iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 10. 2006
19:55 na ČT2

1 2 3 4 5

46 hlasů
3130
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Žluté linky

Spis. zn. VOP 3675/2005

Stížnosti uživatelů internetu, spor o účtování tzv. „žluté linky“

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - "Žluté linky". Spis.značka VOP 3675/2005

 • 00:00:13 Před námi se otevírá
  nekonečný příběh,
 • 00:00:15 který píše život.
 • 00:00:17 Ukážeme vám případy,
  které pro mnohé z vás
 • 00:00:19 byly noční můrou,
  než se dostaly na stůl
 • 00:00:22 veřejnému ochránci práv.
 • 00:00:26 Od roku 2003 se na veřejného
  ochránce práv obracely
 • 00:00:29 desítky stěžovatelů s podněty,
  které se týkaly neúměrné výše
 • 00:00:33 vyúčtování za užívání internetu
  a telekomunikační služby
 • 00:00:37 poskytnuté
  společností Český Telecom.
 • 00:00:40 A také na následný postup
  Českého telekomunikačního úřadu,
 • 00:00:43 který potvrdil zamítnutí
  reklamace stěžovatelů.
 • 00:00:47 Ukázalo se ale,
  že se do podobné situace dostaly
 • 00:00:49 tisíce uživatelů internetu.
  Než se dostaneme ke dvěma
 • 00:00:53 konkrétním případům,
  zkusme pojmenovat problém obecně.
 • 00:00:58 To se děje pomocí speciálního
  softwarového prográmku,
 • 00:01:02 kterému se říká dialer.
 • 00:01:08 Ten si buďto vědomky nebo
  nevědomky stáhnete z internetu
 • 00:01:12 pokud se připojíte prostřednictvím
  vytáčeného přístupu,
 • 00:01:15 tzn. přes modem,
  na nějakou internetovou stránku,
 • 00:01:18 najdete si příslušnou stránku
  poskytovatele obsahu,
 • 00:01:21 který je zvláštní, speciální.
 • 00:01:24 Erotická stránka
  je typickej příklad.
 • 00:01:27 Na něm jsou tyhle ty dialery
  umístěny a vy kliknutím na něj
 • 00:01:32 si ho instalujete
  do svého počítače
 • 00:01:34 a dojde k přenastavení modemu,
  který ukončí to spojení
 • 00:01:38 na internetovou stránku
  přes klasické internetové
 • 00:01:42 připojovací číslo a vytočí
  nové připojení s vyšším tarifem.
 • 00:01:47 Pane inženýre, co vás napadlo,
  když jste poprvé
 • 00:01:49 uviděl vyúčtování?
 • 00:01:52 Zhrozil jsem se.
 • 00:01:55 Nevěděl jsem, jak je to možný,
  ale za chvíli jsem na to přišel.
 • 00:02:04 Samozřejmě z "Žluté linky".
 • 00:02:07 V té době toho bylo
  na internetu spousta.
 • 00:02:13 Zlé tušení se za chvíli potvrdilo.
 • 00:02:17 -Kolik to dělalo tehdy?
  -17 tis. Kč.
 • 00:02:19 17 tis. Kč.
 • 00:02:21 Dostal jsem vyúčtování
  za měsíc květen roku 2004.
 • 00:02:30 Telecom mi připravil
  takové překvapení,
 • 00:02:36 že mi účtoval tarif zvláštních
  služeb v ceně 60 Kč za min.
 • 00:02:47 Tyto služby jsem si neobjednal.
 • 00:02:51 V žádném přístupovém programu
  Telecomu nejsou a nebyly.
 • 00:02:58 Tak jsem se odvolal,
  nebo reklamoval jsem to.
 • 00:03:04 Reklamaci samozřejmě
  Telecom zamítl.
 • 00:03:11 Historka "Žlutých linek" je z mála,
  skutečně z mála, historek,
 • 00:03:17 kde jsme nezvítězili,
  ačkoli jsme byli upřímně
 • 00:03:20 přesvědčeni o tom,
  že naši stěžovatelé mají pravdu.
