iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 10. 2017
20:20 na ČT art

1 2 3 4 5

67 hlasů
64619
zhlédnutí

Psaní do nebe

Divadlo Járy Cimrmana odehrálo svou první premiéru právě před 50 lety – 4. října 1967. Půlstoleté jubileum oslavili jeho členové mimořádným programem, do nějž zařadili dnes již kultovní scény z her autorské trojice Cimrman – Smoljak – Svěrák.

78 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Psaní do nebe

 • 00:00:33 -Dobrý večer, milé divačky
  a milí diváci.
 • 00:00:37 K padesátinám divadla Járy Cimrmana
  vyslechněte, prosím, psaní do nebe.
 • 00:00:43 Milý Láďo, podle Cimrmanovy hry
  České nebe to vypadá,
 • 00:00:48 že Komenský obstarává praotci
  Čechovi všechny knížky,
 • 00:00:52 které dole vyjdou.
 • 00:00:54 Jestli v české nebeské komisi
  tato praxe trvá,
 • 00:00:58 mohl by ses přes toho pohana
  dostat i k novince
 • 00:01:01 Půl století s Cimrmanem.
 • 00:01:03 To mě vedlo k myšlence,
  napsat ti do ní zprávu,
 • 00:01:07 jak se tvému divadlu
  vede bez tebe.
 • 00:01:10 Už je to 6 let, co jsme se
  v kladenské nemocnici
 • 00:01:13 naposledy viděli.
  Z postele jsi mě tenkrát ujistil,
 • 00:01:17 že doba, po kterou za tebe hraju
  všechna představení brzy skončí
 • 00:01:22 a že mě za 10 dní vystřídáš.
  Nevypadal jsi dobře,
 • 00:01:26 ale chtělo se mi tomu věřit,
  protože jsem byl často svědkem toho,
 • 00:01:31 že jsi bavil diváky,
  i když ti bylo zle.
 • 00:01:34 Po týdnu mě brzy ráno,
  ještě za tmy,
 • 00:01:38 ve zlínském hotelu
  probudil telefon zprávou,
 • 00:01:41 že už mě nikdy nevystřídáš.
 • 00:01:44 Divadlo Járy Cimrmana,
  pro které jsme spolu 40 let psali,
 • 00:01:49 se tak ocitlo bez svého režiséra,
  autora a kmenového herce.
 • 00:01:54 Stáli jsme před otázkou, jestli
  to není jeho přirozený konec?
 • 00:01:59 A usoudili jsme,
  že se pokusíme ho oddálit.
 • 00:02:03 Důvodem tohoto rozhodnutí
  nebyla obživa,
 • 00:02:06 a jestli byla,
  tak ne tím hlavním.
 • 00:02:10 Nedokázali jsme se smířit
  s představou,
 • 00:02:13 že se jako smutní pozůstalí
  rozejdeme
 • 00:02:15 a přestaneme dělat to, co milujeme
  a co má tolik věrných diváků.
 • 00:02:21 Protivilo se nám pomyšlení,
  že těch 15 komedií,
 • 00:02:24 které jsme spolu přivedli na svět
 • 00:02:27 a které nikdo nezahraje tak dobře,
  jako my, přestane žít.
 • 00:02:32 To bych tě nesměl znát, Láďo,
  abych nevěděl,
 • 00:02:36 že kdybych odešel dřív já,
  uvažoval bys úplně stejně.
 • 00:02:41 Také bys nedokázal rozpustit
  tu sehranou
 • 00:02:44 a jinde nevídanou posádku
  divadelní lodi.
 • 00:02:48 Naše dávná zásada hledat
  nové herce mezi kulisáky,
 • 00:02:52 a nechat je působit
  v obou profesích,
 • 00:02:55 vytvořila v divadle atmosféru,
  kterou jinde těžko najdeš.
 • 00:03:00 Ti kluci, jak víš, jsou jeden večer
  dělnická třída a druhý večer umělci.
 • 00:03:07 A přitom to umělectví
  jim vůbec nestoupne do hlavy.
 • 00:03:14 Třeba takový Marek Šimon,
  kterého...
 • 00:03:26 Marek Šimon přijde do práce
  a já se ho zeptám:
 • 00:03:29 "Marku, můžu ti dneska
  říkat kolego?"
 • 00:03:32 -Dneska ne,
  dneska jsem lopata.
 • 00:03:35 -Druhého dne zase přijde do práce
  a já se ho zeptám:
 • 00:03:40 "Můžu ti dneska říkat kolego?"
  -Dneska jo, dnes jsem princ Jasoň.
 • 00:03:47 -Když se kulisák stane hercem,
  je nejdřív kožený a vyplašený
 • 00:03:52 a postupně tu trému ztrácí
  a osměluje se.
 • 00:03:56 A potom jako u vytržení...
  -A taky princ Zdrcoň.
 • 00:04:03 -Ano, to také,
  ale už sem hlavně nechoď.
 • 00:04:10 Měli jsme pravdu v tom,
 • 00:04:12 že ochotníci se chovaj
  ochotnicky proto,
 • 00:04:16 že jim je dopřáno takových
  čtyř, pěti představení.
 • 00:04:21 Má-li neškolený člověk
  trochu hereckého talentu,
 • 00:04:26 tak po takových padesáti
  reprízách se uvolní
 • 00:04:30 a my se nestačíme divit,
 • 00:04:33 jak je po té 50. repríze
  přirozený a dobrý.
 • 00:04:37 Místo strachu nastoupí dobrý pocit
  pobytu na jevišti.
 • 00:04:42 Třeba takový Robert Bárta,
  na něm je to hezky vidět.
 • 00:04:48 Přivítáme ho potleskem taky.
 • 00:04:56 Původně řadový nosič
  bočních kulis, že? -Ano.
 • 00:05:00 -Pak byla nouze o herce
 • 00:05:03 a my jsme ho obsadili do role
  plachého studenta,
 • 00:05:06 která čeká každého začátečníka,
 • 00:05:08 protože v té roli ta nervozita
  a splašenost, vyplašenost
 • 00:05:14 není na závadu,
  ale ku prospěchu.
 • 00:05:18 Tak copak jste si, Roberte,
  připravil?
 • 00:05:21 -Já jsem si připravil referát
  na téma grafická stránka
 • 00:05:24 Cimrmanova notového záznamu.
 • 00:05:27 -Ano, ale pěkně nahlas,
  aby všichni slyšeli.
 • 00:05:30 -Já jsem si připravil referát
  na téma grafická stránka
 • 00:05:34 Cimrmanova notového záznamu.
  -Ano.
 • 00:05:42 Roberte, stále opakujete
  tu chybičku, jak jsme o ni mluvili,
 • 00:05:46 že se na mě ohlížíte.
  Teď máte slovo vy.
 • 00:05:49 Já jako bych tu nebyl.
  Já jsem tu čistě jako dozor.
 • 00:05:59 -Osnova: za a) notová osnova,
  za b) nožičky, za c) závěr.
 • 00:06:06 -Pěkné.
 • 00:06:09 -Za a) notová osnova.
 • 00:06:12 Zjistil jsem,
  že Cimrman nepsal noty
 • 00:06:15 jako ostatní skladatelé
  na notový papír.
 • 00:06:18 Cimrman psal noty na čistý
  pauzovací papír bez linek.
 • 00:06:22 Linky měl na tvrdé podložce,
  na které pauzák pauze...
 • 00:06:27 -Pauzák.
  -Pauzák pouze přikládal.
 • 00:06:39 -Jistě víte, proč to tak dělal
  s tím pauzákem?
 • 00:06:46 -Notový papír byl drahý.
 • 00:06:48 -To byl, co také tenkrát
  nebylo drahé?
 • 00:06:51 K tomu mohl být i jiný důvod.
  Zkuste na to přijít.
 • 00:06:55 Není to těžké,
  když se zamyslíte.
 • 00:07:02 Ale, prosím vás!
 • 00:07:04 Zamyslete se sám.
 • 00:07:09 -Cimrman měl málo peněz.
 • 00:07:12 -To nám říkáte jinými slovy
  stále totéž.
 • 00:07:15 Nemáte to tam někde dál?
  Třeba to tu je a ani o tom nevíte.
 • 00:07:19 -Dál už mám jen nožičky a závěr.
  -Hm, tak já to vysvětlím sám.
 • 00:07:23 To bylo totiž kvůli transpozici.
 • 00:07:26 Cimrman totiž pouhým posunutím
  pauzáku po podložce nahoru,
 • 00:07:30 nebo dolů...
  To tam není, to jen ukazuju.
 • 00:07:33 Transponoval celou skladbu výš,
  nebo níž.
 • 00:07:37 Tím si ušetřil
  spousty namáhavé práce.
 • 00:07:40 Kdo jste někdy transponoval,
  dáte mi...
 • 00:07:43 Vy už jste někdy transponoval?
  -Ne, ještě ne.
 • 00:07:46 -Až si zatransponujete,
  tak na to přijdete.
 • 00:07:49 Ovšem je třeba říci, že nám
  badatelům tím často práci ztížil,
 • 00:07:53 protože my často nevíme, jak vysoko
  kam pauzák na podložku přiložil
 • 00:07:58 a celá řada skladeb je pro nás
  nečitelnou směsicí not.
 • 00:08:02 Zvláště taková maličkost
  nám komplikuje výzkum,
 • 00:08:05 že Cimrman psal všechny
  nožičky od not,
 • 00:08:08 rozumí se půlových, čtvrťových
  atd. směrem dolů.
 • 00:08:11 Kdežto my...
  Ale to už bych vám bral,
 • 00:08:14 jak to je dnes s nožičkami
  současný úzus.
 • 00:08:17 -Od noty h nahoru píšeme nožičky
  směrem dolů. ?Ano.
 • 00:08:21 -Od noty h dolů píšeme nožičky
  směrem nahoru.
 • 00:08:25 Dolů, ne, na...
  Tak nahoru.
 • 00:08:29 -Ono je to jedno.
  Je to složitější.
 • 00:08:33 Já jsem o tom ani nechtěl mluvit.
  Pokračujte dál.
 • 00:08:37 Já jsem vás přerušil.
  Co je tam dál?
 • 00:08:40 -Za b) nožičky.
  -No, vidíte, že tam jsou.
 • 00:08:43 -Vždyť vy už jste to říkal.
  -Co jsem říkal?
 • 00:08:46 -Že Cimrman psal
  všechny nožičky směrem dolů.
 • 00:08:50 -No dobře, a nějak šířeji
  jste o tom nepojednal?
 • 00:08:53 -Šířeji?
  -Tam asi to nebude.
 • 00:08:56 -Šířeji ne.
 • 00:08:58 -Tak to přeskočte a přejděte
  k dalšímu bodu. Co to je?
 • 00:09:02 -Za c) závěr.
  -To je dobře, no.
