 • 00:01:12 Pokud mně dají přečíst přesné
  znění toho zákona, kde se uvádí,
 • 00:01:16 že to mohou vzít i mně a násilím,
 • 00:01:19 že jsem ochoten
  jim to dát i dobrovolně.
 • 00:01:21 Ale oni na to vůbec nedbali
  a řekli, že je to nezajímá.
 • 00:01:24 Že mně nemusí vůbec nic dávat číst.
  Ať si to rozmyslím.
 • 00:01:29 Tak na 1/2 hodiny mě dali
  na nějakou celu a pak mě předvedli.
 • 00:01:33 Mezi tím už domluvili,
  to jsem zaslechl od dozorců.
 • 00:01:36 Pak na mě naskákali dva dozorci
  a policajti, takže 5 lidí.
 • 00:01:42 A vzali mě to brutálně tak,
  že mě škrtili,
 • 00:01:45 že jsem málem ztratil vědomí.
 • 00:01:49 Začali jsme se tím zabývat proto,
 • 00:01:52 že to bylo pojednáno
  skutečně jako plošná akce.
 • 00:01:57 A měly se jí podrobit
  všechny osoby, které v určitém
 • 00:02:00 okamžiku byly ve vazbě
  nebo ve výkonu trestu.
 • 00:02:06 Nám to začalo být podezřelé.
 • 00:02:10 Protože ty podmínky toho
  odběru jsou přece jenom nějakým
 • 00:02:15 zásahem do osobnostních práv.
  Proto jsme se tím začali zabývat.
 • 00:02:23 Po prvé, když ta akce
  byla připravena a dozvěděli
 • 00:02:28 jsme se o ní skutečně náhodou,
  tak ta akce byla posléze
 • 00:02:32 pro určité rozpory pozastavena.
 • 00:02:36 Při dalších jednáních,
  která jsem vedl s představiteli
 • 00:02:39 kriminalistického ústavu,
  který byl jako vykonavatelem
 • 00:02:43 a posléze měl být
  i zpracovatelem těchto věcí
 • 00:02:46 jsme se víceméně dohodli,
  že kriminalistický ústav
 • 00:02:49 jevil velký zájem mít tuto
  širokou databázi těch vzorků.
 • 00:02:55 Ale já jsem přesvědčen o tom,
  že zákon váže možnost získat
 • 00:03:02 tyto podmínky bez souhlasu
  té které osoby na jenom zcela
 • 00:03:07 výjimečné případy
  a ten plošný odběr rozhodně
 • 00:03:10 těmto zákonným
  předpokladům neodpovídá.
 • 00:03:15 Veřejný ochránce práv,
  který se tímto zabýval,
 • 00:03:19 tak upozornil na to, že nelze
  vlastně odebírat ty vzorky plošně.
 • 00:03:24 A přesto došlo
  k odběru ve třech fázích.
 • 00:03:27 13.,20. a 27.6. Proč k tomu
  přes to upozornění došlo?
 • 00:03:33 My jsme k tomu přistupovali
  vysloveně na základě
 • 00:03:38 novely trestního řádu
  a zákona o policii.
 • 00:03:41 Ten nám umožňuje
  odebírat tyto vzorky.
 • 00:03:45 Pro ten stěr vám otevřou pusu
  násilím a strčí vám tam ty špejle.
 • 00:03:50 Ale nejde o to, ale jakým způsobem
  to odebírají, to je neskutečný.
 • 00:03:56 Já jsem byl ochoten.
 • 00:03:58 Oni mě dali papír, kde bylo
  o tom policejním zákoně 42.
 • 00:04:03 Jenže potíž byla ta,
  že vlastně to byl jenom výňatek.
 • 00:04:11 Oni si tam dali jen tu část,
 • 00:04:13 kde se píše, že to můžou odebrat
  násilím v případě, že to odmítnete.
 • 00:04:18 Já to popíšu z hlediska toho,
 • 00:04:20 jaká ta oprávnění
  máme zakotvená v zákoně.
 • 00:04:24 Už nějakou dobu máme v zákoně
  právo odebírat nejenom vzorky DNA,
 • 00:04:29 ale i otisky prstů a fotografie
  pro účely budoucí identifikace.
