iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 11. 2004
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1126
zhlédnutí

Změnit gravitaci

Portrét Františka Tröstera, zakladatele moderní české scénografie.

39 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Změnit gravitaci

 • 00:00:06 Každý scénický prostor
  má pro mě jistou gravitaci.
 • 00:00:10 Tato gravitace je skryta
  v dramatickém díle
 • 00:00:12 a je ji nutno odhalit.
 • 00:00:14 To předpokládá vytvoření osobité
  estetiky pro každou inscenaci.
 • 00:00:19 Pro tento vytvářecí proces
  je důležitá i volba materiálu
 • 00:00:22 i způsob svícení.
 • 00:00:25 ZPÍVÁ
 • 00:00:27 SCÉNA Z MUZIKÁLU
  MY FAIR LADY
 • 00:00:30 "Já se dnes dopoledne žením.
  Bim bam, zvon vyzvání bim bam."
 • 00:00:56 Více jak 300 divadelních výprav,
  několik filmů,
 • 00:00:59 desítky výprav po celém světě.
 • 00:01:02 Ale co zbude po scénografovi,
  když naposledy spadne opona?
 • 00:01:06 Pár fotografií a poznámek,
  hrst osobních vzpomínek,
 • 00:01:09 stohy návrhů v Národním muzeu
  v Praze.
 • 00:01:11 Komu dnes ještě něco říká jméno
  Františka Tröstera?
 • 00:01:36 Pro zajímavost, v r. 1904,
  kdy se František Tröster narodil,
 • 00:01:41 vypadaly divadelní scény takto.
 • 00:01:45 Domnívám se, že nejdůležitější
  charakterové základy
 • 00:01:49 jsou u každého člověka dány
  ve vývoji nejútlejšího mládí.
 • 00:01:52 Tvoří je prostředí nejbližšího
  okolí, rodiny, krajiny.
 • 00:01:56 U mne to byla škola.
 • 00:01:58 Otec řídící učitel a varhaník,
  blízkost kostela.
 • 00:02:02 Brozany, obdivované Doksany,
  románština, renesance a baroko.
 • 00:02:07 Krásná, rovná krajina při Ohři
  s kulisou středohoří v pozadí.
 • 00:02:11 Později Roudnice nad Labem,
  gymnázium, Ovidius, Vergilius.
 • 00:02:15 Od tercie jsem spolupracoval
  s ochotnicko-studentským divadlem
 • 00:02:19 a zároveň krajinařil, maloval
  portréty, navrhoval plakáty.
 • 00:02:25 Podle babiččiných vzpomínek
  Tröster chtěl být malířem.
 • 00:02:28 Když rodina viděla,
  jak maluje,
 • 00:02:35 tak jeho tatínek přivezl jeho práce
  do Prahy na architekturu
 • 00:02:40 a pan profesor ho odhadl,
  že by byl spíše na architekturu.
 • 00:02:46 Později jsem se v Praze dostal
  do prostředí literárních přátel:
 • 00:02:49 Hory, Olbrachta, bratrů Hořejších.
 • 00:02:52 Kreslil jsem pro satirický časopis
  TRN v jeho slavných začátcích.
 • 00:02:57 Definitivně jsem vzplanul
  pro architekturu
 • 00:03:00 a přestupuji na UMPRUM
  k profesoru Janákovi.
 • 00:03:02 A samozřejmě divadlo:
  bratři Trojanovi, Frejka.
 • 00:03:06 Zájezd do Paříže,
  pak práce v Alžíru.
 • 00:03:08 Nadšení pro arabskou architekturu,
  urbanismus. Návrat do vlasti.
 • 00:03:15 Moje maminka vzpomíná,
  když otec byl v Alžíru
 • 00:03:18 a byli spolu téměř zasnoubeni
  a pracoval tam 2 roky,
 • 00:03:26 tak dostávala dopisy,
  že už se musí vrátit.
 • 00:03:29 Že miluje to vysoké nebe
  podřipské krajiny
 • 00:03:33 a že už v šumění moře
  nemůže vydržet.
 • 00:03:36 Bratislava, prostředí školy
  uměleckých řemesel s kolegy:
 • 00:03:40 Funkem, Rossmannem, Galandou,
  Fullou, Julií Horovou.
 • 00:03:44 Pak seznámení s Viktorem Šulcem
  a návrat k divadelní práci.
 • 00:03:49 Prostředí Clementis, Bogatyrev,
  Novomeský
 • 00:03:53 a konečně 20letá spolupráce
  s Jiřím Frejkou.
 • 00:03:56 Řekl bych, že to je hlavní
  určení směru mé práce.
 • 00:04:01 V r. 1934 začne spolupracovat
  s Národním divadlem v Bratislavě.
 • 00:04:06 Langrova "Periferie" je hra o mnoha
  scénách rychle se střídajících,
 • 00:04:10 ale majících k sobě vztah
  předměstské periferie.
 • 00:04:14 Proto jsem použil točny centrální
  a dvou malých u portálu.
