iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 10. 2007
20:25 na ČT2

1 2 3 4 5

56 hlasů
4290
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Kam s barokní sochou?

Spis. zn. VOP 5225/2006

Případ zákonné ochrany ohrožené památky

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - Kam s barokní sochou? Spis.zn.: VOP 5225

 • 00:00:13 Před námi se otevírá příběh,
  který píše život.
 • 00:00:17 Ukážeme vám případy,
 • 00:00:19 které pro mnohé z vás byly
  noční můrou,
 • 00:00:21 než se dostaly na stůl
  veřejnému ochránci práv.
 • 00:00:26 Péče o památky má v ČR
  dlouholetou tradici.
 • 00:00:29 Zákon ukládá vlastníkům
  řadu povinností.
 • 00:00:32 Musí o památku pečovat,
  zabránit jejímu poškození,
 • 00:00:35 odcizení nebo jakémukoliv
  jinému znehodnocení.
 • 00:00:39 Přemístění památky je možné
  pouze se souhlasem úřadů
 • 00:00:42 za velice přísných okolností.
 • 00:00:45 O tom, co se dělo s přemisťováním,
 • 00:00:48 by mohl vyprávět sv.Jan Nepomucký,
  který stával v tomto výklenku
 • 00:00:53 v obci Bratčice.
 • 00:00:56 Já jsem tuto sochu zakoupila
  v roce 1990 společně s domem.
 • 00:01:00 Na každé byla zvláštní smlouva.
 • 00:01:08 Tuto sochu jsem zakoupila
  jako věc movitou.
 • 00:01:10 Když jsem ji kupovala,
  nebyla kulturní památkou.
 • 00:01:12 To jsem měla zjištěné.
 • 00:01:15 Po 14 letech, kdy jsem potřebovala
  z vážných důvodů,
 • 00:01:19 po třech úmrtí v rodině,
  prodat dům a sochu,
 • 00:01:22 tak jsem zjistila, že moje socha
  bez mého vědomí
 • 00:01:26 a jakékoliv možnosti vyjádřit se,
 • 00:01:29 byla Ministerstvem kultury
  zapamátkována.
 • 00:01:32 Já jsem potom v archivu
  Ministerstva kultury zjistila,
 • 00:01:35 že byla za účastníka řízení
  přibrána bývalá majitelka sochy.
 • 00:01:41 Ta Ministerstvo kultury
  při zapamátkovávání
 • 00:01:46 2x upozornila na to,
  že už s tím nemá nic společného.
 • 00:01:50 Já jsem neměla možnost
  celou dobu se k tomu vyjádřit.
 • 00:01:54 Když jsem dům chtěla prodat,
  tak jsem prvně udělala nabídku
 • 00:01:59 obci Bratčice, která ovšem tuto
  moji nabídku nevyužila.
 • 00:02:04 Chtěla po mně, abych podepsala,
  že socha je nemovitá.
 • 00:02:11 S tím jsem nemohla souhlasit,
 • 00:02:13 protože já jsem koupila
  věc movitou.
 • 00:02:16 Paní doktorka Rektorová
  se vyjadřovala v tom smyslu,
 • 00:02:18 že v původním řízení o zápisu
  do seznamu kulturních památek,
 • 00:02:21 že o něm nevěděla.
 • 00:02:27 Je nutno říci, že to řízení
  probíhalo právě při změně
 • 00:02:29 vlastnictví k domu a k soše.
 • 00:02:32 V obci lze dohledat dopisy,
 • 00:02:34 kdy můj předchůdce,
  bývalý starosta,
 • 00:02:37 paní doktorku Rektorovou,
  již v červnu v roce 1991 vyzývá,
 • 00:02:42 nechť se o dům a sochu postará,
  protože je v nevalném stavu.
 • 00:02:47 Mimochodem tam konstatoval,
 • 00:02:49 že probíhá řízení o zápisu sochy
  do seznamu kulturních památek.
 • 00:02:53 Mezitím se dům dostával
  do velice složité situace.
 • 00:02:57 Já jsem začala ministerstvo
  a příslušné instituce obcházet
 • 00:03:03 a bombardovat dopisy.
