iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 9. 2017
11:05 na ČT24

1 2 3 4 5

100 hlasů
1781
zhlédnutí

Kultura +

Miroslav Bambušek zve na svou novou hru Nature — Rozhovor s Brianem Mayem — Román Geniální přítelkyně

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura +

 • 00:00:18 KULTURA+
 • 00:00:20 Vítám vás u týdeníku KULTURA+.
 • 00:00:22 Hezký den vám přeje
  Tereza Willoughby.
 • 00:00:25 Až půjdete na toto představení,
  odstřelte si mozek,
 • 00:00:29 zve režisér Miroslav Bambušek
  na svou novou hru.
 • 00:00:33 Kdo je tajemnou autorkou
  románu Geniální přítelkyně?
 • 00:00:38 Třetí díl úspěšného bestselleru
  vychází česky.
 • 00:00:43 Starý dobrý časy jsou
  právě teď.
 • 00:00:46 Natáčeli jsme s kytaristou
  skupiny Queen Brianem Mayem.
 • 00:00:57 Apocalypsa, ztráta přirozenosti
  a hledání nového útočiště.
 • 00:01:01 Divadelní režisér
  Miroslav Bambušek
 • 00:01:04 se počtvrté vrací
  na Nákladové nádraží Žižkov.
 • 00:01:07 Inscenoval tam svou hru Nature.
 • 00:01:12 -Dobrý posel zavítal
  a vládne ohněm.
 • 00:01:41 -Autora hry a režiséra
  Miroslava Bambuška
 • 00:01:45 i autora hudby Vladimíra Franze
  vítám ve studiu.
 • 00:01:48 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:49 -Slyšela jsem vás říkat,
  pane režisére,
 • 00:01:53 že před tím, než se člověk
  jde podívat na vaši hru,
 • 00:01:57 by si měl odstřelit mozek.
 • 00:01:59 Jak to myslíte, proč?
 • 00:02:01 -Myslím to tak,
  že vlastně tato inscenace
 • 00:02:03 spíše otevírá jiné brány člověku,
 • 00:02:08 že do toho člověk nemůže vlézt
  racionálně.
 • 00:02:13 Hledat, tak a Pepa vylezl odsud
  a znamená to toto,
 • 00:02:17 protože říká toto.
 • 00:02:19 Tato inscenace mluví
  velmi silně v obrazech,
 • 00:02:22 ve zvuku a v nějakých emocích,
  které se díky tomu skládají.
 • 00:02:25 Proto ve chvíli,
 • 00:02:27 kdy tomu chce člověk
  vyloženě rozumět,
 • 00:02:30 1 plus 1 rovná se ne stará bedna,
  ale 2.
 • 00:02:33 -Tak to je chyba.
 • 00:02:34 -Tak to je chyba,
  to je problém, ne problém,
 • 00:02:37 ale samozřejmě ta inscenace
  funguje iniciačně,
 • 00:02:40 člověk se většinou těch návyků
  a nároků zbaví,
 • 00:02:44 takže si většinou mozek
  odstřelí sám.
 • 00:02:49 -Je to o nějakém návratu k přírodě
  nebo spíš k přirozenosti,
 • 00:02:53 co to je to natur tam,
  o kterém mluvíme?
 • 00:02:57 -Pro mě to znamená surovost,
  opravdovost nebo původnost,
 • 00:03:06 je to zaprvé návrat
  k těmto věcem.
 • 00:03:09 Zadruhé je to hlavně návrat
  k duchovnímu rozměru dějů,
 • 00:03:15 které se odehrávají v přírodě.
 • 00:03:17 To je zásadní věc.
 • 00:03:19 Proto to není
  přírodovědecká záležitost
 • 00:03:22 ani nic podobného,
  není to procházka parkem.
 • 00:03:26 -Není to biohra, předpokládám.
