iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2016
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
9702
zhlédnutí

Vánoční promluva synodního seniora Daniela Ženatého 2016

Štědrovečerní zamyšlení lidem dobré vůle.

6 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vánoční promluva synodního seniora Daniela Ženatého

 • 00:00:01 VÁNOČNÍ PROMLUVA SYNODNÍHO SENIORA
  DANIELA ŽENATÉHO
 • 00:00:18 Stalo se v oněch dnech,
  že vyšlo nařízení
 • 00:00:23 od císaře Augusta,
  aby byl po celém světě
 • 00:00:26 proveden soupis lidu.
 • 00:00:28 Tento první majetkový soupis
  se konal,
 • 00:00:31 když Sýrii spravoval Quirinius.
 • 00:00:34 Všichni se šli dát zapsat,
  každý do svého města.
 • 00:00:43 Tenkrát o Vánocích
  se Josef s Marií
 • 00:00:46 museli vydat na cestu.
 • 00:00:49 A tak se všichni dali do pohybu
  a Josef s Marií šli z Nazareta,
 • 00:00:54 kde bydleli, do Betléma,
  odkud pocházela Josefova rodina.
 • 00:00:59 Prosím pěkně,
  z Nazareta do Betléma
 • 00:01:03 to bylo 140 km.
 • 00:01:06 A Marie byla těhotná
  a už už čekala narození dítěte.
 • 00:01:12 Stále jsou lidé na cestách,
  stále mají úzkost,
 • 00:01:18 kde bude teplo,
  kde bude sucho,
 • 00:01:21 kdo mne pustí dál.
 • 00:01:23 A podobně je to i s těmi
  prezidenty a císaři.
 • 00:01:27 Jsou takoví, kteří vládnou dobře.
 • 00:01:30 Jsou takoví, kteří si potřebují
  ověřit svou moc.
 • 00:01:34 A jsou i takoví,
  kteří mluví a jednají tak,
 • 00:01:38 že z toho lidé mají úzkost.
 • 00:01:44 Když tam byli,
  naplnily se dny
 • 00:01:49 a přišla její hodina.
 • 00:01:51 I porodila
  svého prvorozeného syna,
 • 00:01:54 zavinula jej do plenek
  a položila do jeslí,
 • 00:01:57 protože se pro ně
  nenašlo místo pod střechou.
 • 00:02:03 A už jsou konečně
  Josef s Marií v Betlémě.
 • 00:02:07 Dva trochu vyplašení lidé.
 • 00:02:10 Čekají dítě, nejsou ještě manželé,
  ostatně možná v tom Betlémě,
 • 00:02:15 kam mířili,
  kde měl Josef rodinu,
 • 00:02:19 žila Josefova velmi přísná teta
  a Josef měl trochu strach,
 • 00:02:23 co tomu teta řekne,
  že čekají dítě a nejsou manželé.
 • 00:02:27 Ale myslím, že Josef se nebál,
  protože čteme,
 • 00:02:30 že to byl muž spravedlivý.
 • 00:02:33 A měl Marii tak rád,
  že mu bylo upřímně jedno,
 • 00:02:37 co si o tom lidé myslí.
 • 00:02:39 Hlavně aby dítě, které čekají,
  se narodilo zdravé.
 • 00:02:42 A najednou to šlo ráz na ráz
  a kluk byl na světě.
 • 00:02:47 No, na světě, on byl ve chlévě.
 • 00:02:50 Maminka Marie ho pěkně
  zavinula do plenek
 • 00:02:55 a uložila ho do jeslí
  nebo do nějakého žlabu asi,
 • 00:02:58 aby nespadl.
 • 00:03:00 Možná si říkáme,
  proč byli v nějaké
 • 00:03:03 hospodářské budově,
  v kravíně nebo věc chlévě,
 • 00:03:06 kde to vonělo
  a čistota tam byla asi podobná,
 • 00:03:09 jako v těch místech bývá.
 • 00:03:11 No, protože pro ně
  nikde neměli místa.
