iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 9. 2018
21:05 na ČT2

1 2 3 4 5

48 hlasů
104925
zhlédnutí

Boleslav První

Technologie moci na úsvitu českých dějin. Bratrovrah a budovatel státu Boleslav I. v dokumentu režiséra Davida Slabého.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Boleslav První

 • 00:00:02 ZVONY
 • 00:00:08 HUDBA
  ZPĚV
 • 00:00:25 -Tak tuhle koledu
  "Good King Wenceslas"
 • 00:00:28 jsem doma slýchával odmala.
 • 00:00:31 Anglické Vánoce si bez písničky
  o dobrém králi Václavovi
 • 00:00:35 neumím vůbec představit.
 • 00:00:39 Jmenuji se Adrien T. Bell.
 • 00:00:41 Narodil jsem se
  v Newcastlu v Anglii.
 • 00:00:44 Sloužil jsem
  u britského námořnictva
 • 00:00:47 a po pár letech se rozhodl
  změnit zemi i profesi.
 • 00:00:51 Od 90. let žiji v Praze
  a živím se hudbou.
 • 00:00:54 Vzal jsem si Češku.
  Mám tři děti.
 • 00:01:00 Až tady v Čechách jsem
  se dozvěděl,
 • 00:01:02 že hrdina naší vánoční koledy
  pochází od vás.
 • 00:01:06 Rozhodl jsem se zjistit
  víc o době,
 • 00:01:09 ve které žil tento dobrý král,
  který král vlastně nebyl.
 • 00:01:16 O jeho bratru Boleslavovi,
 • 00:01:19 o kterém jsem neslyšel
  nikdy nic dobrého.
 • 00:01:23 O době,
  kdy začínal vznikat stát,
 • 00:01:26 který se před šestadvaceti lety
  stal i mým domovem.
 • 00:01:40 Na začátku byla vražda.
 • 00:01:43 Nic víc jsem nevěděl.
  Bratr zabil bratra.
 • 00:01:48 Ale proč?
  Co se stalo ve Staré Boleslavi?
 • 00:01:52 Nezbývalo,
  než vyrazit na místo činu.
 • 00:01:55 A tam jsem se dozvěděl
  hned několik možností.
 • 00:02:12 -Vstupují do hry motivy,
  řekněme, zápasu křesťanství
 • 00:02:18 ještě s těmi relikty pohanství,
  které tady samozřejmě přetrvávaly,
 • 00:02:23 i když ten pojem pohanství
  je trošku nekorektní.
 • 00:02:32 -Toto je typický pohled legend.
 • 00:02:35 Je to tedy motiv hagiografický,
  nebo motiv sakrální,
 • 00:02:38 který má zdůraznit
  přednosti světce,
 • 00:02:41 zdůraznit jeho dokonalost.
 • 00:02:43 Protože legendy byly v podstatě
  spisy, které sloužily k oslavě.
 • 00:02:48 K oslavě mučednictví,
  k oslavě mučednické slávy.
 • 00:02:52 Měly ukazovat smrtelníkům,
  že pro Kristovu víru
 • 00:02:57 je možno trpět.
 • 00:02:59 Že i za tuto víru někteří vyvolení
  jedinci položili své životy.
 • 00:03:12 -Dále to mohly být politické
  motivy, ať v orientaci na Bavorsko,
 • 00:03:16 nebo na vzestupu
  jsoucí otonské Sasko.
 • 00:03:21 Ale co se nám zdá takové nosné,
  to jest, že zde byl jakýsi spor,
 • 00:03:27 který mohl vyvřít právě zde,
 • 00:03:30 o koncepci budoucího
  českého státu.
 • 00:03:37 Zase to je úvaha,
  která má jisté indicie
 • 00:03:40 a má jisté oprávnění,
  ale zase nevysvětluje vše.
 • 00:04:00 -Prameny nám naznačují,
  že Václav nezavítal
 • 00:04:03 na Starou Boleslav náhodou.
 • 00:04:05 Měly se tam slavit křtiny,
  nebo snad narození - tam ta situace
 • 00:04:10 může být vykládána obojakým
  způsobem - Boleslavova syna.
 • 00:04:17 Pak lze předpokládat,
  že se tato hostina,
 • 00:04:21 tato sláva protáhla celou noc.
 • 00:04:24 A nad ránem už byli oba aktéři,
  tedy jak Václav, tak Boleslav byli,
 • 00:04:30 nebo mohli být, pod vlivem
  různých opojných nápojů.
 • 00:04:36 -Došlo k jakési nejdříve patrně
  slovní přestřelce,
 • 00:04:40 která přerostla
  v jakýsi násilný útok na Václava,
 • 00:04:44 který on měl odrazit.
 • 00:04:46 Přímo snad Boleslav
  se na Václava sápal.
 • 00:04:53 -A pakliže se to takto odehrálo,
  tak najednou Boleslavovi družiníci,
 • 00:04:58 kteří samozřejmě museli být
  někde poblíž, když viděli,
 • 00:05:02 že jejich pán je v nebezpečí,
  mohli toto pochopit jako útok
 • 00:05:06 na svého pána, a proto zaútočili
  na útočníka, tedy knížete Václava.
 • 00:05:11 Pak by se nejednalo
  o úkladnou vraždu,
 • 00:05:14 ale jednalo by se vlastně
  o nešťastnou náhodu.
 • 00:05:24 -Spiknutí, nebo nešťastná náhoda?
  Výsledek je stejný.
 • 00:05:29 Na zemi leží mrtvý Václav
  a před jeho vrahy otázka: Co dál?
 • 00:05:38 -Záhy po té staroboleslavské vraždě
 • 00:05:42 se měl Boleslav a jeho družiníci
  vydat na Hrad pražský,
 • 00:05:45 nebo do Prahy,
  a měli začít vraždit
 • 00:05:47 Václavovy přátele a příznivce.
 • 00:05:50 To znamená,
  opravdu tady došlo k jakési,
 • 00:05:52 můžeme tomu trošku říct,
  mafiánské likvidaci
 • 00:05:55 jiné skupiny mafie,
  která v tom státě byla?
 • 00:05:58 Nebo v tom Českém knížectví byla?
 • 00:06:01 -A k vraždění také došlo na Budči,
  s čímž možná souvisí
 • 00:06:06 unikátní objev hromadného hrobu.
 • 00:06:29 -Tohle místo je jeden z důvodů,
  proč jsme přijeli na Budeč.
 • 00:06:33 Nacházíme se asi 150 metrů
  před hradbami Budče.
 • 00:06:37 Je to místo největšího masového
  raně středověkého hrobu,
 • 00:06:41 který je dodneška znám.
 • 00:06:58 Bylo známo už dlouhou dobu,
  že v těsné blízkosti toho hradiště
 • 00:07:02 se tam vyorávají lidské kosti.
 • 00:07:04 Tzn., byla tam velmi silná indicie,
  že tam existovalo nějaké
 • 00:07:08 raně středověké pohřebiště,
  které s Budčí souviselo.
 • 00:07:11 Z tohoto důvodu začal probíhat
  záchranný archeologický výzkum,
 • 00:07:14 který se nakonec protáhl
  na asi sedm nebo osm sezon.
 • 00:07:25 Na tomhle místě bylo pohřbeno
  něco okolo šedesáti mužů,
 • 00:07:29 kteří zahynuli
  v nějakém krvavém konfliktu.
 • 00:07:32 Ale skutečně byli spíš
  zmasakrováni.
