iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 1. 2004
19:55 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
29517
zhlédnutí

Země sluncem políbená

Tunisko je dnes zemí mnoha tváří díky tisíciletým mnohotvárným kulturním tradicím i náboženské toleranci

90 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Země sluncem políbená

 • 00:00:39 Každý, kdo vkročí písečnou branou
  do Tunisu,
 • 00:00:43 pocítí vzrušení prvních objevitelů.
 • 00:00:47 Ztracená města a podivuhodné útvary
  tam, kde se rovina mění v pohoří,
 • 00:00:53 úžas tam, kde vlny písku vyšly
  vstříc vlnám Středozemního moře.
 • 00:00:58 Piráti a mořeplavci objevovali
  Tunis z moře.
 • 00:01:02 Rackové sice přinesli zprávu
  o pevné zemi,
 • 00:01:06 ale zbývalo prozkoumat 1300 km
  dlouhé pobřeží, plné romantických,
 • 00:01:11 drsných a neobydlených zákoutí a
  vybrat správné místo pro přistání.
 • 00:01:19 Kde byl vhodný terén,
 • 00:01:21 čekala obvykle na příchozí
  naježená, nedobytná opevnění.
 • 00:01:26 Dnes by to bylo nepochybně snazší.
 • 00:01:32 Dodnes v horách na severu najdete
  bohatou zelenou vegetaci,
 • 00:01:37 příkře kontrastující se zdánlivě
  mrtvou barvou pouště.
 • 00:01:42 Taková bývala v historii
  valná část území.
 • 00:01:46 Tunisané přirovnávají svou vlast
  ke křídlům letícího ptáka.
 • 00:01:51 Pod jedním Středozemní moře,
  pod druhým saharské písky.
 • 00:01:56 V jejich stínu stín lidských
  příbytků.
 • 00:01:59 Tak to vidí hlavní město
  Tuniska - Tunis.
 • 00:02:03 O Tunisu se hovoří jako o Paříži
  severní Afriky.
 • 00:02:07 Vznikl v dávnověku kolem
  uctívaného zázračného olivovníku.
 • 00:02:12 Až do 4. století však žil ve stínu
  jen 15 km vzdáleného Kartága.
 • 00:02:17 Je to hlavní město
  Tuniské republiky.
 • 00:02:21 Má svého prezidenta,
  který musí být muslim.
 • 00:02:25 Je volen nejvýše na tři
  pětiletá období.
 • 00:02:28 Plocha státu o rozloze
  164 000 km čtverečních,
 • 00:02:32 což obnáší více než dvojnásobek
  České republiky,
 • 00:02:37 je rozdělena na 23 regiony,
  prezident jmenuje jejich guvernéry.
 • 00:02:42 Správu země zabezpečuje Národní
  shromáždění, které má 163 členy.
 • 00:02:47 Jsou voleni stejně jako prezident
  na 5 let.
 • 00:02:52 Vláda zodpovídá za to, jak se stará
  o 8,5 milionů obyvatel republiky.
 • 00:03:02 Kdo jsou obyvatelé Tuniska?
 • 00:03:05 Když se jich zeptáte odpoví,
  že jsou Arabové.
 • 00:03:09 Původní obyvatelé byli Berbeři.
 • 00:03:12 Jak šly dějiny, své stopy tu však
  zanechali Féničané, Římané,
 • 00:03:17 Vandalové, Byzantinci, Španělé,
  Turci a naposledy Francouzi,
 • 00:03:23 kteří se vylodili v roce 1836.
 • 00:03:26 Od r. 1881 se ochrana panovníka
  změnila v legální kolonii.
 • 00:03:32 Po 120 letech, 20. března 1956,
  získalo Tunisko nezávislost.
 • 00:03:38 Tehdejší ministerský předseda
  Habib Burgiba
 • 00:03:42 se o rok později
  stal prvním prezidentem.
 • 00:03:48 Berbeři - prastarý, původní
  severoafrický národ.
 • 00:03:54 V Tunisku jsou malou, ale výraznou
  a pozoruhodnou menšinou.
 • 00:04:01 Jejich jméno pochází
  z řeckého slova barbaros.
 • 00:04:05 Tak se označovaly národy a kmeny,
  žijící mimo území Řecka a Říma.
 • 00:04:11 Naše rodina, 6 dětí, otec a matka,
  žije v tomto obydlí už 4. generaci.
 • 00:04:21 Jiný byt ve městě nemáme,
  žijeme tu celý rok.
 • 00:04:26 Rodiče provozovali zemědělství,
  pastevectví,
 • 00:04:30 chovali ovce, kozy a velbloudy.
 • 00:04:35 Naše oblíbené jídlo je kuskus.
  Většinou ho připravujeme bez masa.
 • 00:04:41 Nejlepší je se zeleninou.
 • 00:04:43 Nás Berbery charakterizují
  tři věci.
 • 00:04:47 Zmíněný kuskus, barnus, to jsou
  ty naše typické pláště
 • 00:04:52 a červené čepice - kabus.
 • 00:04:54 Takže, tyto tři věci
  rovnají se Berber.
 • 00:04:58 Berberská jeskynní obydlí
  troglodyty
 • 00:05:01 jsou vykopána v křídové půdě
  až do hloubky 10 metrů.
 • 00:05:06 Vykope se centrální velká jáma
  jako kráter a tunelové chodby.
 • 00:05:11 Pak se vytesají obytné místnosti,
  sýpky, stáje, komory a dílny.
 • 00:05:16 Návštěvníka překvapí tisíciletími
  osvědčená klimatizace.
 • 00:05:21 V létě kdy teplota přesahuje
  40 stupňů je zde příjemný chládek.
 • 00:05:26 "Políčko" a olivové stromy běžně
  patří do hospodářství troglodytů.
 • 00:05:35 Úrodu obilovin zpracováváme mletím
  průběžně zde v domácnosti.
 • 00:05:40 Čerstvá mouka je nenahraditelná
  pro naši kuchyni.
 • 00:05:45 Také chováme drůbež, pěstujeme
  zeleninu a máme radost ze života,
 • 00:05:50 protože roky přibývají a vím,
  že nic netrvá na tomto světě věčně.
 • 00:06:05 V osadě Matmata je dnes dochováno
  asi 500 těchto neobvyklých obydlí.
 • 00:06:11 Jsou důmyslně postavena tak,
  aby deště nemohly způsobit záplavy.
 • 00:06:17 Vchod je situován tak,
  aby voda vytékala ven.
 • 00:06:20 Obyvatelé berberských vesnic
  jsou soběstační,
 • 00:06:24 nejen co se týče obživy,
  ale i oblékání.
 • 00:06:28 Berberské ženy jsou zručné.
 • 00:06:31 Na domácích stavech
  utkají vlněné pokrývky
 • 00:06:35 i látky jemné jako dech.
 • 00:06:38 Každý kmen má své vlastní vzory
  a tak lze již z daleka poznat,
 • 00:06:44 ke kterému kmenu patří
  ta či ona karavana.
 • 00:06:48 Muži se živí jako řemeslníci
  a obchodníci, zemědělci a pastevci.
 • 00:06:54 Známí jsou zejména výrobou
  koženého zboží.
 • 00:06:57 Na rozdíl od Arabů Berbeři nenutili
  ženu do poníženého postavení.
 • 00:07:03 Berberky stály vždy po boku mužů.
 • 00:07:06 Účastnily se kmenových porad
  i bojů.
 • 00:07:09 Nikdy si nezahalovaly tvář.
 • 00:07:13 I dnes je relativně dobře poznáte
  podle tradičního pestrého oblečení.
 • 00:07:20 Berberky mají zálibu v masivních
  špercích, které nosí kde se dá.
 • 00:07:25 Každopádně jsou to ženy rázné
  a sebevědomé v každé situaci.
 • 00:07:32 Nápadný respekt k ženám se
  u některých kmenů projevoval tím,
 • 00:07:37 že po rodičích nedědil syn,
  ale dcera.
 • 00:07:51 Už jste někdy viděli paprikový dům?
 • 00:07:54 Papriky, stejně jako brambory
  a rajčata,
 • 00:07:57 přinesli do Tuniska Španělé
  z Ameriky.
 • 00:08:00 Dnes již patří mezi podstatné
  složky tuniské kuchyně.
 • 00:08:05 Paprika je zastoupena při přípravě
  pikantní přísady, zvané "harisa".
 • 00:08:11 Je to velmi oblíbený
  doplněk jídelníčku,
 • 00:08:14 který nesmí chybět na stole,
  zvláště při podávání předkrmů.
 • 00:08:20 Takto velice pracně usušené papriky
  se rozdrtí.
 • 00:08:25 Spolu s dalším kořením,
  za pomoci olivového oleje,
 • 00:08:30 se promíchají
  podle starých rodinných receptů.
 • 00:08:34 Co je k tomu nezbytné, je sluníčko.
 • 00:08:37 Umělé sušení, ani jiné vymoženosti
  moderní civilizace,
 • 00:08:42 nedokáží udržet specifickou vůni.
 • 00:09:01 V 7. století našeho letopočtu
  islám, s příchodem Arabů do země,
 • 00:09:06 nedobrovolně vytlačil křesťanství,
  které Berbeři do té doby vyznávali.
 • 00:09:12 Na ostrově Djerba je zvláštní
  muslimské společenství - ibadité.
 • 00:09:18 Vyznačují se tím, že vedou
  asketický a uzavřený život.
 • 00:09:22 Odmítají luxus a přepych.
 • 00:09:24 Rodiny se modlí v prostých
  venkovských modlitebnách,
 • 00:09:29 které jsou součástí jejich
  usedlostí.
 • 00:09:38 Dnešní Berbeři mají v sobě krev
  Féničanů, Římanů i Arabů.
 • 00:09:46 Mnozí mají světlou pleť, někdy jsou
  dokonce modroocí a světlovlasí,
 • 00:09:53 jen na jihu jsou tmavší vlivem
  míšení se súdánskými černochy.
 • 00:09:58 Mají podlouhlý obličej a jemný,
  úzký, někdy orlí nos.
 • 00:10:14 Ladné, jemné, někdy až orientálně
  vyzývavé pohyby a smysl pro rytmus
 • 00:10:20 nemůžete přehlédnout, když se
  rozhodnou hovořit hudbou a tancem.