 • 00:09:06 -Cimrmanův způsob zápisu not
  byl ve své době neobvyklý
 • 00:09:10 a odlišoval se od způsobu,
  jakým zapisovali noty
 • 00:09:14 tehdejší význační skladatelé.
  Jako například Bach.
 • 00:09:17 -Celé, Roberte!
  -Offenbach. -Ano.
 • 00:09:26 -Maria Weber, Malér, Glinka...
  -Malér ne.
 • 00:09:32 První je dlouhé.
  -Máler.
 • 00:09:36 Glinka, Musorgskij, Rimskij
  a Korsakov.
 • 00:09:40 -Tak děkujeme.
  To byla ta role studenta.
 • 00:09:44 Jak jste se po letech, Roberte,
  v té roli cítil?
 • 00:09:48 -Bídně. -Bídně?
 • 00:09:50 Když to srovnáte s těmi začátky,
  když jste hrál prvně,
 • 00:09:54 který pocit převažuje?
  -Strach.
 • 00:09:58 -No ne, ale řekli jsme si,
 • 00:10:00 že po takové 50. repríze
  strach mizí
 • 00:10:04 a nastoupí radost
  z pobytu na jevišti.
 • 00:10:08 -Radost z pobytu ne.
  Akorát strach.
 • 00:10:11 -Jak je to možné?
  -Mám 49.
 • 00:10:14 -Cože?
  -Že mám dneska teprve 49. reprízu.
 • 00:10:21 -Tím se to vysvětluje.
 • 00:10:23 Tak příště už to bude pobyt
  na jevišti s radostí, viďte?
 • 00:10:27 Robert Bárta!
 • 00:10:38 Nebo tu máme Michala Weigela.
  To je největší český trémista.
 • 00:10:42 Je to specialista...
 • 00:10:51 ...specialista na malé role.
 • 00:10:54 Michale, která z malých rolí
  je vám nejmilejší?
 • 00:10:58 -Je to papoušek ve hře Němý Bobeš.
  -Mohl byste nám ji přednést?
 • 00:11:03 -Cos to udělal, Pepíku?
  -A dál?
 • 00:11:08 -To je celý.
  Ale je to tam třikrát. -Třikrát?
 • 00:11:13 To by mě zajímalo, Michale,
 • 00:11:15 jaký je tvůj názor na tu větu:
  není malých rolí.
 • 00:11:20 -Nesmysl, malejch rolí
  je vždycky dost.
 • 00:11:23 -Ano, a co ta druhá věta.
  Jsou jen malí herci.
 • 00:11:26 -Taky nesmysl.
 • 00:11:28 Někteří herci jsou menší,
  například Čepelka.
 • 00:11:31 Někteří větší jako Rumlena.
  -Ano.
 • 00:11:34 Není to krásné,
  když člověk má takhle jasno?
 • 00:11:41 Abych se vrátil k tématu.
 • 00:11:43 Když jsi odešel,
  stali jsme se mužstvem v oslabení.
 • 00:11:47 Jako by to nestačilo, sotva jsme se
  vzpamatovali z tvé absence,
 • 00:11:52 nejvyšší sudí nám vyloučil ze hry
  až do konce zápasu další 2 hráče,
 • 00:11:57 Pavla Vondrušku a Honzu Kašpara.
 • 00:12:01 Nevíme s jakou legendou
  Pavel Vondruška k vám nahoru přišel.
 • 00:12:06 Víš, jaký to byl velký fabulátor.
 • 00:12:09 Ale pravda je,
  že nás opouštěl postupně.
 • 00:12:13 Vyhasínala mu chudákovi paměť,
 • 00:12:15 takže se vzdával
  jedné role po druhé
 • 00:12:18 až přestal hrát docela.
 • 00:12:21 Ale dál působil
  ve Stavovském divadle
 • 00:12:24 už ne jako dirigent činohry,
  ale jako průvodce cizinců.
 • 00:12:28 Vrcholem Vondruškových
  prohlídek divadla,
 • 00:12:31 v němž Mozart uvedl Dona Juana,
  byl okamžik,
 • 00:12:35 kdy ošuntělý průvodce
  usedl ke klavíru
 • 00:12:38 a vystřihl ve svižném tempu
  Turecký pochod.
 • 00:12:42 Představ si, Láďo, že Pavel
  před jednou takovou prohlídkou
 • 00:12:46 hledal ztracené klíče
  a zřítil se do orchestřiště.
 • 00:12:51 Tam pod jevištěm,
  kde léta mával taktovkou,
 • 00:12:54 ho našli a převezli do nemocnice.
  Ještě jsem ho stačil navštívit,
 • 00:12:59 ale mluvil se mnou jenom anglicky,
  jako bych byl zahraniční návštěvník.
 • 00:13:06 Honza Kašpar,
  ten neposedný zrzek,
 • 00:13:09 který musel půlku života
  prosedět na vozíku,
 • 00:13:12 svedl se smrtkou rytířský souboj.
  Začalo to tím, že ztrácel dech.
 • 00:13:18 Svaly, které si vypěstoval
  na rukou, mu nic nebyly platné,
 • 00:13:23 protože pohyb na vozíku
  už neudýchal.
 • 00:13:26 A kapacita plic každým den klesala.
  Uvažovali jsme o transplantaci,
 • 00:13:32 ale v jeho případě, kvůli jiným
  zdravotním problémům nebyla možná,
 • 00:13:37 ale pořád chtěl na jeviště.
  Představ si, Láďo,
 • 00:13:41 že děda Vševěda, svou poslední roli
  zahrál s hadičkou u nosu,
 • 00:13:46 a s kyslíkovou bombou na zádech.
 • 00:13:49 A diváci se smáli po každé větě,
  kterou ze sebe dostal.
 • 00:13:54 Pozdravuj ho nahoře.
 • 00:13:57 Po těchto ztrátách jsme
  s Miloněm Čepelkou
 • 00:14:00 pozvali do zbraně všechny
  pracovní síly z podpalubí.
 • 00:14:04 To bys jistě schválil.
 • 00:14:07 Nejsem si však jistý, jestli
  by ti byl po chuti jiný nápad,
 • 00:14:12 který jsem si vzal na triko
 • 00:14:14 a který porušuje naše nepsané
  pravidlo nehereckého obsazení.
 • 00:14:19 V pohádce Dlouhý, Široký
  a Krátkozraký
 • 00:14:22 jsem za tebe vybral
  jako svého alternanta
 • 00:14:25 profesionála Mirka Táborského.
 • 00:14:28 Seznámili jsme se,
  když jsme natáčeli film Kolja,
 • 00:14:32 kde hrál nepříjemného estébáka,
  který pořád zvonil klíči,
 • 00:14:36 ale když se netočilo, byl normální
  a celkem sympatický.
 • 00:14:54 Poslouchej, Mirku,
  na co jsem vsadil.
 • 00:14:56 Vsadil jsem na to, že ty pochopíš,
 • 00:14:59 že tvým úkolem nebude vyniknout
  nad námi neškolenci,
 • 00:15:02 ale jízdou na půl plynu
  s naší kolonou splynout.
 • 00:15:07 Až na to, Táborák, jak mu říkáme,
  má silnější hlasivky než my,
 • 00:15:12 a ostatní vedle něho vypadáme
  jako chcípáci, se to podařilo,
 • 00:15:17 ale i to jsme ošetřili.
 • 00:15:19 Kdykoliv v pohádce začne Táborský
  mluvit příliš nahlas,
 • 00:15:23 tak děd Vševěd, dnes to bude
  Jaroslav Weigel,
 • 00:15:27 se takhle potahá
  za levý lalůček ušní
 • 00:15:31 a Mirek hned ubere.
 • 00:15:35 Horší to bylo s úvodní přednáškou,
  pamatuješ?
 • 00:15:39 To bylo přímo peklo.
 • 00:15:41 Při zkouškách jsem si
  znovu uvědomil,
 • 00:15:44 jak silné máte vy herci puzení
  hrát roli.
 • 00:15:48 Když se dostane před řečnický
  pultík, chce hrát roli řečníka.
 • 00:15:52 Je to tak?
  -To dá rozum.
 • 00:15:55 -Úkol nic nehrát, ale jen přečíst
  text, je pro ně zapeklitý.
 • 00:16:00 Protože jsou zvyklí, brát to,
  co autor zapíše, jen jako osnovu,
 • 00:16:06 na které vyšperkují gesty, mimikou,
  tu svou postavu.
 • 00:16:11 Jako by nevěřili tomu,
  že když je text vtipný,
 • 00:16:15 stačí ho normálně přečíst.
 • 00:16:23 Už dlouho...
 • 00:16:30 Už dlouho jsem nebyl na tajné
  kontrole, inspekci v hledišti,
 • 00:16:34 ale minule jsem tady byl
  a připadal jsi mi snesitelný.
 • 00:16:38 -Děkuju, já myslím,
  že už jsem trochu snesitelný.
 • 00:16:43 Ale, pochop, Zdeňku, mě 4 roky
  učili na DAMU výrazný přednes.
 • 00:16:49 Pak mě v tom 30 let utvrzujou,
 • 00:16:52 takže pro mě je ten váš bezvýrazný
  přednes těžká disciplína.
 • 00:16:58 -My nemáme bezvýrazný přednes,
  my máme osobitý civilní přednes.
 • 00:17:07 -No, to nás asi taky neučili.
 • 00:17:10 Já kdybych věděl, že budu jednou
  hrát u Cimrmanů,
 • 00:17:14 tak jsem se nemusel dostávat
  4 roky na DAMU, že jo?
 • 00:17:17 To byla asi chyba.
 • 00:17:19 -To byla chyba.
  Lituješ toho?
 • 00:17:21 -Lituju, ale hlavně slibuju,
  že už to víckrát neudělám.
 • 00:17:26 -Tak si nasaď klobouk a brejle,
  a ukaž, jak jsi mezi nás zapad.
 • 00:17:38 -Ano, podívejte se,
  já jsem s obrem hovořil.
 • 00:17:43 On to byl.
 • 00:17:45 Tady seděl jak sedíš ty, ty, ty,
  a ty.
 • 00:17:53 Tady všude seděl.
  Já jsem mu to samozřejmě vytknul.
 • 00:17:57 Já jsem mu to řekl přímo tak,
  jak to tady říkám vám.
 • 00:18:02 Podívej se, Koloději,
  já nejsem proti tobě nijak zaujatý.
 • 00:18:07 Ty víš dobře, že ne.
  Já chápu, že to nemáš lehké.
 • 00:18:12 A on to skutečně nemá lehké.
 • 00:18:15 Já nevím, jestli jste někdy
  takového obra viděli?
 • 00:18:20 -Tak já, s těma očima?
 • 00:18:22 -On to nemá lehké,
  on to má velice těžké.
 • 00:18:26 Tak já jsem mu řekl,
  podívej se, Koloději,
 • 00:18:30 já to všechno vím,
  ale prosím tě, nedupej, nedupej!
