iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 8. 2016
23:00 na ČT art

1 2 3 4 5

5 hlasů
11031
zhlédnutí

Pavel Brázda - Umění mezi lidmi

Portrét výrazného solitéra české výtvarné scény zaměřený na přesahy jeho díla do pop-artu, který byl natočen jako pocta k Brázdovým devadesátinám.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Pavel Brázda - Umění mezi lidmi

 • 00:00:19 -Asi zdola. Podařilo se.
 • 00:00:29 Tak už se, prosím, nemračte,
  ale jen račte, račte a račte!
 • 00:01:06 V mejch obrazech bejvá
  něco až cirkusovýho, to je fakt,
 • 00:01:12 a ten lunapark byl pro mě příkladem
 • 00:01:18 těma svejma Paláci hrůzy
  nebo Paláci smíchu.
 • 00:01:26 Vlastně i já bych si přál,
 • 00:01:28 aby to moje dílo byla taková
  obdobná Země divů.
 • 00:01:41 ZVUK JEDOUCÍCH FORMULÍ
 • 00:02:04 -Tady jsme mezi Pavlovými
  závodníky.
 • 00:02:08 To je pro něj úplně klíčový bod
  v jeho životě, v jeho umění.
 • 00:02:13 Pavel totiž se ponořil
 • 00:02:15 do toho zábavného života
  městského obyvatelstva v Brně.
 • 00:02:22 Miloval lunaparky, cirkusy, závody,
  motocyklové, automobilové,
 • 00:02:29 a já si myslím, že vlastně
  tam zčásti nacházel projevy
 • 00:02:35 tak trochu pokleslého
  výtvarného proudu.
 • 00:02:45 -Pokleslost bejvá často velice
  inspirativní,
 • 00:02:50 například u ranejch skladeb
  Stravinskýho,
 • 00:02:56 který jsou pro mě něčím příkladným
  a trvale oblíbeným,
 • 00:03:02 je použito původně lidovejch
  šlágrů,
 • 00:03:07 nebo jiný tehdy současný takzvaně
  pokleslý muziky k dílům,
 • 00:03:15 který jsou o to současnější
  a novější.
 • 00:03:39 -Pavel říká: "Hledím vycházet
  vstříc lidovému způsobu vnímání
 • 00:03:46 a je to strašně vidět,
  když lidi reagujou například
 • 00:03:49 na jeho digitální tisky,
  ty nový obrazy, že ten člověk,
 • 00:03:53 který by se jinak trochu bál
  toho moderního současného umění,
 • 00:03:58 okamžitě cítí ten lidský obsah
 • 00:04:03 a chápe, že tam je příběh,
  že tam je humor, že tam je ironie.
 • 00:04:09 A tím pádem ten člověk nepotřebuje
  další vysvětlení.
 • 00:04:18 -Tam jsou jedny teda z mejch
  kořenů.
 • 00:04:21 -Toho hominismu.
  On měl kořeny v hominismu.
 • 00:04:25 -Toho teda byť ne populistickýho
  teda,
 • 00:04:27 jak jen možno populárního
  zaměření.
 • 00:04:32 -Je to příklon k lidem, jo,
  od toho formalismu, bych řekla,
 • 00:04:36 spíš k tomu lidskýmu fenoménu.
 • 00:05:02 -Je to astronaut už současnější.
 • 00:05:08 -A tady máš ještě tenhle, Pavle.
  -Aha.
 • 00:05:11 -Jo, jo, jo.
  -Ten mi připadá docela hezký.
 • 00:05:15 -Jo, jo. Tohleto je "Samota
  s třema mouchama".
 • 00:05:23 Mouchy, abych se přiznal
  a popravdě řekl,
 • 00:05:29 jsou vlastně taky současně já
  a další dvě ženy.
 • 00:05:36 -To jsou věci!
 • 00:05:48 -Já jsem městskej člověk.
  Mě fascinuje kde co,
 • 00:05:52 nejenom krásný holky,
  po kterých rád koukám, jo.
 • 00:05:57 Když je vidím zezadu, tak často
  dochází k mírnýmu zklamání,
 • 00:06:01 ale někdy jsem opravdu naprosto
  fascinovanej, jo.