 • 00:10:39 Celých 26 století žije na ostrově
  Djerba židovská komunita.
 • 00:10:44 V současném arabském světě je
  určitě nejvýznamnější a největší.
 • 00:10:50 Když v 6. století před Kristem
  zničil Nabuchodonosor Jeruzalém,
 • 00:10:56 první vystěhovalecká vlna židů
  našla útočiště právě na Djerbě.
 • 00:11:02 Podruhé se sem stěhovali
  o 639 let později,
 • 00:11:06 kdy se římská vojska,
  vedená císařem Titem,
 • 00:11:09 snažila zadupat svět šesticípé
  hvězdy definitivně do země.
 • 00:11:14 A tak legenda mluví
  o židovské dívce Ghribě,
 • 00:11:18 která uprchla ze zničeného
  Jeruzaléma i s převzácnou tórou.
 • 00:11:23 Vítr její loďku zavál
  ke břehům Djerby,
 • 00:11:27 kde zemřela s posvátnou
  boží smlouvou v náručí.
 • 00:11:31 Její souvěrci tu založili synagogu.
  Je druhou nejstarší na světě.
 • 00:11:44 Od roku 1000 před Kristem
  se postupně féničtí obchodníci
 • 00:11:49 stali nejlepšími námořníky v celém
  Středomoří.
 • 00:11:53 Podél pobřeží si vytvářeli
  vlastní bezpečná kotviště.
 • 00:11:58 Nejvýznamnějším se stalo Kartágo.
 • 00:12:01 Původní obyvatelé Kartága Berbeři
  byli vůči novým kolonistům,
 • 00:12:06 kterým se říkalo Punové,
  v podřízeném postavení,
 • 00:12:10 ale žili s nimi
  v přátelských vztazích.
 • 00:12:14 Postupně přijímali punský jazyk,
  písmo,
 • 00:12:17 nové způsoby hospodaření,
  architekturu a kulturu.
 • 00:12:22 Během staletí došlo k pokrevnímu
  míšení Afričanů a Punů.
 • 00:12:27 Ve 3. století před Kristem byli
  nejmocnějšími v této oblasti.
 • 00:12:32 Zdálo se,
  že jejich moc nemůže nic zastavit.
 • 00:12:36 A přece již v této době jim na
  severu narůstal nový soupeř - Řím.
 • 00:12:42 Řím, který se rozhodl stát pánem
  světa.
 • 00:12:45 Čas se nachýlil k legendárním
  punským válkám.
 • 00:12:49 "Ostatně soudím,
  že Kartágo musí být zničeno",
 • 00:12:53 prohlásil vojevůdce Scipio,
  a tak také učinil.
 • 00:12:57 Město bylo dobyto
  a srovnáno se zemí.
 • 00:13:01 Ta byla prokleta a posypána solí,
  aby na ní nic nerostlo.
 • 00:13:05 Tisíciletá éra punské vlády
  v Tunisku skončila.
 • 00:13:09 Kartágo se stalo jádrem
  římské kolonie, zvané Afrika.
 • 00:13:14 Nová byla nejen kolonie,
  ale i její jméno,
 • 00:13:17 které se později přeneslo na celý
  kontinent.
 • 00:13:21 Po 150 letech zapomněli Římané
  na prokletí města Kartága.
 • 00:13:26 Znovu se vrátili do těchto míst
  pro jejich strategickou polohu.
 • 00:13:31 Za vlády Caesara bylo založeno
  římské Kartágo.
 • 00:13:35 Vyrostly zde chrámy,
  amfiteátry, kolonády a lázně.
 • 00:13:39 Znovu vybudované přístavy
  se staly centrem obchodního života.
 • 00:13:46 A tak vypadá Kartágo dnešní.
  Žije západní civilizací.
 • 00:13:51 Vesnice Sidi Bou Said, která
  vznikla v místech starého Kartága
 • 00:13:56 na začátku arabské nadvlády
  ve 13. století,
 • 00:14:00 byla pojmenována po muslimském
  světci a sloužila jako pevnost.
 • 00:14:05 Od 16. století přitahovalo
  toto místo uprchlíky z Andalusie,
 • 00:14:10 kteří jako piráti ohrožovali
  zdejší pobřeží.
 • 00:14:14 Je to místo prosolené romantikou.
  To svědčí i filmovým hrdinům.
 • 00:14:20 Nedaleko odtud se v roce 1939
  narodila italským usedlíkům
 • 00:14:25 známá herečka Claudia Cardinale,
  která zde žila do svých 17 let.
 • 00:14:30 Ideální prostředí zde našel i známý
  francouzský film Angelika a král.
 • 00:14:43 "Ave Caesar" znělo kdysi často
  i Tunisem.
 • 00:14:47 Tady, v El Jemu zabezpečily olivové
  háje chléb pro 35 000 obyvatel.
 • 00:14:53 Hry obstaralo místní koloseum,
  které je po Flaviově v Římě
 • 00:14:58 a po koloseu v Jižní Kapui
  třetí největší na světě.
 • 00:15:03 Mohutné pískovcové kvádry vyhnaly
  zdi do výšky 36 metrů.
 • 00:15:08 V době jeho největší slávy vládl
  v Kartágu římský prokonzul Gordián.
 • 00:15:14 Z čestné tribuny, na které dával
  povel k zahájení her,
 • 00:15:19 se sice dochovaly jen stopy čtyř
  oblouků, ale při pohledu na ochozy
 • 00:15:25 si snadno představíme návštěvu
  40 000 diváků.
 • 00:15:29 Koloseum nesloužilo jen hrám, ale
  i jako úkryt v dobách nebezpečí.
 • 00:15:55 Také do Tuniska, které tenkrát bylo
  nedílnou součástí římského světa,
 • 00:16:01 začalo pronikat křesťanství.
 • 00:16:04 Zdejší kultuře nevadilo
  znamení kříže,
 • 00:16:07 takže ani kostely zde nejsou
  ničím výjimečným.
 • 00:16:12 Tunisko je velice tolerantní
  vůči různým náboženstvím.
 • 00:16:17 Lidé se chovají vstřícně
  k ostatním,
 • 00:16:21 ať jsou muslimové,
  křesťané nebo ateisté.
 • 00:16:24 Ateisté zde jsou v nejmenší oblibě.
 • 00:16:27 Více jsou váženy osoby,
  které vyznávají nějakou víru.
 • 00:16:32 Muslimové se ke křesťanům
  chovají přátelsky.
 • 00:16:36 Rok 1966 byl Tuniskem vyhlášen
  rokem náboženské snášenlivosti.
 • 00:16:41 A v tento den prezident Tuniské
  republiky Zineelabidin Benali
 • 00:16:47 vyčlenil 800 000 dinárů
  na rekonstrukci chrámu,
 • 00:16:51 hlavní katolické katedrály
  města Tunis.
 • 00:16:54 A to samo již o něčem vypovídá.
 • 00:17:06 Křesťanství našlo,
  v Tunisku římské éry, úrodnou půdu.
 • 00:17:11 Mnozí Berbeři přijali
  s velkým nadšením nové učení,
 • 00:17:16 protože vycházelo vstříc
  jejich ideálům rovnosti.
 • 00:17:20 Berberský původ měl církevní otec
  sv. Augustin. Pocházel z Alžírska.
 • 00:17:28 Jelikož pronásledování křesťanů
  zuřilo ve 3. a 4. století po Kristu
 • 00:17:33 také v severoafrické části
  římské říše,
 • 00:17:37 musely se zdejší prvotní křesťanské
  obce uchylovat na tajná místa,
 • 00:17:43 kde vykonávaly své obřady.
 • 00:17:45 Vzácně zachovalé kostely
  a křtitelnice z města Sbeitla,
 • 00:17:50 kam se křesťanství dostalo
  ve 3. století našeho letopočtu,
 • 00:17:55 je ukázkou zajímavého řešení
  mozaikové technologie.
 • 00:18:00 Mozaika tady je využita nejen
  jako ozdobný prvek,
 • 00:18:04 ale je i plně funkčním
  prvkem stavebním.
 • 00:18:17 Další menší baptisterium je také
  v tak obdivuhodném stavu přesto,
 • 00:18:23 že je téměř 2000 let staré.
 • 00:18:26 Křesťanství bylo legalizováno až za
  Konstantinovy vlády v r. 333 n. l.
 • 00:18:42 Vyspělost římského stavebnictví
  dokazuje i kanalizace z této doby.
 • 00:18:48 Je netknuta časem. Určitě by šla
  použít v případě nutnosti i dnes.
 • 00:18:59 Další důkaz technické vyspělosti
  je z města Bulla Regia,
 • 00:19:04 se svými podzemními vilami.
 • 00:19:06 Vystavěli je bohatí měšťané a jsou
  v římském světě zcela ojedinělé.
 • 00:19:12 Není divu. Políbení slunce je tak
  žhavé, že stavěli obydlí pod zemí.
 • 00:19:18 Ani zde nescházel důmyslný
  klimatizační systém.
 • 00:19:33 Katakomby jsou vždy atraktivní.
  Byly objeveny v městě Sousse.
 • 00:19:39 Sloužily pronásledovaným křesťanům
  ke konání tajných bohoslužeb
 • 00:19:44 a pro pohřbívání mrtvých.
 • 00:19:46 Našlo se tu více jak 105 hrobů.
 • 00:19:49 Předpokládaná délka
  podzemních chodeb je asi 5 km.
 • 00:20:00 Ještě pět století chybělo
  do začátku našeho letopočtu,
 • 00:20:05 když se germánský kmen Vandalů,
  v počtu 80 000 bojovníků,
 • 00:20:10 dostává do severní Afriky
  přes Gibraltar.
 • 00:20:14 S výjimkou Kartága,
  které se ještě osm let bránilo,
 • 00:20:18 se ostatní provincie dostávají
  do jejich rukou.
 • 00:20:23 Vandalský vůdce Genseric
  se prohlásil králem
 • 00:20:27 a zcela zničil dosavadní silnou
  vnitřní strukturu země.
 • 00:20:31 Nadvláda Vandalů trvala
  až do roku 533,
 • 00:20:35 kdy všechny provincie osvobodil
  byzantský generál Belisarius.