 • 00:07:46 -A jak vlastně umřeli?
 • 00:07:48 -Máme tady několik
  násilných zásahů,
 • 00:07:51 které se v těch kostech objevují.
 • 00:07:55 Já vám tady můžu ukázat
  třeba dekapitaci.
 • 00:07:57 Tady máme dolní čelist,
  kde na těch dolních úhlech
 • 00:08:01 vidíte záseky,
  zřejmě po nějaké zbrani.
 • 00:08:04 A protože se to nachází
  na dolní čelisti,
 • 00:08:07 tak se domníváme,
  že to souvisí s dekapitací.
 • 00:08:13 Takto poškozených dolních čelistí
  máme v tom souboru patnáct.
 • 00:08:16 Takže minimálně patnáct jedinců
  bylo dekapitovaných.
 • 00:08:19 -Tak ostrý meč.
  -Ano, ano.
 • 00:08:22 A potom se dekapitace
  může ještě projevit na lebkách.
 • 00:08:25 A tady je vidět,
  že má poranění v oblasti
 • 00:08:29 kosti týlní a kosti spánkové.
 • 00:08:32 Tady je zrovna vidět,
  že má na té kosti spánkové
 • 00:08:35 seseknutý bradavkový výběžek.
 • 00:08:38 Na kostech bylo nalezeno
  skoro přes šedesát zásahů
 • 00:08:42 sečných ran.
 • 00:08:44 A pak se tam našly i další bodné
  rány a nějaké depresní zlomeniny.
 • 00:08:48 Já vám tady můžu ukázat
  bodnou ránu.
 • 00:08:51 Když to tady takhle přiložíme,
  tak tady je vidět ta bodná rána.
 • 00:08:58 Ta místa, jak je to teď zlomené,
  tak tam byly lineární praskliny,
 • 00:09:02 díky nimž se lebka postupně
  celá rozpadla.
 • 00:09:06 -Ale my nevíme, co to bylo.
  -Nevíme.
 • 00:09:09 Řekla bych, že to mohlo být
  nějaké kopí nebo nějaká zbraň
 • 00:09:12 tohohle typu, protože to úplně
  tu lebku prorazilo.
 • 00:09:29 -Ti muži rozhodně nebyli nějací
  pražští intelektuálové,
 • 00:09:33 ale byli to na svoji dobu
  nesmírně mohutní muži.
 • 00:09:37 Měli nadprůměrnou výšku.
  A analýzy ukazují na to,
 • 00:09:41 že měli velice vyvinutou
  muskulaturu.
 • 00:09:45 Byli to prostě svalnatí muži.
 • 00:09:47 A současně ještě další analýzy
  ukázaly, že oni sami už měli
 • 00:09:52 nějaké zkušenosti v bitvách.
 • 00:09:55 Protože na těch lebkách,
  nebo na těch kostech
 • 00:09:57 je řada zranění,
  která už byla zhojená.
 • 00:10:00 -Tahle rána je zajímavá tím,
  že se objevuje na pažní kosti.
 • 00:10:05 Tam se objevují
  třeba obranná zranění.
 • 00:10:07 Když se ti muži
  nebo ti bojovníci brání,
 • 00:10:10 tak dost často mají zranění
  právě na kostech horních končetin,
 • 00:10:14 protože se brání rukama
  a vykrývají rány nepřítele.
 • 00:10:17 Ale v tomhle souboru
  je těch ran velmi málo.
 • 00:10:21 Tenhle exemplář je jediný příklad.
 • 00:10:23 Dá se z toho vyvodit,
  že asi neměli moc šanci se bránit.
 • 00:10:26 Možná, když budu fabulovat,
  tak třeba byli svázaní.
 • 00:10:30 Všechny ostatní zásahy
  se většinou koncentrují na lebkách
 • 00:10:34 a dost často asi souvisí
  s tou dekapitací.
 • 00:10:38 Nebo s tím,
  že je asi opravdu zaskočili
 • 00:10:41 nepřipravené a zmasakrovali je.
 • 00:10:50 -Takže tohle byla
  Boleslavova práce?
 • 00:10:53 -Na těch kostech není napsáno,
  kdy k té události došlo.
 • 00:10:56 My, jako archeologové,
  máme samozřejmě nějaké prostředky,
 • 00:11:00 jak se k tomu datování,
  k té události dostat.
 • 00:11:02 Ale byla tady nalezena
  také jedna ženská lebka.
 • 00:11:05 A u té lebky byly nalezeny šperky.
 • 00:11:07 Esovité záušnice,
  které jsme schopni
 • 00:11:10 víceméně nějak datovat.
 • 00:11:12 A celé to svědčí o tom,
  že se pohybujeme někde v době
 • 00:11:15 okolo poloviny 10. století.
 • 00:11:18 Což potom už nabízí tu variantu,
  když se podíváme
 • 00:11:21 do písemných pramenů,
  které máme k dispozici,
 • 00:11:24 tak jakou krizovou událost
  z téhle doby máme.
 • 00:11:28 Máme tu staroboleslavskou vraždu
  a v písemných pramenech,
 • 00:11:31 v českých legendách
  všechny důležité legendy
 • 00:11:35 10. století zmiňují to, že první,
  co Boleslav udělal, bylo to,
 • 00:11:38 že se vydal do Prahy a jal se
  vraždit Václavovy přívržence.
 • 00:11:42 Vyvraždí je.
 • 00:11:44 A teď 15 km za Prahou mají
  další velké hradiště,
 • 00:11:48 kde sídlí Václavovi přívrženci.
 • 00:11:51 Tato posádka představovala
  potenciální ohrožení
 • 00:11:55 Boleslavovy vlády.
 • 00:12:05 -V tuto chvíli se hlavní postavou
  stává Boleslav.
 • 00:12:09 Ale mě teď zajímá,
  kdo byli muži kolem knížete,
 • 00:12:13 kteří pro něho umírali i zabíjeli?
  Jaké zbraně používali?
 • 00:12:25 -Typická výzbroj jízdního
  těžkooděnce se skládala z meče.
 • 00:12:30 Podobné meče byly nalezeny
  na našem území přímo.
 • 00:12:33 Takové nějaké meče doopravdy mohli
  Boleslavovi bojovníci používat.
 • 00:12:48 Další nenahraditelnou zbraní
  těžkého jezdce bylo kopí.
 • 00:12:52 Jízdní kopí bývala zpravidla
  kolem 3 až někdy 4 metrů dlouhá.
 • 00:12:57 Sloužila především k jízdní zteči.
 • 00:13:00 To znamená,
  že bojovníci je zpravidla nevrhali,
 • 00:13:03 ale útočili s nimi přímo
  na oddíly nepřítele.
 • 00:13:13 Dalšími součástmi výzbroje
  byla zbroj obranná,
 • 00:13:16 která patřila mezi nejluxusnější
  a nejnáročnější zbroj
 • 00:13:21 tehdejší doby.
 • 00:13:23 Její výroba byla především
  velice časově náročná.
 • 00:13:27 A také ta zbroj byla drahá.
 • 00:13:35 -Výzbroj tehdejšího bojovníka
  tedy nepatřila k nejlevnějším.
 • 00:13:40 Kolik si jich mohl vůbec
  Boleslav dovolit?
 • 00:13:43 A kdo tito muži vlastně byli?
 • 00:13:47 -Tady se zdá,
  že cesta ke knížecí družině,
 • 00:13:50 respektive knížecí družina
  nebyla složena z urozených.