 • 00:18:37 Jsi snad králík, Koloději?
  Takhle jsem se ho přímo zeptal.
 • 00:18:42 Jsi snad králík?
  A on odpověděl, že ne.
 • 00:18:49 Čili vidíte, on to ví,
  že není králík a přesto dupe.
 • 00:18:56 -Seděl jsem onehdy na stráni
  a zaslechl jsem to dupání.
 • 00:19:01 Volal jsem na něj: "Obře, dědovi
  Vševědovi to nedělá dobře."
 • 00:19:06 Ale on dupat nepřestal a dupal,
  dupal, dupal, dupal stále dál.
 • 00:19:13 Pořád, neřád.
 • 00:19:15 -Jiná věc by byla,
  kdyby on nevěděl, že není králík.
 • 00:19:20 Prosím, nevíš to, dupej si.
  Ale on, on to ví.
 • 00:19:26 -Děde Vševěde, princ Jasoň
  se hlásí.
 • 00:19:31 Chce se...
 • 00:19:37 ZTLUMIL NA HLASE
  Děde Vševěde, princ Jasoň se hlásí.
 • 00:19:41 Chce se na něco zeptat, asi.
 • 00:19:44 -Před tvou moudrostí, děde,
  všechno bledne.
 • 00:19:49 Chtěl jsem se jen zeptat,
 • 00:19:51 jestli je lepší jít na obra ve dne,
  nebo v noci?
 • 00:19:55 -Obráceně.
  -V noci, nebo ve dne, no!
 • 00:19:57 -Musíte si to všechno promyslet.
 • 00:20:00 Před tvou moudrostí se všechno
  v prach řítí.
 • 00:20:03 Princ chce jen vědět,
  zda se neocitne... SMÍCH
 • 00:20:07 ...v síti zlého obra,
  to je myslím otázka dobrá.
 • 00:20:11 A zda tedy lépe není,
  místo ve dne jít až po setmění?
 • 00:20:17 -A nejhorší ze všeho
  jsou trpaslíci.
 • 00:20:30 -Řečeno bolševickým jazykem:
  přes všechna opatření
 • 00:20:34 k umožnění pokračování v hraní
  v oslabení
 • 00:20:42 jsme museli snížit počet
  představení v měsíci
 • 00:20:45 z původních 28 na 20.
 • 00:20:47 Zajímá tě, Láďo,
  jestli máme vyprodáno?
 • 00:20:51 Máme. Musím to zaklepat
  a to doma i na zájezdech.
 • 00:20:54 A stává se nám v poslední době,
 • 00:20:57 že na konci propuknou
  ovace ve stoje.
 • 00:21:01 Přemýšleli jsme o tom,
  proč se to děje
 • 00:21:04 a zvítězil názor,
  že diváci oceňují,
 • 00:21:08 že v tak vysokém věku
  jsme dohráli představení do konce.
 • 00:21:15 Když nemůžu po divadle spát,
  protože jsem, jak říkáme,
 • 00:21:20 rozpumprdlíkovaný, vracím se někdy
  do časů, kdy jsme začínali.
 • 00:21:26 Po našem vůbec prvním představení
  v roce 1967,
 • 00:21:30 jsme se s manželkou vraceli
  z Malostranské besedy
 • 00:21:34 na spořilovské sídliště,
  tam jsem odemykal dveře
 • 00:21:38 a říkal jsem jí: "No, příště bude
  ten Akt lepší,
 • 00:21:42 protože už nebudeme tak nervózní."
 • 00:21:45 A ona řekla: "No neblázni!
  Vy to chcete hrát ještě jednou?"
 • 00:21:56 -Toto plátno bylo, chlapci,
  bílé a netknuté.
 • 00:22:00 Čekalo na můj štětec.
 • 00:22:02 O mých tazích napsal kritik vážně,
  bylo mi tenkrát čtyřiadvacet let.
 • 00:22:07 -A mně devatenáct a půl. Ach!
 • 00:22:12 -Říká vám to, říká vám to něco,
  chlapci? Cítíte to se mnou?
 • 00:22:16 -Já to cítím.
 • 00:22:18 -Nebývalý teplý květen.
  Téměř dusno.
 • 00:22:22 A pod oknem žalují černí kosové.
 • 00:22:25 Dokázal jsem nakreslit
  jen kontury hlavy. Nic víc.
 • 00:22:29 Markéto!
  -Žílo!
 • 00:22:34 Vypadal jako asketa.
  -To bylo jen pouhé zdání.
 • 00:22:41 -Já byla mladá Markéta.
  -A děvče jako květ.
 • 00:22:48 K čemu mi štětec a paleta.
  -Když myslel jen na milování.
 • 00:22:55 -A byla jsi krásná Markéta.
  A děvče jako květ.
 • 00:23:03 -Jako květ.
  VŠICHNI -A děvče jako květ.
 • 00:23:09 OPAKUJÍ A děvče jako květ.
 • 00:23:22 -Och, och, och!
 • 00:23:37 -Moje žena nebyla sama, kdo nevěřil,
  že se hra nedočká více repríz.
 • 00:23:42 Že se bude hrát 50 let,
  netušil nikdo.
 • 00:23:45 V novinách tenkrát přece psali,
 • 00:23:48 že toto divadlo jednoho nápadu
  zazáří a brzy zhasne.
 • 00:23:53 A taky málem zhaslo.
 • 00:23:55 Na samém začátku ne kvůli
  nepřízni úřadů,
 • 00:23:58 ale na to, že u jeho kolébky
  stáli lidé různých povah.
 • 00:24:03 Jak víš, divadlo Járy Cimrmana
  jsme nevymysleli my dva,
 • 00:24:08 ale Jiří Šebánek.
 • 00:24:10 Člověk, s nímž jsem si
  výborně rozuměl
 • 00:24:13 při psaní rozhlasové mystifikace
  Nealkoholická vinárna U Pavouka.
 • 00:24:18 Ctitel a tvůrce černého humoru.
 • 00:24:21 Režisérka tohoto pořadu
  Helena Filipová
 • 00:24:24 byla i první režisérkou
  novorozeného divadla.
 • 00:24:29 To ona pro nás vybrala
  Malostranskou besedu jako působiště
 • 00:24:33 a ona usilovala o to,
 • 00:24:35 abychom se stali součástí
  Státního divadelního studia
 • 00:24:39 a jako profesionální sudička
 • 00:24:42 nám prorokovala
  profesionální budoucnost.
 • 00:24:45 "Neblbněte a soustřeďte se,
  budete se tím živit," říkala.
 • 00:24:50 A my to brali jako vtip.
  Dále to byl Miloň Čepelka,
 • 00:24:54 básník a rozhlasový spíkr, u něhož
  jsme nevím proč nepředpokládali
 • 00:24:59 valný herecký talent.
  Asi jsme byli slepí.
 • 00:25:03 Přisoudili jsme mu jen účast
  v semináři.
 • 00:25:07 Pak už jsme tady byli ty a já.
 • 00:25:10 Mimozita vznikla mezi Šebánkem
  a Filipovou na jedné straně
 • 00:25:14 a tebou na straně druhé.
  Přesněji řečeno oba tě nesnášeli.
 • 00:25:19 V Aktu hrál Jirka Šebánek otce Žílu
  a ty jeho syna.
 • 00:25:24 Málokterou repliku říkal Jirka tak
  rád jako: "Láďo, ty mě štveš,
 • 00:25:30 pamatuj si to, ty mě štveš
  ze všech nejvíc."
 • 00:25:34 Neměli tě rádi tak silně,
  až to vyhrotili do volby,
 • 00:25:38 kterou mi na schůzi
  v divadle Reduta předložili.
 • 00:25:42 Buď opustí divadlo Smoljak,
  nebo oni dva.
 • 00:25:45 Nechtěl jsem ani jedno, ani druhé
 • 00:25:48 a stejného názoru byl
  i Miloň Čepelka,
 • 00:25:50 protože kompromis nebyl možný,
  odpověděl jsem,
 • 00:25:55 že nevidím důvod,
  proč bys měl z divadla odejít.
 • 00:25:58 Mezi námi, Láďo,
  ne že bys nebyl někdy nesnesitelný.
 • 00:26:03 Ale na vyhazov to nebylo.
 • 00:26:07 Tak jsme se po uvedení
  prvních tří komedií
 • 00:26:10 rozešli se zakladatelem divadla
  i s jeho režisérkou.
 • 00:26:15 Bylo to hrozně smutné.
 • 00:26:17 Starost o budoucnost divadla
  zůstala na nás dva.
 • 00:26:21 Jirka Šebánek už je taky v nebi.
 • 00:26:24 Kde jinde by byl,
  protože to byl poctivý mužský,
 • 00:26:28 tak si to tam spolu
  v klidu vyříkejte.
 • 00:26:30 Nedávno jsem někde četl, že prý
  v nebi všichni mluví hebrejsky.
 • 00:26:36 Jak prej tam člověk přijde,
  hned tu řeč umí.
 • 00:26:39 To bych rád viděl, jak vy dva,
  co jste se česky nedomluvili,
 • 00:26:47 si poklábosíte jako dva starý Židi.
 • 00:26:53 Teď se, Láďo, podívej,
  jak dělá Honza Hraběta
 • 00:26:56 tvou slavnou
  filozofickou přednášku.
 • 00:27:05 -Vážení přátelé, musím se
  alespoň krátce zmínit
 • 00:27:09 o filozofu F.C.Bohlena.
 • 00:27:12 Jeho jméno vám patrně dnes
  nic neříká.
 • 00:27:15 Není také divu, protože on působil
  ve filozofii jen jako diletant.
 • 00:27:20 Původně to byl obchodník.
  Měl velkou drogerii v Essenu.
 • 00:27:25 Proslul jen tím,
 • 00:27:27 že byl na zákazníky v drogerii
  hrubý až sprostý.
 • 00:27:31 Nuže a tento vulgární materialista
  se pletl také do filozofie.
 • 00:27:37 Cimrman použil jeho teorii
  poznání k tomu,
 • 00:27:41 aby na srovnání s ní demonstroval
  své vlastní gnozeologické principy.
 • 00:27:48 Podle vulgárního
  materialisty Bohlena
 • 00:27:52 je základním pojmem našeho poznání
  pravda. Ano?
 • 00:27:58 I když Bohlen připouští,
  že je tato pravda nepřesná.
 • 00:28:06 Podle Cimrmana je základním pojmem
  našeho poznáním omyl. Ano? Omyl.
 • 00:28:15 Zpočátku samozřejmě přesný.
 • 00:28:23 Teď jak se naše poznání prohlubuje,
 • 00:28:26 dostáváme se do druhé fáze
  poznávacího procesu,
 • 00:28:29 ve kterém podle Bohlena
  zpřesňujeme pravdu.