 • 00:20:40 Pak následovalo 150 let období
  prosperity a rozmachu.
 • 00:20:53 Do Tuniska vtrhli Arabové.
 • 00:20:56 V r. 698 založili hlavní město
  Kairouan a ustanovili emirát.
 • 00:21:03 Arabský vojevůdce Okba Ibn Nafi
  hodil svůj oštěp do vzduchu.
 • 00:21:08 Tam, kde se zabodl do země, položil
  základní kámen Velké mešity.
 • 00:21:14 Tato muslimská svatyně patří mezi
  pět nejkrásnějších památek islámu.
 • 00:21:20 Řadí se po bok Mekce, Medině
  a Jeruzalému.
 • 00:21:24 Na tomto místě byla vůbec poprvé
  postavena mešita v severní Africe.
 • 00:21:30 Kolonáda z byzantských a římských
  sloupů
 • 00:21:34 pochází z antických budov
  v Kartágu a Soussu.
 • 00:21:38 Říká se, že sedm poutí do Kairouanu
  nahradí jednu pouť do Mekky,
 • 00:21:44 kterou by měl každý správný muslim
  vykonat alespoň jednou za život.
 • 00:21:53 Do posvátné modlitební haly mešity
  není umožněn vstup bezvěrcům.
 • 00:21:58 V celém areálu
  je asi 50 menších mešit.
 • 00:22:03 Kairouan byl do roku 1057 hlavním
  městem Tuniska a je jediným městem,
 • 00:22:10 které nebylo zbudováno na římských,
  fénických a byzantských základech.
 • 00:22:21 Starý citát říká: Ten jistě
  nezemřel, kterého pochovali,
 • 00:22:26 ale ten je vpravdě mrtev,
  kdo byl zapomenut.
 • 00:22:31 Hřbitov je také pro muslimy
  posvátné místo.
 • 00:22:35 Podle určitých znaků
  je možné rozlišit,
 • 00:22:39 zda se jedná o hrob muže,
  ženy nebo dítěte.
 • 00:22:42 Některé hroby mají misku,
  do které se nalévá voda.
 • 00:22:46 Mezi muslimy je pověra,
  že když ptactvo dostane napít,
 • 00:22:51 bude vykonán dobrý skutek,
  který pomůže zesnulému před Bohem.
 • 00:22:56 Pozůstalí, tak jako u nás, navštíví
  ve svátcích hroby svých blízkých.
 • 00:23:02 Hroby jsou, jak je to i v životě,
  různé. Skromné i honosné.
 • 00:23:09 Mausoleum bývalého zesnulého
  prezidenta Habib Bourguiba
 • 00:23:14 bylo postaveno dokonce ještě
  za jeho života.
 • 00:23:18 Ale všichni se shodnou,
  že před Bohem jsme si rovni...
 • 00:23:43 Naše oblíbené barvy jsou modrá
  a bílá. Modrá je moře, nebe,
 • 00:23:49 bílá je tělo, člověk. Ne tedy
  zrcadlo pro nějaké špinavé ruce,
 • 00:23:54 jak řekl můj oblíbený autor
  Jean Paul Sartre. Mám ho rád.
 • 00:24:08 To nejlepší ze všeho zde na jihu,
  jsou spolehliví lidé.
 • 00:24:13 Když ti dají své slovo,
  tak ho také dodrží.
 • 00:24:17 Je mezi nimi zvláštní,
  nádherný druh solidarity.
 • 00:24:21 Myslím, že se s tebou rozdělí snad
  o všechno, s výjimkou svých žen.
 • 00:24:55 Já jsem muslimka, ale můj muž
  byl pravoslavný křesťan.
 • 00:25:00 Pocházel z Řecka,
  zemřel tady na Djerbě.
 • 00:25:04 Velice jsme si rozuměli.
  Prožili jsme spolu celou válku.
 • 00:25:09 Otázka náboženství
  je soukromou záležitostí každého.
 • 00:25:14 Není dobře zasahovat druhému
  do jeho víry.
 • 00:25:18 Tento kostel, o který se už dlouho
  starám, je tady asi z roku 1700.
 • 00:25:24 Kdysi zde žilo hodně
  pravoslavných křesťanů.
 • 00:25:28 Byli to většinou
  rybáři a obchodníci.
 • 00:25:31 Chodívali sem i Francouzi,
  ale ještě před válkou.
 • 00:25:36 Udržuji ho, aby ten, kdo Boha
  potřebuje, měl kam jít.
 • 00:25:52 Požehnání se může hodit i tomu,
  kdo se má vydat přes poušť
 • 00:25:57 a není připraven na nebezpečí.
 • 00:25:59 Poušť není jen opuštěné moře písku.
 • 00:26:03 S některými jejími obyvateli
  se prostě diskutovat nevyplácí.
 • 00:26:09 Pro místní lovce jsou vítaným
  artiklem pro turisty.
 • 00:26:13 Prodávají je sušené, vycpané,
  nebo i živé.
 • 00:26:17 I zde již ochránci přírody věnují
  pouštní fauně zvýšenou pozornost.
 • 00:26:23 Méně jedovatým,
  ale obávaným nebezpečím,
 • 00:26:27 se může stát zprvu nenápadný
  větřík, který zesílí
 • 00:26:31 a žene mračna pouštního prachu.
 • 00:26:34 Písečná bouře nezná překážek
  a jemný nepřítel pronikne všude.
 • 00:26:39 Přesto se napříč pouští vydávají
  karavany v tradičním stylu,
 • 00:26:45 písečné duny zdolávají
  i noví cestovatelé,
 • 00:26:49 kterým ve jménu poznání někdy
  nestačí vlastní stín.
 • 00:26:54 Tak nepotkají to, co nejvíc hledají
  praví dobrodruzi. Sami sebe.
 • 00:27:00 Vítr zavane stopy jejich pneumatik
  stejně, jako stopy velbloudů.
 • 00:27:07 Vítr a písek pomalu demontují
  i stopy jiných nájezdníků,
 • 00:27:12 jejichž pýcha byla silnější,
  než jejich ideály.
 • 00:27:21 Ozvěna válečných bubnů
  však jen tak nezanikne.
 • 00:27:25 Z tohoto světa totiž není
  ani pouštní město,
 • 00:27:29 které se před vámi může při
  správném azimutu objevit tam,
 • 00:27:34 kde je v mapách vrchovina Matmata.
 • 00:27:37 Octnete se na planetě Tatooin,
 • 00:27:40 vzdálené matičce Zemi pěknou řádku
  světelných let.
 • 00:27:44 Podivné stavby zde nadchnou filmové
  fanoušky, kterým stačí přivřít oči.
 • 00:27:50 Rázem jsou ve víru hvězdných válek.
  Právě tento exteriér učaroval
 • 00:27:56 americkému režisérovi
  Georgi Lucasovi
 • 00:28:00 k natočení slavného fantastického
  filmu Hvězdné války.
 • 00:28:04 I oscarový Anglický pacient udělal
  z tohoto místa africký Hollywood.
 • 00:28:10 Kulisy nebylo třeba
  za drahé peníze bourat.
 • 00:28:14 Rázem se dostaly
  do turistických bedekrů.
 • 00:28:17 Hvězdy stříbrného plátna odjely.
 • 00:28:20 Je po klidu a pohostinnost místních
  získala komerčnější charakter.
 • 00:28:26 Turisté bloudí opuštěnými kulisami
  s pocitem, že se rozzáří reflektory
 • 00:28:32 a oni vstoupí do kosmického
  prostoru stříbrného plátna.
 • 00:28:38 Tyto kulisy jsou však mnohem
  přátelštější.
 • 00:28:54 Místo děl na člověka útočí rytmus,
  který se učíte vnímat,
 • 00:29:00 a hlavně vůně, chutě, barvy
  a tvary nejrůznějších pokrmů.
 • 00:29:15 K ohrožení zdraví, jak vidno,
  dojít může,
 • 00:29:19 když se vám nepodaří správně
  otevřít gargulet.
 • 00:29:23 Amforu naplněnou masem a zeleninou,
  vše se v ní dusí na ohni v písku.
 • 00:29:29 Prostě je třeba vědět,
  kam tou dřevěnou paličkou klepnout.
 • 00:29:34 Vysypaná směs chutná znamenitě.
  Přikusuje se arabský chléb, kuskus,
 • 00:29:40 k tomu se bude podávat třeba mešví,
  výtečné skopové.
 • 00:29:45 Nebo brik, vejce v listovém těstě,
  které je usmažené na oleji.
 • 00:29:50 I tak může chutnat noc v Tunisu.
 • 00:30:01 Kdybychom tvrdili, že jde
  o krajinu z amerických westernů,
 • 00:30:07 málokdo by neuvěřil.
 • 00:30:09 Tuniský jih je přívětivějším
  okrajem největší světové pouště.
 • 00:30:15 Společným znakem oblasti
  je absolutní nedostatek vláhy,
 • 00:30:19 vysoké maximální teploty
  a omezený výskyt rostlin.
 • 00:30:24 Nejde však o monotónní krajinu
  zasypanou hromadami písku.
 • 00:30:29 Poušť má své hory, hluboké kaňony,
  rozsáhlé podhorské prolákliny,
 • 00:30:35 které se přes zimu mění v mělká
  slaná jezera.
 • 00:30:39 V převaze okrových odstínů objeví
  pozorné oko smaragdový ostrov.
 • 00:30:49 V povědomí Evropanů je představa
  oázy spojena s několika palmami
 • 00:30:54 uprostřed nekonečné pouště.
 • 00:30:57 Ve stínu palmových listů
  se v žáru krčí pár chatrčí,
 • 00:31:02 před kterými polehávají velbloudi.
 • 00:31:05 Je poslední záchranou pro žízní
  rozpukané rty.
 • 00:31:09 Rozechvělé ruce cestovatele
  nevěřícně osahávají drsný kmen,
 • 00:31:14 zda to není fata morgána.
 • 00:31:18 Skutečná oáza je však
  ve skutečnosti malým zázrakem,
 • 00:31:22 který vás překvapí jak rozlohou,
  tak i vybavením.
 • 00:31:27 Obvykle oáza bývá,
  díky terénnímu uspořádání,
 • 00:31:31 třípatrovou botanickou zahradou
  se všemi typy exotických rostlin.
