iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 2. 2019
08:00 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
6321
zhlédnutí

Československý filmový týdeník

Filmové zpravodajství z dob minulých

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Československý filmový týdeník 1969

 • 00:00:00 ČESKOSLOVENSKÝ
  FILMOVÝ TÝDENÍK
 • 00:00:32 Pražský hrad byl 29. ledna
  svědkem
 • 00:00:35 renesance československého
  parlamentarismu.
 • 00:00:38 V historické Míčovně
  složili slib
 • 00:00:41 do rukou předsedajícího
  nejstaršího poslance,
 • 00:00:44 profesora doktora Františka Bláhy,
  poslanci Sněmovny národů.
 • 00:01:10 Pak přikročili k tajné volbě
  předsedy této komory parlamentu.
 • 00:01:19 Byl zvolen profesor doktor
  Dalibor Hanes,
 • 00:01:22 vedoucí katedry
  hospodářského práva
 • 00:01:24 na Vysoké škole ekonomické
  v Bratislavě.
 • 00:01:27 Sněmovna národů bude přispívat
 • 00:01:30 ke vzájemnému uznávání zájmů
  českého a slovenského národa
 • 00:01:33 a k řešení konfliktních situací,
  které mohou vzniknout.
 • 00:01:36 Vždyť zdaleka ještě mezi nimi
  nejsou odstraněny
 • 00:01:39 všechny protikladné prvky.
 • 00:01:45 Současně ve Španělském sále
  probíhalo
 • 00:01:48 ustavující zasedání
  Sněmovny lidu.
 • 00:01:53 Po kratší nemoci se jednání
  účastnil i Alexander Dubček.
 • 00:02:04 Navržení kandidáti
  se volili tajně.
 • 00:02:19 Předsedou byl zvolen
  Josef Smrkovský.
 • 00:02:22 Na závěr zasedání
  místopředsedkyně Marie Miková
 • 00:02:25 přečetla projev
  soudruha Smrkovského,
 • 00:02:28 který se schůze Sněmovny lidu
  nemohl pro onemocnění zúčastnit.
 • 00:02:35 30. ledna se do Španělského sálu
  znovu scházejí poslanci.
 • 00:02:39 Tentokrát na společné jednání
  Sněmovny lidu a Sněmovny národů.
 • 00:02:55 Mají zvolit předsedu
  a místopředsedy
 • 00:02:58 Federálního shromáždění.
 • 00:03:16 V tajných volbách byl předsedou
  Federálního shromáždění zvolen
 • 00:03:20 profesor Peter Colotka.
 • 00:03:31 Poslanci Federálního shromáždění
  a hosté v polední přestávce.
 • 00:03:38 Ministr vnitra Pelnář,
  Jozef Lenárt,
 • 00:03:42 Vilém Nový,
 • 00:03:46 sovětský velvyslanec
  Červoněnko.
 • 00:03:53 Odpolednímu jednání
  byl přítomen
 • 00:03:55 i prezident republiky
  Ludvík Svoboda.
 • 00:04:14 Programové prohlášení
  federální vlády
 • 00:04:16 přednesl premiér Černík.
  Část citujeme.
 • 00:04:20 -Soudružky a soudruzi poslanci.
 • 00:04:24 Vláda chce podle svého programu
  připravit a uskutečnit
 • 00:04:27 řadu zcela konkrétních opatření
 • 00:04:30 směřujících k posílení záruk
  občanských práv a svobod,
 • 00:04:34 k vytvoření předpokladů
  pro účast pracujících
 • 00:04:36 na tvorbě politiky a na řízení,
 • 00:04:39 ke zvýšení vnější i vnitřní
  bezpečnosti země
 • 00:04:43 i ke zvyšování životní
  a kulturní úrovně pracujících.
 • 00:04:48 Všechna tato opatření mají
  ve svém souhrnu
 • 00:04:51 a vzájemném působení vytvářet
  z naší země
 • 00:04:54 vyspělý socialistický stát,
 • 00:04:57 jehož občané budou moci
  rozhodovat o svých osudech,
 • 00:05:01 o své životní úrovni, o tom,
 • 00:05:04 jak rychle se bude