 • 00:03:05 Začala jsem je upozorňovat,
  že bych prostě potřebovala,
 • 00:03:07 aby se to přemístilo.
 • 00:03:09 Prakticky na dvou směrech
  probíhalo jednání
 • 00:03:13 ohledně té sochy.
 • 00:03:15 Ta část ministerstva, která měla
  rozhodovat o přemístění,
 • 00:03:18 tvrdila, že je to věc nemovitá.
 • 00:03:21 Ta část, která měla rozhodnout
  o evidenci, ta to přemístila
 • 00:03:27 na ředitele Národního památkového
  úřadu v Praze.
 • 00:03:31 Od tehdejšího pana ředitele,
  to byl pan doktor Hájek,
 • 00:03:35 jsem dostala dopis,
  ve kterém bylo napsáno,
 • 00:03:38 že pokud jsem získala tu věc
  jako věc movitou,
 • 00:03:40 že s tou věcí jako s movitou
  mám nakládat.
 • 00:03:44 Podle Zákona o památkové péči,
  pokud máte věc movitou,
 • 00:03:50 podle paragrafu 18,
 • 00:03:52 pokud ji přemisťujete
  ze soukromého pozemku
 • 00:03:54 na soukromý pozemek,
 • 00:03:56 nepotřebujete od nikoho
  žádné povolení.
 • 00:04:00 My jsme paní dr.Rektorovou
  několikrát opakovaně vyzývali,
 • 00:04:04 aby plnila svoje vlastnická práva
  a s tím související povinnosti.
 • 00:04:08 Aby se postarala o obě nemovitosti.
  Ona to nikdy neučinila.
 • 00:04:12 Ten stav směřoval až do roku 2005,
  kdy obci těsně před koncem roku
 • 00:04:20 nabídla paní dr.Rektorová
  k odkoupení jak dům, tak sochu.
 • 00:04:25 Požadovala částku 460 tisíc Kč.
 • 00:04:29 Zastupitelstvo odsouhlasilo.
 • 00:04:32 Tento stav se pohyboval
  až do poloviny února,
 • 00:04:35 kdy prostě různým odkládáním,
 • 00:04:38 změnami v navrhovaných
  materiálech,
 • 00:04:41 došlo náhodně k tomu,
  že jsme zjistili,
 • 00:04:44 že paní dr.Rektorová,
  přestože jedná s námi o prodeji
 • 00:04:48 a dolaďuje niance smluv,
  jak se sama vyjadřovala,
 • 00:04:51 tak dům, pak už jenom dům,
  to je potřeba zdůraznit,
 • 00:04:55 nabízí formou realitních kanceláří
  k prodeji.
 • 00:04:58 Obrátila jsem se na znalce.
 • 00:05:00 Požádala jsem ho o posudek
  k tomu domu.
 • 00:05:03 K mému překvapení závěr znalce
  byl pro mě docela strašný,
 • 00:05:07 protože mi řekl, že dům je
  ve vysoce havarijním stavu.
 • 00:05:11 A ta kulturní památka, ta socha,
  je bezprostředně ohrožena.
 • 00:05:16 Já jsem se tam byl podívat
  při jedné pracovní cestě,
 • 00:05:29 kdy ještě byla socha na místě
  v Bratčicích.
 • 00:05:31 Stav samotné sochy není
  samozřejmě nějaký špatný.
 • 00:05:35 Problém spočíval v domku,
  který za tou sochou stál.
 • 00:05:38 A který podle tehdejšího vlastníka,
  paní doktorky Rektorové,
 • 00:05:41 ohrožoval tu památku.
 • 00:05:44 Z toho důvodů měla povinnost
  se obrátit ze zákona na úřad
 • 00:05:47 a řešit ohrožení památky.
 • 00:05:49 Když jsem zjistila,
  že situace je takhle vážná,
 • 00:05:52 tak jsem se rozhodla jako majitel,
 • 00:05:55 který zodpovídá za svoji nemovitost
  a za kulturní památku,
 • 00:05:58 tu kulturní památku zachránit.
 • 00:06:00 Provedla jsem 2 pokusy
  o odvoz sochy.
