iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 12. 2005
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

141 hlasů
20277
zhlédnutí

Uprostřed průmyslového věku...

Změny tovární aglomerace na prahu nového tisíciletí očima fotografa Václava Jiráska

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Uprostřed průmyslového věku...

 • 00:00:06 Železem prosáklý vzduch
  zde životu ubírá síly
 • 00:00:12 a řemeny trhají údy
  lidských těl silou nerozvážnou,
 • 00:00:18 jakoby trhaly
  snad jen na louce kopretiny,
 • 00:00:22 jen aby stroj se napojil
  krví vlažnou.
 • 00:00:26 Hle, jak se pyšní
  ty tlakoměry odhalující sílu.
 • 00:00:32 Hle, jak se blyští válce.
  Hle, jak vysoko trčí komíny,
 • 00:00:40 jakoby byly to lafety děl,
  jež ústím upřeny ke hvězdám,
 • 00:00:46 k velké se chystají válce,
  ve které člověk ješitný
 • 00:00:51 i nad vesmírem zvítězit by chtěl.
 • 00:01:36 Ty fabriky jsou natolik zajímavý,
  že je tam možnost
 • 00:01:40 najít spoustu rovin,
  strašně moc rovin.
 • 00:01:44 Počínaje lidma...
  přes různé sociální věci.
 • 00:01:50 Myslím, že je to docela
  dobrý období teďka to fotit,
 • 00:01:53 protože tím, jak se to láme,
  že část fabrik umírá a končí
 • 00:01:58 a část začíná prosperovat,
  tak se to velice mění.
 • 00:02:10 Tak do 10 minut budeme
  podrážet pec. To je konec tavby.
 • 00:02:16 Musíme taky dát na vědomí,
  budeme pouštět sirénu
 • 00:02:22 aby se to tady zabezpečilo,
  aby se nestal nějakej úraz.
 • 00:02:26 Jinak budeme šťastní,
  že tavba dopadla dobře.
 • 00:02:30 OZÝVÁ SE HOUKÁNÍ SIRÉNY
 • 00:02:44 V 90. letech se slova -
  těžký průmysl -
 • 00:02:47 stala téměř neslušným výrazem.
  Z médií a úst některých politiků
 • 00:02:52 jsme získali pocit,
  že hutní a strojírenský průmysl
 • 00:02:55 je přežitkem minulých dob,
  navíc svázaným s totalitními
 • 00:02:59 ideologiemi.
  Zdálo se, že český průmysl,
 • 00:03:03 vnímaný dříve jako posel
  moderní doby vycházející
 • 00:03:06 z osvícenství
  a rozšiřující se pragmatickým
 • 00:03:09 gründerstvím v 19. století,
  vyvrcholil ve válečné
 • 00:03:13 zbrojařské výrobě
  a socialistickém opěvování
 • 00:03:16 továrny jako chrámu lidské práce.
  Ale na konci 20. století,
 • 00:03:21 že už je vlastně zbytečný.
  Jako nerentabilní byla hutní
 • 00:03:25 a strojírenská výroba utlumována
  a navíc v nešťastných
 • 00:03:29 privatizacích se mnoho z továren
  ocitlo na hranici přežití.
 • 00:03:33 Po roce 2000 se však ukazuje,
  že českému těžkému průmyslu
 • 00:03:37 není zdaleka odzvoněno.
  Podniky jsou přesvědčeny,
 • 00:03:40 že je čeká lepší budoucnost...
  Tak jako v Blanenských slévárnách.
 • 00:03:47 Historicky sahá výroba a počátky
  slévárenství někde na konec
 • 00:03:53 roku 1690, 99.
  Oblast uměleckého lití
 • 00:04:00 se proslavila nejen v Evropě,
  ale po celém světe.
 • 00:04:04 Tzn. vycházel jsem z toho,
  že to patří mezi klenoty
 • 00:04:08 v rámci České republiky,
  Evropské unie a chtěl jsem,
 • 00:04:12 aby ta tradice byla zachovaná,
  navázalo se na ni.
 • 00:04:15 Jestliže několik staletí
  tento podnik existoval,
 • 00:04:19 tak jsem chtěl,
  aby i nadále tu budoucnost měl.
 • 00:04:23 Samozřejmě udělám vše pro to,
  abych navázal na tradici
 • 00:04:27 a ta se rozvíjela.
 • 00:04:35 Pec, která byla den předtím
  na tu tavbu připravena,
 • 00:04:42 tzn. opravena,
  znovu vymazána žáruvzdornou směsí.
 • 00:04:46 Do této pece se vsype dávka koksu.
  Tento koks se musí nejprve
 • 00:04:52 rozehřát na určitou teplotu,
  aby ta sázka se snadno tavila.
 • 00:04:58 Potom se již může zavážet sázka.
  Až ta pec je úplně plná,
 • 00:05:03 tak potom se spustí tzv. vítr.
  Vhání se tam vzduch
 • 00:05:09 s přídavkem kyslíku,
  abychom získali vyšší teplotu
 • 00:05:13 a ušetřili koks. Potom nastoupá
  1. železo, které klesá do tavícího
 • 00:05:20 pásma a přepadem odtéká
  do připravených pánví.
 • 00:05:26 To je největší bečka,
  kterou máme.
 • 00:05:29 V ČKD v Blansku jsem byl nejdéle
  a toto je 2. slévárna.
 • 00:05:35 Je to velice stará továrna,
  kterou založil hrabě Salm
 • 00:05:43 a pro mě má asi největší kouzlo
  v rámci toho,
 • 00:05:47 co jsem všechno fotil.
 • 00:05:49 Je opravdu nejbohatší,
  jak na zajímavé prostory,
 • 00:05:52 a měli tam opravdu něco navíc,
  co ostatní fabriky nemají.
 • 00:05:57 A to stejný - lidi,
  kteří tam jsou,
 • 00:05:59 tak jsou jednak strašně hodní,
  strašně vstřícní lidé
 • 00:06:03 a strašně zajímaví.
  Velká koncentrace zajímavých typů.
 • 00:06:15 HRAJE HUDBA
 • 00:06:51 Nebezpečné pracoviště to je.
 • 00:06:54 Teplota je tam až úmorná,
  proto se musíme u toho střídat.
 • 00:06:59 Sálavý žár z toho železa
  způsobuje,
 • 00:07:03 že mezi pecema, měřil jsem to,
  bývá v letním období
 • 00:07:07 až 50 stupňů tepla.
 • 00:07:13 Jinak máte dopálenej takhle krk,
  všechno, když máte jenom helmu.
 • 00:07:20 -Klobouk je lepší než helma?
  -No, ježíšmarja!
 • 00:07:26 Tato firma má obrovskej potenciál
  hlavně v tom, že umí lít věci,
 • 00:07:33 který byly
  už v minulosti zajímavý.
 • 00:07:35 A ona tu tradici a schopnost
  zopakovat tyto výkony má.
 • 00:07:40 V této době to není jednoduchý,
  protože víme, jak trh vypadá.
 • 00:07:43 Víme, že konkurenční prostředí
  v Evropě i ve světě
 • 00:07:47 je nesmírně těžký
  a zrovna tento charakter výroby
 • 00:07:53 není žádná zlatá cihla.
