iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 8. 2004
17:35 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
13170
zhlédnutí

Koně v Brně 2004

Dokument z drezurních jezdeckých závodů Grand Prix Brno 2004.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Koně v Brně

 • 00:00:06 ZNĚLKA.
 • 00:00:35 Vítáme vás v areálu jezdeckého
  klubu Panská Lícha - místa,
 • 00:00:40 kde si již každoročně
  dávají dostaveníčko
 • 00:00:42 nejlepší drezurní jezdci.
 • 00:01:03 Důvod jejich setkání je prostý -
  Mezinárodní závody Velká cena Brna
 • 00:01:08 s poněkud tajemným označením
  CDI*** a CDIY.
 • 00:01:13 Pokud stejně jako já netušíte,
  co se pod tímto názvem skrývá,
 • 00:01:17 není nic snazšího,
  než se přece zeptat...
 • 00:01:20 CDIY to jsou světové závody
  pro mladé jezdce od 16 do 21 let.
 • 00:01:29 CDI*** to jsou vlastně jedny
  z největších závodů,
 • 00:01:34 které se ve světě jezdí.
  Může se zde jezdit Grand Prix,
 • 00:01:39 Grand Prix speciál
  a Grand Prix kür.
 • 00:01:42 To jsou vůbec nejvyšší úlohy.
 • 00:01:45 Potom je už jenom olympijská,
  která se jezdí jednou za 4 roky.
 • 00:01:49 U nás v republice se jezdí podobný
  závod v Mariánských Lázních.
 • 00:01:56 Oba tyto závody se počítají
  do světových tabulek.
 • 00:02:07 Než se pustíme do vlastní soutěže,
  bude dobré si vysvětlit
 • 00:02:10 několik základních pojmů,
  které jsou s drezurou spojovány.
 • 00:02:15 Základním předpokladem
  je jezditelnost.
 • 00:02:18 Je to skutečně široký pojem
  a zahrnuje takřka vše,
 • 00:02:21 co způsobuje,
  že kůň je příjemný a výkonný.
 • 00:02:25 Záleží však na kombinaci
  obou pojmů.
 • 00:02:28 Když má kůň chod a kmich,
  nemusí to ještě znamenat,
 • 00:02:31 že se na něm dobře jezdí.
 • 00:02:33 Proto jsou na formulářích
  pro posuzování koní
 • 00:02:36 v mezinárodních drezurních
  soutěžích uvedeny
 • 00:02:38 za výkonnost koně 3 celkové známky.
 • 00:02:42 První dvě se týkají především
  kvality chodů.
 • 00:02:45 Třetí známkou, která s oběma úzce
  souvisí a která je poněkud
 • 00:02:49 starobyle přiřazena poslušnosti je
  vlastně již zmíněná jezditelnost.
 • 00:02:55 Co ovšem předchází tomu,
  než se kůň stane tak dobrým,
 • 00:02:58 že zvládne nároky těch nejvyšších
  mezinárodních soutěží?
 • 00:03:02 V prvé řadě koník musí udělat
  dobrý základní výcvik.
 • 00:03:10 Základní výcvik spočívá v tom,
  že se kůň naučí chodit v rovnováze,
 • 00:03:14 rovně, dopředu za nosem.
 • 00:03:16 A pokud se koník naučí chodit
  dopředu, do prostoru.
 • 00:03:23 A má na to od pánaboha vlohy,
  že chodí do prostoru,
 • 00:03:29 pak se s ním může, po prvním roce,
 • 00:03:34 tak ve čtyřech, v pěti letech,
  dělat drezurní práce.
 • 00:03:40 Drezurní práci máme rozdělenou
  na několik skupin.
 • 00:03:46 Jsou to stupně Z, L, S, T a TT,
  to je to Grand Prix.
 • 00:03:52 Kůň v té základní drezuře,
  to je do stupně S,
 • 00:03:58 se řídí poslušností na váhu,
  vlevo a vpravo
 • 00:04:05 a na pomůcky směrem dopředu
  a zpátky.
 • 00:04:08 My tomu říkáme harmonika.
 • 00:04:11 Pokud to kůň psychicky snáší,
  tak se přikročí k vyššímu stupni,
 • 00:04:18 to je STT, to je svatý Jiří
  a IM 1 nebo IM 2.