 • 00:13:54 Nebo možná byla složena
  z urozených pouze zčásti.
 • 00:13:58 Např. to mohli být mladší synové
  velmožů, kteří třeba nemohli dědit
 • 00:14:02 přímo postavení
  v tom příslušném rodě,
 • 00:14:05 a tak hledali své štěstí
  ve službách.
 • 00:14:07 Čili nechyběla jim urozenost,
  chyběly jen mocenské prostředky.
 • 00:14:11 Nebo prostředky obecně.
 • 00:14:19 -Není vyloučeno,
  že část těch družiníků
 • 00:14:22 byli skutečně zkušení válečníci.
 • 00:14:24 Víme zase z doby 921,
  když byla zavražděna Ludmila,
 • 00:14:28 že tam vystupují ti dva pánové
  jménem Tuna a Gomon,
 • 00:14:32 což jsou zřejmě vikingská jména.
 • 00:14:35 Zřejmě nějaká část,
  neříkám velká,
 • 00:14:37 ale někteří z těch Vikingů,
  nebo z těch severských obávaných
 • 00:14:41 bojovníků, tady působili.
 • 00:14:44 To se teď zřejmě potvrzuje
  i v polských poměrech.
 • 00:14:55 -Není vyloučeno,
  že v té přemyslovské družině
 • 00:14:58 měli určitý podíl v 10. století
  i Maďaři.
 • 00:15:01 Protože na českých hradištích
  tehdejší doby nacházíme
 • 00:15:06 poměrně velkou koncentraci nálezů
  staromaďarských jednotek.
 • 00:15:10 Mnohdy bylo výhodné,
  když část jejich bojovníků
 • 00:15:14 pocházela z jiného
  kulturního prostředí.
 • 00:15:17 Neměla vazby na místní klany,
  rody, takže kníže je mohl použít
 • 00:15:22 např. i při různých akcích
  proti samotným Čechům.
 • 00:15:53 -Jak početná byla
  tato knížecí družina,
 • 00:15:55 bohužel nedokážeme odhadnout.
 • 00:15:57 Ale v zásadě mohla čítat desítky,
  nejvýše stovky jezdců.
 • 00:16:01 Ale více asi než několik stovek
  to patrně nebylo.
 • 00:16:14 -Výborně.
  -Bezvadný.
 • 00:16:22 Po vraždě Václava Boleslav
  a jeho muži začali vraždit
 • 00:16:26 na Pražském hradě.
 • 00:16:28 Jako cizince mě zajímalo,
  proč byl zrovna Pražský hrad
 • 00:16:32 tak důležitý?
  -Praha má specifickou polohu.
 • 00:16:36 Ta Praha musela být pro každého,
  kdo opanoval pražskou kotlinu,
 • 00:16:41 strašně důležitým bodem.
 • 00:16:46 Ona je strategicky
  naprosto mimořádnou lokalitou.
 • 00:16:48 Je na křižovatce těch cest,
  ale i ta terénní konfigurace
 • 00:16:52 umožňuje kontrolu celé kotliny
  z hradčanského ostrohu.
 • 00:16:56 A vlastně tím ovládáte celé Čechy.
 • 00:17:06 -Pražský hrad v době Boleslava I.
  měl podobu typického
 • 00:17:10 raně středověkého
  nebo staroslovanského hradiště.
 • 00:17:14 To znamená, že měl opevnění,
  které bylo dřevohlinitým náspem.
 • 00:17:19 V obyčejné řeči valem.
 • 00:17:21 A na čelní straně obrácené
  k nepříteli to bylo obloženo
 • 00:17:25 kameny, takže to vypadalo jako zeď
  nebo jako kamenná hradba.
 • 00:17:28 Taková velice hezká ukázka
  je tamhle úplně vzadu.
 • 00:17:32 S tím, že to je ovšem hradba
  trošku starší.
 • 00:17:34 Ta je z doby knížete Spytihněva I.
 • 00:17:37 A do období Boleslava I.
  by náležel tady zbytek
 • 00:17:40 té obkladové čelní kamenné plenty
  a ten násyp za tím.
 • 00:17:43 A aby se ta dřevohlinitá hradba
  nerozjížděla, nerozsypávala,
 • 00:17:48 tak byla uvnitř zpevněná
  dřevěnou konstrukcí,
 • 00:17:51 jejíž krásná ukázka je vidět
  ve staré sondě z roku 1929.
 • 00:17:55 Ale ta je o něco mladší
  než Boleslav.
 • 00:17:58 Nicméně takhle přesně v této době
  vypadalo opevnění Pražského hradu.
 • 00:18:03 To, co vidíme v těchto místech,
  je asi jedno z mála míst,
 • 00:18:07 kde si skutečně můžeme autenticky
  sáhnout na něco,
 • 00:18:10 co je z doby Boleslava I.
 • 00:18:15 -Praha je zajímavá tím,
  že je to jedna z mála lokalit,
 • 00:18:19 i možná v měřítku středoevropském,
  kde je opevněno i podhradí.
 • 00:18:24 To znamená, že to byl na místní,
  nebo evropské,
 • 00:18:28 středoevropské poměry
  asi nevídaný celek.
 • 00:18:32 -A jak mohly vypadat další budovy?
 • 00:18:35 -Co známe z archeologických
  výzkumů,
 • 00:18:39 tak zástava byla prakticky
  pouze dřevěná.
 • 00:18:42 Byly to jednoduché dřevěné sruby
 • 00:18:45 tak o rozměrech 4 x 5,
  5 x 5 metrů maximálně.
 • 00:18:48 V těch bydleli všichni obyvatelé,
  patrně i knížecí rodina.
 • 00:18:52 A jediné kamenné stavby
  z doby Boleslava I.
 • 00:18:55 na Pražském hradě
  byly nejstarší kostely.
 • 00:18:57 Takže kostel Panny Marie,
  bazilika svatého Jiří
 • 00:19:00 a svatováclavská rotunda.
 • 00:19:02 Nebo svatovítská rotunda,
  abych byl přesný.
 • 00:19:10 Držba Pražského hradu
  Přemyslovci měla kromě
 • 00:19:13 praktického významu patrně
  i nějaký symbolický.
 • 00:19:16 Zřejmě tam byla
  i nějaká hodně stará tradice,
 • 00:19:20 která souvisí jednak
  s tím nastolovacím obřadem
 • 00:19:22 přemyslovských knížat.
 • 00:19:26 Čili nejenom že byli někde zvoleni,
  ale po tom zvolení museli být
 • 00:19:30 posazeni na ten kámen,
  který byl někde uprostřed hradu.
 • 00:19:33 Kolem holdoval lid a předáci.
 • 00:19:35 A když se tohle nestalo,
  tak ten kníže nebyl považován
 • 00:19:38 za právoplatného.
 • 00:19:40 Tenhle obřad se udržel
  velice dlouho.
 • 00:19:42 Poslední zprávu o tom kameni
  máme až z poloviny 12. století,
 • 00:19:46 kdy pak bohužel mizí
  někde v propadlišti dějin.
 • 00:19:51 -Boleslav,
  obklopen svými bojovníky,
 • 00:19:54 tedy opanoval Pražský hrad.
 • 00:19:56 Znamenalo to,
  že už byl vládcem celých Čech?