 • 00:03:28 -Ale je to spíše,
 • 00:03:29 jako když člověk zaboří hlavu
  do stromu nebo do hlíny.
 • 00:03:33 A necítí už jen hlínu nebo strom,
  ale cítí něco živého,
 • 00:03:37 co je třeba i nehmatatelné.
 • 00:03:39 -Kam se noří hudba?
 • 00:03:41 -Hudba v podstatě vychází
  z téhož,
 • 00:03:44 v tomto máme s Mirkem
  společné cítění,
 • 00:03:49 nakonec já i ve výtvarném díle
  se zabývám přírodou.
 • 00:03:52 Příroda opět ne jako krajinky,
  ale příroda jako síla Země,
 • 00:03:57 energie Země, nebe
  a její protínání se
 • 00:04:02 a iniciace s člověkem.
 • 00:04:04 Toto je takové základní téma.
 • 00:04:07 A jak kdysi řekl Václav Talich,
  když srovnával Josefa Suka
 • 00:04:11 a Leoše Janáčka, říkal:
  "Suk pracuje jemně perem,
 • 00:04:17 zatímco Janáček to vyřezává
  kudlou."
 • 00:04:20 Tak tady je to
  spíše to vyřezávání kudlou,
 • 00:04:23 protože je to jako s kamenem,
  kterému sice můžete vykládat
 • 00:04:28 pěkné příběhy
  nebo zpívat ukolébavky,
 • 00:04:31 ale pakliže do něj nepraštíte,
  tak z něj sochu neuděláte.
 • 00:04:35 -Mluvíme o hudbě,
  pojďme si ji poslechnout.
 • 00:05:02 -Řekněte mi, jakým způsobem
  takové představení vzniká?
 • 00:05:06 -Tak to je dobrá otázka,
 • 00:05:08 já bych navázal možná nejdřív
  na Vladimíra nebo na jeho roli.
 • 00:05:14 Text byl ode mě připraven,
  je to taková moje letní práce.
 • 00:05:18 -Ale vy jste sám říkal,
  že ten text měl asi pět stránek,
 • 00:05:22 scénář, že to není dlouhé.
 • 00:05:24 -Ne, tak ono to má deset stran.
  -Ale je to dlouhé představení?
 • 00:05:28 -Ano, pozor, to je deset stran
  hutného básnického textu.
 • 00:05:31 -Ano.
  -To je něco jiného než deset stran
 • 00:05:34 novinového nebo románového textu,
  to je vlastně hutná matérie.
 • 00:05:38 Má to tedy pět částí, text,
  a byla první čtená,
 • 00:05:42 na té už jsem byl domluvený
  se zvukařem,
 • 00:05:46 dole ve sklepě jsme měli
  už harmonium a klavír,
 • 00:05:49 a po té první čtené jsme šli
  a Vladimír nahrál pět témat,
 • 00:05:55 která vycházela nějakým způsobem
  z toho pocitu,
 • 00:05:59 z té první čtené a z toho,
  jak jsme se domluvili,
 • 00:06:02 abych já měl s čím pracovat.
 • 00:06:05 To jsme nahráli a já jsem pak,
  dejme tomu,
 • 00:06:08 tři týdny nebo dva týdny
  zkoušel bez Vladimíra.
 • 00:06:11 Na playback,
  který se udělal pracovní.
 • 00:06:14 A pak přišel poslední týden
  Vladimír
 • 00:06:19 a dávali jsme to dohromady,
  což je vždycky nejzábavnější část,
 • 00:06:23 protože je to živé k živému.
 • 00:06:25 To je k tomuto.
  Jak to vzniká?
 • 00:06:28 Tyto kratší projekty,
  jako je třeba Nature,
 • 00:06:31 to je pro mě třeba měsíční práce
  v prostředí,
 • 00:06:37 které je specifické.