 • 00:06:07 Tak mě tam zajímají třeba
  i jejich ideální typy,
 • 00:06:13 v těch figurínách,
 • 00:06:15 který jsou takovejma docela
  pozoruhodnejma sochama
 • 00:06:21 vystavenýma v tom ideálním
  prostředí těch výkladů.
 • 00:06:33 Koukám třeba na ten průvod
  v těch dálnicích uprostřed města,
 • 00:06:40 tří auťáků vedle sebe,
  průvod skoro nekonečnej.
 • 00:06:45 Koukám rád po těch podivuhodnejch
  obludnejch umělejch zvířatech.
 • 00:06:53 Automobily, jejich karosérie
  mě přitahujou
 • 00:06:57 a zajímají jako nejzdařilejší
  a nejužitečnější abstraktní sochy.
 • 00:07:09 Prostě celá ta velkoměstská flóra,
 • 00:07:14 která odpovídá mý původní zálibě
  v pestrosti květin,
 • 00:07:22 a k tomu i ta fauna, jo,
 • 00:07:25 jakou jsou všechny ty dopravní
  prostředky.
 • 00:07:31 Vlastně je to taková nová
  umělá příroda,
 • 00:07:36 kterou si lidi takto teda
  v tom městským prostředí vytvořili.
 • 00:07:56 Analytická psychologie
  Karla Gustava Junga
 • 00:08:00 přispívá k psychologickýmu založení
  většiny mejch obrazů.
 • 00:08:07 Dál je tady Sartre, jo.
 • 00:08:10 Sartre byl pro nás v těch začátcích
  našich dost podstatný,
 • 00:08:18 podobně jako Camus,
 • 00:08:22 protože vlastně ta naše orientace
  původní
 • 00:08:26 byla spíš existencialistická.
 • 00:08:30 -Tady je ten Haring - Deníky,
 • 00:08:33 a samozřejmě ten Haring,
  to bylo milý,
 • 00:08:36 ale bylo to prostě jen milý tím,
 • 00:08:39 že někdo taky něco trošičku
  podobnýho někde dělal.
 • 00:08:46 Vlastně především tím,
 • 00:08:49 že to je zpravidla redukovaný
  na linie a doprovodný plochy,
 • 00:08:54 že to bejvá hodně zjednodušený,
 • 00:08:58 a konec konců taky tím,
  že to bejvá srozumitelný.
 • 00:09:05 -On jde po takovejch jakoby
  hlubokejch tématech,
 • 00:09:08 což v pop artu nebejvá tak častý,
 • 00:09:11 a Keith Haring se taky hodně
  zabejval věcma
 • 00:09:13 typu prostě lidskou sexualitou,
  mimozemskejma civilizacema,
 • 00:09:17 různejma civilizačníma chorobama
  a podobnýma věcma,
 • 00:09:21 nebo manipulací, sledování států,
 • 00:09:23 prostě ovlivňování, mocenský
  ovlivňování a tak.
 • 00:09:26 A to u toho Pavla Brázdy
  vlastně vidím
 • 00:09:27 v některejch věcech hodně podobně.
 • 00:09:30 Generačně vlastně by od sebe
  určitě jako byli vzdálenější,
 • 00:09:34 ale zase o to víc mě to prostě
  překvapuje
 • 00:09:39 a je mi to jako velmi sympatický.
 • 00:09:40 Pavel Brázda má velmi jako
  mladý myšlení, no.
 • 00:09:47 -Pop art byl pro mě docela
  milým příjemným překvapením,
 • 00:09:53 ale vlastně mně jinak neměl co dát
  po tý formální stránce.
 • 00:10:00 To vzniklo ze zcela mejch zdrojů,
 • 00:10:03 dost dávno předtím, než se rozjel
  pop art, jo.
 • 00:10:16 -Pop art, jak víme,
 • 00:10:18 vzniká tak zhruba ke konci 50.let
  v Americe
 • 00:10:21 jako reakce na vznešenost
  a abstrahovanost
 • 00:10:27 toho abstraktního expresionismu.
 • 00:10:29 A ti mladíci říkaj: "Na posvátné
  půdě galerie
 • 00:10:32 máme ty krásně abstraktní plátna,
 • 00:10:35 ale venku se toho teprve děje,
  jako ten život právě po obchodech,
 • 00:10:42 na ulici, neony, auta, odpad,
  všechno má svoji poetiku.
