iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 10. 2004
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

205 hlasů
30678
zhlédnutí

Letem českým světem

Filmové putování po místech zachycených v průběhu třech století

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Letem českým světem

 • 00:00:23 Ten náš fotografický projekt
  vycházel z knížky
 • 00:00:28 "Letem českým světem" ,
 • 00:00:30 kterou vydal Josef Vilímek
  v roce 1898.
 • 00:00:35 "Letem českým světem" , neboli
  půl tisíce fotografických
 • 00:00:38 pohledů z Čech, Moravy
  a Slezska.
 • 00:00:42 Byla to knížka krásných
  hlubotiskových obrázků,
 • 00:00:46 která byla v každé lepší české
  rodině a pravděpodobně vypadala
 • 00:00:52 o dost lépe než tenhle výtisk,
  který je pracovní
 • 00:00:57 a projel jsem s ním všechna
  fotografovaná místa.
 • 00:01:24 Jednou na návštěvě u mého
  kamaráda jsme si prohlíželi
 • 00:01:29 tuhle knížku
  "Letem českým světem"
 • 00:01:32 a rázem jsem věděl,
  že je to ta pravá kniha
 • 00:01:37 jako podklad pro záměr,
 • 00:01:40 kterým jsem se už zabýval
  od roku 1988,
 • 00:01:45 kdy jsem podle starých
  pohlednic fotografoval
 • 00:01:48 ta místa znovu,
  tak, jak vypadají.
 • 00:02:33 Tady pod Vyšehradem
  mi připadá zajímavá
 • 00:02:36 změna atmosféry toho místa,
  kdy ještě na fotce z roku 1890
 • 00:02:42 je krásně monumentální skála,
  která se zvedá z Vltavy
 • 00:02:47 Skoro jako na Mařákovi,
  který měl ale trochu záměrně
 • 00:02:52 přehnanou perspektivu.
 • 00:02:54 Dnes už je pata skály
  podříznutá nábřežím
 • 00:03:01 a je tam tunel,
  který nakonec dopadl dobře,
 • 00:03:04 protože přičiněním Umělecké
  besedy na něm udělali ty
 • 00:03:09 historizující portály.
 • 00:03:17 Věděl jsem, že takhle náročnou
  práci nemůžu dělat sám
 • 00:03:21 a proto jsem přizval kamarády
  Ivana, Danu a Zdeňka.
 • 00:03:29 Výsledkem jsou fotografie
  v publikaci, kterou jsem vydal
 • 00:03:35 "Letem českým světem
  1898-1998",
 • 00:03:39 kde jsou snímky pořízené
  s odstupem 100 let
 • 00:03:47 ze stejných stanovišť,
 • 00:03:48 za stejných technických
  a světelných podmínek.
 • 00:03:52 A ty nám umožňují posoudit,
  k jakým proměnám na těch
 • 00:03:56 místech došlo.
 • 00:03:58 Ať už je to město, krajina,
  nebo nějaké památky.
 • 00:04:27 Ty fotografie vypovídají také
  o proměně hodnot těch dvou dob,
 • 00:04:35 společností v těch dvou dobách,
  tudíž i o proměně naší.
 • 00:04:41 Není to jenom to, co je na těch
  fotografiích vidět,
 • 00:04:46 ale důležitý je i čas,
  ta rovina,
 • 00:04:48 která je obsažena mezi těmi
  fotografiemi.
 • 00:04:52 To, co na těch fotografiích
  vlastně není.
 • 00:05:20 Tady v Brožíkově síni na
  Staroměstské radnici v Praze
 • 00:05:24 se mi zdálo, že to bude velmi
  jednoduchý úkol.
 • 00:05:28 Přijdu, chytnu se krásně toho
  obrazu a hned mám záběr.
 • 00:05:32 Samozřejmě bylo všechno jinak,
  protože jsem si neuvědomil,
 • 00:05:36 že tato fotka je z roku 1898,
  kdy byl Brožíkův obraz
 • 00:05:42 čerstvě zakoupen a měli ho
  postavený na provizorním
 • 00:05:46 lešeníčku, zakrytém touhle
  záclonkou.
 • 00:05:50 A při Chocholově přestavbě
  roku 1910
 • 00:05:54 přišel ten obraz na střed
  místnosti,
 • 00:05:57 takže je to úplně jinak.
 • 00:05:59 Nakonec jsem si musel udělat
  takovou rekonstrukci,
 • 00:06:04 nakreslil jsem si, kde Chochol
  podvěsil ten nový strop,
 • 00:06:10 odstranil konzoli,
  použil starou galerii,
 • 00:06:16 jen z ní otloukl ozdoby.
 • 00:06:19 Dnes, kdy se po šesti až osmi
  letech vracíme na stejná místa
 • 00:06:26 a máme možnost sledovat tu
  proměnu, tak je překvapující,
 • 00:06:33 jak za tu dobu došlo
  k markantním proměnám.
 • 00:06:38 Skoro stejným, jako tehdy
  ty dvě fotografie pořízené
 • 00:06:44 sto let po sobě.
 • 00:06:49 Je to osm let, co jsme tu
  ve Velkých Karlovicích
 • 00:06:53 seděli čtyři fotografové.
 • 00:06:56 Byl s námi ještě kamarád
  Ivan Luterer.
 • 00:07:03 Je tady na té fotce.
