iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 1. 2019
11:32 na ČT24

1 2 3 4 5

42 hlasů
1265
zhlédnutí

Kultura +

Román Hodiny z olova — Bachovy suity — USA a Izrael vystoupily z UNESCO

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura+

 • 00:00:18 KULTURA+
 • 00:00:20 Dobrý den,
  tohle je pořad KULTURA+
 • 00:00:22 a vítá vás u něj Petr Vizina.
  Dnes vám nabízíme.
 • 00:00:25 Čína je rozkvetlá zahrada
  i koncentrační tábor,
 • 00:00:28 píše Radka Denemarková v románu
  Hodiny z olova.
 • 00:00:31 Vznikal v Číně,
 • 00:00:33 kam se už spisovatelka
  nejspíš nepodívá.
 • 00:00:36 Spojené státy a Izrael
  vystoupily 1. ledna
 • 00:00:40 z OSN pro výchovu, vědu a kulturu,
  tedy z UNESCO.
 • 00:00:43 Důvodem vystoupení je údajné
  protiizraelské zaměření organizace.
 • 00:00:49 A nový rok přivítáme
  s violoncellistou Jiřím Bártou.
 • 00:00:53 Bachovy suity přirovnává
  k příběhu života
 • 00:00:56 o šesti kapitolách.
 • 00:01:02 Čína je rozkvetlá zahrada
  i koncentrační tábor,
 • 00:01:05 píše Radka Denemarková v románu
  Hodiny z olova.
 • 00:01:08 Román vznikl v Číně,
 • 00:01:10 kam už se spisovatelka
  nejspíš nepodívá.
 • 00:01:12 Radka Denemarková je mým hostem,
  dobrý den.
 • 00:01:15 -Dobrý den.
 • 00:01:16 -Je to pravda,
 • 00:01:18 že už se nepodíváte do Číny
  po napsání tohoto románu?
 • 00:01:21 Nebo to souvisí s něčím předtím?
 • 00:01:24 -Souvisí to s něčím předtím,
  protože samozřejmě to,
 • 00:01:27 jak je časté v životě spisovatelů,
  že my si vybíráme témata,
 • 00:01:33 ale já jsem otevřená životu
  a témata si vybírají nás.
 • 00:01:36 Já když jsem se dostala poprvé
  do Číny,
 • 00:01:38 tak jsem samozřejmě vnímala to,
  co vnímají všichni, ten povrch,
 • 00:01:43 ten obrovský rozmach hospodářství
  a tak dále,
 • 00:01:46 ale zarazily mě
  brutální mikrosituace na ulicích,
 • 00:01:49 chování lidí a tak dále.
 • 00:01:51 A postupně jsem se seznámila
  s lidmi, kteří se nebáli mluvit.
 • 00:01:56 A mě vždycky zajímá,
  co je pod povrchem.
 • 00:01:58 A když jsem hledala
  něco pod povrchem v Evropě
 • 00:02:01 nebo u nás,
  tak vám stačí jedna vrstva.
 • 00:02:04 V Číně než se dostanete k pravdě,
  tak je jedna vrstva,
 • 00:02:07 druhá, třetí, čtvrtá.
 • 00:02:09 Takže to vlastně trvalo tři roky,
  kdy jsem tam jezdila
 • 00:02:13 a byla jsem naprosto šokovaná.
 • 00:02:15 Vždycky jsem se těšila do Evropy,
  byla jsem vděčná za Evropu,
 • 00:02:19 ale najednou jsem zjistila,
  že není úniku,
 • 00:02:22 protože Čína mi osvětlila
  naši budoucnost.
 • 00:02:25 Já jsem se vracela do země,
  která má najednou linii
 • 00:02:29 přátelských čínsko-českých vztahů.
 • 00:02:32 A říkala jsem si, co se to děje.
 • 00:02:34 Tak jsem se chtěla podívat
  pod sukni chorobám naší doby,
 • 00:02:38 světa, ve kterém žiji,
  nekompromisně.