 • 00:10:50 A Pavel samozřejmě na to zjištění
  přišel o těch tak 10-15 let dřív
 • 00:10:57 v tehdejším Československu.
 • 00:11:06 Jeho ranější obrazy,
  řekněme ze 40., 50.,
 • 00:11:11 do poloviny 50. let,
 • 00:11:13 tam je jeho takzvané mikroskopické
  vidění,
 • 00:11:18 jeho Gulliverovské vidění člověka
  dopodrobna,
 • 00:11:22 do posledního mikroskopického
  detailu,
 • 00:11:25 protože vlastně to je člověk,
 • 00:11:27 který nechce z toho obrazu
  nic vynechávat.
 • 00:11:32 Ale postupem času ta figura,
  ta postava,
 • 00:11:35 se zjednodušuje a stylizuje,
 • 00:11:37 stává se něčím, řekněme jako
  plastickým znakem.
 • 00:11:50 Spoustu z toho, co najdeme
  u jeho pozdních obrazů,
 • 00:11:53 najdeme v detailním měřítku
  u jeho starých obrazů. Proč?
 • 00:11:59 Protože pro Pavla neexistuje
  nějaký ten lineární časový vývoj,
 • 00:12:04 že má ty etapy a pokračuje dále.
 • 00:12:08 Jednou řekl strašně výmluvnou věc,
 • 00:12:11 a sice, že jeho životní dílo,
  to je v podstatě jeden celek,
 • 00:12:20 který nemá nic nesoučasného.
 • 00:12:27 To znamená, Pavlova 40. léta
  a Pavlova současnost,
 • 00:12:32 to je jedno a totéž.
 • 00:12:58 -Jeden umělec, který Pavla, myslím,
  inspiroval zdrojově,
 • 00:13:03 to je Jan Zrzavý,
 • 00:13:06 který právě uplatňuje ty výrazné
  barvy, výrazné tahy štětcem,
 • 00:13:12 ale řekl bych možná ještě hlubší,
  zásadnější inspirační zdroj,
 • 00:13:17 to je Josef Čapek.
 • 00:13:22 Tady máme v expozici Čapkův obraz
  Chudá žena z roku 1917
 • 00:13:31 a Čapkova genialita spočívá
  jednoznačně v tom,
 • 00:13:36 že on má vhled do vnitřního života
  člověka.
 • 00:13:43 -Z českejch malířů to skutečně
  byl především Josef Čapek,
 • 00:13:49 kdo mě byli a zůstali blízký.
 • 00:13:56 Taky jsme doma měli nějaký
  Zrzavýho obrazy,
 • 00:14:00 který pak naši museli prodat,
  aby měli bejt z čeho živí.
 • 00:14:05 Zrzavý mě taky přivedl k tomu,
 • 00:14:08 abych se orientoval na to umění
  starší,
 • 00:14:15 zejména teda na tu ranou renesanci,
  která i jeho dobře poznamenala.
 • 00:14:26 Za rodinný příbuzenství s Čapkama
 • 00:14:28 jsem se jaksi dlouho bezmála
  styděl,
 • 00:14:34 až ostýchal, jo, přinejmenším.
 • 00:14:38 Když mě někdo představoval
  jako zvláštní atrakci,
 • 00:14:42 že jsem prasynovcem bratří Čapků,
  tak bych se bejval hanbou propadl,
 • 00:14:48 protože takový jsem nebyl
  dostatečně i známý sám sebou,
 • 00:14:55 v tom opravdu žádná moje zásluha
  nebyla.
 • 00:15:00 Nicméně něco z tý Čapkovský tradice
  ve mně zůstává,
 • 00:15:05 tak máma mně dávala číst
  už od dětství jejich knížky,
 • 00:15:09 i to mě teda samozřejmě ovlivnilo
  v mým způsobu cítění i myšlení.
 • 00:15:19 Tohle jsou ty předlohy,
  tyhle ohromný štosy.
 • 00:15:24 Některý už mám barevně zpracovány,
 • 00:15:27 jiný bych ještě rád barevně
  zpracoval.
