iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 1. 2019
19:50 na ČT2

1 2 3 4 5

22 hlasů
10548
zhlédnutí

Otevřená pevnost

Ke stým narozeninám Masarykovy univerzity zkoumá dokumentární film její vztah ke společnosti a její odolnost vůči vnějším silám v historii a současnosti.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Otevřená pevnost

 • 00:00:36 -Brno bylo během uplynulého století
 • 00:00:39 mnohokrát dějištěm tíživých bojů
  a kritických situací.
 • 00:00:43 I Masarykova univerzita v Brně
  musela během svých 100 let
 • 00:00:46 mnohokrát bojovat
  o svou existenci, podobu a smysl.
 • 00:00:52 I v době 100. výročí
  musí čelit tlakům
 • 00:00:55 ze strany společnosti procházející
  změnami a nejrůznějšími krizemi.
 • 00:01:01 Odolá pevnost Masarykovy univerzity
  těmto vnějším silám?
 • 00:01:33 -Na lavici je dovoleno
  mít pouze testový sešit,
 • 00:01:38 odpovědní formulář,
  instrukce pro uchazeče,
 • 00:01:42 černý popisovač,
  který jste obdrželi při prezenci,
 • 00:01:45 případně nápoj k občerstvení.
 • 00:01:52 -Univerzity obecně se nacházejí
  v takové dvojaké situaci.
 • 00:01:58 Na jedné straně je to prostor
  svobodného kritického myšlení,
 • 00:02:02 poměrně vysoké míry nezávislosti,
  na druhé straně je to továrna.
 • 00:02:06 Továrna na vzdělávání.
 • 00:02:08 A pakliže je ta instituce továrnou,
  tak je pochopitelné,
 • 00:02:13 že musí plnit určité
  výkonnostní ukazatele.
 • 00:02:16 Je otázka,
 • 00:02:18 zdali jsou ty výkonnostní
  ukazatele nastaveny správně.
 • 00:02:29 -Postavte se do prostoru,
  každý na svoje místo.
 • 00:02:36 Jedeme do kolíbky, chytneme holeně.
  Uvolníme.
 • 00:02:49 -Stát tady říká:
  Nekuř, nechlastej,
 • 00:02:54 protože jsi ještě mladej,
  nemáš 18.
 • 00:02:58 Protože já vím, že je to špatně.
  Ty to nevíš.
 • 00:03:01 Rodiče to neví, nikdo to neví.
  Já to vím.
 • 00:03:04 Protože jsem byl zvolenej,
  tudíž jsem pomazanej.
 • 00:03:08 Tak já to vím.
  Paternalismus se tomu říká!
 • 00:03:27 -Odkud dostává
  vlastně srdce energii?
 • 00:03:31 Srdce dokáže
  zmetabolizovat cokoliv.
 • 00:03:35 Pokud říkám,
  že dokáže zmetabolizovat cokoliv,
 • 00:03:38 tak srdce dospělého člověka
 • 00:03:40 bude metabolizovat preferenčně
  nenasycené volné mastné kyseliny.
 • 00:03:56 -Masarykova univerzita
  má okolo 30 000 studentů.
 • 00:04:00 Před pár lety
  jich bylo dokonce 40 000.
 • 00:04:04 K 5 fakultám po revoluci
  v roce 1989 přibyly 4 nové.
 • 00:04:10 Ročně na univerzitu
  přichází kolem 7 000 nováčků.
 • 00:04:14 Studenti si mohou vybrat
  ze stovek studijních oborů,
 • 00:04:17 které vyučuje 2 000 pedagogů.
 • 00:04:29 -Nakolik je dnes univerzita
  jakoby výrobnou otitulovaných lidí?
 • 00:04:37 -Je to skutečně problém v tom,
  že při těchto počtech
 • 00:04:42 není schopnost žádné univerzity
  ani žádného z konkrétních učitelů
 • 00:04:49 zabezpečit vysokou kvalitu všech.
  Takže se to velmi diverzifikuje.
 • 00:04:55 A vidíme pak tu skutečnou
  elitu studentů,
 • 00:04:58 kteří se pak uplatňují v zahraničí,
 • 00:05:01 ve špičkových funkcích
  ve státní správě, v soudnictví.
 • 00:05:04 Ale takový ten šedivý průměr
  se bohužel rozrůstá,
 • 00:05:09 ale s tím se nedá nic dělat,
 • 00:05:11 pokud jsme při těch počtech,
  při kterých jsme.
 • 00:05:17 -Je zároveň možné
 • 00:05:20 to čím dál větší kvantum studentů
  smysluplně ještě naučit?
 • 00:05:26 -Samozřejmě, že je.
  Pouze to vyžaduje,
 • 00:05:30 aby člověk nedal na 1. místo
  ekonomická kritéria.
 • 00:05:35 Tzn. co nejnižší časové
  nasazení pro tu výuku s tím,
 • 00:05:40 že více času zbude na výzkum.
 • 00:05:42 Což je něco,
  co je honorované navíc.
 • 00:05:45 Jenomže potom
  se tady ta naše existence
 • 00:05:48 může úplně minout smyslem.
 • 00:05:51 -A jak se pozná,
 • 00:05:52 že ještě dokážeme balancovat
  na hraně, a že už nejsme "za"?
 • 00:05:58 -Já myslím, že ne.
 • 00:06:00 V okamžiku, kdy si současné
  společnosti uvědomily,
 • 00:06:03 že jejich občané by měli mít
  právo na vysokoškolské vzdělání,
 • 00:06:09 a pokud ti studenti
  na to mají schopnosti,
 • 00:06:12 tak se počet studentů,
  nebo možnosti studia,
 • 00:06:16 se velmi rozšířily.
 • 00:06:18 Nastala tzv. masifikace
  vysokoškolského vzdělávání.
 • 00:06:22 Ale to je dobře.
 • 00:06:24 Protože čím vyšší podíl
  projde univerzitou,
 • 00:06:26 projde vysokou školou,
  tak tím větší je naděje,
 • 00:06:29 že budeme všichni kultivovaní.
 • 00:06:31 A to já považuji za ten základní
  princip toho, proč tady jsme.
 • 00:06:34 A vzhledem k tomu,
  že je velký zájem o studium,
 • 00:06:37 tak musíme ten zájem uspokojit,
 • 00:06:40 protože oni jsou naši klienti,
  a my se snažíme,
 • 00:06:43 abychom jejich zájmy naplnili.
 • 00:06:46 A to je právě součástí
  oné korporátní dimenze,
 • 00:06:49 že existují jisté mechanismy,
 • 00:06:52 které, pokud tady chceme žít,
  tak musíme naplnit.
 • 00:06:58 -A můžete zkusit definovat,
  co podle vás znamená vzdělanost?
 • 00:07:03 -V takovém tom jednoduchém vidění
 • 00:07:07 je to umění psaní a čtení,
  základů počítání.
 • 00:07:13 Ale vzdělanost ve skutečnosti
 • 00:07:15 je něco mnohem hlubšího,
  soustavnějšího.
