iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 6. 2020
21:25 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
14453
zhlédnutí

Papua Nová Guinea: dva světy 2/6

Martin

První generace vědců z nejdivočejšího ostrova světa, kde žije víra v čarodějnictví a přesto papuánští vědci používají i elektronický mikroskop.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Papua Nová Guinea: dva světy - Martin

 • 00:00:04 Papua Nová Guinea leží
  na druhém největším ostrově světa,
 • 00:00:08 mezi Austrálií a Indonésií,
  obývaná 8 miliony lidí,
 • 00:00:13 kteří hovoří 850 jazyky.
 • 00:00:17 V roce 1975
  byla vyhlášena nezávislost,
 • 00:00:20 některé oblasti se ale dostaly
  do kontaktu se západní civilizací
 • 00:00:24 až po druhé světové válce.
 • 00:00:29 Český biolog
  profesor Vojtěch Novotný
 • 00:00:32 založil před 20 lety výzkumné
  centrum Binatang Research Center.
 • 00:00:37 V malebném zálivu
  poblíž města Madangu.
 • 00:00:40 Místním studentům umožňuje
  dostat se do světa skutečné vědy.
 • 00:00:45 V našem seriálu vás seznámíme
  s několika talentovanými
 • 00:00:48 novoguinejskými vědci. Vezmou nás
  s sebou na tradiční slavnosti,
 • 00:00:53 do pralesa i na návštěvu
  k pamětníkům kanibalismu.
 • 00:00:58 Liklik story znamená v jazyce
  pidgin vyprávění, krátký příběh.
 • 00:01:05 Tady je liklik story Martina.
  Pochází z hor,
 • 00:01:08 je odborníkem na kůrovce a tesaříky,
  ačkoliv má jen základní vzdělání,
 • 00:01:13 a je to bojovník každým coulem.
 • 00:01:20 Martin pochází z horské oblasti
  Čimbu ve Východní Vrchovině.
 • 00:01:24 Ze základny v Nagadě trvá cesta
  autem do Čimbu skoro celý den,
 • 00:01:28 ačkoliv je to
  necelých 250 kilometrů.
 • 00:01:36 Spojení mezi pobřežím a vnitrozemím
  zajišťuje jediná silnice,
 • 00:01:40 které se tady říká
  highway - dálnice dosti nadneseně.
 • 00:01:44 Po této cestě denně proudí auta
  s nákladem zeleniny a zboží z hor
 • 00:01:48 a naopak s betelovými ořechy
  od moře zpátky do vnitrozemí.
 • 00:01:52 V minibusech i náklaďácích
  jezdí denně
 • 00:01:55 také tisíce lidí
  za prací i příbuznými.
 • 00:02:05 Martin Mogia je vedoucí našeho týmu
 • 00:02:11 a je největším odborníkem
  na kůrovce na Nové Guineji.
 • 00:02:16 To jsou brouci, kteří v tropech
  mají stovky různých druhů.
 • 00:02:25 Dokončil jsem
  základní školu v naší vesnici
 • 00:02:30 a měl velké problémy
  s pokračováním ve studiu.
 • 00:02:34 Musel jsem ze střední školy odejít,
  protože jsme neměli na školné.
 • 00:02:41 Vojta a jeho tým přijeli tehdy
  do Čimbu v roce 2007.
 • 00:02:53 Dělali tam výzkum hmyzu
  žijícího v horách
 • 00:02:57 a přizvali nás ke spolupráci.
 • 00:03:00 Tehdy potřebovali
  dost místních asistentů
 • 00:03:03 na různé pomocné práce,
  a tak jsem se stal také asistentem.
 • 00:03:12 Mě to ale začalo strašně bavit
  a začala mě zajímat a bavit věda.
 • 00:03:20 Bylo to všechno hrozně lákavé.
 • 00:03:28 Když jsem se tehdy
  s Martinem seznámili,
 • 00:03:31 líbilo se mi, že byl tak nadšený,
  o všechno se zajímal, byl aktivní.
 • 00:03:37 Do všeho se hned zapojil,
  se vším pomáhal, zajímal se.
