iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 9. 2017
13:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

1 hlas
13553
zhlédnutí

Bajkovník

Příběhy z lístků bajkovníku čte Pavla Gajdošíková

9 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Bajkovník

 • 00:00:01 ZPĚV
 • 00:00:02 -Tou pěšinou kráčej,
 • 00:00:05 k moudru dávných knih,
 • 00:00:08 tam za houštím vrána
 • 00:00:11 hlídá BAJKOVNÍK.
 • 00:00:13 KRÁ, KRÁ
 • 00:00:14 ZPĚV
 • 00:00:15 Jeho vzácné lístky
 • 00:00:18 hází do trávy.
 • 00:00:20 -Zvedni je a zjistíš
 • 00:00:23 o čem vypráví.
 • 00:00:24 -No tak, vráno, ukaž se,
 • 00:00:28 my víme, že tu jsi!
 • 00:00:32 -Nazdar!
 • 00:00:34 -Zdar, zdar, zdar!
 • 00:00:36 Tak vráno, který lístek z BAJKOVNÍKU
  nám dneska utrhneš?
 • 00:00:41 Už máš vybráno?
 • 00:00:43 Máš, tak.
 • 00:00:45 Tak můžeme začít.
 • 00:00:47 Hodná vrána, hodná.
 • 00:00:49 A dochvilná.
 • 00:00:50 Trošku.
 • 00:00:53 Jednou uviděl mladý lišák
  na louce koně,
 • 00:00:57 poprvé ve svém životě.
 • 00:01:00 Podivil se,
  jak ohromné a krásné zvíře to je,
 • 00:01:03 a honem to běžel povědět
  svému příteli, mladému vlčeti.
 • 00:01:08 -No krrása!
 • 00:01:10 -Oba se vydali ven z lesa,
  aby si to neznámé zvíře prohlédli.
 • 00:01:15 Pasoucí se kůň je sice zahlédl,
  ale vůbec si jich nevšímal.
 • 00:01:20 Nějaký vlčák nebo lišáček
  ho nemohou rozházet,
 • 00:01:24 nemají bič, tak co.
 • 00:01:27 Klidně se pásl dál.
 • 00:01:29 Ti dva si po chvíli dodali odvahy
  a přišli blíž.
 • 00:01:33 Lišák neznámé zvíře oslovil:
 • 00:01:36 "Vzácný pane,
  rádi bychom znali vaše jméno.
 • 00:01:41 -Rádi?
 • 00:01:43 -Je jistě stejně ušlechtilé,
  jako vaše hlava,
 • 00:01:47 oko, břicho, nohy..."
 • 00:01:52 A lišák chválil a pochleboval,
  až se mu od huby prášilo.
 • 00:01:58 VRÁNA SMĚŠNĚ
  -Prášilo.
 • 00:02:00 -Kůň si pomyslel:
 • 00:02:02 Nu, z vás dvou strach nemám,
 • 00:02:05 jen když si nepozvete
  na pomoc kamarády.
 • 00:02:09 Nahlas odpověděl:
 • 00:02:11 "Jsem poctěn vaším zájmem, vážení.
 • 00:02:15 Mé jméno se snadno dovíte.
 • 00:02:18 Švec, který mi naposled
  opravoval podpatky,
 • 00:02:21 si je napsal na podrážku.
 • 00:02:24 Přečtěte si je!"
 • 00:02:26 A ohnul jednu zadní nohu.
 • 00:02:29 -Podrážka?
 • 00:02:31 -Lišák cosi tušil
  a raději se omluvil:
 • 00:02:36 "Já, vzácný pane,
  číst neumím,
 • 00:02:39 ale můj přítel vlk je písma znalý,
  ten si to rád přečte
 • 00:02:44 a vaše jméno mi pak sdělí."
 • 00:02:48 A klidil se z dosahu
  koňského kopyta.
 • 00:02:52 Vlk se chtěl pochlubit
  svými znalostmi,
 • 00:02:55 přistoupil zezadu ke koni