 • 00:31:37 Můžete mezi nimi volně procházet
  ve sladkém stínu palmových listů.
 • 00:31:44 Jestliže se voda v písečné poušti
  spojí se slunečním žárem,
 • 00:31:50 dokáže hotové zázraky.
 • 00:31:52 O tom se můžeme přesvědčit
  v každé oáze.
 • 00:31:57 Vodu je třeba v oázách
  nejen získávat,
 • 00:32:00 ale musí se s ní při zavlažování
  i dobře hospodařit.
 • 00:32:05 V oázách se zavlažuje spodními
  vodami, ale i to má své problémy.
 • 00:32:10 Získávají se ze studní, které kdysi
  vybudovali Féničané nebo Římané.
 • 00:32:16 V řadě z nich přibylo moderní
  čerpací zařízení.
 • 00:32:20 Nadměrné užívání spodní vody může
  vést k poklesu její hladiny
 • 00:32:26 a v některých místech i ke zvýšení
  slanosti, tedy k znehodnocení.
 • 00:32:32 Již staří Féničané před 3000 lety
  zaváděli zemědělství,
 • 00:32:37 založené na umělém zavlažování.
 • 00:32:40 Budovali mohutné nádrže s velkými
  zásobami vody pro období sucha.
 • 00:33:02 Paradoxně značné problémy s vodou
  má přímořská část Tuniska.
 • 00:33:07 Jejich vyřešení by pro zemi
  znamenalo mnoho.
 • 00:33:12 Což o to, slané vody je tu dost,
 • 00:33:15 ale bez té sladké by se mohla celá
  země časem stát písečnou pouští.
 • 00:33:39 Zasáhnou-li poušť přívalové deště,
  dojde čas od času k záplavám.
 • 00:33:45 Ty ničí vše, co stojí v cestě.
 • 00:33:48 Potvrzuje se jedna moudrost, která
  vypadá na první pohled nesmyslně.
 • 00:33:55 V poušti se utopí více lidí,
  než jich tam zahyne žízní.
 • 00:34:08 Nemalou roli na zkáze
  celých vesnic,
 • 00:34:11 byť jsou postaveny na kopcích,
  hraje fakt, že jsou z cihel,
 • 00:34:17 které nejsou páleny v peci,
  ale jen vysoušeny slunečním žárem.
 • 00:34:22 Ovšem ani kámen,
  který se používá ke stavbě domů,
 • 00:34:27 příliš silnému proudu
  přívalových dešťů neodolá.
 • 00:34:40 Voda v poušti může mít i jinou
  podobu než přívalové deště
 • 00:34:45 či zavlažovací systém.
 • 00:34:47 Co může být příjemnější,
  než osvěžující koupel,
 • 00:34:51 když okolní teplota je něco
  kolem 40 stupňů.
 • 00:34:56 Pro Evropana to platí i pro případ,
  že se na tom samém místě
 • 00:35:01 ocitne třeba i v zimním období.
 • 00:35:06 Palma datlová je charakteristickým
  a doslova sladkým darem
 • 00:35:11 světa písečných dun a plání.
 • 00:35:14 Zprávy o pěstování datlovníků
  jsou staré 6000 let.
 • 00:35:19 Užitek z planých rostlin počal
  člověk získávat
 • 00:35:23 snad kdesi v Mezopotámii
  blízko řeky Indus.
 • 00:35:27 Dnes je rozšířeno více než 360
  druhů až 30 metrů vysokých stromů.
 • 00:35:36 Palmě se daří nejlíp, když hlavu má
  ve slunci a nohy ve vodě.
 • 00:35:42 Žijí přibližně stejně dlouho jako
  lidé.
 • 00:35:46 Všechny palmy jsou po celou dobu
  své existence nesmírně užitečné.
 • 00:35:52 Nejproduktivnější věk je ovšem
  kolem čtyřicítky.
 • 00:35:58 Palmy se rozmnožují odnožemi nebo
  semeny. Odnože jsou na bázi kmene.
 • 00:36:04 Než bude z datlovníku
  velká, krásná obdivovaná palma,
 • 00:36:09 musí se ve školce naučit, jak
  zakořenit a odolávat náporům větru.
 • 00:36:23 Na datlovníku není nic,
  co by nedávalo užitek.
 • 00:36:28 Dřevo palem je pevné, pružné, odolá
  vodě i povětrnostním podmínkám.
 • 00:36:34 Patří v těchto zemích ke vzácným
  stavebním materiálům.
 • 00:36:39 Ze suchých listů můžete vidět
  i písečné zábrany podobné těm,
 • 00:36:44 které známe z našich polí jako
  ochranu před sněhovými návějemi.
 • 00:36:49 V tomto případě si ale z písku
  sněhuláka nepostavíte.
 • 00:36:54 Podstatné je,
  že systém ověřený časem, funguje.
 • 00:36:58 Písek se do půdy nedostane.
  Teď už schází jen voda...
 • 00:37:05 Suché listy palmy mohou sloužit
  i jako topení v keramické peci.
 • 00:37:11 Dosáhne se při tom vysoké teploty,
  nutné k pálení hlíny.
 • 00:37:16 I velbloudi vám potvrdí, že to není
  celý výčet použití palmy datlové.
 • 00:37:30 Největším užitkem ze stromu jsou
  ovšem plody.
 • 00:37:34 Ty dozrávají během léta a mění
  postupně barvu i tvar.
 • 00:37:39 Netrpělivě očekávaná sklizeň datlí
  začíná v říjnu.
 • 00:38:03 Nejlépe placeným mužem
  při sklizni je česáč,
 • 00:38:07 který bos vyšplhá do koruny palmy
 • 00:38:10 a odřezává až metr dlouhé
  plodenství.
 • 00:38:13 Ostatní sběrači si ho podávají
  z ruky do ruky.
 • 00:38:17 Nesmí se nic poškodit.
 • 00:38:20 Zlaté plody na větvičkách nedrží
  příliš pevně.
 • 00:38:24 Pokud si chtějí vydělat,
  musí být velmi opatrní.
 • 00:38:37 Každá palma dává různé množství
  plodů. Záleží na stáří i na druhu.
 • 00:38:44 V průměru každý strom nabídne
  při sklizni na 70 kg plodů.
 • 00:38:50 Díky staletím, kdy probíhalo
  jejich šlechtění,
 • 00:38:54 existuje dnes impozantní
  řada druhů datlí.
 • 00:38:58 Každý den v roce
  můžete ochutnat jiný.
 • 00:39:05 Na tuto práci se musíte začít
  připravovat už v mladém věku.
 • 00:39:10 Česání datlí vyžaduje
  dobrou kondici, obratnost a odvahu.
 • 00:39:15 Jen takto vybaveni se můžete
  pohybovat ve výšce až 10 metrů
 • 00:39:20 s potřebnou jistotou.
 • 00:39:25 Období sklizně trvá 2 až 3 měsíce.
  Sběr datlí je velmi pracný.
 • 00:39:32 Neméně pracné je i jejich třídění.
 • 00:39:35 Zdlouhavá a titěrná práce vyžaduje
  velké zkušenosti s tímto plodem.
 • 00:39:41 I malá chyba by znehodnotila práci
  všech zúčastněných.
 • 00:39:50 Mám dohodu s majitelem tohoto háje
  a lidi na práci si najímám sám.
 • 00:39:56 Jsou to zkušení česáči a třídiči.
  Již víckrát jsem s nimi pracoval.
 • 00:40:01 Od majitele háje dostanu pětinu
  ze zisku z prodeje datlí.
 • 00:40:06 Peníze rozdělím mezi pracovníky
  podle výkonu.
 • 00:40:10 Pro dobrou úrodu je důležité
  správné opylování.
 • 00:40:14 Datlovníky jsou mužské a ženské.
 • 00:40:17 Větev mužského stromu na jaře
  připevníme k trsu stromu ženského.
 • 00:40:23 Takže se staráme i o námluvy.
 • 00:40:37 Pečlivé třídění je nezbytné.
 • 00:40:39 Rozdíly v cenách jednotlivých druhů
  bývají někdy velmi citelné.
 • 00:40:45 Podle kvality dužiny zralých datlí
  se dělí na odrůdy s plody měkkými,
 • 00:40:50 polosuchými a suchými.
 • 00:40:53 Jsou ještě datle s pálivou chutí,
 • 00:40:56 datle studené,
  nechávající pocit chladu v ústech,
 • 00:41:01 datle slané a další.
 • 00:41:03 Nejlépe ale chutnají čerstvé datle
  přímo ze stromu.
 • 00:41:11 Práce začíná i na zdejší poměry
  velmi brzy.
 • 00:41:15 S východem slunce přicházejí první
  česáči. Práce je těžká.
 • 00:41:20 Asi proto se u společného oběda
  moc nemluví.
 • 00:41:24 Zajímavé je,
  že česáči jedí ze společných misek.
 • 00:41:28 Starší z jedné, mladíci z druhé.
 • 00:41:31 Po krátké přestávce práce
  pokračuje až do večera.
 • 00:41:36 Mnozí sběrači, kterým projdou
  rukama tuny datlí,
 • 00:41:40 však mezi vyhlášené jedlíky
  datlí nepatří.
 • 00:41:48 Obyvatelé pouštních oblastí byli
  od pradávna na datlích závislí.
 • 00:41:54 Hlavní potravou mužů, kteří
  křižují Saharu v sedlech velbloudů,
 • 00:41:59 jsou právě sušené datle.
 • 00:42:02 Jiná delikatesa, palmový sirup, se
  získává ze stromů, které odumírají.
 • 00:42:08 Sbírá se z té části,
  kde byla nedávno koruna stromu.
 • 00:42:12 Další potvrzení přísloví,
  že žádný strom neroste do nebe.
 • 00:42:20 V minulosti se ke skladování datlí
  užívaly tyto sýpky.
 • 00:42:25 V horních patrech pro Evropana
  nezvyklých staveb,
 • 00:42:29 se datle zavěšovaly
  na dlouhá bidla.
 • 00:42:32 Horký vzduch je vysušil.
 • 00:42:34 Celé okolí soustřeďovalo úrodu na
  jedno centrální místo mimo vesnice.
 • 00:42:41 Tato zásobovací střediska nazývali
  Tunisané ksar.