 • 00:02:41 A tím, že jsem se dostala
  i do okruhu lidí,
 • 00:02:44 kterých si nesmírně vážím,
 • 00:02:46 spolupracuji s čínským disidentem
  a spisovatelem.
 • 00:02:49 A najednou jsem viděla,
  jak to mají těžké,
 • 00:02:52 co jsem psala ten román,
  tak dva z nich již zemřeli.
 • 00:02:55 Jeden zmizel, neví se, kam.
 • 00:02:58 Čína je samozřejmě něco,
  co nemá jméno,
 • 00:03:00 tam se spojilo to nejhorší
  z kapitalismu,
 • 00:03:02 to nejhorší z komunismu,
 • 00:03:04 dohromady se to políbilo
  a hospodářsky to funguje
 • 00:03:07 a všichni vidí jen
  ten ekonomický pragmatismus,
 • 00:03:10 přitom je to brutální
  policejní stát.
 • 00:03:13 -Čili vy jste tento svůj dojem
  z Číny svlékala jako cibuli,
 • 00:03:17 je to 700 stran svlékání
  té cibule.
 • 00:03:20 Vy tam píšete, že všechny věci,
  na které se v Číně člověk podívá,
 • 00:03:24 se mu jeví, nebo té spisovatelce,
  tam je postava spisovatelky,
 • 00:03:28 že se jí jeví větší,
  než ve skutečnosti jsou.
 • 00:03:31 Jak si to vysvětlujete?
 • 00:03:32 -To je otázka mentality,
  já bych jen chtěla upozornit,
 • 00:03:35 že já nejsem odborník na Čínu.
 • 00:03:38 Já jsem zpracovávala literárně
  situace...
 • 00:03:40 -Bavíme se o beletrii?
 • 00:03:42 -Ano. Situace, které jsem zažila
  na vlastní kůži,
 • 00:03:45 které mi také pomohly pochopit to,
  co se děje v Evropě,
 • 00:03:49 něco je ve vzduchu,
  co je velice nezdravé, doufám,
 • 00:03:51 že to je jen přechodný stav,
 • 00:03:53 a tváří v tvář pochopíme,
  a co je dobré.
 • 00:03:56 A já jsem se v té Číně lekla toho,
  to, co je ve vzduchu,
 • 00:03:59 právě proto,
  že my jsme vyměnili lidská práva,
 • 00:04:03 demokracii, to,
  co je pro mě vzácné v Evropě,
 • 00:04:06 za ekonomický pragmatismus.
 • 00:04:08 A jsou to věci,
  které nás nezajímají.
 • 00:04:10 A říkala jsem si proč
  a co to dělá s lidskou duší?
 • 00:04:13 Takže jsem potřebovala v románu
  vyvážit témata společenská,
 • 00:04:16 politická, ale zároveň je to
  nesmírně intimní román.
 • 00:04:19 -Je to osobní román,
  to máte pravdu.
 • 00:04:22 Někdy je to chyba,
  že člověk přičítá vypravěči
 • 00:04:25 nebo postavě to,
  že by měl být spisovatel.
 • 00:04:28 Jaký je rozdíl mezi spisovatelkou,
  která je v románu, a mezi vámi?
 • 00:04:32 -To já jsem dlouho řešila,
  protože jsem potřebovala postavu,
 • 00:04:35 která má svobodné povolání,
  která vnímá svět přes slova
 • 00:04:39 a je velice citlivá,
  takže původně jsem si říkala,
 • 00:04:42 že to bude muž novinář,
  a pak jsem si říkala, že ne,
 • 00:04:46 protože spisovatelé, spisovatelky
  otevírají přemýšlení jiným směrem.
 • 00:04:51 Samozřejmě to nejsem já,
  je to nějaký autorský subjekt,
 • 00:04:57 jak tomu říká literární věda,
  ale samozřejmě asi nezabráním tomu,
 • 00:05:04 aby to bylo se mnou spojováno.
 • 00:05:06 Ale ten základ,
  jsou skutečně zpracovány situace,
 • 00:05:10 které jsem zažila.
