iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 1. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
3396
zhlédnutí

Týden v regionech (Brno)

Ten, kdo se bojí Boha — Paměťová stopa: Profesor — Tři minuty z: Malešovice — Kolonizace tuleních mumií

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v regionech

 • 00:00:00 TÝDEN V REGIONECH
 • 00:00:07 8 let trvalo Elišce Blažkové,
  rodačce z Třebíče,
 • 00:00:11 k níž patří neodmyslitelně
  židovská čtvrť,
 • 00:00:14 fotografování života
  ortodoxních Židů v Jeruzalémě.
 • 00:00:19 96 let je Petru Demetzovi,
  jednomu z posledních lidí,
 • 00:00:24 kteří zažili meziválečné Brno.
 • 00:00:29 A tisíckrát jsou zvětšené
  schránky rozsivek,
 • 00:00:33 které posmrtně kolonizují
  tulení mumie.
 • 00:00:48 -Vyrůstala v Třebíči,
 • 00:00:49 ve městě s dochovanou
  židovskou čtvrtí.
 • 00:00:52 Jenže bez tamních
  autentických obyvatel.
 • 00:00:55 Eliška Blažková se je tedy
  vydala hledat.
 • 00:00:58 Do Jeruzaléma.
 • 00:00:59 -Můj plán byl trochu naivní.
 • 00:01:01 Neexistuje nic
  jako jeden obrázek Žida.
 • 00:01:03 Židé v současné době
  žijí v Izraeli
 • 00:01:06 od těch ultraortodoxních
  až po ty supermoderní,
 • 00:01:10 až jsem se dostala do čtvrti
  Mea Šearim,
 • 00:01:13 která mi vizuálně připomínala
  fotografie předválečných Židů
 • 00:01:17 v Evropě.
 • 00:01:19 Moji kamarádi mě varovali,
  že komunita,
 • 00:01:24 která žije v této čtvrti,
  ultraortodoxní Židé, Chasidé,
 • 00:01:28 mě nikdy mezi sebe,
  jakožto ženu nežidovku,
 • 00:01:32 nepřijmou.
 • 00:01:33 Když jsem přišla poprvé
  do čtvrti Mea Šearim,
 • 00:01:36 tak na radu kamarádů Izraelců
  jsem byla celá zahalená,
 • 00:01:40 měla jsem šátek na vlasech,
  ale ten problém byl,
 • 00:01:44 že jsem měla kalhoty.
 • 00:01:45 Byla jsem sice zahalená,
  ale evropsky oblečená.
 • 00:01:49 To se jim nelíbilo,
  snažili se mě vypudit
 • 00:01:52 z té čtvrti s tím,
  že po mně pokřikovali,
 • 00:01:55 házeli po mně kameny.
 • 00:01:56 Tak jsem si musela koupit
  oblečení
 • 00:01:59 v jejich ortodoxním obchodě
  v jejich čtvrti,
 • 00:02:02 dlouhou sukni, volné halenky
  a podobně.
 • 00:02:05 A to byl ten první krůček,
  kdy mě akceptovali,
 • 00:02:08 aspoň abych procházela.
 • 00:02:10 Dalším takovým krůčkem k nim
  bylo zmenšovat fotoaparát.
 • 00:02:14 To znamenalo širokoúhlý
  objektiv, přijít až k nim.
 • 00:02:19 Ultraortodoxní Židé věří,
  že by neměl být člověk zobrazován
 • 00:02:23 jakožto Boží dílo.
 • 00:02:27 Proto oni se brání všemožnými
  způsoby fotografování.
 • 00:02:31 Dalším problémem bylo,
  že jsem žena,
 • 00:02:35 která přichází z vnějšího
  moderního světa
 • 00:02:38 a oni se snaží svoje děti
  před tímto světem ubránit.
 • 00:02:42 Oni se mi snažili zabránit
  ve fotografování
 • 00:02:45 všemožnými způsoby.
 • 00:02:46 Výhoda je ta, že se mě nemůžou
  dotknout.
 • 00:02:49 Tam se nesmí muž
  cizí ženy dotknout.
 • 00:02:52 Proto mě nemohli napadat
  a vzít mi fotoaparát.
 • 00:02:55 Ale například nabádali děti,
  aby shazovaly pytlíky s vodou
 • 00:02:59 z vrchních pater domu a tím mi
  ten fotoaparát zničily.