 • 00:04:17 Jejich natáčením jsem dociloval
  mnoha pohledů do dění na periferii,
 • 00:04:22 která byla chápána jako zátiší.
 • 00:04:24 Obývací vagón, jak to tehdy bývalo
  u chudina na periferii.
 • 00:04:29 Dva ploty ohrad popsaných
  volebními hesly, i pár klád,
 • 00:04:33 šraňky a tovární komíny,
  které scéně dominovaly.
 • 00:04:36 Z těch věcí zátišovitě byla
  s oháňkou předměstského stromečku
 • 00:04:41 a lavičkou složena scéna.
  Trochu kubistickou metodou.
 • 00:04:46 Věci byly reálné,
  ale divadelně složené.
 • 00:04:49 Taková esence periferie,
  svět sám pro sebe,
 • 00:04:51 určený několika kusými věcmi,
  uzavřený.
 • 00:05:01 On byl první, který vytvořil
  autentický dramatický prostor,
 • 00:05:06 který se proměňoval
  a fungoval v čase.
 • 00:05:08 To si myslím,
  že byl Tröster první
 • 00:05:11 a byl zakladatelem epochy.
 • 00:05:15 Režisér Viktor Šulc
  mě svým příkladem zbavil
 • 00:05:18 posledních nemocí mládí:
  výtvarných fórů a frajeřin.
 • 00:05:22 U něho jsem pochopil, že umění
  se nedá dělat bez charakteru,
 • 00:05:26 že v něm musí být vidět
  lidská tvář.
 • 00:05:28 Že dělat umění je vážná
  odpovědná práce,
 • 00:05:31 že tvar musí mít obsah.
  Prostě naučil mě odpovědnosti,
 • 00:05:35 neboť základem umění
  je pravdivost myšlení.
 • 00:05:40 Současně ho ke spolupráci
  v pražském Národním divadle
 • 00:05:42 vyzve režisér Jiří Frejka.
 • 00:05:46 Oni byli protikladné typy.
 • 00:05:48 Frejka málomluvný, melancholický
  a Franta sopka.
 • 00:05:56 To Frejkovi vyhovovalo.
  On nahodil jen udičku
 • 00:06:01 a Franta mu na to vychrlil
  spoustu věcí.
 • 00:06:05 Frejka měl možnost si vybírat
  z těch věcí.
 • 00:06:08 Věděl, že Tröstera neurazí,
  když řekne,
 • 00:06:10 že tohle ne a tohle ano.
 • 00:06:13 Tátu dokázal vytočit tak,
 • 00:06:16 že z největších hloubek jeho mysli
  vybudil ty největší myšlenky.
 • 00:06:24 On ho tak oťukával,
  až ho i naštval
 • 00:06:28 a z toho táty pak padaly
  ohromné věci.
 • 00:06:36 Ve Fuente Ovejuně jsme postavili
  na jeviště živý zelený strom.
 • 00:06:40 Slámu jsme tam dali, pravé věci
  a zdůraznili jsme jejich strukturu.
 • 00:06:44 A přece v tom nebyl naturalismus.
  Ale nebyl v tom ani iluzionismus.
 • 00:06:49 Z reálných prvků jsme komponovali
  novou skutečnost,
 • 00:06:52 která mohla existovat jen na scéně
  a jen na scéně mohla být pravdivá.
 • 00:06:57 Takový byl náš názor
  a takový byl i náš realismus.
 • 00:07:01 Říkali jsme mu
  hyperbolický realismus.
 • 00:07:28 Frejka přijel do Bratislavy
  a pracovali celou noc.
 • 00:07:31 Oni když pracovali, tak pracovali
  den, noc, den,
 • 00:07:34 než konečný tvar scény vyšel.
 • 00:07:42 Já jsem šla nakoupit snídani
  a přišla jsem
 • 00:07:47 a oni se tvářili děsně provinile.
 • 00:07:51 Frejka si poručil,
  že tam bude kanape
 • 00:07:55 a že to kanape bude prudce barevné.
 • 00:07:59 Nevěděli co,
  tak otevřeli almaru.
 • 00:08:03 Já jsem tam měla šaty,
  které jsem milovala.
 • 00:08:08 Ony byly prudce zelené
  a Tröster je nanáviděl.
 • 00:08:15 Tak ustřihli rukáv
  a do toho modelu
 • 00:08:19 potáhli to kanape mým rukávem.
 • 00:08:23 Frejka říkával: "Řekněte obsah kusu
  větou holou.
 • 00:08:29 To je to,
  co dnešní divadlo potřebuje.
 • 00:08:36 Pak bude divadlo silné, vzrušující
  a zaujme každého diváka.
 • 00:08:41 Divadelník nekrade,
  ten definuje."
 • 00:08:45 Takové myšlenky mě vedly k tomu,
 • 00:08:48 abych vytvářel dramatické prostory
  bez popisu.
 • 00:08:51 Něco takového jako prostor záludný,
  chudý, barevný.