 • 00:05:12 -Vy píšete v doslovu,
 • 00:05:14 že román vznikal
  mezi lety 2013 až 2018
 • 00:05:17 při vašich cestách do Číny.
 • 00:05:19 Jak tedy došlo k tomu,
  že tam už nejste vítána?
 • 00:05:23 -Protože samozřejmě to je
  jako vždycky,
 • 00:05:26 já jsem si říkala,
  že se budu věnovat jen literatuře,
 • 00:05:28 ale žiji v době, kdy to nelze,
 • 00:05:30 kdy se musíme nějakým způsobem
  postavit věcem, které se dějí.
 • 00:05:33 Tzn. něco jsem zažila tam,
  vracela jsem se do Evropy,
 • 00:05:36 která se během pěti let
  najednou dostala do pozice,
 • 00:05:39 kdy se vracejí věci,
  které jsem si myslela,
 • 00:05:42 že patří na smetiště dějin,
  jako je rasismus,
 • 00:05:45 antisemitismus, sexismus.
 • 00:05:46 Jako kdyby naopak jsme se nepoučili
  20. stoletím,
 • 00:05:49 ale to nejhorší se vrací
  v nějaké podobě
 • 00:05:52 a podivná lhostejnost k tomu.
 • 00:05:54 A my jsme všichni ve světě
  propojeni,
 • 00:05:57 v globálním světě to neznamená,
 • 00:05:59 když mi lidé říkají:
  "Proč píšeš o Číně??
 • 00:06:01 Já píši o nás.
 • 00:06:03 A právě tento bod
  byl pro mě důležitý.
 • 00:06:05 A zároveň jakási paralela
  toho vývoje lidstva.
 • 00:06:08 Proto mi velice pomohla
  postava kocoura,
 • 00:06:11 kterému je tisíc let
  a který tak jako žije v Pekingu
 • 00:06:14 a pozoruje, co se děje.
 • 00:06:16 A vždycky zavzpomíná,
 • 00:06:18 že se opakují některé věci
  v dějinách lidstva,
 • 00:06:20 takže zavzpomíná, co se dělo,
  když žil v domácnosti
 • 00:06:22 Milana Kundery
  nebo co se dělo,
 • 00:06:24 když žil v domácnosti
  Martina Luthera a tak dále.
 • 00:06:27 -Já poznám, že jste spisovatelka,
  vy stále utíkáte od otázky,
 • 00:06:30 kdy dal čínský úředník tu bumážku,
  že vy už tedy v Číně...
 • 00:06:34 -Ano, to vzniklo ze spolupráce
  s čínským disidentem,
 • 00:06:37 protože já jsem napsala
  esejistické texty,
 • 00:06:40 které vyšly jen čínsky.
 • 00:06:41 Oni vydávají sborník samizdatově,
  který se jmenuje Dando.
 • 00:06:45 A ty texty byly samozřejmě kritické
  vůči společnosti,
 • 00:06:48 byla to otázka disidentství,
  svobody, lidských práv,
 • 00:06:52 jak to, že tam mizí lidé,
  celý ten obchod s lidskými orgány,
 • 00:06:56 který je obludný.
 • 00:06:58 A samozřejmě nejhorší byl text
  proti čínskému prezidentovi,
 • 00:07:03 což je skutečně Polohitler.
 • 00:07:06 -Toho si všimla čínská cenzura.
 • 00:07:08 -Bohužel si toho všimla,
 • 00:07:11 takže když jsem měla jet
  v lednu 2017 znovu do Číny,
 • 00:07:14 tak jsem už nedostala vízum,
  ale zákaz.
 • 00:07:16 A musím říci, že třeba jednání
  na čínském velvyslanectví v Praze,
 • 00:07:20 tak i tam jsem si připadala
  jako v roce 1974,
 • 00:07:22 ale zároveň mi to nesmírně pomohlo,
  ten zákaz na několik let,
 • 00:07:26 protože román jsem napsala
  o to více nekompromisně.
 • 00:07:29 Protože nechápu,
  proč existuje tolik tabu,
 • 00:07:32 o kterých my nemluvíme.