 • 00:07:18 Je to cosi, co vám vlastně
  spoluurčuje váš pohled na svět.
 • 00:07:23 Celé vaše bytí.
 • 00:07:25 Jsou to cizí jazyky,
  jsou to znalosti z filozofie,
 • 00:07:29 z teologie, z přírodních věd.
 • 00:07:33 Pouze lidé, kteří jsou skutečně
  zaměřeni takhle široce,
 • 00:07:38 tak o nich se dá říci,
  že jsou vzdělaní.
 • 00:07:41 Kdo je zaměřený
  pouze úzce v jednom oboru,
 • 00:07:44 pro to existuje krásný název,
  říká se tomu fachidiotismus.
 • 00:07:57 -Masarykova univerzita
  byla založena v roce 1919.
 • 00:08:00 Po vzniku republiky.
 • 00:08:02 Na Moravě žili Češi
  a žili tady Němci.
 • 00:08:06 Oba tyto národy na Moravě
  se snažili o vybudování institucí,
 • 00:08:13 které by sloužily
  tomu kterému národu.
 • 00:08:17 Také Češi se snažili
  o vybudování univerzity.
 • 00:08:21 Myslím tím to, že 19. století
 • 00:08:24 je obdobím jara národů,
  jak se říká.
 • 00:08:29 Je to období,
  kdy národy vznikají,
 • 00:08:31 a snaží se o to,
  aby měly instituce,
 • 00:08:35 kde se buduje něco,
  čemu dnes říkáme národní identita.
 • 00:08:39 I proto univerzity
  jsou institucemi,
 • 00:08:42 které mají připomenout
  něco z minulosti,
 • 00:08:49 ale současně být také součástí
  národního programu přítomnosti.
 • 00:08:57 -Tomáš Garrigue Masaryk
  od 80. let 19. století
 • 00:09:01 prosazuje myšlenku,
 • 00:09:03 aby jediná tehdejší
  česká univerzita v Praze
 • 00:09:06 nutně dostala ke svému rozvoji
  českou konkurentku.
 • 00:09:10 V pamětní zakládací listině
  z roku 1919 se píše o tom,
 • 00:09:15 aby Masarykova univerzita
  žila, mohutněla a kvetla
 • 00:09:19 v ušlechtilém závodění
  se starší sestrou pražskou.
 • 00:09:28 -Prostě Masaryk to tak chtěl,
  tu univerzitu.
 • 00:09:31 -A nebylo mu blbý,
  aby se jmenovala po něm?
 • 00:09:39 -Stojíme před sochou
  Tomáše Garrigue Masaryka.
 • 00:09:43 Masarykova univerzita
  nese jeho jméno
 • 00:09:47 a nese ho správně a oprávněně.
 • 00:09:50 Protože Masaryk
  se zasloužil o tu univerzitu.
 • 00:09:55 Je dost zajímavé,
  že před vznikem univerzity
 • 00:09:59 nebylo úplně jasné,
  že univerzita vznikne v Brně.
 • 00:10:02 Bylo tady víc možností.
  Uvažovalo se např. o tom,
 • 00:10:06 že moravská univerzita
  vznikne třeba v Olomouci.
 • 00:10:10 Ale na konec se to místo
  ustálilo v Brně.
 • 00:10:15 Brno to tak říkajíc vybojovalo.
 • 00:10:18 A Masaryk byl jedním z těch
  bojovníků, kterým se to podařilo.
 • 00:10:52 -Masarykova univerzita ročně
  získává téměř 2 miliardy Kč
 • 00:10:55 na vědu a výzkum od státu
 • 00:10:58 a prostřednictvím grantů,
  o které výzkumníci soutěží.
 • 00:11:01 Uzavírá kontrakty
  s průmyslovými firmami.
 • 00:11:04 Pokračuje v komercionalizaci
  duševního vlastnictví
 • 00:11:07 a podporuje nadějné technologie
  s komerčním potenciálem.
 • 00:11:16 -Nestává se tím ta univerzita
  trošku takovou, dejme tomu,
 • 00:11:20 racionalizovanou továrnou,
 • 00:11:23 spíše než univerzitou
  s tím svobodným prostředím?
 • 00:11:28 -Svobodné prostředí univerzity,
 • 00:11:30 nebo jakéhokoliv výzkumu,
  je naprosto nutné.
 • 00:11:33 Z toho se prostě nedá ustoupit!
 • 00:11:35 Vždycky tam musí být jakási
  pojistka, jakési riziko úspěchu.
 • 00:11:42 Protože to je výzkum!
  To je věda.
 • 00:11:44 Zkoumat něco, co známe,
  o čem víme, jak dopadne,
 • 00:11:47 nemá velký smysl. Ve skutečné vědě,
  kde hledáme něco nového,
 • 00:11:51 riziko samozřejmě je,
  že to nenajdeme.
 • 00:11:56 Je důležité vytvořit atmosféru,
  atmosféru svobody.
 • 00:12:00 Ale současně je důležité
  vytvářet tlak na kvalitu,
 • 00:12:03 protože zdaleka ne všichni,
  kdo pracují na univerzitě,
 • 00:12:08 jsou natolik ambiciózní,
 • 00:12:10 aby sami sebe měřili pouze
  nejlepšími pracovišti na světě.
 • 00:12:17 -Chci se zeptat,
  jestli vlastně je ta univerzita
 • 00:12:19 pořád ještě svobodným prostředím.
 • 00:12:21 Když je vlastně závislá
  na těch všech možných institucích,
 • 00:12:24 které ji dávají peníze.
  Je to ještě svoboda bádání?
 • 00:12:29 -Svoboda bádání?
 • 00:12:31 Hodně to zjednoduším.
  Co je to svoboda?
 • 00:12:33 Svoboda je poznaná nutnost.
 • 00:12:35 Prostě potřebujeme peníze,
  tak si je musíme někde sehnat.
 • 00:12:38 Buďto si napíšeme grant,
  můžeme napsat o grant do USA,
 • 00:12:41 nebo do Británie, nebo do Česka.
  Když jsme dobří, můžeme ho dostat.
 • 00:12:46 Je vyloučené,
  že by se univerzita chovala,
 • 00:12:50 jakože nepatří do toho státu.
  Někdy to člověka hodně štve,
 • 00:12:54 že je na tom státu závislý,
  a že by potřebovala univerzita
 • 00:12:57 třeba o miliardu víc
  a nedostane to.
 • 00:13:00 Ale takový je život.
 • 00:13:02 Prostě se stále musí bojovat
  a stále se musí soutěžit o něco.
 • 00:13:05 A také v tom je ta svoboda.
 • 00:13:08 V přírodě se stále soutěží.
  Hlavně o život!
 • 00:13:13 -Jsme čím dál tím víc podřízení
  tomu zájmu společnosti a tomu,
 • 00:13:17 co se definuje
  jako nějaká strategie.
 • 00:13:19 Myslím si,
  že té akademické svobody ubývá.