 • 00:20:02 -V tom roce 936 se Boleslav,
  zřejmě jako jeden z prvních kroků
 • 00:20:07 své samostatné vlády,
  odhodlal zlikvidovat jednoho,
 • 00:20:10 jak říkají prameny,
  "vicina subregula".
 • 00:20:13 Ten pojem "vicinus subregulus",
  čili "sousední podkrálíček",
 • 00:20:17 to je termín, který použil Widukind
  ve své "Saské kronice".
 • 00:20:21 Tento první krok můžeme označit
  asi jako jeden z prvních kroků
 • 00:20:24 na cestě k sjednocení Čech.
 • 00:20:27 K likvidaci těch jednotlivých
  regionálních knížectví.
 • 00:20:35 -To, co ovládali Přemyslovci pevně,
  to je velmi důležité říct,
 • 00:20:39 tzn. jako území,
  které ovládali exkluzivně,
 • 00:20:42 kde byli skutečně vládci,
  tak to bylo území
 • 00:20:45 dnešních středních Čech.
 • 00:20:47 Neliší se to nijak moc výrazně
  od dnešního Středočeského kraje.
 • 00:20:52 Ten tradiční výklad,
  uznávaný v současnosti,
 • 00:20:56 většinou počítá nejvíce
  s užitím násilí.
 • 00:20:59 Ale podle mého názoru
  ta politická strategie
 • 00:21:04 by musela být mnohem složitější.
  Já si neumím představit,
 • 00:21:08 když Boleslav zlikviduje jednoho
  knížete, zmasakruje jeho družinu
 • 00:21:14 a dozví se to ostatní,
  tak že by jenom čekali na to,
 • 00:21:18 až ten Boleslav přijde k nim,
  tak přijdou na řadu oni
 • 00:21:22 a nastane nějaká další krvavá řež.
 • 00:21:26 Určitě tady hrála velmi důležitou
  úlohu nějaká politika.
 • 00:21:30 Můžeme třeba klidně říct
  i sňatková politika,
 • 00:21:33 nebo vůbec politické dojednávání,
  které nakonec v důsledku vedlo
 • 00:21:37 ke sjednocení toho území.
 • 00:21:46 -Jak to ale vypadalo za hranicemi
  Boleslavovy země?
 • 00:21:49 Nechápal jsem, že jeho sousedé
  ho nechali jen tak být.
 • 00:21:54 To jsem se vydal zjistit
  do Regensburgu,
 • 00:21:56 tedy do Řezna,
  česky řečeno.
 • 00:22:03 -Václav měl vztah se saským králem
  Jindřichem Ptáčníkem,
 • 00:22:07 Boleslav byl orientován
  spíše na Bavorsko.
 • 00:22:11 Ve chvíli, kdy Boleslav nastoupil
  na knížecí stolec,
 • 00:22:14 tak samozřejmě musel
  co nejrychleji najít někoho
 • 00:22:18 za hranicemi Čech,
  v kom by mohl mít
 • 00:22:20 nějakého spojence.
 • 00:22:22 Mezitím se ale situace změnila
  přímo v samotném Bavorsku.
 • 00:22:25 Neboť bavorským vévodou
  se stal bratr
 • 00:22:28 krále Oty I. Jindřich.
  To znamená,
 • 00:22:31 že nyní byl Boleslav sevřen
  ze dvou stran.
 • 00:22:35 Na severu to bylo Sasko,
  které po smrti knížete Václava
 • 00:22:39 bylo vůči Boleslavovi
  nepřátelsky naladěno,
 • 00:22:43 z jihu, z tradičně přátelského
  spojeneckého Bavorska,
 • 00:22:47 se nyní vládlo prostřednictvím
  Jindřicha.
 • 00:22:50 Takže Boleslavova situace byla
  mimořádně složitá.
 • 00:22:53 A právě tady stojíme v podzemí
  před hrobkou bavorského vévody
 • 00:22:58 Jindřicha I., který vládl v době
  Boleslavově na začátku jeho vlády.
 • 00:23:04 Ba dokonce Jindřich I.
  se zúčastnil bitvy na řece Lechu.
 • 00:23:09 V této bitvě na řece Lechu
  Jindřich I. padl.
 • 00:23:14 Obecně tedy shrnuto,
  zatímco na východ
 • 00:23:17 od českých hranic
  v někdejší Panonii,
 • 00:23:21 kterou ovládali Maďaři,
  panoval spíše ne snad chaos,
 • 00:23:26 ale řekněme, chyběla tam silná
  cílená centralizovaná dynastie.
 • 00:23:32 Na severu, tzn. na sever
  od českých hranic měl čas
 • 00:23:36 Piastovců teprve přijít,
  tak kníže Boleslav začal sehrávat
 • 00:23:41 velmi důležitou úlohy pro Sasy,
  tzn. pro Otu I. Velikého
 • 00:23:46 i pro bavorské vévody,
  jakéhosi okna,
 • 00:23:50 nebo dveří směrem
  na slovanský východ.
 • 00:23:55 -Boleslav dosáhl svého.
 • 00:23:57 Ovládl území,
  o kterém se jeho bratrovi
 • 00:24:00 mohlo jenom zdát.
 • 00:24:02 To s sebou přinášelo
  i velmi pozitivní stránky.
 • 00:24:05 Mám na mysli obchod.
 • 00:24:07 -Nejdřív papír,
  na to si dejte igelit.
 • 00:24:10 Bude to všechno?
  Budete chtít tašku?
 • 00:24:13 -Těch způsobů, jak panovník mohl
  těžit z toho obchodu, je několik.
 • 00:24:17 Zaprvé je to vybírání daní
  přímo na tom tržišti.
 • 00:24:20 Druhá věc je vybírání různých cel
  a mýt z obchodních stezek.
 • 00:24:25 To znamená z nějakých
  klíčových momentů
 • 00:24:27 při vstupu na území,
  nebo přes nějaké výraznější
 • 00:24:30 geografické překážky.
  Čili to jsou cla a mýta.
 • 00:24:33 -A byl rozdíl mezi domácím
  a mezinárodním obchodem?
 • 00:24:38 -Samozřejmě byl velký rozdíl.
 • 00:24:41 Mezinárodní trhy,
  tam už se pohybovalo zboží,
 • 00:24:44 jehož význam nespočíval v tom,
  že by zajišťovali něčí obživu,
 • 00:24:48 ale směňovalo se tam zboží,
  které mohlo sloužit prestiži.
 • 00:24:52 Nebo mohlo sloužit
  dalšímu překupování
 • 00:24:55 na jiné zahraniční trhy.
 • 00:24:58 Klasicky třeba otroci,
  jejichž hodnota na domácím území
 • 00:25:01 byla jiná než na místech,
  kam byli nakonec transportováni
 • 00:25:05 na ty koncové trhy.
 • 00:25:07 O tom ostatně máme jeden
  zajímavý pramen z 10. století.
 • 00:25:15 -Co se týče země "Buislava",
  tedy její délka od města Frága
 • 00:25:19 až do města Krakúa,
  obnáší cestu tří týdnů.
 • 00:25:22 A ona sousedí po délce
  se zeměmi Maďarů.
 • 00:25:26 A město Frága je postaveno
  z kamene a vápna.
 • 00:25:30 Je nejbohatší z měst zbožím.
 • 00:25:33 Přicházejí sem z města Krakúa
  Rusové a Slované se zbožím.
 • 00:25:38 A přicházejí k nim ze zemí Maďarů
  muslimové, židé a Maďaři rovněž
 • 00:25:43 se zbožím a obchodnickým závažím.