 • 00:03:03 Naštěstí se jim
  to nikdy nepodařilo.
 • 00:03:06 -Eliška Blažková se do Mea Šearim
  vracela pravidelně osm let.
 • 00:03:10 Zarputilost a vytrvalost
  se vyplatila.
 • 00:03:12 A udělala dojem i na další
  třebíčskou rodačku,
 • 00:03:15 spisovatelku
  Blanku Fišerovou,
 • 00:03:17 která se rozhodla fotografie
  vydat knižně.
 • 00:03:20 -Já jsem v té době
  ještě ani neměla
 • 00:03:22 založené nakladatelství,
  jenom jsem o tom uvažovala.
 • 00:03:26 Jenomže ta Eliščina kniha
  mě natolik uchvátila,
 • 00:03:29 že jsem si řekla, dobře,
 • 00:03:30 další den zajdu
  na živnostenský úřad,
 • 00:03:33 založím si živnost
  a jdeme tu knížku vydat.
 • 00:03:36 Ten formát vychází i z toho,
  že jsme chtěli publikovat
 • 00:03:40 takový intimnější
  soubor fotografií,
 • 00:03:43 protože i Eliška si musela
  přijít blíž,
 • 00:03:46 musela přijít do těch kuchyní,
  kam se běžní návštěvníci
 • 00:03:50 té čtvrti nedostanou.
 • 00:03:51 A taky jako formát té knihy,
  který je asi nejbližší Bibli,
 • 00:03:56 což je kniha, kterou Židé z té
  čtvrti mají v ruce nejčastěji.
 • 00:04:00 -Kniha nese název Haredim,
  tedy Ten, kdo se bojí Boha.
 • 00:04:04 Vyšla česko-anglicky,
 • 00:04:05 kromě fotografií obsahuje
  i rozhovor s Eliškou Blažkovou.
 • 00:04:09 Je tak svědectvím nejen
  o uzavřené společnosti,
 • 00:04:12 ale taky o práci fotografky,
  která šla za hranici možného.
 • 00:04:39 Tento týden si připomínáme
  50 let od upálení Jana Palacha,
 • 00:04:43 studenta, jehož hrdinský čin
  nebyl rezignací na život,
 • 00:04:47 ale naopak zápasem
  o život v pravdě,
 • 00:04:50 proti nastupující normalizaci.
 • 00:04:53 Stává se, že zapomínáme
  i na další jména těch,
 • 00:04:57 kteří se rozhodli bojovat
  s lhostejností davu
 • 00:05:00 a věnovali pro všechny
  to nejcennější co sami mají.
 • 00:05:04 Život.
 • 00:05:06 Takové příklady najdeme
  ve světě,
 • 00:05:09 ale i kousek kolem nás.
 • 00:05:13 V Jihlavě se upálil
  v dubnu 1969 Evžen Plocek.
 • 00:05:17 Přímo na náměstí Svobody
  se polil benzínem
 • 00:05:20 dělník Pozemních staveb Vyškov
  Miroslav Malinka.
 • 00:05:24 Jeho život zachránili
  kolemjdoucí studenti.
 • 00:05:27 Ale samozřejmě hrdinů,
  kteří se nepoddali,
 • 00:05:30 bylo více a většinou jejich
  jména neznáme.
 • 00:05:33 K základnímu hrdinství
  tenkrát stačilo
 • 00:05:35 říkat to stejné doma,
  jako na veřejnosti.
 • 00:05:38 Tak buďme rádi,
  že ta doba je pryč.
 • 00:05:41 Važme si odkazu Jana Palacha
  a dalších
 • 00:05:44 a snažme se dělat vše pro to,
  aby se nenormální režimy u nás
 • 00:05:48 neměly dobře,
  ať už mají jakoukoliv tvář.
 • 00:05:54 -To byly nejšťastnější léta
  mého mládí.
 • 00:05:58 V Brně to bylo idylické,
  já jsem chodil bruslit, lyžovat,
 • 00:06:03 do bijásků.
 • 00:06:06 Hlavně do bijásků,
  o tom jsem napsal,
 • 00:06:10 jsem znalec starejch
  brněnskejch bijásků.
 • 00:06:14 -Znáte příběhy dříve
  narozených kolemjdoucích?
 • 00:06:17 Vašich sousedů?