 • 00:13:23 Už je mnohem větší tlak na to,
  aby ty výsledky byly praktické.
 • 00:13:26 Ale v každém případě jakási tvůrčí
  svoboda tady musí vždycky zůstat.
 • 00:13:30 My si na ni ale teď musíme vydělat.
  Čím dál tím víc.
 • 00:13:34 To znamená,
  tvůrčí svobodu mohou mít ti,
 • 00:13:36 kteří dokážou někoho přesvědčit,
  aby to financoval.
 • 00:13:40 Dokážou napsat zajímavé projekty,
  granty, najít sponzory,
 • 00:13:43 najít spolupráci s průmyslem.
 • 00:13:45 Vlastně my většinu peněz,
  za které žijeme,
 • 00:13:48 si dnes musíme
  nějakým způsobem vydělat.
 • 00:13:53 -Nemůže se ta univerzita
  tomu tlaku nějak ubránit?
 • 00:13:57 Já chápu,
  že to je globální logika.
 • 00:14:00 Že takhle fungují asi všechny
  univerzity, ale přece jenom.
 • 00:14:03 -Já si myslím,
  že bránit je silné slovo.
 • 00:14:06 Já bych řekla balancovat.
  Že je nutné to vybalancovat.
 • 00:14:09 Ona nemůže zůstat v konzervě.
 • 00:14:12 Nemůže zůstat taková,
  jaká byla před 100 lety.
 • 00:14:14 Takže určitě je důležité,
  aby reagovala na to, co je potřeba.
 • 00:14:18 Slyšela, jaké jsou zájmy,
  jaké jsou potřeby,
 • 00:14:21 ale vždycky by měla být schopna
  udržet si kontinuitu ve věcech,
 • 00:14:26 které považuje za důležité
  a v hodnotách, které vyznává.
 • 00:14:38 -Petře, máš nachystané řetězy?
  -Jeden.
 • 00:14:41 -Nemáš? Já ti musím otevřít...
 • 00:14:44 -Aula právnické fakulty
  je dějištěm univerzitních rituálů
 • 00:14:48 odkazujících na středověkou
  tradici univerzit.
 • 00:14:53 Svou roli v nich mají pedelové,
  kteří doprovázejí hodnostáře.
 • 00:14:57 Zpravidla se jedná
  o zaměstnance fakult,
 • 00:15:00 kteří nepatří
  mezi akademické pracovníky.
 • 00:15:05 -Počkej,
  já ti ještě otevřu ten další.
 • 00:15:09 -Prosím vás,
  co to je a k čemu to je?
 • 00:15:12 -Insignie.
  -A k čemu je to dobré?
 • 00:15:15 -K čemu je to dobré?
 • 00:15:17 -Odznak vedení fakulty.
 • 00:15:22 To dnes děkan bude přebírat,
  jako odznak své děkanské funkce.
 • 00:15:27 Insignie.
 • 00:15:29 A navíc je to to nevzácnější,
  na to se přísahá, na to se slibuje.
 • 00:15:35 To musí být.
 • 00:15:37 Navíc ty insignie
  jsou hrozně důležité,
 • 00:15:40 jsou inventarizované.
  Proto jsou tady zamčené.
 • 00:15:43 Mohu to ukázat.
  Insignie lékařské fakulty.
 • 00:15:49 Nesmí se ztratit.
 • 00:15:54 -Co se s vámi stane,
  když změníte ten šat
 • 00:15:57 a místo saka
  se převlečete do taláru?
 • 00:16:00 Mění se tím něco?
 • 00:16:02 -Dopadne na vás
  trošku tíha té minulosti.
 • 00:16:05 Začnete ji mnohem silněji vnímat.
 • 00:16:08 Ten divadelní kostým
  má velkou moc nad tou postavou.
 • 00:16:12 Tedy nad tím hercem.
 • 00:16:14 Myslím, že je to stejné,
  jako na divadle.
 • 00:16:16 Že když se herec převlékne
  za tu dramatickou postavu,
 • 00:16:19 tak ho to také trochu ovlivní.
 • 00:16:22 A u těch univerzitních
  kostýmů je to podobné.
 • 00:16:28 -Je to ten správný?
  -Je to dobře.
 • 00:16:31 -Má ještě univerzita
  ten původní smysl?
 • 00:16:34 Tady si oblékáme něco,
  co evokuje ty staré časy,
 • 00:16:36 třeba i středověké. Má univerzita
  s tím ještě něco společného?
 • 00:16:40 -Já si myslím, že právě by měla.
 • 00:16:42 Univerzita je od toho,
  aby to udržovala.
 • 00:16:45 Máme tzv. 3. roli univerzity,
  to je společenský dopad,
 • 00:16:48 a myslím, že společnost je od toho,
  aby udržovala tradice.
 • 00:16:51 Aby ukazovala,
  že je dobré jít směrem vpřed,
 • 00:16:53 ale že je dobré
  se držet i tradic,
 • 00:16:55 protože ty nám zaručují
 • 00:16:57 určitou kontinuitu v tom,
  jak se máme chovat.
 • 00:17:02 -Ta instituce potřebuje
  emoce ke svému fungování.
 • 00:17:05 Potřebuje identifikaci.
 • 00:17:07 Nemůže být založena jenom
  na čistě technické racionalitě.
 • 00:17:11 Prostě je to společenství lidí,
  a proto emoce jsou hrozně důležité.
 • 00:17:15 Při těch rituálech je prostor,
 • 00:17:17 kdy se ty emoce
  do jisté míry projeví.
 • 00:17:22 -A přijde vám univerzita
  jako důležitá věc?
 • 00:17:25 -Tak je to o vzdělání, ne?
  Tak to musí být důležitý.
 • 00:17:30 Přece nemůžeme být
  všichni jenom dělníci!
 • 00:17:34 -A kdyby ten rituál nebyl,
  stalo by se něco? Vadilo by to?
 • 00:17:39 -No, nepozvali by mě.
  Ale já už musím.
 • 00:17:59 -Ono se ještě pořád traduje,
 • 00:18:01 že ty univerzity
  jsou trošku takovým skanzenem.
 • 00:18:03 Takovým tím vesmírem sami pro sebe.
 • 00:18:06 Nicméně to platí
  jen do určité míry,
 • 00:18:08 protože se spousta
  těch univerzitních pracovišť
 • 00:18:11 snaží co nejvíce provázat
  se soukromým sektorem,
 • 00:18:14 se státním sektorem
  a spolupracovat.
 • 00:18:16 Aby se nestalo to,
 • 00:18:18 že univerzita si bude bádat
  nad výzkumy,
 • 00:18:21 které nejsou praktické,
 • 00:18:22 které nejsou společnosti
  nějak k užitku.
 • 00:18:25 Samozřejmě to může být
  problémem ve chvíli,
 • 00:18:27 kdy se tohle stane
  absolutním dogmatem,
 • 00:18:29 a univerzita si přestane hýčkat
  tu svoji unikátní atmosféru toho,
 • 00:18:33 kde se právě potkávají
  různé názory, směry, proudy,
 • 00:18:37 a stane se pouze nějakou
  prodlouženou rukou
 • 00:18:40 korporací a firem,
 • 00:18:42 které většinu těch věcí
  převádějí na řeč peněz a zisku.
