iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 10. 2008
20:30 na ČT1

1 2 3 4 5

137 hlasů
7251
zhlédnutí

Reportéři ČT

Porušování zákona městskou policií — Obrazy Pravoslava Kotíka - falza nebo originály? — Zapomenutý špion Československa

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:25 Pražská městská policie pokutuje
  za nedodržování zákona,
 • 00:00:29 sama ho však porušuje.
  Usvědčil ji její strážník.
 • 00:00:34 Mlha kolem obrazů P. Kotíka.
  Originál, nebo falzum?
 • 00:00:38 Bojovník proti padělkům,
  nebo mediální hráč?
 • 00:00:46 Masarykův muž
  pro špinavou práci.
 • 00:00:49 Viktor Emanuel Voska,
  zapomenutý špion,
 • 00:00:52 bez něhož by republika nevznikla.
 • 00:00:58 Slyšeli jste dnešní nabídku.
 • 00:01:01 Máme pro vás další vydání
  Reportérů ČT.
 • 00:01:05 Vítejte u jejich sledování,
  dobrý večer.
 • 00:01:07 Pražská městská policie
  je tu od toho,
 • 00:01:10 aby dohlížela
  na dodržování zákonů.
 • 00:01:13 Přitom podle soudu
  sama zákon porušila.
 • 00:01:16 Svého zaměstnance Richarda Krbka
  před dvěma lety vyhodila z práce
 • 00:01:19 na základě lékařského posudku,
  o kterém neměl ani ponětí.
 • 00:01:23 Pan Krbek dva roky bojoval,
  aby mohl znovu obléct uniformu.
 • 00:01:27 Před soudem sice zvítězil, s jeho
  návratem to ale není jednoduché.
 • 00:01:30 Více Karel Vrána.
 • 00:01:33 Já si myslím, že zásadní problém
  v mém případě je,
 • 00:01:36 že tady dochází
  k porušování zákona.
 • 00:01:39 A kdo v případě pana Krbka
  měl porušit zákon?
 • 00:01:43 Je to k neuvěření, ale jeho
  zaměstnavatel, městská policie,
 • 00:01:46 potažmo její zřizovatel,
  pražský magistrát,
 • 00:01:49 tedy organizace, které mají
  na dodržování zákonů dohlížet.
 • 00:01:52 Strážníka Krbka na základě dvou
  rozdílných lékařských posudků
 • 00:01:56 vyhodili v roce 2006 z práce.
  Jeho případ není jediný,
 • 00:01:59 ale on jediný byl ochoten
  promluvit na kameru.
 • 00:02:04 Výpověď z pracovního poměru
  jsem dostal na základě
 • 00:02:07 posudku zdravotnického zařízení
  Poliklinika Bioregena.
 • 00:02:11 To vyšetření na mně vykonala
  paní doktora Kracíková
 • 00:02:14 a napsala ten závěr 8. června.
 • 00:02:17 9. června vystavila závěr
  paní doktorka Plobstová,
 • 00:02:21 která mě nikdy nevyšetřovala
  a nikdy mě neviděla.
 • 00:02:24 8. června 2006 doktorka Kracíková
  vystavuje panu Krbkovi posudek,
 • 00:02:28 že je schopen služby
  s určitými mezeními.
 • 00:02:32 Den nato doktorka Plobstová
  v jiném posudku konstatuje,
 • 00:02:36 že není zdravotně způsobilý
  sloužit u městské policie.
 • 00:02:39 Vedení Bioregeny
  se nejprve odmítlo vyjádřit.
 • 00:02:43 Proto jsme polikliniku
  navštívili s kamerou.
 • 00:02:46 -Vy jste paní doktorka Plobstová?
  -No.
 • 00:02:49 Vy děláte pro městskou policii
  a tam nějaký policista městský...
 • 00:02:52 Myslíte asi pana Krbka,
  já vím, o co jde.
 • 00:02:55 A on vyhrál soud
  s městskou policií,
 • 00:02:58 že mu nebyl doručen ten...
 • 00:03:01 Tak pánové, to s vámi nechci
  nic mít, běžte na to ředitelství.
 • 00:03:05 Na základě posudku MUDr. Plobstové
  dostal pan Krbek výpověď.
 • 00:03:09 A to za velice zvláštních
  okolností.
 • 00:03:12 Richard Krbek, oceněný za službu
  při povodních v roce 2002,
 • 00:03:16 je přesvědčen,
  že si výpověď vysloužil
 • 00:03:19 svou kritikou poměrů
  v pražské městské policii.
 • 00:03:23 Už jsem měl svým způsobem
  konflikty,
 • 00:03:26 když jsem sloužil na Praze 1,
 • 00:03:29 kde jsem nějakým způsobem
  kritizoval tam to řízení,
 • 00:03:33 co se týče vybírání pokut
  a dávání lístečků.
 • 00:03:37 De facto tam strážníci
  byli tlačeni,
 • 00:03:42 aby plnili, když to řeknu nějakou
  terminologií z dřívějšího režimu,
 • 00:03:47 aby si plnili nějakou pětiletku
  nebo nějaký plán,
 • 00:03:51 kdy oni byli tlačeni, že musí
  udělat 17 přestupků za den,
 • 00:03:55 musí přinést tolik a tolik.
 • 00:03:59 Máte informace, že by strážníci
  byli odměňováni za to,
 • 00:04:03 jaký balík peněz přinesou?
 • 00:04:06 Tak takové informace nemám.
 • 00:04:09 Ale zpátky k výpovědi.
 • 00:04:11 Jak to vypadá technicky, když
  ten člověk absolvuje prohlídku?
 • 00:04:15 Výsledek prohlídky potom přijde
  na městskou policii?
 • 00:04:20 Výsledek té prohlídky přijde
  na naše personální oddělení,
 • 00:04:23 kde je závěr: schopen, neschopen.