 • 00:03:25 Že je to otázka
  i orgánů státní správy,
 • 00:03:31 aby v té věci,
  která byla i mediálně populární,
 • 00:03:36 byla zjednána jednoznačně náprava,
  aby byly jasně definovány
 • 00:03:39 kompetence orgánů státní správy
  a těch smluvních partnerů
 • 00:03:43 v těch sítích.
  Nakonec věc skončila tak,
 • 00:03:48 že sice někteří provozovatelé
  dostali pokutu za to,
 • 00:03:53 že rozvolnili pravidla o tom,
  kdo komu jakou službu poskytne.
 • 00:04:00 Ti konkrétní občané,
  kteří padli do té pasti
 • 00:04:03 "Žlutých linek", byli nuceni,
  to je zase komunikační diktát:
 • 00:04:08 Když nezaplatíš, tak tě odpojíme.
  Tam se těžko diskutuje.
 • 00:04:13 Byli nuceni astronomické
  a nesmyslné účty
 • 00:04:18 ve prospěch jakýchsi anonymních,
  pro mě stále anonymních,
 • 00:04:24 podnikatelských subjektů,
  s vědomím tzv. solidního podniku
 • 00:04:31 jako je Telecom,
  a pod ochranou orgánů
 • 00:04:34 státní správy, zaplatit.
 • 00:04:36 Zhruba počátkem roku 2003
  se na nás začalo obracet
 • 00:04:41 stále více a více spotřebitelů,
  kteří byli poškozeni
 • 00:04:47 tímto způsobem,
  a vzhledem k tomu,
 • 00:04:50 že ty částky mnohdy šly
  do desetitisíců,
 • 00:04:52 výjimečně byly i statisícové.
  Tak jsme potom vydávaly výzvy
 • 00:04:57 pro spotřebitele, zjišťovali jim
  informace o problému.
 • 00:05:03 Umožnili jsme jim
  předat nějaké informace
 • 00:05:06 a doporučení, jak se chovat.
 • 00:05:08 Těch kroků bylo několik.
  Samozřejmě, že to bylo oznámení
 • 00:05:12 policii, oznámení Českému
  telekomunikačnímu úřadu.
 • 00:05:17 Zajištění, pokud možno, důkazních
  prostředků v můj prospěch.
 • 00:05:28 Když Telecom neuznal reklamaci,
  doporučili mi,
 • 00:05:33 že se mám obrátit
  na Český telekomunikační úřad.
 • 00:05:38 Tam jsem se samozřejmě
  obrátil a za částku 100 Kč
 • 00:05:44 bylo zahájeno řízení.
  Po nějakém čase
 • 00:05:50 jsem dostal zprávu,
  že vina je na mé straně,
 • 00:05:57 že došlo k připojení
  z mého počítače.
 • 00:06:01 To já prakticky nepopírám.
  Já nepopírám, že došlo ke spojení
 • 00:06:06 z mého počítače,
  ale v žádném případě
 • 00:06:09 to nebylo mým úmyslem.
  Já jsem to spojení nepožadoval.
 • 00:06:14 My jsme nevěděli
  jaká to byla společnost.
 • 00:06:16 Později jsme se dozvěděli,
  že máme obchodní vztah uzavřený
 • 00:06:21 se společností Český Telecom,
  ale ta to volání přepojuje dál,
 • 00:06:28 takže volání bylo přepojováno
  do sítě společnosti Aliatel.
 • 00:06:35 Společnost Aliatel byla tenkrát
  současně provozovatelem čísla
 • 00:06:41 se zvláštní tarifikací -
  číslo: 976700053.
 • 00:06:47 A společnost Aliatel
  pro ni poskytovala službu obsahu.
 • 00:06:51 Společnost, která sídlila
  na Panenských ostrovech,
 • 00:06:54 myslím, že se jmenovala
  "Tencom Line".
 • 00:07:00 Český telekomunikační úřad
  se zachoval tak,
 • 00:07:05 že ta věc není v jeho působnosti,
  nebo že tu věc nemůže nikomu
 • 00:07:11 připisovat k tíži, že je to
  vlastně všecko v pořádku.
 • 00:07:17 On má mít ale nějakou
  regulační funkci?