 • 00:19:10 -Brno je v 19. století
  německým městem,
 • 00:19:13 v němž Němci mocensky dominují
 • 00:19:15 a ovládají radnici,
  průmysl i školství.
 • 00:19:18 S rozmachem průmyslu dochází
  i k růstu českého etnika
 • 00:19:22 a s tím i k soupeření v boji o moc.
 • 00:19:26 Brněnští Češi usilují
  o větší podíl na vládnutí
 • 00:19:29 a přicházejí s myšlenkou
  na založení 2. české univerzity
 • 00:19:33 s cílem posílit své postavení
  ve městě a v moravském regionu.
 • 00:19:40 -Ta vzájemná nevraživost
  a později i nenávist
 • 00:19:47 se projevovala s růstem něčeho,
  čemu říkáme nacionalismus.
 • 00:19:52 Brno je město, které má celou
  řadu pozitivní historie.
 • 00:19:58 A je zde bohužel i historie
  naplněná těmi národními sváry,
 • 00:20:04 nepřátelstvím
  a národním šovinizmem.
 • 00:20:12 -Přichází 2. světová válka.
 • 00:20:14 Obsazené Brno se stává
  protektorátem Německé říše.
 • 00:20:18 Masarykova univerzita
  je spolu s dalšími českými
 • 00:20:21 vysokými školami uzavřena.
  Německá správa obsazuje budovy.
 • 00:20:27 Na právnické fakultě
  se usídluje gestapo.
 • 00:20:30 V prostorách kolejí
  nacisté vykonávají popravy
 • 00:20:33 českých studentů, učitelů
  i brněnských občanů.
 • 00:20:41 Po osvobození Brna
  v roce 1945
 • 00:20:44 nastává revanš
  i na nevinných brněnských Němcích.
 • 00:20:48 Symbolem jejich vyhnání
  je "pochod smrti" do Pohořelic.
 • 00:21:20 -Já myslím, že univerzita
 • 00:21:22 byla samozřejmě završením
  toho českého emancipačního úsilí.
 • 00:21:26 Ale to neznamená,
  že by byla nějakou pevností
 • 00:21:29 českého nacionalismu
  v tom negativním slova smyslu.
 • 00:21:33 A považuji za přirozené,
 • 00:21:35 že z odstupu
  je to právě univerzita,
 • 00:21:38 lidé, kteří prošli univerzitou,
  nebo působí na univerzitě,
 • 00:21:41 kdo se pokoušejí dobrat nějakého
  méně černobílého obrazu minulosti.
 • 00:21:48 To je prostě povinností univerzity,
 • 00:21:50 aby se pokoušela
  o jisté zprostředkování.
 • 00:21:55 Možná i časem nějakého
  společného obrazu toho,
 • 00:21:58 co se dělo v minulosti.
 • 00:22:04 -Hanba, hanba!
 • 00:22:37 -Je ta univerzita
  dnes ještě k něčemu?
 • 00:22:39 Není to přežitek,
  který už není tak podstatný?
 • 00:22:42 -Myslím si, že to není přežitek
 • 00:22:44 a je vlastně na každém,
  jak si to studium udělá.
 • 00:22:46 Protože mně osobně připadá,
 • 00:22:49 že v dnešní době
  má skoro každý titul.
 • 00:22:51 Je to taková až samozřejmost.
  A že je potřeba dělat i něco navíc.
 • 00:22:55 Ne jen spoléhat se na to,
  že vyjdu školu,
 • 00:22:58 mám toho magistra, bakaláře
  a teď mě všichni zaměstnají.
 • 00:23:03 Takže si myslím,
  že to není přežitek,
 • 00:23:05 ale zároveň je potřeba
  k tomu dělat něco navíc.
 • 00:23:12 -A bez univerzity by to nešlo?
 • 00:23:14 -Šlo, ale hůř. Určitě.
  -Jak to?
 • 00:23:16 -Protože na tom pracovním trhu
  už není tolik nabídek pro lidi,
 • 00:23:20 kteří nemají vysokou školu.
 • 00:23:22 -Takže to berete
  jako takovou profesní nutnost?
 • 00:23:24 -Jo.
 • 00:23:26 -A co studujete
  a proč jste si to vybraly?
 • 00:23:29 -Já studuji medicínu,
  všeobecné lékařství.
 • 00:23:31 A vybrala jsem si to,
 • 00:23:33 protože si myslím,
  že mě to bude bavit.
 • 00:23:35 -Já studuju pajdák.
  Pedagogickou fakultu.
 • 00:23:38 To jsem si vybrala proto,
  že mám ráda děti,
 • 00:23:41 a také to mám tak trochu v rodině.
 • 00:23:45 -A jak vnímáte vzdělání?
 • 00:23:48 Jestli je to pro vás
  jako instrumentální,
 • 00:23:50 tzn., že vás to vzdělá
  k nějaké profesi.
 • 00:23:53 Že se pak uplatníte,
  budete mít peníze.
 • 00:23:55 -Já si asi nezakládám na tom,
 • 00:23:57 abych měla před jménem
  a za jménem 10 titulů.
 • 00:23:59 Jakože je to hezký,
  člověk z toho má radost,
 • 00:24:01 rodina z toho má radost.
 • 00:24:03 Ale tak nějak
  je to i nutnej nástroj.
 • 00:24:06 Třeba v té vědě,
  to bez vzdělání úplně nejde.
 • 00:24:09 Něco objevovat dál.
  A pro mě je hlavní motivace v tom,
 • 00:24:12 že jednou to,
  s čím my si tady vlastně hrajeme,
 • 00:24:14 může fakt někomu být dobrý.
 • 00:24:17 -Co to studium, jak ho v tom dobrém
  využít pro společnost,
 • 00:24:21 je to něco,
  nad čím vůbec přemýšlíte?
 • 00:24:24 -Tak určitě.
 • 00:24:26 To, co bych nechtěla dělat,
  to jsem tady zjistila.
 • 00:24:29 Na některých hodinách.
  Měli jsme různé přednášky
 • 00:24:32 se státním zástupcem,
  měli jsme tady různé bankéře.
 • 00:24:36 A naši profesoři,
  kteří jsou z praxe,
 • 00:24:38 povídají nám o různých praktikách,
  které se dějí.
 • 00:24:41 Tak určitě vím,
  že tomu bych se chtěla vyhnout.
 • 00:24:44 Jak budu někdy na takovém postu,
  že na to budu mít vliv.
 • 00:24:49 Tak tomu bych se ráda vyhla.
 • 00:24:51 -O čem mluvíte?
  Čemu byste se ráda vyhla?
 • 00:24:53 -Tak jsou to různé
  marketinkové tahy.
 • 00:24:55 Hlavně když jsme měli přednášky
 • 00:24:58 s některými politiky,
  tak takové přesmyčky.
