iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2006
20:55 na ČT2

1 2 3 4 5

46 hlasů
2078
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Neveřejná cesta

Spis. zn. VOP 2903/2003

Spor o průchod Vranovskou pláží

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - "Neveřejná cesta". Spis.značka VOP2903/2

 • 00:00:13 Před námi se otevírá
  nekonečný příběh,
 • 00:00:16 který píše život.
 • 00:00:17 Ukážeme vám případy,
  které pro mnohé z vás
 • 00:00:19 byly noční můrou,
  než se dostaly na stůl
 • 00:00:22 veřejnému ochránci práv.
 • 00:00:25 Na začátku tohoto případu stálo
  pouhých 15 Kč
 • 00:00:28 a nehezky se vyvíjející
  mezilidské vztahy.
 • 00:00:31 Někteří návštěvníci
  Vranovské přehrady
 • 00:00:34 a Sdružení chatařů se obrátili
  na veřejného ochránce práv
 • 00:00:37 se stížností na to,
  že dlouhodobě jim byl zamezován
 • 00:00:41 přístup na veřejné účelové
  komunikace
 • 00:00:44 a ten přístup byl zpoplatňován.
 • 00:00:47 Nakonec, po jisté vzájemné
  dávce vstřícnosti
 • 00:00:50 mezi zainteresovanými stranami,
  se celá situace vyřešila dobře.
 • 00:00:53 A dobře se vyřešily
  i mezilidské vztahy.
 • 00:00:57 My jako Sdružení chatařů
  na Vranovské přehradě,
 • 00:00:59 chataři ve Štítarském lese,
  tam je asi 400 chat,
 • 00:01:05 jsme neměli svobodný průchod
  po veřejné komunikaci
 • 00:01:08 včetně lávky z pláže,
  do Vranova a nebo do Šumné.
 • 00:01:14 A také naopak.
 • 00:01:18 Z Vranova, když přišli návštěvníci
  do Štítarského lesa,
 • 00:01:20 museli projít přes tuto pláž,
  a společnost,
 • 00:01:23 která tohle to vlastnila,
  tak zde vybírala poplatky.
 • 00:01:29 -V jaké výši poplatky byly?
  -Poplatky byly ve výši 10,
 • 00:01:33 pak 15, 20 Kč za osobu.
  Když šla rodina do Vranova
 • 00:01:39 na zámek, museli zaplatit
  třeba 80 Kč nebo 70 Kč,
 • 00:01:44 aniž by ještě došli.
  Nebo do lékárny do Vranova...
 • 00:01:48 Taková byla situace.
 • 00:01:50 Pane řediteli,
  zkuste vy z vašeho pohledu popsat,
 • 00:01:52 a možná si to tady můžeme ukazovat
  na té vaší mapce,
 • 00:01:56 jaká byla situace před pár lety
  z hlediska průchodu přes pláž?
 • 00:02:05 Průchod přes tuto pláž
  byl zpoplatněn.
 • 00:02:07 On je zpoplatněn pořád,
  ale není to za průchod,
 • 00:02:10 je to za užívání veškerých služeb
  na pláži.
 • 00:02:13 Hlavně sociální zařízení
  tam máme zdarma,
 • 00:02:16 uklízí se pláž,
  udržuje se tam pořádek,
 • 00:02:18 jsou tam různé služby.
  Takže, jak se nesprávně říká:
 • 00:02:20 "průchod za pláž" to není,
  ale je to za služby.
 • 00:02:24 Ale jak to bylo tehdy?
 • 00:02:25 Tehdy se vybíralo u mostu.
  Nevybíralo se za most,
 • 00:02:29 ale za vstup na pláž,
  protože jsme soukromá organizace.
 • 00:02:33 Musíme si na provoz pláže
  někde vydělat.
 • 00:02:41 Evropská civilizace,
  ta skutečná evropská civilizace,
 • 00:02:45 se rozvíjela a šířila cestami
  podél řek.
 • 00:02:49 To byla cesta,
  kudy se do tohoto prostoru
 • 00:02:51 dostaly veškeré kulturní statky
  a poznatky.
 • 00:02:55 Tady najednou, proti
  zdravému rozumu, si někdo to,
 • 00:03:00 co vždycky bylo univerzální,
  přivlastnil.
 • 00:03:06 Poslední výkřik toho, že tradice
  komunikace podél řeky,
 • 00:03:12 že se tady udrží,
  je výstavba lávky,
 • 00:03:16 která je velice zajímavým
  architektonickým dílem,
 • 00:03:20 jejímž účelem bylo posílit
  myšlenku chození podél řeky
 • 00:03:26 a spojovat sídla, služby
  a pobyt v přírodě
 • 00:03:32 po této komunikaci.