  Není to tak dávno, co zemřel.
 • 00:07:06 A pro nás je to strašně těžké
  se na ta samá místa vracet.
 • 00:07:14 Plynoucí voda
  vodopádu v Bílé Strži
 • 00:07:24 ve mně silně vyvolává
  pocit času,
 • 00:07:28 který provázel naši práci
 • 00:07:30 a který jsme se snažili
  zastavit
 • 00:07:33 na těch snímcích,
  do určité míry marně.
 • 00:07:37 Plynoucího času,
  času,
 • 00:07:39 ve kterém se nám
  ztratil i Ivan.
 • 00:07:54 Celá naše práce byla zaměřena
  na sledování proměn,
 • 00:07:58 ke kterým došlo
  v průběhu 100 let.
 • 00:08:01 Snažili jsme se,
  aby ty snímky
 • 00:08:04 byly co nejvíce totožné
  ve všech aspektech.
 • 00:08:09 Pochopitelně nejdůležitějším
  aspektem je místo,
 • 00:08:12 ale druhým,
 • 00:08:13 který hraje ve
  fotografii zásadní roli,
 • 00:08:14 je světlo.
 • 00:08:16 Dnes díky možnostem natáčení
  tu nejsme v totožnou dobu.
 • 00:08:23 Světlo na Valdštejnské lodžii
  se nám promítlo úplně jinak.
 • 00:08:30 Doba, kdy sluníčko stojí na
  obloze ve správné výšce,
 • 00:08:37 určuje,
  jak se stín promítá
 • 00:08:39 a ovlivňuje to i vnímání
  celkového dojmu snímku.
 • 00:08:44 My tady navíc nejsme
  nejenom v tu dobu denní,
 • 00:08:48 my tu nejsme ani
  ve správnou dobu roční.
 • 00:08:52 Když jsme chtěli dodržet
  přesnou shodu snímku,
 • 00:08:56 fotografovalo se to v červnu.
 • 00:09:00 Já jsem dokonce vysledoval,
  že každý z fotografů
 • 00:09:04 byl jinak pečlivý
 • 00:09:06 a někteří měli rozhozené
  postavení standard.
 • 00:09:12 Takže někdo měl rozhozený
  přístroj
 • 00:09:15 a ačkoliv souhlasí
  místo i ohnisko,
 • 00:09:20 tak to nevycházelo,
  protože měl posunuté osy.
 • 00:09:28 To bylo u tohoto snímku taky.
 • 00:09:30 No, stačilo, když to měl málo
  natočené a už to úplně utíkalo.
 • 00:09:35 Třeba v případě
  Vyšehradského hřbitova
 • 00:09:38 jsem se s tím mořil,
  pořád jsem to nemohl napasovat,
 • 00:09:41 ačkoliv jsem věděl,
 • 00:09:42 že jsem na přesně
  stejném místě.
 • 00:09:44 Musel jsem tam jít znovu
  a napodobit chybu,
 • 00:09:47 kterou ten fotograf měl.
 • 00:09:58 Tahle je pořád stejná,
  ta musí dosednout tím hřbetem.
 • 00:10:03 Takže musíme jít níž
  po téhle cestě.
 • 00:10:07 My musíme jít dolů?
 • 00:10:10 Zkusme to, abychom viděli,
  kde se zatáčí tady ta řeka.
 • 00:10:22 Je to zarostlé.
 • 00:10:28 Ale možná bychom mohli
  jít i níž.
 • 00:10:32 My stojíme zhruba tam,
  kde jsou oni, podle mě.
 • 00:10:39 Co si myslíte?
  To si nejsem jistá.
 • 00:10:43 Myslíš, že je to z větší dálky?
 • 00:10:45 Určitě.
 • 00:10:48 Tenhle břeh zé strany,
  to máme tady,
 • 00:10:52 kde to padá prudce dolů.
 • 00:10:53 Jo, jo, to je pravda...
 • 00:10:54 My stojíme tady.
 • 00:10:56 A má to smysl dělat?
 • 00:11:00 No, nemá.
 • 00:11:01 Když jsem tady před lety byl,
  tak to už bylo zarostlé.
 • 00:11:08 A vím, že mě to strašně mrzelo,
  že to nejde udělat.
 • 00:11:29 Jak jsme s Ivanem zjistili,
  původní snímek
 • 00:11:33 Měšťanského pivovaru
  byl pořízen ze střechy.
 • 00:11:39 Museli jsme prolézt
  dámskými záchodky
 • 00:11:44 a vylézt oknem na střechu.
 • 00:11:52 Ta střecha je původní,
  ale kus byl asi zbouraný.
 • 00:11:58 Naštěstí se ale ten snímek
  dal pořídit z původního místa.
 • 00:12:05 Komín tu asi není žádný stejný,
  všechny jsou nové.
 • 00:12:12 A na věži bylo
  za deset minut tři.
 • 00:12:33 Já bych si dal
  jednu zelenou za šest.
 • 00:12:40 Vypadá úžasně jedovatě,
  určitě bude dobrá.
 • 00:12:46 A už to lítá...
 • 00:12:50 Děkujem.
 • 00:12:53 Tak fajn, dík!
 • 00:12:57 Tady se dějí strašné věci,
  je před bouřkou...
 • 00:13:00 Poděbrady.
  Tady je všechno jinak.