 • 00:28:36 Cimrman zase říká, že v této fázi
  poznání pouze vyvracíme omyl.
 • 00:28:45 Konečným cílem našeho poznání
  je podle Bohlena stav,
 • 00:28:49 když už je pravda naprosto přesná
  a my víme vše.
 • 00:28:57 Podle Cimrmana je na konci našeho
  poznání omyl zcela vyvrácen
 • 00:29:03 a my nevíme nic.
  Ale ovšem pozor, pozor!
 • 00:29:09 Já bych byl nerad, abyste potom,
  co jsem vám řekl,
 • 00:29:13 abyste považovali Cimrmana
 • 00:29:16 za nějakého agnostika
  nebo nejelistu, to ne!
 • 00:29:20 On chápe proces poznání
  jako proces v podstatě pozitivní.
 • 00:29:25 Protože se při něm vymaňujeme
  z počátečního omylu,
 • 00:29:29 abychom na konci našeho poznání,
  jak on doslova říkal,
 • 00:29:33 abychom stanuli před tváří
  našeho všehomíra
 • 00:29:37 s tváři jasnou a prázdnou.
 • 00:29:40 Ono totiž to, že na konci
  našeho poznání nevíme nic,
 • 00:29:44 je jenom logickým vyústěním
  jeho filozofie extermismu.
 • 00:29:49 Protože, jak jsme si prve řekli,
 • 00:29:52 v procesu poznání
  se blížíme k místu,
 • 00:29:55 kde věc není.
 • 00:29:57 Čili dostaneme se do tohoto místa,
  nedostaneme se k jádru věci,
 • 00:30:01 nýbrž šlápneme do prázdna.
 • 00:30:04 Takže na konci našeho poznání
  nevíme sice nic,
 • 00:30:08 ale zato to víme správně.
 • 00:30:13 Vyskytuje se zde opět onen známý
  cimrmanovský rozpor,
 • 00:30:17 takzvaný Cimrmanem
  Cimrmanscher Widerspurch.
 • 00:30:22 Jde totiž o to,
 • 00:30:24 že jeho teorii poznání lze
  aplikovat na celé jsoucno,
 • 00:30:28 ale s jednou jedinou výjimkou
 • 00:30:31 a tou je jeho teorie
  poznání samotná.
 • 00:30:34 Protože je aplikována sama na sebe,
  sebe samu vyvrací.
 • 00:30:39 Buďto je omylem,
  nebo ji nevíme, že?
 • 00:30:42 Podle toho, v které fázi procesu
  právě jsme.
 • 00:30:46 Takže bychom se mohli těžko
  podle ní řídit.
 • 00:30:50 Ale Cimrman si věděl rady
  i s tímto problémem.
 • 00:30:53 Těsně před tím, než vyslovil
  svoji finální větu,
 • 00:30:57 učinil jednu filozofickou operaci.
  Je to jeho slavný krok stranou.
 • 00:31:03 Tím stanul na půdě
  vulgárního materializmu.
 • 00:31:07 Odkud mohl svoji teorii uznat
  jako objektivně pravdivou
 • 00:31:13 a pak se zase vrátit zpět.
 • 00:31:17 Ovšem s tím se nespokojil
  a spojil obě teorie ještě úžeji,
 • 00:31:22 takzvaným dvoutečkovým operátorem,
 • 00:31:26 který oběma rozdílným teoriím
  dává jedno společné vyústění.
 • 00:31:32 To můžeme přečíst tou prastarou
  slavnou filozofickou větou:
 • 00:31:37 víme vše, totiž, že nevíme nic.
  Děkuji za pozornost.
 • 00:31:53 -Bylo výhodné mít Cimrmana,
  protože zasáhl do všech oborů,
 • 00:31:58 mohli jsme jít s ním,
  kam se nám zachtělo.
 • 00:32:01 Někdy se dostavil nápad tak hloupý,
 • 00:32:04 za který bychom se jako autoři
  museli stydět.
 • 00:32:07 Ale chudák Cimrman ho unesl.
  Stačilo divákům říct,
 • 00:32:11 že je to jeho první studentský
  dramatický pokus.
 • 00:32:14 Mám na mysli veselý výstup
  pro školní akademie
 • 00:32:18 nazvaný Flaška a krabice.
 • 00:32:20 Myslím, že se shodneme na tom,
  že je to jedna z nejhorších věcí,
 • 00:32:25 kterou jsme spolu napsali.
 • 00:32:33 -Buďte zdráv, příteli.
  Jak se jmenujete?
 • 00:32:37 -Smil Flaška z Pardubic.
  A vy?
 • 00:32:39 -Beneš Krabice z Weitmile.
 • 00:32:42 -Podle vašeho jména soudím,
  že jste také spisovatel.
 • 00:32:46 -Ano, to jsem.
 • 00:32:47 -Pojďme si tykat,
  když jsme oba z jedné branže.
 • 00:32:51 Já jsem Flaška.
  -Těší mě, já jsem Krabice.
 • 00:32:54 -Posaď se, Krabice.
  Udělej si pohodlí.
 • 00:32:57 Sundej si víko.
  -Jo, víko.
 • 00:32:59 -A já, já se odšpuntuju.
 • 00:33:02 DĚLÁ ZVUKY ŠPUNTU
 • 00:33:06 SMÍCH
 • 00:33:16 -Tak ty jsi Flaško z Pardubic?
  A co doma?
 • 00:33:20 -Ale měli jsme teď
  radostnou událost.
 • 00:33:23 Žena porodila čtvrtou Flaštičku.
  -To je hezký.
 • 00:33:27 -A kolik ty máš Krabiček?
  -Žádnou, jako kněz mám celibát.
 • 00:33:31 -Možná, že to tak máš lepší.
  Děti kolikrát zlobí.
 • 00:33:34 -Celibát nezlobí.
  Ale taky to s ním není jednoduché.
 • 00:33:38 -To chápu, spíš v posteli sám
  bez Krabice.
 • 00:33:42 To já bez Flašky v posteli neusnu.
 • 00:33:51 -Moje noční přemítání se často
  stočí na těch 15 komedií,
 • 00:33:56 které máme na repertoáru.
 • 00:33:58 Vzpomínám si, jak dlouho nám
  vždycky trvalo, než jsme našli téma.
 • 00:34:02 Co bylo dnů, kdy psací stroj
  netrpělivě čekal,
 • 00:34:06 kdy už na válec navineme
  průklepáky a kopíráky
 • 00:34:10 a my pořád žvanili a žvanili.
  A to kvůli tobě, Láďo, nezlob se,
 • 00:34:15 protože tebe debatování bavilo,
  kdežto já bych už raději psal.
 • 00:34:21 Byli jsme jako architekt a zedník.
 • 00:34:24 Pan architekt pořád nebyl
  spokojen s projektem
 • 00:34:28 a zedník by už rád rozdělal maltu.
  K těm našim rozdílným povahám.
 • 00:34:34 Nemůžu ti tady nepřipomenout,
 • 00:34:36 cos mi jednou na naší
  společné chalupě řekl.
 • 00:34:40 Cituji: "Zdeňku, nezlob se,
 • 00:34:42 ale kdybych měl srovnat
  naše dva mozky,
 • 00:34:45 tak můj mi připadá jako computer,
  který rychle zpracovává informace
 • 00:34:51 a tvůj jako stodola,
  kde stojí žebřiňák.
 • 00:34:55 A když je tam potřeba dát
  jinej vůz,
 • 00:34:58 musí se s tím žebřiňákem vycouvat."
 • 00:35:02 No, Pánbůh to tvoje chvástání
  slyšel a příští den zařídil,
 • 00:35:08 žes nemohl nastartovat svůj
  italský automobil Fiat 600.
 • 00:35:13 Nezbylo ti, než požádat mě,
 • 00:35:16 abych tě svým českým vozem
  Škoda Spartak na laně roztáhl.
 • 00:35:21 Vyjeli jsme a asi po 100 metrech
  si dal Talián říct a naskočil.
 • 00:35:26 Když se ozvalo tvé zatroubení,
  zastavil jsem, abych lano odvázal,
 • 00:35:31 ale jaké bylo moje překvapení,
  když jsem slyšel,
 • 00:35:35 jak voláš: "Díky, Zdeňku!"
 • 00:35:37 A s očima na zpětném zrcátku
  se marně snažíš zacouvat k chalupě,
 • 00:35:42 abys naložil rodinu.
 • 00:35:44 Podél lana napnutého k prasknutí
  jsem k tobě tenkrát došel
 • 00:35:49 a vychutnal si tě.
 • 00:35:51 "Láďo, nezlob se, ale moje stodola
  mi říká, že computer se asi zasek."
 • 00:36:04 Byla to Hospoda Na mýtince,
 • 00:36:07 kterou jsme naše
  společné psaní zahájili.
 • 00:36:10 A shodli jsme se společně na tom,
 • 00:36:13 že to byla první správně napsaná
  cimrmanovská hra.
 • 00:36:16 Měla téma z doby vzducholodí
  a balónů, byla to opereta,
 • 00:36:20 žánr, který v té době kvetl
  a měla i naivní libreto,
 • 00:36:25 jaké mohl Cimrman s přimhouřením
  jednoho oka napsat.
 • 00:36:29 Zatímco první 3 hry
  našeho divadla Akt,
 • 00:36:32 Vyšetřování ztráty třídní knihy
  a Domácí zabíjačka
 • 00:36:36 byly hledáním stylu,
  tady jsme na to konečně kápli.
 • 00:36:40 Hospoda zůstává naší
  nejhranější komedií.
 • 00:36:44 Má asi 1200 repríz.
 • 00:36:48 Když ji hrajeme, občas mi vytane,
  jak jsme ji psali.
 • 00:36:51 Když jsme měli šťastný den, jak
  ti smích přeskakoval do fistulky
 • 00:36:56 a měl jsi v očích veselé slzy.
  Měl jsem rád ty okamžiky,
 • 00:37:00 kdy jsem zapochyboval,
 • 00:37:02 jestli to bude takhle fungovat
  i na diváky.
 • 00:37:05 A tys odpovídal: "Tady se poserou."
 • 00:37:16 -Saprmente, to je smůla.
 • 00:37:18 Ještě že jsem vyvázl
  se zdravou koží.
 • 00:37:22 Promiňte, prosím,
  jsem ještě v Čechách,
 • 00:37:25 anebo již v Polsku?
  Proszę pana, mluví pan popolsku?
 • 00:37:30 Nebo že bych?
 • 00:37:32 Sprechen Sie Deutsch,
  meine liebe freund.
 • 00:37:35 Nebo, že bych?
 • 00:37:38 MLUVÍ ČÍNSKY
 • 00:37:42 Promiňte, nepředstavil jsem se.
  Jsem hrabě Ferdinand von Zeppelin.
 • 00:37:47 Chápu vaše stanovisko.