 • 00:03:34 Tady se skutečně ze dne na den
  vytvořila situace
 • 00:03:38 a lávka se tam stala
  úplně zbytečnou.
 • 00:03:41 To byl přístup ke kase.
  Lávka tam skutečně nesloužila
 • 00:03:45 k ničemu jinému, jen, že se
  moderním architektonickým dílem
 • 00:03:50 člověk dostal k pokladně,
  aby zaplatil 15 Kč za to,
 • 00:03:55 že projde jakýmsi pofidérním
  areálem na poštu.
 • 00:03:59 Když půjde zpátky z pošty,
  tak zaplatí znova dalších 15 Kč.
 • 00:04:05 My jsme neměli svobodný přístup
  k nemovitostem,
 • 00:04:09 za kulturními památkami...
 • 00:04:14 Všechny věci nás vedly k tomu,
  že jsme vstoupili v jednání
 • 00:04:17 se společností.
  Nebylo nám vyhověno.
 • 00:04:20 Věčně jsme se s nimi dohadovali.
 • 00:04:23 Nebylo řešení po několik let.
 • 00:04:27 Obec Vranov nad Dyjí v roce 1999
  a 2001 prodala pozemky společnosti
 • 00:04:38 CAMP PLÁŽ na Vranovské pláži.
  A kromě jiného součástí
 • 00:04:42 kupní smlouvy byla i tzv. betonka,
  účelová komunikace,
 • 00:04:46 která jde středem areálu.
  Noví vlastníci -
 • 00:04:50 společnost CAMP PLÁŽ -
  usoudili, že když jim věc patří,
 • 00:04:54 tak mají právo rozhodovat o tom,
  jak bude fungovat,
 • 00:04:58 jaký na ní bude režim.
 • 00:05:00 Později se došlo k tomu,
  že když někdo koupí
 • 00:05:05 účelovou komunikaci,
  tak ta stavba nebo parcela
 • 00:05:08 musí dál sloužit
  jako účelová komunikace
 • 00:05:11 a nemůže se změnou majitele
  měnit svůj účel.
 • 00:05:15 Na tom se jistě podílely
  velice podivné,
 • 00:05:18 možná tedy legitimní,
  ale nelogické transakce,
 • 00:05:21 že pláž nebo pozemek tzv. pláže,
  se stal podnikatelsky
 • 00:05:27 soukromým pozemkem,
  kde Povodí Moravy,
 • 00:05:31 které je vždycky Povodí a je
  majitelem pobřežní komunikace,
 • 00:05:37 tam svoje nároky hodilo za hlavu
  a učinilo to součástí
 • 00:05:42 rekreační oblasti.
 • 00:05:45 Protože tam chyběly
  3 nebo 4 ks panelů
 • 00:05:50 se tam vytvořil zvláštní režim,
  že lávka s panelovou cestou
 • 00:05:57 nesouvisí. Jsou to rozdílné světy.
 • 00:06:02 1. z těch stěžovatelů byl turista,
  dokonce slovenský turista,
 • 00:06:09 který tam s oblibou a rád jezdil,
  a najednou byl zaskočen,
 • 00:06:14 že pro něj v tomto okamžiku,
  cizí zemi,
 • 00:06:18 se od něj chce 15 Kč na to,
  aby si mohl tím pásmem projít.
 • 00:06:22 Jak dlouho soukromá společnost
  zpoplatňovala tu komunikaci?
 • 00:06:25 Kolik let? Jak dlouho to trvalo?
 • 00:06:28 Ona ji začala zpoplatňovat
  od okamžiku,
 • 00:06:30 kdy tam fungovala.
  Ona nejprve měla pozemky
 • 00:06:34 pronajaté od obce. Až od roku 1999
  je postupně odkoupila.
 • 00:06:41 -Nevíte, jak to bylo dlouho?
  -To vám nedokážu říct.
 • 00:06:44 Tam vždycky zpoplatnění
  existovalo i v době,
 • 00:06:48 kdy ten areál provozoval
  podnik Rekreace Znojmo, s. p.,
 • 00:06:53 ale vždy to mělo nějaký
  svůj název.
 • 00:06:56 Byl to rekreační poplatek,
  poplatek za využívání ploch
 • 00:07:01 a služeb s tím souvisejících.
 • 00:07:03 Ale nebyl to přímo poplatek
  za ten průchod.