 • 00:07:34 -Radko, poslední věc,
  a poprosím vás o krátkou odpověď.
 • 00:07:38 To olovo tam něco představuje,
  má kov nějakou symboliku,
 • 00:07:41 co to je?
 • 00:07:43 -Olovo má symboliku v mnoha
  směrech.
 • 00:07:46 Každá z postav zažije situaci,
  kdy si řekne:
 • 00:07:49 "Tohle je těžká hodina, z olova,
  jestli ji přežiju,
 • 00:07:53 v různých fázích života.?
 • 00:07:55 Olovo je samozřejmě kov,
  dá se s tím slovem pracovat,
 • 00:08:00 olovo, olověná ratolest,
  to je pro mě jakási naděje,
 • 00:08:05 zároveň je to kov,
  který kontaminuje,
 • 00:08:09 který je nebezpečný,
 • 00:08:12 který je jedem v myšlení,
  v citech lidí,
 • 00:08:16 kteří zapojí autopilota
  a mají pocit,
 • 00:08:21 že toto je správný život,
  všichni lidé,
 • 00:08:25 kteří je neposlouchají
  nebo tento život nežijí,
 • 00:08:28 musí být pomučeni,
  odstraněni, zabiti
 • 00:08:32 a my to tolerujeme.
 • 00:08:34 -Radko, já přeji,
  jestli se vůbec po tomto konci dá,
 • 00:08:37 tak přeji vašemu románu, vám,
 • 00:08:39 nám i Číně hodně štěstí,
  děkuji.
 • 00:08:42 -Děkuji, to je všechno?
  Já jsem neřekla to hlavní.
 • 00:08:52 -Nový rok přivítáme
  s violoncellistou Jiřím Bártou.
 • 00:08:55 Bachovy suity přirovnává
  k příběhu života o šesti
 • 00:08:58 kapitolách.
 • 00:09:00 K těmto Bachovým skladbám
  se po 23 letech
 • 00:09:03 na této nahrávce znovu vrací.
 • 00:09:05 Pane Bárto,
  vítejte a hezký nový rok.
 • 00:09:07 -Vám také, dobrý den.
 • 00:09:09 -Jak si spolu povídá notový zápis
  z roku 1720 s tím nástrojem,
 • 00:09:13 který je také historický,
  z téže doby?
 • 00:09:19 -To byste se musel zeptat nástroje,
  který pokud na něj někdo nehraje,
 • 00:09:24 tak nemluví, je zticha,
  takže v tom je ta odpověď.
 • 00:09:29 Ten nástroj je jen prostředník,
  rozhovor s hudbou,
 • 00:09:35 s notovým zápisem vede interpret.
 • 00:09:40 -A poznal bych já rozdíl,
  kdybyste to hrál
 • 00:09:43 na soudobý nástroj?
 • 00:09:46 -Určitě.
  -V čem by byl ten rozdíl?
 • 00:09:49 -Nejen ve stavbě nástroje,
 • 00:09:53 v té době byla celková stavba
  více barokní, odulejší,
 • 00:09:59 měla vzedmuté klenby,
  krásná ňadra, krásné boky,
 • 00:10:07 krásná prdelka.
 • 00:10:10 A tím je daný i zvuk nástroje,
 • 00:10:13 který není stavěný
  pro dnešní koncertní sály,
 • 00:10:17 není tak průrazný,
  ale zase to má určitou barvu,
 • 00:10:21 která je temnější, sametovější,
  která je pro druh hudby,
 • 00:10:26 jako jsou Bachovy suity,
  které jsou spíše introvertní,
 • 00:10:30 tak se velice dobře hodí.
 • 00:10:33 A další věc je barokní smyčec,
  samozřejmě replika v tomto případě,
 • 00:10:37 střevové struny tenkrát,
  kovové struny přišly
 • 00:10:40 daleko později.
 • 00:10:42 To všechno dělá zvuk toho nástroje.
 • 00:10:45 -Tak techniku máme za sebou a teď,
  jak si povídáte vy s tím Bachem?