 • 00:37:50 Sám nejsem přítelem oněch
  povrchních hospodských známostí.
 • 00:37:55 Dovolíte, abych si odkrvil nohy?
  Ovšem pochopte mou situaci.
 • 00:38:04 Z ničeho nic mi ušel plyn.
  Co teď? Sám si rady nevím.
 • 00:38:09 Nelamte si s tím hlavu.
  Máte jistě svých starostí dost.
 • 00:38:15 Hej, hola, hospodo!
 • 00:38:19 -No, no, to je spěchu.
  Mám jen dvě ruce a nejste tady sám.
 • 00:38:27 -Pardon.
  -Pán je zdejší?
 • 00:38:30 -Ale kdež, my vzduchoplavci
  nejsme vlastně nikde zdejší.
 • 00:38:35 Jsem hrabě Ferdinand von Zeppelin.
  -A co vás sem přivádí, Milosti?
 • 00:38:40 -Nehoda, ušel mně plyn.
  -A to je zlé.
 • 00:38:43 To si tu hezkých pár neděl
  posedíte.
 • 00:38:46 No, chybět vám tu nic nebude.
  Piva dost, platit máte jistě čím.
 • 00:38:51 -Ne, ne, to nepřipadá v úvahu.
  Musím okamžitě pokračovat v cestě.
 • 00:38:55 -Milosti, zle by vám tady nebylo,
 • 00:38:57 protože v sobotu já vždycky
  vydrhnu stůl,
 • 00:39:00 zbavím Ludvíka pavučin
  a poveselíme se.
 • 00:39:09 Ano, takhle nějak.
 • 00:39:13 -Nejsem proti zábavě.
 • 00:39:15 Ovšem v místě, kde nebylo žen,
  pobyl jsem nejvýš den.
 • 00:39:24 ZPÍVÁ
 • 00:39:32 -Vás, ženy jsem líbal rád,
 • 00:39:40 nevím proč lhát,
 • 00:39:45 kdo by se vás chtěl vzdát.
 • 00:39:51 Já jen vím, dál že smím,
 • 00:40:00 líbat vás a proto vás mám rád.
 • 00:40:22 -Myslím, že to byl Jan Werich,
  kdo řekl,
 • 00:40:25 že humor je vždycky pokrokový.
  Tím se dostávám k přemýšlení o tom,
 • 00:40:29 jestli náš seriál
  O zapomenutém Čechovi
 • 00:40:32 z přelomu 19. a 20. století
  měl politický rozměr.
 • 00:40:36 Samozřejmě, že měl.
  Žili jsme v nesvobodě,
 • 00:40:40 poroučeli nám a cenzurovali nás
  hlupáci.
 • 00:40:44 V publiku seděl pravidelně
  aspoň jeden fízl,
 • 00:40:48 a sledoval, jestli se držíme
  schváleného textu.
 • 00:40:52 Museli jsme opouštět
  jedno působiště za druhým.
 • 00:40:55 To by bylo, aby naše pocity
  a názory neprosákly do toho,
 • 00:41:00 co jsme psali.
 • 00:41:02 Když jsme hledali repliky
  pro děda Vševěda,
 • 00:41:05 byly to dementní plky papalášů,
  které jsme důvěrně znali.
 • 00:41:10 Tvoje Třídní kniha je o devótnosti,
  které se tehdy skvěle dařilo.
 • 00:41:14 Naše téma rakousko-uherského útisku
  nám umožňovalo vděčnou alegorii.
 • 00:41:20 Tvoje filozofické přednášky
  tolik připomínaly
 • 00:41:24 výuky marxismu-leninismu.
 • 00:41:26 Když jsme to potom zkusili
  adresovat napřímo
 • 00:41:30 a napsali Lijavec, kde tajný
  policista Pihrt hledá autora
 • 00:41:34 protistátních anekdot,
  estébáci se poznali
 • 00:41:38 a velmi rychle konali.
  V archivu STB byla na hru Lijavec
 • 00:41:42 založena složka
  pod krycím názvem SPRCHA.
 • 00:41:46 Složka SPRCHA končí těmito
  opatřeními:
 • 00:41:50 "Bude zamezeno dalším reprízám hry
  Lijavec, ve vydavatelství SUPRAPHON
 • 00:41:55 bude zamezeno vydání desky
  s touto hrou,
 • 00:41:59 bude zabráněno propagaci
  Divadla Járy Cimrmana
 • 00:42:03 Československou televizí
  a rozhlasem.
 • 00:42:06 Další činnost Z. Svěráka
  a L. Smoljaka
 • 00:42:09 budou sledovat tajní
  spolupracovníci Arzen a Kluzáček."
 • 00:42:14 Vypadá to, Láďo, že mě sledoval
  Arzen a tebe Kluzáček.
 • 00:42:29 -Tak jméno.
  -To jako moje jméno?
 • 00:42:33 -Nezdržujte to.
  -Formánek. -Celý! -Alois.
 • 00:42:40 -Bydliště? -Manětín.
  -Povolání? -Porodní dědek.
 • 00:42:47 -Neexistuje. Píšu porodní bába,
  v závorce muž.
 • 00:42:56 -Ale pane poručíku,
  proč najednou takhle?
 • 00:42:59 Já myslel jako takhle,
  čistě pro pobavení, ne?
 • 00:43:03 -Co bylo to druhý
  po ty Invalidovně?
 • 00:43:06 -Jo, aha, to už jste na tom
  jako já.
 • 00:43:09 Člověk něco pěknýho slyší,
  přijde domů hned se to musí zapsat.
 • 00:43:13 Ono se to zapomene tohleto, že jo?
  -Jak se jmenovala ta paní?
 • 00:43:18 -Thunová. -Bydliště?
  -To já nevím, na tom nezáleží.
 • 00:43:23 -Odmítá sdělit,
  kde Thunová bydlí.
 • 00:43:30 Jméno otce? -Václav.
  -Žije?
 • 00:43:34 -Jo, tatínek je zablať pánbůh
  naživu.
 • 00:43:38 -Zná anekdotu? -Jo, on si každej
  vtip rád poslechne,
 • 00:43:44 ale chudák už žádnej neudrží.
  -Matka?
 • 00:43:47 -Maminka, ta už je 12 let
  na pravdě Boží, jo, jo.
 • 00:43:53 -Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
  -Slyšela ji?
 • 00:43:57 Odnesla si ji chudinka
  s sebou do hrobu.
 • 00:44:01 -Načež ji odnesla do hrobu.
  Já to věděl, já to tušil.
 • 00:44:09 Je to někde tady.
  Tady se to někde líhne,
 • 00:44:13 ale já ho najdu mizeru
  jednoho mizernýho, ne že ne!
 • 00:44:25 Tak, co je to s náma,
  co je to s váma, chlapi?
 • 00:44:29 Nějak nám tu zamrzla zábava.
  Viď, Václave?
 • 00:44:34 Vlastně ne, to byl tatík,
  ty budeš Lojza. -Alois.
 • 00:44:38 Ale ta byla dobrá, ta byla dobrá,
  jak náš Fanouš jel do ty Prahy?
 • 00:44:44 A co ty, ty žádnou neznáš?
  -Ani ne.
 • 00:44:50 Já anekdoty neposlouchám,
  nevypravuji
 • 00:44:53 a ani se jim valně nesměji.
 • 00:44:56 -Já ti dám nevypravuji,
  se jim valně nesměji.
 • 00:45:00 Ta tě pěkně vzala
  ta Lojzova Chuchle.
 • 00:45:03 Ale ze mě nemusíš mít strach.
  Ani jsem si tě nenapsal.
 • 00:45:07 No, přestává pršet, musím jít,
  to víte, povinnost.
 • 00:45:12 Povinnost volá.
  Chichichi, povinnost volá.
 • 00:45:21 Paní správcová, sbohem.
  Pan inspektor, sbohem.
 • 00:45:26 Pan Formánek, na shledanou!
 • 00:45:39 -Ale je tu jedna záhada.
 • 00:45:41 Proč ty komedie vzniklé
  za takzvaného totáče,
 • 00:45:45 hrajeme bez jediné změny
  a se stejným ohlasem dodnes,
 • 00:45:49 kdy v hledišti sedí generace
  našich vnuků a vnuček
 • 00:45:53 a ještě mladší diváci,
  kteří se narodili do jiného času?
 • 00:45:57 Odpovídám si, že všechny ty shora
  uvedené tóny tam sice byly,
 • 00:46:02 ale zněly v podkresu.
 • 00:46:04 Základní melodií, která naše psaní
  nesla, byl humor, nikoliv satira.
 • 00:46:10 Humor je ta základní míza,
  která udržuje ty kusy při životě.
 • 00:46:14 Vzpomínáš si, Láďo, když jsem
  navrhl nějakou kravinu,
 • 00:46:18 za kterou jsem se skoro styděl
  a ptal jsem se, jestli to není blbý,
 • 00:46:23 tys zakroutil hlavou
  a konstatoval jsi: "Je to blbý,
 • 00:46:26 ale je to sranda."
 • 00:46:28 Tím to bylo schváleno
  jako nezpochybnitelná hodnota.
 • 00:46:38 -Smile, vydej soubojové meče.
 • 00:46:41 -Tak tady je meč
  pro pana přednostu.
 • 00:46:44 A tady je meč provinilcův.
 • 00:46:49 -Smile, víš jistě,
  že to nemá být obráceně?
 • 00:46:53 -Takhle to tu stojí.
 • 00:46:55 -Smile, ty zneužíváš toho,
  že špatně vidím
 • 00:46:58 a ty tvoje blechy nemůžu přečíst.
  -Ale nezneužívám!
 • 00:47:02 Takhle to tady je, podívej.
  -Tak dobře. Braň se!
 • 00:47:09 SMÍCH
 • 00:47:17 -Neutíkej pořád!
 • 00:47:28 -Přestávka!
 • 00:47:31 -Přestávka, to je smůla,
  a já chtěl zrovna zaútočit.
 • 00:47:36 -Když chvilku počkáte.
  Konec přestávky.
 • 00:47:42 -Braň se!
 • 00:47:54 -Já si musím přehmátnout.
 • 00:47:56 -Přestávka!
 • 00:48:00 -Zase přestávka. -Jo.
  -Já mám takovej pech.
 • 00:48:03 Přitom jsem byl zrovna...
  Viděl jsi to, jo? -Jo, jo.
 • 00:48:08 Konec přestávky.
 • 00:48:10 -Braň se!
  -Kterej mečiar tohle vymyslel?
 • 00:48:26 -Přestávka.
  -Smile, ty mi to děláš naschvál.
 • 00:48:32 -Nedělám, když přestávka,
  tak přestávka.
 • 00:48:35 -Už potřetí mohlo bejt po něm.
  -Jo.
 • 00:48:37 -Víte, že jsem docela rád,
  že mám tenhleten kratší.
