iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 4. 2008
18:40 na ČT1

1 2 3 4 5

59 hlasů
1573
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Stavební bezohlednost

Spis. zn. VOP 3857/2006

Postup stavebních úřadů a památkové péče při investicích v chráněných územích

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - Stavební bezohlednost. Spis.zn.VOP 3857/

 • 00:00:15 Nejen náš byt, nebo dům.
  Ale i prostředí, město Brno,
 • 00:00:18 vnímáme jako svůj domov.
  Není nám lhostejné,
 • 00:00:21 pokud někdo tyto hodnoty
  necitlivě poškozuje nebo devastuje.
 • 00:00:26 Zaznělo v dopise
  manželů Házových,
 • 00:00:29 který adresovali
  veřejnému ochránci práv.
 • 00:00:34 Manžel zde bydlí prakticky
  70 let a já 40 let.
 • 00:00:39 A ve snu by nás nenapadlo,
  že je možné, aby v takové
 • 00:00:42 stabilizované zástavbě,
  která se prakticky dochovala
 • 00:00:47 přes 1.republiku,
  přes 40 let minulého režimu,
 • 00:00:51 prostě v době, kdy očekáváme,
  že bude přihlédnuto k zeleni
 • 00:00:58 v prostředí ve kterém člověk žije,
  kterého si čím dál více každý váží,
 • 00:01:04 že se může přihodit něco takového.
 • 00:01:06 Že se udělá z rodinné vily
  pětipodlažní bytový dům.
 • 00:01:15 Z dvoupodlažní rodinné vily prostě
  vznikne takovýhle bytový dům.
 • 00:01:20 Se souhlasy všech
  úředních činitelů,
 • 00:01:24 kteří do toho mají co mluvit.
 • 00:01:27 Od stavebních úřadů
  až případně po památkáře.
 • 00:01:31 Kteří v tom prvním stupni řízení
  na magistrátě vyjádřili
 • 00:01:36 hluboké znepokojení nad tím stavem,
  který je zamýšlen a chtěli,
 • 00:01:42 aby byl projekt přepracován,
  aby nedošlo k poškození
 • 00:01:47 historicko urbanistických
  hodnot tohoto prostředí.
 • 00:01:51 Prostě bezvýsledně.
 • 00:01:54 Navržená nadstavba svou hmotou
  znehodnocuje měřítko
 • 00:01:57 zástavby charakteristické
  pro dané prostředí.
 • 00:02:00 A degraduje jeho stavebně
  historickou hodnotu.
 • 00:02:03 Odbor památkové péče MMB
  proto doporučuje s ohledem
 • 00:02:06 na plánované patrové
  navýšení objemu stavby
 • 00:02:09 řešení přepracovat
  a nárůst hmoty redukovat.
 • 00:02:12 Jak si mají ten rozpor
  s tím povolením a tady s tímto
 • 00:02:16 vašim stanoviskem, že to degraduje,
  že to znehodnocuje a že se to musí
 • 00:02:20 přepracovat a redukovat,
  jak si to mají vysvětlit?
 • 00:02:27 Tak toto je uvedeno pouze
  v odůvodnění jako naše doporučení,
 • 00:02:31 ale není to závazná
  podmínka toho rozhodnutí.
 • 00:02:36 To znamená, tam jsme spíš apelovali
  na toho vlastníka a projektanta,
 • 00:02:41 aby ještě zvážil jisté úpravy.
 • 00:02:43 Nicméně z hlediska památkové péče
 • 00:02:45 to není něco,
  co bychom mohli nařizovat.
 • 00:02:50 Jestli že to stanovisko památkářů,
 • 00:02:53 tedy odboru památkové
  péče magistrátu bylo takové,
 • 00:02:56 jaké bylo, že tam bylo doporučení,
  aby se ta stavba objemově
 • 00:03:00 zredukovala a snížila se
  o to jedno podlaží,
 • 00:03:05 tak už tento akt měl být
  výzvou pro stavební úřad,
 • 00:03:08 aby s tím stavebníkem vedl
  dialog o vzhledu stavby.
 • 00:03:11 Pokusil se v rámci svých možností
  nějak redukovat výšku té stavby.
 • 00:03:18 Aby ta zástavba byla kompaktní
  a působila jednotně.
 • 00:03:25 Stavební úřad v této fázi
  nemá absolutně žádný
 • 00:03:28 konkrétní právní podklad pro to,
  aby zakázal provedení nástavby.
 • 00:03:36 Protože se nevymyká charakteru
  dané zástavby která je v okolí,
 • 00:03:40 která je v Jiráskové čtvrti,
  nebo-li v Masarykově čtvrti,
 • 00:03:44 jak se dnes hovoří.
 • 00:03:46 O tom, že pan Ház má pocit,
  že dochází k degradaci. . .
 • 00:03:50 Ještě jednou.
  Tento pocit nemá pan Ház.
 • 00:03:53 Tento pocit má Odbor památkové péče
  Magistrátu města Brna.
 • 00:03:57 Cituji ze stanoviska architekta.
