iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 1. 2017
13:40 na ČT2

1 2 3 4 5

17 hlasů
9806
zhlédnutí

Novoroční promluva kardinála Dominika Duky 2017

Rok bez velkých výročí

6 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Novoroční promluva kardinála Dominika Duky

 • 00:00:01 NOVOROČNÍ PROMLUVA KARDINÁLA
  DOMINIKA DUKY
 • 00:00:07 Když se ohlédneme
  za minulým rokem na jeho přelomu,
 • 00:00:12 myslím, že všichni jsme mohli
  zaznamenat určitou nespokojenost
 • 00:00:17 v naší společnosti.
 • 00:00:20 Není to úplně nový fenomén,
  ale vystupuje v novém pojetí,
 • 00:00:26 protože podle všech ukazatelů,
  říkají tedy odborníci na ekonomii,
 • 00:00:32 že životní úroveň
  dosáhla mnohem vyšší úroveň,
 • 00:00:36 než tomu bylo v době naštvanosti,
  např. ještě když jsme vzpomínali
 • 00:00:41 na Václava Havla.
 • 00:00:44 Myslím, že tato naštvanost
  může mít dva základní důvody.
 • 00:00:50 Jeden z prvních důvodů
  je ta skutečnosti,
 • 00:00:53 že jsme poznali,
  že vlastně peníze,
 • 00:00:57 chcete-li blahobyt,
  ještě nezaručují
 • 00:01:00 opravdu šťastný život.
 • 00:01:02 Věřím, že jsou lidé, kteří řeknou:
  "Ale to není naše záležitost,
 • 00:01:08 nás se toto netýká,
  my skutečně nemáme
 • 00:01:11 těchto peněz dost.?
 • 00:01:13 Ale přitom víme,
  že ta určitá střední
 • 00:01:17 i vyšší vrstva může takto hovořit.
 • 00:01:21 Ale také není sama spokojená.
 • 00:01:24 Dalším momentem,
  z kterého vyrůstá
 • 00:01:28 tato nespokojenost,
  je určité vědomí nezajištěnosti.
 • 00:01:33 A sice, že peníze, které máme,
  mohou velice rychle
 • 00:01:38 ztratit svou hodnotu.
 • 00:01:40 Ale to, co je nejpodstatnější,
  vlastně nemáme tu životní jistotu,
 • 00:01:45 že se můžeme opřít o blízké,
  o přátele, o systém,
 • 00:01:51 protože není pravdivý.
 • 00:01:56 Velmi často se vlastně
  něco jiného říká
 • 00:02:01 a něco jiného se děje.
 • 00:02:03 Ten nový rok,
  do kterého jsme vstoupili,
 • 00:02:07 je rokem bez velkého
  celosvětového výročí.
 • 00:02:11 Alespoň jsme to nezaznamenali.
 • 00:02:15 Ale přesto je v něm řada bodů,
  kdy určité skupiny obyvatelstva
 • 00:02:20 budou vzpomínat.
 • 00:02:23 Jedním z nich,
  který mě napadá,
 • 00:02:25 je právě 500. výročí
  lutherské reformace.
 • 00:02:30 Vystoupení roku 1517
  doktora Martina Luthera
 • 00:02:35 je určitý signál znejistění
  a určité pochybnosti
 • 00:02:41 o naší schopnosti poznávat
  věci pravdivě.
 • 00:02:46 Je to nedůvěra v rozum.
 • 00:02:50 Na druhé straně
  vyvolala tato situace
 • 00:02:53 hlubší příklon jak ke Kristu,
  k víře a k tištěné Bibli.
 • 00:03:03 200 let poté
  v londýnské katedrále sv. Pavla,
 • 00:03:08 v roce 1717,
  duchovní i tehdejší myslitelé
 • 00:03:13 vlastně vysloví onu pochybnost,
  zda je možné stavět svět
 • 00:03:18 pouze na víře,
  opřené o jednu knihu,
 • 00:03:23 kterou je Bible.
 • 00:03:25 Je to společenství,
  které se nazývá
 • 00:03:28 Společenství svobodných zednářů.
 • 00:03:31 Reagují na situaci
  po 30leté válce,
 • 00:03:34 která znamenala
  obrovskou katastrofu
 • 00:03:37 především pro střední Evropu.
 • 00:03:40 A vidí, že budoucnost je ta
  skutečně v rukou
 • 00:03:44 světového architekta, stvořitele,
  ale také v přístupu lidí,
 • 00:03:48 kteří se budou řídit rozumem
  a vzájemnou tolerancí.
 • 00:03:58 Za dalších 200 let
  se dostáváme do situace
 • 00:04:02 1. světové války,
  té největší do těch dob války,
 • 00:04:07 která do jisté míry zlámala
  veškerou důvěru v člověka
 • 00:04:12 jako bytost rozumnou
  a schopnou tolerance.
 • 00:04:17 A to jsme ale také v roce 1917,
  když v carském Rusku
 • 00:04:22 vypukla tzv. velká
  říjnová revoluce,
 • 00:04:25 která vlastně smetla
  všechny dosavadní hodnoty,
 • 00:04:29 na kterých společnost spočívala.
 • 00:04:32 A v této situaci
  se rodí jistá...
 • 00:04:38 Potřeba hledat cestu
  z této krize.
 • 00:04:44 A na druhém konci Evropy,
  v malé vesničce Fatimě
 • 00:04:49 jsou to tři děcka,
  která se setkávají
 • 00:04:54 s krásnou paní.
 • 00:04:56 A tato paní se jim představí
  a dává naději.
 • 00:05:02 Tou nadějí je modlitba,
  tou nadějí je také i příslib.
 • 00:05:07 Myslím, že tady je zapotřebí
  si uvědomit,
 • 00:05:10 že se dostáváme k dětem,
  které jsou schopny věřit
 • 00:05:15 své matce, důvěřovat svému tátovi.
 • 00:05:19 Tyto děti jsou vždy nadějí
  do budoucnosti,
 • 00:05:23 protože také na ně čeká život,
  vzdělání a později práce
 • 00:05:30 ve společnosti.
 • 00:05:32 K nim se tedy obrací
  toto poselství.
 • 00:05:35 A to poselství říká,
  že naděje je v tom okamžiku,
 • 00:05:40 kdy se změní situace
  a lidé Evropy začnou chápat
 • 00:05:47 plné hodnoty.
 • 00:05:49 Hodnoty, které vyrůstají
  z důvěry v člověka jako v bytost,
 • 00:05:54 která je rozumná,
  ale také nejen schopná tolerance,
 • 00:05:59 ale především schopná lásky.
 • 00:06:02 Díváme-li se do příštích dnů
  roku 2017,
 • 00:06:06 pak myslíme,
  že si můžeme plně uvědomit,
 • 00:06:10 že tento rok nebude mít
  žádné velké výročí.
 • 00:06:15 Tak jako i my lidé
  nežijeme jenom z velkých událostí.
 • 00:06:20 Ale každodenní všední události,
  naše starosti a radosti
 • 00:06:25 stávají se základem,
  z kterého budujeme svůj život,
 • 00:06:29 svou rodinu, svůj domov.
 • 00:06:32 A to by bylo také i mé přání
  do nového roku 2017.
 • 00:06:37 A k tomu také přidám
  i ono novoroční požehnání tak,
 • 00:06:42 jako nám žehnali naši rodiče
  a prarodiče na cestu do života.
 • 00:06:47 Ve jménu Otce i Syna
  i Ducha svatého.
 • 00:06:51 Amen.
 • 00:06:54 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2017

Související