 • 00:08:55 Vytvořit pocity horka,
  jindy prostor lyrický.
 • 00:08:58 Právě k tomu je zapotřebí
  změny gravitace.
 • 00:09:01 Reálná tíže v reálném životě
  směřuje do středu země,
 • 00:09:05 ale tíže na divadle
  a její směřování je různé.
 • 00:09:09 On vlastně začal smysluplný dialog
  s režisérem.
 • 00:09:16 Do diskuse nepřistupovali
  apriori s nějakým názorem,
 • 00:09:20 ale vytvářeli si ho i za cenu
  házení tácku v hospodě.
 • 00:09:25 On byl svou povahou dramatik
  a ohromně cítil drama.
 • 00:09:32 Dokázal každý text uchopit
  po svém.
 • 00:09:36 Ale vždycky v tom vnitřním dramatu.
 • 00:09:39 Když se podíváte
  na Trösterovu scénu,
 • 00:09:43 tak si dovedete představit,
  o čem to hráli.
 • 00:09:58 V Caesarovi jsem výtvarně karikoval
  paťatého italského pumprdlíka,
 • 00:10:01 který si vzal za svůj vzor Nerona,
  a tak rád se stavěl
 • 00:10:05 do monumentálních póz
  k velkým krbům
 • 00:10:08 a řvával z monumentálního balkonu
  Palazzo Venezia k černým košilím.
 • 00:10:13 Šlo nám o vyjádření nepevnosti
  zborcenými plochami,
 • 00:10:18 které nesly gigantické plastiky
  ukončené vysoko
 • 00:10:22 nad portálovým rámem: Caesar stojí
  pod obrovitou plastikou koně,
 • 00:10:25 pod jeho zdviženým kopytem,
  zdrobnělý rozporem měřítek,
 • 00:10:29 a lid ho bouřlivě vítá.
 • 00:10:32 Caesar i pro obecenstvo nastupuje
  v uměle zkonstruovaném pohledu.
 • 00:10:37 To je zorný úhel,
 • 00:10:39 ze kterého je pozorována
  a vykládána celá tragédie.
 • 00:10:45 Ten základní návrh je barokní
 • 00:10:48 a zase je tu posloupnost
  antiky a renesance.
 • 00:10:53 Tam byl Michelangelo.
  Překvapivě.
 • 00:10:56 Co má Michelangelo společného
  se Shakespearem nebo antikou?
 • 00:11:00 Tam s Frejkou, ale myslím,
  že na tom byla zásluha Tröstera,
 • 00:11:06 rozpohybovali figuru
  ve statické pozici.
 • 00:11:10 Někam směřuje korpus,
  někam směřuje pozornost.
 • 00:11:15 Marcus Antonius
  stojí na horní plošině,
 • 00:11:17 na jejím břitu.
 • 00:11:19 Mimochodem, na tuto plošinu,
  která měla asi 30stupňový sklon,
 • 00:11:23 nastupovali herci
  zadním schodištěm,
 • 00:11:26 takže se před diváky objevovali
  náhle.
 • 00:11:29 Na dolní plošinu nastupuje
  římská lůza. Vylézá z děr.
 • 00:11:33 Je pro Bruta, ale Antonius mluví.
  Nastává přesun hlasů.
 • 00:11:37 Antonius získává většinu.
  Lůza odchází.
 • 00:11:40 Zůstává po ní jen spousta odpadků.
 • 00:11:43 "Tam poprvé použil šikmu.
 • 00:11:47 To byl architektonický zásah
  do prostoru klasického divadla.
 • 00:11:51 Historické budovy mají
  nízký parter.
 • 00:11:53 Oni potřebovali,
  aby divák seděl v nadhledu.
 • 00:11:56 To je dnes požadavek
  moderního vidění."
 • 00:11:59 Jeho scénografie je prostorová.
  Není malířská nebo dekoratérská.
 • 00:12:05 Je to jeho velký klad
  a také trochu hendikep divadla,
 • 00:12:10 protože pak se s tím v divadle
  neumí dělat.
 • 00:12:18 On byl dál,
  než bylo divadlo tenkrát.
 • 00:12:22 Také ta jeho koncepce výtvarná
  a prostorová,
 • 00:12:27 a že bral v úvahu i téma,
  ne jenom situace textu hry,
 • 00:12:33 že uměl vytvořit prostor,
 • 00:12:36 ve kterém by se to divadlo
  nejlépe odehrálo.
 • 00:12:59 Z jeviště mě setřásla už tak zvaná
  2. republika,
 • 00:13:02 která byla přípravou k okupaci,
  když po nešťastném 38. roce
 • 00:13:06 se ujali vlády agrárníci s fašisty.
 • 00:13:10 Každá taková podezřelá doba
  si v umění potrpí
 • 00:13:14 na rozžvýkanou formu.
 • 00:13:16 Imbecil totiž nerad myslí
  a proto i umění má rád rozžvýkané
 • 00:13:20 a chápe ho jako poslední chod
  po vydatné žranici.