 • 00:48:41 Člověk je takovej mrštnější.
  Líp se to ovládá.
 • 00:48:45 -Výměna mečů.
  -Jo, pojď!
 • 00:48:49 -Jak to, to nemyslíš vážně.
  -Je to tady v pravidlech.
 • 00:48:53 Po třetím kole výměna mečů.
 • 00:48:55 -Smile, já si opatřím
  cvikr na čtení.
 • 00:48:58 Slupka říkal, že už ho vynalezli.
  A pak si mě nepřej! -Jo.
 • 00:49:02 -Tak dobře, ale 4. kolo uděláme
  způsobem nedáš dostaneš.
 • 00:49:06 -Macka máš ty.
  -Macka mám já.
 • 00:49:08 -A co to je nedáš, dostaneš?
  -Ty si stoupni sem
 • 00:49:12 a já si stoupnu sem.
  Ty máš právo na jeden výpad.
 • 00:49:15 Když mě zasáhneš, je po boji.
 • 00:49:18 Když ne, budu mít to právo
  zase já. Do boje! -Braň se!
 • 00:49:23 -Jau!
  -Tak a je to.
 • 00:49:25 -Co je? Mne tu někdo zamk.
  -Konec souboje.
 • 00:49:28 -Jak to konec?
  Já jsem se ještě nerozbojoval.
 • 00:49:32 -Ale monent, moment!
  Pravidla nic takovýho neříkaj.
 • 00:49:35 Pozor!
  -Je takové pravidlo.
 • 00:49:37 Zaběhne-li kdokoliv při souboji
  do cely a někdo ho tam zamkne,
 • 00:49:42 znamená to, že souboj vzdává
  a dobrovolně nastupuje výkon trestu.
 • 00:49:46 -Moment, moment, žádný takový
  paragraf tady není.
 • 00:49:50 -Ne? Tak tam odedneška bude.
  Kdo je pro? Já!
 • 00:49:53 Je někdo proti? -Tady cela!
  -Nikdo!
 • 00:49:56 Zdržel se někdo hlasování?
  Není tomu tak. Děkuji vám.
 • 00:50:08 -Jestli si vzpomínáš, Láďo,
  jiné vysvětlení toho,
 • 00:50:12 proč ty staré texty fungují
  i v nových historických kulisách
 • 00:50:17 nám podala hned po sametové
  revoluci jedna americká novinářka.
 • 00:50:22 Svěřili jsme se jí s obavou,
  že v té euforii,
 • 00:50:26 kdy se místo hraní stávkovalo
  a místo smíchu se hrála hymna,
 • 00:50:31 že nám v tom opojení
  ze svobody nedošlo,
 • 00:50:34 že možná ztratíme diváky.
  To bylo v tom období,
 • 00:50:39 kdy lidé lačni zpráv
  seděli u televizorů
 • 00:50:42 a my jsme prvně zažili
  nevyprodaná představení.
 • 00:50:46 Řekli jsme to té
  Američance obrazně.
 • 00:50:49 Naše divadlo bylo
  jako světýlko ve tmě.
 • 00:50:52 Teď se najednou rozsvítilo.
 • 00:50:55 Pamatuji si, jak se ta zkušená
  dáma z nového světa usmála
 • 00:51:00 a řekla: "Co když se nerozsvítilo,
  což kdy je to jenom jiný druh tmy?"
 • 00:51:06 Nechápavě jsme se po sobě podívali,
  jak nás to zaskočilo.
 • 00:51:11 Pochopili jsme to až po čase,
 • 00:51:14 kdy nám demokracie ukázala
  i svou odvrácenou tvář.
 • 00:51:19 Diváci se k nám brzy vrátili
  jako do přístavu s poznáním,
 • 00:51:24 že i na širém moři svobody
  pluje lidská hloupost, faleš
 • 00:51:29 politický podvod, hrubost
  a obnažená česká malost.
 • 00:51:34 Poradit se s Cimrmanem jim přišlo
  jako dobrý nápad.
 • 00:51:47 -Pánové, hrozí nám smrt hladem.
 • 00:51:51 Přemýšlel jsem o tom celou noc
  a nevidím jiné východisko.
 • 00:51:56 Navrhuju sníst psy.
 • 00:52:03 -Promiň, Karle, ale říkals psy?
  -Psy.
 • 00:52:08 -Promiň, Karle, ale mi přeci...
  ...my přeci žádné psy...
 • 00:52:13 ...jo, aha, už rozumím.
  -Jaký psy?
 • 00:52:17 -Je to sice smutné,
 • 00:52:19 když člověk musí vztáhnout ruku
  na svého věrného přítele,
 • 00:52:23 ale asi opravdu nebude
  jiné východisko.
 • 00:52:26 -Bylo by dobré nesníst je
  všechny najednou.
 • 00:52:30 Je jíst jen po částech, aby zbytek
  spřežení byl schopen tahu.
 • 00:52:35 -Co to tady blábolíte?
  Vy máte snad vidiny, nebo co?
 • 00:52:39 Kde vidíte jaký psy?
  -Tak s tím nesouhlasím.
 • 00:52:43 Když utratit, tak najednou.
  A hned dřív, než zhubnou.
 • 00:52:50 -Už je to tady, zešíleli.
  Pánové, vzpamatujte se!
 • 00:52:54 My přece žádný psy nemáme.
 • 00:52:58 Vy jste původně chtěli vzít psy,
  ale já jsem vám to rozmluvil.
 • 00:53:03 -No vidíš, a teď to máš.
 • 00:53:05 ?-Vzpomeňte si, řekl jsem: "Vemte
  radši silnýho chlapa, jako jsem já.
 • 00:53:10 Ten sáně utáhne a ještě zastane
  jinou práci."
 • 00:53:13 A říkal jsem, že může taky
  naštípat dřevo.
 • 00:53:16 A taky, vzpomeňte si, jak jsem
  krásně rozštípal naše lyže.
 • 00:53:20 To bylo taky bohužel poslední lyže,
  které jsme měli.
 • 00:53:24 Teď už jsem vám vlastně dobrej
  jen k tomu tahu,
 • 00:53:27 ale táhnu pořád dobře,
  pořád jsem silnej.
 • 00:53:30 -No právě, já bych to neodkládal.
 • 00:53:33 -Jo, kdybychom ty psy měli,
  tak bych rozuměl tomu,
 • 00:53:36 že by se dali sníst.
  Já už psa jed, to není špatný maso.
 • 00:53:40 Jenomže, když máte místo psů mne?
  Náčelníku, cos to navrhoval?
 • 00:53:46 -Sníst psy.
  -I když je nemáme?
 • 00:53:50 -I když je nemáme.
 • 00:53:52 -Vy všichni, jak jste tady,
  vy tomu rozumíte?
 • 00:53:55 -Já celkem jo.
  -Jo, rozumíme.
 • 00:53:58 -Já teda ne!
  -Ono je to možná lepší, Varle.
 • 00:54:01 Tady pan lékárník ti dá nějaké
  silnější prášky, ty usneš...
 • 00:54:06 -Počkej, o spaní se teď nebudeme
  bavit, já spím dobře,
 • 00:54:10 ale mě teď něco napadlo,
  je to taková hloupost.
 • 00:54:14 Ale ono to vypadá...
  Můžu to říct?
 • 00:54:17 -Vypovídej se, Frištenský.
 • 00:54:20 -Když vy říkáte,
  že jako sníte psy,
 • 00:54:23 a žádné psy tady nejsou,
  jestli tím třeba nemyslíte...
 • 00:54:28 Neurazíte se?
  Ono to totiž vypadá,
 • 00:54:31 jako kdybyste chtěli snít mě,
  že jo? -No jo.
 • 00:54:36 -A nezlobíte se,
  že jsem to řek?
 • 00:54:39 -To víš, že ne, kdo by se na tebe
  zlobil v takové chvíli?
 • 00:54:44 -Ty, náčelníku, já myslím, že by
  teď byla vhodná chvíle poděkovat,
 • 00:54:49 celkově zhodnotit a tak. -No.
  -Jo, počkej!
 • 00:54:57 Milý kamaráde, drahý bratře,
  vážení pozůstalí,
 • 00:55:05 jménem celé naší české
  polární expedice ti chci poděkovat
 • 00:55:09 za tvou odvahu, za statečnost
  a za vytrvalost
 • 00:55:13 s jakou jsi to dotáh až sem.
 • 00:55:15 Byl jsi nám, Frišto,
  dobrým kamarádem.
 • 00:55:18 Všichni, kdo jsme tě znali
  i po stránce osobní, tak pracovní.
 • 00:55:23 Já když si třeba vzpomenu,
 • 00:55:25 jak jsi tenkrát v chudobinci
  natřel tu pumpu.
 • 00:55:29 Já už nemůžu,
  vemte to někdo za mě.
 • 00:55:32 -Já bych třeba řekl...
  -Ty ne!-Co? -Ty ne!
 • 00:55:36 Vojtěchu, vem to za něj.
  -Já bych třeba řek tolik.
 • 00:55:40 Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem,
  ale i dobrým manželem, otce,
 • 00:55:45 strýcem a tchánem.
  Nikdy na tebe nezapomeneme.
 • 00:55:51 Zůstaneš dlouho v nás.
  -To je blbý. -Já vím.
 • 00:55:55 Tedy, tedy alespoň po nějaký čas.
  -Já nevím, kamarádi.
 • 00:56:01 Já myslím, že na tyhle řeči
  je ještě dost času.
 • 00:56:05 Podívejte, ještě na tom pólu
  nejsme, nechte to, až tam budem.
 • 00:56:09 Zatím jsem byl dobrej,
  ale ještě se můžu zkazit.
 • 00:56:13 -Tak toho se neboj, Varle!
 • 00:56:15 Tady na chladném severu,
  tady se nic nezkazí.
 • 00:56:19 -Ale stejně, jaký my Češi jsme?
 • 00:56:21 Doma to se pereme, hádáme,
  zkrátka nežereme se.
 • 00:56:24 Tady bychom se samou láskou snědli.
 • 00:56:35 -Vzpomínám si, kamaráde,
 • 00:56:38 na co jsme se při práci na každé
  nové hře nejvíc těšili
 • 00:56:42 a čeho jsem se zároveň nejvíc báli?
  Nebyla to premiéra,
 • 00:56:46 ale první přečtení nového textu
  klukům z našeho divadla.
 • 00:56:51 To byla naše hodina pravdy.
 • 00:56:54 Protože budou-li se smát ti,
  kteří znají naše fígle,
 • 00:56:58 jako nikdo jiný, znamená to,
  že je to dobré a že se neopakujeme.
 • 00:57:04 Jediná komedie, která při čtení
  propadla, byl Cimrman v říši hudby.
 • 00:57:10 A dneska už víme proč?
  Ještě neměla hudbu.