 • 00:13:05 Tenkrát bylo vedro,
 • 00:13:06 tady stála šestimetrová fronta
  na zmrzlinu.
 • 00:13:13 Jeden chlap mě nechtěl pustit
  a říkal:
 • 00:13:15 "To musíte stát zrovna
  tady na tom místě,
 • 00:13:17 kde je fronta na zmrzlinu,
  která musí stát kontinuálně?"
 • 00:13:21 A já říkal:
  "Jo, musím tady stát."
 • 00:13:23 A pohádali jsme se.
 • 00:13:25 Ale to je taková blbost.
 • 00:13:26 Támhle je zajímavý pomník,
  u kterého se vždycky píše,
 • 00:13:31 že je od Šnircha.
 • 00:13:32 Přitom hlavní práci na tom
  odvedl nějaký kovotepec Šorcht,
 • 00:13:38 který to udělal
  raritní technikou.
 • 00:13:42 Je to tepané z plechu.
 • 00:13:45 Ale nikdy se o něm
  nikde nepíše.
 • 00:13:48 Támhle chodil do internátu
  prezident Havel,
 • 00:13:52 tím je ten zámek významný.
 • 00:13:56 Jinak celkem vidíme,
  jak to tu vypadá.
 • 00:14:26 Pohled z Bílé věže
  na Velké náměstí
 • 00:14:29 v Hradci Králové
 • 00:14:31 je pro mě vždycky důležitý,
  protože jsem se tu narodil
 • 00:14:33 a mám k městu vztah.
 • 00:14:39 A také proto,
  že se mi zdá,
 • 00:14:40 že si úžasně poradilo
  s urbanismem.
 • 00:14:44 Staré město, na které se
  díváme,
 • 00:14:46 si nenechalo
  do vnitřní zástavby rozrůst
 • 00:14:51 tu novou včetně paneláků,
  které vidíme na obzoru.
 • 00:14:57 Když se podíváme na náměstí,
  tak na rozdíl od doby
 • 00:15:02 před pěti lety tu vidím -
  kromě obrovského množství aut -
 • 00:15:06 jednu proměnu.
 • 00:15:07 Prvek, který je dnes velice
  charakteristický -
 • 00:15:15 předzahrádky různých hospod.
 • 00:15:19 Svědčí to o tom, jak náměstí
  ztrácí svou původní funkčnost.
 • 00:15:26 O tom svědčí i ta původní
  fotografie.
 • 00:15:33 Tady se nechytnu vůbec ničeho,
  takže je to záběr do lesa.
 • 00:15:43 To je ten zadní...
  Tohle je ten přední...
 • 00:15:49 V podstatě stojíš správně.
 • 00:16:13 Jsme v Potštejně nad Orlicí.
 • 00:16:15 Tady je zajímavé,
  že tehdejší fotograf
 • 00:16:18 poslal do redakce
  netypický záběr Potštejna,
 • 00:16:22 který se úplně vzdal všech
  romantických dominant
 • 00:16:25 a udělal takovou idylku.
 • 00:16:27 Druhá zajímavá věc je,
  že do roku 1998 se z rybníčka
 • 00:16:33 stala úplná beznadějná skládka.
 • 00:16:39 A dnes vidíme zajímavý
  kontrast,
 • 00:16:42 kdy se majitel pozemku snaží
  o maximální udržení
 • 00:16:48 estetické kvality.
 • 00:16:51 Z jeho hlediska.
 • 00:16:55 Je to takový podivuhodný svět
  tohle všechno.
 • 00:17:02 Můžu se podívat?
 • 00:17:04 Tohle je přesně jak stojíme...
 • 00:17:07 Já tady žádný rybník nechci.
 • 00:17:08 Jestli mi vykácejí ty stromy,
  tak je všechny pozabíjím.
 • 00:17:12 A to jsou vaše stromy?
 • 00:17:14 Nejsou, ale kvůli nim
  jsem tady zůstala.
 • 00:17:16 Víte, jak jsou ty stromy
  krásné, když na ně svítí
 • 00:17:19 večerní sluníčko?
 • 00:17:27 Tenhle snímek vypadá jak
  měsíční krajina, což je hrozné,
 • 00:17:36 ale zároveň
  neuvěřitelně poutavé.
 • 00:17:41 Když člověk vidí
  ten starý snímek,
 • 00:17:43 na kterém je celé město,
  které úplně zmizelo.
 • 00:17:48 Tady jsme v druhém patře
  restaurace na Hněvíně,
 • 00:17:53 odkud jsme pořizovali
  ten záběr.
 • 00:17:56 A jsme rádi, že je tam krajina
  částečně vidět,
 • 00:18:01 protože ty stromy
  jsou tak vzrostlé,
 • 00:18:05 že je to taková Amerika.
 • 00:18:30 Dobrý den!
 • 00:18:33 Dobrý den!
 • 00:18:34 Vy jste tady načali debatu.
 • 00:18:37 Já se chtěl zeptat, jak to
  vidíte, jak se to tu dnes mění.
 • 00:18:44 Na fotce, kterou jsme dělali
  před osmi lety,
 • 00:18:49 jste tu ještě měli
  malinké túje
 • 00:18:53 a průhled do zahrádky.
 • 00:18:55 To je pan Pospíšil, hele...
 • 00:19:00 Jak tys to tady našel?
 • 00:19:02 Blbě.