 • 00:03:15 Pro Ježíše neměli místo
  ani na počátku jeho příběhu,
 • 00:03:19 ani na konci jeho příběhu.
 • 00:03:21 To když skončil na kříži.
 • 00:03:23 A to vlastně všechno
  jen kvůli tomu,
 • 00:03:26 že do světa přinesl lásku.
 • 00:03:29 S láskou je to těžké,
  každý po ní touží
 • 00:03:32 a málokdo ji umí přijímat.
 • 00:03:44 A v té krajině byli pastýři
  pod širým nebem
 • 00:03:50 a v noci se střídali v hlídkách
  u svého stáda.
 • 00:03:53 Náhle při nich stál anděl Páně
  a sláva Páně se rozzářila
 • 00:03:57 kolem nich.
 • 00:03:59 Zmocnila se jich veliká bázeň.
 • 00:04:02 Anděl jim řekl: "Nebojte se,
  hle, zvěstuji vám velikou radost,
 • 00:04:07 která bude pro všechen lid.
 • 00:04:10 Dnes se vám narodil spasitel
  Kristus Pán v městě Davidově.
 • 00:04:14 Toto vám bude znamením,
  naleznete děťátko v plenkách
 • 00:04:19 položené do jeslí.?
 • 00:04:21 A hned tu bylo s andělem
  množství nebeských zástupů
 • 00:04:25 a takto chválili Boha:
  "Sláva na výsostech Bohu
 • 00:04:29 a na Zemi pokoj mezi lidmi.
 • 00:04:32 Bůh v nich má zalíbení.?
 • 00:04:35 Pastýři pásli svá stáda.
 • 00:04:38 Vzhůru jich bylo několik,
  aby ostatní obyvatelé mohli spát.
 • 00:04:42 Náhle aktivitu převzala nebesa.
 • 00:04:46 Anděl Páně stál vedle pastýřů
  a pastýře zachvátila hrůza.
 • 00:04:51 Jejich rozum to nebral,
  byl úplně mimo provoz.
 • 00:04:55 Co s tím?
 • 00:04:57 Oni nemuseli řešit, co s tím,
  anděl to měl pod kontrolou.
 • 00:05:02 Řekl jim: "Nebojte se,
  neboť dnes se vám
 • 00:05:05 narodil spasitel.?
 • 00:05:08 Možná si někdo řekne,
  co to je spasitel?
 • 00:05:12 Zachránce. Zachránce lidí.
 • 00:05:16 A možná zase někdo brblá:
  "Já nepotřebuji
 • 00:05:19 před ničím zachraňovat.?
 • 00:05:22 Však on také Ježíš
  nikoho nepřesvědčoval,
 • 00:05:25 že bude zachraňovat.
 • 00:05:26 Lidé to poznali sami.
 • 00:05:28 Zvlášť tehdy,
  když se dostali do úzkých
 • 00:05:32 nebo si něco navařili tak,
  že nevěděli, co s tím.
 • 00:05:35 A nebo když dříve nebo později
  poznali, že život tak úplně
 • 00:05:39 ve svých rukou nemají.
 • 00:05:43 Ale už byl nejvyšší čas jásat.
 • 00:05:46 A najednou, kde se vzali,
  tu se vzali i další andělé
 • 00:05:50 a všichni dohromady zpívali
  s radostí:
 • 00:05:53 "Sláva na výsostech Bohu
  a na Zemi pokoj,
 • 00:05:56 Bůh v nich má zalíbení.?
 • 00:06:03 Sílu té radosti cítili
  i mistři kraličtí,
 • 00:06:07 když před 600 lety
  přeložili tahle slova
 • 00:06:11 "sláva na výsostech Bohu
  a na Zemi pokoj lidem
 • 00:06:16 dobré vůle.?
 • 00:06:18 Lidem se děje dobrá vůle.
 • 00:06:21 Tak jako rosa padá
  bez lidského přičinění,
 • 00:06:26 tak se lidem na Zemi
  děje dobrá boží vůle.
 • 00:06:30 To je krásná zpráva,
  smíme ji přijmout,
 • 00:06:34 můžeme se narovnat,
  nemusíme se bát.
 • 00:06:43 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2016