 • 00:57:14 Naše naivní libreto teprve čekalo
  na Jana Klusáka,
 • 00:57:19 aby ho posvětil svou geniální
  zlodějskou kompozicí.
 • 00:57:25 ZPÍVÁ
 • 00:57:40 -Chytré hlavičky, zlaté ručičky,
 • 00:57:49 to jsou čeští,
  to jsou čeští inžen, inženýři.
 • 00:57:58 VŠICHNI
  -Chytré hlavičky, zlaté ručičky,
 • 00:58:06 to jsou čeští,
  to jsou čeští inžen, inženýři.
 • 00:58:15 -České matičky, šrouby, hřebíčky,
  slávu české práce šíří.
 • 00:58:30 VŠICHNI
 • 00:58:32 -České matičky, šrouby, hřebíčky,
  slávu české práce šíří.
 • 00:58:55 -Jdu například New Yorkem,
  lidi padají tam horkem,
 • 00:59:04 mně to nedá žádnou práci,
  zařídit jim ventilaci.
 • 00:59:14 Jdu například Reykjavikem,
  chvět se zimou je tam zvykem,
 • 00:59:24 mně to nedá žádnou práci,
  postavím kamna nasýpací.
 • 00:59:34 VŠICHNI
  -Chytré hlavičky, zlaté ručičky,
 • 00:59:42 to jsou čeští,
  to jsou čeští inžen, inženýři.
 • 00:59:52 České matičky, šrouby, hřebíčky,
  slávu české práce šíří.
 • 01:00:18 -Na otázku, která Cimrmanova hra
  je nejlepší,
 • 01:00:21 jsme dlouho odpovídali
  Dobytí severního pólu až do chvíle,
 • 01:00:26 kdy jsme přivedli na scénu Záskok.
 • 01:00:30 Doba kočovných hereckých
  společností,
 • 01:00:33 to bylo téma,
  kdy už si ho konečně všimneme.
 • 01:00:37 Tobě tenkrát nebylo nejlíp
  ani po duši a ani po těle.
 • 01:00:42 Poprvé jsem měl o tebe strach,
  ale zdá se, že čas psaní
 • 01:00:48 a společné výroby humoru,
  byl pro tebe časem úlevným.
 • 01:00:53 -Tudy, mistře, račte dál.
  -Tady! Dobrý den.
 • 01:00:57 -Dobrý den, mistře!
 • 01:01:06 -No, tady už jsem myslím hrááál.
  Kolik to má míst? -120.
 • 01:01:14 -Bude to prodaný?
  -Našlapáno, mistře!
 • 01:01:17 -Ale tééé lípy se nevzdááám.
  Mňmň...
 • 01:01:21 Máňa mí, Máňa mí.
 • 01:01:23 Ono to tak v prázdnem sále
  to tak nezní,
 • 01:01:27 ale až přijdou lidé,
  bude to úplně jinačí.
 • 01:01:30 Mimochodem, kolegové,
  všimli jste si,
 • 01:01:32 jak si kam který lidé sedají?
  Ne?
 • 01:01:35 Tak první řada uprostřed
  místní honorace, to je jasný.
 • 01:01:39 Ale tady vlevo, to je zajímavá věc,
  tady vždycky seděj blbci.
 • 01:01:46 Uvidíte večer.
 • 01:01:48 Já nevím, proč se stahujou
  vždycky do těhletěch míst?
 • 01:01:53 Co to dáváme? Říkal tady kolega,
  že nějakou novotu, že? -Ano.
 • 01:01:57 -Mistře, toto je náš principál.
  -Je to moje vlastní hra, mistře!
 • 01:02:02 -Ano? Tak to je veliká,
  veliká chyba.
 • 01:02:05 Podívejte, proč psát nové hry,
 • 01:02:07 když lidi chtěj stejně staré
  a osvědčené.
 • 01:02:10 Co byste říkali Maryše?
  Maryša, jed v kafi, to je drámo.
 • 01:02:15 -Na Maryšu je nás málo, mistře.
  -Málo? Nebo Lucerna.
 • 01:02:19 To se teď taky moc líbí.
  Ovšem kněžna nesmí bejt těžká.
 • 01:02:23 Já jsem jednou přenášel
  tu Musilovou-Vébrovou.
 • 01:02:28 Znáte Musilovou-Vébrovou?
  Ne? Ona je jak dvě.
 • 01:02:32 Musilová, Vébrová.
  Teď to neste přes ten močááál.
 • 01:02:37 -Mistře, vy jste ale souhlasil,
  že zaskočíte v té naší novince.
 • 01:02:42 -Nebo my teď dáváme
  jednoho Ostrovského.
 • 01:02:45 To vám je taky věc.
  Už ta jména.
 • 01:02:48 Pan Kratěvna Praskovna.
 • 01:02:51 Nebo Lazar Jelizarič Podkanljuzin,
  To má člověk co dělat,
 • 01:02:55 aby si zapamatoval,
  jenom jak se jmenuje. Chachacha!
 • 01:03:02 -Chachach!
 • 01:03:06 -Jozífku, seznámil jsi mistra
  zhruba s dějem. ?Ano.
 • 01:03:11 Celou cestu jsem to vyprávěl.
  -Nebo počkejte.
 • 01:03:14 Sisoj Psojč Ryspoloženskij
  pomlčka potápěč.
 • 01:03:19 To celý je jeden hubenej chlap.
  -Sisoj Psojč Ryspoloženskij.
 • 01:03:24 -Drž hubu!
 • 01:03:27 -Mistře!
 • 01:03:30 -Heleďte, to neodstraníte,
  to je díra.
 • 01:03:34 -Tak mistře...
 • 01:03:43 Abyste se seznámil s figurama.
  Tak předně Vavroch.
 • 01:03:48 -To jsem se chtěl zeptat,
  kdopak dělá toho Vavrocha?
 • 01:03:51 -VY mistře, celou cestu
  jsem vám to říkal. -Já Vavroch.
 • 01:03:56 -Já myslím, že to je váš obor,
  charakter, ne?
 • 01:03:59 -Všechno je můj obor.
 • 01:04:01 -Tohle je vaše dítě,
  ovšem nevlastní.
 • 01:04:04 -Kdo napovídá?
  -Napovídá já.
 • 01:04:06 A tohle je doktor Vypich,
  rodinný přítel.
 • 01:04:09 A támhle Jozífek ten hraje Bártu.
  To je podruh na vašem statku.
 • 01:04:14 Tedy ten váš statek
  vlastně ještě není váš.
 • 01:04:17 -A kde budete?
  -Budu napovídat z této strany.
 • 01:04:20 A tohle pozor, to je důstojník,
  který soupeří s Bártou o Vlastu.
 • 01:04:24 -A uslyším vás?
  Zkuste mi něco hodit,
 • 01:04:27 protože suflér to je pro mě
  v takových situacích grunt.
 • 01:04:33 -V Českých Budějovicích
  by chtěl žít každý.
 • 01:04:37 -Co že?
 • 01:04:39 -V Českých Budějovicích
  by chtěl žít každý.
 • 01:04:44 -To jsem blázen teda.
  Zkuste to z druhé strany.
 • 01:04:49 Já jinak chytám velice dobře.
 • 01:04:52 -V Českých Budějovicích
  by chtěl žít každý.
 • 01:04:56 -Že v Českých Budějovicích
  by chtěl žít každý?
 • 01:04:59 -Ano.
  -Co to je za blbost?
 • 01:05:02 Byl jste někdy v Budějovicích?
  -Byl.
 • 01:05:05 Ale to je replika, mistře,
  kterou jsem namátkou vybral.
 • 01:05:09 -To já jsem slyšel už dobře
  támhle odsud, víte?
 • 01:05:13 Ale nechtělo se mi věřit,
  že byste vybral takovej nesmysl.
 • 01:05:17 Panstvo, na Budějovice já mám
  ty nejhorší vzpomínky.
 • 01:05:20 Bude po tom večeře, doufám.
  -Ano, bude.
 • 01:05:23 Po představení bude slavnostní
  večeře. Starosta města to pořádá.
 • 01:05:28 -Pak mi připomeň, kolego,
  abych vyprávěl o těch Budějovicích.
 • 01:05:32 Ale radši až po jídle.
 • 01:05:34 Heleďte, já to slyším prakticky
  z obou stran stejně.
 • 01:05:37 Házejte mi to z této strany, ano?
 • 01:05:40 A tady, kolego, si zvykej na to,
  že tady nebudeš, ano?
 • 01:05:43 Sem mi, prosím vás, nikdo nelezte,
  tohle bude můj flek,
 • 01:05:47 tady já budu skoro furt.
  Mimochodem kdy přijdou?
 • 01:05:51 -A kdo jako, mistře? -No, dámy?
  -A které dámy myslíte?
 • 01:05:56 -No, dámskou část ansáblu.
  -Jo?
 • 01:05:59 -Tak v té mé hře
  jsou jen dvě dámské role.
 • 01:06:02 -Stačí. -Panímámu bohužel nemáme,
  ale bez ní se hra obejde.
 • 01:06:06 A vaší nevlastní dceru Vlastu,
  jak jsem říkal, hraje tady Čeněk.
 • 01:06:11 -Aha!
  -Já jsem Čeněk a hraju Vlastu.
 • 01:06:14 -Nakonec proč ne, když si oholí
  knír, něco na hlavu, proč ne?
 • 01:06:18 -Ne, ne, v žádném případě
  se neholím kvůli jedné pitomé roli.
 • 01:06:23 Notabene, když s divadlem končím.
 • 01:06:25 -Vy končíte s divadlem, mladý muži?
  A co to?
 • 01:06:28 -To máte tak, mistře,
  Čeněk s námi hraje už 5. rokem.
 • 01:06:32 Celou tu dobu si lámeme hlavu,
 • 01:06:34 proč on nemá v žádné roli
  na jevišti úspěch?
 • 01:06:37 Teprve minulý týden jsme na to
  konečně kápli.
 • 01:06:40 Čeněk nemá talent.
 • 01:06:42 -Ale prosím vás, trochu hereckýho
  talentu má přece každý.
 • 01:06:47 Pojďte chlapče, zkusíme něco.
 • 01:06:49 Talent já poznám po dvou,
  třech slovech.
 • 01:06:52 Nebojte se ničeho, pojďte.
 • 01:06:54 Zkuste si se mnou třeba:
  tak kampaaak, Kuzmo Kzmičiii?
 • 01:06:58 -Tak kampaaak, Kuzmo Kuzmičiii?
  -No nemá talent.
 • 01:07:07 Čeňku, Kuzma je přece támhle!
 • 01:07:20 A tuten večer musí
  ještě s námi hrát?
 • 01:07:23 -Bohužel.
 • 01:07:25 -Heleďte se, ten konec hry se vám
  vyloženě poved.
 • 01:07:28 Umím už ho zpaměti.
 • 01:07:31 Viděl bych to, jestli dovolíte,
  asi takhle.