 • 00:15:32 Jsou to věci všeho možnýho druhu,
 • 00:15:36 od bezdomovců až po šéfa
  se sekretářkou v kanceláři.
 • 00:15:45 Taky náměty zcela civilní.
 • 00:15:49 Z lunaparku pochází tahleta obluda,
  tenhle z tamějších komediantů.
 • 00:15:56 K tomu přibejvají i skladby
  složitější.
 • 00:16:08 Začínal jsem s tím na xeroxu,
 • 00:16:11 tam jsem dělával dokonce
  na barevnejch papírech,
 • 00:16:17 a když se objevily barevný tonery,
 • 00:16:21 tak taky barevnými tonery
  na barevnejch papírech.
 • 00:16:25 A když jsem objevil tady tento
  zázračnej prostředek,
 • 00:16:29 tak jsem na něj potom samozřejmě
  rád přešel a taky u něho zůstávám.
 • 00:16:39 -Pavel totiž od roku 2006 zhruba
  vytváří své obrazy na počítači.
 • 00:16:47 Vytvoří klasickou lineární kresbu,
  černobílou,
 • 00:16:51 nechá tu kresbu naskenovat
  a ten obraz domaluje digitálně.
 • 00:17:00 Já vůbec nevím o tom, že v Čechách
  nebo po světě
 • 00:17:05 by někdo v 90. letech
  takhle pracoval, počítačově,
 • 00:17:13 digitálně, to prostě ne.
 • 00:17:16 -Ahoj!
  -Čau! -Ať to dobře jde.
 • 00:17:20 -Tak běž...
 • 00:17:31 Haló!
  -Ano?
 • 00:17:32 -Máš prachy? -Mám.
  -Tak dobře.
 • 00:17:51 -To, co hodlám vystavit,
 • 00:17:55 dám udělat tady v takových
  miniaturách
 • 00:17:59 a z toho si pak předem,
  ještě před tou výstavou,
 • 00:18:02 připravuju ty její budoucí
  sestavy obrazů,
 • 00:18:08 tak, jak jsou potom na stěny
  už jenom navěšený.
 • 00:18:14 Mám skutečně tu barevnost,
  a to i prudký a čistý barvy, rád,
 • 00:18:21 a to už i v umění starým a dávným,
 • 00:18:25 například v gotickejch nebo jinejch
  miniaturách.
 • 00:18:31 Až po barevnost květin, jo,
 • 00:18:35 vychází i můj zájem o barevnost
  velkoměstskej
 • 00:18:40 a vůbec městskej flóry.
 • 00:18:44 Vlastně jsem raději, když z mých
  výstav přicházejí lidi potěšený,
 • 00:18:50 přinejmenším těma barvama,
  a nikoliv poděšený.
 • 00:18:56 -V kanceláři mám tady tenhleten
  obrázek, Příchod Andělky,
 • 00:19:02 a kdykoliv mám blbý ráno
  nebo blbý období,
 • 00:19:07 tak se kouknu na Příchod Andělky
  a už je zase dobře.
 • 00:19:12 Pro výstavy se to tiskne na plátno,
  což jsou tady ty...
 • 00:19:21 -To jsou ukázky, jo.
  -Jo? Kde to je normálně natažený,
 • 00:19:25 jako vytištěný na plátno
 • 00:19:29 a napnutý na takzvaný zadní rámy,
  nebo česky blind rámy.
 • 00:19:39 -Tady je ta Štěstěna,
  která bejvá mou přítelkyní věrnou,
 • 00:19:47 i když vím, jak je vrtkavá.
 • 00:19:50 Veze se na tý krávě, jo,
 • 00:19:54 která je něčím podobným,
  jako Nietzscheho velbloud,
 • 00:19:59 kterej nese lva, kterej se směje
  a konečně i dítě, který si hraje.
 • 00:20:07 A tady vystřeluje to pravý
  rozzářený oko, jo,
 • 00:20:12 zatímco to druhý zůstává
  strnulejší.
 • 00:20:18 Tenhleten šašek je vlastně
  ten původní
 • 00:20:23 a dokonce byl namalovanej
  už v 50. letech.
 • 00:20:30 A k tomu přibejvají další variace
  šaška, jiným způsobem zachycenýho
 • 00:20:40 a jinak, než tou jeho samotou
  a líp obdařenýho.