 • 00:04:26 Jezdec organizuje jeho pohyb sedem,
  to znamená, svojí vahou těla
 • 00:04:32 a holeněmi, k tomu samozřejmě
  musí být i ta ruka.
 • 00:04:38 Když už je ve stupni T,
  tak se přikročí k dalšímu stupni
 • 00:04:43 a to je stupeň TT nebo Grand Prix.
 • 00:04:46 Zde přibude k piruetám a přeskokům,
  piaf a pasáž.
 • 00:04:51 Všechno záleží na tom,
  jak kůň snáší tuto práci.
 • 00:04:56 Je to náročné na psychiku
  a mnoho koní to nevydrží.
 • 00:05:05 Na nejvyšší stupeň,
  kde koně mohou chodit Grand Prix,
 • 00:05:09 mistrovství světa, mistrovství
  Evropy, olympijské hry,
 • 00:05:14 když se podaří ze 100 koní udělat
  jednoho, tak je to super dobré.
 • 00:05:23 HRAJE HUDBA.
 • 00:06:49 Volná sestava Grand Prix
  má povolený časový limit -
 • 00:06:53 jezdec musí svoji úlohu ukončit
  v časovém rozmezí 5:30-6:00 minut.
 • 00:06:58 Hudební doprovod je na jezdci
  a případně trenérovi,
 • 00:07:02 měl by ovšem korespondovat
  s předváděnými prvky drezury.
 • 00:07:05 V časovém limitu musí jezdec
  předvést v libovolném pořadí
 • 00:07:09 následující prvky.
 • 00:07:11 Shromážděný a prodloužený krok,
  vždy minimálně na 20 metrech,
 • 00:07:15 shromážděný klus včetně překroku
  vpravo a vlevo, prodloužený klus,
 • 00:07:20 dále pak shromážděný cval včetně
  překroků-opět vpravo a vlevo.
 • 00:07:25 Prodloužený cval,
  letmé změny cvalu každý druhý skok
 • 00:07:29 (minimálně 5x za sebou).
 • 00:07:31 Letmé změny cvalu každý skok
  (minimálně 9x za sebou).
 • 00:07:36 Cvalová pirueta vpravo a vlevo.
  Pasáž (minimálně 20 metrů).
 • 00:07:41 Pirueta (minimálně 10 kroků).
 • 00:07:43 Přechody z pasáže do piafy
  a z piafy do pasáže.
 • 00:07:50 Co všechno musí jezdec během
  své jízdy předvést už víme,
 • 00:07:54 ale co všechno tomu předchází?
 • 00:07:56 Nejprve se musí naučit alespoň
  trošku jezdit na koni.
 • 00:08:00 Musí udělat zkoušky základního
  výcviku, které ho opravňují k tomu,
 • 00:08:03 aby získal jezdeckou licenci a mohl
  se zúčastňovat jezdeckých závodů.
 • 00:08:08 Závody mají různé stupně
  obtížnosti.
 • 00:08:10 Nejvyšší stupeň mají soutěže,
  které se jedou na těchto závodech.
 • 00:08:15 To jsou soutěže stupně T,
  těžké soutěže, TT až Grand Prix.
 • 00:08:19 Jsou to úlohy, které se jezdí
  také na olympiádě.
 • 00:08:23 Aby se k tomu jezdec dostal,
  musí mít lásku ke koním,
 • 00:08:27 musí to chtít dělat,
  musí mít dobrého koně,
 • 00:08:30 dobrého trenéra a musí tomu
  co nejvíc obětovat.
 • 00:08:34 Pravdou je, že daleko více se této
  disciplíně věnují dívky než muži.
 • 00:08:41 Je to vidět i na těchto závodech,
  kde startuje velmi málo mužů.
 • 00:08:45 Je to proto, že dívky jsou obecně
  pečlivější, svědomitější
 • 00:08:50 a pokud mluvíme o drezuře jako
  takové, je to vlastně kombinace
 • 00:08:55 sportu a umění, je to něco
  podobného jako je krasobruslení.
 • 00:08:59 Drezura je vlastně královnou
  jezdeckého sportu,
 • 00:09:02 je to taková nadstavba nad všemi
  těmi disciplínami,
 • 00:09:05 které pod jezdectví patří.
 • 00:09:11 HRAJE HUDBA.