 • 00:25:01 Jak uhýbat zákonům apod.,
  to se mně trochu vnitřně příčí.
 • 00:25:09 -K čemu byste vlastně
  to studium chtěl využít?
 • 00:25:12 -Studium bych chtěl využít
  ke své budoucí praxi ve výzkumu.
 • 00:25:17 Na základě výzkumu,
  na základě praktického výzkumu,
 • 00:25:20 vznikají nové vědomosti,
  které mohou být použity
 • 00:25:24 při výzkumu nových technologií,
 • 00:25:27 které obecně zlepšují
  náš život jako takový.
 • 00:25:31 -A to vás láká, tady tohle dělat?
  -Ano.
 • 00:25:33 -Proč?
 • 00:25:35 -Protože chci
  nějak pomoci té společnosti.
 • 00:25:37 Pomoct lidem okolo sebe.
 • 00:25:40 -Jak vás tady tohle napadlo?
 • 00:25:42 Protože byste také
  mohl starat sám o sebe
 • 00:25:44 a na společnost
  byste se mohl vykašlat.
 • 00:25:47 Co vás k tomu vede?
 • 00:25:49 -Samozřejmě. Ale co by potom
  tady po mně zůstalo?
 • 00:26:05 -Úspěch univerzity
  se měří získanými granty,
 • 00:26:09 zahraniční spoluprací,
  aplikovatelností vědeckých poznatků
 • 00:26:13 a vědeckým výkonem.
 • 00:26:16 Ten je hodnocen počtem
  a kvalitou publikací.
 • 00:26:19 Ročně autoři z Masarykovy
  univerzity
 • 00:26:22 publikují okolo 2 000
  vědeckých prací.
 • 00:26:25 Zároveň dosahují
  přes 30 000 citací svých článků.
 • 00:26:32 -Výkon?
  -Výkon.
 • 00:26:34 -Tak výkon je zásadní.
  Když ho nemáte,
 • 00:26:36 nemůžete si udržet viditelnost,
  pověst v Evropě.
 • 00:26:40 Nebudou tam přicházet lidi.
  Nebudou přicházet nabídky
 • 00:26:44 těch klíčových velkých projektů,
  které posouvají věci dál.
 • 00:26:47 To znamená,
  výkon je důležitý.
 • 00:26:49 Já myslím, že to není
  nějaká chladná, neosobní věc.
 • 00:26:52 Ten výkon nakonec odráží
  podle mé zkušenosti,
 • 00:26:57 že v instituci je nějaký duch.
 • 00:27:01 -Jak moc zažíváte
  při té práci tlak na výkon?
 • 00:27:05 Že člověk musí vykazovat.
 • 00:27:09 -Tak pokud si podáváte
  grantovou žádost,
 • 00:27:12 tak už předem tam musíte napsat,
 • 00:27:15 jaké očekáváte výsledky
  daného výzkumu.
 • 00:27:18 A zavážete se dopředu k tomu,
  že např. opublikujete 3 články
 • 00:27:23 v mezinárodních časopisech
  s impact faktorem,
 • 00:27:27 vydáte knihu,
 • 00:27:29 napíšete kapitolu do knihy,
  připravíte patentovou žádost apod.
 • 00:27:34 Další oblastí je,
  že v současné době jsou finance
 • 00:27:36 přerozdělovány právě
  na základě počtu publikací.
 • 00:27:42 Nehledí se tolik na kvalitu,
  ale spíše na kvantitu.
 • 00:27:45 Takže donedávna tady byla taková
  zvyklost publikovat co nejvíce
 • 00:27:50 třeba i nekvalitní výzkum,
  nebo méně kvalitní výzkum.
 • 00:27:54 Jenom, aby těch článků bylo hodně.
 • 00:27:58 -Jak moc se dnes hledí
 • 00:28:01 na využitelnost
  výsledků toho bádání
 • 00:28:05 a spolupráce s průmyslem?
 • 00:28:08 -Vedení univerzity
  tady ty spolupráce podporuje
 • 00:28:11 a rádo by vidělo,
  když by vznikaly nové firmy,
 • 00:28:14 když bychom dokázali s nimi
  navazovat prospěšné kontakty.
 • 00:28:18 K tomu bych řekl,
  že se to úplně moc neděje.
 • 00:28:21 A je to zase dané
  trochu historicky.
 • 00:28:23 Složení průmyslu,
  složení firem, jaké máme,
 • 00:28:27 jak moc ty firmy
  jsou skutečně inovativní.
 • 00:28:30 Tzn., jak moc hi-tech know-how
  potřebují z univerzit.
 • 00:28:35 A zároveň to,
  jak my na univerzitě
 • 00:28:38 jsme schopni produkovat
  relevantní výsledky.
 • 00:28:41 My docela dobře dokážeme
  přijít na něco, co je nové,
 • 00:28:45 co nikdo před tím nepopsal,
  ale to ještě neznamená,
 • 00:28:48 že dokážeme přijít na něco,
  co je nové a použitelné.
 • 00:29:08 -Na kolik se sama univerzita
  chová jako korporace?
 • 00:29:12 -Tak žijeme v korporátním světě,
  jsme omezováni rozpočtem,
 • 00:29:17 který nám dává ministerstvo,
  musíme ctít manažerské principy,
 • 00:29:22 musíme ctít některé prvky světa,
  ve kterém se pohybuje business,
 • 00:29:27 ve kterém se pohybují
  neziskové organizace,
 • 00:29:30 ve kterém se pohybují
  organizace i veřejné.
 • 00:29:34 Musíme se takhle chovat.
  Ano, tak to prostě je.
 • 00:29:51 -Vy se o to staráte,
  aby to dobře proběhlo, jo?
 • 00:29:54 -Ne, na to jsou děvčata určená.
  Já musím jenom zapnout klimatizaci
 • 00:29:59 a pak je sem v 10 hod sem pustit.
  A zavřít za nimi.
 • 00:30:04 Tady je hlavní pedel.
  Pojď sem!
 • 00:30:07 Ptají se tady chlapci,
  z jakého důvodu se to tady dělá,
 • 00:30:11 to oceňování a tak.
  Za co to dostávají?
 • 00:30:15 -Za své výsledky práce.
 • 00:30:19 Za výsledky práce.
  Ocenění za výborné výsledky.
 • 00:30:26 -Jaký je vlastně smysl
  takového oceňování?
 • 00:30:29 -No, je to jednak
  dát najevo vnějšku,
 • 00:30:31 že se tady něco děje,
  co my sami považujeme za důležité.
 • 00:30:34 A potom zevnitř.
  Dát minimálně signál,
 • 00:30:37 že se sleduje, co se děje,
  a že dokážeme ocenit někoho,
 • 00:30:41 kdo dělá něco navíc.
  Dělá něco zajímavého, něco dobrého.
 • 00:30:45 A to myslím,
  že je hrozně důležité.
 • 00:30:47 Že to opravdu pomáhá
  udržovat tu organizaci v celku.
 • 00:30:51 I před tím vnějškem
  i samu pro sebe.
