iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 12. 2004
17:15 na ČT1

1 2 3 4 5

93 hlasů
27953
zhlédnutí

Po stopách

Do Prahy za Karlem IV.

Miroslav Vladyka se vydává po stopách výjimečných osobností na zajímavá a často také málo známá místa Čech, Moravy a Slezska.

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po stopách

 • 00:00:21 Král kleriků...
  Zbožňovaný mnich na trůně...
 • 00:00:26 Karel IV.,otec vlasti...
 • 00:00:30 Ale jak se to skloňuje?
 • 00:00:31 Milosti...?
  Výsosti...?
 • 00:00:33 Jé: Hlubokosklon.
 • 00:00:36 Buď požehnán.
 • 00:00:39 Píše se rok 1333 a je tu budoucí
  král, budoucí císař a budoucí
 • 00:00:43 legenda konce středověku.
 • 00:00:45 Nikdo netuší, že je kousek
  od Prahy ani co s sebou přináší.
 • 00:00:53 Do Čech se vydal po dohodě
  s otcem, králem Janem Lucemburským.
 • 00:00:57 První kroky tady vedly k hrobu
  Karlovy matky Elišky Přemyslovny
 • 00:01:02 na Zbraslav.
 • 00:01:04 A že s vámi nejede početná družina,
  milosti, výsosti, blahorodí...
 • 00:01:11 Chtěl bych si rádce vybrat
  ze zdejších lidí.
 • 00:01:14 Ze znalců místních poměrů.
 • 00:01:16 A Milosti postačí.
 • 00:01:19 Služebník...
 • 00:01:24 Prahy, do které vstoupil v r. 1333
  Karel IV. bylo jen půl té dnešní.
 • 00:01:30 A vlastně ještě méně.
 • 00:01:32 Hrad, ve kterém měl bydlet, byl
  v tak dezolátním stavu,
 • 00:01:36 že hledal střechu nad
  hlavou v podhradí.
 • 00:01:43 -Nechcete pomoci se stěhováním?
  -Děkuji za ochotu, ale dům, který
 • 00:01:47 mi dočasně poskytne přístřeší,
  patřil mé matce a je dostačující.
 • 00:01:51 Aspoň doufám.
 • 00:01:53 Dům U Štupartů č. 647 stával
  na rohu dnešní Štupartské
 • 00:01:58 a Jakubské ulice.
 • 00:02:01 Přece jen mi můžete pomoct.
 • 00:02:06 Purkrabský palác Hynka Berky
  z Dubé, ostrožna Pražského hradu.
 • 00:02:10 Rád vás tam doprovodím. Blaho...,
  Milosti.
 • 00:02:13 To je jen zvyk. Moje čeština je
  špatná, a tak nebudeme slovíčkařit.
 • 00:02:18 Mám zatím hlavu celou zklamanou.
 • 00:02:21 -Jste zklamaný?
  -Tatíček mě neinformoval, že mě
 • 00:02:24 poslal do Čech, které mají truhlici
  prázdnou a nebýt místních,
 • 00:02:27 kteří mi dali 2000 kop pražských
  grošů a poskytli ubytování
 • 00:02:32 blíž Hradu, nevím, nevím....
 • 00:02:36 Tady to je.
 • 00:02:38 Bývalý purkrabský palác je
  známý jako Dům dětí.
 • 00:02:43 Hned vedle něj se už několikáté
  léto hraje nádherné divadlo.
 • 00:02:47 Paláci se kdysi říkalo
  "hrad sv. Václava".
 • 00:02:50 Povídá se, že v těchto místech
  stával hrad a potom dům Střislavy,
 • 00:02:55 manželky knížete Mnaty.
 • 00:02:58 -Čím v Praze začnete?
  -Nemám ve zvyku upřednostňovat
 • 00:03:01 sebe, ale dal bych si do pořádku
  bydlení.
 • 00:03:07 Kněžna Libuše kázala na hoře,
  kterou na straně půlnoční ohrazuje