 • 00:04:37 A jsou tam vymezené kategorie
  osob u kterých to můžeme udělat.
 • 00:04:40 Relativně nedávno,
  rok nebo dva zpátky,
 • 00:04:43 se mezi ty kategorie osob
  dostala i kategorie osob,
 • 00:04:47 které jsou ve výkonu trestu.
 • 00:04:50 Obecně musím říci,
  že pokud vznikají nějaké databáze
 • 00:04:53 s bio-metrickými prvky,
  které jsou genetickými údaji,
 • 00:04:56 což jsou citlivé údaje,
  tak to považuji za jedno
 • 00:04:59 z největších nebezpečí,kterým
  lidstvo vstupuje do 21.století.
 • 00:05:04 Protože možnost zneužití takovýchto
  databází je obrovská a smrtící.
 • 00:05:10 Především k této akci,
  kterou máte zřejmě na mysli,
 • 00:05:14 která se odehrála
  v nápravně výchovných ústavech,
 • 00:05:17 tak jsme chápali jako
  akci vysloveně preventivní.
 • 00:05:24 Z toho důvodu, že podíl recividistů
  na páchání trestné činnosti
 • 00:05:28 je u nás značný.
  Z celkově spáchaných objasněných
 • 00:05:32 trestných činů v roce 2007,
  z těch 140 000 zhruba,
 • 00:05:37 tak se v 50% recividisté podíleli
  na spáchání této trestné činnosti.
 • 00:05:45 Pokud by se dopustili trestného
  činu a my jsme ještě neznali
 • 00:05:49 toho pachatele a máme
  z místa zajištěné
 • 00:05:52 identifikační poznatky,otisky
  prstů, biologický materiál,
 • 00:06:00 tak můžeme dodatečně vyhodnotit
  a objasnit ten případ,
 • 00:06:04 který je i staršího data.
 • 00:06:08 Bylo v podstatě
  z mé strany akceptováno to jednání
 • 00:06:12 s ministrem vnitra panem Langerem,
 • 00:06:15 že nebudeme použito násilí,
  nebude překonáván jakýkoliv odpor.
 • 00:06:22 Nicméně jsem byl potom
  seznámen s tou realizací,
 • 00:06:27 která proběhla ve dvou etapách,
 • 00:06:29 které bylo podrobeno
  kolem 14 000osob.
 • 00:06:36 A ozvaly se první stopy a náznaky
  toho, že tam byl překonáván odpor.
 • 00:06:44 Což, podle mého názoru,
  podmínky pro to nebyly.
 • 00:06:48 A nebo že tam byl do jisté míry
 • 00:06:51 ten souhlas vynucován
  pod pohrůžkou fyzického násilí.
 • 00:07:00 My máme oprávnění
  v zákoně o policii,
 • 00:07:03 u těchto případů, pokud se nejedná
  o zasahování do integrity těla,
 • 00:07:09 tak máme možnost i násilím
  odebrat tyto vzorky, konkrétně DNA.
 • 00:08:29 Podepíšete to?
 • 00:08:32 Nemám tužku s sebou.
 • 00:08:36 Chcete vyhledat lékaře?
 • 00:08:38 Takže nechcete lékařské ošetření.
 • 00:08:45 Podmínky tam skutečně nebyly
  splněny pro ten plošný odběr vzorků
 • 00:08:50 Ten zákon o policii je podle
  našeho názoru jednoznačně o tom,
 • 00:08:54 že odběr je možný,
  ale pouze v tom případě,
 • 00:08:56 že nelze prokázat totožnost
  té osoby jiným způsobem.
 • 00:08:59 To znamená,že není li to
  prokazatelné na základě dokladů,
 • 00:09:02 svědectví a podobně.
  A potom, že je možné
 • 00:09:05 získávat ty vzorky za situace,
 • 00:09:07 kdy je to potřebné
  pro konkrétní trestní řízení.
 • 00:09:12 V tomhle smyslu se nám vyjádřil
  i úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 00:09:16 Jsem si jist, že v různých
  místech České republiky
 • 00:09:20 z různých důvodů policie
  koná jinak a odebírá vzorky DNA.