 • 00:19:03 Podle té vodárny?
 • 00:19:07 Opačně.
 • 00:19:08 Často se to dělá tak,
  že jdeš na to místo,
 • 00:19:12 které je na fotce vidět,
  a koukáš se opačně.
 • 00:19:14 Kde je nějaký kopec,
  abys na to mohl vidět.
 • 00:19:18 Tohle je jeden a ještě byl
  jeden o kousek dál.
 • 00:19:38 Za šest let,
  co jsem tu byl naposledy,
 • 00:19:40 to tu neuvěřitelně zarostlo.
 • 00:19:44 Není tu vidět skoro vůbec nic
  z původního města.
 • 00:19:47 To bylo budováno plánovaně,
  zakládané na zelené louce.
 • 00:19:53 Typicky německé město Heida
  mělo v době pořízení prvního
 • 00:20:00 snímku před 100 lety
  3000 obyvatel,
 • 00:20:05 z toho 10 Čechů.
 • 00:20:08 Dnes má 12 500 obyvatel.
 • 00:20:13 Vidíme, jak zeleň zaplnila
  celý prostor
 • 00:20:19 a celé město se ve změti
  paneláků a domků
 • 00:20:24 neorganizovaně rozšířilo
  do celé krajiny
 • 00:20:30 a stejně jako změť stromů
  zaplnilo celý prostor obrazu.
 • 00:20:58 Před Husovým rodným domkem,
  který se fotil
 • 00:21:01 asi před sedmi lety,
 • 00:21:04 vznikly krásné nové
  monumentální schůdky.
 • 00:21:10 Hezké zábradlíčko s řetězy.
 • 00:21:14 Je to docela hezké.
 • 00:21:17 Každá doba
  zřejmě cítí potřebu
 • 00:21:19 Mistrovi něco ku památce
  přičiniti.
 • 00:21:25 Jinak docela bytelně
  vyasfaltovaný Husinec
 • 00:21:28 si v těchto místech udržuje
  zbytky starých dlažeb,
 • 00:21:35 což je docela příjemné.
 • 00:21:39 Husinec má pěknou starou náves
  a vůbec je to příjemné místo.
 • 00:22:10 Ten starý snímek je
  samozřejmě nádherný,
 • 00:22:14 protože tam stojí
  spousta těch lidiček
 • 00:22:18 a dívají se na fotografa,
  což je nádherné,
 • 00:22:26 stejně jako náměstí,
  kde je nějaký trh.
 • 00:22:32 Tohle je snímek pořízený
  před 100 lety
 • 00:22:36 a všichni ti lidé se zastavili
  a dívali se na fotografa.
 • 00:22:42 A dneska jste vy byli jediní,
  kdo se takhle zastavili
 • 00:22:47 a byli ochotní se dívat.
 • 00:22:49 Můžu?
 • 00:22:50 Zase nějaké století uplynulo...
 • 00:22:52 Mně je 53 let a pamatuji si,
  jak v šedesátém roce
 • 00:22:56 přijeli koně
  a přivezli to z hor se saněmi.
 • 00:23:00 Dnes už by sníh neměli.
 • 00:23:03 Ale už se to prostředí
  začíná lepšit.
 • 00:23:08 Když tady byly Tušimice,
  tam máte spad,
 • 00:23:15 sníh byl černý,
  když jsem sem přišel.
 • 00:24:00 Já se omlouvám,
  že jsem vás tu vlekla tím
 • 00:24:03 příšerným hlohovo-trnkovým
  křovím,
 • 00:24:07 které tu ještě víc
  za tu dobu vyrostlo.
 • 00:24:13 Je to pět až šest let,
  co jsme tu byli.
 • 00:24:19 V mých poznámkách je,
  že to je u dvou trnek.
 • 00:24:26 A tady je těch trnek tolik,
  že jsem to mohla těžko najít.
 • 00:24:31 Když jsme tu byli,
  hledali jsme nějaký
 • 00:24:32 původní komín.
 • 00:24:34 Myslím, že není jediný.
 • 00:24:40 Z Karla normálně crčí krev...
 • 00:24:43 Ze mě taky...
 • 00:24:47 Ukažte chlapi, jak vypadáte...
 • 00:24:51 No, super, ta vás zřídila!
 • 00:25:44 Tuhle kamenitou cestu jsme
  s Jardou vůbec nemohli najít.
 • 00:25:47 Zdeněk nakonec zjistil,
  že je to ona,
 • 00:25:59 že to zarostlo ještě víc.
 • 00:26:06 Ta kamenitá cesta musela
  být nádherná, když fungovala,
 • 00:26:12 vedla odněkud někam
  a nebyla tak ztracená jako teď.
 • 00:26:21 Když jsem si odskočila
  a seděla jsem na bobku,
 • 00:26:27 uvědomila jsem si,
  že by to mohlo být tady.
 • 00:26:34 Volala jsem Ivana a ten říká:
 • 00:26:37 "Ježišmarjá,
  my to celý den fotíme támhle!"
 • 00:26:41 Tak přiběhli sem
  a udělali jsme záběr
 • 00:26:45 sice úplně zarostlé cesty,
  ale bylo to správně odtud.
 • 00:26:58 Co bylo blbě?
 • 00:27:00 Bylo to dobře,
 • 00:27:01 jen jsem tě chtěl přivábit,
  abys přišla blíž.