 • 00:07:19 Já jsem si to vždycky myslel.
  Proto je ten státní interes
 • 00:07:24 v té soukromo-podnikatelské
  oblasti telekomunikací,
 • 00:07:29 že tam musí být nějaký rozhodčí,
  který bude ten celospolečenský
 • 00:07:35 zájem a jakási pravidla
  fair-play respektovat.
 • 00:07:40 Předpokládal jsem,
  že tady to nebude
 • 00:07:43 skutečně žádný problém,
  že ochrání nejen určitá pravidla
 • 00:07:49 toho trhu, což možná skutečně
  udělal těmi pokutami,
 • 00:07:55 ale že by taky ochránil
  toho občana - spotřebitele -
 • 00:07:59 což tedy neudělal.
 • 00:08:01 Vůbec se nezabývali tím,
  jak došlo k poskytnutí
 • 00:08:05 tady té "Žluté linky".
  Jestli náhodou nedošlo
 • 00:08:11 k rozporu s ochranou
  hospodářské soutěže,
 • 00:08:14 eventuelně třeba přímo
  ke kriminálním praktikám.
 • 00:08:16 Tímhle se vůbec nezabývali
  a natvrdo tu námitku zamítli.
 • 00:08:21 Tady dokonce proběhly
  2 vlny těch "Žlutých linek".
 • 00:08:25 Ty 1. signály jsou staršího data,
  ta reakce Telekomunikačního úřadu
 • 00:08:31 valná nebyla, ale mediální ohlas
  způsobil, že to pirátství,
 • 00:08:37 to je vyloženě pirátství
  v té síti, ztichlo.
 • 00:08:42 My jsme se dokonce domnívali,
  že už je to technicky vyřešeno,
 • 00:08:47 načež se objevila 2. vlna,
 • 00:08:51 která možná maličko slevila,
  ale proběhla.
 • 00:08:57 Musela přinést slušné příjmy
  těm "Žlutým linkám".
 • 00:09:03 Jedná se určitým způsobem
  i o selhání etiky podnikání,
 • 00:09:10 jelikož je zde upřednostňována
  varianta: zisk za každou cenu,
 • 00:09:14 před tím, umožnit spotřebiteli
  vybrat si službu, jakou požaduje.
 • 00:09:18 Místo toho je poskytována služba,
  kterou si nevyžádal
 • 00:09:22 a jsou mu za to účtovány
  horentní sumy.
 • 00:09:25 Pokud by Český telekomunikační
  úřad, podle mého názoru,
 • 00:09:27 řádně plnil své povinnosti,
  tak ty následky a dopady,
 • 00:09:33 kdy bylo postiženo několik
  tisíc lidí,
 • 00:09:38 škody šly určitě do desítek
  milionů korun,
 • 00:09:41 možná i sta milionů korun,
  tak mohly mít daleko menší dopad.
 • 00:09:47 V tom případě,
  kdy se předmětem sporu
 • 00:09:51 v rámci vyúčtování stala volání
  na čísla přístupová k internetu
 • 00:09:56 se zvýšeným tarifem,
  tak tam úřad přistupoval
 • 00:10:00 v té době, kdy se ty spory řešily,
  především k tomu,
 • 00:10:07 že Telecom - operátor,
  který poskytuje tu službu
 • 00:10:11 přístupu k internetu,
  tu službu poskytl.
 • 00:10:14 On vám poskytl jako zákazníkovi
  tu možnost připojit se
 • 00:10:18 k internetu a za to si vyúčtuje
  příslušnou částku.
 • 00:10:22 Já jsem se s tím samozřejmě
  nechtěl spokojit,
 • 00:10:26 protože jsem neměl žádný
  důvod k tomu, abych někam volal.
 • 00:10:34 Mimo to s tím číslem
  přístupovým: 972 ... myslím,
 • 00:10:40 bych se normálně s předčíslím
  00 dovolal do Mongolska.
 • 00:10:47 Tak samozřejmě jsem nesouhlasil
  s tím rozhodnutím
 • 00:10:52 Českého telekomunikačního úřadu
  a odvolal jsem se znovu.