 • 00:06:18 Jejich paměť je kniha,
  ze které bychom měli číst.
 • 00:06:21 Každý druhý týden pro vás
  zalistujeme v jedné z nich.
 • 00:06:25 Dnes vás zase znovu zavedeme
  do Spojených států,
 • 00:06:28 tentokrát do města New Brunswick
  ve státě New Jersey.
 • 00:06:34 Žije tam totiž Peter Demetz.
 • 00:06:36 Literárání filosof,
 • 00:06:38 odborník na česko-německou
  židovskou literaturu,
 • 00:06:41 profesor z Yaleovy univerzity.
 • 00:06:44 A bývalý redaktor
  rádia Svobodná Evropa.
 • 00:06:46 A taky jeden z mála lidí,
  kteří pamatují
 • 00:06:49 meziválečné Brno.
 • 00:06:50 Jeho příběh se začal psát
  v roce 1927,
 • 00:06:53 kdy se jako pětiletý s rodiči
  z Prahy do Brna přestěhoval.
 • 00:06:58 -Brno mělo snad víc
  než 50 biografů.
 • 00:07:01 První revoluce přišla
  ve 30. letech,
 • 00:07:04 kdy se stavěly
  nový biografy, jako Alfa.
 • 00:07:09 Hrávaly se všechny možný filmy,
  od českých, přes německý,
 • 00:07:14 rakouský, francouzský,
  italský a americký.
 • 00:07:18 Takže v Brně byl absolutně
  moderní program.
 • 00:07:21 Já jsem měl černou knížku,
  kde jsem zapisoval,
 • 00:07:25 kolikrát a kam.
 • 00:07:27 A kolegové ve třídě taky měli
  černé knížky, a to byly závody,
 • 00:07:32 kdo více jde do biografu.
 • 00:07:35 No byl jsem v biografu
  tak 3x, 4x tejdně,
 • 00:07:39 odpoledne v 5 hodin.
 • 00:07:40 -Jenže přišla válka.
 • 00:07:43 V prvních dnech okupace
  se rodina přesunula
 • 00:07:45 zpět do Prahy.
 • 00:07:47 Maminka s babičkou musely
  kvůli židovskému původu
 • 00:07:50 do transportu.
 • 00:07:51 Tehdy je viděl naposledy.
 • 00:07:53 On sám byl jako syn
  Židovky totálně nasazený,
 • 00:07:56 nejdřív v Německu
  v továrně Siemens,
 • 00:07:59 pak mu otec sehnal práci
  v knihkupectví v Praze.
 • 00:08:02 Než si tam pro něj
  přišlo gestapo.
 • 00:08:04 -Já jsem měl
  dost barvitou kariéru.
 • 00:08:07 Nejdřív jsem byl v míšeneckém
  lágru na práci,
 • 00:08:10 to bylo v německém Slezsku,
  tam mě zabáslo gestapo,
 • 00:08:15 přišli si pro mě, že mě potřebují
  na výslech v Praze.
 • 00:08:19 Tam jsem byl v různých
  vězeních,
 • 00:08:22 kde jsem čekal na transport
  měsíc.
 • 00:08:26 Mimo jiné jsem byl v Osvětimi,
  ale na policejní stanici,
 • 00:08:30 ne v lágru.
 • 00:08:33 Pak jsem byl v Brně.
 • 00:08:36 -Ve svém milovaném městě
  tehdy strávil 14 dní,
 • 00:08:39 ve věznici na Cejlu.
 • 00:08:42 -Vím, že ve středu bylo holení
  a břitva byla opotřebovaná,
 • 00:08:46 už to bolelo.
 • 00:08:47 Ale jídlo si nepamatuju.
 • 00:08:50 Vzpomínám si na ruskýho
  důstojníka letectva,
 • 00:08:54 kterej vykládal
  svoje dobrodružství
 • 00:08:57 a měl četné posluchače.
 • 00:08:59 Vykládal,
  jaké to bylo na frontě.
 • 00:09:04 To bylo roku 1944 v zimě,
  už to bylo jasný,
 • 00:09:10 jak to dopadne.
 • 00:09:13 -Cestu po věznicích po celém Česku
  i Německu přežil.
 • 00:09:16 Jako spoustu dalších
  ho ale po nich gestapo
 • 00:09:19 vláčelo zbytečně.