 • 00:09:26 Na druhé straně není jasné,
  jak ta databáze se má udržovat.
 • 00:09:31 Je řečeno, v jakém případě se mají
  vzorky a údaje z databáze vymazávat
 • 00:09:37 nicméně režim popsán není,
  jakým se to děje.
 • 00:09:41 Jedním z těch základních pravidel,
  které dopadají na zpracování
 • 00:09:45 jakýchkoliv osobních údajů,
  které policie zpracovává je ten,
 • 00:09:49 že po celou dobu zpracování musí
  trvat konkrétní účel zpracování.
 • 00:09:57 Také jednou za 3 roky
  je policie povinna přezkoumávat,
 • 00:10:00 zdali ten účel nadále trvá.
 • 00:10:04 Tam se naskýtá otázka,
  jestli je právně dobře zajištěno
 • 00:10:09 to nakládání s těmi
  samotnými vzorky.
 • 00:10:13 Potom tedy režim
  té samotné databáze DNA,
 • 00:10:15 který je v současnosti
 • 00:10:17 řešen pouze interním pokynem
  policejního presidenta.
 • 00:10:20 Ty vzorky jsou uloženy
  na kriminalistickém ústavu.
 • 00:10:23 Ty které byly odebrány
  se tam soustřeďují všechny.
 • 00:10:26 Nebo na pracovištích
  krajských pracovišť.
 • 00:10:29 Ale tyto konkrétně jsou
  v kriminalistickém ústavu.
 • 00:10:32 A jsou podrobeny přísnému režimu.
 • 00:10:37 V žádném případě se to zneužít
  nemůže, protože se jedná pouze
 • 00:10:41 o určitý konkrétní okruh osob.
  Jedná se o režimové pracoviště,
 • 00:10:44 kam mají přístup
  pouze konkrétní pracovníci.
 • 00:10:48 Stejně tak je to i s databází DNA.
 • 00:10:53 Tam se shromáždilo poměrně velké
  množství takovýchto citlivých
 • 00:10:57 osobních údajů tisíců osob a bude
  za potřebí skutečně ustanovit,
 • 00:11:01 jakým způsobem tato
  databáze může zůstat zachována.
 • 00:11:07 Protože zase jinak ty zákony
  předpokládají prozatím to,
 • 00:11:10 že po použití
  ten vzorek bude zničen.
 • 00:11:13 Je proveden důkaz vzorkem
  v té konkrétní věci.
 • 00:11:17 Nikdo nepředpokládá, že se to bude
  nějakým způsobem deponovat.
 • 00:11:23 V první řadě naše stanovisko je,
 • 00:11:25 aby vůbec existoval nějaký
  speciální zákon k DNA.
 • 00:11:28 Protože je to problematika
 • 00:11:30 díky informačním
  technologiím poměrně nová.
 • 00:11:33 V řadě zemích Evropy
  toto zákonem upraveno je.
 • 00:11:36 Aby to nebylo upraveno
  roztříštěností různých předpisů
 • 00:11:40 a aby bylo předem jasné,
 • 00:11:42 jak se člověk do databáze dostane
  a také dostane ven.
 • 00:11:49 Skutečně tam, kde ti lidé takhle
 • 00:11:53 otestovali, kde ten vzorek byl
  odebrán bez jejich souhlasu,
 • 00:11:57 dokonce násilím, tak tam
  riskuje ten policejní orgán,
 • 00:12:01 že pokud by tímto vzorkem chtěl
  provádět později nějaký důkaz,
 • 00:12:06 tak tento důkaz bude napaden
  a tím se jedná o důkaz bezcenný.
 • 00:12:15 Takže je otázka, zda za
  těchto podmínek celá ta akce,
 • 00:12:19 která nebyla zadarmo,
  upřímně řečeno,
 • 00:12:23 protože prostředky na tu analýzu
  těch vzorků jsou velmi nákladné,
 • 00:12:29 zda tato akce měla vůbec smysl
  a mohla tedy způsobit
 • 00:12:34 ten předpokládaný efekt, že výrazně
  pomůže v boji proto zločinu.
 • 00:12:40 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:12:41 .

Související