 • 00:04:25 Městská policie nemá právo
  zasahovat ani vyžadovat
 • 00:04:29 nějaké lékařské vysvětlení,
  to je věcí lékaře.
 • 00:04:33 Čili to schopen, neschopen,
  o tom nerozhodujete vy?
 • 00:04:36 O tom rozhoduje lékař posudkový,
  který dělá závěr,
 • 00:04:40 posudkový závěr
  preventivní prohlídky.
 • 00:04:44 Obsah a náplň té prohlídky je dán
  podle pracovních podmínek
 • 00:04:49 a zařazení zaměstnanců
  městské policie.
 • 00:04:52 Výpověď mi byla datována
  k 12. červnu 2006
 • 00:04:56 a doručena mi byla
  30. června 2006,
 • 00:05:00 když jsem byl
  na procházce s dcerkou.
 • 00:05:04 Čekali tady na mě společně
  s analytikem z obvodu
 • 00:05:08 a tady mi předali ten dopis.
 • 00:05:12 A z toho dopisu
  jste se dozvěděl co?
 • 00:05:15 Z toho dopisu jsem se dozvěděl,
  že dostávám výpověď.
 • 00:05:18 Dopis byl datován k 12. 6. 2006.
 • 00:05:22 Docela mě to samozřejmě zarazilo,
 • 00:05:25 protože jsem v tu chvíli
  byl přesvědčen,
 • 00:05:28 že veškeré věci, co se týče mé
  zdravotní stránky, jsou v pořádku.
 • 00:05:34 My jsme tuto výpověď napadli
  z toho titulu,
 • 00:05:37 že tento posudek
  zdravotní způsobilosti
 • 00:05:40 od zařízení závodní
  preventivní péče
 • 00:05:43 nebyl panu Krbkovi
  prokazatelně doručen.
 • 00:05:46 A tohle byl kámen úrazu. Lékařka
  totiž měla ze zákona povinnost
 • 00:05:49 změnu posudku
  panu Krbkovi oznámit,
 • 00:05:52 aby se mohl případně odvolat.
  To však neučinila.
 • 00:05:58 Je jasné, že porušili ustanovení
  zákona o zdraví, péči lidu,
 • 00:06:01 kde se říká, za jakých okolností
  má být ta prohlídka vykonána
 • 00:06:05 a jaké to má mít náležitosti.
 • 00:06:07 V mém případě je jasné,
  že mi to nebylo doručeno,
 • 00:06:11 tudíž jsem se proti tomu
  nemohl odvolat.
 • 00:06:14 Když předložím
  písemné vyhotovení té prohlídky,
 • 00:06:17 které mám v ruce,
  které jsem si vyžádal,
 • 00:06:21 není tam poučení, do kolika dnů,
  kam se mám odvolat, podle čeho.
 • 00:06:26 Městská policie rozhodně
  žádnou chybu neudělala.
 • 00:06:29 V případě pana Krbka
  šlo o procesní chybu
 • 00:06:33 smluvního zdravotnického
  zařízení Bioregeny.
 • 00:06:36 Ačkoli mluvčí tvrdí opak,
 • 00:06:39 soud rozhodl, že pochybila
  městská policie v Praze.
 • 00:06:42 Pan Krbek letos po dvou letech
  vyhrál soud.
 • 00:06:45 Ten konstatoval, že byl z práce
  vyhozen v rozporu se zákonem.
 • 00:06:48 Happy end se ale zdaleka nekoná.
 • 00:06:51 Vy jste se vrátil do práce.
  Jak to vypadá?
 • 00:06:56 Přeřadili mě na nové místo,
  tak jsem si byl vyzvednout
 • 00:07:00 výstroj a výzbroj
  na bývalém místě ve skřínce.
 • 00:07:03 Tam jsem se dostavil do práce
  a dozorčí, který tam byl,
 • 00:07:07 tak volal zástupce ředitele,
  který sdělil,
 • 00:07:10 že nesmím se pohybovat sám,
  bez dozoru po služebně,
 • 00:07:13 že se mnou musí chodit
  v doprovodu dozorčího.
 • 00:07:18 Nic mu nebrání, aby dál
  vykonával práci strážníka,
 • 00:07:21 a my samozřejmě s ním,
  pokud bude řádit...,
 • 00:07:24 pokud bude plnit řádně
  své povinnosti,
 • 00:07:27 nemáme důvod,
  proč ho nezaměstnávat.
 • 00:07:30 Připadal jsem si trošku
  jako nahý v trní,
 • 00:07:33 nebo nevím, jak to mám říct.
  Všichni se tam pohybují normálně,
 • 00:07:36 já jsem taky zaměstnanec
  městské policie,
 • 00:07:40 a teď jsem tam musel chodit
  pod dozorem někoho.
 • 00:07:43 Přišlo mi to docela,
  abych se správně vyjádřil,
 • 00:07:46 že jsem nějakým způsobem
  diskriminován v této věci.
 • 00:07:51 Je pravda, že takové postavení
  zaměstnance
 • 00:07:54 při návratu k zaměstnavateli,
  proti kterému vyhrál soudní spor,
 • 00:07:57 bývá většinou trochu problematické.
 • 00:08:00 V daném případě nemohu spekulovat,
  jak to bude dál.
 • 00:08:03 Ale některé případy
  končí třeba vzájemnou dohodou
 • 00:08:07 mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  o ukončení pracovního poměru.
 • 00:08:10 Když jsem se vracel
  a nastupoval jsem,
 • 00:08:13 tak mi městská policie vystavila
  platový výměr, což můžu doložit,
 • 00:08:17 a nedala mi tam položky,
  že budu pracovat v noci,
 • 00:08:21 což jsou příplatky za směnnost
  a příplatky za riziko.
 • 00:08:25 Dali mě na místo, kam dávají lidi,
  kteří udělali nějaké prohřešky,
 • 00:08:30 nějaký přestupek, trestný čin
  a jsou vyšetřováni.