 • 00:03:41 A nakonec byl jediný,
  kterému jsme nabídli,
 • 00:03:43 aby se stal naším zaměstnancem.
 • 00:04:09 Tohle je místo, odkud pocházím.
 • 00:04:13 Je to v Čimbu
  a jmenuje se to tady Koralomil.
 • 00:04:24 Stará vesnice Mu
  je na druhé straně údolí.
 • 00:04:31 Tam jsme žili dřív.
 • 00:04:35 Pracuju v Binatang Research Center
 • 00:04:39 a dostanu se sem
  tak dvakrát, třikrát ročně.
 • 00:04:44 Naposledy jsem tady byl
  asi před půl rokem.
 • 00:04:49 Moje máma
  bude asi někde na zahradě.
 • 00:04:53 Bratři a zbytek rodiny
  žijí přímo tady ve vesnici.
 • 00:04:57 Tenhle dům
  patří mému mladšímu bratrovi
 • 00:05:01 a támhleten zase vlastní
  můj starší bratr.
 • 00:05:21 Tady u bratra většinou přespávám,
  když přijedu z Madangu na návštěvu.
 • 00:05:28 Bydlí tady taky máma,
  a tak jsem tady s ní.
 • 00:05:34 Starší bratr žije kousek odsud.
 • 00:05:37 Pracuje jako učitel v místní škole.
 • 00:05:41 Jenom my dva máme stálé zaměstnání.
 • 00:05:45 Další dva bratři a sestra
  hospodaří tady na svých polích,
 • 00:05:49 loví, starají se o matku
  a nejsou nikde zaměstnaní.
 • 00:05:56 Kromě mě žijí všichni tady v Čimbu.
 • 00:06:35 Tady se připravuje
  typické jídlo mumu.
 • 00:06:40 Ženy připraví různou zeleninu.
 • 00:06:43 Může být i maso,
  ale hlavně zeleninu.
 • 00:06:47 Na ohni se rozpálí kameny
  a mezitím se vykope jáma
 • 00:06:54 a zelenina jako taro,
  sladké brambory, fazole, banány
 • 00:07:00 se zabalí do banánových listů
  a to se dá do jámy.
 • 00:07:06 Pak se horké kameny
  přidají na zeleninu,
 • 00:07:10 lehce se to zakope hlínou
  a přilije se trocha vody.
 • 00:07:16 Jídlo se pěkně udusí. To je mumu.
 • 00:07:20 Vždycky to připravuje víc žen
  a je to společná večeře
 • 00:07:25 pro všechny.
  A to budeme mít dnes večer.
 • 00:07:30 Jdu se podívat, kde je máma.
 • 00:07:44 Tohle je moje maminka.
 • 00:07:47 Zrovna pleje zahrádku.
 • 00:07:50 Máme typickou zahrádku, spíš
  takové políčko na sladké brambory.
 • 00:08:09 Když jsem byl kluk, rád jsem lovil.
 • 00:08:18 Měl jsem prak
 • 00:08:20 a denně jsem ulovil
  dva nebo tři ptáky.
 • 00:08:30 Taky jsem kladl pasti do trávy.
 • 00:08:37 Když jsem potom
  začal studovat biologii
 • 00:08:42 a chápal víc celou přírodu
  a zabýval se vědou,
 • 00:08:48 úplně jsem s lovem přestal.
 • 00:08:54 Vnitrozemí Papuy bylo objeveno
  až ve 30.letech 20.století,
 • 00:08:58 tedy docela nedávno. Do té doby žilo
  2 miliony obyvatel izolovaně
 • 00:09:03 a netušili, že žijí na ostrově.
 • 00:09:05 Vrchovina je osídlena lidmi
  více než 40 tisíc let.
 • 00:09:10 Jsem Martinova matka.
 • 00:09:15 Měla jsem 6 dětí -
  4 kluky a 2 holky,
 • 00:09:19 ale jeden syn
  a jedna dcera zemřeli.
 • 00:09:23 Dřív jsme bydleli daleko od školy.
 • 00:09:26 Jednou šly 3 moje děti do školy
  a cestou musely přebrodit řeku,
 • 00:09:31 která byla zrovna hodně rozvodněná.
