iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 4. 2020
09:00 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
8378
zhlédnutí

Československý filmový týdeník

Filmové zpravodajství z dob minulých

11 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Československý filmový týdeník 1970

 • 00:00:01 ČESKOSLOVENSKÝ
  FILMOVÝ TÝDENÍK
 • 00:00:32 Oslavy 100. výročí narození
  Vladimira Iljiče Lenina
 • 00:00:35 v Hradci Králové.
 • 00:00:37 Josef Korčák,
  předseda české vlády,
 • 00:00:40 přednesl slavnostní projev.
 • 00:00:42 Přítomen byl
  i sovětský velvyslanec
 • 00:00:44 Stěpan Vasiljevič Červoněnko
  a další významní hosté.
 • 00:00:54 Na závěr slavnosti odhalil
  soudruh Korčák pomník,
 • 00:00:57 který je dílem zasloužilého umělce
  sochaře Bělosteckého
 • 00:01:01 a architekta Ignaščenka.
 • 00:01:08 K pomníku pak přicházely položit
  věnce jednotlivé delegace.
 • 00:01:23 -Ústřední oslavou 100. výročí
  Leninova narození
 • 00:01:26 bylo slavnostní shromáždění
 • 00:01:28 v Parku kultury a oddechu
  Julia Fučíka.
 • 00:01:30 Hlavní projev pronesl
  soudruh Gustáv Husák.
 • 00:01:34 -Socialismus, jak říkáme,
 • 00:01:37 je marxismem naší epochy.
 • 00:01:40 Lenin byl jedinečnou
  politickou osobností.
 • 00:01:43 Byl revolucionářem a myslitelem
 • 00:01:46 a současně nesmírně lidským
  a skromným člověkem.
 • 00:01:51 Vynikal uměním pochopit
  všechny problémy pracujících
 • 00:01:55 a spojovat praxi,
  vědecký socialismus
 • 00:01:59 s každodenním bojem
  dělnické třídy za přeměnu světa.
 • 00:02:03 Vystupoval vždy proti všem těm
  prorokům a mesiášům,
 • 00:02:09 kteří projektovali ideální
  komunistickou společnost
 • 00:02:13 a nepřihlíželi k reálným
  podmínkám jejich uskutečnění.
 • 00:02:18 Je nesmyslné, říkal Lenin,
  předpokládat,
 • 00:02:22 že marxisté znají cestu
  k socialismu
 • 00:02:24 v celé její konkrétnosti.
 • 00:02:27 Známe směr této cesty,
 • 00:02:29 víme, jaké třídní síly v ní jsou.
 • 00:02:32 Jaké konkrétní, ale konkrétní,
 • 00:02:35 prakticky to ukáže jen zkušenost
  milionů, až se chopí díla.
 • 00:02:41 Budování socialismu,
  to pro Lenina byla
 • 00:02:44 každodenní živá
  organizátorská práce s lidmi,
 • 00:02:50 jejichž zkušenosti a zájmy
  uměl cílevědomě spojovat
 • 00:02:54 do jediného revolučního proudu.
 • 00:02:57 Problémy neobcházel,
  nezjednodušoval,
 • 00:03:00 ale i nejsložitější věci
  se snažil zpřístupnit
 • 00:03:03 co nejširším masám pracujících.
 • 00:03:14 -V Muzeu Vladimira Iljiče Lenina
  v Praze
 • 00:03:17 byla otevřena tematická výstava
  Lenina, člověk 20. století.
 • 00:03:23 Soustřeďuje na dva a půl tisíce
  fotografických a jiných dokumentů,
 • 00:03:27 které sledují biografii
  Leninova života.
 • 00:03:32 Výstava zachycuje
  Leninovy životní osudy,
 • 00:03:35 jeho pobyt v emigraci,
 • 00:03:37 spojení
  s evropským dělnickým hnutím
 • 00:03:40 a Leninovu činnost
  na konferencích
 • 00:03:42 a sjezdech strany.
 • 00:04:06 -Byly to měsíce práce.
 • 00:04:09 Zjistit, v kolika vydáních vyšly
  Leninovy spisy,
 • 00:04:12 které české dělnické noviny
  uveřejnily
 • 00:04:15 první zprávu o Leninově smrti.
 • 00:04:17 Pořídit fotokopie desítek vzácných
  rukopisů či tisků nebylo snadné.
 • 00:04:23 Teprve potom mohla začít
  instalace výstavy
 • 00:04:26 Lenin 1870 až 1970
  v Jízdárně Pražského hradu.
 • 00:04:33 Tak vznikalo jedinečné dílo,
 • 00:04:35 které se snaží zachytit
  význam leninismu
 • 00:04:38 pro mezinárodní revoluční
  dělnické hnutí.
 • 00:04:47 -Metráky železného šrotu,
 • 00:04:50 starého papíru a dalších surovin,
 • 00:04:53 to je bilance pracovní soboty,
 • 00:04:55 kterou vyhlásilo sdružení
  organizací dětí a mládeže
 • 00:04:58 na počest Leninova výročí.
 • 00:05:14 Mladí lidé