 • 00:08:34 Městský strážník se nyní navíc
  soudí i s Poliklinikou Bioregena,
 • 00:08:37 na základě jejíhož posudku
  přišel o práci.
 • 00:08:41 To, co mě nejvíc drží v tom sporu,
  tak je rodina,
 • 00:08:45 že vím, že se sem vrátím
  a že tady mám svůj domov.
 • 00:08:54 Je to zamotané jako detektivka.
 • 00:08:57 Dva stejné obrazy.
  Oba originály, nebo jedno falzum?
 • 00:09:00 Znalecké posudky říkají jednou
  tak, podruhé onak podle toho,
 • 00:09:05 kdo o jejich vypracování požádá.
 • 00:09:07 Jejich podvedený majitel napadá
  galerii, která ho prý napálila.
 • 00:09:11 Na první pohled
  se to zdá být logické.
 • 00:09:14 Jenže na druhý se v jeho krocích
  objevují rozpory.
 • 00:09:17 Bojuje opravdu proti padělkům,
  nebo tady jde o něco jiného?
 • 00:09:21 Rozplést se to pokouší
  Aneta Vojtěchová.
 • 00:09:34 Já jsem nejdříve vydražil falzum.
 • 00:09:38 V tom okamžiku jsem ovšem
  nevěděl, že se jedná o falzum.
 • 00:09:41 Originál jsem vydražil
  přibližně o sedm měsíců později.
 • 00:09:45 Kupoval jsem je s tím,
  že jsou oba originály.
 • 00:09:48 Mít od jednoho malíře dva téměř
  identické obrazy, to je unikát.
 • 00:09:54 Jenže z unikátu se podle
  Jiřího Schwarze vyklubalo falzum.
 • 00:10:00 Já jsem tuto pochybnost vyjádřil
  hned majiteli té aukční síně,
 • 00:10:05 u níž jsem 11 let nakupoval
  nebo dražil obrazy.
 • 00:10:13 On tuto mou pochybnost
  okamžitě rozptýlil s tím,
 • 00:10:17 že mi dodá znalecké posudky.
 • 00:10:22 Tak se při vyzvednutí díla stalo.
 • 00:10:31 My jsme mu předložili
  dvě expertizy.
 • 00:10:34 Jednu dělal kvalitní restaurátor
  profesor Mojmír Hamsík.
 • 00:10:39 Druhou dělal velice dobrý
  historik umění Jan Dvořák.
 • 00:10:46 Oba se shodli na tom, že obraz
  je v pořádku, že je pravý.
 • 00:10:51 Profesor Hamsík
  udělal jedinou chybu,
 • 00:10:55 že nedělal zkoušku na pigmenty
  a obraz byl hodně nalakovaný,
 • 00:11:00 tak on nezjistil,
  že se jedná o temperu.
 • 00:11:03 Myslel si, že se jedná o olej.
 • 00:11:07 Takže my jsme panu Schwarzovi
  prodali obraz jako olejový.
 • 00:11:11 To bylo naše jediné pochybení.
 • 00:11:15 Jenže pochybení
  to bylo dost závažné.
 • 00:11:18 Nejen záměna techniky, ale i název
  obrazu vzbudil pochybnosti.
 • 00:11:22 Pravoslav Kotík jej namaloval
  na počátku 40. letech 20. století
 • 00:11:27 a obraz byl známý jako Účes
  nebo Dívka před zrcadlem.
 • 00:11:31 Jiří Schwarz jej ale vydražil
  nejprve pod názvem Toaleta.
 • 00:11:35 Originál vydražil později
  a začal pochybovat.
 • 00:11:41 Když jsem vydražil druhý obraz,
 • 00:11:45 ten téměř identický,
  který se ukázal být pravým,
 • 00:11:49 tak jsem byl neustále
  v těchto pochybnostech utvrzován,
 • 00:11:53 tak jsem se obrátil
  na Národní galerii
 • 00:11:57 a požádal jsem ji
  o vyřešení tohoto dilematu,
 • 00:12:01 zda ty obrazy jsou pravé,
  nebo jsou oba falešné,
 • 00:12:05 nebo se týká jen jednoho z nich.
 • 00:12:08 Národní galerie zcela přesvědčivým
  způsobem odpověděla,
 • 00:12:12 že ten první obraz,
  který jsem vydražil,
 • 00:12:15 který byl doplněn znaleckými
  posudky a pozůstalostními razítky,
 • 00:12:20 že je to obraz falešný.
 • 00:12:26 I když si restaurátorky Cedlové
  velmi vážím, tak si myslím,
 • 00:12:30 že posuzování obrazu nevěnovala
  tolik pozornosti, kolik by měla.
 • 00:12:35 Není tam vůbec průzkum
  infrakamerou,
 • 00:12:38 není tam zjištěno, jestli je tam
  podmalba, jestli je tam síťování,
 • 00:12:42 prostě všechny techniky
  falzátorské,
 • 00:12:46 které falzátoři používají,
  není z toho jedna jediná.
 • 00:12:50 Expertizu Národní galerie
  ale není na místě kritizovat.
 • 00:12:54 Její výsledky
  potvrdila i laboratoř
 • 00:12:57 Vysoké školy
  chemicko-technologické.
 • 00:13:00 Žádná ta metoda nevypovídá
  naprosto exaktně o stavu díla,
 • 00:13:07 de facto o stáří toho díla
  nebo je-li to falzum nebo ne.
 • 00:13:16 Paní restaurátorka se tam
  vyjadřuje pouze k tomu,
 • 00:13:19 že obraz je zepředu ušpiněn.
 • 00:13:22 A v podstatě se vyjadřuje
  o dvou razítkách, která tam jsou.
 • 00:13:25 O těch se vyjádřit nedokážu,
  protože o nich nic nevím.