 • 00:42:46 V ksarech se skladovaly datle
  i další potraviny.
 • 00:42:50 Každá rodina měla vlastní sýpku.
  Urbanisté si nelámali hlavu s tím,
 • 00:42:56 aby budovy nepřesáhly výšku
  okolních palem.
 • 00:43:00 Místo pro stavbu těchto podivných
  městeček,
 • 00:43:04 kterým se nepřesně říká
  pouštní zámky,
 • 00:43:08 vybírali stavitelé
  podle strategických hledisek.
 • 00:43:12 Tak, aby obyvatelé vesnic mohli
  ubránit úrodu před nájezdníky.
 • 00:43:21 Datle jsou na trhu po celé zemi
  nejen v sezóně sběru.
 • 00:43:26 Jsou výborným vývozním artiklem,
  který je dobře znám i u nás.
 • 00:43:31 Kdybyste chtěli spočítat datlové
  palmy v Tunisku,
 • 00:43:36 měli byste na kalkulačce číslo
  převyšující milión.
 • 00:43:41 Berbeři v poušti
  jsou většinou pastevci.
 • 00:43:44 Dokáží zpracovat mléko od koz
  a ovcí na výborný sýr a tvaroh.
 • 00:43:50 Pastva pro jejich početná stáda
  v této pusté oblasti je skrovná,
 • 00:43:56 ale asi má důležitý význam
  pro kvalitu mléka.
 • 00:44:01 Produkty jsou čisté ekologicky a
  jsou známé protialergickými účinky.
 • 00:44:07 To jsou vlastnosti, které Evropané,
  doplňující chléb svůj vezdejší
 • 00:44:13 neustále nějakými tabletami,
  nepochybně ocení.
 • 00:44:18 Když poušť, je jasné,
  že zde chovají také velbloudy,
 • 00:44:23 které kdysi do země
  přivezli Římané.
 • 00:44:26 Tedy jejich pra pra vnuky.
 • 00:44:32 Stužka, kterou je několikaměsíční
  velbloudek převázaný,
 • 00:44:37 ho chrání před ostrými zuby
  pouštních vlků.
 • 00:44:40 Když se zeptáte Berberů, jaký
  je velbloud, zda hezký či ošklivý,
 • 00:44:46 odpoví, že je krásný.
 • 00:44:49 Bude chválit jeho skromnost
  v pití a v jídle,
 • 00:44:53 ale že nejkrásnější jsou ti bílí,
  mechary.
 • 00:44:57 To jsou opravdové "mercedesy"
  mezi velbloudy.
 • 00:45:01 Jsou ceněni pro robustní, pevnou
  konstrukci, vytrvalost, poslušnost.
 • 00:45:07 Řídí se snadno a většinou stačí jen
  nepatrný náznak požadavku jezdce.
 • 00:45:13 Takový závodní velbloud
  není levná záležitost.
 • 00:45:17 Přijde na několik tisíc dolarů.
 • 00:45:26 Typické pouštní město Tozeur leží
  v oáze na někdejší hranici
 • 00:45:31 římské provincie Afrika.
 • 00:45:34 Bývalo zastávkou
  mnoha římských legií,
 • 00:45:37 které zde nabíraly sil u chladných
  pramenů oázy při svých výpravách.
 • 00:45:43 Domy ve starém městě,
  zvaném medina,
 • 00:45:46 jsou ukázkou místního umění
  v dekorativním řazení cihel.
 • 00:45:54 Díky takto uspořádaným klepadlům
  obyvatelé domu poznali,
 • 00:45:59 jaký host přichází.
 • 00:46:01 Muž klepal na klepadlo pro muže,
  ženy a děti měly klepadla vlastní.
 • 00:46:07 Geometrické vzory, které vznikaly
  při řazení cihel,
 • 00:46:11 měly mimo výtvarný účinek
  i další, praktický efekt.
 • 00:46:16 Stín, který vzniká,
  udržuje domovní zdi v chladu.
 • 00:46:20 Dispozice domu se snaží vybavit
  obytné prostory dostatkem stínu.
 • 00:46:26 Ambit, schodiště, ložnice,
  trámy z datlového dřeva,
 • 00:46:31 to vše je připraveno vytvořit oázu
  domova uprostřed oázy pouště.
 • 00:46:47 Zvláštností je tu tkaní koberců.
  Nic zvláštního by to nebylo,
 • 00:46:55 ale tkané vzory stylizovaně
  ztvárňují figury zvířat a lidí.
 • 00:47:03 Pro muslimský region
  je to nezvyklé.
 • 00:47:06 Islám jakékoli zobrazení lidí
  a zvířat zakazuje.
 • 00:47:11 Muslimka, která koberec tká,
  pracuje se zručností a precizností.
 • 00:47:17 Ta je zde obvyklá již celá staletí.
 • 00:47:20 Tyto zdánlivě jednoduché vzory
  nejsou o nic méně pracnější,
 • 00:47:26 než ty jiné, na první pohled
  složité, které islám povoluje.
 • 00:47:44 Tradice v lidových krojích
  je obdivuhodná.
 • 00:47:48 Jako u našich krojů je zcela
  určitě velmi pracná a nákladná.
 • 00:47:53 Tradiční svatební šaty se určitě
  připravovaly mnohem déle,
 • 00:47:58 než ty současné, moderní.
 • 00:48:01 Všechny nevěsty jsou půvabné, ale
  tyhle mají oproti našim něco navíc.
 • 00:48:07 Je tu tradice, která se změnit
  nedá, alespoň ne technologicky.
 • 00:48:12 Jde o ženskou svatební
  výzdobu těla.
 • 00:48:16 Je to hena, přírodní barvivo, u nás
  používané pouze k barvení vlasů.
 • 00:48:21 Zde jí zdobí ruce i nohy.
 • 00:48:32 Všude na trzích v Tunisku,
  spolu s pestrobarevnými
 • 00:48:37 a intenzivně vonícími bylinkami
  a kořením
 • 00:48:40 zabere velký prostor hena,
  prodávaná jako zelený prášek,
 • 00:48:45 nebo v podobě sušených výhonků
  rostliny.
 • 00:48:49 I když zelený prášek vypadá skoro
  stejně,
 • 00:48:52 může sloužit pro barvu červenou,
  jiný zase pro barvu černou.
 • 00:48:58 Je to strom. Jeho listy po otrhání,
  sušení a mletí nosí radost.
 • 00:49:03 Zatím jen ženám, ale kdo ví...?
 • 00:49:11 Na věku nezáleží. Stačí jednoduchá
  technologie a úspěch je na cestě.
 • 00:49:18 Hena má ale i další účinky.
  Chrání kůži nohou před plísněmi
 • 00:49:23 a nehty rukou i nohou
  před mykózami.
 • 00:49:27 Kromě těchto účinků prý má hena
  schopnost odvracet neštěstí.
 • 00:49:32 Proto si tuniské ženy barví henou
  ruce a chodidla
 • 00:49:36 při životních událostech,
  jako je svatba či porod.
 • 00:49:49 Po dvou až třech hodinách
  se zábal sundá.
 • 00:49:53 Chodidla dostanou tradiční
  tmavohnědé zabarvení,
 • 00:49:57 které pár týdnů vydrží.
 • 00:50:04 Největší solné jezero El Jerit
  rozděluje Tunisko na 2 části.
 • 00:50:10 Rozloha tohoto saharského vyschlého
  jezera je asi 5000 km čtverečních.
 • 00:50:16 Silnou povrchovou vrstvu jezera
  tvoří seskupení solných krystalů.
 • 00:50:21 a spočívá na jílovém
  nebo bahnitém podkladu.
 • 00:50:25 Vypráví se příběhy,
 • 00:50:27 jak v bahně zmizela beze stopy
  celá karavana i s 1000 velbloudy.
 • 00:50:33 Jeho arabský název v překladu
  zní Palmové jezero.
 • 00:50:38 Před tisíci lety bylo plné vody a
  na jeho březích rostla svěží zeleň.
 • 00:50:44 Přesáhne-li okolní teplota
  70 stupňů,
 • 00:50:48 objeví se na jezeře fata morgána
  a rozkvetou pouštní růže.
 • 00:51:00 Sever Tuniska je místy k nepoznání
  od horské krajiny Evropy.
 • 00:51:06 Podrost světlých lesů tvoří
  vavříny, myrta, vřesy.
 • 00:51:10 Díky vlivu Středozemního moře
  tu kraluje především dub korkový,
 • 00:51:16 který pochází ze západního
  Středomoří.
 • 00:51:19 Ve starověku byl rozšířen
  i do východního Středomoří.
 • 00:51:24 Korek z Tuniska patří
  k nejkvalitnějším.
 • 00:51:32 Korkové vrstvy,
  což je vlastně kůra stromu,
 • 00:51:36 se odřezávají ze stromů starých
  nejméně 15 až 20 let.
 • 00:51:41 Odběr musí být proveden odborně
  a v takovém množství,
 • 00:51:46 aby nedošlo k úhynu stromu.
 • 00:51:49 Rovněž je důležité neporušit
  vnitřní, živou část kůry.
 • 00:51:55 Potom se nechá odležet a povařením
  se odstraní kyselina tříslová.
 • 00:52:02 Korek je tichým partnerem člověka
  již po tisíce let.
 • 00:52:06 A to nejen jako uzávěr lahodného
  moku. Je velmi pružný a lehký.
 • 00:52:12 Je špatným vodičem tepla,
  nepropouští plyny ani kapaliny.
 • 00:52:17 Proto nebyl dosud nahrazen
  jiným materiálem.
 • 00:52:21 300 kilometrů korálového pobřeží
  na severu Tuniska,
 • 00:52:27 s vysokými horami a kopci,
  rozkvetlými loukami a lesy,
 • 00:52:32 je ostrým protikladem
  rozlehlé písečné Sahary.
 • 00:52:40 Na západě severního pobřeží
  Tuniska, skoro u hranic s Alžírem,
 • 00:52:45 leží město Tabarka, hlídané
  italskou pevností ze 16. století.
 • 00:52:51 Město vzniklo jako fénická obchodní
  osada před více než 2500 lety.
 • 00:52:57 Obchodovalo se s otroky,
  slonovinou,
 • 00:53:01 řeckou keramikou
  i egyptským zbožím.