 • 00:06:39 -To mě tam právě zaujalo,
 • 00:06:41 my mluvíme o návratu
  k přirozenosti,
 • 00:06:44 ale přitom to inscenujete
  na místě,
 • 00:06:46 které je zvlášť vytvořené lidmi
  a teď se rozpadá naopak umělé.
 • 00:06:50 -Ano,
  to je to Nákladové nádraží Žižkov,
 • 00:06:53 vlastně dvoupodlažní suterén,
  je to opravdu velmi hluboko.
 • 00:06:57 Proč jsem vlastně pro Nature
  zvolil takový prostor,
 • 00:07:01 protože pro mě je ta inscenace
  o návratu ke spiritualitě,
 • 00:07:05 ke spirituálním dějům přírody,
  to chci říci,
 • 00:07:09 že to je pro mě hrozně důležité.
 • 00:07:11 A já si také, jak čtu tento svět,
  uvědomuji,
 • 00:07:14 že ty silné věci se dají
  nalézt na okrajích, v periferiích,
 • 00:07:21 v posledních kanálech.
 • 00:07:24 Že v tom, co je oficiální,
  v tom, co je centrum,
 • 00:07:27 není prostor na ticho,
  na ponoření se.
 • 00:07:30 Proto musí člověk opět na okraj,
 • 00:07:32 ale na tom jsou založeny
  naše dějiny,
 • 00:07:34 že vlastně pro to silné
  se vždycky muselo jít na okraj,
 • 00:07:38 tak proto takto silné,
  přírodní nebo spirituální téma
 • 00:07:43 se hledá v chrámu,
 • 00:07:45 který je zapomenutý
  kdesi pod zemí,
 • 00:07:48 jestli jsem odpověděl
  na tu otázku...
 • 00:07:51 -Kde hledáte vy ten únik,
  o kterém mluvíme?
 • 00:07:53 -Já si myslím, že vůbec platí,
  že pakliže chce člověk
 • 00:07:57 z něčeho vyrazit ten zpěv,
  tak jako se říká,
 • 00:08:00 že když člověk chtěl napodobit
  chůzi, musel vymyslet kolo,
 • 00:08:04 tak samozřejmě ta stylizace věci
  a úhel pohledu musí být odjinud,
 • 00:08:09 abychom dosáhli toho,
  co chceme zobrazit.
 • 00:08:14 To znamená,
  že bychom stěží vyjádřili louku,
 • 00:08:17 kdybychom se váleli po louce,
  my ji musíme zkvantifikovat,
 • 00:08:21 samozřejmě je to tvůrčí čin,
 • 00:08:23 čili se nejdříve musí vytvořit
  ekvivalent
 • 00:08:27 a ten ekvivalent, ten stroj,
  vytvoříme stroj,
 • 00:08:30 který produkuje přírodu.
 • 00:08:33 -Proto se tam střídá to vysoké
  a nízké,
 • 00:08:36 ty části Bible
  a do toho zběsilé rapování?
 • 00:08:40 -Strašně důležitá věc,
  to nakonec existuje
 • 00:08:43 i ve vrcholných dramatech,
  u Shakespeara, kdekoliv,
 • 00:08:48 kde se stýká právě to vysoké
  a nízké,
 • 00:08:51 protože nakonec
  i toho jsme svědky.
 • 00:08:53 -To jsme i my, že jo.
 • 00:08:55 -Stejně tak je vytvořen člověk,
  z jiné matérie má koleno,
 • 00:09:00 z jiné ledviny, z jiné mozek,
  ale pořád je to ten člověk.
 • 00:09:04 Asi by bylo špatné si myslet,
 • 00:09:06 že by mohl mít člověk mozek
  z matérie jako koleno.
 • 00:09:10 A já třeba,
  když si vezmeme jenom léto,
 • 00:09:14 kde se stýká vysoké s nízkým,
  já si vzpomínám,
 • 00:09:17 když jsem v mládí trávil
  prázdniny,
 • 00:09:19 to bylo koupaliště v Třeboni,
  kde se lidé radovali,
 • 00:09:23 výskali na klouzačkách.