 • 00:27:26 Teď konečně vidím,
  jak kdysi
 • 00:27:28 pan vinárník Josef Šťastný
  tu mohylu postavil,
 • 00:27:32 protože když jsem tu byl
  před šesti lety,
 • 00:27:37 bylo to celé zarostlé.
 • 00:27:40 Pro mě to byla ukázka zkázy
  a ztráty povědomí
 • 00:27:44 o kulturní historii.
 • 00:27:47 Teď je to hrozně
  potěšující dojem,
 • 00:27:52 že pro nás má historie
  nějaký význam.
 • 00:27:59 Ten lev je hrozně podobný
  tomu před Rudolfinem.
 • 00:28:04 Má dva ocasy,
  tohle je levá půlka
 • 00:28:09 rozdvojeného ocasu.
 • 00:28:10 A tady jsou rozlomená pouta.
 • 00:28:14 Dneska jsem speciálně z Lomnice
  přivezl pilu,
 • 00:28:17 protože jsem věděl,
  jak je to tu hrozné.
 • 00:28:45 Mě tu dojímá takový malý
  detail.
 • 00:28:48 Je to asi hloupé,
  že se sím tak vnucuji.
 • 00:28:50 Ale...
 • 00:28:51 Jak je tady po těch 100 letech
  stejný zářez na tom kameni.
 • 00:28:56 Když přijdete ještě za 100 let,
  pak to bude tak,
 • 00:29:01 jak to bylo postavené
  v roce 1540.
 • 00:29:05 A my tu budeme strašit...
 • 00:29:09 Já jsem se vám chtěla omluvit,
  protože tenkrát jsem dělala
 • 00:29:13 spoustu černobílých fotografií
  vás s dětmi
 • 00:29:17 a slíbila jsem je.
 • 00:29:19 Já jsem je neudělala.
 • 00:29:20 To tak bývá, když to člověk
  uloží do archivu a říká si:
 • 00:29:26 "Už jim to musím poslat!"
 • 00:29:28 Jenže přišla voda,
  my měli ateliér v Karlíně
 • 00:29:32 a všechno zmizelo pod vodou.
 • 00:29:36 Všechny náhledy a kontakty
  byly jedno těsto
 • 00:29:39 a ty okoralé negativy
  mám někde
 • 00:29:42 roztroušené po krabicích.
 • 00:29:44 Omlouvám se
  a až to najdu,
 • 00:29:47 pošlu vám aspoň
  okoralé zbytky fotek.
 • 00:30:18 Konečně jsme našli to místo.
  Dlouho jsme ho hledali.
 • 00:30:26 Pan režisér tvrdil,
  že po tisícileté vodě
 • 00:30:29 nezbyl jediný šutr na svém
  místě. Pak jsme našli ohyb,
 • 00:30:40 který odpovídá té fotce.
 • 00:30:43 A ty kameny,
  což mě strašně potěšilo,
 • 00:30:50 zůstaly na svém místě.
 • 00:30:52 A nejen velké, ale i ty malé.
 • 00:30:56 Tenhle velký, jak na něm stojí
  ten človíček, ten se nepohnul.
 • 00:31:08 Já jsem z toho byla nadšená
  u těch původních
 • 00:31:13 a teď mě to strašně potěšilo.
 • 00:31:34 Tohle je jedno z mála míst,
  kde se mi po několika
 • 00:31:39 marných pokusech podařilo
  dostat se sem v dobu,
 • 00:31:44 kdy to bylo foceno.
 • 00:31:45 Tedy v předjaří, kdy jsou jen
  drobně nakvetlé lístečky
 • 00:31:51 a ta doba je chycená přesně.
 • 00:31:55 Zdálo se mi, že je tu úžasně
  zachovaná atmosféra toho místa,
 • 00:32:03 téměř beze změny.
 • 00:32:07 Teď ve 2003 jsou tu
  docela smutné proměny.
 • 00:32:16 Z chaloupek,
  v roce 1997 ještě zachovalých,
 • 00:32:21 jsou dnes nějaká šílená
  otrokářská sídla.
 • 00:32:29 Líbily se mi tu původní texty
  z Vilímkovy publikace,
 • 00:32:35 kdy autor, pan Bernál,
  docela významný pisálek,
 • 00:32:42 tu šije do poměrů.
 • 00:32:46 Píše, kam až dosáhla lidská
  zhovadilost,
 • 00:32:51 když i zemský výbor nechává
  dolovati kámen
 • 00:32:54 na hoře Kunětické
 • 00:32:57 a bezohlednost podnikatelů jest
  docela... no...
 • 00:33:15 Nevím, jestli je z toho baráčku
  hezký výhled...
 • 00:33:18 Kdyby to k tomu pasovalo...
 • 00:33:22 Mohl bych kám mít takovou
  drobnou otázku?
 • 00:33:25 Dal byste mi ještě jeden
  Budvar?
 • 00:33:26 Asi jo...
 • 00:33:47 Původní místo toho krásného
  romantického snímku
 • 00:33:56 bylo asi v místech
  toho dvoupatrového činžáku.
 • 00:34:00 Paní Brabcová...
 • 00:34:04 Já vám řeknu, to je šok,
  když to člověk vidí.
 • 00:34:07 Z toho je poznat, že Žebrák
  byl opravdu vodní hrad.