 • 00:13:23 Proti takhle chápanému umění
  naše generace měla velkou aversi.
 • 00:13:28 To pohoršilo jednoho agrárního
  kritika natolik,
 • 00:13:31 že v referátu na pokračování
  zapochyboval,
 • 00:13:33 zda na slavných prknech
  Národního divadla je místo
 • 00:13:36 pro jakousi levou avantgardu.
 • 00:14:04 Když nesmí působit v divadle,
 • 00:14:06 začne František Tröster
  spolupracovat s filmem.
 • 00:14:09 K divadlu se mohl vrátit
  až po dvou letech.
 • 00:14:38 S Káťou, vlastně Ostrovského
  "Bouří",
 • 00:14:41 jsem začal v r. 1941
  na Vinohradech.
 • 00:14:44 Dramatická předloha mě uchvátila.
 • 00:14:46 Byla v ní obsažena dusná atmosféra
  té doby.
 • 00:14:49 Představení se nedočkalo
  mnoha repríz.
 • 00:14:52 Pro Varvaru, Annu Letenskou,
  přišlo za haydrichiády gestapo.
 • 00:14:56 Věznilo ji v Terezíně,
  jako mou sestru.
 • 00:14:58 Obě pak zahynuly v Mauthausenu.
 • 00:15:01 Nepamatuji se, že bych kdy předtím
  nebo později tvořil v atmosféře
 • 00:15:05 tak odpovídající duchu kusu.
 • 00:15:08 Vznikly tu dva základní principy,
  které jsem převzal do Káti:
 • 00:15:11 křižovatka cest nebezpečně
  na kůlech zvýšená
 • 00:15:15 a podemletý břeh
  jako podemletý život.
 • 00:15:18 Nad celým prostorem visela osudově
  obrovská větev
 • 00:15:21 a pronikající světelné proudy,
  světlo a stín,
 • 00:15:25 dramatizovaly prostor.
 • 00:15:40 Otec měl sestru o 2 roky starší,
  která si vzala za muže lékaře
 • 00:15:45 Soběslava Sobka.
 • 00:15:47 To byl věhlasný lékař
  přes plicní choroby.
 • 00:15:50 HOVOŘÍ PANÍ TRÖSTEROVÁ
 • 00:15:52 "Ten doktor Sobek, můj švagr,
  měl kamaráda
 • 00:15:56 a jeho žena byla v Praze
  a ošetřila toho Gabčíka.
 • 00:16:00 Jak hodili tu bombu,
  tak si poranil oko.
 • 00:16:06 Ona byla oční lékařka
  a on tam k ní šel.
 • 00:16:12 Ona si myslela,
  že to bude nejméně nápadné,
 • 00:16:16 když mu dá normálně recept.
 • 00:16:20 On si to koupil,
  ale když je v kostele vyplavili,
 • 00:16:26 tak ten recept mu našli v kapse.
  Podle receptu ji šli zatknout."
 • 00:16:37 Byly to stovky lidí,
  které zavraždili.
 • 00:16:40 Mého strýce umlátili u výslechu
  na Pečkárně.
 • 00:16:44 To si pamatuju,
  že přišla domů zakrvácená košile.
 • 00:16:48 Němci měli obrovský pořádek v tom,
  co dělali.
 • 00:16:51 To všechno byly drastické události
  v životě mého tatínka.
 • 00:16:56 Samozřejmě přišli
  na jeho adresu domů.
 • 00:16:59 A jeho milovanou sestru,
  chytrou, veselou,
 • 00:17:04 se kterou vyrůstal a se kterou
  se těsně stýkal celý život,
 • 00:17:10 odvezli do malé pevnosti Terezín
  mezi politické vězně.
 • 00:17:15 A po nějakém čase do Mauthausenu,
  kde šla do plynu.
 • 00:17:19 HOVOŘÍ PANÍ TRÖSTEROVÁ
 • 00:17:22 "Když byli v Malé pevnosti,
  Tröster jim tam vozil,
 • 00:17:27 v tubě od krému na zuby,
  sádlo, máslo, aby měli co jíst.
 • 00:17:38 Tröster s kufírkem to vozil.
  To byla od něho velká obětavost.
 • 00:17:45 To šlo o život."
 • 00:17:58 Václav Talich byl podezříván
  z kolaborantství.
 • 00:18:02 Už sám fakt, že v době největší
  persekuce českého národa
 • 00:18:05 odvážil se nasadit na repertoár
  Bořkovcova "Krysaře",
 • 00:18:09 svědčí o tom,
  že Talich byl vlastenec.
 • 00:18:12 Na málokterém motivu šlo víc
  vyjádřit nenávist z okupace,
 • 00:18:16 než na motivu "Krysaře"
  a k tomu ještě v baletu.
 • 00:18:20 A zvláště, když si vybral
  za choreografa Jenčíka,
 • 00:18:23 bývalého člena Osvobozeného
  divadla, starého komunistu,
 • 00:18:27 za režiséra mladého, divokého
  Václava Kašlíka a mne.