 • 00:13:28 To razítko má patrně vyvolat
  dojem nahrazení podpisu.
 • 00:13:34 U nás se najedou objevilo razítko
 • 00:13:37 "Dědictví z rodinné pozůstalosti
  Pravoslava KotíkaŞ.
 • 00:13:40 V životě naše rodina
  takové razítko neměla.
 • 00:13:44 To dílo se po roce 1959,
  nechci říct rozkradlo,
 • 00:13:47 některá část ale slušně řečeno
  zmizela.
 • 00:13:51 A bohužel zmizela kvůli jednomu
  členu naší rodiny a některým lidem.
 • 00:13:56 Po smrti tohoto člena naší rodiny
  se začaly objevovat padělky.
 • 00:14:06 Martin Kotík má na mysli malířovu
  dceru Zuzanu Tobolkovou-Kotíkovou,
 • 00:14:11 která ve stáří kvůli
  špatnému zdravotnímu stavu
 • 00:14:14 často jezdila do lázní.
 • 00:14:17 Vozil ji tam bývalý taxikář
  Jaroslav Fröhlich,
 • 00:14:20 Vtvořil si k ní důvěrný vztah,
  a ona mu odprodala obrazy otce.
 • 00:14:26 Když chtěla být vehementně
  v lázních, Velichovkách,
 • 00:14:30 s Bertou a Martou Masarykovými,
  protože to byly přítelkyně,
 • 00:14:34 tak jsem ji tam vozil celé léto,
  a dokonce jsem dosáhl,
 • 00:14:39 že za ten pobyt jsem si mohl
  dovolit koupit pár obrazů.
 • 00:14:44 Bývalí majitelé obrazů Fröhlichovi
  hrají v kauze klíčovou roli.
 • 00:14:49 Obraz, který byl vydražen
  jako druhý v brněnské galerii
 • 00:14:52 a byl označen za originál,
  prodal pan Fröhlich.
 • 00:14:55 Údajné falzum ale přinesla
  do Galerie Art Praha
 • 00:14:58 jeho bývalá manželka,
  Helena Fröhlichová.
 • 00:15:03 Jeden byl olej, to si manžel
  koupil od paní Tobolkové,
 • 00:15:06 a já jsem dostala jako dar,
  že si to manžel koupil,
 • 00:15:10 jsem dostala studii,
  oba dva od paní Tobolkové.
 • 00:15:16 A jestli to někdo zpochybňuje,
  tak já mu to klidně řeknu,
 • 00:15:20 kdyby tady paní Tobolková byla,
 • 00:15:23 tak by mi to dosvědčila,
  že to tak opravdu bylo.
 • 00:15:26 Jenže paní Tobolková-Kotíková
  je několik let po smrti,
 • 00:15:29 takže už nic dosvědčit nemůže.
 • 00:15:34 Jestli bývalá manželka získala,
  kde, jak, co, jak ventiluje,
 • 00:15:38 tak já skutečně o tom nevím.
 • 00:15:41 A neví to nikdo.
 • 00:15:43 Případ vyšetřuje od května
  tohoto roku kriminální policie.
 • 00:15:46 Možná by celou věc vyřešil soud,
 • 00:15:49 ale sběratel zkoušel nejdřív
  s galeristou vyjednávat.
 • 00:15:54 Mně majitel galerie nabídl,
  že ten obraz ode mě odkoupí zpět,
 • 00:15:58 popřípadě si za tento obraz
  mohu u něj vybrat od daného autora
 • 00:16:03 dva jakékoliv dva jiné obrazy.
 • 00:16:08 No tak to vám musím říct,
 • 00:16:11 že to znamenalo pro mě teda
  doslova zděšení,
 • 00:16:14 protože takto jsem si skutečně
  to řešení nepředstavoval.
 • 00:16:18 Má představa byla taková,
 • 00:16:20 že se můj advokát dohodne
  s panem galeristou
 • 00:16:24 a že začneme společně
  postupovat proti tomu,
 • 00:16:27 kdo mohl napálit pana galeristu.
 • 00:16:32 Majitelka toho obrazu
  paní Fröhlichová,
 • 00:16:35 podotýkám výslovně,
  že to nebyl obraz z Galerie Art,
 • 00:16:40 ale že to byl obraz
  soukromého majitele,
 • 00:16:43 majitelka mu dokonce nabídla,
 • 00:16:46 protože se bála, že se o tom
  bude někde psát nebo mluvit,
 • 00:16:49 a potřebovala prodat
  ještě několik dalších Kotíků,
 • 00:16:53 tak mu nabídla, že by mu
  za ten obraz vyměnila nějaký jiný,
 • 00:16:56 který by měl chemický rozbor
  a vše ostatní k tomu.
 • 00:16:59 Pan Schwarz na to žádným způsobem
  čtvrt roku nereagoval.
 • 00:17:03 A když se přiblížila
  naše další aukce,
 • 00:17:08 tak vystoupil v televizi,
  vystoupil v tisku,
 • 00:17:11 svolal tiskovou konferenci
  a všem oznámil,
 • 00:17:14 že jsme darebáci, podvodníci
  a že prodáváme falešné obrazy.
 • 00:17:20 Cílem toho je zjistit,
 • 00:17:22 kdo záměrně infikuje
  český trh s uměním padělky.
 • 00:17:29 Samozřejmě že trestní oznámení
  míří zcela explicitně
 • 00:17:34 do Galerie Art Praha,
  kde předpokládáme, že je stopa.
 • 00:17:43 On vystupuje vždycky
  jen proti naší aukční síni,
 • 00:17:47 vystupuje jen před aukcí,
  nikdy jindy nevystupuje,
 • 00:17:50 celé tři měsíce mezitím mlčí.
 • 00:17:53 A měl už hned napoprvé podat
  trestní oznámení,
 • 00:17:57 aby policie zjistila původ padělku,
  pokud to padělek je.
