iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 5. 2004
17:10 na ČT1

1 2 3 4 5

140 hlasů
8739
zhlédnutí

Po stopách

Do Středočeského kraje za Františkem Drtikolem

Miroslav Vladyka se vydává po stopách výjimečných osobností na zajímavá a často také málo známá místa Čech, Moravy a Slezska.

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po stopách

 • 00:00:23 Krajina je strom. Je i odlesk
  stromu ve vodě.
 • 00:00:28 Krajina je dokonce odlesk odlesku
  stromu ve vodě.
 • 00:00:32 A kdyby ani ten neexistoval,
  přesto může existovat tušení
 • 00:00:36 odlesku krajiny se stromem
  a vodou.
 • 00:00:39 Odlesk, odlesku...
 • 00:00:44 Kdyby tenhle prostor podél
  Brd nebyl, museli bychom si ho
 • 00:00:48 vymyslet a uvěřit mu.
 • 00:00:54 Fotograf, malíř a mystik František
  Drtikol ho ale tolikrát zpracoval,
 • 00:00:58 že si můžeme být jisti jeho
  reálností.
 • 00:01:01 Narodil se tu totiž.
 • 00:01:05 Odmala přemýšlel, jak moc je
  realita odlišná od jeho snů.
 • 00:01:13 Jeho první samostatné kroky vedly
  na Svatou horu.
 • 00:01:17 Sedával tu, chodil, znal tu každý
  kámen.
 • 00:01:21 Žil tu svým životem, který byl tak
  odlišný od života jeho vrstevníků.
 • 00:01:27 V pamětech napsal, že byl rád, když
  kamarádi zmizeli z dohledu,
 • 00:01:31 neboť jejich hry byly bez fantazie,
  a ty jeho pro ně nepochopitelné.
 • 00:01:39 Svatá hora ho inspirovala nejen
  jako poutní místo, ale jako místo
 • 00:01:43 ticha a vnitřních prožitků.
 • 00:01:45 Věděl, že sem za ním nepřijdou.
 • 00:01:51 První kaple byla na hoře vystavěna
  podle pověsti jako dík Panně Marii
 • 00:01:54 za to, že ochránila rytíře z rodu
  Malovců před loupežníky.
 • 00:02:01 O dnešní barokní podobu se
  zasloužily bohaté šlechtické
 • 00:02:05 rody, ale i okolní města.
 • 00:02:08 Dojít sem lze buď opraveným krytým
  schodištěm zdola, nebo po silnici.
 • 00:02:23 Po silnici je to snazší.
 • 00:02:29 Drtikol prošel mnoha alternativami
  víry.
 • 00:02:34 Svatá hora ho vedla k Bohu přes
  Krista, jehož motiv mnohokrát
 • 00:02:36 ve svém díle použil.
 • 00:02:39 Brzy ale začal hledat Boha
  v přírodě.
 • 00:02:44 Samotného mě napadlo při pohledu
  na slunce, že slunce je
 • 00:02:49 ten Bůh a počal jsem slunce
  milovat.
 • 00:02:55 Jak kdysi miloval slunce,
  tak jindy se obracel k dobám,
 • 00:02:59 kdy se duše oslavovala tancem,
  a to zdaleka nebyl na začátku
 • 00:03:02 své cesty.
 • 00:03:10 V Příbrami je dnes jeho galerie.
 • 00:03:15 Jsou tu jeho fotografie i malby,
  kterým se věnoval před čtyřicítkou.
 • 00:03:26 Těžko lze dohledat, kde stojí
  stromořadí, a kde plyne řeka.
 • 00:03:31 Jisté je, že v okolní krajině.
 • 00:03:36 Její specifická atmosféra začíná
  v Rožmitálu pod Třemšínem.
 • 00:03:41 Byl tu ve vyhnanství kardinál Vlk.