  Strhl je proud a málem se utopily.
 • 00:09:39 Pak jsme se s manželem přestěhovali
  sem, abychom byli blíž ke škole.
 • 00:09:45 Můj muž pracoval jako voják
 • 00:09:50 a jednou si při práci v lese
  zlomil nohu.
 • 00:09:56 Moc dobře se mu to nezahojilo
  a nemohl pak najít práci.
 • 00:10:02 Musela jsem se tedy starat
  o 4 děti, o zahradu,
 • 00:10:07 o dům a bylo to pro mě hodně těžké.
 • 00:10:13 Později můj muž zemřel a to jsem
  byla s dětmi ještě v horší situaci.
 • 00:10:18 Neměla jsem žádné peníze,
  aby Martin mohl studovat.
 • 00:10:25 Do školy mohl dál chodit
  jen nejstarší Nelson.
 • 00:10:29 Ten je dnes učitelem.
 • 00:10:36 Ale musela jsem
  se nějak o ty 4 děti postarat.
 • 00:10:54 Pamatuji si, když jsem byl hodně
  malý, že se rodiče hádali.
 • 00:11:02 Otec vzal klacek
 • 00:11:05 a mlátil s ním
  moji mámu po zádech a po hlavě.
 • 00:11:14 Já jsem plakal,
 • 00:11:16 ale vzal jsem taky klacek a zkoušel
  jsem praštit otce do nohy.
 • 00:11:26 Otci se to vůbec nelíbilo
  a odstrčil mě.
 • 00:11:30 Často si na tuhle příhodu vzpomenu.
 • 00:11:33 Hlavně teď, když už mám svoje děti.
 • 00:11:37 Otec byl často nemocný
 • 00:11:40 a máma
  se musela postarat o všechno.
 • 00:11:45 A bylo to pro ni hodně těžké.
 • 00:11:48 Vždycky jsem se jí snažil pomáhat.
 • 00:12:02 V papuánských horách
  není na rozdíl od pobřeží malárie,
 • 00:12:06 lidé jsou podnikaví,
  dobří zahradníci i obchodníci.
 • 00:12:09 Když se ovšem naštvou,
  má to fatální důsledky.
 • 00:12:13 Kmenové války a různé bitky
  jsou zde na denním pořádku.
 • 00:12:16 Bohužel i v rámci jedné rodiny.
 • 00:12:22 Vždycky si naštěstí
  můžete zklidnit hlavu v pralese.
 • 00:12:41 Martin nám ukáže,
  jak se loví larvy tesaříků.
 • 00:12:59 V tomhle padlém kmeni
  vidíme typickou díru,
 • 00:13:03 kterou do dřeva vyvrtala
  larva tesaříka.
 • 00:13:10 Je dost velká, a tak myslím,
  že to bude jeden z větších druhů.
 • 00:13:18 Tyhle larvy
  mohou být velké až 5 centimetrů.
 • 00:13:24 Vykouše si takhle díru a postupně
  zalézá hlouběji do kmene.
 • 00:13:31 Když tam jsou
  tyhle zbytky ještě čerstvé,
 • 00:13:34 tak je jasné, že je larva uvnitř.
 • 00:13:40 Tady vidíme chodbičku,
  kde larva žila.
 • 00:13:44 Larvy tesaříků jsou jedlé.
 • 00:13:48 Když jsem byl malý,
  často jsme je chodili sbírat,
 • 00:13:52 protože jsou dobré a výživné.
 • 00:13:55 Dnes už to děti moc nedělají.
  Mají hodně jiného jídla.
 • 00:14:03 A tímhle trikem ji dostaneme ven.
 • 00:14:08 Vytáhneme ji z kmene.
 • 00:14:12 Stačí na to mít nějaký malý klacík
 • 00:14:17 a ona se do něj automaticky
  zakousne svými silnými kusadly,
 • 00:14:22 a tak ji vytáhnu.
 • 00:14:28 A je to!
 • 00:14:36 Vezmeme banánový list
  a larvu na něm položíme do uhlíků.
 • 00:14:47 Nesmí spadnout do popela, aby
  se neušpinila a nespálila úplně.