 • 00:34:11 To jsou rozdíly.
 • 00:34:15 Tahle skála je teď tak
  zarostlá,
 • 00:34:17 že by to nikdo nepoznal.
 • 00:34:19 Mně se to líbí,
 • 00:34:21 ale když to srovnávám s tím,
  co tu máme dnes,
 • 00:34:23 řekla bych,
  že to tu je hezčí.
 • 00:34:25 Ale zase je hrozné,
  že to dokážeme tak zdevastovat,
 • 00:34:28 že tu za sto let nebude
  možná ani tohle.
 • 00:34:52 Už před pěti lety,
  když jsme přišli fotografovat
 • 00:34:57 tohle půvabné městečko
  Mladou Vožici,
 • 00:35:03 stála tu tahle vilka,
  která nám úplně zastínila
 • 00:35:10 půlku toho hezkého snímku
  z Vilímkovy knihy.
 • 00:35:18 Nebyly to ale jen domky,
  ale i zarostlé kopce.
 • 00:35:25 Dnes tu stojí nová vilka,
  nová venkovská zástavba,
 • 00:35:31 která zastínila pohled úplně.
 • 00:35:38 Tady zůstal kostel,
  zvonice je vidět,
 • 00:35:41 tyhle baráky zůstaly,
  škola, fara je vidět.
 • 00:35:44 Tohle by měla být zvonice,
  kostel. Je to všechno zarostlé.
 • 00:35:53 A vy tu bydlíte odmalička?
 • 00:35:55 Třicet let.
 • 00:35:56 Že to takhle perfektně znáte.
 • 00:35:57 Tenhle barák taky zůstal,
  ale zbytek nevím.
 • 00:36:04 Oni to všechno bagrovali.
 • 00:36:27 Na zvíkovském nádvoří
  je nejkrásnější kontrast
 • 00:36:33 mezi nádhernou romantičností
  původní Ekrtovy fotky
 • 00:36:39 a dnešní památkovou realitou.
 • 00:36:43 Netroufnu si komentovat,
  jestli je dobře nebo špatně.
 • 00:36:47 Určitě je dobře,
  že kníže Schwarzenberg
 • 00:36:51 už v první polovině 19.století
  tu věc zachránil z trosek
 • 00:36:57 Ať je to jakkoli,
  tak to nedokázalo setřít půvab
 • 00:37:03 jednoho z nejkrásnějších míst
  v Čechách. Podle mě.
 • 00:37:29 To je Boží Dar, místo,
  které se ani moc nezměnilo.
 • 00:37:34 Přibylo pár domečků,
  jako už i minule.
 • 00:37:39 Myslela jsem,
  že už se sem nevrátím.
 • 00:37:43 Nechtěla jsem,
  protože tu všude vidím Ivana,
 • 00:37:48 který tu stál za foťákem.
 • 00:37:54 Tady běhali koně a já říkala:
 • 00:37:57 "Ivane foť, ať jsou tam koně."
 • 00:38:01 A on říkal:
 • 00:38:03 "Tak tam nebudou."
 • 00:38:07 A tady je vzedmutá půda, kde
  seděl, a já ho fotila,
 • 00:38:15 jako na té staré fotce
  sedí ten chlapec.
 • 00:38:19 Tak si vzal čepici,
  jako ten kluk.
 • 00:38:21 Ale pak se nám to zdálo blbý,
  tak jsme tu fotku nepoužili.
 • 00:38:25 Ale je to pěkné,
  když tu ten kopeček zůstal.
 • 00:38:34 To je asi všechno
  o tomhle smutném místě.
 • 00:38:57 Tady je taková silnice udělaná.
  Tohleto...
 • 00:39:06 Procházeli jsme krajinami,
  které se více či méně změnily.
 • 00:39:12 V tuto chvíli se nacházíme
  v podzemí
 • 00:39:15 v jeskyních
  Sloupsko-Šošůvských,
 • 00:39:17 v síni "U tří velkých".
 • 00:39:19 I tady mi připomíná cesta,
  po které kráčím, silnici,
 • 00:39:23 která vede krajinou,
  kterou procházejí turisté.
 • 00:39:40 Nezlobte se,
  že vás otravuju před obědem.
 • 00:39:42 Nepamatujete,
  kde stál ten Rajský zámek,
 • 00:39:46 co tu byl někde
  v parku za plicním?
 • 00:39:50 Možná vypadáme obstarožně,
  ale my to nepamatujeme.
 • 00:39:58 Tady stával takový
  krásný zámek Ráj.
 • 00:40:03 To je jedno z míst,
  kde se fotografie
 • 00:40:07 nedala vůbec udělat.
 • 00:40:08 Zámek zanikl,
  byl zbořen v 80.letech
 • 00:40:11 jako součást nemocnice Karviná.
 • 00:40:18 Tak dobře,
  že tu vůbec nic nezbylo.
 • 00:40:21 Je tu úplně holý plac.
 • 00:40:24 Je tu přístaviště vrtulníků
  a tady jsou zbytky
 • 00:40:31 zámeckého parku, který dnes
  tvoří park nemocnice.
 • 00:40:36 Situace je tu složitá,
  protože Fryštát,
 • 00:40:38 jehož byl Ráj součástí,
  není Fryštát, ale Karviná.