 • 00:07:56 Je potřeba o každou
  korunu bojovat.
 • 00:07:59 Jestliže teda vizi,
  tak vize je:
 • 00:08:00 Zachovat, napojit se na tradice,
  který tady byly.
 • 00:08:03 Dát lidem sociální...
  a slušný sociální zázemí.
 • 00:08:07 Tradice a to, co tady bylo,
  posunout o dalších
 • 00:08:10 5 až 10 let dopředu.
 • 00:08:13 Otevřou se ta vrata dole
  a tavící pás, jak je koks
 • 00:08:19 a struska, tak zbytek hupne dolů.
  Chlapi tam musí najet
 • 00:08:26 a odvést to celý,
  aby zedníci na to mohli najet.
 • 00:08:31 Sbíječkou to musí vyramovat
  a potom se to šamotem maže.
 • 00:08:38 A připravuje se to na příští
  tavbu.
 • 00:08:41 Zase to musí dělat poctivě,
  aby během tavby to neprasklo.
 • 00:08:46 Udělat to tak,
  aby to vydrželo. Žádná sranda.
 • 00:08:58 Zatím se lije furt,
  tak je to dobrý.
 • 00:09:04 Jeho kabrňáctví
  bylo patrné na 1. pohled.
 • 00:09:12 Mistr si spokojeně hvízdl
  a bez starosti
 • 00:09:15 odešel na jiný úsek.
 • 00:09:17 Hudec se potil po pás nahý,
  stále ve střehu, ani se neohlížel.
 • 00:09:23 Jen k odpichu oblékal
  kožený kabátec.
 • 00:09:27 Ale když zazněl zvon
  a on odevzdal tyč svému nástupci,
 • 00:09:31 neodešel z huťského prostranství.
  Teprve nyní se mohl rozhlédnout.
 • 00:09:39 Nová továrna ho vzrušovala
  všemi odlišnostmi,
 • 00:09:43 kterými vynikala nad starou,
  prostou huť v lesích.
 • 00:09:54 Vedle toho je ČKD Strojírny.
  A ačkoliv je to stejné místo,
 • 00:10:01 tak je tam obrovský rozdíl
  jednak v estetice prostředí
 • 00:10:05 a jednak v lidech. Jako kdyby
  čím těžší a horší práce,
 • 00:10:10 tak tím jsou tam zajímavější lidi
  a jsou i vstřícnější.
 • 00:10:15 Na 1. pohled se zdají,
  že jsou ti lidé jednodušší,
 • 00:10:19 ale mezi nima jsou daleko
  lepší vzájemný vztahy,
 • 00:10:23 než na úrovních,
  na kterých se pohybuju já.
 • 00:10:27 Je to tam jako ... ne všude,
  ale jsou tam party
 • 00:10:31 mezi kterýma funguje
  výborný kamarádství.
 • 00:10:34 Což je pro mě hodně zajímavá věc.
 • 00:10:47 ČKD Blansko Strojírny
  má dlouhou tradici.
 • 00:10:52 K hlavnímu rozvoji
  této společnosti došlo
 • 00:10:56 především v 50. letech,
  kdy byl rozvíjen náš hlavní
 • 00:11:00 tradiční obor -
  Turbíny a jejich příslušenství.
 • 00:11:06 A dále výroba těžkých
  svislých soustruhů.
 • 00:11:10 Výrobky této společnosti jsou
  zhruba ve 120 zemích světa,
 • 00:11:13 na všech kontinentech.
 • 00:11:15 Co se týká hlavního segmentu
  vodních turbín
 • 00:11:18 a jeho příslušenství,
  tak celkový instalovaný výkon
 • 00:11:21 ve 120 zemích světa
  je zhruba 10 gigawatt,
 • 00:11:24 což představuje výkon
  pěti Temelínů.
 • 00:11:27 Pro ten další rozvoj
  je to o lidech.
 • 00:11:30 Tzn. jak se nám podaří získat
  na svoji stranu lidi,
 • 00:11:34 jak se nám podaří využívat
  jejich kreativity atd.
 • 00:11:39 Samozřejmě to je velmi složité
  změnit kulturu myšlení
 • 00:11:44 a je to složité v každé
  tradiční strojírenské firmě,
 • 00:11:47 ale tady v tomto údolí
  je to 2krát složitější.
 • 00:11:50 A to díky historii z 90. let,
  kdy leckdo má nějakou
 • 00:11:55 negativní zkušenost z toho vývoje,
  z období minulého vlastníka,
 • 00:12:01 z období privatizace atd.
 • 00:12:08 To je - návary vodících čepů,
  které se navařují nerezí...
 • 00:12:16 Teď momentálně to vidíme
  na vlastní oči - rozváděcí lopaty.
 • 00:12:26 To je generální oprava
  elektrárny Orava.
 • 00:12:30 Tak, to se rýmuje.
 • 00:12:40 Zajímá mě moment nějakýho...
 • 00:12:44 hloupě řečeno pravdivýho,
  obyčejnýho portrétu.
 • 00:12:48 A když ty lidi fotím,
  tak na to není žádný čas.
 • 00:12:52 Lidi jsou zaměstnaní
  a mně na nich zajímá,
 • 00:12:55 jak oni se zachovají
  před tím foťákem.
 • 00:12:58 To jsou tak dokonalý modely,
  že udělají všechno sami.
 • 00:13:04 To, jak se postaví,
  jaký gesto zvolí,
 • 00:13:07 tak to o nich
  strašně moc vypovídá.
 • 00:13:10 O jejich povaze a o všem.
 • 00:13:13 To je ten moment,
  který mě nejvíc zajímá.
 • 00:13:15 Nemanipulovat s nima
  a nechat je samotné se předvést.
 • 00:13:24 HRAJE HUDBA
 • 00:14:06 Dělali jsme tady až 150tunový
  statorový skříně do dolů.
 • 00:14:11 Třeba do Austrálie.
 • 00:14:14 Já mám určitou představu,
  jak to můžu vyrábět
 • 00:14:17 a když ty výkresy vidím,
  tak jsme měli kolikrát
 • 00:14:22 představu, jak to vyrábět.
  Dali jsme to připomínkovat firmě.
 • 00:14:26 Ta nás měla za totální hňupy,
  když to řeknu takhle,
 • 00:14:31 a řekla: Ne, takhle
  to vyrábět nemůžete!
 • 00:14:34 Takže se vyrobil
  jeden dílec pro ně.
 • 00:14:37 Šlo to přesně tak,
  jak to řekla tato firma.
 • 00:14:39 A 2. dílec už dělali
  podle našich připomínek.
 • 00:14:47 Práce tady bylo prakticky dost.
  Teď průběžně, dá se říct, taky.
 • 00:14:54 Jak kdy,
  to je jak ve všech fabrikách.
 • 00:14:58 Záleží jakej je management...
  co sežene za práci.
 • 00:15:02 To nezáleží na nás.
 • 00:15:05 Budeme rádi pracovat,
  ale musíme mít práci.
 • 00:15:13 HLUČÍ STROJE
 • 00:15:29 Na huťské haldě vylili strusku.
  Rozžhavená lává
 • 00:15:36 valíc se po úbočí haldy.
  Rudá záře sálající ze žhavé hmoty
 • 00:15:42 proměnila rázem noční temnotu
  v jasný den.