 • 00:09:21 -Vyslýchali mě
  a k ničemu nedošlo,
 • 00:09:24 páč jsem nic nevěděl.
 • 00:09:26 Pak vyšlo najevo, že jsem byl
  ve spojení se skupinou,
 • 00:09:30 kterou si založilo
  gestapo samo,
 • 00:09:33 aby zjistilo, kdo byl pro
  a kdo proti.
 • 00:09:36 -Když válka skončila, vrátil se
  ke svému oblíbenému studiu.
 • 00:09:40 Filosofii ho učili profesoři
  Ladislav Rieger nebo Jan Patočka.
 • 00:09:44 Začal se učit taky angličtinu
  a němčinu.
 • 00:09:47 Právě v těchto dvou jazycích
  později za oceánem
 • 00:09:50 napsal své knihy.
 • 00:09:51 Cesta za svobodou
  z komunisty ovládané země
 • 00:09:54 ale nebyla ani v jeho případě
  jednoduchá.
 • 00:09:57 První pokus o útěk krátce
  po převratu v roce 1948
 • 00:10:00 skončil pro něj
  i jeho tehdejší ženu fiaskem.
 • 00:10:03 -Někdo nám řek: musíte tam
  na tu boudu v horách
 • 00:10:06 a tam máme člověka,
  kterej vás převede.
 • 00:10:10 Všechno jsme prodali,
  abychom měli prachy,
 • 00:10:15 odevzdali jsme prachy,
  3 dny seděli v boudě,
 • 00:10:20 strašně jsme se báli.
 • 00:10:24 A nikdo nás nevyzved.
 • 00:10:27 Tak jsme museli zpátky do Prahy
  a předstírat,
 • 00:10:30 že jsme byli na vejletě.
 • 00:10:33 Pak jsme našli další spojení
  přes Klatovy, a to vyšlo.
 • 00:10:40 -Dostali se do Německa,
  kde se po měsících práce
 • 00:10:43 v mezinárodní uprchlické
  vesnici nastoupil 26letý Petr
 • 00:10:46 do kulturní redakce
  rádia Svobodná Evropa,
 • 00:10:50 odkud každý pozdní večer
  vysílal pásma o literatuře.
 • 00:10:53 Studium mu ale chybělo,
 • 00:10:55 a tak se v roce 1953
  vydal za oceán.
 • 00:10:59 Odborník na literaturu
  nejprve pracoval jako liftboy,
 • 00:11:02 na Kolumbijskou univerzitu
  v New Yorku
 • 00:11:05 a později i na univerzitu Yale
  v New Havenu
 • 00:11:09 ale našel cestu velmi brzy.
 • 00:11:12 -Myslím, že se mi nejvíc líbilo
  na Yale university v New Havenu,
 • 00:11:17 protože měla úžasnou knihovnu.
 • 00:11:21 Ten akademický život se konal
  skutečně v univerzitě,
 • 00:11:25 to byl anglickej systém,
  kde profesoři měli obědy
 • 00:11:31 se studenty nebo večeře,
  všechno se to konalo v kolejích.
 • 00:11:37 -Stal se z něj jeden
  z nejuznávanějších odborníků
 • 00:11:40 na Franze Kafku,
  Reinera Maria Rilkeho
 • 00:11:42 a celkově na náročná témata
  literární teorie
 • 00:11:45 a překladatelství.
 • 00:11:47 -Toto je Kafkův krám,
  tak to vypadlo v roce 1946.
 • 00:11:55 -Teď žije a bádá
  v New Brunswicku,
 • 00:11:58 hodinu cesty vlakem
  od New Yorku.
 • 00:12:00 Přestěhoval se sem
  kvůli své přítelkyni Paole.
 • 00:12:02 Profesorka germanistiky
  a italštiny vyučuje
 • 00:12:05 na zdejší univerzitě.
 • 00:12:08 Peter Demetz své oblíbené
  literatuře i v 96 letech věnuje
 • 00:12:12 až šest hodin práce denně.
 • 00:12:15 -Mě bavil film, já jsem napsal
  poslední knížku,
 • 00:12:19 která vyjde ve Vídni.
 • 00:12:21 Jmenuje se
  Diktátoři v biografu.