 • 00:14:55 Opečeme z obou stran.
 • 00:15:06 Už vypadá upečeně.
 • 00:15:10 Můžu ji vyndat.
 • 00:15:15 Je to moc dobré.
 • 00:15:28 Chutná ti to?
 • 00:15:31 Jo, je to dobrý.
 • 00:15:39 Když jsem byla mladá,
  moje matka mě učila,
 • 00:15:43 že den před sázením
  nových plodin na zahrádku,
 • 00:15:46 se nesmí spát s manželem.
 • 00:15:49 Některé práce na zahradě
  mohly dělat jenom ženy
 • 00:15:53 a některé zase jenom muži.
 • 00:15:55 Muži nosili z lesa dřevo
  a stavěli ploty,
 • 00:15:59 ženy sázely batáty
  a další zeleninu.
 • 00:16:03 Cukrovou třtinu a batáty
  můžou sázet jenom ženy.
 • 00:16:07 Když jsem byla mladá,
  řídili jsme se při práci na zahradě
 • 00:16:11 těmihle pravidly a měli jsme
  vždycky hodně úrody a jídla.
 • 00:16:16 Dneska už se ty věci nedodržují
  a úroda bývá horší.
 • 00:16:21 Všechno je jinak.
 • 00:16:23 Děti už netráví tolik času
  s rodiči a s matkou na zahradě.
 • 00:16:27 Chodí do školy a mají mnoho
  jiných věcí, které musí dělat.
 • 00:16:34 Dřív byli kluci se svými otci,
  bydleli s nimi v domech mužů
 • 00:16:38 a učili se od nich všechny tradice.
  Holky se zase učily od svých matek,
 • 00:16:42 co a jak dělat na zahradě,
  jaké jsou zvyky.
 • 00:16:47 Dneska se to všechno mění
 • 00:16:49 a děti už moc tohle nedělají.
  Musejí být ve škole.
 • 00:17:07 Ve věku 13 až 15 let
 • 00:17:10 nás začali naši starší bratři,
  otcové, strýcové učit,
 • 00:17:16 jak se dělá luk a šíp
  a jak se používá.
 • 00:17:24 Učili nás všechno,
  jak se co používá k boji
 • 00:17:29 a jak k lovu.
 • 00:17:37 Nejčastěji se spory objeví
  v období voleb.
 • 00:17:43 Lidi se začnou hádat,
  koho volí, kdo je lepší kandidát.
 • 00:17:50 Lidi tady volby hodně prožívají.
 • 00:17:56 Hádky pak často přerostou v bitku
  a ta pak třeba ve kmenovou válku.
 • 00:18:04 Domy mužů už existují jen výjimečně
  a spíš jako něco,
 • 00:18:07 čemu mi říkáme vesnická klubovna.
 • 00:18:10 Dřív v nich muži přímo bydleli,
  měli tam zbraně a rituální předměty.
 • 00:18:14 Ženy s malými dětmi
  bydlely odděleně v domech okolo.
 • 00:18:18 Misionáři a západní styl života
  tohle zásadně změnili.
 • 00:18:23 Luk a šíp jsou čistě mužské zbraně
 • 00:18:29 a ženy na ně vůbec nesmějí sahat.
 • 00:18:33 Pro ženy je přísně zakázáno
  jakkoliv s nimi zacházet.
 • 00:18:38 Je to jenom pro muže.
 • 00:18:41 Používáme je k lovu a k boji
  a to jsou mužské záležitosti.
 • 00:18:46 a tak se muži musejí
  o zbraně i starat.
 • 00:18:53 Když jsem byla malá,
  platila přesná pravidla války.
 • 00:19:00 Tehdy ještě muži
  bydleli v mužském domě.
 • 00:19:04 Když byl někdo zraněný v boji,
  donesli ho do vesnice,
 • 00:19:09 do mužského domu
  a ženy a děti ho nesměly vidět.
 • 00:19:14 Ani jeho žena a děti.
 • 00:19:41 Před několika lety
  byly boje i tady.
 • 00:19:47 A pak, když jsem končil
  na základní škole.