 • 00:15:45 Z temnoty vyhouply se
  dýmající komíny Vojtěšské hutě
 • 00:15:51 i Poldovky, věže kladenského
  kostela i radnice.
 • 00:15:57 Vystouply siluety lesů
  i těžní věže šachet.
 • 00:16:02 Také okolí starého Engertu
  se osvětlilo.
 • 00:16:08 Blíží se doba ranního střídání.
  Na pěšinkách k Engertu je vidět
 • 00:16:15 hloučky temných postav.
  Havíři jdou na ranní.
 • 00:16:22 Jdou Rozdělovští, Hnidouští
  i Kladeňáci z nového Kladna
 • 00:16:28 i od Průhonu.
 • 00:16:39 Víte, Kladno je hodně
  zvláštní město.
 • 00:16:41 Ve Středočeském kraji
  je to 2. největší město,
 • 00:16:44 má 70 tisíc obyvatel.
 • 00:16:46 V roce 1820 mělo přibližně
  2 tisíce obyvatel.
 • 00:16:49 O 50 let později mělo
  40 tisíc obyvatel.
 • 00:16:52 Místní lidé to tady nazývali:
  To je Amerika, to je Klondike.
 • 00:16:58 Pak se tady objevil
  Carl Wittgenstein.
 • 00:17:03 Je obrovský rozmach Kladna.
 • 00:17:05 Má nesmírný strategický význam.
  Vyrábí nejlepší ocel.
 • 00:17:08 Strategický význam se táhne
  až do 50. nebo 70. let.
 • 00:17:12 Kladno vzrůstá na těch 70. tisíc.
 • 00:17:14 Plány jsou na 100 tisíc lidí
  a najednou Sametová revoluce.
 • 00:17:18 Během 10 let se zavřou doly.
  Hutě jsou zprivatizovány
 • 00:17:22 takovým způsobem,
  že dneska nesrovnatelně horší hutě
 • 00:17:25 kdekoliv na východním Slovensku
  nebo v Polsku
 • 00:17:29 vydělávají těžké peníze.
  A to Kladno je sražený na kolena.
 • 00:17:46 Kladno je zvláštní,
  že je z velké části už rozbité,
 • 00:17:51 destruované. A ty trosky,
  to je zvláštní zjištění.
 • 00:17:57 Tak, jak mě ty trosky zajímaly
  na Vaňkovce, to umírání,
 • 00:18:03 tak náhle jsem se dostal
  do fáze, že jsem zjistil,
 • 00:18:07 že u těch továren
  mě daleko víc zajímá
 • 00:18:10 moment toho žití a přežívání
  a nějaký cesty kupředu
 • 00:18:15 než ty trosky,
  který jsou mrtvý
 • 00:18:20 a trošku moc je to artistní.
 • 00:18:23 Zajímají mě spíš obyčejnější
  věci - sociálno. To jak ti lidi...
 • 00:18:28 kde sedí a kde odpočívají,
  kde pracují a co si kolem sebe
 • 00:18:33 vytvářejí za prostředí
  a jaké malůvky si dělají.
 • 00:18:38 To jsou takový věci,
  který mě zajímají daleko víc,
 • 00:18:41 než samotné trosky
  a zbytky z fabrik.
 • 00:18:48 Mizení některých továren
  mnoho lidí prožívá
 • 00:18:52 jako odchod epochy,
  smyslu určitého stylu života,
 • 00:18:55 životní filozofie,
  ve které byli vychováni.
 • 00:18:58 Po zastavení hutí a těžby
  zůstal narušený životní pocit
 • 00:19:02 nezaměstnaných
  a rozkolísaná identita obyvatel
 • 00:19:04 průmyslových center.
 • 00:19:06 Stejný pocit prázdnoty,
  také přinesla megalomanská monstra
 • 00:19:10 opuštěných industriálních trosek
  a dávno vyhaslých pecí a komínů,
 • 00:19:14 které zarůstají bujnou vegetací
  a vytvářejí tzv. "brownfields".
 • 00:19:20 Kladno je takovým typickým
  vyhaslým místem.
 • 00:19:22 Dnes Vojtěšská huť,
  známá po válce jako Koněv, mlčí.
 • 00:19:26 Stejně jako další objekty POLDI
  po zpackané privatizaci.
 • 00:19:30 Jádro Poldovky ale přežilo
  a je jasné,
 • 00:19:32 že výroba železa z Kladna nezmizí.
 • 00:19:37 HLUČÍ STROJE
 • 00:19:43 POLDI Hütte má přibližně
  120letou historii
 • 00:19:46 ve výrobě nástrojové
  a speciální oceli.
 • 00:19:52 Největší skok udělala tahle firma
  posledních 2 a půl roku,
 • 00:19:55 kdy se nám podařilo sestavit
  úplně nový management firmy
 • 00:19:58 a dosáhli jsme toho,
  že se Poldovka vrátila zpátky
 • 00:20:01 na trh s nástrojovou ocelí.
  Dneska vyrábíme přibližně
 • 00:20:05 1500 tun nástrojové nerezavějící
  a speciální oceli pro celý svět.
 • 00:20:10 Firma, která byla krátce
  po revoluci
 • 00:20:13 několikrát prodána
  a zprivatizována,
 • 00:20:16 následně se dostala do konkurzu,
  je dnes na špičce svého rozvoje.
 • 00:20:20 Tenhle trend budeme
  udržovat dále.
 • 00:20:30 Původní výroba v roce 1898,
  tak v těchto prostorách
 • 00:20:34 byly 1. dílny. Vlastně je to,
  kdy začínalo kování, kovářství,
 • 00:20:45 ušlechtilá výroba oceli
  na Kladně.
 • 00:20:49 A toto jsou prostory,
  kolem kterých se začínala výroba.
 • 00:21:02 Zde se nacházíme
  v lodi volného kování
 • 00:21:05 a výroba je tradicí.
  To, co bylo od roku 1924.
 • 00:21:10 Jsou to volné kovárny
  s horním bucharem padacím.
 • 00:21:14 Vidíte manipulaci
  pomocí manipulátoru.
 • 00:21:19 Je to manipulační stroj
  na tyčovou ocel,
 • 00:21:21 na kruhovou, na kvadráty.
 • 00:21:24 Jsou to starý stroje,
  který dodneška jsou v provozu.
 • 00:21:44 Máme tady buchary
  dvou-stojanový na páru,
 • 00:21:49 který mají hmotnost úderu
  1 až 2 tuny.
 • 00:21:55 Proto se to přechovává,
  aby se zjemnila
 • 00:21:57 ta kovářská struktura
  a aby došlo k prokovanosti.
 • 00:22:04 Prokovanost POLDI zaručuje
  u materiálu 4 až 5.
 • 00:22:07 4krát se zmenší průřez proti
  původnímu průřezu a nebo délka.
 • 00:22:16 HLUČÍ STROJE
 • 00:22:35 Ony ty věci opravdu mizí
  a je jich málo.
 • 00:22:40 To nějakým způsobem
  vyjadřuje období -
 • 00:22:44 dejme tomu předválečné období.
  Ale hlavně jsou tam pozůstatky
 • 00:22:47 50., 60. a 70. let.