 • 00:12:24 A je to o Leninovi, Mussolinim,
  Htlerovi, Goebelsovi, Stalinovi,
 • 00:12:29 co viděli, jaké filmy,
  co se jim líbilo a nelíbilo,
 • 00:12:34 je to taková
  biografická studie.
 • 00:12:37 -I do města svého mládí
  se ale rád,
 • 00:12:39 alespoň jednou za rok,
  vrací.
 • 00:12:42 Změnilo se Brno,
  když tam přijedete?
 • 00:12:47 -Ani ne!
 • 00:12:49 Ulice jsou stejný
  i krámy jsou stejný,
 • 00:12:55 např. Barvič a Novotný.
 • 00:12:57 Brno se mi líbí lépe
  než Praha,
 • 00:12:59 páč v Brně není
  ten mezinárodní turismus,
 • 00:13:03 který všechno obklopuje
  a plní ty ulice.
 • 00:13:05 V Brně je pár Vídeňáků
  na nákupu,
 • 00:13:09 jinak je to studentské město.
 • 00:13:20 Týden co týden stejná rubrika,
  přesto pokaždé jiná reportáž.
 • 00:13:24 Každý týden jsme totiž jinde
  a záleží na vás,
 • 00:13:27 o čem natáčíme.
 • 00:13:28 Tentokrát z obce
  Malešovice na Brněnsku.
 • 00:13:33 První písemná zmínka o obci
  se datuje rokem 1104.
 • 00:13:37 Dochován je i kompletní otisk
  pečetě obce Malešovice.
 • 00:13:40 Nicméně originál je uložen
  v Zemském archivu v Brně.
 • 00:13:49 Ve znaku má obec sice hrozen,
 • 00:13:51 na katastru prý není
  ale už jediná vinice.
 • 00:13:56 Ve 14. století patřila vesnice
  různým majitelům.
 • 00:13:59 V posledních letech ji ale vedl
  jeden jediný člověk.
 • 00:14:02 Téměř 30 let
  tady starostoval.
 • 00:14:04 Zdeněk Ševčík.
 • 00:14:05 A to až do roku 2010.
 • 00:14:08 -Takových domků tady bylo
  v minulosti více.
 • 00:14:12 Jsou to domky kolem roku 1900.
 • 00:14:19 To v této obci bylo převážně
  německé obyvatelstvo.
 • 00:14:24 Pozdějšími opravami se ty původní
  fasády zničily.
 • 00:14:29 Dal se brizolit,
  později i polystyrén.
 • 00:14:33 A na něj fasádní barvy.
 • 00:14:38 Takže původní jsou tu
  možná jen dva.
 • 00:14:42 -Není tak divu, že podle místních
  toho ví o vesnici nejvíc.
 • 00:14:45 A není tak divu,
  že jsme ho požádali,
 • 00:14:46 aby nás provedl.
 • 00:14:49 -Kolem roku 1995 jsme tu
  vyčlenili asi 10 parcel,
 • 00:14:51 které jsme nabídli domácím občanům
  v ceně 20 Kč za m2.
 • 00:14:57 Inzerovalo se to
  ve Zpravodaji, rozhlasem,
 • 00:15:00 ale z domácích se
  nikdo nechytil.
 • 00:15:03 Dalšího půl roku jsme celý
  pozemek 1250 m nabízeli
 • 00:15:07 za symbolickou 1 Kč.
 • 00:15:09 -O takových cenách se nám
  už může jen zdát.
 • 00:15:12 To byla 90. léta.
 • 00:15:14 Něco vznikalo,
  něco zanikalo.
 • 00:15:16 -Tady bylo skladový středisko,
  obilniny, cibule.
 • 00:15:22 -JZD tady skončilo
  a jiné družstvo nepokračovalo?
 • 00:15:25 -JZD skončilo po 90. roku,
  asi v r. 1992, 1993,
 • 00:15:33 pak byla transformace
  na akciové společnosti.
 • 00:15:37 I tady byla akciovka.
 • 00:15:39 A to byl počátek konce,
  protože se vše začalo rozkrádat.
 • 00:15:45 Potom to bylo prodáno v aukci
  těm, kteří měli peníze.
 • 00:15:51 A ti to zase rozprodali dál,
  nebo to užívají dodneška.
 • 00:15:57 -Jako dlouholetý a vášnivý rybář
  nás Zdeněk Ševčík
 • 00:15:59 logicky zavedl taky tam,
  kde sám teď tráví hodně času.