 • 00:02:57 a náhle dostal do čela takovou ránu,
  že to jen zachrastilo.
 • 00:03:03 -Rána!
 • 00:03:04 -Padl jak podťatý
  a kůň odklusal.
 • 00:03:09 Lišáček se jal křísit
  bezduchého vlka,
 • 00:03:12 a když se mu to podařilo,
  konejšil ho:
 • 00:03:15 "Nic si z toho nedělej, příteli,
 • 00:03:17 teď budeš nejslavnější
  mezi všemi vlky,
 • 00:03:21 máš na čele nápis!"
 • 00:03:23 "Jaký nápis, prosím tě,"
  blekotal skoro ještě v mrákotách vlk.
 • 00:03:29 -Mrákoty!
 • 00:03:31 -"No, to vzácné zvíře
  ti tam napsalo,
 • 00:03:35 že chytrý se má neznámému
  raději vyhnout.
 • 00:03:40 Tak už nenaříkej a pojď!"
 • 00:03:44 -Pravda!
 • 00:03:57 -Myslím, že po takové šupě
  si to vlk bude navždycky pamatovat,
 • 00:04:02 co myslíš, vráno?
 • 00:04:04 Jo ty máš další bajku.
 • 00:04:06 A ta se jmenuje Pes a kus masa.
 • 00:04:10 Jedna paní koupila
  na trhu kus masa
 • 00:04:14 a dala je navrch
  do přeplněné tašky.
 • 00:04:16 Nedávala pozor
  a maso jí vypadlo na zem.
 • 00:04:20 Uviděl to pes.
 • 00:04:21 Maso mu zavonělo tak silně,
  že neodolal,
 • 00:04:24 popadl je do zubů
  a pelášil pryč.
 • 00:04:27 -Pryč!
 • 00:04:28 -Tušil, že se nesmí zastavit,
  aby ho paní nedohonila
 • 00:04:32 a nevyčinila mu za krádež.
 • 00:04:34 -Krádež!
 • 00:04:36 -Proto uháněl daleko za město.
 • 00:04:38 Byl tam potok
  a přes něj jen úzká lávka.
 • 00:04:42 Pes si řekl:
 • 00:04:44 "Přeběhnu a na druhém břehu
  se konečně najím!"
 • 00:04:49 Jak běžel přes lávku,
  podíval se dolů na vodu.
 • 00:04:53 A hele, tam ve vodě
  je taky nějaký pes
 • 00:04:57 a má taky kus masa v zubech!
 • 00:05:00 No tohle!
 • 00:05:01 Vyštěkl na něj:
 • 00:05:02 "Hej, ty tam!
 • 00:05:04 Dáš mi to maso dobrovolně,
  nebo si ho mám vzít?"
 • 00:05:07 -Dobrovolně!?
 • 00:05:08 -Měl sice na oběd dost,
  ale zachtělo se mu mít ještě víc.
 • 00:05:14 Jenomže jakmile otevřel tlamu,
 • 00:05:17 vypadl mu ten jeho kus masa
 • 00:05:20 a šplouch!
 • 00:05:21 Už byl ve vodě
  a proud ho odnášel.
 • 00:05:24 Než se vzpamatoval,
  bylo maso pryč,
 • 00:05:27 a ani ten pes dole
  už žádné maso neměl,
 • 00:05:31 jen prázdnou tlamu
  a hladové zuby, jako on.
 • 00:05:35 -Prázdnou, proud, pryč!
 • 00:05:39 -Přesně tak!
 • 00:05:41 Inu, kdo se nespokojí s málem,
  nic většího si nezaslouží.
 • 00:06:00 Komu nestačí málo
  a chtěl by pořád víc a víc
 • 00:06:03 a ještě víc,
 • 00:06:05 tomu opravdu nakonec nezbyde
  vůbec nic
 • 00:06:08 -Opravdu?
 • 00:06:10 -Ale to neznamená,
  že bychom tě nemohli poprosit
 • 00:06:13 ještě o jednu bajku, viď, vráno?