 • 00:03:47 Místa k meditacím, kterým se
  Drtikol věnoval na sklonku života,
 • 00:03:49 jsou tu na každém kroku.
 • 00:03:53 Hned za zámkem je jedno takové.
 • 00:04:02 Svět se zúží, ale krásně.
 • 00:04:15 Je tu i krásné místo, které se
  stalo nekonečně smutným.
 • 00:04:22 V lese nad Voltuší si vzal život
  skladatel Jakub Jan Ryba.
 • 00:04:30 Stejně jako Drtikol chtěl jít
  vlastní vnitřní cestou
 • 00:04:37 a jeho zásadní neshody
  s místním farářem a vrchností
 • 00:04:41 a z toho plynoucí nedostatek
  ho přivedly až sem.
 • 00:04:46 Mezi Rožmitálem pod Třemšínem
  a Příbramí je zámek Březnice.
 • 00:04:52 Je to renesanční stavba obklopená
  vnějším opevněním.
 • 00:05:00 Středověk končil, byly lepší
  zbraně, tak se muselo dělat
 • 00:05:02 lepší opevnění.
 • 00:05:06 Stejně to tu dobyli katolíci.
 • 00:05:10 Bojovali např. těmito zbraněni,
  které jsou v Březnici ve zbrojnici.
 • 00:05:19 V nové zbrojnici mají zbraně palné.
 • 00:05:29 Na zámku je kaple zasvěcená
  černé Panně Marii.
 • 00:05:35 Rokokové vybavení vytvořil po
  požáru původního interiéru řezbář
 • 00:05:39 z Dobré Vody Ignác Hamr.
 • 00:05:48 Unikátem je nejstarší zámecký
  knihovní sál v Čechách -
 • 00:05:52 Lokšanská knihovna.
 • 00:05:55 To je 1. knihovna, kde se místo
  na knížky dívám do stropu.
 • 00:06:07 Zámek je přístupný celý.
 • 00:06:10 Je dál, jsou tady strašidla!
 • 00:06:18 Bazilišek
 • 00:06:20 Vlkodlak
 • 00:06:23 Prašivec
 • 00:06:34 Vydáte-li se od Příbrami ku Praze
  a světské slávě a sledujete-li
 • 00:06:38 stále cestu úpatím Brd, objevíte
  další, jak by řekl Drtikol,
 • 00:06:43 melodická místa.
  Nebyl jediný, kdo si je uvědomil.
 • 00:06:49 Před Dobříší našel své meditační
  místo Karel Čapek.
 • 00:06:58 Empírový dům ve Staré huti dostali
  Čapek a Olga Scheinpflugová
 • 00:07:03 od Václava Palivce jako svatební
  dar.
 • 00:07:05 Čapek tu pak našel své místo
  k životu.
 • 00:07:09 3 roky ho upravoval, aby každý
  detail ladil s ostatními.
 • 00:07:14 Navrhl pergolu...
 • 00:07:17 Založil jezírko...
 • 00:07:22 Záhony osadil keři s trny,
  které miloval.
 • 00:07:27 Zasadil jabloň, o které psával.
 • 00:07:32 Těsně před válkou nechal postavit
  verandu, ze které měl vše
 • 00:07:37 jako na dlani.
 • 00:07:41 A pak sem zval ty, kteří mu byli
  milí.
 • 00:07:44 Místnost v podkroví si zabydlel
  Ferdinand Peroutka.
 • 00:07:51 Dodnes tu má svůj pokoj
  Olga Scheinpflugová.
 • 00:07:59 Dnes je v domě Na Strži, jak ho
  Čapek pojmenoval, památník.
 • 00:08:04 A výstava českých literátů, kteří
  byli navrženi na Nobelovu cenu.
 • 00:08:10 Vrchlický, Machar, Jirásek...
  Moc hezké portréty.
 • 00:08:16 Úkolem fotografie není jen uchovat
  podobu člověka.
 • 00:08:20 Moderní portrét by měl vyjádřit
  charakter.
 • 00:08:29 V domě Na Strži je nutno uchovat