  naše společnost vyvíjet
 • 00:05:07 v pevném spojenectví
  se socialistickými zeměmi.
 • 00:05:11 Vláda je pevně rozhodnuta
  pokračovat v nastoupené cestě,
 • 00:05:16 které jsme právě před rokem
  otevřeli prostor.
 • 00:05:20 Abychom to mohli dělat,
 • 00:05:22 je nutno pro tuto práci vytvořit
  alespoň základní předpoklady.
 • 00:05:27 Znovu zdůrazňuji, že to není věc
  několika členů vlády,
 • 00:05:31 ale milionů lidí v této zemi.
 • 00:05:40 -Zlatou plaketu
  Jana Evangelisty Purkyně
 • 00:05:43 odevzdal předseda Československé
  akademie věd akademik Šorm
 • 00:05:47 profesoru Janu Navrátilovi
 • 00:05:49 k jeho významnému
  životnímu jubileu.
 • 00:05:57 Profesor Navrátil byl prvním
  chirurgem v Československu,
 • 00:06:01 který provedl srdeční operaci
  v otevřeném srdci
 • 00:06:04 pomocí mimotělního oběhu krve,
 • 00:06:06 a také prvním, který v roce 1964
  implantoval
 • 00:06:10 umělou srdeční chlopeň.
  Zeptali jsme se pan profesora,
 • 00:06:13 který už druhým rokem působí
  na chirurgické klinice ve Vídni,
 • 00:06:17 jaký je současný stav a jaké jsou
  perspektivy srdeční chirurgie.
 • 00:06:23 -Zatím nerozřešeným problémem
  je onemocnění věnčitých tepen,
 • 00:06:29 která mají vysokou úmrtnost
 • 00:06:32 a kde ještě nemáme
  osvědčené metody,
 • 00:06:35 jak tyto choroby léčit.
 • 00:06:38 V tomto novém období,
  které nyní nastává,
 • 00:06:41 bude se nemocné srdce nahrazovat
  srdcem transplantovaným,
 • 00:06:45 ovšem jenom ve výjimečných
  případech
 • 00:06:48 a když budou splněny
  určité podmínky.
 • 00:06:51 Druhá cesta spočívá v podpoře
  selhávajícího srdce pumpami
 • 00:06:57 anebo v náhradě nemocného srdce
  srdcem umělým.
 • 00:07:03 Na tomto problému se pracuje
  velmi intenzivně,
 • 00:07:07 nyní již na několika pracovištích
  v Československu,
 • 00:07:11 a jsem přesvědčen, že tento
  problém bude úspěšně ukončen.
 • 00:07:17 -Celá armáda reportérů čekala
  v ženevské nemocnici
 • 00:07:20 na zbrusu novou senzační roli
 • 00:07:23 slavné italské filmové hvězdy
  Sophie Lorenové.
 • 00:07:26 A ta je nezklamala.
 • 00:07:28 Představila jim s půvabem
  sobě vlastním
 • 00:07:31 svého prvního, tři a půl
  kilogramu těžkého syna
 • 00:07:34 Carla Huberta Leona Pontiho.
 • 00:07:36 Desetiminutové představení
  zajišťovali dva strážci,
 • 00:07:40 osm ošetřovatelek
  a dva ošetřovatelé.
 • 00:07:45 Otec, Carlo Ponti starší,
 • 00:07:48 se dal v návalu radosti slyšet,
  že dá v Ženevě postavit
 • 00:07:51 porodnickou kliniku
  za 10 milionů marek.
 • 00:07:58 První civilní dopravní nadzvukové
  letadlo na světě TU-144
 • 00:08:02 zkonstruoval kolektiv vedený
  sovětským konstruktérem
 • 00:08:05 Andrejevem Nikolajevičem
  Tupolevem.
 • 00:08:08 Může létat bez přistání
  6 a půl tisíc kilometrů
 • 00:08:11 rychlostí 2 500 kilometrů
  v hodině.
 • 00:08:27 Tohoto leteckého obra vidíte
  při první úspěšné letové zkoušce.
 • 00:08:36 Podobný projekt Concord
 • 00:08:38 anglických a francouzských
  konstruktérů
 • 00:08:41 prodělává zkoušky
  zatím jen na zemi.
 • 00:08:53 I zima je pěkné roční období,