 • 00:06:16 Že jo, děti, že chcete taky bajku?
 • 00:06:18 Děkuji, vráno!
 • 00:06:19 -Ráda, ráda!
 • 00:06:21 -Tahle je o havranovi.
 • 00:06:24 Přihlouplému havranovi
  se nelíbilo jeho smutně černé peří
 • 00:06:28 a zatoužil vyrovnat se
  nádherně barevným pávům.
 • 00:06:32 I zaletěl do zámecké zahrady,
  kde žilo hejno překrásných pávů,
 • 00:06:36 a dával pozor, až některému vypadne
  z ocasu aspoň jedno brko.
 • 00:06:42 I pávům totiž jejich nádhera
  občas pelichá.
 • 00:06:47 Každé to péro s pavím okem
  na konci
 • 00:06:50 havran ihned sebral
  a odletěl s ním do skály,
 • 00:06:54 do své tajné skrýše.
 • 00:06:56 -Krása, prťka havran!
 • 00:06:58 -Časem nashromáždil
  pavích per dostatek.
 • 00:07:02 Jednou si je vpletl
  do vlastního ocasu
 • 00:07:05 a získal nádhernou barevnou ozdobu.
 • 00:07:08 Moc se mu to líbilo.
 • 00:07:10 S cizím ocasem se mu sice
  hůře létalo,
 • 00:07:13 ale přec jen doletěl
  do zámecké zahrady mezi pávy,
 • 00:07:16 neboť teď patřil,
  alespoň si to myslel,
 • 00:07:19 do lepší společnosti.
 • 00:07:22 Jenomže pávi ho mezi sebe nepřijali,
 • 00:07:25 ať si svůj umělý ocas
  natřásal sebevíc.
 • 00:07:28 Posmívali se mu, pošklebovali,
  dělali si z něj legraci
 • 00:07:32 a nakonec ho svými zobany
  zle pocuchali
 • 00:07:36 a z parku vyštvali.
 • 00:07:38 -To je legrace.
 • 00:07:39 -"I co," řekl si havran,
 • 00:07:42 "nemusím být zrovna tady.
 • 00:07:44 Beztak jsou ti pávové
  sebranka nezdvořilá a nevychovaná.
 • 00:07:48 Půjdu mezi své, tam budu králem!"
 • 00:07:51 A vrátil se mezi hejno havranů.
 • 00:07:54 -Král?
 • 00:07:56 -Jeho rodní ho málem nepoznali.
 • 00:07:59 Když jim vypověděl,
  po čem toužil,
 • 00:08:02 a jak si splnil dávný sen,
  a jak nakonec dopadl mezi pávy,
 • 00:08:06 řekl mu nejstarší
  a nejmoudřejší havran:
 • 00:08:10 "Získal jsi neocenitelnou zkušenost,
  synku.
 • 00:08:14 Teď víš, že havran zůstane havranem,
 • 00:08:18 i když si přilepí
  do ocasu paví peří.
 • 00:08:22 -Havran!
 • 00:08:24 -A chlubit se cizím peřím,
  to nikdy k ničemu dobrému nevede.
 • 00:08:29 Až budeme pořádat maškarní bál,
 • 00:08:32 můžeš si paví brka zase nalepit,
  ale teď je sundej, synku,
 • 00:08:37 a važ si toho,
  že jsi doma mezi svými!"
 • 00:08:42 -Pravda!
 • 00:08:54 ZPĚV
 • 00:08:55 Havran v pavím peří
 • 00:08:57 chtěl být paví král.
 • 00:09:00 Ať si tomu věří,
 • 00:09:03 havranem je dál!
 • 00:09:06 -Havran v pavím peří
 • 00:09:10 chtěl být paví král.
 • 00:09:14 Ať si tomu věří,
 • 00:09:16 havranem je dál!
 • 00:09:19 Skryté titulky: Lucie Richterová,
  Česká televize 2017

Související