iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 2. 2019
11:32 na ČT24

1 2 3 4 5

29 hlasů
1068
zhlédnutí

Kultura +

Jáchym Topol v Národním — V Praze zahráli legendární The Residents — Thalia Zedek na evropském turné

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura+

 • 00:00:18 KULTURA+
 • 00:00:20 Dobrý den, tohle je pořad KULTURA+
  a vítá vás u něj Petr Vizina.
 • 00:00:24 Dnes vám nabídnu.
 • 00:00:26 Jáchym Topol v Národním.
 • 00:00:28 První scéna uvádí hru
  Kouzelná země
 • 00:00:31 podle jeho románu
  z československého pohraničí
 • 00:00:34 v roce 1968.
 • 00:00:36 V Praze zahrála legendární kapela
  Residents,
 • 00:00:39 kapela, která ani po 45 letech
  neodkládá své masky.
 • 00:00:44 Dnešní živou hudbu jsme přivezli
  z Bostonu,
 • 00:00:47 písničkářka Thalia Zedek
  je na evropském turné.
 • 00:00:57 Činohra pražského
  Národního divadla
 • 00:00:59 uvádí hru Kouzelná země
  podle románu Jáchyma Topola
 • 00:01:02 Noční práce.
 • 00:01:04 Ten se odehrává v československém
  pohraničí v roce 1968.
 • 00:01:07 -Když byla máma opilá,
  nedívala se na ně,
 • 00:01:10 koukala skrze ně.
 • 00:01:12 Někdy jí do cesty stavěli židle.
 • 00:01:15 -Při tom čtení jsem prožíval
  až fyzická muka,
 • 00:01:18 že mě ten román opravdu
  podivně zhypnotizoval,
 • 00:01:22 vtáhl do sebe a po několika dnech
  vyplivnul úplně zmateného,
 • 00:01:27 ale konsternovaného.
 • 00:01:29 -Co se klepeš, je ti zima?
  -Není, na, půjčím ti svetr.
 • 00:01:41 -Je to příběh podivného
  temného místa,
 • 00:01:44 maelstrom, nějaký vír,
  do kterého jsou kluci vtaženi.
 • 00:01:48 -Viděls v Praze nějaké mrtvé?
 • 00:01:52 -Dva nebo tři,
  nějaké jsem viděl, no.
 • 00:01:56 -Střílej lidi,
  tak to je teda válka.
 • 00:01:59 -Drž hubu.
 • 00:02:01 -Je to příběh o lásce a je jasné,
  že ona se samozřejmě nenaplní,
 • 00:02:06 ale že kdyby byla uskutečněná
  nebo kdyby vůbec nenastal rok 68,
 • 00:02:13 ta okupace,
  tak běžné lidské příběhy Čechů
 • 00:02:19 by možná nabraly úplně jiný směr.
 • 00:02:35 -Proč ty na mě můžeš takhle sahat
  a já na tebe ne?
 • 00:02:44 -Protože jsem holka.
 • 00:02:49 -Aha a proč...?
 • 00:02:51 -Neptej se furt,
  jako holka.
 • 00:02:56 -Topolův působivý jazyk
  přivádí do divadelní řeči
 • 00:02:59 kromě režiséra Jana Mikuláška
  dramaturg Jan Tošovský
 • 00:03:02 a představitel hlavní role
  David Prachař.
 • 00:03:05 -Vítejte, pánové.
  -Dobrý den. ?Dobrý den.
 • 00:03:08 -Je to tak,
  že Topolova hlavní přednost
 • 00:03:12 je jazyk a vy jste z něj
  udělali obrazy?
 • 00:03:16 -To je teda zajímavě položená
  otázka,
 • 00:03:21 jazyk je určitě důležitým hrdinou
  románu, tím pádem i inscenace,
 • 00:03:25 protože dramatizace
  byla dělaná tak,
 • 00:03:27 aby jazyk vyniknul.
 • 00:03:29 Tam jsou velké pasáže
  z románu doslovně citované.
