iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 8. 2019
09:00 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
11169
zhlédnutí

Československý filmový týdeník

Filmové zpravodajství z dob minulých

12 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Československý filmový týdeník 1969

 • 00:00:01 ČESKOSLOVENSKÝ
  FILMOVÝ TÝDENÍK
 • 00:00:34 V letošních srpnových dnech
 • 00:00:37 vzpomínáme 25. výročí
  Slovenského národního povstání.
 • 00:00:42 Už k jeho 20. výročí
  jsme natočili celý Týdeník,
 • 00:00:45 který zveřejňoval některá fakta
  po celá léta deformovaná.
 • 00:00:49 Po několika dnech
  byl Týdeník stažen z kin.
 • 00:00:57 Podívejte se dnes po pěti letech
  na jednu jeho část.
 • 00:01:06 -Po dvaceti letech od Slovenského
  národního povstání
 • 00:01:09 jeho obraz ještě stále není
  ustálený.
 • 00:01:12 Je v pohybu.
 • 00:01:15 Ještě nenastal čas
  jen na pietní vzpomínku
 • 00:01:19 na slavné povstalecké dny
  na tesání kamene.
 • 00:01:25 Lidé v důsledku pokřivení pravdy
  se dožadují stále nových faktů,
 • 00:01:30 nových důkazů, nových svědectví.
 • 00:01:33 Chtějí si to ve vlastních rukou
  ohmatat, zvážit.
 • 00:01:38 Nestačí jim všeobecné hodnocení.
 • 00:01:43 -Dvacáté výročí Slovenského
  národního povstání
 • 00:01:48 si připomíná náš lid
  o to radostněji,
 • 00:01:51 že po mnoha letech deformací
 • 00:01:53 událostí ze Slovenského
  národního povstání
 • 00:01:57 je tento rok umožněno
  rozhodnutím naší strany
 • 00:02:00 z prosince minulého roku
 • 00:02:03 podívat se na revoluční boj
  slovenského lidu před dvaceti lety
 • 00:02:07 pravdivýma očima a hodnotit
  jeho význam tak,
 • 00:02:12 jak si v dějinách našich národů
  tyto události opravdu zaslouží.
 • 00:02:19 -Nejde o to, abychom dnes
  vyzdvihovali zásluhy jednotlivců
 • 00:02:23 nebo zásluhy jednotlivých okresů
  nebo krajů, kdo začal dříve.
 • 00:02:29 Ale jde o to, abychom
  rehabilitovali myšlenky,
 • 00:02:35 které v té době sjednocovaly
  slovenský národ
 • 00:02:38 do boje proti fašismu
 • 00:02:41 a za státní a národní suverenitu
  slovenského národa.
 • 00:02:45 -Ilegální ústřední výbor strany
 • 00:02:48 od roku 1943 připravoval
  Slovenské národní povstání
 • 00:02:52 jako velkou lidovou revoluční
  válku proti fašismu
 • 00:02:56 a proti jeho slovenským
  kolaborantům
 • 00:02:59 za obnovení Československa
 • 00:03:02 a za nové postavení
  pracujícího lidu v něm.
 • 00:03:06 V létě 1944 zde byla
  reálná možnost
 • 00:03:09 ozbrojeným povstáním doma
 • 00:03:12 a současným zásahem
  sovětských jednotek
 • 00:03:14 urychlit osvobození
  našich národů,
 • 00:03:17 dokončit ho prakticky
  ještě v roce 1944
 • 00:03:21 a současně dát k dispozici
 • 00:03:23 důležitý slovenský prostor
  v této době
 • 00:03:26 pro nástup sovětské armády
  do maďarské nížiny,
 • 00:03:30 k Vídni, na Moravu a podobně.
 • 00:03:33 -Ernest Bielik.
 • 00:03:36 -Já jsem Horehronie předtím
  neznal, horehronský lid,
 • 00:03:39 ale tak se krásně zachovat
 • 00:03:41 a spontánně se zapojit
  do Slovenského národní povstání,
 • 00:03:44 to bylo skutečně pěkné
  a skoro nemyslitelné,
 • 00:03:47 že by skutečně ti lidé
  tak pomáhali, jako pomáhali.
 • 00:03:54 -Hovořili ti, kteří se Slovenského
  národní povstání,