 • 00:16:04 -Pokud led nemá mléčnou barvu,
  nebo tady není sníh,
 • 00:16:08 tak se tam dostává světlo,
  které vodu okysličuje.
 • 00:16:11 Takže ryby přežijí.
 • 00:16:15 -Takže díry vysekávat nemusíte?
 • 00:16:16 -Ne, nemusíme.
 • 00:16:18 -Rybářů je v Malešovicích
  na 200.
 • 00:16:20 Bobrů o mnoho méně,
 • 00:16:21 přesto paseky nadělají
  jak celá armáda lesníků.
 • 00:16:25 Místní s ním ale zatím
  nemají jak bojovat.
 • 00:16:45 -Je fajn slyšet od námořníků,
  že tohle ještě nezažili.
 • 00:16:48 Náklony přes 50 stupňů,
  všechno lítá.
 • 00:16:51 Manévry na můstku, vyhýbáme se
  vojenské lodi tak tak.
 • 00:16:55 Náklon je takový,
  že se sotva držíme.
 • 00:16:58 Tady šlo fakt do tuhého.
 • 00:17:00 Mysleli jsme si,
  že ta loď to nemůže dát.
 • 00:17:07 -Nechá se pohladit tuleň?
 • 00:17:10 -Někdy jo, ale musí to být
  před tím,
 • 00:17:12 než mu člověk vytře
  všechny ty otvory.
 • 00:17:19 Já jsem ten deník dlouho
  nečetla, tak mě to těší,
 • 00:17:23 po té dlouhé době.
 • 00:17:27 -V seriálu o vědě, vědcích
  a jejich projektech
 • 00:17:30 nahlížíme pootevřeným oknem
  do blízké budoucnosti.
 • 00:17:33 Co se vědcům podařilo?
 • 00:17:35 Na na čem právě pracují
  a k čemu to jednou bude dobré?
 • 00:17:39 -Kapu tam imerzní olej,
  protože rozsivky pozorujeme
 • 00:17:42 pod imerzním objektivem
  na největší zvětšení, 1000x.
 • 00:17:47 A pod tím zvětšením můžeme
  vidět jedinečnou strukturu
 • 00:17:51 té rozsivkové schránky.
 • 00:17:54 Rozsivky najdeme opravdu
  úplně všude.
 • 00:17:56 Od vody, půdy až po vzduch.
 • 00:17:59 Jsou všude kolem nás
  a nás jako vědce zajímalo,
 • 00:18:04 jestli ty stejné rozsivky
  najdeme tady v Brně,
 • 00:18:07 nebo ve střední Evropě
  a jestli to jsou ty stejné.
 • 00:18:10 A jestli jsou to ty stejné,
  co najdeme potom v Antarktidě.
 • 00:18:13 -Barbora Chattová zkoumá
  řasy a sinice.
 • 00:18:15 Na Antarktidu pojede
  koncem ledna už potřetí,
 • 00:18:17 aby dále zjišťovala
  vliv odledňování kontinentu
 • 00:18:20 na mikroorganismy.
 • 00:18:22 Globální klimatická změna
  se totiž na zemských pólech
 • 00:18:25 projevuje mnohem dřív,
  než například v srdci Evropy.
 • 00:18:28 Vědci tedy monitorují,
  co nás potkalo
 • 00:18:30 a co nás v budoucnu čeká.
 • 00:18:34 A kdy to udělá tu reakci?
 • 00:18:37 -To už mělo udělat reakci!
 • 00:18:39 Já mám asi vyšumělej peroxid.
 • 00:18:41 -Rozsivky na naší planetě
  produkují až pětinu kyslíku.
 • 00:18:44 Jejich tělo je tvořeno
  jedinou buňkou
 • 00:18:46 a je obalené v téměř
  nezničitelné křemičité schránce,
 • 00:18:49 která může nabývat
  až neuvěřitelných tvarů.
 • 00:18:52 Struktura je tak přesná,
  že se schránky rozsivek používají
 • 00:18:56 i při testování
  elektronových mikroskopů.
 • 00:18:59 A to jsou jen tři
  ze sta důvodů,
 • 00:19:01 proč rozsivky tak fascinují
  algoložku Barboru Chattovou
 • 00:19:04 z Přírodovědecké fakulty
  Masarykovy univerzity.