 • 00:04:00 Tento pocit má, dá se říct,
  nejrenomovanější architekt
 • 00:04:05 tohoto města, pan prof. Rohler.
  Takže to nemá jen pan Ház.
 • 00:04:09 Pan Rohler tady píše velmi tvrdě.
  Z hlediska prostoru
 • 00:04:12 ulice Havlíčkovy je negativní
  působení navrhovaných změn
 • 00:04:15 zcela jednoznačné.Narušení měřítka,
  výškové překročení zástavby atd.
 • 00:04:21 Zejména vzniklý štít
  na severní straně objektu.
 • 00:04:23 Negativně se to uplatní
  v širším urbanistickém kontextu.
 • 00:04:27 Pokud bychom se striktně drželi
  toho, že v dané lokalitě je něco,
 • 00:04:32 tak já se odvážím říct,
  že v současné době
 • 00:04:36 bychom bydleli
  neustále v zemljankách.
 • 00:04:40 S kým jsem mluvil z těch úřadů,
  tak všichni tvrdili,
 • 00:04:44 že nemají sebemenší nástroj,
  jak manželům Házovým pomoci.
 • 00:04:47 Co si o tom myslíte, pane doktore?
 • 00:04:50 Já si myslím, že je to
  dost nezodpovědný postoj.
 • 00:04:55 Faktem je, že to povolovací řízení,
  které tito stavebníci původně
 • 00:05:04 ani nepostoupili a které potom
  nicméně ten magistrát městské části
 • 00:05:10 toleroval dodatečným povolením,
  by se mělo a musí od stavebníka
 • 00:05:18 vyžadovat zachování nějakých
  těch technických parametrů.
 • 00:05:22 A nejen nějakým způsobem limitovat
  ty základní kritéria toho objektu,
 • 00:05:31 který má být postaven.
  Ale především, aby povolený objekt,
 • 00:05:36 ať už je to na vsi,
  nebo v centru města,
 • 00:05:39 zapadal do toho celkového rámce
  a pomohl vytvořit prostředí
 • 00:05:43 toho moderního prostoru,
  který zaručuje pohodu bydlení
 • 00:05:50 nejen těm uživatelům,
  ale celému tomu okolí.
 • 00:05:56 Ona totiž ta neúcta toho domu
  k tomu okolí je vidět na všem.
 • 00:06:02 Je to ta štítová stěna,
  kde je sice pravda, že všechny
 • 00:06:06 ty domy tady mají stejnou výšku,
  ale když se podíváte po celé ulici,
 • 00:06:12 tak ty domy na sebe
  naprosto povlovně navazují.
 • 00:06:19 To místo je památkově chráněné.
 • 00:06:21 A vlastně všude je zachována linie.
 • 00:06:25 A najednou, zcela neuctivě
  k tomu okolí, tento dům
 • 00:06:29 úplně neguje ty veškeré okolní
  linie a staví si linii samostatnou.
 • 00:06:39 A je to skutečně vidět na všem.
 • 00:06:42 Není to otázka jenom
  té štítové stěny,
 • 00:06:45 ale je hned třeba
  i otázka toho plotu.
 • 00:06:47 Takže se spíš jedná o to,
  že nějaké ty nové stavby
 • 00:06:51 v této zástavbě jsou spíš otázkou
  vkusu a slušnosti těch stavebníků.
 • 00:07:00 No ale je to také věc
  urbanismu města Brna,
 • 00:07:03 které hlídá odbor územního
  plánování a rozvoje.
 • 00:07:05 Měl by ho hlídat.
 • 00:07:07 Protože se vychází z územního
  plánu města, který je závazný.
 • 00:07:11 Vyhláška města Brna tedy neplatí?
 • 00:07:13 Prosím vás, vyhláška
  města je obecně závazná!
 • 00:07:16 Ale ta vyhláška říká,
  že v této lokalitě
 • 00:07:20 jsou stavby a přístavby možné.
 • 00:07:25 Za předpokladu, že nebude narušena
  výšková zástavba dané lokality.
 • 00:07:31 Ale toto nejsou tři patra.
  To jsou minimálně patra čtyři
 • 00:07:35 a plus ještě ty podkrovní byty.
  Je krásně vidět, že ta stavba
 • 00:07:41 začíná už tady a od toho
  se táhnou další tři patra a to,
 • 00:07:47 co z tohoto místa není vidět,
  tak ještě je tam podkrovní část.
 • 00:07:53 Takže to není otázka srovnání toho,
  že by zde vznikla moderní
 • 00:07:58 tří patrová budova v zóně,
  kdy už sem tam se nějaká
 • 00:08:01 třípatrová budova nachází, ale je
  to o tom, že vznikla budova čtyř
 • 00:08:05 a z určitého pohledu pětipatrová.
 • 00:08:10 Čili ty domy, které jsou
  v této zástavbě, všechny skutečně,
 • 00:08:14 mají okolo sebe zahrádku
  k příjemnému bydlení.
 • 00:08:17 Když se pan kameraman natočí,
  tak ukáže,jak ty zahrádky vypadají.