 • 00:07:06 Ne, to ani společnost CAMP PLÁŽ
  nikdy takhle nedefinovala.
 • 00:07:09 Vždycky hledala řešení,
  jak ten průchod umožnit,
 • 00:07:13 aby ti, co skutečně chtějí
  projít areálem,
 • 00:07:16 aniž by využili služeb,
  nemuseli platit.
 • 00:07:18 Tzn. chtěli na vstupu
  zaplatit zálohu,
 • 00:07:21 kde na výstupu by jim byla
  opět proplácena.
 • 00:07:24 Nebo chtěli formou náramků,
  kterými by oddělili ty,
 • 00:07:28 kteří se tam rekreují od těch,
  kteří procházejí.
 • 00:07:30 Vždy to bylo choulostivé téma,
  na které nechtěla
 • 00:07:32 ani jedna strana přistoupit.
  Takže muselo dojít až k tomu,
 • 00:07:36 že silniční správní úřad
  rozhodoval o tom,
 • 00:07:38 jestli bude ta cesta dál
  veřejná účelová komunikace
 • 00:07:41 a nebo jenom účelová komunikace
  a bude hledáno náhradní řešení.
 • 00:07:48 Tam se především podařilo:
  že to veřejná komunikace není.
 • 00:07:54 Že je to chození
  po plážovém areálu.
 • 00:07:57 V tom byl ten základní problém,
  který už šlo těžko ustát,
 • 00:08:02 protože se to tak definovalo.
  Smysl té lávky se dokonale
 • 00:08:09 znegoval. Ta se degradovala
  na jakési vyhlídkové molo
 • 00:08:15 a autorita spojených
  podnikatelských záměrů
 • 00:08:21 podniku PLÁŽ plus obecních úřadů
  způsobila, že všem,
 • 00:08:28 kromě těch uživatelů cesty,
  se to zdálo být velice rozumné.
 • 00:08:36 Silné obecní, silniční úřady,
  se v té věci příliš neangažovaly
 • 00:08:46 a lacino získané příjmy
  do pokladen
 • 00:08:49 všech zúčastněných plynuly.
 • 00:08:52 Jiná šance,
  než se dostat do Vranova,
 • 00:08:56 nebo naopak z Vranova, sem nebyla?
 • 00:08:58 Nebyla. Bývalý ředitel
  společnosti dokonce říkal,
 • 00:09:03 ať si to obcházíme
  tady přes "Švýcarák"
 • 00:09:05 a přes obec Štítary,
  což bylo nelogické,
 • 00:09:10 -aby někdo chodil přes Štítary.
  -To bylo dlouhé?
 • 00:09:12 Samozřejmě. To bylo 15 km.
 • 00:09:17 Lávka sloužila všem
  a ta cesta byla veřejná
 • 00:09:20 a je doposud veřejná.
 • 00:09:23 Veřejný ochránce práv vyzval
  silniční správní úřad
 • 00:09:27 a starostu obce Vranova
  o poskytnutí vyjádření.
 • 00:09:32 Získal informace jednak o tom,
  že komunikace vznikly
 • 00:09:37 v minulém století,
  sloužily veřejnému účelu
 • 00:09:42 a jejich užívání nebylo
  nikdy omezováno.
 • 00:09:46 Ale silniční správní úřad přiznal,
  že současný majitel areálu
 • 00:09:51 nepovažuje komunikace za veřejné.
  Na otázku ochránce,
 • 00:09:59 zda silniční správní úřad
  nějak na tuto situaci reagoval,
 • 00:10:03 ochránce obdržel odpověď,
  že silniční správní úřad
 • 00:10:06 se situací nezabýval
  a k věci se nijak nevyjadřoval.
 • 00:10:11 Jak často ověřuje
  silniční správní úřad
 • 00:10:14 obecné užívání komunikace,
  že třeba to pravidelně prověřuje
 • 00:10:18 a dělají se kontroly
  na nějakých místech?
 • 00:10:22 Tam je trochu specifická situace,
  jak už tady několikrát zaznělo.
 • 00:10:27 Na pláži tím,
  že podle místní vyhlášky obce
 • 00:10:32 se vybírají ostatní poplatky,
  tak v souvislosti s kontrolou
 • 00:10:36 na plnění těchto poplatků,
  dělá se i dohled na komunikaci.
 • 00:10:41 Pokud účelová komunikace
  není veřejná,
 • 00:10:44 tak musí být nějakým rozhodnutím
  toto řečeno.