 • 00:19:07 -V těch sklíčkách máme výsledky
  výzkumu posmrtné kolonizace
 • 00:19:12 tuleních mumií.
 • 00:19:14 Jednak máme vzorek odebraný
  přímo z té tulení mumie
 • 00:19:17 a potom máme vzorky, které jsou
  odebrané ze substrátu,
 • 00:19:22 na kterém ta tulení mumie leží,
  na kterém se rozkládá.
 • 00:19:28 -Výzkum ukázal, že na Antarktidě
  se vyskytují
 • 00:19:30 i endemické druhy rozsivek.
 • 00:19:32 A lépe než na mumiích
  se jim žije
 • 00:19:35 v substrátu pod nimi.
 • 00:19:37 -Nádherně tu vidíme schránku
  rodu pinularia,
 • 00:19:39 druh pinularia borealis,
  což je typický půdní druh.
 • 00:19:45 A vidíme, že ta schránka
  je taková masivní, velká,
 • 00:19:48 takže těm rozsivkám,
  co žijí pod tou rozkládající se
 • 00:19:53 tulení mrtvolou,
  velmi daří.
 • 00:19:57 Taky jsem popsala ve spolupráci
  s belgickými vědci
 • 00:20:00 nové druhy a je to takové
  dobrodružství,
 • 00:20:03 že můžete objevovat něco,
  co ještě nikdo nikdy neviděl.
 • 00:20:08 Ten druh si pak můžete
  sám pojmenovat.
 • 00:20:10 Já jsem některé pojmenovala
  podle toho,
 • 00:20:13 jak vypadají, například
  pinularia medioconstricta,
 • 00:20:16 to znamená,
  že je uprostřed zúžená.
 • 00:20:21 A samozřejmě jsem jednu rozsivku
  pojmenovala po mé mamince
 • 00:20:24 k jejím 50. narozeninám.
 • 00:20:25 Ta se jmenuje
  lutucola ivetajana.
 • 00:20:28 -Dosud bylo popsáno několik
  set tisíc druhů rozsivek.
 • 00:20:31 A právě druhová rozmanitost
  dává algologům možnost
 • 00:20:34 sledovat změny v krajině.
 • 00:20:36 Rozsivky jsou totiž
  velmi náročné na to, kde žijí.
 • 00:20:39 Oteplení nebo znečištění
  může některé druhy vyhnat
 • 00:20:42 a jiné přilákat.
 • 00:20:44 A protože jejich schránky vydrží
  i deset tisíc let,
 • 00:20:47 mohou nyní vyprávět příběh
  o konci doby ledové,
 • 00:20:50 nebo za pár set let třeba
  o nějaké ekologické katastrofě.
 • 00:20:54 -Tady mám zápis z 25.2.,
  53. den expedice.
 • 00:21:00 Odjíždíme do kempu.
 • 00:21:02 Prokopáváme se k vodě
  geologickým kladívkem.
 • 00:21:05 Spíme v mikrostanu v krtině.
 • 00:21:07 Když se ráno probudíme,
  stan je celý zasněžený.
 • 00:21:13 Cestou zpátky vidíme
  při západu slunce velryby.
 • 00:21:18 Ke konci to už jsou jen hesla.
 • 00:21:20 To už se nedá moc číst.
 • 00:21:23 Pondělí 12. 3.,
  68. den.
 • 00:21:26 Mikroskop, Einsteinova hádanka,
  krásné počasí,
 • 00:21:30 výtěr tuleně krabožravého.
 • 00:21:35 -Změní se vztah mezi vámi
  a tím zvířetem před a po výtěru?
 • 00:21:39 -Představte si,
  že jste tučňák v Antarktidě,
 • 00:21:43 celý život znáte jen led,
  ledovec a občas tuleně.
 • 00:21:46 A najednou přijde
  banda českých vědců
 • 00:21:48 v červených bundách,
  chytí vás,
 • 00:21:50 provedou na vás výtěr
  a nesežerou vás a pustí.
 • 00:21:54 Já myslím, že se to na nich
  musí nějak podepsat.
 • 00:21:58 Co mám asi úplně nejradši,
  tak z každé expedice
 • 00:22:01 se tvoří takováhle
  speciální obálka,
 • 00:22:04 kde jsou podpisy všech členů.
 • 00:22:07 To je asi můj
  nejoblíbenější suvenýr.