 • 00:18:31 Samozřejmě nám od začátku
  bylo jasno, jak krysy vypadají.
 • 00:18:34 Že jsou to hnědé košile
  s červenými pásky na rukávech,
 • 00:18:38 s bílými rukavicemi, jak se tehdy
  SA po Praze rojili a mašírovali.
 • 00:18:42 Od začátku mně byla jasná scéna;
  snědené město.
 • 00:18:48 Tehdy byla primabalerinou Národního
  Jelizaveta Nikolskaja,
 • 00:18:51 původem Ruska, bělogvardějka.
  Byla to krásná žena.
 • 00:18:55 Ráda pila rum. Jako běženkyně
  též věčná kolaborantka.
 • 00:18:58 Pochopitelně, že ji obdivovali
  SS oficíři.
 • 00:19:01 Jezdila na hradní dýchánky ještě
  s jinými dámami od divadla,
 • 00:19:05 jimž jsme říkali "rajchsrajdy".
 • 00:19:08 Právě se koná osvětlovací zkouška.
  Najednou začíná šum.
 • 00:19:12 V hledišti se objevují černé stíny,
  černé stíny mají čepice.
 • 00:19:16 SS nechávají rozsvítit,
  opona jde dolů.
 • 00:19:20 Nikolskaja, která má na svědomí
  několik udání, nás udala u Franka.
 • 00:19:24 Výprava je označena jako zvrhlá.
 • 00:19:26 Hlavně Jenčík a Tröster
  jsou bolševici.
 • 00:19:29 Snědené město musí zmizet,
  výprava se předělá.
 • 00:19:32 Venda Gottlieb namaluje vzorné
  německé městečko.
 • 00:20:03 To, co Sabinovo libreto říká,
  to se v době okupace stalo.
 • 00:20:07 Tak jsme zvolili s Trösterem,
  tu aktualizující podobu.
 • 00:20:11 Základ scény byl velký hákový kříž,
  který jsme ze začátku zakrývali.
 • 00:20:16 Potom jsme jej odhalili a nakonec
  lid rozbije ten hákový kříž.
 • 00:20:20 Po válce mě otec v té jeho
  nádherné...
 • 00:20:24 To je ten paradox.
 • 00:20:26 Ta nádherná, zaslíbená krajina
  s Terezínem, s tím vysokým nebem,
 • 00:20:30 s řekou Ohře,
  která se tam vinula v meandrech.
 • 00:20:34 To, co nejvíce miloval,
  tam mu zavřeli sestru.
 • 00:20:38 Šli jsme tam.
 • 00:20:40 Mně byly asi 4 roky,
  ale já se na to pamatuju.
 • 00:20:43 Maminka mu bránila, říkala,
  že je tam tyfus.
 • 00:20:46 Ne, šel tam a úplně se trýznil.
  Tam to vypadalo strašně.
 • 00:20:50 Byly tam ještě palandy,
  jak to vězňové opustili.
 • 00:20:55 Válely se tam hadry.
  Louže byly.
 • 00:20:58 Bylo ještě takové deštivé počasí.
  Tohle si pamatuju.
 • 00:21:02 Táta mě tak držel za ruku,
  že mně zmodrala.
 • 00:21:05 Plakal.
  Já ho nikdy neviděla brečet.
 • 00:21:09 On byl bojovník. Plakal a říkal:
  "Tady vidíš, kam vede násilí.
 • 00:21:14 To je něco zvířecího, odpornýho,
  hnusnýho, co udělali Němci.
 • 00:21:20 A v životě na to nesmíš zapomenout.
  Jen se koukej!"
 • 00:21:26 Táhl mě i do té katovny.
  Pro mě to byl šok.
 • 00:21:30 Otec se téměř zhroutil,
  měl nervovou třesavku.
 • 00:21:34 Já jsem se z toho pozvracela.
  Měla jsem z toho šok taky.
 • 00:21:39 A já na to nezapomenu.
 • 00:22:40 Několik prvních poválečných let
  je obdobím
 • 00:22:42 Trösterovy horečné aktivity.
  Iniciuje založení divadla Disk,
 • 00:22:46 spoluzakládá
  Akademii muzických umění,
 • 00:22:49 kde přes 20 let vede katedru
  scénografie.
 • 00:22:52 Chystá výpravy pro řadu
  českých divadel.
 • 00:22:54 Znovu obnovuje spolupráci
  s Jiřím Frejkou.
 • 00:23:02 Mne i mnohé herce dráždil Frejka
  nejasnými otázkami.
 • 00:23:06 On cítil divadlo už jasně
  v pocitech diváka.
 • 00:23:09 Mluvil třeba o vůni,
  nebo třeba vůbec nejasně,
 • 00:23:13 ačkoli sám věděl přesně,
  oč se mu jedná.
 • 00:23:17 Byl to takový psychologický trik,
 • 00:23:20 jak u spolupracovníků vyprovokovat
  jejich fantazii.
 • 00:23:23 U mě tato metoda platila
  100procentně.