 • 00:10:49 Když jste tu slavnou nahrávku
  nahrál zhruba ve třiceti,
 • 00:10:52 když vám táhlo na třicet,
  a nahrál jste ji teď.
 • 00:10:56 Je to stejná skladba,
  ale asi jiná nahrávka.
 • 00:10:59 Jestli ten Bach je pro vás
  také životním úběžníkem?
 • 00:11:02 -Samozřejmě,
  já už jako kluk jsem poslouchal
 • 00:11:08 buď soudobou hudbu,
  takovou nejbrutálnější,
 • 00:11:14 ty směry,
  kde byla největší kakofonie,
 • 00:11:18 vřava a tak dále,
  tak to se mi nejvíce líbilo.
 • 00:11:22 Anebo Bacha, nic mezi tím.
 • 00:11:25 Až později jsem si oblíbil Janáčka,
  což byl takový bod mezi tím.
 • 00:11:29 Takže si pamatuji, že už jako kluk,
 • 00:11:33 kdy jsem se sotva vyznal
  ve 4 strunách,
 • 00:11:36 že už jsem zkoušel
  první nebo druhou suitu,
 • 00:11:41 které jsou takzvaně lehčí,
  což vůbec není pravda.
 • 00:11:44 Které dokážou zahrát děcka
  i na hudebních školách,
 • 00:11:49 tak jsem se tím sám zaobíral,
  protože jsem chtěl,
 • 00:11:53 protože jsem cítil potřebu,
  takže jsem k tomu měl vztah.
 • 00:11:58 A později jsem zjistil,
  že se dá hrát směr,
 • 00:12:03 hraní staré autentické hudby
  na dobový nástroj
 • 00:12:07 nebo na repliky dobových nástrojů
  se vším všudy:
 • 00:12:11 smyčec, struny, nástroj samozřejmě,
  vše vycházející z dobových pramenů,
 • 00:12:16 kterých se zachovalo nespočetně,
  v čele s Leopoldem Mozartem,
 • 00:12:20 já nechci být specifický,
  ale jsou určité prameny,
 • 00:12:24 kde se naznačuje,
  jak se tvoří tón a tak dále.
 • 00:12:28 Takže já jsem přišel
  do takové ortodoxní fáze,
 • 00:12:32 že jsem nepřijímal nic jiného
  než autentické hraní.
 • 00:12:37 -Jak to bylo tehdy.
 • 00:12:39 -Jak to bylo tehdy,
  nic jiného se mi nelíbilo.
 • 00:12:42 -A teď jste na tom jak?
 • 00:12:45 -Tím jsem samozřejmě dost
  popuzoval na českých školách,
 • 00:12:48 protože tato subkultura
  tenkrát existovala,
 • 00:12:52 ale bylo to spíše underground.
 • 00:12:55 Tím se vracím k té první nahrávce,
 • 00:12:59 já jsem ji barokně natočil
  na moderní nástroj.
 • 00:13:03 Já jsem se prostě snažil hrát
  autenticky,
 • 00:13:07 ale s tím, že jsem hrál
  na moderní nástroj,
 • 00:13:11 já jsem tenkrát měl, ještě ho mám,
  o něco novější,
 • 00:13:15 ale prostě jsem to hrál,
  abych se přiblížil tomu ideálu,
 • 00:13:20 který jsem v sobě měl.
 • 00:13:23 Za ta léta jsem měl možnost
  získat tento nástroj,
 • 00:13:28 tak jsem toho využil,
  že jsem na to nasadil
 • 00:13:32 střevové struny a začal jsem hrát
  suity, nejen suity,
 • 00:13:36 ale i starou muziku
  na tento nástroj,
 • 00:13:40 takže jsem osciloval,
 • 00:13:43 to byl spíše můj koníček,
  bych řekl,
 • 00:13:45 ale i jsem dělal větší koncerty
 • 00:13:48 na dva nástroje
  jako zajímavost atd.,
 • 00:13:51 pak jsem zase přešel zpátky
  k modernímu,
 • 00:13:54 a když jsem konečně dostal možnost
  té nahrávky,
 • 00:13:57 tak jsem si řekl,
  proč to neudělat jinak.