 • 00:03:33 Jestli z nich děláme obrazy,
 • 00:03:36 režisér Jan Mikulášek
  se vyjadřuje hodně obrazy,
 • 00:03:39 ale to neznamená,
  že jazyk tam není přítomný.
 • 00:03:42 Je to nějaká souhra
  těch dvou prvků,
 • 00:03:45 jazyka a obrazivosti.
 • 00:03:48 -Pane Prachaři,
  vy tam hrajete Polku,
 • 00:03:51 co to je za muže?
 • 00:03:55 -Jmenuje se ten Polka,
  to je taková temná bytost,
 • 00:03:58 temný člověk,
  který má svá tajemství,
 • 00:04:01 působí jako fajn chlap,
 • 00:04:03 ale vlastně jsou v něm
  potence zla.
 • 00:04:07 Je tam ještě jeho bratr,
  je to jako Kain a Ábel,
 • 00:04:12 taková podoba těch dvou bratrů,
  jeden bratr je úspěšný vědec
 • 00:04:17 a tento Polka je takový samotář,
  tulák,
 • 00:04:21 člověk,
  který je úplně nezakotvený.
 • 00:04:24 -Já se na něj ptám proto,
  jestli si pamatujete něco z toho,
 • 00:04:28 co ten Polka říká v inscenaci?
  Utkvělo vám něco v paměti?
 • 00:04:32 -"Ráno se probudíš
  a jsi porostlej chlupama,
 • 00:04:36 ale ne takovýma,
  které má normální chlap,
 • 00:04:40 je to srst, kterou máš na hřbetě."
 • 00:04:43 No a že se proměňuje ve zvíře,
  v něco,
 • 00:04:46 co je napůl zvíře, napůl člověk,
  jsou tam takové věci.
 • 00:04:52 Jinak k tomu obsazení,
  nás tam hraje asi 14
 • 00:04:56 a vlastně tam ani není
  hlavní role.
 • 00:05:00 Tam je masa lidí
  jako třeba Rok na vsi
 • 00:05:03 od bratrů Mrštíků.
 • 00:05:05 -Já jsem původně chtěl říci
  jednu z hlavních rolí,
 • 00:05:08 ale pak jsem si říkal,
  že to zní divně.
 • 00:05:10 -Ano, je to tak.
 • 00:05:12 -Teď jste tady v hlavní roli,
  mezi námi třemi.
 • 00:05:15 My se dostáváme k tomu jazyku
  Jáchyma Topola.
 • 00:05:19 Jáchym Topol
  je vlastně vypravěč mýtů,
 • 00:05:23 vy jste to taky zmiňoval,
 • 00:05:24 ten chlap porostlý chlupy
  je jako mytická bytost.
 • 00:05:28 -Ano.
 • 00:05:29 -Ale je tam rok 1968
  a také je to situace,
 • 00:05:31 kdy děti slyší staré muže
  vyprávět o něčem, co zažili,
 • 00:05:35 kde pro vás je těžiště inscenace?
 • 00:05:38 -Těžiště, já navážu na to,
  co říkal David,
 • 00:05:41 možná to zní trochu jako klišé,
 • 00:05:44 ale tam skutečně hlavní postavou
  je komunita, vesnice,
 • 00:05:49 jsou to ti lidé,
  kteří se scházejí každý den
 • 00:05:52 v té hospodě, chlastají,
  žvanějí a do toho přijde válka
 • 00:05:56 nebo ta invaze.
 • 00:05:58 A pro Jáchyma Topola,
  když se budeme bavit o mytologii,
 • 00:06:02 tak to slouží vlastně
  jako roznětka představivosti,
 • 00:06:06 vyprávění o situaci války
 • 00:06:09 a vrací se v románu,
  stejně jako v inscenaci,
 • 00:06:13 do posledních let
  nebo do konce 2. světové války,
 • 00:06:16 vrací se do vzpomínek
  na holocaust,
 • 00:06:19 ale vrací se kolikrát
  i do mnohem starších dob.