  A hlavně 70. a 80. léta
 • 00:22:52 se náhle dneska jeví
  strašně zajímavě
 • 00:22:54 z estetického hlediska,
  z hlediska designu,
 • 00:23:00 z hlediska sociálna. Jak ti
  lidi tam fungují mezi sebou.
 • 00:23:03 I z hlediska
  nějaké svobody vytváření věcí,
 • 00:23:09 který tam lidi dělají
  v rámci koutů,
 • 00:23:12 kde svačí a kde přežívají.
  Tak tam se odehrává něco
 • 00:23:17 na pomezí designu a lidotvorby.
  Jsou tam strašně
 • 00:23:21 zajímavý předměty
  a stopy po lidech,
 • 00:23:25 kteří jsou opravdu
  pro mě daleko živější,
 • 00:23:30 než kdybych se šel podívat
  do nějakýho muzea na věci.
 • 00:23:45 Já jsem tady žila od mládí.
  A pak jsem dělala
 • 00:23:48 u Japonců a vím,
  že to je dřina.
 • 00:23:54 Tam to byla pásová výroba,
  a tady je to lepší.
 • 00:23:56 Dělávala jsem ve válcovnách,
  za komunistů.
 • 00:24:04 Je to dobrý,
  chlapi jsou hodní na nás.
 • 00:24:08 Lepší je dělat mezi chlapama
  než mezi ženskýma.
 • 00:24:12 Chlapi jsou dobrý.
 • 00:24:17 HLUČÍ STROJE
 • 00:24:37 Víte, já sem jezdím
  možná 8 nebo 10 let
 • 00:24:39 s americkými a kanadskými
  studenty.
 • 00:24:42 Když já jim dělám exkurze
  po České republice,
 • 00:24:44 tak oni milují 2 stavby.
  To je katedrála Svaté Barbory
 • 00:24:47 v Kutné hoře a huť Koněv
  na Kladně.
 • 00:24:51 Ta Koněvka je jim ještě bližší,
  protože oni jsou od toho
 • 00:24:54 středověku odříznuti.
  Co se s tím dá dělat?
 • 00:24:58 Na Západě existuje celá řada,
  ale dneska už i u nás, konverzí -
 • 00:25:02 těch historických industriálních
  budov - baráky na bydlení.
 • 00:25:06 Něco se povede, něco se nepovede.
 • 00:25:09 Krásný kanceláře. Ta architektura
  je často hrozně kvalitní,
 • 00:25:13 protože stejní architekti,
  kteří dělali velkou architekturu
 • 00:25:16 jako Národní divadlo,
  tak stavěli vlastně industriály,
 • 00:25:20 protože se něčím živit museli.
 • 00:25:23 Pak je další možnost,
  že si vezmeme industriální areál
 • 00:25:26 třeba s haldou a normálně
  ho necháme vlastnímu vývoji.
 • 00:25:31 V Německu to řeší tak:
 • 00:25:32 Nemůžeme se to starat,
  necháme to spadnout.
 • 00:25:36 Je to logika
  jako středověkýho hradu.
 • 00:25:39 Dneska víc českých studentů
  jedou radši do industriálních ruin
 • 00:25:43 pomalu chátrajících,
  než aby jeli někam na Karlštejn
 • 00:25:46 nebo na nějakou ruinu
  jako takovou.
 • 00:25:49 Ono je to dobrý i pro zvířata -
  pro netopýry, pro sovy.
 • 00:25:53 V těch pohádkách
  vždycky člověk vejde
 • 00:25:55 do starýho mlýna a vyletí
  proti němu sovy a netopýři.
 • 00:25:58 To nezažijete.
  Všechny starý mlýny mají Pražáci.
 • 00:26:02 Vejdete do starý šachty
  a proti vám ty sovy a netopýři
 • 00:26:06 prostě vyletí.
 • 00:26:11 Krásná POLDI je také moment,
  kdy brusič z ničeho nic
 • 00:26:16 si strhne brýle
  a utíká od práce ven a pryč
 • 00:26:23 a pryč a dívá se nahoru do nebe.
 • 00:26:26 Dívá se potom na haldu
  rezivého šrotu, na ptáčky,
 • 00:26:31 kteří se omylem šli napít
  do vařící kaluže.
 • 00:26:36 Dívá se, jak opařené tělíčko
  poskakuje do rezatých trubek,
 • 00:26:41 jak všechno má svou mučírnu,
  všecko i svůj ráj.
 • 00:26:47 A brusič se vrací do brusírny.
 • 00:26:51 Znovu si připíná ochranné brýle,
  tiskne knoflík
 • 00:26:55 a znovu se dává do práce.
 • 00:27:05 Když se hledá,
  co s těmi objekty,
 • 00:27:08 tak se často používá termín -
  konverze.
 • 00:27:16 Musím říct, že my jsme např.
  když jsme pořádali výstavu
 • 00:27:20 konverzí průmyslových objektů,
  tak jsme radši použili název:
 • 00:27:22 Jiné využití objektů.
  Protože ono se skutečně
 • 00:27:25 jedná o jiné využití,
  než jaké bylo to původní.
 • 00:27:28 Jedná se o nalezení 2. života,
  nebo o prodloužení života
 • 00:27:31 těchto objektů.
 • 00:27:33 My k tomu musíme mít důvod.
 • 00:27:35 Důvod může být památkový,
  tehdy když se jedná o objekt,
 • 00:27:39 kde rozeznáme
  jeho památkovou výjimečnost.
 • 00:27:43 Tam se jedná o objekty,
  které by měly být zachovány
 • 00:27:48 pokud možno co nejautentičtěji.
  Nemělo by se s nimi mnoho dělat
 • 00:27:53 a měly by být dokladem
  těch hodnot,
 • 00:27:56 které stojí za to,
  aby byly zachovány.
 • 00:28:00 Pak je řada dalších objektů
  a to je to,
 • 00:28:03 co nás právě zajímá.
 • 00:28:05 Které ani nemá smysl prohlašovat
  za kulturní památky.
 • 00:28:10 To jsou objekty,
  které jsou něčím výjimečné -
 • 00:28:13 atmosférou nebo kontextem
  urbanistickým.
 • 00:28:17 Často se může jednat i o to,
  že jsou to jakési schránky,
 • 00:28:21 které lze i z ekologického důvodu
  znovu využít.
 • 00:28:32 Karlín 19. století byl
  svéráznou průmyslovou zónou.
 • 00:28:37 Se svým přístavem vyhlížel
  málem jako malý Hamburk.
 • 00:28:41 A výroba neprobíhala pouze
  ve velkých továrních halách,
 • 00:28:44 ale běžně naplňovala ulice
  kde se průmyslové stavby
 • 00:28:47 střídaly téměř rytmicky
  s obytnými domy.
 • 00:28:50 V 90. letech byla průmyslová
  výroba zastavena úplně,
 • 00:28:54 a protože dnes tady má
  každá píď pozemku svou cenu,
 • 00:28:58 nehrozí, že by nějaké opuštěné
  tovární objekty dlouho chátraly.
 • 00:29:02 Kancelářské a galerijní využití
  vytváří možnost přežití
 • 00:29:05 mnoho zajímavých budov
  a uchránění architektury,
 • 00:29:09 která připomíná slávu
  průmyslového boomu
 • 00:29:12 spojeného s touto částí Prahy,
  aniž by bylo
 • 00:29:14 nutné všechno zbourat.