 • 00:25:46 A vyvážejí od nich otroky,
  cín a různé druhy kožešin.
 • 00:25:51 Jejich země jsou nejlepší
  ze zemí lidí severu
 • 00:25:54 a nejlépe zásobované živobytím.
 • 00:26:00 -Někdy kolem roku 962,
  nebo krátce poté,
 • 00:26:03 do Čech vstupuje diplomat
  a obchodník současně,
 • 00:26:07 pocházející z kordovského
  Chalifátu,
 • 00:26:10 čili z území dnešního Španělska,
  jehož jméno zní Ibráhím Ibn Jákúb.
 • 00:26:17 -V zemi Búliama se vyrábí
  velmi lehké šátečky z jemné tkaniny
 • 00:26:21 na způsob síťky,
  které se k ničemu nehodí.
 • 00:26:24 Jejich cena u nich v každou dobu
  činí 10 šátků za 1 kinšár
 • 00:26:29 a pomocí nich kupují a prodávají.
 • 00:26:32 Za 1 kinšár se u nich prodává
  tolik pšenice,
 • 00:26:36 co vystačí jednomu člověku
  na jeden měsíc.
 • 00:26:40 A prodává se u nich
  za 1 kinšár 10 slepic.
 • 00:26:45 -Mluví o Kinšáru.
 • 00:26:47 Kinšár, což je nějaká mince,
  ale není úplně jasné,
 • 00:26:50 jestli se jedná už o minci domácí,
  raženou Boleslavem I.,
 • 00:26:54 anebo o nějaké jiné mince,
  které fungovaly jako platidlo
 • 00:26:58 v tom českém prostředí.
 • 00:27:01 Ten obchod probíhal na tržištích,
  což byla velice důležitá instituce.
 • 00:27:06 Ale zároveň to muselo být
  také místo,
 • 00:27:09 které bylo vyčleněno
  z ostatního osídlení.
 • 00:27:12 Z jednoho prostého důvodu -
  aby na něm mohla být uplatňována
 • 00:27:17 speciální právní ochrana.
 • 00:27:20 To znamená, jakékoli krádeže,
  jakékoli ublížení se trestá
 • 00:27:25 úplně jiným způsobem,
  samozřejmě mnohem přísnějším.
 • 00:27:29 A zájem byl jednoduchý.
  Zájem byl ten,
 • 00:27:33 aby trh byl nerušen,
  aby tam volně probíhal obchod.
 • 00:27:37 Ochranu trhu přebíral
  přímo panovník.
 • 00:27:40 Protože panovník koneckonců
  z těch trhů vybíral daně.
 • 00:27:47 -Vypadá to,
  že Boleslav byl dítě štěstěny.
 • 00:27:50 Mezinárodní obchod mu přinášel
  neskutečné bohatství.
 • 00:27:54 Nemůže být pochyb o tom,
  na co tyto peníze využil.
 • 00:28:00 -Boleslav I. se nespokojil
  s centralizací české kotliny
 • 00:28:04 pod pražský stolec,
  ale jeho expanze
 • 00:28:07 evidentně pokračovala dále.
  Tu první zprávu,
 • 00:28:10 kterou k tomu máme,
  je známá zpráva
 • 00:28:12 Ibráhíma Ibn Jakúbá,
  který nám říká,
 • 00:28:15 že Boleslav vládne dvěma
  významným městům,
 • 00:28:17 a to je Praze a městu Krakova,
  které jsou od sebe vzdáleny
 • 00:28:21 tři týdny chůze.
  -Kam až to mohl kontrolovat?
 • 00:28:25 -Zřejmě až k hranicím
  s Kyjevskou Rusí,
 • 00:28:28 tedy někam za červínské hrady.
 • 00:28:32 Zhruba,
  jak je dnešní polský Přemyšl.
 • 00:28:38 -V raném středověku bylo
  asi mnohem podstatnější,
 • 00:28:41 než ovládat území jako celek,
  ovládat důležité klíčové body,
 • 00:28:45 které v tomhle případy
  byly navlečeny zřejmě
 • 00:28:49 na významné obchodní cestě,
  která směřovala
 • 00:28:51 ze západu na východ.
 • 00:28:54 -Sahala od Cordoby přes Pyreneje,
  přes Francii, přes Porýní,
 • 00:28:59 Řezno podél Dunaje.
 • 00:29:02 A vedla až někam na Volhu
  k Chazaru.
 • 00:29:05 Ta byla přeťata Maďary
  a někde v oblasti Řezna
 • 00:29:09 byla přehoupnuta na Prahu
  a potom na Wroclaw, Krakov.
 • 00:29:18 Obcházela to nebezpečné území,
  ovládané tedy starými Maďary.
 • 00:29:23 -Ovládnutí téhle té obchodní
  magistrály bylo samozřejmě
 • 00:29:26 klíčovým předpokladem
  pro uchopení moci.
 • 00:29:29 Po té magistrále,
  když to takhle řekneme
 • 00:29:32 moderním termínem,
  putovalo obrovské bohatství.
 • 00:29:35 -Takže ten veškerý obchod,
  který po této magistrále plynul,
 • 00:29:40 vlastně měli pod kontrolou
  Boleslavové.
 • 00:29:49 -Úspěšný vládce,
  nebo bratrovrah?
 • 00:29:52 Je vůbec možné zjistit,
  jaký Boleslav skutečně byl?
 • 00:29:57 Kosmas uvádí jednu historku
  z Boleslavova mládí,
 • 00:30:01 která by mi mohla
  na moji otázku odpovědět.
 • 00:30:07 -"Tak se stalo, že si usmyslil
  založit hrad po způsobu římském.
 • 00:30:11 Ihned svolal přední muže z lidu
  a dovedl je do lesa u řeky Labe,
 • 00:30:16 řka: 'Zde chci a káži,
  abyste mi po římském způsobu
 • 00:30:20 z kamene vystavěli hradní zeď,
  velmi vysokou dokola.'
 • 00:30:25 K tomu oni odpověděli:
  'My ti odříkáme,
 • 00:30:29 protože ani neumíme,
  ani nechceme učiniti, co nařizuješ.
 • 00:30:33 Vždyť ani naši otcové
  nic takového dříve nečinili.'
 • 00:30:38 A tu nastala podívaná
  pamětihodná nad drzostí
 • 00:30:41 smělého knížete.
 • 00:30:44 Chytil jednoho za kštici a usekl mu
  hlavu jako chabou makovici.
 • 00:30:49 A řekl: 'Tak to chci. Učiním tak,
  plať namísto rozumu vůle."
 • 00:30:57 -"Plať namísto rozumu vůle"?
 • 00:31:00 Je to historka o sebevědomém
  teenagerovi,
 • 00:31:03 který už odmala věděl, co chce?
 • 00:31:06 Je možné vůbec brát
  Kosmovu historku jako pravdivou?
 • 00:31:10 Nezbývá,
  než se vrátit na Starou Boleslav.
 • 00:31:17 Na co koukáme tady?
  -Co si myslíte, že to je?
 • 00:31:20 -Vypadá to jako malta.
  -Je to malta, ano.
 • 00:31:24 A vy jste četl Kosmovu kroniku,
  je tam něco,
 • 00:31:28 co vás tam zaujalo, překvapilo?
  -No ta kamenná zeď.
 • 00:31:33 -Kamenná zeď,
  o které píše Kosmas,
 • 00:31:37 že ji postavil kníže Boleslav
  ve Staré Boleslavi.