 • 00:22:10 -V čem bude tahle expedice
  do Antarktidy jiná
 • 00:22:12 než ty předchozí?
 • 00:22:15 -Tahle expedice bude úplně jiná,
  protože pojedeme na jiná místa.
 • 00:22:17 Bude to úplně jedinečné
  v tom materiálu,
 • 00:22:19 co se bude dát získat,
 • 00:22:21 Budou to ojedinělé vzorky,
  budou to ostrovy,
 • 00:22:24 kde výzkum rozsivek
  ještě nikdy neprobíhal.
 • 00:22:39 Vy točíte, my vysíláme.
 • 00:22:41 Vše, co považujete za důležité.
 • 00:22:43 V mobilní aplikaci iReportér,
 • 00:22:45 s níž se stáváte součástí
  zpravodajství České televize.
 • 00:22:48 Týden v regionu vašima očima.
 • 00:22:52 K těm, kteří mají nejlepší
  příležitost vystihnout
 • 00:22:54 krásy zimy, bezesporu patří
  Radek Pánik,
 • 00:22:57 který už třetí týden
  obráží Javorníky,
 • 00:23:00 aby zachytil sněhovou nadílku.
 • 00:23:10 Božena Tkadlecová natáčí
  sněhovou i rampouchovou nadílku
 • 00:23:13 v Halenkově.
 • 00:23:29 Stejně jako její vnuk
  Tomáš Novosad.
 • 00:23:32 I když ten si musel
  tentokrát přivstat,
 • 00:23:36 aby natočil odklizení sněhu.
 • 00:23:39 Jak sněhu využít zase zachytil
  v Suchém na Blanensku
 • 00:23:42 náš stálý iReportér
  Jakub Dosedla.
 • 00:23:47 Tahle chumelenice,
  kterou natočil v pondělí
 • 00:23:50 Marek Toman ve Zlíně,
  rozhodně příjemná není.
 • 00:23:55 Počasí naštěstí neodradilo
  poslední koledníky
 • 00:23:58 třeba ve Francově Lhotě,
  kde natáčel Petr Hrabě Chovanec.
 • 00:24:02 A nebo ve Strážnici
  přímo doma u Josefa Vičara.
 • 00:24:13 V místním Kulturním domě
  ve Střelicích se odehrál
 • 00:24:18 tento krojovaný ples.
 • 00:24:20 Točil Pavel Turčínek.
 • 00:24:23 A na zámku byli
  hned dva iReportéři.
 • 00:24:26 Petr Klepáč ve Vsetíně,
  kde vystavuje už jen do zítřka
 • 00:24:30 rodačka Kornelie Němečková.
 • 00:24:32 A v Blansku Milan Vondra,
  který upozorňuje,
 • 00:24:34 že tahle výstava Igráčků
  potrvá už jen do příštího pátku.
 • 00:24:44 Vítězkou iReportérské soutěže
  za minulý týden se stala
 • 00:24:47 Marie Rychlá
  a její traktorista.
 • 00:25:00 I dnes pro vás máme tři videa.
 • 00:25:05 Už od roku 1912 staví místní
  v Jilemnici sněhového Krakonoše.
 • 00:25:10 Natáčel Miroslav Bičák.
 • 00:25:16 Pod tíhou sněhu a ledu
  padají stromy
 • 00:25:19 na Lysé hoře v Beskydech.
 • 00:25:21 Natáčel Jiří Nesyt.
 • 00:25:28 Renému Rudzanovi stačí
  vyklonit se z okna
 • 00:25:31 a záběry na bílou tmu
  na Starém Brně
 • 00:25:34 jsou na světě.
 • 00:25:38 Kde hlasovat
  vidíte na obrazovkách.
 • 00:25:40 Buď na webových stánkách
  České televize
 • 00:25:42 a pořadu Týden v regionech Brno,
 • 00:25:44 nebo nám napište
  na e-mailovou adresu
 • 00:25:46 ireportertydne@ceskatelevize.cz.
 • 00:25:49 Hlasujte taky na facebooku.
 • 00:25:51 O vítězi můžete rozhodnout
  do čtvrteční půlnoci.
 • 00:25:53 Vítěz získá jednu z cen
  České televize.
 • 00:25:56 Skryté titulky: Dana Peňázová
  Česká televize Brno, 2019