 • 00:29:27 Třeba ten příklad
  karlínské studie,
 • 00:29:29 to bylo s minimálním rozpočtem,
  velice rychle.
 • 00:29:33 Objekt máme od majitele
  pronajatý jenom na 5 let.
 • 00:29:36 Na 5 let se nevyplatí
  investovat víc v futuře.
 • 00:29:40 To je to centrum současného umění,
  které jsem rekonstruoval
 • 00:29:43 v Mnichově.
  To bylo něco podobnýho,
 • 00:29:45 tam taky moc peněz nebylo.
  Ale z 2. strany,
 • 00:29:47 že nebyly peníze, to znamenalo,
  že jsem museli,
 • 00:29:50 co nejvíce zachovat prvky.
  Nemyslím si,
 • 00:29:54 že je to tak špatná věc,
  protože na velký rekonstrukci...
 • 00:29:57 jedna je tady vedle nás,
  když jsou velký peníze,
 • 00:30:01 dopadne to vždycky takhle,
  že se třeba zachovají fasády
 • 00:30:05 nebo část fasád.
  Všechno, co je za fasádou
 • 00:30:07 se zbourá a celá ta budova
  podle mého vynikne,
 • 00:30:12 ta už zmizí.
  Budova není jenom to,
 • 00:30:15 co je vidět z venku - fasáda,
  ale je to takový
 • 00:30:17 komplexní organismus.
  Je to takový tělo.
 • 00:30:20 I ty stropy, klenby,
  i třeba tovární komíny atd.
 • 00:30:24 k tomu patří.
  Já v tom vystavuju umění,
 • 00:30:27 jako v našem případě,
  nebo v tom dělám kanceláře.
 • 00:30:30 Velkorysost těch prostorů,
  je asi to největší kouzlo.
 • 00:30:38 Spojení s tou historií,
  která z těch starých stěn dýchá.
 • 00:30:43 Nevím, jestli se to tak může říct.
 • 00:30:50 Prostor je tak velmi nečekaný,
  prolamující se.
 • 00:30:55 Má v sobě spoustu nečekaných míst.
 • 00:30:58 Místa vás...
  neříkám přímo inspirujou,
 • 00:31:01 ale udržují vás v příjemným,
  kreativním napětí.
 • 00:31:05 To je pro současné umění,
  i pro mou vlastní práci,
 • 00:31:12 hodně důležitá věc.
  Myslím si, že i pro ty lidi,
 • 00:31:14 kteří do toho vstupují podobně.
  Samozřejmě další věc je to,
 • 00:31:18 že tam není...
 • 00:31:20 V Karlín-studiu není žádnej
  nájem, kterej by byl tak horentní,
 • 00:31:24 že bychom ho nezaplatili.
  Myslím, že ty továrny jsou...
 • 00:31:27 já nechci mluvit o genia loci,
  protože to je vypráskaný téma,
 • 00:31:32 ale je to něco, co vás vzrušuje
  a to je vždycky zajímavý.
 • 00:31:44 Teď budu mluvit o půlce
  minulýho století.
 • 00:31:48 O těch fabrikách, který s sebou
  přinášely nejenom práci,
 • 00:31:52 to nechme pro ty svazáky,
  ale hlavně krásný lidi,
 • 00:31:55 echt proletáře.
  Nemyslím straníky.
 • 00:31:58 Ale každá ta fabrika -
  Československé automobilové
 • 00:32:00 opravny, Rustonka -
  opravna tramvají - a ČKD...
 • 00:32:07 Nejenže z bran vycházeli úžasní...
  ráno zacházeli do bran,
 • 00:32:11 odpoledne vycházeli úžasní lidi.
  A co kdo v Karlíně potřeboval,
 • 00:32:15 ať to byl zámečník, klempíř,
  soustružník, frézař,
 • 00:32:18 tak to měl za rohem.
  To je pasé.
 • 00:32:22 Z těch továren vznikají
  kancelářské budovy,
 • 00:32:25 podivné paláce.
  Nemá to tu patinu, vůni.
 • 00:32:30 Ta omítka je zcela jiná,
  když to není mramor.
 • 00:32:32 Tohle mi schází, ale chápu,
  že to nejde zabetonovat
 • 00:32:36 a udělat z toho skanzen
  jako v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 00:32:40 I když takový pokusy -
  v Bubenči - čistička vody.
 • 00:32:44 Zůstalo to v původním stavu
  ta čistička vody.
 • 00:32:47 V Karlíně bohužel k ničemu
  takovému nedošlo.
 • 00:32:50 Dělají se z toho honosný paláce
  s průjezdama,
 • 00:32:53 kde jsou kadeřnictví a butiky.
  To je mi ekl.
 • 00:32:56 Ale chápu, že to nejde zabetonovat
  do stavu dejme tomu
 • 00:33:00 z těch 50. let minulýho století.
 • 00:33:12 Smutný, šťastný,
  každé ráno ten dělník vypadá.
 • 00:33:21 Beznadějně prázdný
  se večer zpátky domů vrací.
 • 00:33:25 Píchačky cinknou
  a on vyjde ze dveří.
 • 00:33:28 Tisíce takových večer
  fabriky zvrací.
 • 00:33:32 Tramvají domů s jedinou myšlenkou
  na teplou večeři.
 • 00:33:37 A ráno znovu, znovu, znovu.
 • 00:33:45 Toto je Vaňkovka, kterou jsem
  dělal v roce 94 až 96 v Brně.
 • 00:33:50 1. moje zakázka.
  Tak jsem se vlastně dostal
 • 00:33:53 k těm fabrikám.
  A měl jsem na to 3 měsíce.
 • 00:33:56 Pak jsem to po 3 měsících odevzdal
  a začal jsem se tam vracet
 • 00:34:01 a chodil jsem tam další 3 roky.
 • 00:34:04 Za 3 roky se to změnilo z fabriky,
  která fungovala, pracovala,
 • 00:34:10 až do umírajícího chrámu,
  který úplně zduchovněl.
 • 00:34:13 Tak to bylo docela zajímavý.
 • 00:34:16 Než jsem našel to vyjádření,
  tak mně to trvalo dlouho.
 • 00:34:19 To asi tím,
  než jsem přesně našel tu chvíli,
 • 00:34:22 kdy se fabrika chovala
  jako katedrála.
 • 00:34:24 To bylo v určitým světle v létě,
  vždycky přes poledne.
 • 00:34:30 Bylo to taky jenom
  v určitém období té fabriky.
 • 00:34:33 Protože to bylo jenom
  asi čtvrt roku mezi tím,
 • 00:34:37 co odvezli stroje,
  jako takovej mezičas mezi prací,
 • 00:34:41 vyrabováním a pak tam začaly
  ty kulturní akce.
 • 00:34:44 Tam vznikla jiná energie.
 • 00:34:52 Tehdy mě docela štvalo,
  že jsem to nedokázal
 • 00:34:56 s těma dělníkama nafotit.
 • 00:34:58 Celou tu dobu jsem přemýšlel,
  že by bylo dobrý
 • 00:35:01 se do těch fabrik navrátit.