 • 00:23:27 To nebylo lehké
  pro něho udělat výpravu.
 • 00:23:29 Bylo nutno ho přesvědčit
  na tisíce jeho otázek.
 • 00:23:32 Snažil se vždy, aby představení
  odpovídalo na aktuální otázky doby,
 • 00:23:36 ale i na větší jistoty,
  aby byly nalezeny větší pravdy.
 • 00:23:42 Frejka byl posedlý divadlem.
 • 00:23:46 Jeho práce vždycky byla
  v rozporu s režisérismem.
 • 00:23:48 Opovrhoval řemeslníky technokraty.
 • 00:23:51 Nemiloval hřmotící, třesoucí se
  mechanický pohyb,
 • 00:23:53 rušící a upoutávající na sebe
  pozornost.
 • 00:23:57 Toužil po pohybu nehmotných
  architektur.
 • 00:23:59 Snili jsme o mlhové cloně, oponě,
  na níž by bylo lze promítat
 • 00:24:03 a nehlučně měnit hmotu,
  ne biografové promítání.
 • 00:24:12 To jsme byli navštívit Tröstera.
  Byl nemocný.
 • 00:24:19 Byl u toho Frejka,
  který kouřil dýmku a trochu huhňal.
 • 00:24:24 Zamýšleli se nad nějakou inscenací.
  Jak Tröster k tomu přicházel.
 • 00:24:31 Vůbec nemluvili
  o inscenaci samotné,
 • 00:24:36 ale rozmýšleli se nad osudy
  jednotlivých lidí.
 • 00:24:42 Šli na to ohromně zeširoka.
 • 00:24:45 Říkal vždy: "Ty vyprávěj, mluv
  a já myslím rukama."
 • 00:24:50 Tak já mu povídal
  a on myslel rukama.
 • 00:24:53 A z toho vzniklo třeba 70 návrhů.
  Pak jsme se na ně podívali
 • 00:24:57 a on říkal: "Ještě to není ono,
  musíme se sejít ještě znovu."
 • 00:25:01 A nebylo mu to zatěžko.
  S mladým klukem...
 • 00:25:07 Hoffmeister zmodernizoval hru,
  posunul ji spíš do oblasti
 • 00:25:11 comedie dell arte.
 • 00:25:13 Bylo nutno i na scénu jít
  tímto přístupem.
 • 00:25:16 V dnešních Benátkách není jen
  dóžecí palác
 • 00:25:18 a kampanila a San Marco.
 • 00:25:21 Benátky jsou také veliký jarmark,
  výkladní skříně a světelná reklama.
 • 00:25:25 Já jsem říkal: "Víš, Franto, on je
  to takovej vinárenskej poetismus."
 • 00:25:31 "Počkej! Vinárenskej říkáš?
  Tak to je dobrý, to mám.
 • 00:25:37 Scéna bude neonový nápis.
  Místo Benátek tam dáme Venezia.
 • 00:25:43 Ty budeš hrát na těch písmenech.
 • 00:25:45 Dáme tam malou točničku,
  aby tam byla možnost.
 • 00:25:48 V tom "E" bude balkón
  a uděláme to jako neón.
 • 00:25:52 Ono to bude blikat."
 • 00:25:54 Tak vznikla scéna
  "Zpívajících Benátek".
 • 00:25:58 Po r. 1948 se stal ministrem
  Zdeněk Nejedlý
 • 00:26:02 a názory na divadlo
  se rázem změnily.
 • 00:26:05 Byl mi vyčítán formalismus.
  To mělo vliv na mé další působení.
 • 00:26:10 Je fakt, že Tröster komunista byl.
 • 00:26:15 Ale to byli ti intelektuálové
  z 1. republiky,
 • 00:26:19 kteří si mysleli,
  že je to avantgarda.
 • 00:26:21 Že byli podvedení,
  to byla otázka jiná.
 • 00:26:24 Halas se jednou vrátil z SSSR
  a říkal:
 • 00:26:27 "Nikdy se nedávejte do partaje
  ke komunistům.
 • 00:26:32 To jsou grázlové.
  My jsme pro ně jenom onuce.
 • 00:26:35 Oni až nás opotřebují,
  tak ty onuce vyhodí a vás vykopnou.
 • 00:26:39 Nevěřte jim ani slovo.
 • 00:26:41 My jsme jim jako intelektuálové
  nalítli."
 • 00:26:43 Tröster byl typ těchto lidí.
 • 00:26:47 Tröster a Frejka byli vyhnáni
  z Vinohradského divadla
 • 00:26:51 a mohou pracovat jen v Karlíně.
 • 00:26:55 Oni museli dělat podle příkazu
  ministra Kopeckého lidové divadlo.
 • 00:27:00 Lidové divadlo se rozumělo
  divadlo se zpěvy a tanci.
 • 00:27:03 Z toho žánrového určení
  to divadlo nesmělo vybočit.
 • 00:27:22 Byl jsem zavalen anonymními dopisy
  a anonymními hanlivými telefonáty.