 • 00:18:03 Jiří Schwarz podal trestní oznámení
  až v dubnu letošního roku.
 • 00:18:07 Tedy až necelé dva roky po tom,
  co falzum vydražil.
 • 00:18:10 Mezitím rozpoutal mediální válku.
 • 00:18:14 Myslím si, že odpovědnost
  by měli mít nejen ti galeristé,
 • 00:18:17 kteří tomu mnohdy nerozumí,
  protože to jsou obchodníci,
 • 00:18:22 ale soudní znalci,
  kteří na to dávají dobrozdání.
 • 00:18:26 Problém je v zákoně.
 • 00:18:28 Až se změní zákon
  a oni ponesou odpovědnost,
 • 00:18:31 tak se budou velmi rozmýšlet.
 • 00:18:33 Jenže znalci zatím
  odpovědnost nenesou.
 • 00:18:36 A tak se opakuje tatáž situace.
  Galerie Art Praha má před aukcí
 • 00:18:42 a docent Schwarz svolává
  tiskovou konferenci,
 • 00:18:45 která má za následek
  snižování obratu galerie.
 • 00:18:48 A tak se nabízí spekulace,
 • 00:18:51 zda za celou kauzou
  není ještě něco jiného.
 • 00:18:56 Naše galerie je v domě
  na Staroměstském náměstí,
 • 00:18:59 je to krásný dům,
  je to národní kulturní památka.
 • 00:19:03 V tom domě kromě nás
  sídlí Bohemia hotel,
 • 00:19:06 což je hotel, který má své kořeny
  v Lichtenštejnsku.
 • 00:19:10 Zjistili jsme shodou okolností,
  že pan docent je též členem,
 • 00:19:15 kromě asi 16 jiných
  obchodních společností,
 • 00:19:19 že je tam spolu s vedením
  tohoto lichtenštejnského hotelu.
 • 00:19:25 Když sjedete
  na tu dozorčí radu...
 • 00:19:33 Jiří Schwarz,
  ale vymazáno 11. dubna 2000.
 • 00:19:36 Ale figurujete tam,
  v obchodním rejstříku,
 • 00:19:40 to znamená spojitost
  s tou společností je evidentní,
 • 00:19:44 to znamená, musel jste tam
  nějakým způsobem figurovat.
 • 00:19:49 Ale nejsem tam, já jsem tam byl.
  Byl jsem vymazán v roce 2000.
 • 00:19:57 To je kolik let
  před zahájením sporu? Sedm let.
 • 00:20:03 Jednatelka hotelové společnosti,
 • 00:20:06 kde Jiří Schwarz
  do roku 2000 figuroval,
 • 00:20:09 se jmenuje Olga Valtrová.
 • 00:20:12 Že Valtrovou znám, to můžu říct,
  ale musím říct, že mě nepožádala,
 • 00:20:15 vůbec nic mi neříkala, já nevím,
  že vede nějaký spor s Neubertem.
 • 00:20:21 Zajímavé je, že když Jiří Schwarz
  začal vystupovat
 • 00:20:25 proti Galerii Art Praha,
  objevili se další dva sběratelé,
 • 00:20:29 kteří tvrdí,
  že taky vydražili falza.
 • 00:20:32 Do té doby se nikdo jiný neozval.
 • 00:20:37 Nechal jsem si udělat expertizu
  u Národní galerie,
 • 00:20:40 a ta konstatuje, že toto dílo
  je novodobý falzifikát.
 • 00:20:45 Karel Klimeš
  se s Jiřím Schwarzem potkává
 • 00:20:48 ve třech akciových společnostech
 • 00:20:50 a oba muži figurují
  ve firmě Viribus Unitis,
 • 00:20:53 v níž je Karel Klimeš jednatelem
  a Jiří Schwarz společníkem.
 • 00:20:57 Proč tedy Jiří Schwarz
  svého kolegu nevaroval?
 • 00:21:03 Pan inženýr Klimeš
  se mylně patrně,
 • 00:21:06 jako mnoho dalších dražitelů,
  domníval,
 • 00:21:09 že když měl pan doktor Neubert
  takový průšvih
 • 00:21:13 už s tím mým falzem,
  že si dá zatracený pozor.
 • 00:21:17 Jak je vidět, tak on si ho nedal.
 • 00:21:21 Chtěl galerista podvést sběratele,
 • 00:21:24 nebo chce sběratel
  zlikvidovat galeristu?
 • 00:21:27 A jde vůbec o originál a falzum,
  nebo o obraz a jeho skicu?
 • 00:21:31 Příliš mnoho otázek okolo díla
  za necelých 200 000.
 • 00:21:35 Snad záhadu pomůže rozluštit
  kriminálka konečným tvrzením,
 • 00:21:39 zda se skutečně jedná o falzum
  a kdo ho vytvořil.
 • 00:21:43 Já to neumím vysvětlit.
 • 00:21:48 To je tak těžký hubou nebo slovy
  vysvětlit něco,
 • 00:21:51 co se udělá štětcem a barvou.
 • 00:22:00 Zítra uplyne 90 let
  od vzniku Československa.
 • 00:22:04 Politici se budou uklánět před
  hrobem T. G. Masaryka v Lánech.
 • 00:22:08 Nikoho přitom nenapadne vyjet
  kousek za Prahu, do Kutné Hory,
 • 00:22:12 a poklonit se památce člověka,
 • 00:22:14 bez kterého
  by podle mnoha historiků
 • 00:22:17 samostatný stát v roce 1918
  vůbec nevznikl.
 • 00:22:20 Kdyby přece jen někdo
  chtěl položit kytku
 • 00:22:23 k hrobu jednoho z našich
  nejúspěšnějších špionů,
 • 00:22:26 zažije nepříjemné překvapení.
 • 00:22:29 Podívejte se na reportáž
  Davida Vondráčka.