 • 00:03:10 potok Brusnice, a která na východní
  straně v podobě delfína chýlí
 • 00:03:16 se dolů k Vltavě, v hustém pralese
  vystavěti hrad, jemuž dáno jméno
 • 00:03:19 Praha a jenž brzy stal se nad starý
  Vyšehrad předním sídlem země.
 • 00:03:26 Praví legenda.
 • 00:03:28 Bořivoj zde vystavěl 1. křesťanský
  kostel zasvěcený Panně Marii
 • 00:03:33 a Vratislav I. v r. 920 kostel
  sv. Jiří. Stojí tu dodnes.
 • 00:03:39 Václav zde založil kostel sv. Víta.
 • 00:03:43 Spytihněv I. na místě kostelíka
  založil nový kostel a zasvětil ho
 • 00:03:48 svatým Vítu, Václavu a Vojtěchu.
 • 00:03:52 Přemysl Otakar II. opevnil sídlo zdí
  s 22 věžemi.
 • 00:03:57 Dochovala se jediná - Černá.
 • 00:04:00 Velkolepé přestavby se hrad dočkal
  až s příchodem...
 • 00:04:05 Milosti!
 • 00:04:07 Pražský hrad byl ztroskotán
  až k zemi.
 • 00:04:11 Musí se zbořit a nově vybudovat!
 • 00:04:14 Vedle staré svatyně vyzdvihneme
  novou, poručenou patronům
 • 00:04:17 českým - Vítu, Václavu a Vojtěchu.
 • 00:04:22 V původních gotických síních je
  dnes stálá výstava s názvem
 • 00:04:26 "Příběh Pražského hradu".
 • 00:04:29 Hledím do budoucnosti
  s optimismem.
 • 00:04:32 Když si potomci takhle váží
  historie, nebude to s tímhle
 • 00:04:35 národem zlé.
 • 00:04:40 On to Karel ve 30. a 40. létech
  14. st. neměl jednoduché.
 • 00:04:45 Vůbec to neměl jednoduché!
 • 00:04:48 Do Čech přijel jen jako markrabě
  a spolu s ním na dálku vládl
 • 00:04:51 jeho otec Jan Lucemburský.
 • 00:04:54 A k tomu Karel vyjížděl urovnávat
  ještě všeliké zahraniční spory.
 • 00:04:59 O vlastní korunovaci začal
  uvažovat v r. 1341.
 • 00:05:04 V otcově závěti, kterou sepsal,
  byla první jasná zmínka o tom,
 • 00:05:08 že by se chtěl stát českým králem.
 • 00:05:11 V Praze se kvůli případné
  korunovaci zřídilo arcibiskupství.
 • 00:05:16 Měli jsme zpočátku dobré
  vztahy s papežem Klimentem VI.
 • 00:05:22 Ale korunovace přišla až
  o 6 let později.
 • 00:05:26 Která doba je jednoduchá....
 • 00:05:30 Karlovi životopisci tvrdí,
  že chrám sv. Víta ve své
 • 00:05:33 velkoleposti přivedl na svět
  nadšený umělecký duch a zbožná
 • 00:05:37 Karlova mysl.
 • 00:05:39 21. listopadu, hned po korunovaci
  Karla IV. a jeho ženy Blanky
 • 00:05:44 z Valois na krále a královnu
  českou, byl položen základní
 • 00:05:47 kámen ke stavbě nového
  katedrálního kostela.
 • 00:05:50 Povídá se: Kámen byl položen
  v r. 1344.
 • 00:05:57 Karel povolal z Francie Matyáše
  z Arrasu, který vedl stavbu až
 • 00:06:00 do své smrti. Po něm převzal
  žezlo Petr Parléř.
 • 00:06:07 Kaple sv. Václava byla dokončena
  už v r. 1367.
 • 00:06:14 Stavba kůru byla dokončena
  až za Václava IV.
 • 00:06:17 a o 7 let později byl položen
  základní kámen chrámové lodi.
 • 00:06:24 Opravdu velikost zbožnosti
  a velikost osvíceného ducha.