 • 00:40:48 Sama Karviná zmizela pod zemí
  a jmenuje se tak celá
 • 00:40:54 aglomerace, jejíž hlavní částí
  je Fryštát.
 • 00:40:57 Takže nikdo neví, co je co.
 • 00:41:08 To jsou konce archivů.
 • 00:41:11 Tak vzhůru tudy...
 • 00:41:19 První by měl lézt Jarda,
  aby se přesvědčil,
 • 00:41:21 že skutečně to místo má.
 • 00:41:48 Na fotografii z konce
  19.století
 • 00:41:52 je vidět Vsetín
  jako městečko usazené
 • 00:41:55 v krásné malebné krajině.
 • 00:41:59 Dnes se změnila
  v krajinu industriální.
 • 00:42:04 V krajinu dneška.
 • 00:42:29 Jsem překvapená,
  že tu nestojí další dům.
 • 00:42:32 Myslela jsem,
  že to bude úplně zastavěné
 • 00:42:34 a že nic neuvidíme.
 • 00:42:36 Když jsme tu byli s Ivanem,
  bylo to úplně stejné.
 • 00:42:39 Je absurdní,
  že tu stojíme s kamerou.
 • 00:42:44 Ale je to stejně absurdní
  jako proměna toho města.
 • 00:42:51 Hlavně dálnice,
  která symbolicky protíná
 • 00:42:55 věž kostela.
 • 00:43:04 Josefe, podívej se do toho,
  že je to stejné.
 • 00:43:07 Já nevím.
 • 00:43:08 Na tu fotku se podívej
  a pak do toho,
 • 00:43:10 jestli je to dobře.
 • 00:43:12 Takovou zodpovědnou práci...
 • 00:43:19 Karle, upřímně řečeno,
  já v tom hledáčku
 • 00:43:21 nevidím vůbec nic.
 • 00:43:43 Při brodu přes řeku Olšavu
  vzniklo město Uherský Brod,
 • 00:43:48 které postupně přecházelo
  v obdělávanou krajinu.
 • 00:43:53 Dnes je celá zastavěná
  shlukem nejrůznějších budov.
 • 00:44:00 A obkroužená silničním
  obchvatem.
 • 00:44:10 Kdysi obdělávaná políčka
  se změnila v prázdná
 • 00:44:13 rumiště s ohništěm
  s absurdním posezením.
 • 00:44:18 Cestička,
  kterou se dalo projít,
 • 00:44:21 je dnes zarostlá.
 • 00:44:23 Symbolicky to dokládá,
  že do krajiny už se nechodí,
 • 00:44:26 ale jezdí.
 • 00:44:29 Pojď natočit tyhle kluky.
 • 00:44:31 Hele, támhle někomu vyrostl
  Nikon, na tom stromě.
 • 00:44:37 Ten je můj...
 • 00:44:38 Chcete vidět, jak to tady,
  kde bydlíte, dřív vypadalo?
 • 00:44:41 Před 100 lety...
  Co bys tam poznal?
 • 00:44:45 Já jenom tuto věž.
 • 00:44:47 A líbí se vám to víc
  na té fotografii,
 • 00:44:49 nebo jak to tu vypadá teď?
 • 00:44:52 Na té fotografii...
 • 00:45:08 Kostel sv.Jiří
  na Dolním náměstí v Opavě
 • 00:45:13 dostal v roce 1945
  při bombardování zásah
 • 00:45:17 a vyhořel.
 • 00:45:18 Levá strana jezuitské koleje
  má úplně změněný půdorys
 • 00:45:23 a zjednodušený štít.
 • 00:45:27 Proto ta změna
  na těch dvou fotografiích.
 • 00:45:30 Prostor náměstí se dnes změnil
  na dopravní tepnu a parkoviště.
 • 00:46:26 Pojďte sem ke mně se podívat!
 • 00:46:34 Tohle je fotografie
  ze stejného místa
 • 00:46:38 před 100 lety.
 • 00:46:40 Poznáváte vůbec,
  jak to tady vypadá?
 • 00:46:45 Tohle je Sýkorovo,
  to byl sirotčinec.
 • 00:46:48 To si postavili jako letní
  sídlo dva bratři kněží.
 • 00:46:53 Jeden byl prelát kapituly
  olomoucké, druhý byl na faře
 • 00:46:58 tady v Hranicích.
 • 00:46:59 Pak z toho byl sirotčinec.
 • 00:47:00 Oni nechali nějaké peníze.
 • 00:47:02 A teta mi vyprávěla,
  že za těmi děvčátky a kluky
 • 00:47:07 chodila jako děcko.
 • 00:47:09 To je stará fotka, podívej...
 • 00:47:19 Tohle je na Lhotu...
 • 00:47:24 To by mohla být obec,
  národní výbor.
 • 00:47:54 Zámek Uherčice je dělaný
  z místa,
 • 00:48:01 které zůstalo úplně stejné.
 • 00:48:05 Zůstaly stejné i ty záclony.
  Vlastně se nic nezměnilo.
 • 00:48:14 Tak co, kluci,
  dáte mi jednu mrkev?
 • 00:48:20 Vezměte si.
 • 00:48:21 Fakt můžu? Tuhle! Tu nejhezčí.
  Děkuju!
 • 00:48:43 Teď bude slunce prát...
 • 00:48:48 Přišlo mi smutné,
  že jsme sem šli
 • 00:48:50 takovou neudržovanou cestou
  a celé to místo je zarostlé.