 • 00:08:21 To jsou takové malé,
  příjemné městské zahrádky.
 • 00:08:26 Je to zvláštní forma městského
  bydlení, která je všude dodržovaná.
 • 00:08:33 Jsou tady větší vily, které mají
  kolem sebe standardní zahradu.
 • 00:08:37 A jsou tady řadově umístěné domy,
  které mají jenom ty malé zahrádky.
 • 00:08:42 A tady najednou místo
  zahrádek vzniká parkoviště.
 • 00:08:46 V tomto sporu ten stavební
  úřad má rozhodně právo
 • 00:08:51 stanovit použité materiály.
  Na to, aby to bylo přiměřené,
 • 00:08:55 má právo stanovit určité
  limity barevnosti těch fasád.
 • 00:09:01 Samozřejmě může tímto způsobem
  ovlivnit i architekturu objektu.
 • 00:09:07 Přinejmenším i pomocí těch
  technických prostředků,
 • 00:09:10 které ty sousedy
  mohou nějakým způsobem omezit.
 • 00:09:16 Začalo se stavět, aniž by
  bylo vyčkáno na stavební povolení.
 • 00:09:20 No a později stavba
  byla dodatečně povolena.
 • 00:09:23 Investor samozřejmě zaplatil
  jakousi pokutu, o tom není sporu.
 • 00:09:28 Ale my jsme přesvědčeni,
  a to není otázka jenom této stavby,
 • 00:09:32 ale jaksi praktické realizace
  toho stavebního práva u nás.
 • 00:09:36 Že ti investoři
  už s tím předem kalkulují.
 • 00:09:40 A že počítají s tím,
  že to porušování práva
 • 00:09:43 se jim v tomto případě vyplatí.
 • 00:09:45 Je třeba říci, že stavební úřad
  nemá nějakou přímou kompetenci,
 • 00:09:49 aby stavebníkovi zakázal provádět
  stavbu. On může, pokud zjistí,
 • 00:09:55 že ta stavba je nepovolená,
  zahájit řízení o pokutě.
 • 00:10:01 Což se v tomto případě stalo,
  dokonce opakovaně stavební úřad
 • 00:10:04 vedl se stavebníkem sankční řízení,
  ve kterém ho pokutoval za to,
 • 00:10:10 že ty stavební práce
  probíhaly načerno, bez povolení.
 • 00:10:14 To všechno proběhlo.
  Druhá věc je, že v konečném
 • 00:10:18 důsledku ta stavba nakonec
  byla dodatečně povolená
 • 00:10:22 a manželé Házovi se po té,
  co bylo neúspěšné jejich odvolání
 • 00:10:26 na magistrátu, rozhodli podat
  správní žalobu ke krajskému soudu.
 • 00:10:32 Ta pražská realitní kancelář,
  která zakoupila nemovitost,
 • 00:10:36 přestavěla ji tady z té
  rodinné vily na pětibytový dům.
 • 00:10:44 A nabízí ho k pronájmu,
  nebo k prodeji?
 • 00:10:46 K prodeji.
 • 00:10:48 Ještě v době, kdy to bez
  stavebního povolení dostavovali,
 • 00:10:51 tak už měli inzeráty,
  které nabízeli za 42 000,-
 • 00:10:56 za metr čtvereční plochy k bydlení.
 • 00:11:03 Je pravdou, že ta stavba, jako
  taková, byla zahájena v momentě,
 • 00:11:06 kdy ještě stavební
  povolení nebylo vydáno.
 • 00:11:08 Můj klient za to byl postižen
  a to postižení akceptoval.
 • 00:11:13 Obávám se, se znalostí
  praxe těch kauz, že čím déle
 • 00:11:17 tady ta stavba bude stát, tím menší
  je šance na zjednání nápravy.
 • 00:11:25 Zákonodárce jako by spoléhá
  na tu autoritu těch památkářů.
 • 00:11:30 Že ten stavební odbor
  to bude brát doslova a vážně.
 • 00:11:36 Je to jistě otázka jednání.
  Zákon nedává stavebnímu úřadu
 • 00:11:41 možnost zamítnout návrh
  na to stavební povolení,
 • 00:11:45 má-li to ty formální náležitosti.
 • 00:11:51 Ale nicméně to, co ten
  památkový odbor tam navrhuje,
 • 00:11:54 aby se to snížilo a upravilo,
  to mělo být podnětem
 • 00:11:59 pro stavební úřad, aby v tomto
  směru s tím investorem jednal.
 • 00:12:04 Aby ho do značné míry argumentem
  v tom obecném zájmu jednání
 • 00:12:11 o takové citlivé oblasti,
  jako je ten vilový areál
 • 00:12:16 v Masarykově čtvrti,
  který byl považován
 • 00:12:19 z urbanistického hlediska
  za jednu z výjimečných prostor
 • 00:12:26 brněnské moderní architektury
  mezi oběma válkami,
 • 00:12:31 tak aby se v tomto směru
  investoři usměrnili.
 • 00:12:41 Skryté tirulky
  Martina Vrbská
 • 00:12:42 .

Související