 • 00:13:59 Nebo respektive proč to neudělat
  podobně, ale na to,
 • 00:14:03 na co jsem tenkrát pravděpodobně
  chtěl hrát.
 • 00:14:07 Když hrajete
  na ten moderní nástroj,
 • 00:14:10 který má neomezené možnosti,
 • 00:14:15 zvukové, barevné,
  od nejmenších pianissim
 • 00:14:20 do obrovských forte,
  to je relativní pořád
 • 00:14:25 k violoncellu.
 • 00:14:28 Ten barokní nástroj
  je v tomto daleko omezenější.
 • 00:14:32 A vy máte furt pocit,
  jestli nejste moc, nebo málo.
 • 00:14:36 Tady jste svobodnější
  v tomhle směru.
 • 00:14:39 -Na to já se ptám,
  jak to odpovídá tomu věku,
 • 00:14:42 do kterého jste přišel?
 • 00:14:44 -Možná, že je to nějaké zklidnění.
 • 00:14:47 Ta první nahrávka se mi vešla
  na dva disky,
 • 00:14:51 ale museli jsme rozložit suity,
  aby se to vůbec vešlo,
 • 00:14:55 jinak by to musely být tři disky,
  prostě to hraji daleko volněji,
 • 00:15:02 ne dnes ve studiu,
  to je úplně jiná situace,
 • 00:15:05 před kamerami, jiná akustika,
 • 00:15:09 ale když jsem potom porovnával
  nahrávky, čistě minutáž,
 • 00:15:14 tak mám někdy o pět, šest minut
  delší stopáž než suity,
 • 00:15:20 což je hodně.
 • 00:15:24 -Já vám děkuji pěkně za rozhovor
  a těším se na ukázku.
 • 00:18:33 Spojené státy a Izrael vystoupily
  1. ledna z OSN pro výchovu,
 • 00:18:37 vědu a kulturu, tedy z UNESCO.
 • 00:18:40 Důvodem je údajné protiizraelské
  zaměření organizace.
 • 00:18:44 Jak tomu rozumět,
 • 00:18:46 na to se ptám vedoucího Katedry
  sociální a kulturní ekologie UK
 • 00:18:50 a člena české komise při UNESCO
  Ivana Ryndy, dobrý den.
 • 00:18:52 -Dobrý den.
 • 00:18:55 Zpráva, o které mluvíte,
  není až tak nová,
 • 00:19:00 jak by se mohlo zdát,
 • 00:19:02 protože UNESCO se ocitlo
  v docela kritické situaci
 • 00:19:05 už přijetím Palestiny,
  předběžným přijetím v roce 2011.
 • 00:19:09 -A od té doby Spojené státy
  přestaly přispívat.
 • 00:19:12 -Ano a ta sekyra,
  kterou USA zaťaly,
 • 00:19:15 je skutečně obrovská.
 • 00:19:17 Čítá v přepočtu na české peníze
  13 miliard korun,
 • 00:19:21 což opravdu není málo.
 • 00:19:23 Plus ještě nějaká čtvrtmiliarda
  izraelského dluhu,
 • 00:19:27 který je daleko menší,
 • 00:19:29 protože od té doby už Spojené státy
  a Izrael neplatily,
 • 00:19:32 ale k tomu vystoupení
  se obě země rozhodly
 • 00:19:36 až před dvěma lety v roce 2017,
  Spojené státy v říjnu
 • 00:19:39 a Izrael koncem roku.
 • 00:19:41 Dá se říci, že Izrael byla
  k tomu kroku tak trochu donucená,
 • 00:19:45 protože Izrael je trpělivá země
  a je zvyklá leccos ustát.
 • 00:19:49 Takže Izrael by to dobrovolně,
  podle mého názoru, neudělal.
 • 00:19:54 Na druhou stranu o vystoupení
  uvažovala dokonce i Kanada.
 • 00:19:58 -Jak tomu rozumíte v kontextu
  České republiky.