 • 00:09:25 A za zdí byl hřbitov
  a třeba do toho výskotu
 • 00:09:28 a parného dne najednou
  zněla ta pohřební dechovka
 • 00:09:32 a probíhal tam
  velmi vážný rituál.
 • 00:09:35 Toto srážení věcí naplno
  vytváří potom
 • 00:09:40 celý kosmický univerzální pocit.
 • 00:09:44 -Já bych k tomu ještě rád řekl,
  že, jak říká klasik:
 • 00:09:48 "Nejsme jenom maso,
 • 00:09:50 máme v sobě hrom, blesk
  i kapku rosy."
 • 00:09:54 Nejsme jenom matérie, máme duši,
 • 00:10:00 a ta nás vede většinou
  opravdu někam jinam od těla,
 • 00:10:04 to je vlastně,
  ono to zní jako klišé,
 • 00:10:07 ale ono to není vůbec samozřejmé.
 • 00:10:09 Tak vlastně k tomu
  si to hledá cestu,
 • 00:10:12 abychom si třeba na toto
  vzpomněli.
 • 00:10:15 My to samozřejmě prožíváme,
  je to živý umělecký tvar,
 • 00:10:18 když to hrajeme,
  tak to znovu ožívá
 • 00:10:21 a my jsme součástí.
 • 00:10:22 -Je to rituál.
  -Je to tak.
 • 00:10:25 -A my si v dnešní době,
  která se rozpadá
 • 00:10:28 na drobnější a drobnější
  sudky informací,
 • 00:10:31 kdy princip, to se týká
  všech oborů či činností,
 • 00:10:35 umění nevyjímaje,
  že se z magie stalo informací.
 • 00:10:40 -Moc vám oběma děkuji,
  děkuji vám za návštěvu,
 • 00:10:44 na shledanou.
 • 00:10:45 -Také děkujeme, na shledanou.
 • 00:10:53 -Pankáči si kdysi řekli:
  "Pusťte nás na ně."
 • 00:10:57 Bez rockových dinosaurů
  jako Led Zeppelin
 • 00:10:59 nebo Queen mělo být na světě líp.
 • 00:11:02 Po 40 letech se ale zdá,
 • 00:11:04 že pankáči spíše splnili
  své heslo: no future.
 • 00:11:07 Punk je mrtev a Queen
  přitom čile koncertují.
 • 00:11:10 O jejich novém zpěvákovi
  Adamu Lambertovi a o stáří
 • 00:11:14 si s Petrem Vizinou
  vyprávěl kytarista Brian May
 • 00:11:17 ještě před pražským koncertem.
 • 00:16:05 Co se stalo tento týden,
  opakujeme v rubrice Klik,
 • 00:16:08 podívejte se na náš Facebook.
 • 00:16:25 -Že když je nastřelená ruka,
  tak se nekope desítka?
 • 00:16:29 -Je-li ruka nastřelena,
  tak v žádném případě.
 • 00:16:33 -Tak vidíš, vole.
 • 00:16:58 -Nikdy nebyl větší čas
  na hrdinství.
 • 00:17:05 -Já stále sním, že přijde on.
 • 00:17:09 Mého srdce šampión.
 • 00:17:23 -Příběh o přátelství dvou žen
  z neapolské čtvrti
 • 00:17:27 se stal světovým bestsellerem.
 • 00:17:29 Přitom nikdo neví,
  kdo román Geniální přítelkyně
 • 00:17:32 vlastně napsal.
 • 00:17:34 Čím si své čtenáře
  vlastně podmanila?
 • 00:17:36 Na to už se ptám Alice Flemrové,
  překladatelky českého vydání knih.
 • 00:17:40 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:17:42 -V čem tedy je kouzlo těch knih,
  nebo čím si podmanila vás série?