 • 00:53:18 Obyvatelé celého pobřeží
  se odpradávna živili lovem korálů.
 • 00:53:24 Dnes jsou tyto podvodní lokality
  v hloubce až 60 metrů.
 • 00:53:29 Nelze přeslechnout varování
  ochránců přírody,
 • 00:53:33 kteří by nejraději lov korálů zcela
  zakázali, jako obchod s otroky.
 • 00:53:40 Smutné písně černochů vzdáleně
  připomene hudba
 • 00:53:44 Mezinárodních jazzových festivalů,
  konaných v Tabarce,
 • 00:53:49 které mají v hudebním světě
  dobré renomé.
 • 00:53:55 Poloostrov Cap Bon ční z pobřeží
  jako prst, ukazující na Sicílii.
 • 00:54:01 Jen 120 kilometrů slané vody dělí
  v tomto místě Afriku od Evropy.
 • 00:54:06 Poloostrov je nejlíbeznější
  a nejúrodnější krajinou Tuniska.
 • 00:54:11 Nejvíc je pověstný rybářskými
  vesnicemi.
 • 00:54:15 Zdejší rybáři celý rok zkoušejí
  štěstí ve vodách nádherného moře.
 • 00:54:20 Těší se, až si tu dají
  dostaveníčko tuňáci.
 • 00:54:25 Období lovu tuňáků je měsíc a půl,
  asi od 15. dubna do konce května.
 • 00:54:32 Protože tuňáci jsou stěhovavé ryby,
  připlouvají z Atlantiku
 • 00:54:37 k našim břehům jen na tuto
  krátkou dobu.
 • 00:54:43 Sítě musíme mít dopředu nachystané
  a čekáme na jejich připlutí,
 • 00:54:49 které není možné
  úplně přesně stanovit.
 • 00:54:52 Když připlují,
 • 00:54:55 drží se své každoroční trasy,
  kterou proplouvají beze změn.
 • 00:55:00 A to je naše chvíle.
 • 00:55:12 Záliv je opravdu bohatý na ryby.
  V každém období.
 • 00:55:17 Výlov tuňáků se tu provozuje
  již několik století.
 • 00:55:22 Způsob, kterým se tyto velké ryby
  loví,
 • 00:55:25 se od doby španělské nadvlády
  příliš nezměnil.
 • 00:55:29 Na maketě je vidět,
  jak důmyslný je to systém.
 • 00:55:33 Sítě, které pod vodou tvoří chodby
  a komory, jsou ukotveny ke dnu.
 • 00:55:39 Nad hladinou jsou bójkami vyznačeny
  úseky s možností manipulace.
 • 00:55:44 Takové vodní výhybky.
 • 00:55:46 Ty naženou tuňáky do kapsy,
  které rybáři říkají komora smrti.
 • 00:55:51 Odtud není úniku.
 • 00:55:54 Celé zařízení je možné vylepšovat,
  ale spíše po stránce technické.
 • 00:55:59 Princip chodeb, záhybů a taktiky
  se nemění.
 • 00:56:03 Tak co se chytilo dnes?
 • 00:56:16 Ne každá návštěva je však vítaná,
  zvláště, když je plná jedu.
 • 00:56:22 Takový dotek může stát rybáře
  více než týden neschopnosti.
 • 00:56:34 Do sítě připlouvají další zájemci
  a pak se vstup uzavře.
 • 00:56:45 Zdánlivý klid nad hladinou vystřídá
  radostné poznání,
 • 00:56:49 že v sítích se hemží dobrý úlovek.
 • 00:56:53 Sardinky a makrely nezklamaly,
  zabloudily včas.
 • 00:57:24 Do léčky se chytila i mořská želva.
  Ta ale povolení ke vstupu nemá.
 • 00:57:30 Je totiž chráněná a tak ji rybáři
  pustí zpět do moře.
 • 00:57:52 Žraloci přepadají tuňáky jak mimo
  sítě, tak i v chodbách sítí.
 • 00:57:57 To způsobuje velké škody.
  Trhají nám sítě na mnoha místech.
 • 00:58:02 I my jsme velmi ohroženi takovými
  návštěvami.
 • 00:58:06 Jednou jsme museli odstranit
  žraloka,
 • 00:58:09 protože hrozilo bezprostřední
  nebezpečí.
 • 00:58:13 Byl pětimetrový
  a před ničím by se nezastavil.
 • 00:58:17 V něm jsme našli tuňáka, měl 40 kg.
  To víte, se žraloky jsou problémy.
 • 00:58:26 Sítě jsou opraveny včas. Lov tuňáků
  probíhá jako za starých časů
 • 00:58:33 a na lodích vládne spokojenost.
 • 00:59:07 Každý rybí trh v Tunisku je po celý
  rok zásoben. Je z čeho vybírat.
 • 00:59:14 Jen ceny se v zimě mění.
 • 00:59:16 Jsou ovlivněny také tím, zda jsou
  ryby vyloveny v jejich sezóně,
 • 00:59:22 kdy je jich hodně
  nebo jsou momentálně vzácné.
 • 00:59:26 Nic z toho ale nepřekáží smlouvání.
 • 00:59:29 Když neznalý Evropan zaplatí hned
  první nabídku, je to otrava.
 • 00:59:35 Smlouvání je oblíbenou hrou
  obou stran.
 • 00:59:38 Zpříjemní pocity kupujícího
  i prodávajícího.
 • 00:59:43 Ze sta procent je nakonec padesát
  a všichni jsou spokojeni.
 • 00:59:48 Ryby i ostatní plody moře
  se prodávají jen čerstvé.
 • 00:59:52 Rybí trh je zároveň
  společenskou událostí,
 • 00:59:56 ale u těch opravdu
  slavnostních okamžiků
 • 00:59:59 bývá křik prodavačů nahrazen
  vlídným hlasem hudby.
 • 01:00:07 HUDBA.
 • 01:00:39 Folklór všude v Tunisku k takovým
  společenským událostem patří.
 • 01:00:44 Nejinak je tomu i ve městě Kelibia
  na Cap Bonu.
 • 01:00:48 "Lidovka" tady působí
  tak jako u nás.
 • 01:00:51 Bylo ale překvapením,
  když se ze dvou dam v publiku
 • 01:00:55 vyklubaly právě Češky.
 • 01:00:58 Chodili jsme spolu 3 roky,
  než jsme se vzali.
 • 01:01:01 Tunisané jsou milí,
  vstřícní lidé, velmi pohostinní.
 • 01:01:06 Necítila jsem nevraživost
  vůči sobě jako cizince.
 • 01:01:10 Což neplatí u nás,
  když přijedeme. To se týká manžela.
 • 01:01:15 Snem arabské duše je,
  dostat se do ráje.
 • 01:01:18 Já pracuji s muži,
  ti mi vykládají o islámu.
 • 01:01:23 Stále se mě snaží přesvědčit,
  abych ho četla.
 • 01:01:28 Podle nich islám stojí nejvýše.
  Křesťané jsou pod nimi.
 • 01:01:33 Akceptují, když máte jinou víru,
  ale snaží se vás přesvědčit,
 • 01:01:39 abyste se dostali do ráje.
  To je jeho cíl.
 • 01:01:45 Oni chtějí umřít v pátek,
  v den modlitby.
 • 01:01:50 Nebo zemřít v Mekce,
  během poutní návštěvy.
 • 01:01:58 Zůstat v ráji a mít se dobře.
  Oni věří v posmrtný život.
 • 01:02:07 Nejsou tu generační problémy.
 • 01:02:09 I když rodiny již nežijí pohromadě,
  tak se dokáží o sebe starat.
 • 01:02:15 O ovdovělou matku nebo otce
  děti pečují.
 • 01:02:21 To platí i v nemoci.
  Domovů důchodců je tu velice málo.
 • 01:02:26 Je jich jen pár po celém Tunisku.
  To se mi líbí.
 • 01:02:47 Češi mi dali hezké věci.
 • 01:02:51 Diplom z fakulty tělovýchovy
  a sportu.
 • 01:02:58 -A dali mi také hezkou manželku.
  -Hodnou.
 • 01:03:09 Dělám všechno pro to, aby tu byla
  šťastná, během celého života.
 • 01:03:16 To je pravda, opravdu se snaží.
  Už jsme tu spolu 20 let.
 • 01:03:23 To není málo. Je to víc let,
  než jsem prožila v Praze.
 • 01:03:28 Na začátku nějaké problémy byly.
  Člověk nezná řeč, je to jiná země.
 • 01:03:34 Ale přijali mě pěkně,
  rodina i okolí.
 • 01:03:40 Pomalu jsme začali podnikat.
  Nejdříve jsem otevřela jesle.
 • 01:03:47 Pak jsem začala se školkou.
 • 01:03:49 Mám z Prahy diplom,
  jsem učitelka mateřské školky.
 • 01:03:54 Dnes mám dvě školky, dělám to už
  17 let a ta práce mě moc baví.
 • 01:04:02 Vybrala jsem si ji jako své
  povolání, s dětmi mám pěkný vztah.
 • 01:04:09 Když tu nemám svou rodinu,
  oni mi ji nahrazují.
 • 01:04:23 Protože nepijeme víno, pivo,
  ani žádný jiný alkohol,
 • 01:04:29 hostům nabízíme džusy, koktejly
  nebo mátový čaj.
 • 01:04:39 Podávání alkoholu
  není zvykem ani v kavárnách.
 • 01:04:43 Jedinou povolenou neřestí
  je vodní dýmka - šiša.
 • 01:04:53 Osobitou atmosféru mají ostrovy
  Kerkennah, jen 25 km od pevniny.
 • 01:05:00 Jejich břehy se dotýkají moře
  v délce 120 kilometrů.
 • 01:05:06 Obyvatelstvo dnešních ostrovů,
  většinou rybáři,
 • 01:05:10 jsou potomci přistěhovalců
  ze 17. a 18. století.
 • 01:05:14 Řekové znali tyto ostrovy
  už 500 let před naším letopočtem.
 • 01:05:20 Na ostrovy se totiž dříve posílalo
  do vyhnanství.
 • 01:05:24 Jako první se do vyhnanství
  v roce 195 př. n. l.
 • 01:05:28 dostal slavný kartaginský
  vojevůdce Hannibal.
 • 01:05:32 Ale nezněly tu jen drsné hlasy
  vojevůdců.