 • 00:10:49 Všechny ostatní komunikace,
  které takto nejsou ošetřeny,
 • 00:10:52 jsou automaticky veřejné.
 • 00:10:54 A obráceně ten správní úřad
  z něj udělá neveřejnou.
 • 00:10:57 Ona je ze zákona veřejná.
 • 00:10:59 Až silniční správní úřad
  do toho vstoupí
 • 00:11:02 a splní se zákonné podmínky
  k tomu, aby byla neveřejná,
 • 00:11:05 teprve potom se stává neveřejnou.
 • 00:11:09 Ochránce vyhodnotil
  právní stav se závěrem,
 • 00:11:12 že došlo k porušení zákona.
  Zákon o pozemních komunikacích
 • 00:11:17 totiž stanoví,
  že účelové komunikace slouží
 • 00:11:21 ke spojení jednotlivých
  nemovitostí pro potřeby
 • 00:11:25 jejich vlastníků nebo pro spojení
  těchto nemovitostí s ostatními
 • 00:11:29 pozemními komunikacemi.
  Tak tomu v tomto případě bylo.
 • 00:11:33 Nemovitosti v areálu
  byly účelovými komunikacemi.
 • 00:11:37 S existencí účelových komunikací
  je spojeno právo
 • 00:11:40 obecného užívání pozemních,
  tedy i účelových komunikací,
 • 00:11:45 a to spočívá v tom,
  že každý smí účelové komunikace
 • 00:11:49 užívat bezplatně
  pro potřebu komunikační
 • 00:11:54 a v souladu s jejich účelem,
  pokud ve zvláštních případech
 • 00:11:58 není stanoveno jinak zákonem.
  Tak tomu v tomto případě nebylo.
 • 00:12:03 Podle šetření veřejného ochránce
  práv se jim zdálo,
 • 00:12:07 že měl silniční správní úřad
  konat,
 • 00:12:11 že byl v nečinnosti jakousi dobu.
  Souhlasíte s tímto názorem?
 • 00:12:17 Tam jakási doba nečinnosti byla,
  to je pravda.
 • 00:12:20 Bylo to v souvislosti s tím,
  že byly nevyjasněny
 • 00:12:26 majetkové vztahy.
  Bylo to v době převodu pozemků
 • 00:12:29 z obce na společnost CAMP PLÁŽ.
  Jakmile k tomuto došlo,
 • 00:12:35 tak byla nepříjemnost v tom,
 • 00:12:42 že stěžovatelé si stěžovali
  na Městský úřad ve Znojmě.
 • 00:12:45 Než se vyjasnilo,
  že to je v kompetenci
 • 00:12:48 našeho úřadu,
  než se to převedlo, tak to byla
 • 00:12:50 určitá doba nečinnosti.
 • 00:12:52 Veřejné užívání
  účelových komunikací
 • 00:12:55 lze regulovat,
  ale nemůže to dělat vlastník.
 • 00:12:57 K tomu je oprávněn
  silniční správní úřad
 • 00:13:00 za podmínek stanovených zákonem.
  To jen na návrh vlastníka
 • 00:13:06 může omezit nebo upravit přístup
  na veřejnou účelovou komunikaci
 • 00:13:13 jen je-li to nezbytně nutné
  pro oprávněné potřeby vlastníka.
 • 00:13:17 Vzhledem k tomu,
  že silniční správní úřad
 • 00:13:20 byl v nečinnosti, tak takové
  rozhodnutí nebylo vydáno
 • 00:13:24 a vlastník to obecné užívání
  narušil svévolně.
 • 00:13:28 Tím porušil zákon.
  Vznikl protiprávní vztah
 • 00:13:33 a silniční správní úřad
  na tu situaci nijak nereagoval.
 • 00:13:36 Proto ochránce shledal pochybení
  v podobě nečinnosti
 • 00:13:39 silničního správního úřadu.
 • 00:13:42 Bitva o most mezi Vranovskou pláží
  a městem nabývá s nadcházející
 • 00:13:44 sezonou opět na intenzitě.
  Přes lávku mohl v minulosti
 • 00:13:47 každý přejít zadarmo.
  Za cestu přes přilehlý camp
 • 00:13:50 se ale v létě muselo platit
  15 Kč na osobu.
 • 00:13:52 Campu se jednoduše nelze vyhnout,
  pokud nechcete podstoupit
 • 00:13:55 více než 4 km zacházku.
  Podle stanoviska silničního
 • 00:13:58 správního úřadu ve Vranově
  je cesta přes tábořiště
 • 00:14:02 veřejnou komunikací a nikdo,
  ani její majitel,
 • 00:14:05 na ní nesmí vybírat poplatky.