 • 00:06:03 První byl 18.4.2006.
 • 00:06:07 To mi bylo zabráněno v odvozu.
 • 00:06:09 Další pokus byl 29.5.2006,
 • 00:06:13 kdy se mi sochu podařilo zachránit
  a odvézt.
 • 00:06:25 Jako úřad jsme poprvé vstoupili
  do celé kauzy
 • 00:06:27 v polovině dubna loňského roku,
 • 00:06:30 kdy už byla nějakým způsobem
  rozjetá bez našeho vědomí.
 • 00:06:34 Památkový ústav v Brně jednal
  s majitelkou.
 • 00:06:37 Ona sama žádala,
  jak jsme později zjistili,
 • 00:06:42 Ministerstvo kultury o souhlas
  s přemístěním památky.
 • 00:06:47 My jsme se jí snažili vysvětlit,
 • 00:06:51 že podle paragrafu 18
  památkového zákona
 • 00:06:55 kompetentní k rozhodnutí
 • 00:06:57 o přemístění nemovité
  kulturní památky
 • 00:07:00 je Ministerstvo kultury.
 • 00:07:02 Já jsem tu sochu zachránila.
  Svůj majetek jsem si odvezla.
 • 00:07:06 Prakticky jsem nepotřebovala
  od nikoho,
 • 00:07:09 že to byla movitá věc,
  žádné povolení.
 • 00:07:11 Dále se mnou bylo jednáno
  jako s majitelem
 • 00:07:14 kulturní památky nemovité.
 • 00:07:17 Rozvinul se proti mně
  obrovský byrokratický boj
 • 00:07:20 s cílem mně o tuto sochu
  nějakým způsobem připravit.
 • 00:07:26 Bylo vydáno z Městského úřadu
  Židlochovice předběžné opatření,
 • 00:07:29 podle kterého jsem měla sochu,
  ten můj majetek,
 • 00:07:33 odvézt do obce Bratčice.
 • 00:07:36 Odmítla jsem toto udělat,
  protože to byl protizákonný postup.
 • 00:07:38 Obrátila jsem se na úřad
  ombudsmana.
 • 00:07:43 Výsledkem bylo, že po půl roce
  předběžné opatření bylo zrušeno.
 • 00:07:51 Šlo bohužel o typický obraz
  chování orgánů státní správy
 • 00:07:59 v oblasti ochrany památek.
 • 00:08:03 Památkový zákon roku 1988
  volá po nové koncepci.
 • 00:08:16 Byl postaven na autoritě státu,
  který byl moudrým správcem všeho.
 • 00:08:20 Neuměl předvídat, že mohou
  do té hry vstupovat jednotlivci
 • 00:08:23 jako majitelé nemovitých památek,
 • 00:08:26 zejména velkých kulturních památek.
 • 00:08:29 V tomto případě paní doktorka
  koupila dům v dezolátním stavu.
 • 00:08:34 Koupila sochu sv.Jana Nepomuského
  v dobrém relativním stavu,
 • 00:08:39 která byla vkomponována
  do architektury té fasády domu.
 • 00:08:44 Jako 2 předměty.
  protože existují 2 smlouvy.
 • 00:08:48 Podle našich informací nevěděla
  v té době,
 • 00:08:52 že socha je kulturní památkou
 • 00:08:55 nebo že probíhá řízení
  o kulturní památce,
 • 00:08:58 což lze těžko dokázat,
  protože koncepce zákona
 • 00:09:03 dovolí prohlásit cokoliv
  kulturní památkou,
 • 00:09:08 aniž by o tom uživatel
  nebo vlastník
 • 00:09:11 nějakým způsobem věděl.
 • 00:09:14 Došlo k nepředvídané situaci,
  že dr.Rektorová s pocitem,
 • 00:09:22 řekl bych chráněného
  a privilegovaného vlastnictví,
 • 00:09:26 chtěla s tím předmětem nakládat
  jako se svým.
 • 00:09:30 Celkem jí nebylo dost jasné,
 • 00:09:34 že tady platí určitý režim
  omezení a souhlasů,
 • 00:09:39 kromě jejího vlastnického
  práva také,
 • 00:09:43 řekl bych povinnost státu
  a obecních úřadů
 • 00:09:47 se o ty památky starat.