  1 rituál: dát si kávu.
 • 00:08:33 Všechny debaty tu od dob Čapka
  probíhaly u kafe.
 • 00:08:41 Věděl jsem jediné, že jsem na
  cestě.
 • 00:08:44 To neznamená, že jsem bez všimnutí
  míjel všechny odbočky.
 • 00:08:47 I skrze ně lze nějak dojít...
 • 00:08:51 -Děkuji.
  -Prosím.
 • 00:09:00 Místa k usebrání si buď člověk
  najde sám, nebo si ho najdou ona.
 • 00:09:05 V Dobříši je zámek. Už není plný
  spisovatelů.
 • 00:09:14 Pokud projdete nádvořím,
  dostanete se k francouzské zahradě.
 • 00:09:19 Na 1. pohled je krásná svým řádem,
  na druhý svými maličkostmi.
 • 00:09:34 -Dobře?
  -Jak vyhovuje vám.
 • 00:09:38 Nemůžu se soustředit, kdyby se tak
  všechno zastavilo. Hlavně čas...
 • 00:09:46 Což tu na zámku není problém.
 • 00:09:50 V muzeu hodin mají boha času,
  se kterým se mnozí pokoušeli
 • 00:09:53 o zastavení běhu dohodnout.
 • 00:09:58 Mají tu i hodinky s vodotryskem
 • 00:10:02 a jednu záhadu.
 • 00:10:06 Tyhle hodiny mají strojek
  v podstavci, k ručičkám nevede
 • 00:10:09 žádný náhon, a přece se točí.
 • 00:10:15 Dalším meditačním místem je Skalka
  nad Mníškem pod Brdy.
 • 00:10:20 Jezdívá sem odpočívat kardinál Vlk.
 • 00:10:29 S postupujícím časem Drtikol stále
  více vyhledával místa
 • 00:10:32 ukrytá lidem.
 • 00:10:34 Studoval Steinera a na jedné
  křižovatce odbočil k buddhismu.
 • 00:10:38 Ale i ten pojal po svém.
 • 00:10:41 Stále méně maloval
  a místa jen prožíval.
 • 00:10:47 Mnoho takových koutů je na cestě od
  Skalky k Černolicím a tam jako by
 • 00:10:51 se rekapitulovalo to, kudy Drtikol
  kráčel.
 • 00:10:57 Z vrcholu černolických skal uvidíte
  před sebou letní sídla těch,
 • 00:11:04 které kdysi portrétoval.
 • 00:11:07 Tam jsou Všenory,
  tam Dobřichovice.
 • 00:11:11 Brdskou oblinou sem pomalu doléhají
  světla velkoměsta.
 • 00:11:16 Dole pod skalami je stále víc domů
  a lidí
 • 00:11:18 a pohled nahoru tudy vede přes
  slunce ještě dál.
 • 00:11:32 Zmizel. Jednoho dne odešel,
  a přesto ho můžete vidět.
 • 00:11:37 Stačí zajít na hvězdárnu.
 • 00:11:40 Drtikol se 10. 1. 1988 zařadil
  mezi planetky.
 • 00:11:49 Objevili ho na hvězdárně na Kleti
  a poznali ho.
 • 00:11:53 Ale můžete ho vidět jen
  dalekohledem.
 • 00:11:56 Ve Středočeském kraji se nejlépe
  pozorují hvězdy
 • 00:12:02 na ondřejovské hvězdárně.
  Je to největší hvězdárna u nás.
 • 00:12:08 S myšlenkou na její založení přišel
  na konci 19. st. J. J. Frič.
 • 00:12:13 Mají tu i dvoumetr - největší
  dalekohled ve střední Evropě.
 • 00:12:20 Mají tu i sluneční oddělení.
 • 00:12:23 Zní to fantasticky, ale je
  to rutinní práce.
 • 00:12:28 A tohle je on. Drtikol.
 • 00:12:33 Podnikl celoživotní pouť za svou
  duší a teď si pluje vesmírem
 • 00:12:38 ve stavu beztíže.
 • 00:12:49 Skryté titulky: Milena Černá

Související