 • 00:06:23 Jsou tam reminiscence
  na tatarské vpády
 • 00:06:25 a můžeme koneckonců uvažovat
  i o tom,
 • 00:06:27 že zakladatelé našeho státu,
  Přemyslovci,
 • 00:06:30 byli vlastně otrokáři,
  kteří podnikali loupežné výpravy
 • 00:06:34 někam na Balt a prodávali otroky
  do Španělska,
 • 00:06:37 tak toto všechno
  tam nějakým způsobem do mytologie
 • 00:06:41 osobní i lokální vstupuje.
 • 00:06:44 -Jáchym Topol je ročník 1962,
  čili on rok 68 vnímal v té době
 • 00:06:49 jako dítě, které má něco
  přefiltrováno od dospělých.
 • 00:06:53 Já nevím,
  jestli si pamatujete tohle,
 • 00:06:56 kdy jsme jako děti
  slýchávaly o roku 68,
 • 00:06:59 spojujete si něco,
  co je ve vzduchu,
 • 00:07:02 do nějakého obrazu,
  je to téma této inscenace také?
 • 00:07:06 -Vzdáleně určitě, protože mně bylo
  9 let, když byl rok 68,
 • 00:07:11 já jsem podobný ročník
  jako Jáchym, trošku starší,
 • 00:07:14 pamatuji si tu situaci
  úplně jasně,
 • 00:07:17 ten den si dokonce pamatuji,
 • 00:07:20 kdy k nám přišla sousedka
  a řekla, že je válka.
 • 00:07:23 A já si pamatuji,
  že jako dítě jsem vlastně byl rád,
 • 00:07:27 že se něco děje.
 • 00:07:28 Protože jsem vždycky záviděl
  rodičům,
 • 00:07:30 že zažili 2. světovou válku,
  tak jsem vždycky chtěl vědět,
 • 00:07:34 jak to vypadalo,
  jak esesáci chodili atd.
 • 00:07:36 A ona přišla a řekla,
  že je válka.
 • 00:07:38 Tak já si pamatuji jako dítě,
  že to byla taková rozjitřená doba.
 • 00:07:44 -Vy si to samozřejmě nemůžete
  pamatovat jako dítě,
 • 00:07:47 ale jako dítě jste taky slýchával
  verzi věcí.
 • 00:07:49 -Já v tomto kontextu mám
  trošku jinou zkušenost,
 • 00:07:53 nevím, jak se to stalo,
 • 00:07:55 ale mě a mého bratra se podařilo
  udržet ve velmi sladké nevědomosti
 • 00:08:00 až v podstatě do roku 1989.
 • 00:08:02 Takže já jsem v roce 89
  po prázdninách přišel do školy
 • 00:08:07 a spolužáci mluvili o Palachovi
 • 00:08:10 a vlastně od spolužáků
  jsem se dozvídal, co se stalo.
 • 00:08:14 O invazi jsem skutečně do té doby
  neslyšel.
 • 00:08:17 -Což také patří k mytologii,
  že některé věci jsou vytěsněné
 • 00:08:20 a pak se vracejí.
 • 00:08:22 -Ano, to je mimochodem velmi
  důležitý rozměr i toho románu
 • 00:08:25 a té inscenace,
  jak tyto vytěsněné vzpomínky,
 • 00:08:28 to, jak třeba někdo raboval
  v Sudetech, když odešli Němci,
 • 00:08:32 se vracejí do vyprávění
  a neustále jsou propírané,
 • 00:08:35 protože o tom potřebujeme mluvit,
  protože o tom nemluvíme.
 • 00:08:39 -Po roce 89, vy jste to zmínil,
  se o roce 68 mluví hodně,
 • 00:08:43 přesto, je něco,
 • 00:08:45 co se návštěvník představení
  dozvídá nějak jinak,
 • 00:08:49 díky vám a díky Jáchymu Topolovi.
 • 00:08:52 -Dozvídá, protože celá inscenace
  je viděna těmi kluky,
 • 00:08:57 tím starším, to znamená,
  když se třeba dívá na hospodu,
 • 00:09:01 tak ji popisuje,
  že vlastně tam byli lidé
 • 00:09:05 a pohybovali se jako stíny
  a on najednou viděl do nich,
 • 00:09:09 do těch lidí, stínů,
  že nahlížel do příběhů.