 • 00:14:08 Nemohou tady nad tím vším držet
  vlastnické právo.
 • 00:14:12 V tuto chvíli jsme si podali
  žádost na omezení
 • 00:14:16 veřejného přístupu
  na účelovou komunikaci tak,
 • 00:14:19 jak nám je předloženo.
 • 00:14:21 Zatím se místní chataři
  a turisté mohou radovat:
 • 00:14:24 cesta do Vranova je volná!
 • 00:14:25 Doufají, že je podpoří také
  veřejný ochránce práv.
 • 00:14:28 Ochránce potom situaci
  dále sledoval
 • 00:14:31 a v činnosti silničního
  správního úřadu objevil
 • 00:14:34 další pochybení.
  Na silniční správní úřad
 • 00:14:40 se obrátila společnost s návrhem
  o omezení veřejného přístupu
 • 00:14:45 na komunikace.
  Silniční správní úřad vydal
 • 00:14:48 rozhodnutí, kterým vyhověl
  žádosti společnosti,
 • 00:14:54 a současně v tomto rozhodnutí
  prohlásil areál Vranovské pláže
 • 00:14:59 za uzavřený prostor.
  Ochránce si vyžádal
 • 00:15:03 toto rozhodnutí a zjistil
  v něm takové vady,
 • 00:15:07 které vzbudily důvodné podezření
  o nesouladu se zákonem.
 • 00:15:12 Proto se obrátil
  na Krajský úřad
 • 00:15:14 Jihomoravského kraje
  s podnětem přezkoumání rozhodnutí
 • 00:15:17 mimo odvolací řízení.
 • 00:15:20 Základní problém byl v tom,
  že rozhodnutí Obecního úřadu
 • 00:15:22 Vranov nad Dyjí bylo vnitřně
  rozporné.
 • 00:15:28 Ono na jednu stranu
  se na komunikaci na pláži
 • 00:15:30 u Vranovské přehrady nahlíželo
  jako na veřejně přístupnou
 • 00:15:35 komunikaci a snažilo se
  do budoucna omezit
 • 00:15:39 veřejný přístup na ni.
  Na 2. stranu zároveň
 • 00:15:42 ve stejném výroku říkalo,
  že jde o uzavřený prostor
 • 00:15:46 a ta komunikace už není
  veřejně přístupná.
 • 00:15:48 Což je logicky nesmysl.
 • 00:15:50 Tím, že se to vleklo
  poměrně dlouhou dobu,
 • 00:15:55 bylo to od května 2004
  do července, začátku srpna 2005,
 • 00:16:02 kdy to dostalo konečnou podobu.
  Silniční správní úřad
 • 00:16:07 vydal nařízení,
  kterým bylo odstranění brány
 • 00:16:12 a zákazu vybírání, zpoplatnění
  veřejné účelové komunikace,
 • 00:16:16 až po rozhodnutí,
  které bylo zrušeno,
 • 00:16:20 až po definitivní rozhodnutí,
  které platí dodneška,
 • 00:16:23 které splnilo účel.
 • 00:16:27 Po asi 2letém jednání
  a různých tahanicích
 • 00:16:31 společnost naznala,
  že s tím něco udělá.
 • 00:16:36 Loni v roce 2005 to oplotili,
  udělali tady cestu,
 • 00:16:41 která je průchozí bezplatně
  pro lidi v obou směrech.
 • 00:16:50 Vyřešili jsme to tak,
  že jsme udělali recepci tady,
 • 00:16:52 vedle je most.
  Tady jsme udělali recepci,
 • 00:16:55 kde už je to uzavřené.
  2. recepce je tady,
 • 00:16:58 takže teď se dá procházet
  touto vrchní cestou kolem dokola,
 • 00:17:02 je panelová
  a dá se projít na most.
 • 00:17:05 -A to je zdarma?
  -To je samozřejmě zdarma.
 • 00:17:07 Udělali jsme to,
  aby průchod ze Štítarského lesa
 • 00:17:10 nebo od Štítar, aby to šlo,
  aby mohli projít
 • 00:17:15 až do Vranova bezplatně.
 • 00:17:17 Tady jste vybudovali plot.
 • 00:17:19 Tady jsme vybudovali plot
  kolem toho areálu.
 • 00:17:21 Kolem celého areálu pláže.
 • 00:17:33 Skryté titulky: Alena Kmentová.
 • 00:17:35 .

Související