 • 00:10:58 Společnost Aliatel dostala,
  a to rozhodnutí je pravomocné,
 • 00:11:04 pokutu v maximální výši za to,
  že poskytovala telekomunikační
 • 00:11:08 služby v rozporu s rozhodnutím
  o přidělení čísla
 • 00:11:12 se zvláštní tarifikací, v rozporu
  s telekomunikačním zákonem,
 • 00:11:16 v rozporu s číslovacím plánem
  Českého telekomunikačního úřadu.
 • 00:11:19 -Jak vysoká ta pokuta byla?
  -5 milionů.
 • 00:11:23 V tomto případě mezi těmi
  uvedenými čísly,
 • 00:11:26 které byly součástí usvědčení
  Aliatelu bylo číslo
 • 00:11:31 pana Ing. Ruseva.
 • 00:11:33 Policie dokonce konstatovala,
  že se jedná, podle jejich názoru,
 • 00:11:37 o trestný čin.
  Proč jste se právě tímto
 • 00:11:40 konkrétním případem,
  když tam byla udělena ta pokuta,
 • 00:11:43 nezabývali víc do hloubky těmi
  okolnostmi toho připojení,
 • 00:11:48 nebo řekněme spíš přepojením?
 • 00:11:50 Já se přiznám, že mé informace
  jsou trošku odlišné.
 • 00:11:57 Já se obávám,
  co jsem měl možnost se seznámit
 • 00:12:00 s těmi podklady, takže to číslo,
  na které byl pan Rusev
 • 00:12:03 přesměrován, nebylo identické
  s čísly, za jejichž chybné
 • 00:12:06 využívání dostal Aliatel pokutu.
 • 00:12:08 -To byla ta řada?
  -Ne, to byly 2 konkrétní čísla.
 • 00:12:11 V tom případě se Aliatelu
  ukládala pokuta,
 • 00:12:16 a to číslo,
  na které byl přesměrován
 • 00:12:18 pan Rusev, bylo odlišné.
 • 00:12:20 Když si prostudujete rozhodnutí
  z Českého telekomunikačního úřadu,
 • 00:12:24 kterým byla udělena pokuta
  společnosti Aliatel,
 • 00:12:26 tak hned na začátku je napsáno:
  že společnost Aliatel
 • 00:12:29 porušila číslovací plán
  a rozhodnutí úřadu
 • 00:12:31 o přidělení čísel
  a číselné řady tím,
 • 00:12:33 že využívala čísla
  v rozporu s účelem,
 • 00:12:35 ke kterému byla přidělena.
  Když se podíváte na stranu 9,
 • 00:12:41 tak přímo zde je uvedeno,
 • 00:12:47 že toto rozhodnutí se týká
  našeho čísla: 976700053.
 • 00:12:54 Pokud jde o tu námitku,
  že jsme rezignovali
 • 00:12:57 na svoji funkci regulátora trhu,
  já si to nemyslím z toho důvodu,
 • 00:13:00 že úřad samozřejmě v okamžiku,
  kdy zjistil
 • 00:13:02 a to už je delší dobu,
  zhruba tak 3 roky,
 • 00:13:04 že se takováto volání objevují
  a dochází k tomu neoprávněnému
 • 00:13:08 přesměrování,
  tak jsme podnikli řadu kroků.
 • 00:13:12 My jsme pro případy,
  kdy se přidělují čísla
 • 00:13:16 těm operátorům,
  pomocí nichž se potom vstupuje
 • 00:13:19 do internetu, zejména ta čísla
  se zvýšeným tarifem,
 • 00:13:23 tak jsme upravili podmínky
  pro používání těch čísel.
 • 00:13:27 Kde jsem vysloveně uvedli zákaz
  toho, aby využívání služeb
 • 00:13:32 na těchto číslech poskytovaných
  bylo umožněno aktivací dialerů,
 • 00:13:39 které se stahují z jiných služeb,
  z jiných přístupových čísel.
 • 00:13:43 A hlavně jsme zahájili
  kontrolní monitorování využívání
 • 00:13:49 těch přidělených čísel
  se zvláštním tarifem.
 • 00:13:53 Musíme chápat, že technika
  se vyvíjí velmi rychle.