 • 00:19:52 Měl jsem taky luk a šípy
  a musel jsem podporovat svůj klan,
 • 00:19:58 tedy bratry,
  strýce a další příbuzné.
 • 00:20:03 A šli jsme bojovat
  s nepřáteli ze sousední vesnice.
 • 00:20:14 Před 4 lety
  tady byly boje kvůli volbám
 • 00:20:20 a bylo zabito 6 lidí.
 • 00:20:24 Dva na naší straně
  a čtyři z té druhé.
 • 00:20:33 Je to nebezpečné, je to strašlivé
  a mám strach. Samozřejmě.
 • 00:20:41 Válka je hrozná, ale musím se
  účastnit a podpořit svůj klan,
 • 00:20:46 chránit své blízké a rodinu.
  To se prostě musí.
 • 00:20:58 Jednou jsem v kanceláři
  našel ležet fax,
 • 00:21:02 který Martin posílal
  někomu do hor do Čimbu.
 • 00:21:06 Byl to osobní vzkaz,
  ale leželo to na faxu,
 • 00:21:11 tak jsem si to náhodou přečetl.
 • 00:21:14 Byla to Martinova odpověď
  na zprávu z Čimbu.
 • 00:21:19 Šlo o nějaký problém
  a pamatuju si poslední větu,
 • 00:21:24 která byla v pidžin,
  ale přeloženo by to bylo asi takto:
 • 00:21:30 Připravte vaše
  sekery, luky a šípy.
 • 00:21:33 Přijedu a zabiju jenom jednoho.
 • 00:21:39 Srdečně váš Martin.
 • 00:21:44 Nevím, jak to dopadlo
  a jestli to udělal
 • 00:21:48 a radši se neptám.
 • 00:21:52 Ale tahle kombinace asertivity,
  veselé povahy
 • 00:21:56 a akčního přístupu
  Martina hodně charakterizuje.
 • 00:22:05 ZPÍVAJÍ
 • 00:22:22 V horách máme hodně tradičních
  zvyků, tanců a zpěvu.
 • 00:22:33 Sedící dívky
  předvádějí tanec tanim hed.
 • 00:22:50 Je to tady v horách
  pořád hodně oblíbený tanec
 • 00:22:55 a tančili ho naši předci.
 • 00:22:58 Jmenuje se tanim hed,
  což znamená otáčení hlavy,
 • 00:23:02 nebo karim leg - létající nohy.
 • 00:23:19 Dřív to byla hlavně příležitost
  pro mladé dívky a muže,
 • 00:23:24 aby se seznámili
  a navázali kontakt.
 • 00:23:28 Zvlášť zpívají muži a zvlášť ženy.
 • 00:23:31 Muži zpívají o tom,
  jak odcházejí z vesnice
 • 00:23:35 a jdou přes lesy a řeky
  za svou vyvolenou dívkou.
 • 00:23:39 Hledají ji
  a chtějí získat její srdce.
 • 00:23:44 Dívky zpěvem odpovídají.
 • 00:23:47 A pak na to zase reagují
  muži zpěvem zpátky.
 • 00:23:53 Muži se snaží oslnit ženy zpěvem
 • 00:23:56 a je to takový dialog
  a improvizace ve zpěvu.
 • 00:24:03 Dnes už tanim hed slouží často
  jen jako atrakce pro turisty,
 • 00:24:08 ale má také velký význam
  v období voleb.
 • 00:24:13 Kandidáti si najímají
  takovéhle taneční pěvecké skupiny
 • 00:24:18 a ty se snaží
  získat přízeň nových voličů.
 • 00:24:23 Vystupují v mužském domě
  nebo někde ve vesnici,
 • 00:24:27 kde chce kandidát získat hlasy.
 • 00:25:07 V příštím díle
  se seznámíme s Francescou,
 • 00:25:10 která je úspěšnou
  vědkyní a manažerkou.
 • 00:25:14 Naučíme se
  vařit pokrmy s kokosovým mlékem,
 • 00:25:19 pojedeme na piknik
 • 00:25:23 a Martin nás ještě krátce seznámí
  se svou manželkou a dětmi.
 • 00:25:30 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související