 • 00:27:27 Byla to pro mě doba
  velkého utrpení.
 • 00:27:30 Jiří Frejka spáchal ze stejných
  příčin sebevraždu.
 • 00:27:35 Toho on miloval jako přítele.
  Dělal i kmotra mému bratrovi.
 • 00:27:44 Obdivoval ho, protože věděl,
  že umí. Vážil si ho.
 • 00:27:49 On by cedil krev za své přátele.
 • 00:27:53 Pokud ho některý z přátel zklamal,
  tak měl takovou povahu,
 • 00:28:01 že to v životě neodpustil.
 • 00:28:04 Ještě v r. 1956,
 • 00:28:07 když probíhal návrh na mé
  jmenování zasloužilým umělcem,
 • 00:28:11 odvezli mého přítele doktora
  Špinku, odsouzeného na 12 let,
 • 00:28:16 na celodenní výslech a snažili
  se z něj vymámit svědectví,
 • 00:28:20 že jsem protistátní.
 • 00:29:21 U Tröstera se nevyučovala
  scénografie,
 • 00:29:25 ale vyučovalo se umělecké myšlení.
  To na tom bylo nádherné.
 • 00:29:31 Tröster sám byl renesanční člověk,
  který nejen hodně četl,
 • 00:29:39 ale miloval literaturu.
 • 00:29:41 Nejenže chodil na koncerty,
  ale miloval hudbu.
 • 00:29:45 Zrovna tak miloval fotbal,
  techniku, a tak dále.
 • 00:29:49 To byl člověk,
  kde jsme se dovídali spoustu věcí.
 • 00:29:56 Ne jenom tak obecně.
 • 00:29:59 Ale od člověka, který je zapálený
  třeba pro literaturu,
 • 00:30:04 nebo pro výtvarné umění
  a speciálně pro nějakého malíře.
 • 00:30:10 To na tom bylo nádherné.
  On byl ohromně impulsivní.
 • 00:30:17 Někdy byl trošku hysterický,
 • 00:30:20 takže bylo snadné
  od něho vyletět ze školy.
 • 00:30:23 Já si pamatuji, že první zadání,
  které jsme dostali,
 • 00:30:27 bylo úplně jednoduché.
  Udělat oponu ke Carmen.
 • 00:30:30 Tröster nám přezpíval všechny
  základní scény z Carmen.
 • 00:30:34 Chodil jako pašerák
  podle stěny ateliéru
 • 00:30:37 a pokoušel se nás dostat
  do problému Carmen.
 • 00:30:42 Vůbec ne do problému scénografie.
 • 00:30:44 Já jsem nejdříve myslel,
  že je to humor, což byl.
 • 00:30:49 Jednou jsem přišel do ateliéru,
  byl tam Tröster, byl rozdurděný.
 • 00:30:54 Já jsem to těžce bral,
  když se na mě zlobil.
 • 00:30:58 Říkal: "Já jsem si myslel,
  že bereš vážně profesi."
 • 00:31:02 Říkal jsem, že beru.
 • 00:31:03 On říkal: "Já jsem tě včera potkal
  s fádní blondýnou.
 • 00:31:06 Kdybych tě potkal se dvěmi
  cikánkami, když děláš Carmen,
 • 00:31:09 tak bych věděl,
  že to bereš vážně."
 • 00:31:11 On nebyl ten nafoukaný intelektuál.
  Takový ten velký přehled.
 • 00:31:16 On byl lidský
  a byl v první řadě chlap.
 • 00:31:19 Dokázal být velmi šarmantní
  a jaksi jiskřil,
 • 00:31:25 když měl dobrou náladu
  a když byl pes Andrýsek v pořádku.
 • 00:31:29 Když Andrýsek v pořádku nebyl
  a nálada byla špatná,
 • 00:31:32 tak to jsme měli tvrdý život.
 • 00:31:34 Otec byl šílený pruďas.
 • 00:31:36 Když ho něco namíchlo i v rodině,
  tak on se s námi nepáral.
 • 00:31:43 Ono se tady mluvilo někdy
  i velice neslušně.
 • 00:31:48 Byl pruďas doma i ve škole.
 • 00:31:53 Tam myslím, že byl správný
  pruďas na ty studenty.
 • 00:31:59 Oni se ho báli
  a zároveň ho milovali.
 • 00:32:02 Byl na schůzi partajního výboru
  AMU už tehdejší.
 • 00:32:09 Předsedkyní byla paní profesorka
  Klementina Rektorysová,
 • 00:32:15 která vyučovala ortoepii
  a byla to stará panna,
 • 00:32:22 jak Franta říkal: "Svíčková bába
  komunismu."
 • 00:32:26 Ona kázala o tom,
  co to je komunismus,
 • 00:32:32 co to je marxismus,
  a co by se mělo a co by se nemělo.
 • 00:32:36 Ten dřívější komunista Tröster
  dával hlavu dolů, brunátněl,
 • 00:32:46 až už to jednou nevydržel, vstal
  a řekl:
 • 00:32:50 "Klementino, ty máš tu stranu
  místo pohlaví.