 • 00:13:59 Podnikatelské subjekty
  jsou tady od toho,
 • 00:14:04 aby tu techniku využívaly.
  Všechno, co jim poskytuje.
 • 00:14:10 Ovšem musí to být definováno
  v nějakých mezích.
 • 00:14:13 Jednak z té podnikatelské strany,
  jednak z té uživatelské strany.
 • 00:14:17 Nesmí ta technika sloužit k tomu,
  aby potlačovala všeobecná práva
 • 00:14:23 ani toho podnikatele
  ani toho uživatele.
 • 00:14:26 V současně platném zákonu,
  tj. zákon 127/2005
 • 00:14:31 o elektronických komunikacích,
  je právě v paragrafu 2,
 • 00:14:34 odst. 2, výslovně uvedeno,
  že služba obsahu není službou
 • 00:14:38 elektronických komunikací.
  Je tam definice té služby.
 • 00:14:45 Podle současně platné
  legislativy naší
 • 00:14:47 tohle opravdu službou
  elektronických komunikací není.
 • 00:14:52 A teď je otázka,
  jakým způsobem by měl stát,
 • 00:14:56 který v rámci
  té své dozorové činnosti
 • 00:14:59 by měl zajistit,
  aby tahle služba byla poskytována
 • 00:15:04 řádně, v souladu s právem.
 • 00:15:07 Co tam není dostatečně řešeno
  je asi v té oblasti monitoringu,
 • 00:15:14 respektive kontroly chování
  toho poskytovatele obsahu,
 • 00:15:21 který na té stránce
  nemusí důsledně
 • 00:15:29 pro každého zákazníka
  čitelně znázorňovat
 • 00:15:35 o jaký obsah jde,
  jakou cenou je tarifován
 • 00:15:41 a jak dlouho ta daná relace
  bude trvat.
 • 00:15:48 Proto se může stát,
  že ten daný obsah je distribuován
 • 00:15:55 kontinuálně třeba více než
  půl hodiny, třeba 1 hod.,
 • 00:16:03 a potom je možné,
  že ta celková cena vyjde
 • 00:16:06 na několik tisíc a ten zákazník,
  když mu přijde vyúčtování,
 • 00:16:13 tak je z toho velmi překvapen.
 • 00:16:16 Kdyby si dneska stěžovali,
  kdyby se řešil ten případ dnes,
 • 00:16:20 tam je důležité,
  kdy dojde k tomu podání
 • 00:16:23 a podle jaké právní úpravy
  se potom postupuje,
 • 00:16:26 tak nemůžu samozřejmě
  generalizovat,
 • 00:16:29 ale dá se předpokládat,
  že by úřad při tom rozhodování
 • 00:16:34 přihlížel i k té povinnosti
  dneska upravené zákonem
 • 00:16:38 a zkoumal by, zda byla splněna.
  A pokud by se ukázalo,
 • 00:16:40 že nebyla,
  tak by s velkou pravděpodobností
 • 00:16:44 bylo takové podání úspěšné.
 • 00:16:49 V průběhu natáčení došlo
  k jednání veřejného ochránce práv
 • 00:16:52 a předsedy rady Českého
  telekomunikačního úřadu,
 • 00:16:55 který připustil,
  že dosavadní postup úřadu
 • 00:16:57 při rozhodování o námitkách
  poškozených byl chybný.
 • 00:17:01 Ztotožnil se s názorem ochránce,
  že službu obsahu
 • 00:17:04 poskytuje uživatelům
  prostřednictvím služby
 • 00:17:07 elektronických komunikací.
  A patří tedy do působnosti
 • 00:17:10 Českého telekomunikačního úřadu,
  který by se měl zabývat
 • 00:17:14 náležitostmi poskytnutí služby
  se zvláštním tarifem.
 • 00:17:19 Telekomunikační úřad takto bude
  postupovat i v budoucnu.
 • 00:17:22 A stejný bude jeho postup
  i v případech již učiněných
 • 00:17:25 rozhodnutím o námitce,
  kdy došlo k přezkumnému řízení.
 • 00:17:40 Skryté titulky: Alena Kmentová.
 • 00:17:43 .