 • 00:22:32 Vypravil jsem se do Kutné Hory,
 • 00:22:35 abych v předvečer oslav vzniku
  Československa zapálil svíčku
 • 00:22:38 u hrobu jedné z kontroverzních
  osobností českých dějin,
 • 00:22:42 u jednoho z nejúspěšnějších
  špionů 20. století,
 • 00:22:45 bez kterého by podle
  mnoha historiků a politologů
 • 00:22:48 samostatný národní stát
  ve střední Evropě nikdy nevznikl.
 • 00:22:51 Tady vidíte hrob
  rodiny Ročňákových,
 • 00:22:55 kde byla uložena ta urna.
 • 00:22:58 Proč tady není jméno
  Emanuela Vosky?
 • 00:23:02 V době, kdy pan Voska zemřel,
 • 00:23:07 tak byly určité problémy
  s uložením urny
 • 00:23:10 pro jeho postoj k republice.
 • 00:23:13 A proč si myslíte,
  že s tím nikdo nic nedělá?
 • 00:23:16 -Vždyť je 19 let po revoluci.
  -Na to vám neumím odpovědět.
 • 00:23:21 Než se pokusím zjistit, proč
  nositel státního vyznamenání
 • 00:23:24 T. G. Masaryka in memoriam
  z roku 1998
 • 00:23:28 nemá ani jméno na náhrobku,
  pokusím se představit život a dílo
 • 00:23:32 Emanuela Vosky
  s krycím jménem Viktor.
 • 00:23:37 Jeho fotografie s maminkou.
 • 00:23:40 Jeho dětství nebylo zrovna veselé,
 • 00:23:43 protože jako ještě malému chlapci
  mu zemřel otec v kamenolomu.
 • 00:23:46 Přesto na kamení nezanevřel,
  šel studovat na kreslířskou školu.
 • 00:23:52 On byl i v Americe
  obchodník v kamenolomu.
 • 00:23:55 Přesně tak, na tom zbohatl,
  na tom, co se tady naučil.
 • 00:23:58 Emanuel Voska zbohatl
  ale až ve Spojených státech,
 • 00:24:02 kam emigroval
  na konci 19. století,
 • 00:24:05 kde se stal úspěšným podnikatelem
  ve stavebnictví.
 • 00:24:08 Zakládá mezi krajany první sekci
  sociální demokracie,
 • 00:24:12 ale na rozdíl od Čechů v Evropě,
 • 00:24:14 kteří většinou viděli
  svou budoucnost
 • 00:24:17 v rámci mnohonárodnostní
  monarchie,
 • 00:24:20 on už tehdy snil
  o samostatném českém státě.
 • 00:24:23 O názorech Emanuela Vosky
  před vypuknutím 1. světové války
 • 00:24:27 mi na konci roku 1992,
  před rozpadem Československa,
 • 00:24:31 vyprávěla jeho dcera,
  95letá Villa Vosková-Bechyňová.
 • 00:24:36 Tatínek mu připravoval
  jeho přednášky v Americe.
 • 00:24:40 Oni se znali.
 • 00:24:43 Tatínek říkal Masarykovi,
  že ve světě se to vaří
 • 00:24:53 a že Maďaři už dva roky
  měli připravené takové akce...
 • 00:25:01 To oni se chtěli odtrhnout
  od Rakouska.
 • 00:25:08 A tatínek se ho ptal:
  "A co Češi? Ti nic?Ş
 • 00:25:13 A Masaryk říkal:
  "Tady se nic neděje.Ş
 • 00:25:17 V srpnu 1914, už v době
  vypuknutí světového konfliktu,
 • 00:25:21 se v tomto domě na Hradčanech
  schází americký občan Emanuel Voska
 • 00:25:25 s poslancem rakouské říšské rady
  Tomášem Garriguem Masarykem.
 • 00:25:30 O tomto setkání 25. 8. 1914
 • 00:25:33 už po válce prezident Osvoboditel
  prohlásí,
 • 00:25:37 že tímto dnem začíná
  protirakouský odboj.
 • 00:25:42 Předtím než odjížděl,
  tak ho Masaryk požádal,
 • 00:25:45 jestli by nepřevezl jeho příteli,
  který byl v londýnských Timesech,
 • 00:25:49 nějaké materiály, které se týkaly
  Rakouska-Uherska.
 • 00:25:53 Když mu ještě Masaryk říkal
  další věci, tak ty si zapsal,
 • 00:25:57 a ty právě Villa dala
  do toho svého korzetu.
 • 00:26:06 To je patrně největší rarita
  patrně celého toho fondu,
 • 00:26:10 dopis, který Villa Vosková
  pašovala stočený v korzetu.
 • 00:26:15 Osobní prohlídky nebyly
  tak důkladné naštěstí.
 • 00:26:19 Zde se píše, že tento lístek napsal
  T. G. Masaryk v roce 1914
 • 00:26:23 a pronesla dcera Vosky Villa
  na kostici šněrovačky stočený
 • 00:26:28 přes Německo do Anglie.
  Velmi zajímavý a památný doklad.
 • 00:26:33 Na lístku byly přesné údaje
  o početním stavu rakouské armády,
 • 00:26:36 tedy státní, vojenské tajemství.
 • 00:26:39 -Kdyby to prasklo v té době...
  -Tak je to...-Velezrada?
 • 00:26:42 Ano, to by byla velezrada.
 • 00:26:44 A co by čekalo Masaryka?
 • 00:26:49 Kdyby to bylo skutečně takhle,
  tak samozřejmě soud,
 • 00:26:52 a že by to skončilo
  rozsudkem smrti, to je jisté.
 • 00:26:56 Z anglických Timesů
  míří Emanuel Voska
 • 00:26:59 se špionážním materiálem
  od Masaryka
 • 00:27:02 přímo k nejvyššímu šéfovi britské
  branné moci, lordu Kitchenerovi.
 • 00:27:06 Bez pomoci britských tajných
  služeb by se tak vysoko nedostal.