 • 00:09:13 Je to zároveň takový halucinogen,
 • 00:09:16 protože Jáchym to napsal
  v takové době,
 • 00:09:19 kdy to napsal velmi rychle,
 • 00:09:22 že téma v něm už bylo
  a pak to psal velmi rychle,
 • 00:09:27 jako takový zlý sen.
 • 00:09:30 Já bych to přirovnal třeba
  k Roku na vsi bratří Mrštíků
 • 00:09:34 a tady bych napsal Rok na vsi 68.
 • 00:09:37 Ale naštěstí ta politika
  nebo to, co známe,
 • 00:09:41 "Pojďte všichni k rozhlasu atd.",
  to tam je úplně vytěsněné,
 • 00:09:46 to je někde na pozadí.
 • 00:09:48 Není důležitý rok 68 tak strašně,
  ta inscenace na tom není závislá,
 • 00:09:56 ale vědomí toho,
  že nám chybí hrdinové,
 • 00:09:59 že nám chybí dramatikové,
  nám Čechům,
 • 00:10:05 praotec Čech atd.,
  takže nám chybí příklady něčeho,
 • 00:10:10 co nás přesahuje.
 • 00:10:12 A těch příkladů není moc
  a Jáchym je hledá,
 • 00:10:16 hledá je u Keltů,
  v minulosti a i v současnosti.
 • 00:10:22 -Já vám děkuji za pozvánku
  do Národního divadla
 • 00:10:26 a přeji vám hodně štěstí.
 • 00:10:28 -Děkujeme.
  -Děkujeme.
 • 00:10:34 -A tady je sestřih událostí týdne
  v minutovém klipu.
 • 00:10:37 Klikněte si na náš Facebook.
 • 00:11:12 -Já kryju záda tobě, ty mně.
 • 00:11:15 -Všichni za jednoho, poselství.
 • 00:11:17 -Poslání.
 • 00:11:19 -Policie České republiky.
  -A do prdele.
 • 00:11:22 -V zájmu obecné bezpečnosti
  tady přistane vrtulník.
 • 00:11:26 -Já bych umřel,
  kdybychom nejeli, kluci,
 • 00:11:30 umřel, vole.
 • 00:11:31 -Tady jsme, tady.
 • 00:11:33 -Tohle už je součást tebe,
  něco jako poselství.
 • 00:11:37 -Poslání, vole.
  -Přesně.
 • 00:11:39 -Čau.
 • 00:11:42 -Dej sem ty prachy.
  -Ty vole.
 • 00:12:49 -V Praze zahráli
  legendární Residents,
 • 00:12:52 kapela, která ani po 45 letech
  neodkládá své masky
 • 00:12:56 a radikální pohled na kulturu
  celebrit,
 • 00:12:59 včetně jedné z největších,
  prezidenta Trumpa.
 • 00:17:58 A tady je můj tip na knížku
  nebo film.
 • 00:18:06 Poetický příběh o lásce,
  jaká se může zrodit
 • 00:18:08 jen v pravoúhlých uličkách
  supermarketu,
 • 00:18:10 ale také film o tom,
  proč nápoje mají rády cukrovinky
 • 00:18:13 a nepůjčují vysokozdvižný vozík
  v sekci koncert.
 • 00:18:17 Humor po Německu od režiséra
  Thomase Stubera.
 • 00:18:33 Arthur Less je průměrný spisovatel
  a gay, blíží se k padesátce,
 • 00:18:39 kterou úkorně vnímá
  jako pomstu osudu,
 • 00:18:41 a do toho ho zradí
  životní partner.
 • 00:18:44 Vydává se proto na zvláštní cestu
  kolem světa,
 • 00:18:47 aby zjistil,
  co vlastně v životě hledá.
 • 00:18:50 Spisovatel Andrew Greer
  loni získal Pulitzerovu cenu
 • 00:18:53 a teď jeho román vychází česky.
 • 00:18:56 A ve středu začíná
  divadelní festival Malá inventura.