 • 00:48:58 Jsme tu skoro ve stejnou dobu
  jako tehdy.
 • 00:49:02 Hodiny ukazují
  přibližně stejný čas.
 • 00:49:10 Škoda, že nic neukazovaly
  hodiny na staré fotce.
 • 00:49:15 Tam byly sluneční
  a nebylo to k přečtení.
 • 00:49:26 Teď je to lepší.
 • 00:49:27 Staré sluneční hodiny
  měly nápisy jako
 • 00:49:28 "Hodina běží, smrt se blíží."
 • 00:49:33 Na jedné mateřské škole
  to bolševik zabílil,
 • 00:49:36 protože "hodina běží",
  to by se jim líbilo,
 • 00:49:40 ale "smrt se blíží",
  to už ne.
 • 00:49:56 Rostlinky tu jsou jako minule,
  je tu míň vody.
 • 00:50:01 Sluníčko není.
 • 00:50:04 Na tom starém snímku
  není vidět voda vůbec.
 • 00:50:11 Vranovská přehrada úplně
  změnila vjem toho snímku,
 • 00:50:14 vjem prostoru.
 • 00:50:17 Jinak jsme se samozřejmě drželi
  světla a stínu na hradu
 • 00:50:23 a stráně, kde jsou
  kameny a křoviny.
 • 00:50:27 Na tom starém snímku
  je stráň hodně vyretušovaná.
 • 00:50:34 Ivan stál dvě hodiny na místě
  s rukou na spoušti.
 • 00:50:41 Čekal na ten správný okamžik.
  Já jsem se tu vedle válela.
 • 00:50:53 Je to tu úplně nádherné,
  to se nečeká.
 • 00:50:57 Už když jsem tu byl poprvé.
 • 00:50:59 Já jsem tu taky poprvé.
 • 00:51:03 Nejzajímavější je
  ten kopeček na vršku,
 • 00:51:07 tam je hájek pořád
  na stejném místě.
 • 00:51:11 Popovyrostl.
 • 00:51:14 A tady je dokonce ještě
  nějaký jiný.
 • 00:51:19 Městečko se rozšířilo dopředu
  a trochu zkazilo
 • 00:51:23 impozantní dojem,
  kdy to všechno roste z krajiny
 • 00:51:29 Ale asi to už růst nebude,
  protože udělali ochranné pásmo
 • 00:51:33 a je tam památková rezervace.
 • 00:51:38 To je asi dobré, no...
 • 00:52:13 K tomu není co říct.
 • 00:52:52 Situace u Palackého mostu
  vypadala velmi lákavě,
 • 00:52:57 že to bude jednoduchý úkol.
 • 00:52:59 Není tomu tak,
  protože z té staré situace
 • 00:53:02 se tam zachovala
 • 00:53:04 jen silueta toho nárožního
  domu, tenhle první blok,
 • 00:53:10 který tenkrát stál.
 • 00:53:12 Jinak je to dílo soudobého
  retušéra, který tam domaloval
 • 00:53:16 krásný smíchovský komínek
  a napodobil jakousi mlhu.
 • 00:53:26 Ve skutečnosti je to
  složitá situace.
 • 00:53:29 Most doznal mnoha změn,
  rozšiřoval se,
 • 00:53:34 dnes je úplně jinak.
  Spíš je zajímavé,
 • 00:53:37 co se s tím místem dělo.
 • 00:53:39 To předmostí dostalo zásah
  při americkém bombardování
 • 00:53:45 14.února 1945.
 • 00:53:50 Poškození soch nastartovalo
  rekonstrukci mostu
 • 00:53:56 a jeho rozšíření.
 • 00:54:15 Stojíme na rohu ulic
  Klimentské a Helmovy.
 • 00:54:21 Tu dvojici fotografoval
  Ivan Luterer a došel k tomu
 • 00:54:27 na základě srovnání starých
  podrobných map.
 • 00:54:31 S tím,
  že uliční čáry těch bloků,
 • 00:54:35 které tu tehdy stály,
  se neměnily.
 • 00:54:38 Ani hranice chodníku.
 • 00:54:43 Ta situace vznikla tak,
  že se zasypala vltavská ramena
 • 00:54:47 a postavilo se tu tohle.
 • 00:54:54 Našla jsem dopis ze dne
  26.prosince 1998,
 • 00:54:59 kde píše Jardovi:
 • 00:55:02 "Našel jsem velmi podrobný
  text, týkající se
 • 00:55:04 Helmových mlýnů, v kronice
  královské Prahy.
 • 00:55:08 Ve svazku prvním.
  Zajímavý údaj -
 • 00:55:13 v ohradě před mlýnem byla
  novější velkoměstská živnost,
 • 00:55:18 závod na prášení a čištění
  koberců. Už není zapotřebí."
 • 00:55:53 Dobré je, že ty dvojice fotek
  jsou už vytvořené.
 • 00:55:59 Teď už není nutné
  chodit na to místo s foťákem.
 • 00:56:02 Stačí se tam jen přijít
  podívat.
 • 00:56:07 Pokaždé to bude
  pro každého jiné
 • 00:56:10 a bude to to třetí srovnání.
 • 00:56:11 Vždycky nové přes ten posun,
  co čas udělal.
 • 00:56:40 Skryté titulky
  Janek Růžička

Související