  se rozhodli připomenout
 • 00:05:17 tradici leninských subotniků.
 • 00:05:19 Upravovali parky, pracovali
  na nádražích, v továrnách,
 • 00:05:22 sbírali staré železo.
 • 00:05:25 Jen za jedinou sobotu 18. dubna
  tak přinesli našemu státu
 • 00:05:28 hodnotu převyšující
  12 milionů korun.
 • 00:05:44 -Na podzim roku 1918
  po svém zranění
 • 00:05:48 pobýval Vladimir Iljič Lenin
  v Gorkách nedaleko Moskvy.
 • 00:05:52 Gorky se staly místem jeho
  odpočinku po vyčerpávající práci.
 • 00:05:56 Tady prožil poslední dny
  svého života.
 • 00:06:01 -Všechno tu podnes zůstalo
  zachováno a nezměněno.
 • 00:06:06 Knihovna, ve které je
  více jak tři tisíce svazků.
 • 00:06:10 V zimní zahradě se po večerech
  promítaly filmy.
 • 00:06:13 Gorky měly nepřetržité spojení
  s Kremlem.
 • 00:06:16 Odtud Lenin uděloval příkazy,
  diktoval dopisy a články.
 • 00:06:20 Sovětští lidé ochraňují místo
 • 00:06:22 spojené s památkou na zakladatele
  prvního socialistického státu.
 • 00:06:32 -Zatímco u nás přípravy
  oslav osvobození vrcholí,
 • 00:06:35 Budapešť už své výročí oslavila.
 • 00:07:08 Manifestace pracujících ukázala
  nejen úspěchy maďarského lidu,
 • 00:07:12 ale také jeho obdiv a úctu
  k odkazu Vladimira Iljiče Lenina.
 • 00:07:24 -V Moskvě se konala
  všesvazová výstava známek
 • 00:07:27 věnovaná 100. výročí
  narození Lenina.
 • 00:07:32 V nejvzácnějších sériích
  je více než 300 známek
 • 00:07:36 s tematikou věnovanou životu
  a práci velkého revolucionáře.
 • 00:07:50 Výstavu obeslali i filatelisté
  ze socialistických zemí.
 • 00:08:03 -Profesor Tomskij je autorem
 • 00:08:06 monumentální sochy
  Vladimira Iljiče.
 • 00:08:16 Brigáda sovětských specialistů
  pod vedením Pavla Nosova
 • 00:08:19 vytvořila ze 110 kvádrů
  červené žuly
 • 00:08:22 o váze čtyř až šesti tun
  konečný vzhled monumentu.
 • 00:08:27 Socha stojí uprostřed náměstí,
 • 00:08:30 které vyrostlo neuvěřitelně rychle
  v centru demokratického Berlína.
 • 00:08:45 Dnes už dokončené
  Leninovo náměstí
 • 00:08:48 je symbolem přátelství
  mezi lidem
 • 00:08:51 Sovětského svazu a Německé
  demokratické republiky.
 • 00:08:56 -Ve sportovní hale v Bratislavě
  na Pasienkách
 • 00:08:59 se utkali ve finále 9. ročníku
  Evropského poháru mistrů v házené
 • 00:09:04 reprezentantky Spartaku Kyjev
  v bílých dresech
 • 00:09:07 s hráčkami SC Lipska.
 • 00:09:09 Podle předpovědí měly
  v utkání hrát prim
 • 00:09:12 trojnásobné mistryně
  Německé demokratické republiky.
 • 00:09:16 Ale sovětské házenkářky,
  i když jsou věkově mladší
 • 00:09:19 a méně ostřílené
  v mezinárodních soutěžích,
 • 00:09:22 se soupeřek nezalekly.
 • 00:09:25 Hrály klidně a dovednou
  pohyblivou hrou
 • 00:09:28 získaly převahu i góly.
 • 00:09:34 Němky hodně znervózněly
 • 00:09:36 a nepomohla jim
  ani kondice a síla.
 • 00:09:39 Ale před koncem utkání
  se jim podařilo vyrovnat na 7:7.
 • 00:09:47 V poslední minutě však nejlepší
  hráčka Kyjeva Turčinová
 • 00:09:51 zpečetila dvěma góly
  jejich prohru.
 • 00:09:54 A tak pohár putoval do Kyjeva.
 • 00:10:03 -Téměř každý den vyjíždí
  kulturní úderka
 • 00:10:06 Svazu československo-
  -sovětského přátelství na cestu.
 • 00:10:10 V pásmu sovětského režiséra
  Georgije Baljana
 • 00:10:13 vystupují Karel Beníško,
  Jiřina Švorcová,
 • 00:10:16 zasloužilá umělkyně
  Světla Amortová
 • 00:10:18 a Bohumil Pastorek.
 • 00:10:32 Přivítali je mezi sebou
  i pracující kladenských závodů.
 • 00:10:38 -Nastal čas znovu
  leninská hesla rozvichřit.
 • 00:10:44 Cožpak se smíme rozplynout
  v slzách a štkaní?
 • 00:10:48 Lenin teď víc než dřív
  žije a bude žít,
 • 00:10:53 jsa naším vědomím,
  silou a zbraní.
 • 00:11:15 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2020

Související