 • 00:09:25 Přestože muži nedopadli
  v osobním hodnocení
 • 00:09:28 drezurních jezdců nejlépe,
  podívejme se společně
 • 00:09:31 na volnou sestavu japonského jezdce
  Hoketshu Hiroshiho.
 • 00:09:35 Jeho jízda je ukázkou skloubení
  hudebního doprovodu
 • 00:09:39 s jednotlivými prvky drezury.
 • 00:09:41 Nezdá se vám, že jezdec
  s koněm opravdu tančí?
 • 00:09:45 I o tom je kür.
 • 00:09:49 HRAJE HUDBA.
 • 00:10:45 Mám koně v Německu.
  Je trénovaný v "Tondo Rytos".
 • 00:10:49 Je to asi měsíc,
  co jsem přijel do Německa.
 • 00:10:52 Řekli mi, že se velmi dobré závody
  konají v České republice, v Brně.
 • 00:10:57 Je to velmi zajímavé místo
  k návštěvě, tak jsem přijel.
 • 00:11:03 HRAJE HUDBA.
 • 00:11:46 Hlavního rozhodčího Dr. Barnabase
  Mandyho jsme se zeptali,
 • 00:11:50 jak on osobně hodnotí úroveň
  letošní Grand Prix Brno.
 • 00:11:59 Jsem tu potřetí. Slyšel jsem,
  že tyto závody už se konaly 6x.
 • 00:12:05 Já mohu mluvit jen o těch
  posledních třech.
 • 00:12:12 Musím říct, že je to velký pokrok.
 • 00:12:16 Velký pokrok pro zázemí, pro
  závodní obdélník i pro rozhodčí.
 • 00:12:22 Organizátoři vynaložili
  velké úsilí.
 • 00:12:25 Musím říct, že z mezinárodního
  hlediska mají závody velký
 • 00:12:29 standard a vysoké hodnocení.
 • 00:12:32 Počet a kvalita jezdců, kteří
  se zde prezentují je také lepší.
 • 00:12:38 Pamatuji si, že v začátcích,
  nebylo možné zorganizovat
 • 00:12:41 velké závody kvůli malému
  počtu závodníků.
 • 00:12:44 Nyní máme pro Grand Prix
  více než 15 jezdců.
 • 00:12:49 Závodní obdélník jezdci prakticky
  zaplní po celé 3 dny.
 • 00:12:53 Máme více než 40 startů za den.
  A to je velký úspěch.
 • 00:13:07 HRAJE HUDBA.
 • 00:14:01 A to již sledujeme domácí jezdkyni
  jezdeckého klubu Panská Lícha
 • 00:14:06 Šárku Charvátovou.
 • 00:14:08 Jen tak mimochodem-
  je jí 24 let a již 4x získala
 • 00:14:12 titul Mistryně České republiky
  v drezuře, 3 roky po sobě
 • 00:14:16 byla vyhlášena jako nejlepší
  drezurní jezdec České republiky,
 • 00:14:20 bez ohledu na kategorii muž-žena
  a letos poprvé získala titul
 • 00:14:25 Mistr republiky v kategorii
  senior.
 • 00:14:28 Ve volné chvíli mezi závody
  jsme se zeptali, jak ona sama
 • 00:14:32 hodnotí letošní sezónu.
 • 00:14:35 Letošní sezóna začala dost brzy
  kvůli nominaci na olympijské hry.
 • 00:14:41 Bohužel se mně tento sen moc
  nepodařil.
 • 00:14:44 V roce 2002 jsem byla zraněná,
  podstoupila jsem operaci,
 • 00:14:48 takže rok bodového hodnocení
  mně vypadl.
 • 00:14:54 Pokoušela jsem se to dohnat
  v žebříčku, bohužel se mně
 • 00:14:57 to nepodařilo, i když bodové
  ohodnocení jsem splnila.
 • 00:15:01 Letošní rok jsem zahájila v Polsku,
  v halových závodech,
 • 00:15:07 dále jsem byla v Rakousku,
  také na halových závodech,
 • 00:15:11 nejlépe se mně asi povedl závod
  v Lipici ve Slovinsku,
 • 00:15:14 kde jsem si vyjela kvalifikaci
  na mistrovství Evropy, příští rok.
 • 00:15:20 Tento víkend, u nás v Brně, se také
  pokouším nějak zabodovat.