 • 00:20:02 Víme, že UNESCO vyhlašuje
  kulturní dědictví,
 • 00:20:05 jsou to památky,
  známe UNESCO jako organizaci,
 • 00:20:10 která prezervuje něco,
  co má zůstat zachováno.
 • 00:20:14 Čili v Česku je to dokonce
  masopust, sokolnictví,
 • 00:20:18 Jízda králů, loutkářství,
  to bylo poslední.
 • 00:20:22 Jak tomu vystoupení rozumět
  na té širší škále?
 • 00:20:25 -Potěšil jste mě,
  že jste se zmínil také
 • 00:20:28 o nehmotném kulturním dědictví,
  protože UNESCO
 • 00:20:31 si v globálním kontextu
  i českém prostředí
 • 00:20:34 každý spojuje
  s ochranou památek,
 • 00:20:37 což je samozřejmě pravda,
  je to mimořádně důležité,
 • 00:20:40 ale není to zdaleka jediná věc,
  kterou se UNESCO zabývá.
 • 00:20:43 Dalo by se říci,
  že UNESCO má celkem 4
 • 00:20:46 hlavní zaměření.
 • 00:20:48 Není to výchova.
 • 00:20:50 Já bych jako učitel řekl,
  že jde spíše
 • 00:20:53 o podporu vzdělávání,
  ke kterému patří i podpora
 • 00:20:56 nějakých postojů, dovedností,
  znalostí, informací atd.
 • 00:21:00 Šíření validních informací
  a komunikace
 • 00:21:03 je tou druhou,
  nejméně známou částí.
 • 00:21:06 Ale UNESCO podporuje také
  vědu ve všech jejích formách.
 • 00:21:11 A samozřejmě kulturu,
  kam patří památky.
 • 00:21:15 Takže UNESCO má celou řadu
  programů,
 • 00:21:18 které jsou orientované
  na dlouhodobý výzkum
 • 00:21:22 a v době grantové povětrnosti,
  kam grant, tam výzkum,
 • 00:21:26 je ten bazální výzkum
  a podpora dlouhodobého výzkumu
 • 00:21:29 nesmírně důležitá.
 • 00:21:31 -Pane Lindo, jsou USA a Izrael
  naštvané právem na UNESCO
 • 00:21:35 podle vás?
 • 00:21:37 -Já si myslím, že ten hněv
  je do jisté míry oprávněný,
 • 00:21:41 protože UNESCO
  díky většinovému hlasování
 • 00:21:45 svých nyní už jenom 193 členů
  dost té Palestině fandí,
 • 00:21:51 když to mám říci lidsky,
  a to dost neprávem.
 • 00:21:56 Ona je pravda,
  že Izrael se dopouští
 • 00:21:59 na palestinských území
  celé řady křivd,
 • 00:22:02 počínaje stavbou osad,
  ale na druhé straně
 • 00:22:06 by to nikdy nemělo a nesmí vést
  k vyloženým falsifikátům
 • 00:22:10 historických dat,
  jako jsou údaje
 • 00:22:13 o islámském
  nebo arabském původu
 • 00:22:16 kultovních náboženských míst,
  například Chrámové hory
 • 00:22:20 nebo dalších lokalit.
 • 00:22:22 -Což kritici UNESCO vyčítají.
 • 00:22:25 -Ano, tahle výčitka
  je oprávněná.
 • 00:22:28 -Tahle výčitka je oprávněná?
 • 00:22:31 -Tahle výčitka
  je skutečně oprávněná,
 • 00:22:33 i když je nutné říci,
  že pod vedením
 • 00:22:36 nové generální tajemnice
  nebo ředitelky Audrey Azoulay,
 • 00:22:40 což jsou plus minus 2 roky,
  se situace významně mění,
 • 00:22:44 protože ona je sice
  židovského původu,
 • 00:22:47 ač je narozena v Paříži,
  ale je současně původem
 • 00:22:50 z Maroka,
  z marocké židovské rodiny.