 • 00:31:40 Tímto způsobem tady založil
  tenhle přemyslovský hrad.
 • 00:31:45 Tato architektura se v našem
  prostředí nikde nevyskytovala
 • 00:31:49 ještě několik dlouhých
  desetiletí poté.
 • 00:31:53 A kamenná zeď na maltu nestála.
 • 00:31:56 My stojíme na tom místě,
  kde ta kamenná zeď
 • 00:32:00 podle všech předpokladů měla stát.
 • 00:32:03 Tady je prostor,
  kde se nám podařilo položit
 • 00:32:07 celkem tři sondy,
  v 90. letech i v roce 2000.
 • 00:32:11 A podařilo se nám
  pozůstatky této zdi najít.
 • 00:32:15 Tohle je jeden z důkazů o tom,
  že kamenná zeď na maltu
 • 00:32:19 ve Staré Boleslavi opravdu stála.
 • 00:32:28 Kde vlastně se vzala inspirace
  pro takovouhle stavbu,
 • 00:32:32 která v té Boleslavi
  snad někdy na začátku
 • 00:32:36 2. třetiny 10. století stála?
 • 00:32:39 Nejbližší lokalita,
  kde tehdy stála obrovská
 • 00:32:42 kamenná zeď, a kterou Přemyslovci
  jeden za druhým velice často
 • 00:32:46 navštěvovali, je?
  Víte to?
 • 00:32:49 -Nevím.
  -Řezno.
 • 00:32:51 -Řezno.
  -Byli tam každou chvíli.
 • 00:32:54 A tam v té době stála
  římská mohutná zeď.
 • 00:32:58 Po roce 930 k této hradbě,
  která musela nějakým způsobem
 • 00:33:03 fungovat,
  přistavěli další opevnění.
 • 00:33:06 Což pro nás je doklad toho,
  že v době,
 • 00:33:10 kdy tam mohl být Boleslav,
  taková zeď stála.
 • 00:33:14 A on měl tu možnost podívat se,
  jaké konstrukce je možné stavět.
 • 00:33:19 -Dobrá, zeď tady stála.
 • 00:33:21 To by hrálo ve prospěch
  Kosmovy historky.
 • 00:33:25 Ale co zbytek příběhu
  a povaha našeho hrdiny?
 • 00:33:32 -Kosmos beze zbytku převzal obraz
  Boleslava jako obraz tyrana.
 • 00:33:37 Obraz ukrutníka, obraz člověka,
  který nedbá na žádné zásady,
 • 00:33:41 ani v křesťanské,
  ani v zemské tradici.
 • 00:33:45 A Kosmas zemské tradice vzýval
  takřka v každé z kapitol
 • 00:33:48 svého díla.
 • 00:33:52 Kosmův příběh se neobrací
  ke stavbě hradby
 • 00:33:55 ve Staré Boleslavi,
  ale obrací se proti znevažování
 • 00:33:58 těchto zemských pořádků.
 • 00:34:00 A protože v Kosmově optice
  Boleslav I. byl tím tyranem,
 • 00:34:04 no tak nutně jako tyran musel
  tyto zemské pořádky porušovat.
 • 00:34:08 Jinými slovy, Kosmovi nešlo vůbec
  o hradbu ve Staré Boleslavi.
 • 00:34:12 Šlo mu o kritiku knížete Boleslava,
  který byl poskvrněn
 • 00:34:15 Kainovým znamením již tím,
  že zavraždil,
 • 00:34:18 nebo zabil
  svého staršího bratra Václava.
 • 00:34:23 ZVONY
 • 00:34:30 -Takže jaký skutečně byl Boleslav,
  se nikdy nedozvíme.
 • 00:34:34 Jeho obraz už na samém začátku
  stanovily svatováclavské legendy.
 • 00:34:39 A další století ho jenom přejímala.
 • 00:34:42 Ale kdo byli lidé,
  kterým byly tyto legendy určeny?
 • 00:34:46 Jak vypadalo v Čechách křesťanství
  v době knížete Boleslava?
 • 00:34:51 -Určitě se jednalo o záležitost
  úzkých elit.
 • 00:34:54 Protože křesťanství
  bylo u nás zaváděno shora.
 • 00:34:58 Takže samozřejmě vládcové
  rodícího se státu,
 • 00:35:01 v čele s knížetem měli zájem,
 • 00:35:03 aby společnost byla
  christianizována.
 • 00:35:05 Ale šlo o proces velice dlouhodobý
  a velice pomalý.
 • 00:35:08 Bylo také málo center,
  ze kterých by ta christianizace
 • 00:35:11 mohla probíhat. Není divu,
  že s rostoucí vzdáleností
 • 00:35:14 od těch center obyvatelé země
  asi dost málo věděli,
 • 00:35:17 co se od nich vlastně chce.
 • 00:35:24 Navíc velice neradi opouštěli
  to staré náboženství.
 • 00:35:27 Protože se obávali,
  že naruší stabilitu světa,
 • 00:35:30 který ti staří bohové zachovávají.
 • 00:35:33 Že např. přestane fungovat příroda,
  že nebude úroda,
 • 00:35:36 že se nebudou rodit mláďata
  hospodářských zvířat,
 • 00:35:39 takže vlastně umřou hlady.
 • 00:35:42 -Ve jménu Otce i Syna
  i Ducha svatého. -Amen.
 • 00:35:58 -Jsme na Levém Hradci
  v kostele sv. Klimenta.
 • 00:36:02 Levý Hradec byl docela
  určitě jednou z nejvýznamnějších
 • 00:36:05 lokalit raného přemyslovského
  malého středočeského státu.
 • 00:36:09 Což dosvědčuje skutečnost,
  že když byl Bořivoj,
 • 00:36:13 první historické české kníže,
  na Moravě pokřtěn,
 • 00:36:16 na dvoře knížete Svatopluka
  a rukou arcibiskupa Metoděje,
 • 00:36:21 tak se vracel do Čech
  s posláním christianizovat.
 • 00:36:33 Na Levém Hradci byl tehdy založen
  kostel svatého Klimenta.
 • 00:36:37 Byl to první chrám na území Čech
  a od něj se odvíjí křesťanství.
 • 00:36:54 -Já mám pocit, že ten kostel
  nad námi není ten původní.
 • 00:36:58 -To máte úplně správný pocit,
  protože ten kostel je
 • 00:37:02 od 13. do 17. století budován.
 • 00:37:04 My jsme se teď snažili vejít
  do podzemí toho kostela
 • 00:37:09 a jsme v lodi zaniklé rotundy.
 • 00:37:12 Nejdříve se věřilo,
  že byla vybudována
 • 00:37:16 právě v 9. století.
  Věřilo se, že to je ten kostel,
 • 00:37:20 který vybudoval Bořivoj,
  když se vrátil z Velké Moravy.
 • 00:37:24 Ale potom se ukázalo,
  že v apsidě tohoto kostela
 • 00:37:29 je použit tzv. "lapis primarius".
 • 00:37:32 To je kámen,
  do kterého biskup vyryje kříž.
 • 00:37:36 Tenhle kámen se ovšem
  do základů kostelů dával
 • 00:37:39 nejdříve na začátku 10. století.
 • 00:37:42 A to v nejpokročilejších
  krajích Evropy.
 • 00:37:45 Ale to vůbec nevylučuje,
  že na tomto místě stál ještě jiný,
 • 00:37:49 pravděpodobně dřevěný
  primitivní kostel,
 • 00:37:52 který vznikl právě
  v tom 9. století.