 • 01:05:36 Za vlády tureckých bejů
  v 18. století, se stalo módou,
 • 01:05:40 zbavit se bývalých milenek
  přestěhováním na tyto ostrovy.
 • 01:05:47 Tradice rybářství je zde znát
  na každém kroku.
 • 01:05:51 Stavba rybářských lodí
  je obdivuhodně archaická.
 • 01:05:56 Rybáři používají metodu, která je
  uzpůsobena možnostem mělkého břehu.
 • 01:06:01 Vhodným rozmístěním sítě
  a palmových řapíků
 • 01:06:05 docílí dobrého úlovku.
  Výsledky jsou zaručené.
 • 01:06:24 Rybáři z ostrovů Kerkennah
  jsou vyhlášenými lovci chobotnic.
 • 01:06:30 Římská mozaika názorně dokumentuje,
  jak takový lov probíhá.
 • 01:06:35 Důmyslné použití keramických nádob
  přetrvává dodnes.
 • 01:06:40 Na břehu ostrova leží mnoho
  takových keramických pastí,
 • 01:06:45 děravých amfor, které se na lanech
  ponoří do moře.
 • 01:06:50 Některé jsou již použité,
  nové teprve čekají na své použití.
 • 01:06:55 Vtip je v tom, že chobotnice
  se do nádoby dostane lehce,
 • 01:07:00 ven ji dostane jen zkušený
  rybář.
 • 01:07:05 Terén ostrovů, který sotva 5 metrů
  vyčnívá nad hladinu,
 • 01:07:10 v některých místech připomíná
  pouštní krajinu.
 • 01:07:14 Ve skutečnosti jsou ostrovy
  rajskou zahradou uprostřed moře.
 • 01:07:20 Daří se tady všemu.
 • 01:07:23 Ostrovy jsou navzájem spojeny
  silnicí,
 • 01:07:27 kterou s největší pravděpodobností
  postavili již Římané.
 • 01:07:54 Homér praví, že jednoho dne
  zakotvila loď statečného Odyssea
 • 01:07:59 u břehů nevelkého ostrova
  ve Středozemním moři.
 • 01:08:04 Po opulentní lotosové
  hostině s domorodci,
 • 01:08:07 se prý námořníci nechtěli
  vrátit zpět na svou loď.
 • 01:08:12 Odysseus je musel spoutat řetězy,
  hodit do podpalubí a odplout.
 • 01:08:17 Jinak by zůstal bez posádky.
  Uplynula dlouhá staletí.
 • 01:08:22 Vlasti pohostinných Lotofágů
  se dnes říká ostrov Djerba.
 • 01:08:42 Na území Djerby, které je přibližně
  velké jako Praha, je 200 mešit.
 • 01:08:47 Věřící islámu zde žijí společně
  a poklidně s křesťany a židy
 • 01:08:53 ve vzájemné snášenlivosti.
 • 01:08:56 Většina obyvatel ostrova jsou,
  jako v celém Tunisku, muslimové.
 • 01:09:01 Tak, jako křesťané, věří ve Starý
  a Nový zákon a Ježíše Krista.
 • 01:09:07 On pro ně ale není Synem Božím.
  Je pro ně prorokem.
 • 01:09:13 Polygamie je v Tunisku zakázána.
 • 01:09:16 Žena má stejná práva jako muž
  v oblastech politického,
 • 01:09:20 hospodářského
  i společenského života.
 • 01:09:46 Na paměť židovského exodu i letos,
  jako každý rok, po svátcích Pesah,
 • 01:09:52 budou židé z celého světa konat
  pouť na legendární ostrov,
 • 01:09:57 do synagogy Ghriba,
  uprostřed muslimského světa.
 • 01:10:02 Pouť potrvá 3 dny a během této doby
  návštěvníci potkají své známé,
 • 01:10:08 zúčastní se dražby na podporu
  zdejší židovské komunity
 • 01:10:13 a dostanou odpuštění od zdejších
  rabínů.
 • 01:10:17 Dnes je zde vzrušující atmosféra.
 • 01:10:21 Je to v rámci židovské tradice
  den lag be omer, 33. den po Pesahu.
 • 01:10:26 Je to den radosti.
 • 01:10:28 Zakončuje období ne smutku,
  ale kdy se omezují slavnosti.
 • 01:10:33 Ode dneška se zase mohou konat
  svatby a slavnosti.
 • 01:10:37 Právě teď se jezdí na Djerbu,
  staré náboženské obce,
 • 01:10:42 založené židovskými exulanty
  z Jeruzaléma.
 • 01:10:45 Potkáte tu poutníky z Tuniska
  i mnoha jiných zemí.
 • 01:11:03 V synagoze je jeskyňka,
 • 01:11:05 kam se dávají čerstvá vajíčka
  se jmény blízkých,
 • 01:11:09 s prosbou o přímluvu
  a splnění tajných přání.
 • 01:11:13 Pokud se vejce mezi rozsvícenými
  svíčkami uvaří, přání se splní.
 • 01:11:18 Šance je veliká, neboť teplota
  je tady doopravdy vysoká.
 • 01:11:28 Pokání patří k běžné praxi
  nábožensky založeného člověka.
 • 01:11:33 Tady na pouti, jako by mělo
  i jinou kvalitu.
 • 01:11:37 Radost z odpouštějícího požehnání
  od přítomných rabínů
 • 01:11:41 volá po společném zapití pálenkou
  z fíků, které se říká boukcha.
 • 01:11:47 Chutná trošku jako slivovice
  a pravděpodobně i stejně působí.
 • 01:11:52 Přinést a nabídnout boukchu
  je určeno ženám.
 • 01:12:20 Jsme respektováni našimi tuniskými
  spoluobčany.
 • 01:12:24 Máme jediného Boha, obě náboženství
  mají mnoho společného,
 • 01:12:29 jako je obětování beránka, obřízka.
 • 01:12:34 Dá se říct, že jsme bratři.
 • 01:12:38 Když chudá rodina nemá na beránka,
  někdo se najde, kdo jim ho koupí.
 • 01:12:43 Je jedno, jestli je to muslim
  nebo žid.
 • 01:12:54 Je jedno, jestli mluvíš arabsky,
  francouzsky, česky nebo německy.
 • 01:13:00 Na tomto světě jsme si rovni.
 • 01:13:03 Nemůžeme si vybrat barvu pleti,
  ani náš jazyk, ani víru.
 • 01:13:07 Takto jsme se ocitli na této zemi.
 • 01:13:11 Co nás spojuje, je vzájemná úcta.
  Je-li úcta, je všechno.
 • 01:13:16 Bez úcty není jiskry, která zapálí
  motor lidských vztahů a soužití.
 • 01:13:33 Předlouhý a bez konce je příběh
  olivovníků.
 • 01:13:37 Ve stínu jejich korun,
  které chrání před palčivým sluncem,
 • 01:13:42 padla mnohá rozhodnutí.
 • 01:13:45 Některá dokázala změnit svět.
 • 01:13:48 Nevelké plody přinášely
  radost i žal.
 • 01:13:52 Kvůli olivovníkům se vedly války
  a uzavíral mír.
 • 01:13:57 Nejméně šest tisíc let zpět časem
  by se musel vydat poutník do míst,
 • 01:14:03 kdesi v oblasti dnešního Libanonu,
  odkud strom pochází.
 • 01:14:08 Vody Středozemního moře pak pomohly
  k šíření olivovníku evropského.
 • 01:14:14 Pro námořníky se olivy staly
  zajímavým obchodním artiklem.
 • 01:14:19 Díky olivám se z chudáků stávali
  boháči, jiné však obchod ožebračil.
 • 01:14:25 Snítky oliv byly vždy symbolem míru
  a ve středověku symbolem slavnosti.
 • 01:14:33 Dodnes jsou symbolem smíření země,
  moře a oblohy.
 • 01:14:39 V Tunisku i v celém Středomoří
  je olivový strom téměř posvátný.
 • 01:14:44 Hlavní sklizeň probíhá v listopadu.
  To je čas, který celá země prožívá.
 • 01:14:51 Zejména lidé na venkově.
 • 01:14:53 Tam snad není rodiny,
  které by nějaký strom nepatřil.
 • 01:14:57 K úctě k tomuto stromu
  jsou vedeny i děti.
 • 01:15:01 Než kmen zesílí a koruna naroste,
 • 01:15:04 trvá to mnoho let
  a stojí to mnoho péče.
 • 01:15:07 Vždyť se říká,
  že olivovník sází děd, zalévá syn
 • 01:15:11 a teprve vnuk sklízí plody.
 • 01:15:14 Některé jsou zelené, červené,
  jiné zlatozelené, některé černé.
 • 01:15:19 Určitě vás zajímá, na kterých
  stromech rostou třeba černé olivy.
 • 01:15:25 Rostou na té samé větvi jako
  zelené, jen se nechají déle dozrát.
 • 01:15:30 Pro Feridu Mabrúkovou, majitelku
  jednoho z olivových hájů u Soussu,
 • 01:15:36 je radost předvést, jak se získával
  olej z oliv v nedávné minulosti.
 • 01:15:42 Používal se k tomu ruční kamenný
  mlýnek, podobný mlýnkům na obilí.
 • 01:15:48 Část rozemleté hmoty se přendá
  do menší nádoby a zalije vodou.
 • 01:15:56 Vše se dobře promíchá. Pak se čeká,
  až fyzikální zákony zafungují.
 • 01:16:04 Po chvilce skutečně plave
  na hladině čistý olej.
 • 01:16:11 Sbírá se dlaněmi a přelévá do jiné
  nádoby. Je lisovaný za studena.
 • 01:16:18 Říká se mu panenský a jeho cena
  je nejvyšší.
 • 01:16:30 I tady lidskou práci nahradily
  stroje.
 • 01:16:33 Poměr dodaných oliv a množství
  získaného oleje je zhruba jasný.
 • 01:16:39 Z metráku oliv je asi 20 kg oleje.
 • 01:16:42 Za chvíli je šnek lisu promění
  v kašovitou hmotu.
 • 01:16:46 Tepelné zpracování sice snižuje
  kvalitu výsledného produktu,
 • 01:16:52 ale oddělení od zbytků
  je snazší a rychlejší.