 • 00:03:58 největšího činu československého
  odboje za druhé světové války
 • 00:04:01 přímo účastnili.
 • 00:04:04 Jejich slova
  neztratila na ceně ani dnes.
 • 00:04:18 28. červenec 1969.
 • 00:04:26 První tajemník
  Ústředního výboru
 • 00:04:29 Komunistické strany
  Československa
 • 00:04:31 doktor Gustáv Husák
 • 00:04:34 přiletěl na krátkou návštěvu
  do Bulharska.
 • 00:04:36 To je přivítání
  na sofijském letišti.
 • 00:04:41 Doktora Husáka vidíte
 • 00:04:43 s prvním tajemníkem
  Ústředního výboru
 • 00:04:46 Bulharské komunistické strany
  Todorem Živkovem.
 • 00:04:48 Oba představitelé
  si vyměnili názory
 • 00:04:51 na otázky další spolupráce
 • 00:04:53 mezi Bulharskou lidovou
  republikou a Československem
 • 00:04:56 při realizaci úkolů
  socialistické výstavby.
 • 00:05:09 Dostali jsme snímek z turné
 • 00:05:12 amerického prezidenta
  Richarda Nixona po Asii.
 • 00:05:16 Toto je setkání
  s předsedkyní indické vlády
 • 00:05:19 paní Indirou Gándhíovou
 • 00:05:22 a dalšími představiteli
  indického veřejného života.
 • 00:05:30 Rozhlas v Ugandě zahrál
  několikrát za den
 • 00:05:33 šlágr Buďte vítáni, plesáme.
 • 00:05:37 Platilo to hlavě církve
  římskokatolické, papeži Pavlu VI.
 • 00:05:42 Poprvé v dějinách
  navštívil papež černý světadíl.
 • 00:05:50 Z osmi milionů obyvatel Ugandy
 • 00:05:53 jsou dnes téměř tři miliony
  katolíků.
 • 00:05:55 Ještě před 75 lety
 • 00:05:58 tu bylo 22 černých katolíků
  upáleno pro svoji víru.
 • 00:06:10 Léto je tu i čas dovolených,
 • 00:06:12 a tak i tento rok
  nastalo stěhování národů.
 • 00:06:15 Je potřeba vypnout ledničku,
  zkontrolovat plyn,
 • 00:06:17 dobře zabouchnout dveře
  a zapojit se do proudu.
 • 00:06:20 Ale aby po nás přece jen
  nezůstalo prázdno,
 • 00:06:23 pošleme pohlednici,
  protože správný rekreant
 • 00:06:25 musí do svých zážitků zapojit
  i příbuzné a známé.
 • 00:06:29 Kromě toho je to,
  řekněme to otevřeně,
 • 00:06:31 bod programu
  v prázdninové nudě
 • 00:06:34 a příležitost pocvičit si ducha
  a stylistické schopnosti.
 • 00:06:37 Pro moderního turistu
  je svět malý.
 • 00:06:39 Je potřeba jen získat doklad,
 • 00:06:42 protože by se mohlo stát,
  že zapomeneme na to,
 • 00:06:44 jak jsme se měli
  a kde jsme to vlastně byli.
 • 00:06:53 Jedni na to mají,
  ale těm občas chybí benzin.
 • 00:06:56 Nemusí to být chyba,
 • 00:06:58 k nejbližší pumpě
  je to jen 200 metrů.
 • 00:07:17 Ti, co nemají peníze,
  ale zato mají čas,
 • 00:07:20 se nezdržují čekáním u pump.
 • 00:07:22 I tak se nakonec dostanou tam,
  kam směřují všichni
 • 00:07:25 a kde se nakonec potkají
  jako rovný s rovným.
 • 00:07:28 Jen cestovní řád je potřeba
  pružně přizpůsobit podmínkám.
 • 00:07:35 Střechu nad hlavou si musí
  postavit každý jednotlivec.
 • 00:07:38 I stavební družstvo.
  A tak je to správné.
 • 00:07:42 Aspoň na krátkou dobu dovolené
  je třeba změnit prostředí.
 • 00:07:45 Tak to totiž doporučují lékaři,
  psychologové
 • 00:07:48 i naše paní sousedka.
 • 00:07:50 A to, co přineslo turistům
  v posledních desetiletích
 • 00:07:53 zařízení nazvané kempink,
  je skutečně převratem.
 • 00:07:56 Tisíce lidí,
  kteří hledají slunce,
 • 00:07:59 vodu, vzduch, přírodu
  a romantiku,
 • 00:08:01 ji najdou v kempinku.