 • 00:30:54 Ano, ten kdo tady něco dělá,
  toho si všímáme.
 • 00:30:56 A což znamená,
  že si všímáme všech!
 • 00:31:04 Spolupracovat dohromady,
  to je hrozně důležité.
 • 00:31:07 To není izolovaný subjekt,
  izolované katedry,
 • 00:31:10 izolované fakulty, izolovaní lidé.
  Ale působí to dohromady.
 • 00:31:13 Je to, teď to trochu přeženu,
  ale je to celý ten organizmus,
 • 00:31:17 který funguje,
  který se chová k vnějšku,
 • 00:31:19 ale chová se k těm
  jednotlivým částem dohromady.
 • 00:31:24 -Věda současnosti
  je tak diverzifikovaná,
 • 00:31:28 že vlastně jednotlivé disciplíny
  už dávno neexistují.
 • 00:31:34 A už nejméně 100 let
  jsme ve světě interdisciplín.
 • 00:31:40 Dokonce se někdy tvrdí,
  že největší objevy se udělaly,
 • 00:31:44 udělají a dělají
  právě v interdisciplínách.
 • 00:31:48 Ne v klasických oborech,
 • 00:31:50 ale vlastně v těch
  styčných plochách,
 • 00:31:53 kde se to setkává.
  Kde je možno něco zahlédnout.
 • 00:32:03 -Ty už jsi tady šplíchal?
  -Ještě ne
 • 00:32:05 Včera.
  -Bože dobrý!
 • 00:32:13 -Právě se snažíme
  tady uskupovat podle toho,
 • 00:32:19 že máme společněj zájem
  a máme tu nutnost něco dělat.
 • 00:32:24 Něco tvořit a něco přinášet.
  Nebo vůbec jinak přemýšlet.
 • 00:32:29 To je podle mě základ.
  Vůbec přemýšlet! Alespoň tak.
 • 00:32:34 A právě tomu by měla učit ta škola!
 • 00:32:36 Přemýšlet
  a vůbec si dokázat spojovat věci
 • 00:32:41 a dokázat o nich mluvit.
 • 00:32:47 -Já si myslím, že kreativita
 • 00:32:50 je strašně důležitou součástí
  vzdělávacího procesu.
 • 00:32:54 Protože jak říkají jisté výzkumy,
 • 00:32:57 jelikož my vůbec nevíme,
  co bude za 3 roky,
 • 00:33:00 tak my spíš musíme
  chystat lidi takový,
 • 00:33:04 aby byli schopni reagovat
  na tu neustále se měnící situaci.
 • 00:33:07 A ve chvíli, kdy půjdu z toho,
  co bylo platné v minulosti,
 • 00:33:11 tak z toho nemám
  jak vykousat tu budoucnost.
 • 00:33:15 Protože to už teď, třeba s ohledem
  na měnící se situaci,
 • 00:33:18 rozvoj technologií,
  prostě už neplatí.
 • 00:33:32 -V roce 1948 začíná
  40leté období komunismu.
 • 00:33:37 Mohou se rozvíjet jen ty obory,
 • 00:33:40 které neohrožují
  mocenskou ideologii.
 • 00:33:43 Masarykovo jméno
  je nadále nepřípustné
 • 00:33:46 a univerzita posléze nese jméno
  Jana Evangelisty Purkyně.
 • 00:33:52 Na dlouhá léta
  je uzavřena právnická fakulta,
 • 00:33:54 probíhají ideologické čistky,
 • 00:33:57 a po vstupu sovětských vojsk
  v roce 1968 období normalizace.
 • 00:34:03 Lidé univerzity hledají svou roli
  v totalitním systému.
 • 00:34:08 Nejedná se vždy jen o příběhy
  statečnosti a občanské odvahy.
 • 00:34:15 -Masarykova univerzita
  má ve své historii plno lidí,
 • 00:34:20 kteří byli upřímně
  přesvědčeni o tom,
 • 00:34:24 že komunismus je dobrá věc.
 • 00:34:27 A zejména podle
  toho sovětského vzoru,
 • 00:34:30 který ztělesňoval tuto ideologii,
 • 00:34:33 se má žít a se má
  budovat nějaký nový člověk.
 • 00:34:38 Nový typ vzdělanosti,
  nový typ vzdělání.
 • 00:34:42 A také nová univerzita.
 • 00:34:44 Tuhle kategorii lidí
  bych oddělil od 2. kategorie,
 • 00:34:49 která je problematičtější.
 • 00:34:51 To jsou lidé, kteří třeba
  nějak chtějí přežít v daném režimu,
 • 00:34:58 který jim není zrovna nakloněn,
 • 00:35:01 a to znamená,
  dělají nějaké ústupky.
 • 00:35:03 A potom je tady bohužel
  ještě 3. skupina lidí,
 • 00:35:07 a byli tady v historii univerzity,
  kteří jsou,
 • 00:35:13 jednoduše řečeno, prospěcháři.
  Je jim to zkrátka všechno jedno.
 • 00:35:19 Rezignovali zcela na to poslání
  intelektuála ve společnosti.
 • 00:35:32 -Stejně, jako československá
  společnost se i univerzita
 • 00:35:36 stává svobodnou po revolučních
  událostech roku 1989.
 • 00:35:41 Intenzivně se jich účastní
 • 00:35:43 velká část studentů
  i profesorského sboru.
 • 00:35:47 Centrem událostí
  je filozofická fakulta.
 • 00:35:50 Univerzita opět přijímá
  Masarykovo jméno a přichází éra,
 • 00:35:55 kdy se může svobodně rozvíjet.
 • 00:36:00 -Je pondělí, 15. ledna 1990.
 • 00:36:03 Před budovou rektorátu univerzity
  Jana Evangelisty Purkyně
 • 00:36:06 zastavuje Renault 21,
 • 00:36:09 ze kterého vystupuje prezident
  republiky, pan Václav Havel.
 • 00:36:14 -Ať žije prezident!
 • 00:36:17 -Jak jste mluvil o obzorech,
  tak úzký obzor je bezpečnější.
 • 00:36:25 -Úzký obzor je možná bezpečný,
  ale mně osobně to nestačí.
 • 00:36:31 Já chci mít co nejširší obzor,
  chci vědět, co se děje.
 • 00:36:34 Chci vědět věci!
  Proto tady hlavně jsem.
 • 00:36:38 -K čemu je to dobré vědět a znát?
 • 00:36:41 -Tak převážně se potom nenechám
  tak lehce manipulovat.
 • 00:36:44 Což vidím každý den, například.
  Můžu si sám ověřit věci.
 • 00:36:47 Můžu vědět,
  čemu věřit a čemu nevěřit.
 • 00:36:53 -Svoboda?
 • 00:36:55 Asi vzhledem k mým podmínkám,
 • 00:36:58 tak je to možnost
  svobodného pohybu.
 • 00:37:00 Ale i ve smyslu
  sociální mobility a další věci.
 • 00:37:05 Prostě svoboda je možnost
  změnit svůj životní stav.