 • 01:16:56 Na druhu a vlastnostech dodaných
  oliv závisí jakost oleje.
 • 01:17:01 A to právě odborně zjistí
  degustace.
 • 01:17:08 Tady degustace není nutná. Drť
  je oblíbenou pochoutkou velbloudů.
 • 01:17:14 Další pěstitelé čekají na proměnu
  úrody ve zlatě zabarvenou tekutinu.
 • 01:17:20 Připomíná to tak trochu naše
  moštárny.
 • 01:17:27 Před 2500 lety lisovna oleje
  vypadala tak,
 • 01:17:31 jak se zachovala ve městě Sbeitla.
  Dochovaly se jen díly z mramoru,
 • 01:17:37 ale princip technologie lisování
  za studena, je shodný s dnešním.
 • 01:17:43 Pohon se obstarával třeba i jiným
  "motorem". Podle možností a zvyků.
 • 01:17:51 U některých, poněkud odlišných
  modelů, vše naznačuje,
 • 01:17:56 že musela být použita
  i lidská síla.
 • 01:18:14 Olivový olej bylo potřeba
  do něčeho uskladnit a uchovat.
 • 01:18:19 Nejpřijatelnější byly keramické
  nádoby.
 • 01:18:22 Proto v těsné blízkosti lisoven
  vznikaly i keramické dílny.
 • 01:18:38 Nejen v pouštní oblasti obsah solí
  v půdě nepřeje rostlinám.
 • 01:18:45 V roli pomocníků tu potkáte
  kaktusy.
 • 01:18:49 Tyto opuncie stahují sůl z půdy,
 • 01:18:53 takže i olivové stromy, citlivé
  na slanou půdu, mohou vegetovat.
 • 01:18:58 Proto se ploty kolem olivových
  hájů nedoporučuje přelézat.
 • 01:19:03 Opuncie dávají velmi chutné
  a osvěžující plody.
 • 01:19:07 Všem nenechavcům se doporučuje
  nechat i plody na místě.
 • 01:19:12 Bez vhodného nástroje nelze plody
  utrhnout a upravit k jídlu.
 • 01:19:17 Hrozí bolestivé popíchání
  tenoučkými bodlinami.
 • 01:19:21 Olivový strom se údajně dožívá
  až 1500 let. Poslouží i potom.
 • 01:19:27 Jeho dřevo je žádaným materiálem.
  Má krásnou, specifickou strukturu.
 • 01:19:33 Hmota je hutná, jedinečně zbarvená.
  Opracování dřeva není snadné.
 • 01:19:39 Tyto ženy s tím však nemají
  problémy.
 • 01:19:43 Nejen suvenýry se z tohoto krásného
  materiálu dají udělat.
 • 01:19:48 Například pověstné pouštní bubny
  jsou vyráběné z olivového dřeva.
 • 01:19:59 Nově zpracované olivy se na trhu
  těší největšímu zájmu.
 • 01:20:04 Můžete je mít sušené,
  nakládané do nejrůznějších nálevů,
 • 01:20:09 nadívané ančovičkami,
  paprikou nebo jamajským pepřem.
 • 01:20:14 Trhy připomínají svou atmosférou
  pohádky Tisíce a jedné noci.
 • 01:20:19 Stará centra měst,
  kterým se říká medina,
 • 01:20:23 jsou skutečnými rezervacemi
  obchodování v tradičním stylu.
 • 01:20:28 Našinci se pochopitelně zdá, že tu
  jsou příležitosti pro nenechavce.
 • 01:20:38 Pokud by se někdo odvážil tady něco
  ukrást, má velkou smůlu.
 • 01:20:44 Moc by toho litoval, věřte mi.
  Dokážeme velice rychle jednat.
 • 01:20:59 Je to logické. Nikdo si nepřeje,
  aby se krádeže tolerovaly.
 • 01:21:06 Zvláště pak prodávající potřebují
  spokojeného zákazníka,
 • 01:21:11 který se k nim - dá li Alláh,
  znovu vrátí.
 • 01:21:17 Tady v medině jsou tradičně
  soustředěná řemesla.
 • 01:21:26 Pestré stánky se vším možným
  střídají pulty se zlatem a šperky.
 • 01:21:32 Pozornost místních i hostů budí
  mistr "houslař".
 • 01:21:36 Staví nejpopulárnější nástroj
  v této zemi. Tady se mu říká "út".
 • 01:21:43 Tak jako akordy v notové osnově,
  musejí ladit jednotlivé díly.
 • 01:21:49 Můžete si představovat, jaké to
  bude, až se prsty dotknou strun
 • 01:21:54 a neživá hmota se rozezpívá.
 • 01:22:04 Tuniské hospodářství není závislé
  jen na zemědělství.
 • 01:22:09 Nejvýznamnější průmyslové odvětví
  je textilní, ale jsou tu i další.
 • 01:22:17 Potravinářský, strojírenský,
  elektrotechnický či chemický.
 • 01:22:23 Významnou roli hraje i nerostné
  bohatství Tuniska.
 • 01:22:28 V těžbě vápenatých fosfátů
  je na 4. místě ve světě.
 • 01:22:33 I když tu nejsou tak obrovská ropná
  naleziště jako v Alžíru či Libyi,
 • 01:22:39 mají svůj podíl na ekonomice státu.
 • 01:23:26 V tomto památkově chráněném
  prostředí,
 • 01:23:30 které je dnes vyčleněno
  jen pro účely kulturních akcí,
 • 01:23:34 se již tradičně koná mezinárodní
  Říjnový hudební festival.
 • 01:23:39 Účastní se ho interpreti klasické
  hudby z celého světa.
 • 01:23:57 Byl jsem v Tunisku poprvé před
  třemi lety.
 • 01:24:01 Hráli jsme na tomto festivalu
  s kolegou Pavlem Šporclem.
 • 01:24:06 Od té doby sem jezdím každý rok,
  protože se mi tu líbí.
 • 01:24:11 Měl jsem možnost tady být
  na svatební cestě a dovolené.
 • 01:24:16 Teď jsem rád, že jsem se vrátil
  na tento festival
 • 01:24:20 se sólovým recitálem,
  protože festival je příjemný,
 • 01:24:24 i když možná v těchto končinách
  trochu neobvyklý.
 • 01:24:29 Ale funguje to tu velmi dobře.
 • 01:24:36 Blízko tuniského Národního divadla
  jsou umístěny ve stejném areálu
 • 01:24:42 Akademie múzických umění
  a konzervatoř.
 • 01:24:45 Zájem mladých lidí o hudbu
  je obdivuhodný.
 • 01:24:57 Tato škola byla založena na začátku
  minulého století.
 • 01:25:02 Žáci jsou přijímáni ve věku 8 let,
  studium trvá 7 let.
 • 01:25:07 Ve druhém ročníku si žák zvolí
  hudební nástroj a druh hudby.
 • 01:25:12 Buď arabskou lidovou hudbu
  nebo hudbu klasickou.
 • 01:25:20 Tunisané jsou velcí milovníci hudby
  a geografická poloha Tuniska
 • 01:25:25 umožnila ovlivnění zdejších lidí
  různými hudebními směry.
 • 01:25:30 Poslouchá se hudba turecká, italská
  francouzská, španělská, egyptská.
 • 01:25:36 Poslouchá se ale také moderní hudba
  a samozřejmě hudba klasická.
 • 01:25:42 Také Akademie výtvarných umění
  se těší velkému zájmu mladých lidí.
 • 01:25:48 Výtvarných škol je v zemi více,
  ale ta v Tunisu je nejprestižnější.
 • 01:25:57 Naši posluchači, díky bohatému
  historickému vývoji země,
 • 01:26:02 mají z čeho čerpat inspiraci.
 • 01:26:05 Vždyť tu bylo tolik různých kultur
  a civilizací.
 • 01:26:09 Zároveň jsou oslovováni moderními
  směry ze světa a je na nich,
 • 01:26:15 jaké bude jejich výtvarné cítění
  a výtvarný projev.
 • 01:26:19 Mají v tom naprostou volnost.
  Ale stejně si myslím,
 • 01:26:24 že studenti vychází z pramenů
  této země.
 • 01:26:27 Je dobře, že si uvědomujeme,
  že nelze stavět budoucnost
 • 01:26:32 bez poznání a pochopení
  minulosti.
 • 01:26:40 Bývalý palác osmanských vladařů
  z období turecké nadvlády
 • 01:26:45 hostí jednu ze světových sbírek
  římských a byzantských mozaik
 • 01:26:51 spolu se vzácnými
  punskými a římskými sochami.
 • 01:27:04 Vystavené objekty jsou ve výborném
  stavu a ve stálé péči restaurátorů.
 • 01:27:10 Sbírka je rozsáhlá a není možné
  ji obsáhnout během jedné návštěvy.
 • 01:27:16 Expozice umožňuje srovnání
  skutečnosti.
 • 01:27:20 Třeba to, že italští umělci dávali
  přednost nástěnným malbám.
 • 01:27:26 Jejich afričtí kolegové se zase
  více zabývali dekorací na podlaze.
 • 01:27:42 Do původní islámské ornamentace
  v bejově ložnici
 • 01:27:47 je umístěna vzácná římská mozaika
  "Virgilius" z r. 70 - 19 př. n. l.
 • 01:27:56 Tato nádherná výzdoba a prostory
  v paláci patřily bejovu harému.
 • 01:28:12 Na několika mozaikách můžeme
  obdivovat vítězného Neptuna.
 • 01:28:40 Muzeum shromažďuje drahocenné
  poklady z celého Tuniska.
 • 01:28:45 S každým poznáním, které nám dovolí
  zvolnit krok,
 • 01:28:50 se mění akord času v tiché
  poselství.
 • 01:29:04 Viděl jsem na nebi planetu Mars,
  jak je vidět jednou za 60 000 let.
 • 01:29:10 Z tohoto pohledu je život
  jako zrnko písku v poušti.
 • 01:29:15 Velký myslitel Ali Ibn Taleb
  řekl o člověku:
 • 01:29:18 Myslíš, že jsi nicka,
  ale nosíš v sobě celý svět.
 • 01:29:23 Ten bude takový,
  jací budeme my, lidé.
 • 01:29:36 Skryté titulky vyrobilo
  Studio "V", s.r.o.

Související