 • 01:07:34 Tak končí naše komedie,
  zlo prohrává a dobro žije.
 • 01:07:38 Vám, paní vidím,
  se slza v oku blyští,
 • 01:07:42 že chodí to tak pouze na jevišti.
 • 01:07:45 V životě našem to opáčně bývá,
  tam chudák úpí, vrch má duše křivá.
 • 01:07:52 Ale říkám na každičké štaci,
  svět bude lepší, dáme-li si práci.
 • 01:07:59 Je marné vzlykat,
  modliti se Zdrávas,
 • 01:08:02 vše záleží jen na vás,
 • 01:08:05 na nás,
 • 01:08:09 a hlavně teda na vás.
 • 01:08:27 Tak jsme se, milý Láďo,
 • 01:08:29 pokusili bilancovat půlstoletí
  s Cimrmanem bez tebe.
 • 01:08:34 Informovat tě, jak nám to jde.
  Co říci závěrem,
 • 01:08:38 aby to byla taková pěkná tečka
  za tím naším případem?
 • 01:08:43 SMOLJAK: Pročpak nevstaneš, Zdeňku,
  když tě volám, co?
 • 01:08:47 No tak, vyskoč, Zdeňku!
 • 01:08:49 -Promiň, Láďo, já nevěděl,
  že mě voláš.
 • 01:08:53 SMOLJASK: A co takhle
  dát si slivovici?
 • 01:08:56 -Počkej, vy tam nahoře pijete?
  SMOLJAK: To já dělám i jiný věci.
 • 01:09:01 -Jaký:
  SMOLJAK: Výlety s překvapením,
 • 01:09:05 bojové hry, a tak.
  -Takže se tam nahoře nenudíš.
 • 01:09:09 Je tam dobrá parta.
  SMOLJAK: Ano, to je přesné.
 • 01:09:13 -Poslyš, Láďo, když jsme takhle
  ve spojení,
 • 01:09:17 ty ses pořád zajímal o politiku.
 • 01:09:19 My teď budeme mít přímou volbu
  nového prezidenta.
 • 01:09:23 My teď volíme přímo, víš?
 • 01:09:26 SMOLJAK: ZPÍVÁ
  To je směšné, chachacha,
 • 01:09:31 to je směšné, chachacha!
  Odpusťte mi, chachacha,
 • 01:09:34 že se směju, achachacha chachacha.
 • 01:09:37 -Je to směšné,
  ale má to tragické následky.
 • 01:09:51 Představ si, že náš prezident
  chce zůstat na Hradě dalších 5 let.
 • 01:09:56 SMOLJAK: Ty ho nemáš rád?
  -No tak...
 • 01:09:59 On nemá rád pražské kavárny.
  Ani jednu, představ si to.
 • 01:10:06 SMOLJAK: Tak to vám teda nezávidím.
 • 01:10:10 -Koho bys, Láďo, teda doporučoval?
  SMOLJAK: Já myslím,
 • 01:10:15 že bychom měli zvolit
  někoho z Poděbrad.
 • 01:10:21 -Jako kohokoliv z Poděbrad?
 • 01:10:24 SMOLJAK: V každém případě
  by to měla být žena.
 • 01:10:28 -Aha, čili, kterákoliv žena
  z Poděbrad?
 • 01:10:31 SMOLJAK: Nevyměníme-li vrchního
  velitele, budeme tady jenom hnít.
 • 01:10:36 Tak, Láďo, děkujeme ti za radu.
  A ne jenom za radu.
 • 01:10:40 Děkujeme ti za všechno.
 • 01:10:51 -Bratři, to je válka.
 • 01:10:53 Takový nával jste ještě
  u nebeské brány neviděli.
 • 01:10:56 A navíc ty zmatky s českými vojáky.
 • 01:10:59 Svatý Petr prý nemá jasné
  instrukce, koho do nebe pustit.
 • 01:11:02 -Koho pustit do nebe?
  No, přece všechny.
 • 01:11:05 Vždyť všichni ti chlapci si to
  peklo užili už v té hrozné válce.
 • 01:11:10 -Ano, ano, vidíte, prostá žena
 • 01:11:12 a má více rozumu
  než polní maršálek.
 • 01:11:15 Mirku, vyřiď Petrovi ať všechny
  vojáky bez rozdílu uniforem
 • 01:11:20 pouští do nebe.
  -Vyřídím.
 • 01:11:22 Do nebe všichni
  bez rozdílu uniforem! Nazdar!
 • 01:11:25 -Zdar. ?No nazdar.
  -Vážení pánové, milá babi.
 • 01:11:31 Podle mého soudu je tahle válka
  příležitostí,
 • 01:11:35 aby náš národ naplnil
  svůj dávný sen
 • 01:11:38 obnovit samostatné
  České království.
 • 01:11:41 -Ano, ano, souhlasím.
  Bratři, já jsem tu, myslím, jediný,
 • 01:11:47 kdo samostatné České království
  osobně pamatuje.
 • 01:11:51 Za jeho obnovu
  bych dal ruku do ohně.
 • 01:11:57 Tak do ohně přímo ne!
 • 01:11:59 Ale pro tu myšlenku
  já opravdu planu.
 • 01:12:04 Panebože, copak nemáme nějaké
  nehořlavé úsloví?
 • 01:12:08 -A tu myšlenku bychom my tady shora
  měli podpořit i s rizikem,
 • 01:12:13 že budeme muset samostatně čelit
  rozpínavosti německé, i Ruské říše.
 • 01:12:19 -Ubránili jsme se celému světu.
  Kdo za pravdu hoří...
 • 01:12:25 Jako bych nic neřek.
 • 01:12:29 -Ano, samostatné České království,
  správná myšlenka,
 • 01:12:33 ale kdo by měl být českým králem?
  -Já myslím,
 • 01:12:37 že bychom měli zvolit
  někoho z Poděbrad.
 • 01:12:43 -Myslíš jako kohokoliv z Poděbrad?
  -Ano, to už se jednou osvědčilo.
 • 01:12:48 -Tak to by byl jeden návrh,
  má někdo další?
 • 01:12:55 -Co ten Cimrman, to je prej hlava.
  -To je dobrej nápad.
 • 01:12:59 Slyšel jsem,
  že ten rozumí úplně všemu.
 • 01:13:03 Ale myslím, že toho bychom si
  měli šetřit na jiné úkoly.
 • 01:13:08 Ať žije někde na venkově,
  píše paměti.
 • 01:13:11 Tím prospěje národu víc,
  než když bude sedět na Hradě.
 • 01:13:19 -Já bych o jednom věděl
  a zasloužil by si to,
 • 01:13:23 protože on ten protirakouský
  odboj vede.
 • 01:13:26 -A má pro tu královskou roli
  předpoklady? Je urostlý? -Je.
 • 01:13:31 -Je vzdělaný?
  -Je to univerzitní profesor.
 • 01:13:34 -Smýšlí národně?
  -Miluje národní písně.
 • 01:13:37 Nejraději má Ach synku, synku.
  -A umí jezdit na koni?-Dokonale.
 • 01:13:43 A jak mu to sluší.
  -A z jakého je rodu?
 • 01:13:46 -Je to syn prostého kočího
  Josefa Masáryka.
 • 01:13:49 -On je Slovák?!
  -Moravský Slovák.
 • 01:13:53 Ale jeho jméno můžeme počeštit.
  Byl by to král Tomáš Garik Masařík.
 • 01:14:00 -A to on bude mít rád nejen koně,
  ale i pejsky.
 • 01:14:06 Když se jmenuje Tomáš Harik.
  -G! No!
 • 01:14:13 -Má ještě někdo nějaký
  další návrh?
 • 01:14:16 Pokud ne, dám hlasovat.
  Kdo je pro kohokoliv z Poděbrad?
 • 01:14:21 Jeden.
  Kdo je pro Cimrmana? Dva.
 • 01:14:27 Kdo je pro Masaříka? Tři.
 • 01:14:31 Čili o pouhý jeden hlas
  zvítězil nad Cimrmanem
 • 01:14:35 Tomáš Harik Masařík.
 • 01:14:39 Jene Ámosi, rozděl úlohy,
  sdělíme to bezodkladně národu.
 • 01:14:44 -A kníže, jak mu to sdělíme?
  -Normálně, zjevením.
 • 01:14:51 -Zjevením, jak se to dělá?
  Já jsem se ještě nikdy nezjevil.
 • 01:14:56 -Tak to jsem se taky
  chtěla zeptat.
 • 01:14:59 -Tak pro ty, co se ještě nikdy
  nezjevili.
 • 01:15:02 Zjevujeme se osobám spícím.
  Do snů jim vstupujeme o půlnoci,
 • 01:15:06 šetrně, nestrašíme je,
  každý si s sebou vezme ty věci,
 • 01:15:10 na které jsou lidé zvyklí.
 • 01:15:13 Kníže se zjevuje na koni
  s kopím v ruce.
 • 01:15:16 Já s kalichem a s biblí.
  -A já?
 • 01:15:19 -Ty se zjevovat nemůžeš,
  ty jsi pohan.
 • 01:15:22 A ty bratře, Karle, ty by ses měl
  zjevit s perem v ruce
 • 01:15:27 a s tou trnovou korunou na hlavě.
  -Je mi malá.
 • 01:15:31 -Ale na tu chvíli,
  na tu chvíli to vydržíš.
 • 01:15:34 Zjevíš se novinářům,
  aby se to rychle rozneslo.
 • 01:15:38 -A já bych se mohla zjevit ženám.
  To by se to rozneslo okamžitě.
 • 01:15:45 -A já, já bych se mohl konečně
  zjevit národu se svatozáří.
 • 01:15:51 -Mistře Jene, slušela by ti.
  Zasloužil by sis ji.
 • 01:15:54 Ale všechno má svůj čas.
  Pusť, pusť!
 • 01:15:58 Ty se zjevíš Čechům,
  jak jsou na tebe zvyklí.
 • 01:16:01 -Ale jak?
  -V plamenech.
 • 01:16:05 A ty bratře Tyrši,
  ty se spustíš z nebe na kruzích.
 • 01:16:09 -Provedu!
 • 01:16:11 -A teď bratře Tyrši, zakončeme
  slavnostně naše zasedání.
 • 01:16:15 -Naše barva?
  VŠICHNI Červená a bílá.
 • 01:16:18 -Naše heslo?
  VŠICHNI Poctivost a síla.
 • 01:16:21 -Bratři a sestro, na značky!
 • 01:16:25 ZPÍVAJÍ VŠICHNI
 • 01:16:28 -Ach, synku synku,
  doma-li jsi?
 • 01:16:37 Ach, synku synku, doma-li jsi?
  Tatíček se ptá oral-li jsi,
 • 01:16:51 tatíček se ptá oral-li jsi.
 • 01:17:02 Titulky: Méhešová Iva,
  ČT 2016

Související