 • 00:35:07 Brněnská Vaňkovka - ještě nedávno
  opuštěná a vysloužilá
 • 00:35:11 strojní továrna, obří památník
  začouzené éry průmyslové revoluce
 • 00:35:16 v přísně industriálním
  stavebním stylu.
 • 00:35:19 Ošuntělé, pomalu chátrající,
  zaprášené a rezavějící
 • 00:35:23 tiché monstrum postavené
  před 130. lety vyznavačem
 • 00:35:27 anglické novogotické architektury
  Augustem Prokopem.
 • 00:35:30 Mlčenlivý svědek a ztělesnění
  industriální síly města.
 • 00:35:35 Od poloviny 90. let
  usilovala Nadace Vaňkovka,
 • 00:35:38 aby architektura hal
  byla zachována a proměněna
 • 00:35:41 v centrum vzdělávání,
  kultury a obchodu.
 • 00:35:44 Dnes na místě z větší části
  odbagrované Vaňkovky
 • 00:35:48 stojí obří nákupní centrum,
  vedle něho 3 zachráněné budovy.
 • 00:36:05 Zhruba polovina Vaňkovky padla
  jako oběť nové obchodní galerii,
 • 00:36:11 ale na 2. stranu to přineslo
  peníze, které pomohly zachránit
 • 00:36:15 ty objekty, které podle
  památkového hlediska
 • 00:36:21 byly nejvíce ceněny.
  Myslím si, že je to kompromis.
 • 00:36:26 Na to, že je to takto
  1. zachráněná továrna v Brně,
 • 00:36:30 tak je to jakýsi příklad,
  který doufám bude překonán
 • 00:36:34 dalšími úspěšnějšími projekty.
 • 00:36:45 Ty starý fabriky
  mají úžasný náboj.
 • 00:36:47 To je nádherný
  už před rekonstrukcí.
 • 00:36:49 A samozřejmě, že ta rekonstrukce
  by neměla být taková,
 • 00:36:52 aby ten náboj zničila.
  My jsme se snažili
 • 00:36:54 co nejvíc autentických materiálů
  přiznat, co nejvíc očistit
 • 00:36:58 celý ten objekt
  a zachovat ten genius loci.
 • 00:37:04 My jsme samozřejmě předtím,
  než jsme zahájili
 • 00:37:07 jakékoliv práce nebo než jsme
  k nim byli přizváni,
 • 00:37:10 tak jsme si docela pečlivě
  prolezli Vaňkovku, nafotili.
 • 00:37:16 Docela dobře chápem třeba
  Wima Wenderse, který říká,
 • 00:37:19 že takové objekty a takové areály
  se nemají zastavovat.
 • 00:37:22 Brownfields jsou úžasný,
  protože mají ojedinělou poetiku,
 • 00:37:26 kterou má v tom slavným filmu
  Nebe nad Berlínem.
 • 00:37:30 Docela tomu rozumím
  a docela nás i mrzelo,
 • 00:37:33 že ta nová informace
  tuhle atmosféru odsune do pozadí,
 • 00:37:39 nebo ji částečně překryje
  nějakou novou vrstvou,
 • 00:37:42 která nemusí být až tak kvalitní
  a nemusí mít takovou poetiku
 • 00:37:46 a takový kouzlo.
 • 00:37:57 Životní podmínky na stavbě
  byly takové,
 • 00:38:03 že se nutně zapomnělo na všecko.
 • 00:38:06 A existovala neustále
  jen současná minuta
 • 00:38:10 a ta byla vždy zaplněna
  nějakým zcela konkrétním úkolem:
 • 00:38:15 pracovat, jíst, diskutovat, spát,
  přihlížet estrádě atd.
 • 00:38:25 Tento víceméně koloběh
  uchvátil každého a mohl vytvořit
 • 00:38:31 dojem naplněnosti.
 • 00:38:34 Při minimálně 12hodinových směnách
  nezbýval ostatně prostor na nic,
 • 00:38:41 co nebylo v programu.
 • 00:38:47 Ostrava je zvláštní město,
  je to místo,
 • 00:38:53 na kterém původně žili
  dělníci kolem továren,
 • 00:38:56 proto jsou uprostřed továrny
  a kolem sídliště a kolem města.
 • 00:39:01 Jakýsi amalgám vesnic.
  Původně to byla kultura
 • 00:39:05 sociální demokracie -
  dělnických kolonií,
 • 00:39:10 dělnických klubů, hospod a harent.
  Posléze tyto kolonky
 • 00:39:15 skoro zmizely a byly nahrazeny
  obrovskými sídlišti.
 • 00:39:18 Na té podstatě toho města
  se mnoho nezměnilo.
 • 00:39:21 Město zůstalo pracovním táborem.
 • 00:39:32 Ostrava je ukázka něčeho,
  jak bude vypadat v budoucnu
 • 00:39:37 planeta...
  pokud trošku nezbrzdí lidstvo.
 • 00:39:42 Ono to má svoje estetické hodnoty.
  To, co je pro nás jakoby odpudivé,
 • 00:39:47 tak to má krásu
  a tu krásu tam hledám.
 • 00:39:52 Ostrava jako město
  má obrovskou sílu.
 • 00:39:56 Výpověď toho města je veliká.
 • 00:40:08 Ocelové město Nové huti
  Klementa Gottwalda
 • 00:40:11 vyrostlo v Ostravě Kunčicích
  v 50. letech minulého století
 • 00:40:15 jako výkladní skříň
  velkých staveb socialismu.
 • 00:40:18 Koksárenské baterie, vysoké pece,
  válcovny vyrůstaly
 • 00:40:22 jako houby po dešti.
  Během krátkého okamžiku
 • 00:40:25 svými siluetami zaplnily
  celý obzor.
 • 00:40:28 Nová huť se stala vlajkovou lodí
  železářského průmyslu u nás.
 • 00:40:32 Po celou dobu modernizovala
  a svou pozici jedničky
 • 00:40:35 českého hutnictví si udržela.
 • 00:40:38 Dnes je členem silné světové
  železářské skupiny Mittal Steel.
 • 00:40:42 I tady nové technologie
  a způsob výroby
 • 00:40:44 omezili počet dělníků,
  ale pojem ceny lidské práce
 • 00:40:48 a cechovní hrdosti
  se z tavičských part nevytratil.
 • 00:40:59 HLUČÍ STROJE
 • 00:42:09 Tady je vysoká pec,
  kde zrovna probíhá odpich
 • 00:42:13 železa a strusky.
 • 00:42:17 Tyto odpichy provádíme pravidelně
  co 40 až 45 minut.
 • 00:42:24 V hlavním korytě, nebo-li
  v hlavním železovém žlabu,
 • 00:42:29 vytéká směs železa a strusky,
  která se tam navzájem odlučuje.
 • 00:42:35 Surové železo jiskří
  a z pecařského hlediska
 • 00:42:40 se podle toho jiskření
  dá orientačně poznat složení
 • 00:42:45 toho železa, tzn. hlavně obsah
  křemíku v surovém železe.
 • 00:43:00 Nevím, jestli to bude vidět
  z takové dálky,
 • 00:43:02 ale máme tady obrázek
  technologie naší doby.
 • 00:43:05 Jsme integrovaný podnik,
  který od koksu vyrábí
 • 00:43:09 přes vysokopecní železo,
  přes ocelárenství.