 • 00:17:48 -Tak překladatel už potom
  tak podmaněný není,
 • 00:17:51 ten už má k textu
  trošku jiný vztah,
 • 00:17:56 protože ho nemůže jen číst
  a jít po příběhu.
 • 00:17:59 Ale já si myslím,
  že Elena Ferrante má schopnost
 • 00:18:04 navázat se čtenářem
  poměrně rychle intimní vztah.
 • 00:18:12 To znamená vtáhnout ho hlasem,
  který vypráví, do toho děje.
 • 00:18:17 A nestaví to na příliš
  komplikované
 • 00:18:22 nebo zapeklité zápletce
  ani na zvláštních postavách,
 • 00:18:27 z mého pohledu ty hrdinky
  jsou docela nesympatické něčím,
 • 00:18:32 ale to kouzlo...
 • 00:18:34 -To je zajímavé, tak vás přitáhla
  tou nesympatičností?
 • 00:18:38 -Ne nesympatičností,
  ale tím, že v tom hlase
 • 00:18:42 je nějaká opravdovost,
  autentičnost,
 • 00:18:45 že mě baví a chci poslouchat,
  co mi bude vyprávět dál.
 • 00:18:49 Ale není to na tom,
  že bych se v tom viděla
 • 00:18:52 nebo takové to jednoduché,
  že se ztotožníme
 • 00:18:55 nebo se nějak projektujeme,
  to ne.
 • 00:18:57 Je to podle mě to kouzlo hlasu,
  který nás něčím uhrane
 • 00:19:02 a chceme poslouchat,
  co nám bude vyprávět dál,
 • 00:19:06 tak bych to viděla.
 • 00:19:08 -Je ta popularita podle vás daná
  třeba tím,
 • 00:19:11 že je to příběh o vztazích?
 • 00:19:13 On není jenom o vztazích,
  jak jsme si teď řekli,
 • 00:19:16 ale člověk se tam vlastně může
  tak trochu najít.
 • 00:19:20 -To určitě, no tak vztahy,
  všechny příběhy,
 • 00:19:23 nějaký vztah ke světu
  je v každém příběhu,
 • 00:19:26 to by jinak nefungovalo.
 • 00:19:28 Takže je tam určitě zajímavé to,
  že to je ženské přátelství,
 • 00:19:33 které není tak často námětem
  knih a filmů,
 • 00:19:37 i když jsou výjimky.
 • 00:19:39 Takže je to takový velmi otevřený
  pohled na to ženské přátelství,
 • 00:19:43 které je plné i rivality,
  je tam zajímavé to,
 • 00:19:48 že hrdinky vzájemně jsou
  velmi odlišné,
 • 00:19:52 ale něčím se doplňují,
 • 00:19:54 jako kdyby dohromady skládaly
  ideální bytost,
 • 00:19:57 tu geniální přítelkyni,
  takže je tam princip,
 • 00:20:01 že ony se v dětství dohodnou,
  že jedna bude ta zlá
 • 00:20:04 a druhá ta hodná,
  ale postupem času se ukazuje,
 • 00:20:08 že to tak samozřejmě nefunguje.
 • 00:20:11 Ale pořád v každém díle
  jsou nové zvraty,
 • 00:20:14 není to, že by to bylo nastavené
  od začátku nějak
 • 00:20:17 a čtenář by jen sledoval,
  to je ta hodná, to ta zlá,
 • 00:20:20 právě proměnlivost
  je tam zajímavá.
 • 00:20:23 -My jsme se právě dnes ráno
  s dramaturgem hádali,
 • 00:20:26 která z nich je ta
  geniální přítelkyně,
 • 00:20:28 protože každý máme radši jinou,
  máte i vy vztah k hrdinovi,
 • 00:20:32 kterého překládáte?
 • 00:20:33 -Jo, já ho musím nosit v hlavě,
  já si ho musím představit,
 • 00:20:37 protože jinak ho nemůžu mluvit.