 • 00:22:53 A její otec dokonce dělá
  poradce marockému králi
 • 00:22:57 Mohamedovi.
 • 00:22:59 Tudíž ona má pro tu situaci
  podle mého názoru
 • 00:23:02 neobyčejný cit, snaží se
  celý problém objektivizovat
 • 00:23:06 a dělá to podle mého názoru
  jako bývalá francouzská
 • 00:23:09 ministryně kultury velmi dobře.
 • 00:23:12 -Kdybychom si zatipovali,
  jak to bude pokračovat,
 • 00:23:14 máte dojem,
  že odstoupením velkých donorů,
 • 00:23:17 přispěvatelů do rozpočtu
  je čas udělat za UNESCO
 • 00:23:20 tlustou čáru a říci:
  "Pojďme to dělat jinak,?
 • 00:23:23 nebo máte dojem,
  že se UNESCO zmátoří
 • 00:23:26 a nějakým způsobem
  bude pokračovat
 • 00:23:28 v tom pozitivním?
 • 00:23:30 -Škrt bych si nepřál
  v žádném případě,
 • 00:23:33 protože výhody na straně UNESCO
  stále ještě,
 • 00:23:36 ale s vysokou měrou převažují.
 • 00:23:39 UNESCO je především organizací
  podporující vzdělávání.
 • 00:23:43 A každý ví, že vzdělávání,
  řeknu to velmi ošklivě,
 • 00:23:46 je nejúčinnější antikoncepce.
 • 00:23:49 A v situaci,
  kdy se i početně rozvojový svět
 • 00:23:53 dramaticky rozvíjí
  a roste i početně,
 • 00:23:57 dospíváme k jakémusi
  demografickému šoku,
 • 00:24:00 skoro bych to neváhal nazvat.
 • 00:24:03 A nejlepší prostředek k tomu
  je ukázat formou vzdělání
 • 00:24:07 ženám a mužům, že rodina,
  přes veškerou úctu,
 • 00:24:12 kterou k ní chovám,
  není jediný prostředek,
 • 00:24:15 jak naplnit život.
 • 00:24:17 To je důležité v situaci,
  kdy Evropa vymírá.
 • 00:24:20 Šíření vzdělávání je prostor,
  ve kterém podle mého názoru
 • 00:24:24 ty prostředky finanční
  chybějí daleko nejvíc.
 • 00:24:27 A málokdo si to uvědomuje.
 • 00:24:29 Druhé to místo jsou právě
  přírodovědné programy,
 • 00:24:33 třeba program
  Člověk a biosféra,
 • 00:24:36 který je těžší než prostá
  ochrana přírody a krajiny,
 • 00:24:41 ke které chovám
  neskonalou úctu,
 • 00:24:43 protože tam nejde jen o to,
  chránit přírodu a krajinu,
 • 00:24:47 ale jde o to, chránit ji tak,
  aby člověk zároveň
 • 00:24:51 uspokojil své potřeby.
 • 00:24:53 A to je daleko těžší.
 • 00:24:55 A tenhle program
  je nesmírně důležitý,
 • 00:24:58 bohužel i současné ministerstvo
  životního prostředí
 • 00:25:01 ho trochu podceňuje.
 • 00:25:04 A právě v biosférických
  rezervacích by se měly pěstovat
 • 00:25:07 s podporou UNESCO
  jakési laboratoře
 • 00:25:11 trvalé udržitelnosti.
 • 00:25:13 Jak žít důstojně
  s dobrým vztahem k přírodě.
 • 00:25:17 -Mnohokrát děkuji za rozhovor.
 • 00:25:19 -I já vám děkuji a přejme
  UNESCO hodně štěstí oba.
 • 00:25:28 -Novoroční díl končíme věštbou
  rádia BBC.
 • 00:25:31 Podle něj bude rok 2019
  patřit britské, jak jinak,
 • 00:25:35 kapele Idols.
 • 00:25:37 Přeji vám úspěšný nový rok
  a za týden se těším na viděnou.
 • 00:25:44 Skryté titulky: Dominika Bukovská
  Česká televize, 2018

Související