 • 00:37:55 Ale bohužel se z něj nezachovalo
  vůbec nic.
 • 00:38:01 -Takže křesťanství v Čechách začalo
  s Boleslavovým dědečkem Bořivojem.
 • 00:38:06 Bylo už v době jeho vnuka dál?
 • 00:38:09 -Máme velmi málo
  písemných pramenů k tomu,
 • 00:38:12 jakým způsobem
  se snažil Boleslav I.
 • 00:38:15 tu svoji sakrální legitimaci,
  která byla spojena s rozvojem
 • 00:38:19 církevních institucí,
  zajistit.
 • 00:38:21 Např. jednou z důležitých zpráv,
  které s kostmi můžeme čerpat,
 • 00:38:25 je to, že Boleslav měl založit
  dvacet kostelů
 • 00:38:28 na významných hradech.
 • 00:38:30 To byl jeden z prvních
  předpokladů pro to,
 • 00:38:34 zajistit nějakou stabilitu
  církevním institucím.
 • 00:38:37 Musíme si uvědomit,
  že v raně středověkých
 • 00:38:41 státních útvarech,
  nebo v politických útvarech
 • 00:38:44 ta politická a sakrální moc
  šla ruku v ruce.
 • 00:38:47 To se velmi dobře ukazuje
  právě na tom českém příkladu.
 • 00:38:51 Nakonec slovo kostel
  je odvozeno od latinského castelum,
 • 00:38:54 což je pevnost.
 • 00:39:02 -Klášter svatého Jimrama v Řezně
  má s českým prostředím,
 • 00:39:06 a konkrétně i s Prahou 10. století
  víc společného,
 • 00:39:10 než by se mohlo zdát.
  Mnohé naznačuje,
 • 00:39:14 alespoň nejstarší
  svatováclavské legendy naznačují,
 • 00:39:18 že vzdělanci,
  kteří přicházeli do Čech,
 • 00:39:22 prošli jakýmsi školením
  právě zde, v tomto klášteře.
 • 00:39:29 -Boleslav se samozřejmě snažil,
  aby měl církevní organizaci
 • 00:39:33 dobudovánu definitivně,
  včetně jejího vrcholu.
 • 00:39:36 Čili chtěl se odpojit
  v dlouhodobém plánu od Řezna,
 • 00:39:40 které bylo sice asi velice
  nadšeným misionářem,
 • 00:39:44 nicméně bylo misionářem
  z druhé strany.
 • 00:39:47 Aby byl český stát samostatný,
  aby byl opravdu emancipován,
 • 00:39:52 pokud možno,
  od všech bezprostředních vlivů,
 • 00:39:55 které by k nám směřovaly z říše,
  tak bylo důležité,
 • 00:39:58 aby i církevní organizace získala
  domácí vrchol.
 • 00:40:05 -Především ale v tomto klášteře
  působil a patrně i získal vzdělání
 • 00:40:10 mnich Kristián,
  autor snad nejslavnější
 • 00:40:14 svatováclavské legendy o životě
  a umučení svatého Václava
 • 00:40:19 a báby jeho, svaté Ludmily.
 • 00:40:22 A tento Kristián podle všeho nebyl
  nikým jiným než oním Strachkvasem,
 • 00:40:27 synem Boleslava I.,
  který se narodil,
 • 00:40:30 nebo byl pokřtěn
  za oněch strašlivých událostí
 • 00:40:34 na Staré Boleslavi
  28. září roku 935.
 • 00:40:45 -V 60. letech 10. století,
  kdy vzniká jedna z nejzákladnějších
 • 00:40:50 kronik, které vyprávějí o Čechách
  10. století korvejského mnicha
 • 00:40:55 Widukinda, se hovoří o tom,
  že z Prahy se začíná šířit
 • 00:40:59 jakási zvěst o tom,
  že je tam nějaký nový světec.
 • 00:41:02 Je to docela určitě informace
  o tom, že se schyluje
 • 00:41:05 k založeni biskupství.
 • 00:41:07 Je to ta poslední fáze,
  kterou ještě režíruje Boleslav I.
 • 00:41:10 A toho světce,
  kterého potřebuje pro to nové
 • 00:41:13 biskupství, se samozřejmě snaží
  předvést jako svého bratra Václava.
 • 00:41:24 -A jaký byl osud Kristiána?
 • 00:41:27 -Na tu otázku se dá odpovědět
  jenom velmi ztěží.
 • 00:41:31 Nebo jenom velmi přibližně.
  Nejspíš se vrátil do Čech.
 • 00:41:35 Ale zdá se,
  že měl potřebu spojit svůj život
 • 00:41:38 spíše s mnišským prostředím.
 • 00:41:41 To znamená,
  neměl asi nějaké vyšší ambice.
 • 00:41:45 Na straně druhé o Kristiánovi víme,
  že jej za svého nástupce
 • 00:41:49 měl označit
  druhý pražský biskup Vojtěch.
 • 00:41:53 A dokonce víme,
  že Kristián po jistém zdráhání
 • 00:41:56 tuto nabídku přijal.
 • 00:41:59 Nicméně byl asi raněn mrtvicí,
  nebo zkrátka postihla jej
 • 00:42:04 nějaká nevolnost během svěcení,
  což jej diskvalifikovalo.
 • 00:42:08 A biskupského úřadu
  se tak nikdy neujal.
 • 00:42:11 To nás ale přivádí k takové možná
  odvážné hypotéze,
 • 00:42:16 zda Boleslav I.,
  když pomýšlel na povýšení Prahy
 • 00:42:20 na sídlo biskupa,
  zda náhodou při tom neuvažoval
 • 00:42:24 také o určité roli
  svého syna Kristiána
 • 00:42:28 udělat pražským biskupem.
 • 00:42:31 Ale tato otázka opravdu zůstává
  jenom v takové hypotetické rovině.
 • 00:42:42 -Prosíme Tě,
  dej i nám dnes potřebné
 • 00:42:45 vůdčí osobnosti všude,
  kde chybí.
 • 00:42:48 Dej všem dětem otce,
  matku a spořádaný domov.
 • 00:42:53 A veď nás, abychom žili
  ve vzájemném porozumění
 • 00:42:57 a každý na svém místě,
  po vzoru svatého knížete Václava
 • 00:43:01 zodpovědně konali svůj úkol.
 • 00:43:09 -To, co se pak odehrálo
  v 70. letech 10. století,
 • 00:43:12 už za vlády Boleslava II.,
  tzn. ty poslední kroky k zřízení
 • 00:43:16 Pražského biskupství,
  že už bylo jenom dovršením díla,
 • 00:43:20 které zahájil a dlouhodobě
  provozoval Boleslav I.
 • 00:43:32 -Boleslav umírá v roce 972.
 • 00:43:35 O tom,
  kde je pohřbený jeho svatý bratr,
 • 00:43:39 není moc pochyb.
 • 00:43:43 Ví se ale,
  kde leží bratrovrah?
 • 00:43:53 -Když se snaží historici
  a archeologové nalézt
 • 00:43:56 nějaké stopy po Boleslavu I.,
  tak zjišťují,
 • 00:44:00 že těch stop je velice málo.
 • 00:44:02 Např. vůbec není známo,
  kde byl pohřben.
 • 00:44:05 Nebo, lépe řečeno,
  existuje několik teorií,
 • 00:44:08 kde bychom ho mohli hledat.