  když se na uhlí myslí už v létě.
 • 00:08:58 Pokud ne, potom je nepříjemná
  jako tentokrát.
 • 00:09:05 -Kdy jste pocítili havarijní
  situaci v zásobování uhlím?
 • 00:09:11 -Už začátkem měsíce listopadu,
  kdy nám letní zásoby došly.
 • 00:09:14 Je taková situace, že momentálně
  zásoby na kotelnách
 • 00:09:18 nejsou skoro žádné.
  Konkrétně vidíte,
 • 00:09:20 musíme to rozdělovat
  po jednotlivých kotelnách.
 • 00:09:27 -Nejnepříjemnější situace
  byla ve Středoslovenském kraji.
 • 00:09:32 V Bystrici se situace tuto zimu
  nedala zvládnout,
 • 00:09:35 zejména když pro nedostatek uhlí
 • 00:09:38 musely být zavřeny
  některé provozy služeb,
 • 00:09:41 které potom místo pomoci
  domácnostem
 • 00:09:44 přinesly jim jen další starosti.
 • 00:09:46 A když paní Zima začala dobývat
  i nemocnici...
 • 00:09:50 No, nevypranou košili
  je možné nosit déle,
 • 00:09:52 ale když se kvůli nedostatku uhlí
  nedá operovat,
 • 00:09:55 to už je skutečně zlé.
 • 00:10:07 -Kolik vagonů uhlí
  by měl mít tento sklad
 • 00:10:10 za normálních okolností?
 • 00:10:15 -Měl by mít zásoby na 22 dní,
  to je zhruba 130 až 150 vagonů.
 • 00:10:19 -Kolik je zde nyní?
 • 00:10:22 -Momentálně zde máme čtyři vagony.
 • 00:10:24 -V čem vidíte příčiny?
 • 00:10:27 -Jako hlavní příčinu vidím to,
 • 00:10:29 že nebyly splněné naším
  největším dodavatelem
 • 00:10:32 v Ústí nad Labem dodávky
  roku 1968,
 • 00:10:35 a za druhé, že je velký rozpor
 • 00:10:39 mezi našimi požadavky
  a krytím na rok 1969,
 • 00:10:44 čili situace se rýsuje, že bude
  ještě daleko horší, než jaká je.
 • 00:10:51 -Vzhledem k tomu,
  že v minulém roce
 • 00:10:54 nám Ústí nedodalo
  více než 40 tisíc tun paliva,
 • 00:10:57 začali jsme řešit situaci
  tím způsobem,
 • 00:11:00 že jsme předjednali
  další dodávky
 • 00:11:04 a vyšší těžbu
  u slovenských revírů.
 • 00:11:08 Pochopení jsme zde našli.
 • 00:11:10 Na první čtvrtrok se zavázali
  dodat okolo 40 tisíc tun paliv,
 • 00:11:15 jednak těžbou nad plán
 • 00:11:18 a jednak těžbou
  o volných sobotách.
 • 00:11:23 -Na první pohled
  viníkem by měly být
 • 00:11:26 uhelné revíry v severních
  Čechách. Ale není to tak.
 • 00:11:29 Příčiny jsou nejen
  v letním zásobování,
 • 00:11:31 ale i v nedomyšlených nařízeních
  v plánování dopravy.
 • 00:11:35 Teda dobré, i když trochu drahé
  poučení pro budoucnost.
 • 00:11:44 Ve starých plzeňských kasárnách
  Pětatřicátníků,
 • 00:11:48 podle Hašlerova pochodu
  hochů jako květ,
 • 00:11:51 sloužilo hodně generací
  našich vojáků.
 • 00:11:54 Teď však dosloužila
  i tato kasárna.
 • 00:11:56 Musí udělat místo nezbytnému
  komunikačnímu provozu.
 • 00:11:59 Po demontáži střešních tašek,
  oken, topných těles
 • 00:12:03 a vůbec všech ještě
  upotřebitelných věcí
 • 00:12:06 bylo do zdí,
  někde až metr silných,
 • 00:12:09 navrtáno na 10 tisíc otvorů
  pro nálože perunitu.
 • 00:12:21 Vešlo se ho sem
  téměř půldruhé tuny.
 • 00:12:27 Hodina H se přiblížila.
 • 00:12:30 Stovky Plzeňáků se přišly
  naposledy podívat na svá kasárna.
 • 00:12:54 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2019

Související