 • 00:21:01 Já vím, že se dá teoreticky vzato
 • 00:21:04 tisknout v neomezeným množství
  exemplářů,
 • 00:21:08 ale to není něco, co by mělo
  čím odradit její sběratele.
 • 00:21:18 Můžou ty věci tisknout bez podpisů
  pro lidi,
 • 00:21:24 kterým záleží na tom obraze samým
 • 00:21:29 a ne na tom, co v nich hledá
  dost sběratelů,
 • 00:21:36 a sice buď aby měli něco,
  co nikdo druhej mít nemůže,
 • 00:21:44 dál proto, aby investovali
  do něčeho, co bude mít cenu,
 • 00:21:53 která závratně poroste,
  jak se taky někdy stává,
 • 00:21:58 a jak se stane možná i po mý smrti.
 • 00:22:29 -Tenhleten způsob vlastně tvorby
 • 00:22:31 nebo zpřístupňování širší
  veřejnosti
 • 00:22:33 nebo nějakým dokonce masám,
 • 00:22:35 tak je zase jeden jako z dalších
  rysů toho pop artu.
 • 00:22:38 Dělal to už zmiňovanej Keith Haring
  úplně stejně.
 • 00:22:42 On když si otvíral svůj pop shop,
 • 00:22:44 tak vlastně tam byly věci
  za pár dolarů, nebo dokonce i míň,
 • 00:22:49 a samozřejmě prodával dál svoje
  originály za statisíce.
 • 00:22:53 Takže jo, mně ta myšlenka přijde
  jako sympatická.
 • 00:22:56 Ne každej má na to si koupit
  samozřejmě originál
 • 00:22:59 a samozřejmě se ozývá
  i celá řada kritiků,
 • 00:23:02 který prostě vlastně potom
  pejorativně zesměšňujou to,
 • 00:23:05 že se to umění objevuje
 • 00:23:06 třeba dejme tomu na předmětech
  nějaký denní spotřeby
 • 00:23:09 nebo nějakejch jakoby doplňků,
  dejme tomu.
 • 00:23:13 Mně přijde zajímavý,
 • 00:23:15 že prostě si může patnáctiletej
  kluk nebo holka
 • 00:23:17 koupit kus nějakýho umění,
  byť reprodukovanýho,
 • 00:23:20 byť vytvořenýho nějakou digitální
  technikou,
 • 00:23:24 ale je to furt to umění.
 • 00:23:29 -Tam, kde to užití má nějakej
  smysl, jo,
 • 00:23:33 například že v Respektu použili
  mýho velkýho astronauta
 • 00:23:41 jako značky svý, jo,
  a dost jinejch možností,
 • 00:23:47 tak to je naopak pro mě
  velice příjemnou ctí a potěšením.
 • 00:23:53 A pokládám za naprosto úžasný,
 • 00:23:55 když existujou automobily značky
  Picasso.
 • 00:24:07 -Takže jeho digitální tisky ano.
 • 00:24:09 Pro něj je to velmi účinný nástroj,
  jak realizovat jeho přesvědčení,
 • 00:24:15 že: "Ať jsou moje obrazy
  mezi lidmi."
 • 00:24:22 -No ne! No ne! No ne!
  Co tady vidím?
 • 00:24:28 Hele, koukejte na to!
  To je úžasný!
 • 00:24:44 To teda tomuhletomu překvapení
  tleskám. To je naprosto úžasný!
 • 00:24:52 To bych bejval nečekal.
 • 00:24:57 Dobrý! A ještě k tomu dobrej nápis:
  AŤ JSOU OBRAZY MEZI LIDMA.
 • 00:25:04 No, to je přesně to,
  co je mým vytouženým přáním,
 • 00:25:10 a co se tady takhle uskutečňuje,
  poněvadž vystavovat v metru,
 • 00:25:16 to byla jedna z mejch dávnejch
  ideálních představ, jo,
 • 00:25:23 a když vidím, že to možný je,
  tak teda naprosto úžasný!
 • 00:25:32 No, úžasný!
 • 00:25:35 Ať žijeme!
  -Ať žijeme!
 • 00:25:40 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2016

Související