 • 00:32:56 A protože to pohlaví máš
  blízko u prdele,
 • 00:33:01 tak se tam ta strana
  s tebou dostane."
 • 00:33:05 Co si myslel, to řekl.
 • 00:33:08 Maminka ho často krotila
  a říkala,
 • 00:33:11 že musí být trochu diplomatický,
  že si tím škodí.
 • 00:33:14 On by snad praskl,
  to prostě nešlo.
 • 00:33:17 Svým způsobem měl pravdu,
  ale ti lidé to těžko snášeli.
 • 00:33:24 Tak měl tatínek spoustu přátel,
  obdivovatelů, dokonce i těch,
 • 00:33:31 kteří si ty urážky nechali líbit
  a měl i spoustu nepřátel.
 • 00:33:39 Vždy mě říkal: "Víš, ti nepřátelé,
  to jsou zamindrákovaný hovada."
 • 00:33:44 Měl pravdu.
 • 00:34:14 On miloval Janáčka.
 • 00:34:16 A vážil si toho, že Janáček,
  stejně jako on, vycházel z toho,
 • 00:34:27 co měl chuť dělat.
  O čem byl přesvědčený.
 • 00:34:31 A ne co by se mělo dělat,
  co doporučuje kritika.
 • 00:35:08 Největším Janáčkovým dramatem
  je "Mrtvý dům".
 • 00:35:12 Je to vlastně moderní Fidelio,
  avšak ještě otřesnější,
 • 00:35:15 s ještě jímavějším chorálem
  a touhou po svobodě.
 • 00:35:19 Pozadí tvoří kůlový plot,
 • 00:35:21 nekompromisně uzavírající prostor
  vězeňského dvora.
 • 00:35:25 Při prosvícení zezadu tyto kůly
  vrhají stín na vpředu visící tyl.
 • 00:35:30 Pozbývají své hmotnosti,
  prodlužují prostor
 • 00:35:34 a vytvářejí zamlžené obrysy
  sibiřského dvora.
 • 00:36:03 Nejmohutnějším dojmem
  při představení v La Scale
 • 00:36:06 působila světnice nemocnice.
 • 00:36:09 Tam bylo použito stropu
  z černého sametu, s četnými otvory,
 • 00:36:14 tak světlo reflektorů procházející
  mohutnými pásy těmito otvory,
 • 00:36:19 dramaticky zachycovalo jen některé
  detaily hadrovitých lůžek,
 • 00:36:23 umístěných na podlaze.
 • 00:36:31 V r. 1967 přizve Františka Tröstera
  ke spolupráci liberecká Ypsilonka.
 • 00:36:38 Hned jak jsme se setkali,
  jako já režisér a on scénograf,
 • 00:36:41 on byl tak pokorný, přátelský
  a zdůrazňoval to své mládí teď,
 • 00:36:48 když byl o celou generaci starší,
  že se vrací na svůj začátek,
 • 00:36:54 že mu to tak vyhovuje, a že to
  nemohl dělat tak celý život,
 • 00:37:02 protože provozy v divadlech
  to nedovolují.
 • 00:37:05 On se choval jako malý kluk.
 • 00:37:08 On byl hravý, nervní,
  měl hrozně nápadů,
 • 00:37:10 že se to muselo třídit rychle.
 • 00:37:13 A to jsem zase musel rychle já
  ty věci vyhazovat.
 • 00:37:15 A on říkal: "Děláš to dobře.
  Vyhazuješ ty dobrý nápady.
 • 00:37:19 Z těch nic není.
  Ty horší jsou nakonec lepší."
 • 00:37:22 KOMENTÁŘ
 • 00:37:24 "Ve slavnostní den stého výročí
  udělila vláda
 • 00:37:27 titul národního umělce
  Rudolfu Deylovi,
 • 00:37:29 Eduardu Kohoutovi,
 • 00:37:32 Alfrédu Radokovi,
 • 00:37:34 Františku Trösterovi."
 • 00:37:37 Události po 68. roce posléze
  ukončily jeho život,
 • 00:37:44 protože to pro něho byla
  strašná rána.
 • 00:37:48 Tatínek odjel do Norska dělat
  inscenaci. Tam ho to zastihlo.
 • 00:37:54 Měl tam do televize několik
  radikálních projevů proti okupaci.
 • 00:38:04 Po návratu, když viděl jak to tady
  vypadá a co se tady děje,
 • 00:38:11 tak byl jen a jen zoufalý.
 • 00:38:15 Já ho našla 14. prosince 1968
  ráno v posteli.
 • 00:38:24 Svítila lampa, měl brýle na nose
  a četl Reportéra a byl po smrti.
 • 00:38:29 Později jsme se dozvěděli,
  že to byl infarkt, na který zemřel.
 • 00:38:34 Ono opravdu mu to dalo ránu.
  On to neunesl.
 • 00:39:00 Titulky: Iva Méhešová
  Česká televize, 2004

Související