 • 00:08:04 Stejně jako ti,
  kteří přijeli z venkova
 • 00:08:07 a hledají komfort, společnost
  a výdobytky civilizace.
 • 00:08:10 Plynový plamen je také oheň.
  Ale je praktičtější.
 • 00:08:13 Stan připomíná svobodu
  a volnost,
 • 00:08:15 ale nehrozí mu přepadení
  divokou zvěří.
 • 00:08:18 Prostor mezi autem a stanem
  nahradí soukromí,
 • 00:08:21 ale přitom pravděpodobně
  nedostaneme
 • 00:08:23 duševní poruchu z osamělosti.
 • 00:08:26 Je to jedno z nejdemokratičtějších
  zařízení dnešní doby.
 • 00:08:29 Zde jsou si všichni rovni.
 • 00:08:32 V tom, co hledají,
  i v tom, co najdou.
 • 00:08:35 Je to nejlegálnější vyjádření
  kompromisu
 • 00:08:37 mezi touhou po přírodě,
  klidu, romantice
 • 00:08:40 a ochotou ustoupit
  vlastní pohodlnosti.
 • 00:08:43 Je to prostě dovolená,
  jaká má být.
 • 00:08:51 A za tisíc let si chlapci
  možná vymodelují z písku stan
 • 00:08:54 a vzdychnou si:
 • 00:08:57 Ti se uměli narodit.
  To byl tehdy život.
 • 00:09:05 A teď něco pro milovníky
  dobrého čaje.
 • 00:09:09 Takhle vypadají žně
 • 00:09:11 na obrovských čajových
  plantážích sovětské Gruzie.
 • 00:09:16 Ručně před stroji se sbírají
  jen ty nejmladší lístečky.
 • 00:09:21 A z nich pak je
  ten nejlepší gruzínský čaj
 • 00:09:24 pro opravdové gurmány.
 • 00:09:34 A ještě jednou Sovětský svaz.
 • 00:09:37 Tentokrát poušť Karakum,
  jak ji málokdo z nás zná.
 • 00:09:46 Ryby se tu začaly pěstovat
  teprve nedávno,
 • 00:09:50 po dokončení trasy kanálů,
  které přivedly do pouště vodu.
 • 00:10:11 Tady se ryby množí
  a malí pulci se takhle rozvážejí
 • 00:10:15 do ostatních republik
  Sovětského svazu.
 • 00:10:27 Francie. Letiště v Marseille
  hraničí se slaným jezerem.
 • 00:10:31 A to byla záchrana pro 45 lidí
  v letadle Caravelle.
 • 00:10:34 Když se stroj chystal k přistání,
  selhaly brzdy,
 • 00:10:37 stroj se vyřítil z přistávací
  plochy a vjel do jezera.
 • 00:10:40 Zatímco neporušené letadlo
  pomalu klesalo ke dnu,
 • 00:10:43 mohli být cestující vyproštěni
  bez větších zranění.
 • 00:10:49 Z mistrovství světa vodáků,
 • 00:10:52 které se jelo
  na francouzské řece Isére,
 • 00:10:55 jsme se vrátili jako třetí
  za Francouzi a západními Němci.
 • 00:10:58 Naši přivezli pět zlatých,
  osm stříbrných
 • 00:11:00 a pět bronzových medailí.
 • 00:11:03 Sledujete zpomalené záběry
 • 00:11:05 natočené našimi
  francouzskými kolegy.
 • 00:11:08 Československý kameraman
 • 00:11:10 by si víc všímal
  našich závodníků.
 • 00:11:12 Ale i tak si dovede udělat
  představu,
 • 00:11:15 co námahy stálo,
  než jsme ty medaile získali.
 • 00:11:24 Naše Ludmila Polesná
 • 00:11:27 byla nejúspěšnější závodnicí
  mistrovství.
 • 00:11:43 Dva muži ovládali jeviště
  jízdní dráhy
 • 00:11:46 na norimberském okruhu
  už před startem,
 • 00:11:48 mistr světa Jackie Stewart
  a Belgičan Jackie Ickx.
 • 00:11:53 Startovalo 13 vozů.
 • 00:11:55 ve čtrnácti kolech měli jet
  celkem 319 kilometrů.
 • 00:12:03 Velký zápas nervů a strojů
  sledovalo na 300 tisíc diváků.
 • 00:12:15 Jen čtyři jezdci vydrželi tempo
  a dojeli do cíle.
 • 00:12:24 Jedním z nich byl
  24letý Belgičan Ickx
 • 00:12:27 s novým průměrem
  174,5 kilometru za hodinu.
 • 00:12:40 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2019

Související