 • 00:37:10 Životní status.
  To je ta svoboda a to je ten pohyb.
 • 00:37:14 Že se nenecháme jen táhnout věcmi,
 • 00:37:18 ale že je dovedeme
  i společně utvářet.
 • 00:37:33 -Mohu se vás zeptat,
  proč jste přišli?
 • 00:37:36 -Protože chceme
  vzpomenout na 17. listopad
 • 00:37:39 a hlavně na ty lidi,
  co bojovali za naši svobodu.
 • 00:37:43 -Proč vám to přijde důležité?
  -Určitě, hodně!
 • 00:37:46 -Ale proč?
 • 00:37:48 -Protože nechceme,
  aby se znovu stalo to,
 • 00:37:50 co se dělo před tím.
  My jsme to nezažili.
 • 00:37:52 A nechceme to ani zažít.
 • 00:37:55 -Proč jste přišli?
 • 00:37:57 -Protože nám není lhostejný,
  co se tady děje.
 • 00:38:00 A zajímá nás,
  co se tady bude dít dál.
 • 00:38:02 A také uctít památku té události.
 • 00:38:06 -Jak by ta společnost měla vypadat?
  -Asi být otevřená.
 • 00:38:12 A nebýt pod ochranou
  jednoho člověka,
 • 00:38:17 který vlastně ovládá jak média,
  tak politiku.
 • 00:38:25 -Je pro vás nějakým
  způsobem důležitá svoboda?
 • 00:38:28 Je to pro vás téma?
 • 00:38:30 -Určitě, ale je strašně těžký říct,
 • 00:38:33 co to ta svoboda je,
  a kde začíná a končí
 • 00:38:38 ta svoboda toho jednoho člověka.
 • 00:38:43 -Dává vám univerzita
  něco k tomu občanství,
 • 00:38:46 co vás víc nutí být občanem?
 • 00:38:52 -Mě to nutí víc přemýšlet o věcech.
 • 00:38:58 Takže jako uvědomovat
  si nějaký ty hodnoty,
 • 00:39:01 ale zatím ten názor
  nemám úplně utvořenej.
 • 00:39:05 Zatím se to všechno formuje.
 • 00:39:23 -Po revoluci se svobodné prostředí
  Masarykovy univerzity
 • 00:39:26 stalo líhní zásadních
  vědeckých výzkumů.
 • 00:39:29 Mezi pozoruhodné patří i zkoumání
 • 00:39:32 genetického přenosu
  traumat holokaustu,
 • 00:39:34 výzkum adolescence a občanství,
 • 00:39:37 zkoumání struktury virů
  a hledání metod léčby,
 • 00:39:40 nebo polární výzkum přírodovědců
  na vědecké stanici v Antarktidě.
 • 00:39:47 -Já mám třeba štěstí,
 • 00:39:49 tím, jak pracuju
  v těch polárních oblastech,
 • 00:39:51 tak se mi často stává, že objevuji
  nové druhy, popisuji nové druhy.
 • 00:39:54 To je úžasné dobrodružství.
  A vlastně mi vůbec nevadí
 • 00:39:57 dělat pro moji práci
  a pro univerzitu něco navíc.
 • 00:40:01 Protože mi univerzita
  vlastně splnila sen.
 • 00:40:04 Já jsem odmalička
  chtěla být paní učitelkou.
 • 00:40:07 Teď ten sen se mi splnil víc,
  jak na 110 %.
 • 00:40:10 Jsem lektorem na univerzitě
  a ještě mi moje univerzita
 • 00:40:14 umožní jet na expedici
  do Antarktidy
 • 00:40:17 a oškrabávat tam skalpelem tuleně.
  Tak já si myslím,
 • 00:40:21 že za takovéto štěstí trochu toho
  pracovního nasazení opravdu stojí.
 • 00:40:27 -Přináší vám to něco?
 • 00:40:29 Nebo je to takový
  jako nezbytný opruz,
 • 00:40:32 že na univerzitě prostě studenti
  jsou, a je potřeba je něco učit.
 • 00:40:35 -Spolupráce se studenty
  je rozhodně motivační.
 • 00:40:38 Jednak vás to nutí
  stále na sobě pracovat,
 • 00:40:41 protože se najde pořád velké
  množství zvídavých mladých lidí,
 • 00:40:45 kteří se ptají.
  A ne hned na to víte vždy odpověď.
 • 00:40:48 Takže musíte dál studovat.
  Rozšiřuje vám to obzory
 • 00:40:53 a při společné vědecké práci
  ti mladí vědci,
 • 00:40:57 kteří ještě nejsou ovlivnění
  fungováním daného systému,
 • 00:41:01 občas vymyslí dost neotřelá řešení,
  která často ukážou,
 • 00:41:07 že můžou směřovat
  k nějakému novému výsledku.
 • 00:41:10 Takže to je největší
  výhoda univerzity.
 • 00:41:12 Ta spolupráce napříč generacemi.
 • 00:41:18 -Jsem na to hrdý a cením si toho,
  že tady můžu bejt a pracovat.
 • 00:41:23 Protože cítím,
  že tohle to mi ta univerzit dává.
 • 00:41:27 To společenství lidí
  takhle definované.
 • 00:41:31 A od toho se potom
  odvíjí ty další věci.
 • 00:41:35 Jako k čemu je to?
  Abychom se tady setkávali,
 • 00:41:38 abychom si mohli vyměňovat
  názory a zkušenosti.
 • 00:41:42 Navzájem se obohacoval.
  Mělo to nějaký dopad
 • 00:41:46 i na lidi kolem nás, na společnost.
  Mohl by to být pocit,
 • 00:41:53 že v tom co dělám, co mě zajímá,
  mohu být nějak užitečný. Já nevím.
 • 00:42:11 -Pozornost!
 • 00:42:14 Pozornost!
 • 00:42:16 Pozornost!
 • 00:42:28 -Mě hlavně zaujala
  kniha Konráda Lismana.
 • 00:42:31 Velmi provokativní
  až sžíravá kniha,
 • 00:42:33 která ale získala velkou pozornost.
 • 00:42:36 A když by Lisman takto mluvil
  o Masarykově univerzitě,
 • 00:42:39 co byste na to říkal?
 • 00:42:45 -Vědění a vzdělání už nejsou cílem.
 • 00:42:48 Nýbrž prostředkem, který nevyžaduje
  žádné další reflexe,
 • 00:42:53 pokud se dá obhájit
  jen jako prostředek.
 • 00:42:57 Pro prosperující trhy,
  kvalifikace pro pracovní místo,
 • 00:43:01 mobilitu služeb,
  růst hospodářství.
 • 00:43:06 Už ne vzdělanec
  a už vůbec ne moudrý člověk
 • 00:43:09 není ve společnosti
  vědění myslitelný
 • 00:43:12 jako cíl permanentně
  vyžadované vědecké soutěže.
 • 00:43:15 Nýbrž je to jen mozek,
  který rozpozná
 • 00:43:18 industriální možnosti aplikace
  komplexního výzkumu rychleji
 • 00:43:23 než konkurence v Šanghaji.