 • 00:44:10 A jedna z těch teorií hovoří
  o hrobu knížete K1,
 • 00:44:14 který byl nalezen při výzkumu
  Kamila Hilberta
 • 00:44:17 pod Svatovítskou katedrálou.
 • 00:44:19 Šlo určitě o člověka,
  který patří ke knížecí rodině,
 • 00:44:23 k nejvyšším vrstvám
  české společnosti.
 • 00:44:37 -Nacházíme se v podzemí
  Svatovítské katedrály,
 • 00:44:40 konkrétně
  pod svatováclavskou kaplí.
 • 00:44:43 Je vidět,
  že to je takové velice nepřehledné.
 • 00:44:46 Ale je tady jižní apsida
  původní rotundy,
 • 00:44:49 kterou tady nechal postavit
  kníže svatý Václav.
 • 00:44:52 On pak v té apsidě byl pohřben.
  To je ta změť těch zdiv tam vzadu.
 • 00:44:56 A v prostoru před nimi
  byly objeveny dva hroby.
 • 00:44:59 Jeden mužský s dýkou -
  a ten se spojuje s Boleslavem I.
 • 00:45:08 Vedle byl ještě jeden hrob,
  který byl označen jako K2,
 • 00:45:11 tedy kníže 2.
  Zůstala z něj jenom noha,
 • 00:45:13 čili si s ním tady nevěděli
  moc rady.
 • 00:45:17 Identifikace ostatků prodělala
  několik zase zákrut
 • 00:45:21 a takových různých
  interpretačních modelů.
 • 00:45:24 Úplně s první konkrétní
  interpretací
 • 00:45:27 přišel antropolog Emanuel Vlček,
  který je ztotožnil s ostatky
 • 00:45:31 knížete Bořivoje I.
  Tato interpretace je odmítnuta.
 • 00:45:35 Pak kolega Michal Lutovský
  přišel v 90. letech s interpretací,
 • 00:45:40 že by to mohl být hrob
  právě Boleslava I.
 • 00:45:43 Což by docela odpovídalo.
 • 00:45:46 Boleslav I. mohl být pohřben
  v budějovické bazilice,
 • 00:45:50 nebo v rotundě.
 • 00:45:52 V budějovické bazilice
  tyto zprávy nejsou,
 • 00:45:54 čili to směřovalo
  ke svatovítské rotundě.
 • 00:45:57 -Mělo by logiku,
  aby to byl hrob Boleslava I.
 • 00:46:00 Protože docela určitě Boleslav I.
  během své vlády dával najevo,
 • 00:46:04 že ta jeho neblahá role
  v začátcích státu
 • 00:46:08 není to nejvýznamnější,
  co by chtěl sdělovat.
 • 00:46:11 On je křesťan.
  On uctívá svého bratra,
 • 00:46:14 kterého sice pomohl zabít,
  zavraždit, ale je křesťan
 • 00:46:19 a uznává jej jako světce
  a uznává svoji vinu.
 • 00:46:31 Byla vyslovena hypotéza,
  že by bylo docela logické,
 • 00:46:35 aby se nechal pohřbít
  na přístupu k hrobu sv. Václava,
 • 00:46:39 kterého tím vlastně oslavuje,
  nebo koří se mu.
 • 00:46:43 A zároveň ten,
  kdo by se přišel poklonit
 • 00:46:47 světci Václavovi,
  tak by šel přes jeho hrob.
 • 00:46:51 Což je ve středověku znakem
  naprosté pokory.
 • 00:46:55 Ten, kdo se nechá pohřbít tak,
  aby po něm chodili jiní věřící,
 • 00:46:59 tak dává najevo svoji humanitas,
  svoji maximální pokoru.
 • 00:47:09 -Je 4. 8.
 • 00:47:14 A 4. 8. 1306
  vymřeli Přemyslovci po meči.
 • 00:47:21 A ta dnešní mše svatá
  je z toho důvodu obětovaná
 • 00:47:25 za všechny zemřelé
  z rodu Přemyslovců.
 • 00:47:39 -Co se s těmi ostatky dělo?
 • 00:47:42 -Po výzkumu v roce 1911
  ony překvapivě zůstaly
 • 00:47:45 tady na místě.
 • 00:47:47 A tuším od roku 1973, nebo 1974,
  až do roku 2017 spočívaly
 • 00:47:51 v depozitáři na Pražském hradě.
 • 00:47:54 A teprve v letošním roce
  byly zase vráceny zpátky,
 • 00:47:58 protože to je asi důstojné
  našich panovníků.
 • 00:48:06 Ideální by bylo vrátit to
  do té původní hrobové jámy,
 • 00:48:10 která zůstala zachovaná,
  ale to by znamenalo ji poškodit.
 • 00:48:13 Takže byl vytvořen tento sarkofág,
  v něm je olověná schránka
 • 00:48:17 jak s pozůstatky knížete K1,
  tak knížete K2,
 • 00:48:21 čili zřejmě tady odpočívá
  Boleslav I. se svojí manželkou.
 • 00:48:25 Nevíme bohužel kterou.
 • 00:48:28 -Na čí hrob se tedy dívám?
 • 00:48:31 Leží tady tyran a bratrovrah,
  nebo zakladatel českého státu?
 • 00:48:43 -Boleslav I. byl pravděpodobně
  tím hlavním mužem,
 • 00:48:47 který opravdu rozběhl proces
  budování českého státu.
 • 00:48:50 I když nevládl krátkou dobu,
  od roku 935 do roku 972,
 • 00:48:54 tak přece jen to není dost na to,
  aby mohl projít všemi úskalími,
 • 00:48:59 která s budováním
  českého státu souvisejí.
 • 00:49:03 Ale položil pevné základy
  toho státu, to je evidentní.
 • 00:49:11 -Spíše než tvůrce státu
  bych jej označil za spolutvůrce,
 • 00:49:16 nebo zakladatele
  politického systému,
 • 00:49:20 který vlastně položil základy
  Čech knížecích.
 • 00:49:23 Což byl politický systém,
  který v nezměněné podobě,
 • 00:49:27 nebo jen v mírně změněné podobě,
  trval až do 13. století.
 • 00:49:31 V tomto smyslu jej můžeme označit
  za velmi úspěšného.
 • 00:49:39 -Ano,
  Boleslava nazýváme tvůrcem státu.
 • 00:49:42 To ovšem myslíme obrazně,
  abychom to vztáhli
 • 00:49:45 k něčemu konkrétnímu
  a lépe představitelnému.
 • 00:49:49 On byl jeden z těch důležitých bodů
  na cestě k české státnosti.
 • 00:49:54 Přispěl k tomu velice výrazně.
 • 00:49:57 Přispěli k tomu ale nemenší měrou
  i ostatní Přemyslovci.
 • 00:50:02 Ale nejen oni.
 • 00:50:04 Oni měli své okolí,
  oni měli své rádce atd.
 • 00:50:08 Byla to v podstatě,
  když to trošku přeženu,
 • 00:50:11 kolektivní záležitost.
 • 00:50:15 -No a já se díky anglické koledě
  dozvěděl víc
 • 00:50:18 o vzniku českého státu.
 • 00:50:21 Je to důležité?
  Pro mě ano.
 • 00:50:24 Nemůžu úplně chápat dnešek,
  když neznám začátek.
 • 00:50:28 A já ho chápat chci.
  Žiju tady a jsem tady doma.
 • 00:50:33 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2018

Související