 • 00:15:28 HRAJE HUDBA.
 • 00:18:52 Mimo závod, ale o to s větší vervou
  své drezurní umění předvedl
 • 00:18:57 na Panské Líše Mistr České
  republiky v paradrezuře Jan Rous.
 • 00:19:02 I česká paradrezura má ve světě
  díky tomuto jezdci dobré jméno.
 • 00:19:07 V naší ukázce se nejedná o kür,
  ale klasickou úlohu.
 • 00:19:14 HRAJE HUDBA.
 • 00:19:23 Drezuru dělám 6 let,přivedl mě k ní
  jeden můj kamarád,
 • 00:19:33 který jezdí také drezuru,
  paradrezuru.
 • 00:19:36 Můj cíl byl dojet na olympiádu,
  ale ten se mně nepovedl.
 • 00:19:43 Jel jsem na mistrovství světa,
  tam jsem byl na 21. místě.
 • 00:19:48 Pan Nevrkla z naší stáje mi řekl,
  že jsem měl být šestý,
 • 00:19:52 abych mohl jet na olympiádu.
 • 00:20:00 Ještě bych chtěl poděkovat
  všem co mně pomáhají.
 • 00:20:03 Je to slečna Mášová, Šárka
  Hanuláková, Karel Dilinger,
 • 00:20:11 vlastně všichni moji trenéři,
  a také mým rodičům.
 • 00:20:15 Také babičce, která mně na každý
  závod nachystá nějaké buchty.
 • 00:20:31 Opět Grand Prix-volná sestava
  vítězného jezdce
 • 00:20:34 Stefana Blasiho z Itálie.
 • 00:20:36 Jeho kůň se jmenuje Red Bastian,
 • 00:20:39 je to čtrnáctiletý
  dánský teplokrevník.
 • 00:20:42 Vychutnejme si společně
  jejich úlohu.
 • 00:20:47 HRAJE HUDBA.
 • 00:23:43 Samozřejmě jsem se organizátorů
  letošní Grand Prix Brno zeptal,
 • 00:23:47 jak oni sami hodnotí její úroveň.
 • 00:23:50 Já osobně jsem přesvědčen,
  že mohou být více než spokojeni.
 • 00:23:53 Pro 6. ročník mezinárodních závodů
  v drezuře, Velkou cenu Brna,
 • 00:23:57 se nám podařilo získat závodníky
  z 11 států.
 • 00:24:01 Myslím si, že je to velký úspěch.
 • 00:24:03 Jako kuriozita je zde jeden jezdec
  z Japonska.
 • 00:24:06 Je zde 6 zahraničních rozhodčích,
  ze 6 různých zemí.
 • 00:24:11 To také není k zahození.
 • 00:24:14 Myslím si, že každým rokem
  úroveň těchto závodů stoupá,
 • 00:24:18 jak po stránce jezdecké,
  tak po stránce rozhodčích.
 • 00:24:22 Doufám, že se všem závodníkům
  naše závody líbí,
 • 00:24:27 a že v příštím roce, na 7. ročník
  Velké ceny Brna, přijedou také.
 • 00:24:32 HRAJE HUDBA.
 • 00:26:12 A je tu závěr třídenního snažení
  jezdců, koní, trenérů a všech,
 • 00:26:16 kteří propadli jezdecké drezuře.
 • 00:26:18 Jak jsme již ukázali a předeslali,
  místo nejvyšší si z Brna odvezl
 • 00:26:22 italský jezdec Stefano Blasi,
  Místo druhé pak Sofia Dallos
 • 00:26:26 Z Maďarska na koni Leonardo
  a třetí místo patří polské jezdkyni
 • 00:26:30 Žanetě Skowroňské na koni Goldamos.
 • 00:26:33 Domácí Šárce Charvátové
  a koni Celbantovi
 • 00:26:36 rozhodčí přiřkli svým verdiktem
  šesté místo.
 • 00:26:40 Za tvůrce pořadu a organizátory
  závodu doufáme,
 • 00:26:42 že se opět setkáme příští rok.
 • 00:26:44 A samozřejmě vás už dnes
  na Grand Prix 2005 do Brna
 • 00:26:48 co nejsrdečněji zveme.
 • 00:26:50 Skryté titulky:
  Anna Inemanová
 • 00:26:51 .

Související