 • 00:09:50 Vrchol tomu potom nasadila
  situace, že dlouho nebylo jasné,
 • 00:09:55 jestli ta kulturní památka
  je movitá nebo nemovitá.
 • 00:09:59 To jsou 2 rozdílné režimy.
 • 00:10:03 Seznam kulturních památek
  je v podstatě jeden.
 • 00:10:12 Akorát je rozlišeno,
 • 00:10:13 zda jsou památky mobilní
  nebo nemobilní.
 • 00:10:16 Exteriérová sochařská díla
  byla vždycky prohlašována
 • 00:10:20 jako nemovitá kulturní památka.
 • 00:10:23 Současná legislativa nařizuje,
  že nemovitou kulturní památku,
 • 00:10:26 její transport na jiné místo
  povoluje Ministerstvo kultury
 • 00:10:29 po vydání vyjádření
 • 00:10:32 Památkového ústavu
  a příslušného městského úřadu.
 • 00:10:36 Problém určitý kolem toho je
  v tom smyslu,
 • 00:10:46 jestli socha byla nebo nebyla,
  je nebo není kulturní památkou.
 • 00:10:49 Tady se různé názory
  trošičku rozcházejí a míjejí.
 • 00:10:53 Ze strany Ministerstva kultury
  celkem jasně z materiálů vyplývá,
 • 00:10:56 že v době transferu té sochy
  nebyla kulturní památkou.
 • 00:10:59 Tam byly určité procesní
  nedostatky ve chvíli,
 • 00:11:02 kdy na ten seznam socha
  byla dávána,
 • 00:11:05 protože vlastník tehdy nebyl
  účastníkem řízení.
 • 00:11:09 To znamená z těchto důvodů,
 • 00:11:11 těch chyb v procesním řízení,
  ke kterým se ministerstvo přiznává,
 • 00:11:15 tak socha nebyla kulturní památkou.
 • 00:11:18 To znamená, že vlastní transfer
  sochy není problémem.
 • 00:11:22 Podle vyjádření Národního
  památkového ústavu v Brně,
 • 00:11:27 ani transfer, ani umístění sochy,
 • 00:11:31 snad je opět pod přístřeškem,
  jako to bylo,
 • 00:11:34 neznamenalo pro tu sochu
  žádné ohrožení.
 • 00:11:37 Nicméně ta socha je
  cennou barokní památkou.
 • 00:11:40 Právě proto se v současné době
  uvažuje o jejím zapsání
 • 00:11:44 na seznam kulturních památek.
 • 00:11:52 Žádný přípis z Ministerstva kultury
  i z jiného orgánu nám nepřišel.
 • 00:11:56 Myslím si, protože jsme příslušný
  orgán k tomuto řešení,
 • 00:11:59 a to řízení probíhá,
  že bychom měli být jedni z prvních,
 • 00:12:02 kteří by toto měli dostat
  na vědomí.
 • 00:12:12 Ta evidence neodpovídá
  skutečnému stavu,
 • 00:12:14 i když v tomto případě
  je to velmi sporné,
 • 00:12:17 protože ministerstvo prohlásilo
  sochu za kulturní památku.
 • 00:12:21 Před asi měsícem nám přišla
  žádost od ministerstva
 • 00:12:24 o vyjádření se k prohlášení sochy
  za kulturní památku.
 • 00:12:31 Takže my jsme na to reagovali
  a vyjádřili jsme se k této žádosti.
 • 00:12:35 Nicméně nám není jasné,
 • 00:12:37 jak může být zahájeno řízení
  o prohlášení kulturní památky,
 • 00:12:40 když ta památka podle evidence
  existuje jako kulturní památka,
 • 00:12:45 ta socha předmětná.
 • 00:12:47 Nejsme informováni o tom,
  že by to prohlášení,
 • 00:12:52 které bylo učiněno dříve
  jako rozhodnutí,
 • 00:12:54 bylo zase rozhodnutím zrušeno.