 • 00:20:39 -A která je ta geniální přítelkyně
  podle vás?
 • 00:20:43 -Geniální, pro mě obě jsou
  svým způsobem, ta genialita,
 • 00:20:47 to, čemu já říkám genialita,
  je v té Lile, v té zlé.
 • 00:20:50 -Narazili jsme na to,
 • 00:20:53 že vlastně romány
  o ženském přátelství
 • 00:20:55 nejsou tak časté.
 • 00:20:57 Proč, přitom tuto sérii
  čtou i muži čtenáři,
 • 00:21:01 není to vyloženě ženské čtení,
  v čem je ta výjimečnost,
 • 00:21:06 v čem je to jiné?
 • 00:21:08 -Já nedovedu úplně odpovědět,
  v čem je to jiné.
 • 00:21:11 -Pro vás.
 • 00:21:13 -Když to překládám,
  tak tam někdy nacházím,
 • 00:21:17 teď nechci vůbec spekulovat
  o tom, kdo je Elena Ferrante,
 • 00:21:21 ale určité pocity nebo vztahy,
 • 00:21:25 zachycení vztahu jedné ženy
  ke druhé,
 • 00:21:29 které podle mě, pokud je nějaký
  muž schopen nahlédnout,
 • 00:21:34 tak je opravdu velmi empatický,
  protože mi přijde,
 • 00:21:37 že tam opravdu jsou věci,
  které patří do ženského světa.
 • 00:21:41 -Co konkrétně třeba?
 • 00:21:43 -Je tam právě ta řevnivost,
  že se ukazuje,
 • 00:21:46 že muži bojují a ženy jsou
  někdy vnímané jako ty,
 • 00:21:50 které se semknou, solidární.
 • 00:21:53 To ony se semknou,
  když o něco jde,
 • 00:21:55 ale je tam podle mě
  velmi dobře ukázáno,
 • 00:21:58 že ta Elena, ta hodná,
  tak celý život funguje díky tomu,
 • 00:22:03 že se bojí,
  že by ji ta druhá předběhla,
 • 00:22:07 ona funguje jako motor.
 • 00:22:09 V tom třetím díle,
  to už mohu prozradit,
 • 00:22:12 ona to tam v jednu chvíli řekne,
  že se vlastně chtěla něčím stát,
 • 00:22:16 a ani jí nešlo o to,
  čím se stane,
 • 00:22:19 ale chtěla se stát,
  aby náhodou ta druhá
 • 00:22:21 se nestala něčím dřív než ona.
 • 00:22:23 -My vlastně skrze tento vztah
  nahlížíme na určitý mikrokosmos
 • 00:22:28 neapolské čtvrti,
  která není jmenovaná,
 • 00:22:30 ale vy jste říkala,
  že sama jste i podle toho,
 • 00:22:33 jak je tam popisované prostředí,
  přišla na to, jaká čtvrť to je.
 • 00:22:37 -Já jsem na to nepřišla,
  já jsem si to našla
 • 00:22:40 na fanouškovských webech,
  to musím říci,
 • 00:22:43 že jsem ani nedělala,
  ale v podstatě tak člověk
 • 00:22:45 uvažoval o té zóně,
  protože ví, kde asi leží Vesuv,
 • 00:22:49 kde je tam nádraží,
  kde je čtvrť, ty ulice když zná,
 • 00:22:52 tak se mu to zúží do té zóny.
 • 00:22:54 A potom na to fanoušci přišli,
  takže tam už se dělají i výpravy.
 • 00:22:58 -A vy jste sama
  v té čtvrti byla.
 • 00:23:01 Řekněte mi,
  fungoval by ten příběh stejně,
 • 00:23:04 kdyby se odehrával
  ve 40., 50. letech na Žižkově?
 • 00:23:07 Nebo je to dané
  i tím zvláštním prostředím,
 • 00:23:10 takovým exotickým,
  když to čtu.