 • 00:43:13 Potom litím vyrábí
  finální produkty.
 • 00:43:17 Finální produkty od pásu,
  které si můžete představit
 • 00:43:20 ve formě např. svodidel u silnic
  nebo svařovaných kol,
 • 00:43:25 na kterých všichni s auty jezdíte.
  Nebo potom produkty jako trubky,
 • 00:43:30 jak spirálově svařované,
  tak bezešvé, např. ropovody,
 • 00:43:33 různé plynovody
  a vodovodní potrubí.
 • 00:43:36 A potom veškeré jiné
  konstrukční oceli včetně drátů,
 • 00:43:41 které se prodávají v množství
  3 miliony tun
 • 00:43:44 na trhu České republiky.
 • 00:43:49 HRAJE HUDBA, HLUČÍ STROJE
 • 00:44:24 Pec jede od chvíle,
  kdy ji zapálí, až do chvíle,
 • 00:44:28 kdy je nějaká velká oprava,
  i několik let v kuse.
 • 00:44:31 Samozřejmě jsou odstavky,
  ať už nějaké menší havarijní
 • 00:44:35 nebo běžné odstavky
  na běžnou údržbu a kontrolu pece.
 • 00:44:45 Tady jsme přímo v místě,
  kde se řídí technologie výroby
 • 00:44:49 toho surového železa
  ve vysoké peci.
 • 00:44:54 To je náš základní snímek,
  kde vidíme veškeré pochody,
 • 00:44:57 které se dějí ve vysoké peci.
  Zjistíme, jestli se to
 • 00:45:00 v té peci taví, tak jak má.
 • 00:45:03 Z těch hodnot vyčteme
  všechny důležité parametry,
 • 00:45:06 jako je tlak větru,
  množství větru, teplota větru.
 • 00:45:11 Pomocí chemických analýz plynu,
  které vystupují z pece zjistíme,
 • 00:45:16 jestli ten pochod v té peci
  je takový, jaký má být.
 • 00:45:32 Je to obrovský problém
  těch nezaměstnaných,
 • 00:45:36 kterých je množství
  a ti jsou v depresi a mají pocit,
 • 00:45:40 že je stát poslal k hovnu.
 • 00:45:43 Představa toho, že stát,
  nebo ta obrovská organizace,
 • 00:45:47 se má postarat,
  protože oni v té organizaci
 • 00:45:49 vyrostli,
  v těch dílnách závodních,
 • 00:45:51 v jeslích,
  v těch dovolených ROH atd.
 • 00:45:56 Tady ta organizace prorůstala
  mnohem víc do života lidí.
 • 00:46:00 A najednou, když to skončí,
  když ten člověk je nezaměstnaný
 • 00:46:03 nebo když ta fabrika se zavře,
  tak ten pocit vykořeněnosti
 • 00:46:06 je mnohem větší. Protože byli
  součástí mechanismu,
 • 00:46:12 který přestal fungovat,
  nebo částečně přestal fungovat,
 • 00:46:14 nebo se měnil.
  Je pravda, že mnohem víc
 • 00:46:20 se ta výrobní technologie
  stala řádem života lidí.
 • 00:46:40 Časem jen kdesi práskly
  rány do plechu.
 • 00:46:45 Kráčel jsem po dlažbě
  sající slunce.
 • 00:46:48 Srdce si brnkalo na jemné strunce,
  jako když chodil jsem po mechu.
 • 00:46:55 Tu na křižovatce stanul jsem
  před nízkým továrním průčelím.
 • 00:47:01 Děravé zuby cenilo polednem,
  na stráži stojí před tělem svým,
 • 00:47:10 tělem jak tábor zdi a kotlů,
  kol a ploch a hran.
 • 00:47:17 Do všech je vmačkujíc stran.
 • 00:47:36 Ještě jeden moment je tam dobrý,
  že je to sci-fi.
 • 00:47:40 Tak, jak chodí oblíkaný,
  jak je to otlučený,
 • 00:47:42 jak vypadají ty vybydlený místa,
  že to je historie do budoucnosti.
 • 00:47:51 Jelikož jsem měl a mám rád
  bizarnosti. Těch je tam přehršel.
 • 00:47:58 Jsou to takový vetřelci na zemi.
 • 00:48:03 Přirozeným prvkem velkých českých
  továrních komplexů
 • 00:48:06 je i jejich zakotvení
  v evropské krajinné kultuře.
 • 00:48:10 Mluvíme o vzniku
  nového krajinářství,
 • 00:48:12 neboť těžní věže, pece
  a tovární haly zcela tvarují
 • 00:48:16 vizuální podobu
  průmyslových oblastí.
 • 00:48:19 Ale, že by se měly chránit
  vysloužilé tovární bloky
 • 00:48:21 či vysoké pece?
  A přece je tomu tak.
 • 00:48:25 Součástí nejsilnějšího
  strojírenského komplexu u nás,
 • 00:48:28 akciové společnosti Vítkovice
  s ohromnou železářskou tradicí
 • 00:48:32 a významnou historií,
  jsou od roku 98 také zastavené
 • 00:48:36 vysoké pece a řada technologicky
  mimořádných provozů.
 • 00:48:39 Vítkovice jsou tedy kromě svého
  přirozeného strojírenského
 • 00:48:43 programu nuceny uvažovat
  také nad budoucností
 • 00:48:46 této tzv. dolní oblasti.
 • 00:48:57 Vítkovice zahrnují skupinu
  společností,
 • 00:49:01 které se dneska zabývají
  strojírenskou výrobou.
 • 00:49:05 V minulosti to byl
  strojírensko-metalurgický
 • 00:49:07 komplex. Dneska se profiluje
  jako čistě strojírenská výroba.
 • 00:49:13 Vyrábíme těžké strojírenské
  výrobky, což jsou těžké
 • 00:49:16 kovárenské ingoty,
  zalomené hřídele pro velké
 • 00:49:20 lodní motory zaoceánských lodí,
  především pro tankery.
 • 00:49:27 Vyrábíme díly pro energetický
  průmysl, tepelné elektrárny.
 • 00:49:32 Předpokládáme, že v budoucnosti
  budeme znovu vyrábět díly
 • 00:49:35 pro jaderné elektrárny.
  Díly pro těžební průmysl,
 • 00:49:38 pro povrchové doly atd.
  Naše vize je jasná.
 • 00:49:42 My se profilujeme
  v jednotlivých produktech
 • 00:49:45 strojírenské výroby
  a v těchhle produktech
 • 00:49:47 se chceme stát lídrem
  na globálním světovém trhu.
 • 00:50:18 Taky mě zajímá velice estetika
  toho industriálu.
 • 00:50:22 A spousta věcí,
  které tam vznikají,
 • 00:50:25 tak vznikají na základě
  fyzikálních zákonů.
 • 00:50:29 Jsou tvarovány
  na základě nějaké funkce.
 • 00:50:34 A to mě daleko víc oslovuje
  v současné době než samotné umění.
 • 00:50:38 Já tam nacházím takové věci,
  které v umění nenacházím
 • 00:50:42 a nejsou postaveny na základě
  ego projevu umělce,
 • 00:50:47 ale na základě nějaké funkce.
  Tak o to víc mě to fascinuje.