 • 00:12:57 Existují nějaké kontrolní
  mechanismy na ministerstvu,
 • 00:13:01 aby k takovéto situaci nedocházelo?
 • 00:13:04 Někdy se socha za památku prohlásí,
  15 let je za památku vedená,
 • 00:13:08 pak se z procesních důvodů
  odpamátkuje,
 • 00:13:12 pak se to zase zapamátkuje.
 • 00:13:14 Samozřejmě tento případ sochy
  z Bratčic je specifický.
 • 00:13:20 K tomu přistoupil navíc fakt
  celkem dynamické personální výměny
 • 00:13:25 na Ministerstvu kultury.
 • 00:13:27 Je pravda, že celým tím řízením,
  které se vyvolalo,
 • 00:13:31 tak se na tu sochu upozornilo.
 • 00:13:34 Odborníkům se zdálo,
 • 00:13:38 že je opravdu natolik cennou
  barokní památkou,
 • 00:13:40 že by na seznam rozhodně patřila.
 • 00:13:43 Aby do budoucna k procesním
  chybám nedocházelo,
 • 00:13:47 tak se vlastně to řízení obnovuje.
 • 00:13:50 Kontrolní mechanismy fungují.
 • 00:13:53 To vidíme i v tom, že ministerstvo
  se k pochybení přiznává.
 • 00:13:57 Do budoucna se chce vyvarovat
  podobných kroků,
 • 00:14:01 které by třeba mohly zapříčinit
  nějaké problémy.
 • 00:14:05 V čem bylo zásadní pochybení
  v tomto příběhu?
 • 00:14:10 Došlo k tomu, že na počátku,
  když se stěžovatelka snažila
 • 00:14:15 ten stav nějakým způsobem
  legalizovat,
 • 00:14:26 tak nemohla po delší dobu dostat
  od ministerstva jasnou odpověď,
 • 00:14:29 o jakou památku se jedná,
  zda je movitá či nemovitá.
 • 00:14:33 Dál k tomu přistoupil problém,
  že úřady, když se dozvěděly,
 • 00:14:36 že dům je v havarijním stavu,
 • 00:14:39 stěžovatelku začaly obviňovat
  z toho, že nečinila opatření,
 • 00:14:45 aby ten dům nepadal,
  aby v havarijním stavu nebyl.
 • 00:14:49 Problém je v tom,
  že zákon o státní památkové péči
 • 00:14:52 tuto věc takto neřeší.
 • 00:14:54 V momentě, kdy památka je
  ohrožena,
 • 00:14:56 mají úřady povinnost zakročit.
 • 00:14:58 A to i za situace, kdy vlastník
  by byl dokonce nečinný.
 • 00:15:04 Tím vytvořily prostor
  pro její svépomocnou akci,
 • 00:15:08 která vyústila v to,
 • 00:15:10 že nakonec tu památku
  z Bradčic odvezla do Brna.
 • 00:15:24 Já jsem prakticky rok a půl
  bojovala o tento svůj majetek.
 • 00:15:28 Bylo napsáno kolem 160 dopisů
  na různé instituce a organizace.
 • 00:15:32 Především na Ministerstvo kultury,
  na Jihomoravský kraj,
 • 00:15:35 na MPÚ Praha, na MPÚ Brno,
 • 00:15:38 na Městský úřad Židlochovice.
 • 00:15:41 Co se odehrávalo tady,
  to je štos papírů.
 • 00:15:43 To je skutečně handrkování,
 • 00:15:46 ve kterém aktivity dr.Rektorové
  vypadají jako jediné rozumné.
 • 00:15:56 Těch papírů, těch rozhodnutí,
  bohužel ani ne rozhodnutí,
 • 00:16:02 těch přípisů putovalo po území
  tohoto státu štosy.
 • 00:16:09 Poučení by mělo být
  nejen jako inspirace
 • 00:16:22 pro podobné aktivity,
 • 00:16:23 ale když už tu památku mám,
  tak si ji musím střežit.
 • 00:16:26 Eventuálně i za cenu určitých
  nákladů postarat.
 • 00:16:31 Titulky zpracovala Yveta Bartlová
 • 00:16:36 .