 • 00:43:31 -Tak to je samozřejmě
  do jisté míry pravda.
 • 00:43:35 A mohli bychom hovořit o tom,
 • 00:43:37 jestli je to úplně špatně,
  že to takhle je.
 • 00:43:40 Protože když to takhle
  je v celém světě,
 • 00:43:43 tak my to nemůžeme změnit
  a musíme nějakým způsobem
 • 00:43:45 se také tak chovat. Určitě s tím
  člověk nemůže být spokojený,
 • 00:43:49 ale vůbec mě nenapadá,
  jak to dopadne.
 • 00:43:53 Posunulo se to někam,
  není to dobře, ale je to věc,
 • 00:43:56 která přináší výsledky,
  a z filozofického hlediska
 • 00:44:01 je to jistě velmi problematické.
 • 00:44:03 Ale lidé nechtějí filozofii,
 • 00:44:05 lidé chtějí jet
  na dovolenou k moři.
 • 00:44:07 Omlouvám se.
 • 00:44:13 Za tohle mě někdo zabije
  na univerzitě. Už se těším.
 • 00:44:21 KŘIK
 • 00:44:36 -Takže sejdete ze schodů dolů,
 • 00:44:38 předstoupíte před katedru
  s paní prorektorkou,
 • 00:44:41 kde bude nachystaný pedel
  s rektorátním žezlem.
 • 00:44:44 Přistoupíte k němu,
 • 00:44:46 přiložíte 2 prsty
  pravé ruky na toho lva
 • 00:44:48 a zřetelně a nahlas řeknete:
  Spondeo ac polliceor.
 • 00:44:53 Spondeo ac polliceor.
 • 00:44:57 Tak si to vyzkoušejte.
  -Spondeo ac polliceor.
 • 00:45:01 -Znamená to, zavazuji se a slibuji.
 • 00:45:04 Tak, jak jste to
  říkali na bakalářích,
 • 00:45:06 tak teď budete říkat to stejné,
  ale latinsky. Spondeo ac polliceor.
 • 00:45:10 Zřetelně a nahlas,
  protože je to veřejný slib,
 • 00:45:14 měli by to slyšet všichni v sále.
 • 00:45:18 -Co se hodí k takovému
  okamžiku za květiny?
 • 00:45:22 -Na promoci může být všechno.
 • 00:45:24 Ale aby nebyly moc
  obyčejný květiny.
 • 00:45:30 Musí být trochu slušný.
 • 00:45:32 Jednak velký musí být,
  velký květy a musí být čerstvý.
 • 00:45:37 To v první řadě.
  Já to musím kupovat ze dne na den,
 • 00:45:41 aby to bylo čerstvý,
  a aby si lidi nestěžovali.
 • 00:45:47 A potom se to musí uvázat tak,
  aby to bylo slavnostní.
 • 00:45:53 Aby to nebyla nějaká chuděrka.
 • 00:45:56 -Vážené diplomantky,
  vážení diplomanti, slíbíte tedy...
 • 00:46:12 že budete s neúnavnou pílí pěstovat
  a rozvíjet studium věcí lidských,
 • 00:46:16 ne pro nečistý zisk
  nebo marnou slávu, nýbrž pro to,
 • 00:46:20 aby se šířila pravda a její světlo,
  v němž spočívá blaho lidského rodu,
 • 00:46:26 zářilo stále jasněji.
 • 00:46:28 Zavazujete se k tomu a slibujete to
  na své dobré svědomí?
 • 00:46:35 -Spondeo ac polliceor.
 • 00:46:41 -Spondeo ac polliceor.
 • 00:46:51 -Spondeo ac polliceor.
 • 00:46:57 -Jestli těch studentů není moc?
 • 00:47:00 -Myslíte kvůli zaměstnání,
  že potom nebudou mít zaměstnání?
 • 00:47:07 On každej nejde na vedoucí místo.
  Každej se nedostane.
 • 00:47:17 Plno jich je prodavačů,
  plno jich sedí v pojišťovnách.
 • 00:47:23 A jinde,
  na takových bezvýznamných místech.
 • 00:47:27 Tak oni se musí nacpat všude,
  kde je místo.
 • 00:47:56 -Vy jste přísahala,
  že budete šířit světlo pravdy.
 • 00:47:59 Jak to budete dělat?
 • 00:48:01 -Světlo pravdy? Budu čestná.
  A světlo pravdy,
 • 00:48:05 no, asi se budu snažit
  nebýt dezinformovaná,
 • 00:48:10 všechno si ověřovat z více zdrojů.
 • 00:48:13 A co ještě?
 • 00:48:15 Tak když si myslím,
  že někdo šíří ty dezinformace,
 • 00:48:20 tak na to asi upozornit.
  To asi budu dělat.
 • 00:48:24 -Jsem asi tolerantnější.
  To rozhodně!
 • 00:48:27 Univerzita mně dala hodně.
 • 00:48:29 Dala mně i to,
  že jsem samostatnější a klidnější.
 • 00:48:33 Určitě. Možná že i teď
  díky tomu titulu,
 • 00:48:36 že teď alespoň
  nějakou jistotu mám.
 • 00:48:39 -Vy jste přísahala,
  že budete šířit světlo pravdy.
 • 00:48:42 Jak to budete dělat?
 • 00:48:44 -Mně záleží na hodně věcech.
  Možná je to vidět i na tom diplomu.
 • 00:48:48 Zkrátka studium
  pro mě bylo primární
 • 00:48:51 a teď uvidíme, co bude dál.
  Záleží mně prostě na tom,
 • 00:48:55 aby lidi bojovali za dobro,
  měli se rádi.
 • 00:48:59 A to je pro mě to světlo.
 • 00:49:01 -Získali jste tady
  nějaké morální zásady?
 • 00:49:04 A jaký?
 • 00:49:07 -Holky, máte čím přispět?
 • 00:49:11 -Tak určitě hlavně čestnost a...
 • 00:49:14 -Já jsem si to myslel.
  -Děkuju.
 • 00:49:18 -Pardon, můžeme se zeptat?
 • 00:49:20 Vy jste přísahala,
  že budete šířit světlo pravdy.
 • 00:49:23 Jak to budete dělat?
 • 00:49:25 -Cože?
  -No, to jsme slyšeli!
 • 00:49:29 -Žádný rozhovory!
 • 00:49:40 -Myslíte, že je to příští elita?
 • 00:49:43 -Jestli to bude elita, to já nevím.
  -A co to pro vás znamená, elita?
 • 00:49:51 Kdo je pro vás elita?
 • 00:49:54 -Elita?
 • 00:49:56 No, to jsou speciální lidi,
  kteří nekradou, nepodvádí,
 • 00:50:00 jsou chytří, dovedou udělat
  maximum pro lidi, ale rozumně.
 • 00:50:06 A dovedou se taky
  chovat podle toho.
 • 00:50:46 Skryté titulky M. C. Vrbská
  Česká televize Brno 2019

Související