 • 00:19:01 Tady je pozvánka
  od Bratrů v tricku a Holektivu,
 • 00:19:05 kteří tu uvedou své představení
  Lov.
 • 00:19:12 -Včera nebyl doma.
  -A kde byl?
 • 00:19:15 -Zase v lese.
 • 00:19:26 -Zastavit palbu.
 • 00:19:41 -Dnešní živou hudbu jsme přivezli
  z Bostonu.
 • 00:19:44 Písničkářka Thalia Zedek
  je se svou kapelou
 • 00:19:47 na evropském turné
  s 26 zastávkami nonstop.
 • 00:19:50 Thalia Zedek s violistou
  Davidem Currym, vítejte.
 • 00:19:54 -Díky za pozvání.
 • 00:19:56 -Vy dneska večer ale ještě hrajete
  v Německu,
 • 00:19:59 čili to musíme stihnout rychle,
  rozumím tomu správně?
 • 00:20:03 -Ano, je to tak,
  budeme hrát v Německu.
 • 00:20:07 -Jaký je život na turné?
  Nonstop práce 26 dní za sebou.
 • 00:20:19 -Přežíváme,
  už jsme skoro na konci turné.
 • 00:20:22 Musím to zaklepat na dřevo,
  ještě dva koncerty,
 • 00:20:25 skutečně jsme si to užívali.
 • 00:20:28 -Předpokládám, že jezdíte autem,
  jeden z vás řídí.
 • 00:20:34 -Ano, všichni řídíme,
  i kolega, já možná řídím víc,
 • 00:20:43 ale snažíme se střídat.
 • 00:20:46 Snažíme se střídat,
  abychom nebyli moc unavení.
 • 00:20:50 -Já se na to vyptávám,
  protože jste první,
 • 00:20:53 kdo je na takto dlouhém turné
  a zastavil se u nás ve studiu.
 • 00:20:57 Jaké je pro vás
  české klubové publikum?
 • 00:21:05 -Bylo to skvělé,
 • 00:21:08 už jsme zde koncertovali
  několikrát, ale myslím si,
 • 00:21:13 že tento koncert byl asi nejlepší,
  koncertovali jsme v Brně,
 • 00:21:18 bylo to skvělé.
 • 00:21:20 Hráli jsme se skvělou
  českou kapelou, teď si nevzpomenu,
 • 00:21:27 ale byli skvělí.
 • 00:21:31 To bylo v Brně a pak včera večer
  byl koncert také perfektní.
 • 00:21:36 -My teď uslyšíme
  jednu z vašich písní,
 • 00:21:40 jak se jmenuje a o čem je?
 • 00:21:42 Jaký druh písničkářky jste?
 • 00:21:45 Jste ta, která je realistka,
  popisuje to, co se děje,
 • 00:21:49 nebo vycházíte z toho,
  co si myslíte, že se má dít,
 • 00:21:53 a díváte se na svět
  a komentujete to z té pozice?
 • 00:21:58 -Ta píseň se jmenuje Tower, věž,
  a myslím si, že je to o tom,
 • 00:22:04 co se ve světě děje
  se zapojením představivosti,
 • 00:22:12 co taková věž může znamenat.
 • 00:22:14 Možná Trump tower,
  možná jiné věže.
 • 00:22:20 Zpívám také o vodě,
  o lidech na lodích,
 • 00:22:26 kteří se snaží utéct,
  je to taková balada,
 • 00:22:31 která v sobě má mnohé ze světa,
  je to ale také o představivosti.
 • 00:22:38 -Já vám ještě jednou děkuji,
  že jste přišli,
 • 00:22:41 podium zanechávám vám.
 • 00:22:44 Divákům moc děkuji,
  že jste se dívali.
 • 00:22:47 Thalia Zedek Band
  uzavírá dnešní KULTURU+
 • 00:22:50 a těším se za týden,
  na viděnou.
 • 00:23:13 ANGLICKÁ PÍSEŇ
 • 00:23:40 ANGLICKÁ PÍSEŇ
 • 00:26:23 Skryté titulky: Dominika Bukovská
  Česká televize, 2019

Související