 • 00:06:33 Ne že by Karel přijel,
  vybudoval sídlo, usadil se
 • 00:06:37 a vládl.
 • 00:06:39 Jeho zásadním počinem bylo
  založení univerzity.
 • 00:06:44 Musel jsem na to jít lépe než můj
  předchůdce Václav II.,
 • 00:06:47 kterému bylo toto právo
  pro Čechy odmítnuto.
 • 00:06:50 Jak jsem říkal, vztahy
  s papežem byly ještě dobré.
 • 00:06:55 Rok po korunovaci Karla římským
  králem, vydal papež Kliment VI.
 • 00:06:59 bulu, tj. zakládací listinu
  pražské univerzity.
 • 00:07:03 Proč se divíte? Sám jsem
  vystudoval na nejlepších školách
 • 00:07:06 ve Francii a národ, který není
  vzdělán, je slabý.
 • 00:07:13 Nedivím se, jen mi to
  přijde osvícené.
 • 00:07:17 Jsem realista!
 • 00:07:21 No to se vám, Milosti,
  upřít nedá.
 • 00:07:25 Zcela jistě realistickým
  a praktickým a vůbec od základu
 • 00:07:29 promyšleným krokem bylo Karlovo
  založení Nového města pražského.
 • 00:07:34 Měl v plánu vybudovat v Praze
  centrum Evropy a téměř se
 • 00:07:37 mu to podařilo.
 • 00:07:40 Vytvořil nevídaný kousek a městu
  vymezil tak velkou plochu,
 • 00:07:45 že se v jeho hranicích dalo stavět
  ještě dalších 500 let.
 • 00:07:48 Bylo nutné lidi motivovat.
 • 00:07:51 V zakládací listině z r. 1348
  jsem určil pravidla hry:
 • 00:07:58 Ten, komu bude přidělena
  stavební parcela, musí do měsíce
 • 00:08:00 začít stavět a do 18 měsíců
  bydlet.
 • 00:08:03 Domy, aby něco vydržely, musejí
  být z kvalitního materiálu.
 • 00:08:08 Kdyby kdokoliv svou stavbou
  narušil uliční čáru nebo
 • 00:08:11 hranici parcely, může být jeho
  stavba nařízením rychtáře zbořena.
 • 00:08:17 A porušil tahle pravidla někdo?
 • 00:08:21 Podle stavební nekázně se
  dodnes jmenuje ulice Nekázanka.
 • 00:08:26 Majitel tu rozprodal velkou
  parcelu na menší stavební
 • 00:08:29 místa, k nimž vytvořil
  neplánovanou ulici.
 • 00:08:33 Ale takových případů mnoho
  nebylo a tak během krátké doby
 • 00:08:38 vzniklo podél hranice Starého
  města město nové.
 • 00:08:41 Od Bítoně po Vyšehrad.
 • 00:08:43 Má 3 centrální náměstí
  a jasně vymezené ulice.
 • 00:08:47 O Václaváku si návštěvník,
  neznalý české historie,
 • 00:08:51 může domnívat, že je to bulvár
  z 19. st.
 • 00:08:55 Omyl. Byl to trh.
 • 00:08:59 Z doby Karlova stavění se,
  i přes kvalitu materiálu
 • 00:09:03 použitého na domy,
  žádný nedochoval.
 • 00:09:08 Zajímavou výsadu udělil Karel
  sousednímu centrálnímu náměstí,
 • 00:09:12 dnešnímu "Karláku".
 • 00:09:15 V jeho středu nechal vystavět
  dřevěnou kapli, v níž jednou
 • 00:09:18 za rok vystavoval říšské klenoty.
 • 00:09:21 Byl tu dobytčí trh.
 • 00:09:24 To není nic špatného.
 • 00:09:28 3. centrálním náměstím Nového
  města je dnešní Senovážné.
 • 00:09:32 Byl tu trh se senem.
 • 00:09:37 Jedna věc je koncepce zcela
  nového města, které mělo být