 • 00:23:12 -Něco z toho by se asi dalo
  přenést na Žižkov a něco ne.
 • 00:23:16 Je to třeba vůbec ta jiná situace,
  Itálie,
 • 00:23:19 takové výjimečné postavení
  Neapole v rámci celé Itálie,
 • 00:23:23 to, že postavy mluví dialektem,
  a to není jen odchylka,
 • 00:23:27 že si všichni rozumějí,
 • 00:23:29 neapolský dialekt
  je víceméně jazyk,
 • 00:23:31 má svoji literaturu,
  svou dlouhou literární tradici,
 • 00:23:35 takže když oni říkají,
  že to řekla v dialektu,
 • 00:23:38 to je, jako kdyby mluvili
  opravdu jiným jazykem
 • 00:23:41 a pro ně dostat se do těch pater
  italštiny, do jiné sféry,
 • 00:23:44 do jiného světa, to jsou věci,
  které oni zažívají,
 • 00:23:47 ale u nás to nikdo nemá.
 • 00:23:49 -Někdy, když si překladatel
  neví rady,
 • 00:23:51 tak může celou věc konzultovat
  s autorem.
 • 00:23:54 V případě autorky,
  která si střeží svoji identitu,
 • 00:23:58 jak toto probíhá,
 • 00:23:59 měla jste možnost třeba se zeptat
  přes email?
 • 00:24:02 -Asi bych mohla,
  ale já to nedělám,
 • 00:24:05 ani s tím nic nevymůžu,
  takže ne že bych byla domýšlivá,
 • 00:24:09 ale protože jsem překládala
  i autory, kteří už nežijí,
 • 00:24:12 těch jsem se na nic zeptat
  nemohla,
 • 00:24:15 jsou prostě i překladatelé,
  kteří se specializují
 • 00:24:18 na starou literaturu,
  také nemůžou nikam psát emaily,
 • 00:24:23 do 14., 15. století,
  takže já si myslím,
 • 00:24:26 že to už je úkol,
 • 00:24:29 že teď si na to možná
  překladatelé moc zvykli,
 • 00:24:32 nevím, poradím se a tak dále,
  ale já mám pocit,
 • 00:24:35 že autor odvedl svoji práci
  a teď je to na nás,
 • 00:24:38 abychom my odvedli svoji práci
  a tu malou zkušenost, kterou mám,
 • 00:24:43 že jsem se někdy autora
  na něco zeptala,
 • 00:24:46 tak jsem zjistila,
  že oni někdy už nevědí,
 • 00:24:49 jak to mysleli,
  něco si nepamatují,
 • 00:24:51 není to vždycky úplně...
 • 00:24:52 Jsou autoři, kteří to víc hlídají,
 • 00:24:55 ale většinou já jsem ani neměla
  potřebu vyhledat Elenu,
 • 00:24:58 nebo po emailu se spojit
  s Elenou a na něco se jí ptát.
 • 00:25:01 -Moc vám děkuji za rozhovor
  a těším se na další díly.
 • 00:25:05 -Také děkuji, na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:25:11 Je tu čas na pár osobních tipů.
 • 00:25:13 Vyhořelý herec z televizního
  sitcomu z 90. let a navíc kůň.
 • 00:25:19 Nekorektní seriál o prázdném
  životě hollywoodských celebrit
 • 00:25:22 BoJack Horseman pokračuje
  další řadou.
 • 00:25:31 A nakonec se můžete přesvědčit,
  že každá coververze
 • 00:25:35 není odsouzena dopředu
  k zániku.
 • 00:25:37 Heroes Davida Bowieho
  v podání Depeche Mode.
 • 00:25:40 Na shledanou,
  příště se na vás těší Petr Vizina.
 • 00:26:03 Skryté titulky: Dominika Bukovská
  Česká televize, 2017

Související