 • 00:50:55 Jsme na dole Hlubina,
  který velice těsně souvisí
 • 00:51:01 s vysokými pecemi.
  Je to snad jediné místo v Evropě,
 • 00:51:04 kde tady šlo ze země uhlí
  rovnou do prádla,
 • 00:51:09 do flotace, odtamtud do koksovny,
  odtamtud do vysoké pece.
 • 00:51:14 Ani jeden vagón,
  ani kousek železniční tratě.
 • 00:51:18 Všechno šlo po pásech.
  Je to naprosto ojedinělé místo.
 • 00:51:22 Kousek dál, kdybychom se podívali,
  tak bychom viděli
 • 00:51:25 Hlubinskou kolonii,
  kde bydleli dělníci atd.
 • 00:51:28 Najednou proluka, lesíky, osiky
  a centrum města.
 • 00:51:39 Dneska se o dolní oblasti mluví
  jako o jednom z největších
 • 00:51:43 brownfieldsu v České republice.
  My se nehlásíme k tomu,
 • 00:51:48 že by to měl být brownfields.
  My se hlásíme k tomu,
 • 00:51:52 že tady chceme do budoucnosti
  vybudovat zónu
 • 00:51:55 lehkého průmyslu
  s vysokou špičkovou technologií.
 • 00:51:59 Ten náš cíl se komplikuje tím,
  že v dolní oblasti
 • 00:52:02 je strukturovaná národní
  kulturní památka,
 • 00:52:04 což je právě soubor budov,
  které zůstaly po zastavení
 • 00:52:07 hutní prvovýroby.
  Jsou to 3 vysoké pece.
 • 00:52:11 Je to koksovna
  a všechna technologie,
 • 00:52:13 která k tomu přísluší.
 • 00:52:16 Problém je v tom,
  že s těmito budovami
 • 00:52:19 nemůžeme nijak nakládat
  bez souhlasu památkářů.
 • 00:52:23 Nelze je tedy využívat
  pro podnikání.
 • 00:52:26 My se v současné době
  s Ministerstvem kultury
 • 00:52:29 zabýváme tím, jak rozsah
  národní kulturní památky
 • 00:52:34 zredukovat tak,
  aby byl ekonomicky přijatelný
 • 00:52:36 pro budoucí využití a údržbu.
 • 00:52:42 My jsme se snažili z toho udělat
  veřejný park,
 • 00:52:45 ve kterém to dědictví
  bude přístupné.
 • 00:52:49 A mnohé bude vnímáno
  v tom původním charakteru.
 • 00:52:52 Ale mnohé může nabrat konverzí
  úplně novou funkci.
 • 00:52:57 A může přispět k tomu,
  že tam může nalákat
 • 00:53:01 i jinou klientelu, než jenom
  průmyslového archeologa
 • 00:53:04 nebo školáka,
  který se přijde podívat,
 • 00:53:07 co to hutě v minulosti znamenaly.
 • 00:53:09 V těch našich námětech
  se mnohé z těch objektů -
 • 00:53:13 jako třeba plynojem -
  ten se může stát
 • 00:53:16 kongresovým centrem,
  může být sportovním prostředím,
 • 00:53:21 amfiteátrem.
  To je součástí toho projektu.
 • 00:53:34 To není jenom hodnota
  architektonická, urbanistická
 • 00:53:38 nebo technická,
  kterou ty věci mají,
 • 00:53:41 ale je to součást historie
  a bez ní město nemůže dále být.
 • 00:53:45 Právě v těch 90. letech měli
  představitelé města pocit,
 • 00:53:50 že vybudují novou Ostravu,
  že se odstřihnou od té historie,
 • 00:53:57 že se zbaví těch symbolů
  a vybudují dynamické,
 • 00:54:00 nové, mladé město.
  To je nesmysl.
 • 00:54:02 Takhle to nemůže být,
  tak nemůže město fungovat.
 • 00:54:24 Průmysl je tady silně přítomný.
  Já jsem vyrostl
 • 00:54:27 v sídlišti Hrabůvka,
  které vyrostlo celé v 60. letech.
 • 00:54:32 Bylo to sídliště
  pro Vítkovické železárny.
 • 00:54:37 Tam se lidi znali.
  Oni si už neříkali,
 • 00:54:40 že pracují ve Vítkovických
  železárnách, ale říkali si:
 • 00:54:41 on dělá na trojce,
  ten dělá na čtyřce, na kovárně.
 • 00:54:45 Tam to je majstr, to je opilec,
  milicionář, na toho bacha atd.
 • 00:54:50 Členění z té fabriky pronikalo
  nějakým podivným způsobem
 • 00:54:55 přímo do toho života.
  Já jsem v tomhle vyrostl.
 • 00:54:59 A vzhledem k tomu,
  že jsem nechtěl jít učit,
 • 00:55:03 tak jsem nakonec skončil
  v železárnách,
 • 00:55:05 kde jsem dělal 15 let
  ve Vítkovicích
 • 00:55:07 překladatele a tlumočníka.
  Tak jsem se to nějak naučil.
 • 00:55:11 I ty procesy ocelářské znám
  a docela si toho vážím.
 • 00:55:15 Docela jsem rád, že to znám.
  Je taky dobré nežít
 • 00:55:18 jenom literaturou,
  ale znát něco úplně podstatného.
 • 00:55:23 Já to dovedu ocenit a tak vím,
  že to není jenom šmíra a špína,
 • 00:55:29 že je v tom kus umu
  a jakéhosi chlapství
 • 00:55:32 a kus solidarity.
 • 00:55:34 V dnešní době,
  kdy se dělníci odlepují
 • 00:55:37 z takové deprese
  a kdy na nebo na Nové huti
 • 00:55:40 nebo na Mittal Steelu
  mají dobré platy,
 • 00:55:42 myslím, že se stavovsky zmáhají.
 • 00:55:49 Když jsem to začal dělat,
  tak jsem měl taky představu,
 • 00:55:52 že je to něco, co končí,
  a ona to není vůbec pravda.
 • 00:55:56 Taky hodně lidí,
  kteří přijdou do těžkého průmyslu
 • 00:56:01 mají pocit,
  že tam je strašná špína,
 • 00:56:04 nepořádek, ale to železo
  se nedá dělat v rukavičkách.
 • 00:56:09 Ten průmysl bude vypadat
  vždycky stejně
 • 00:56:13 a železo je pořád potřeba.
 • 00:56:17 Ono to není loučení
  s průmyslovým věkem.
 • 00:56:24 Utichly továrny, utichly ulice,
  usnuly hvězdy okolo měsíce.
 • 00:56:31 A z města celého
  v pozdní ty hodiny
 • 00:56:35 nezavřel oči svých
  jenom dům jediný.
 • 00:56:40 Oči svých ohnivých,
  co do tmy křičí,
 • 00:56:43 že za nimi uprostřed strojů,
  par kotlů a železných tyčí,
 • 00:56:49 dělníků deset své svaly
  železem propletlo,
 • 00:56:52 aby se ruce a oči
  jim změnily ve světlo.
 • 00:56:57 Antoníne, topiči elektrárenský,
  přilož do kotle!
 • 00:57:03 Skryté titulky: Alena Kmentová.
 • 00:57:05 .

Související