 • 00:09:40 evropskou centrálou a 2. věc
 • 00:09:42 je koncepce úplně nových Čech.
 • 00:09:45 To snad dá rozum.
 • 00:09:47 Pokud chceme město učinit centrem
  kontinentu, musejí do něj
 • 00:09:52 vést pohodlné cesty....
 • 00:09:53 Jako že jste splavnil Labe?
 • 00:09:56 Například. Nechoďme tak daleko,
  i most přes řeku je důležitý.
 • 00:10:03 Karlův most přepíná 16
  polokruhovými oblouky Vltavu
 • 00:10:07 a spojuje Staré Město
  a Malou stranou.
 • 00:10:11 Přibližně na stejném místě stával
  kamenný most Juditin.
 • 00:10:15 Na staroměstské straně vycházel
  ze stejného místa,
 • 00:10:20 ale potom vedl přes Vltavu šikmo.
 • 00:10:22 Je pravda, že jste základní kámen
  mostu pokládal v 5 ráno?
 • 00:10:27 Přivstal jsem si. Ona to byla
  hra čísel, ascendent byl ve Lvu.
 • 00:10:32 Já na to tak trochu věřím.
  Nechal jsem si to spočítat.
 • 00:10:36 Tak jak je to tedy?
 • 00:10:38 Zbožňovaný mnich na trůně,
  realista, nebo snad mystik?
 • 00:10:41 Hluboce věřící, realista
  a politik.
 • 00:10:47 Klášter benediktinů známý jako
  Emausy založil ve jménu této
 • 00:10:51 trojí charakteristiky.
 • 00:10:53 U starého kostelíka svatých
  Kosmy a Damiana založil
 • 00:10:56 v r. 1347 klášter s úmyslem
  sblížit církev východní a západní.
 • 00:11:04 Nový chrám českých patronů
  Jeronyma, Cyrila, Metoděje,
 • 00:11:07 Vojtěcha a Prokopa byl vystavěn
  o více než 20 let později.
 • 00:11:12 Vysvěcen byl na velikonoční
  pondělí, kdy se čte evangelium
 • 00:11:16 o zjevení Kristovým učedníkům
  na cestě do Emaus.
 • 00:11:20 Víte, kdo namaloval plány Emaus?
  Matyáš z Arrasu.
 • 00:11:24 Dodnes tu zůstaly původní části
  stavby dochovány.
 • 00:11:29 Tento ochoz s křížovou klenbou
  a nástěnnými obrazy je
 • 00:11:32 jednou z nejvzácnějších památek
  staročeského umění.
 • 00:11:36 4 stěny ochozu jsou rozděleny
  na 26 dvojdílných polí,
 • 00:11:40 v nichž jsou zobrazeny vždy
  2 biblické příběhy.
 • 00:11:44 Nejstarší jsou obrazy na západní
  stěně - až po svatbu v Káni.
 • 00:11:49 Zajímalo by mě, jak to měl otec
  vlasti se svými...
 • 00:11:53 Uděluji vám dnes odpoledne
  audienci - zastavte se.
 • 00:12:05 Rád bych se zeptal...
 • 00:12:23 Chtěl jsem se ještě zeptat na..
  ...ty vaše.... zákony.
 • 00:12:28 Opravdu?
 • 00:12:30 Vás opravdu zajímá
  Majestas Carolina?
 • 00:12:33 Je neuvěřitelné, co všechno
  jste tu po sobě nechal,
 • 00:12:37 ale mne by přece
  jen zajímalo...
 • 00:12:40 Mé 4 ženy?
 • 00:12:43 Nikdy jsem neskrýval, že to byly
  sňatky politické, ale byl by
 • 00:12:47 hřích opravdu nemilovat každou
  z nich.
 • 00:12:51 Je snadné milovat,
  těžké být odpovědný.
 • 00:12:56 Na památku!
 • 00:13:05 Rozezněly se prý samy,
  v hodině jeho smrti.
 • 00:13:09 Zcela realisticky:
  kdo by se divil.
 • 00:13:13 Skryté titulky: Milena Černá