 • 00:27:10 Do jaké míry Masaryk věděl,
 • 00:27:13 že tam je přímé spojení
  s tajnými službami skrze Vosku?
 • 00:27:19 Já se domnívám,
  že to musel vědět,
 • 00:27:21 ale že mu to nijak nebránilo.
 • 00:27:25 Vždyť pro Masaryka to byly
  západní demokratické mocnosti,
 • 00:27:28 se kterými on chtěl spolupracovat.
 • 00:27:32 Po setkání se špičkami
  britské špionáže
 • 00:27:35 zakládá v Americe Emanuel Voska
  pod krycím jménem Viktor
 • 00:27:38 s téměř neomezenými
  finančními prostředky od Britů
 • 00:27:41 a ze sbírek Čechoameričanů
 • 00:27:44 špionážní a kontrašpionážní
  organizaci
 • 00:27:47 zaměřenou proti Rakousku
  a Německu.
 • 00:27:52 Voska měl spoustu přátel
  mezi krajany
 • 00:27:55 a začal od těchto kamarádů
  získávat informace o tom,
 • 00:27:58 jak působí Rakušané a Němci,
  kterých bylo velice mnoho v USA,
 • 00:28:03 jak tam působí v různých
  zbrojních továrnách.
 • 00:28:08 A tyto informace začal předávat
  kapitánu Gautovi,
 • 00:28:13 což byl rezident
  britské námořní rozvědky v USA,
 • 00:28:17 a současně se dostal do kontaktu
 • 00:28:21 s pracovníkem rakousko-uherského
  konzulátu Františkem Kopeckým,
 • 00:28:26 který jako vlastenec
  považoval za nezbytné,
 • 00:28:31 aby předával nějakým způsobem
  někomu důvěrné materiály o tom,
 • 00:28:35 co se děje u nich v úřadě.
 • 00:28:39 Takže Kopecký nosil Voskovi
  různé materiály,
 • 00:28:44 které se přefotografovávaly,
  přepisovaly a podobně.
 • 00:28:49 V průběhu války rozjíždí
  za britské peníze Emanuel Voska
 • 00:28:53 v rámci boje
  za národní samostatnost
 • 00:28:56 propagandistickou kampaň
  proti Rakousku,
 • 00:28:59 kde zkresluje fakta
  nebo si vyloženě vymýšlí.
 • 00:29:02 Tvrdí například, že rakouský císař
  v Čechách popravil 956 Čechů.
 • 00:29:05 Ve skutečnosti se jednalo
  o 4 civilisty,
 • 00:29:09 kteří vylepovali
  propagační letáky.
 • 00:29:12 Spojené státy šokovala
  vymyšlená Voskova zpráva,
 • 00:29:15 že ve vězení Rakušané popravili
  Masarykovu dceru Alici.
 • 00:29:18 -Americký tisk na to skočil?
  -Ano.
 • 00:29:22 To na Američany samozřejmě
  velmi silně zapůsobilo.
 • 00:29:25 Asi jsou jiná měřítka v době války,
  nebo jak se na to koukáte?
 • 00:29:31 Já si myslím, že v době války,
  jak horké, tak studené války,
 • 00:29:35 jsou jiná měřítka, kdy se takové,
  říká se tomu špinavé triky,
 • 00:29:39 používají velice často.
 • 00:29:42 Dostáváme se k Voskovým
  spolupracovnicím.
 • 00:29:47 -Těch měl celou řadu.
  -Kurýrek špionážních.
 • 00:29:51 Masaryk měl požadavky větší pořád.
  No pochopitelně.
 • 00:29:55 On potřeboval styk s Prahou.
 • 00:30:02 A obrátil se na tatínka,
 • 00:30:06 aby to nějak zařídil.
 • 00:30:12 A Ema Destinnová,
  to byla taky naše kurýrka,
 • 00:30:16 protože ona měla povolení,
  aby zpívala v Americe.
 • 00:30:22 A teď měla jet zpátky do Rakouska,
  tak se nabídla tatínkovi,
 • 00:30:28 jestli potřebuje tam poslat
  nějakou zprávu.
 • 00:30:31 A on říkal ano.
 • 00:30:34 Strašně ji trápilo,
 • 00:30:37 že Češi doma
  jsou takoví pasivnější.
 • 00:30:42 Nový rakouský císař
  a český král Karel I.
 • 00:30:46 propouští politické vězně,
  zavádí ústavní systém
 • 00:30:49 a právě v těchto chvílích nejistot
  dochází u legií v Rusku
 • 00:30:54 k náhodné,
  ale přelomové události,
 • 00:30:57 která posune český národně
  osvobozenecký boj
 • 00:31:00 na úplně novou kvalitu.
 • 00:31:03 Zajímavé svědectví o tom
  mi v polovině 90. let podal
 • 00:31:06 tehdy stoletý legionář
  Alois Vocásek.
 • 00:31:10 Byl přepaden náš vlak jeden
  od Zlatoústí do Čeljabinska,
 • 00:31:13 byl na trati přepaden,
  a taky u Omska jeden vlak.
 • 00:31:17 A když ty zprávy přišly,
  v Čeljabinsku velitelství řeklo,
 • 00:31:21 nebudeme čekat, až nás tady
  přepadnou, přepadneme my je.
 • 00:31:27 A sebrali jsme všechny komisary
  a Čeljabinsk byl náš.
 • 00:31:32 Právě díky
  čeljabinskému incidentu,
 • 00:31:34 kdy legionáři vystoupili
  proti bolševikům
 • 00:31:37 a obsadili sibiřskou magistrálu,
 • 00:31:40 nastává hvězdná hodina
  Voskovy propagandy.
 • 00:31:44 Poprvé se západní svět
  vážně zajímá,
 • 00:31:46 co jsou ti stateční Češi
  vlastně zač.
 • 00:31:50 Emanuel Voska také zavádí
  do anglického jazyka
 • 00:31:52 neobvyklé termíny, novotvary,
  Čechoslováci a Československo.
 • 00:31:56 Tehdy v Americe, co je Čech,
  to nikdo nevěděl.
 • 00:32:04 Oni říkali Bohemia,
  a taky se to jmenovalo Bohemia.
 • 00:32:07 Za Rakouska.
 • 00:32:11 Ovšem v angličtině bohém,
  to je takový člověk do světa.
 • 00:32:21 A Američané z toho byli
  úplně per plex.
 • 00:32:24 Oni nevěděli,
  jak mají s námi jednat.
 • 00:32:28 Taky se jednou ptali,
  jak Češi se stýkají s bílými lidmi.
 • 00:32:36 Měli to všechno vzhůru nohama
  v té hlavě.
 • 00:32:40 Naplnil se sen,
 • 00:32:43 kterému Voska s Masarykem
  v srpnu 1914 snad ani nevěřili.
 • 00:32:47 V novém Československu
  se Emanuel Voska stává šéfem
 • 00:32:50 Evropského oddělení
  zpravodajské sekce
 • 00:32:53 amerického generálního štábu.
 • 00:32:56 Už v době míru působí
  diplomatickou roztržku.
 • 00:32:59 Se svými zpravodajci přepadává
  vídeňské ministerstvo vnitra
 • 00:33:03 a převáží tři tuny úředních spisů,
  patřících už ale sousednímu státu.
 • 00:33:07 Došel k názoru zcela falešnému,
 • 00:33:12 že František Ferdinand na schůzce
  na Konopišti v roce 1914,
 • 00:33:15 než odjel do Sarajeva,
  tam dojednával válku,
 • 00:33:19 a myslel si, že v rakouských
  archivech najde na to dokumenty.
 • 00:33:23 Přijelo pět nebo deset
  náklaďáků do Vídně.
 • 00:33:26 -Odvezli nějaké archiválie.
  -Z Vídně přímo?-Z Vídně přímo.
 • 00:33:30 Ale tam žádný takový doklad
  být nemohl,
 • 00:33:33 protože František Ferdinand
  na Konopišti
 • 00:33:36 s Vilémem žádnou válku
  nepřipravoval.
 • 00:33:39 To byla podle vás chaotická,
  dobrodružná akce bez smyslu?
 • 00:33:43 To byla dobrodružná akce,
  kterou snad Američané,
 • 00:33:46 zcela neorientovaní ve střední
  Evropě, mu mohli povolit.
 • 00:33:49 V mírové době jako by
  Emanuel Voska nebyl ve své kůži.
 • 00:33:54 Živí se jako obchodník a pořádá
  přednášky o své kariéře špiona.
 • 00:33:59 Za druhé světové války
  emigruje do Spojených států,
 • 00:34:02 kde verbuje do nově vznikající
  americké výzvědné služby.
 • 00:34:07 Po návratu domů
  a nástupu komunistů
 • 00:34:10 je v roce 1950 jako 75letý zatčen
 • 00:34:14 a po čtyřleté vazbě je odsouzen
  na 10 let za špionáž pro USA.
 • 00:34:18 V roce 1960
  mu byl trest přerušen
 • 00:34:22 ze zdravotních důvodů
  na 6 měsíců.
 • 00:34:25 1. dubna 1960 umírá.
 • 00:34:29 Proč vadil komunistům,
  už starý muž,
 • 00:34:31 který prakticky měl svou dějinnou
  úlohu za sebou po roce 1948?
 • 00:34:35 Já si myslím,
  že jim musel vadit strašně.
 • 00:34:39 On prožil obě světové války
  ve službách Američanů a Britů,
 • 00:34:45 takže to,
  že je americký agent,
 • 00:34:51 mu v tehdejší době neodmyslitelně
  tato nálepka patřila.
 • 00:34:59 I když to nebyla pravda,
 • 00:35:02 protože on už v podstatě byl
  starý, nemocný, nic nemohl.
 • 00:35:07 Ale byla to v podstatě pomsta.
 • 00:35:11 V době komunismu nesmí mít
  viditelný a rozpoznatelný hrob.
 • 00:35:15 Urna je vložena v Kutné Hoře
  do hrobky příbuzných manželky.
 • 00:35:18 Ale ani dnes
  nemá jméno na desce.
 • 00:35:21 To se pokouší změnit politický
  vězeň z 50. let Zdeněk Šlejtr,
 • 00:35:25 který už se dohodl
  s majitelem hrobu.
 • 00:35:33 Snažil jsem se získat
  jeho souhlas k tomu,
 • 00:35:38 zda bychom mohli na jeho
  stávajícím náhrobku umístit
 • 00:35:42 nějakou kostku ze žuly
  s nápisem Emanuel Voska,
 • 00:35:48 protože považujeme Vosku
 • 00:35:51 za nejvýznačnější osobnost
  československého odboje
 • 00:35:56 a také bych řekl nejvýznačnější
  osobnost Kutné Hory.
 • 00:36:01 Proč v současné době
  Viktor Emanuel Voska nemá hrob?
 • 00:36:06 V Kutné Hoře jsme dělali anketu,
  a nikdo to jméno nezná.
 • 00:36:13 Tady připomínat člověka,
  který byl agentem britské služby,
 • 00:36:16 pak byl kapitánem americké,
 • 00:36:19 jeden z významných představitelů
  západních tajných služeb,
 • 00:36:22 a že zrovna on měl takovéhle
  zásluhy o vznik Československa,
 • 00:36:26 o náš národní sen,
  to se nerado připomíná.
 • 00:36:33 Takoví byli dnešní Reportéři ČT.
 • 00:36:36 Pro dnešek se loučím,
  ale těším se zase za týden.
 • 00:36:39 Díky za pozornost,
  na shledanou a hezké dny.
 • 00:36:44 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související