iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 4. 2017
11:10 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
19780
zhlédnutí

Slavné a krásné vily

První díl ze zamýšleného cyklu o krásných a slavných vilách v Čechách.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Slavné a krásné vily

 • 00:00:00 Titulky: Méhešová Iva,
  ČT 2016
 • 00:00:23 -Ten dům za námi byl realizován
  v r. 1933,
 • 00:00:27 takže má dnes 83 let od dokončení.
  To už je veterán.
 • 00:00:31 Představte si, že máte auto
  starý 83 let
 • 00:00:34 a chcete tím autem každý den
  jezdit do práce a na dovolenou.
 • 00:00:38 Co by vás to stálo za úsilí,
  to znamená obrovský sebeobětování.
 • 00:00:43 Není možný, aby ten dům splňoval
  komfort současného bydlení,
 • 00:00:47 stejně tak jako to starý auto
  nebude mít stejné vlastnosti,
 • 00:00:51 jako má to nový auto.
 • 00:00:53 Majitelé dělají všechno pro to,
  aby všechny prvky zůstaly původní
 • 00:00:57 a to má řadu důsledků,
  na které se ještě podíváme.
 • 00:01:05 Jsme v jedné residenční části
  Jablonce,
 • 00:01:08 ulice s krásnými stromy,
  které vyrostly za posledních 80 let
 • 00:01:12 a dům, kvůli kterému tady jsme,
  je nejmenší dům v ulici.
 • 00:01:16 Je udělaný tak,
  že je maximálně nenápadný.
 • 00:01:19 Za stromy jej téměř nevidíme.
 • 00:01:22 Jeden z důvodu, proč si jej člověk
  nevšímá je,
 • 00:01:25 že nevidíme téměř žádné
  okenní otvory.
 • 00:01:28 Jsou to jenom úzké střílny,
  které dovnitř přivádějí světlo.
 • 00:01:32 To co se děje uvnitř,
  odsud nemá šanci nikdo zjistit.
 • 00:01:36 Jedna z důležitých schopností
  architekta
 • 00:01:39 je správně umístit dům na terén.
 • 00:01:41 To bývá dost těžký
  a tady to bylo těžký hodně.
 • 00:01:44 Byl tady prudký svah,
  ale část se ho odkopala,
 • 00:01:47 a je tady taková masivní zeď,
 • 00:01:49 která se vyrovnává
  s tlakem toho svahu.
 • 00:01:52 Na něm je dům posazený
  a je trošku níž oproti ulici.
 • 00:01:56 Vy ho z ulice moc nevidíte.
 • 00:01:58 Připadá vám jako
  malý nenápadný domeček.
 • 00:02:01 Až na zahradě zjistíte,
  že je to velký dům,
 • 00:02:04 ale přitom tu zahradu
  krásně chrání.
 • 00:02:06 Dnes když se dělají věci,
  tak se snaží být obrovský
 • 00:02:10 a dělají se obrovský
  a tady je to obráceně.
 • 00:02:13 Snaží se být opravdu skromný
  do toho veřejného prostoru
 • 00:02:17 a je důležitý do toho soukromého.
 • 00:02:19 Funkcionalizmus si spousta lidí
  spojuje s funkčností a pravoúhlostí.
 • 00:02:24 Ono to vypadá, že je to nejlepší
  a nejužitečnější.
 • 00:02:27 A tady je to taky tak.
 • 00:02:29 Je to pravoúhlý kvádr
  a je tady několik výjimek,
 • 00:02:32 které z toho kvádru dělají
  něco jiného.
 • 00:02:34 Většinou jsou to čtvrt kruhy,
  nebo části kruhu.
 • 00:02:38 Vidíme v půdorysu ve sklepě část,
  která je ohnutá,
 • 00:02:41 a na střeše,
  v té obytné místnosti,
 • 00:02:43 v místě, kde toho potřebujete
  nejméně, tak to padá dolů.
 • 00:02:47 V plotě, kde plocha padá ke konci
  a už ji nepotřebujete,
 • 00:02:51 protože dole klesá terén, tak zase
  plot sjede dolů do oblouku.
 • 00:02:56 Těch věcí tady není tolik,
  ale jsou tady některý
 • 00:02:59 a pomáhají tomu, že najednou
  dojem je z toho úplně jiný.
 • 00:03:03 Odsud ze zahrady můžeme vidět
  celou koncepci toho domu.
 • 00:03:07 Je to třípodlažní dům,
  s velmi odlišnými podlažími.
 • 00:03:10 Přízemí je takový těžký zděný
  s malými okny, střílnami,
 • 00:03:14 kde je to technický zázemí.
 • 00:03:16 Potom následuje
  hlavní obytný patro,
 • 00:03:19 který je jediný
  na celou délku domu
 • 00:03:21 a to poslední soukromé
  ložnicové patro je menší.
 • 00:03:25 Potom máme prostor solária,
  kde se můžete slunit venku.
 • 00:03:29 Patra mají rozdílné velikosti.
 • 00:03:31 Jedno hodně velké, jedno menší
  a jedno úplně nejmenší.
 • 00:03:46 Vilu v dnešní Opletalově ulici
  si nechal postavit
 • 00:03:50 doktor Friedrich Schmelowský
  se svou manželkou Marií Adélou.
 • 00:03:54 Manželství bylo bezdětné
  a to je na vile vidět,
 • 00:03:57 protože nemá prostory,
  které by počítaly s tím,
 • 00:04:01 že by tady děti byly.
 • 00:04:03 Odešli z Jablonce v září 1945
  a další informace už o nich nemáme.
 • 00:04:07 Také je vidět, že důležitý byl
  ten vztah mezi domem a pozemkem.
 • 00:04:12 Kdy dům je situovaný
  na okraji pozemku tak,
 • 00:04:15 že brání zahradu
  vůči veřejnému prostoru
 • 00:04:18 a vytváří v ní intimní
  uzavřený svět.
 • 00:04:35 -Jablonec je městem velmi mladým,
  nicméně i velmi zajímavým.
 • 00:04:39 Je to typické dítě tak zvané
  gründerské éry.
 • 00:04:44 Můžeme říci, že během 50 let
  se z bezvýznamné podhorské vísky
 • 00:04:48 rozvinul v město téměř
  velkoměstských rozměrů.
 • 00:04:53 Za jeho dynamickým,
  téměř americkým rozvojem
 • 00:04:56 stojí sklářský a bižuterní průmysl,
  který je také důvodem,
 • 00:05:00 proč město vzniklo právě zde,
  v srdci Jizerských hor,
 • 00:05:05 díky blízkosti lesů,
  tedy dřeva,
 • 00:05:09 které je důležité
  pro sklářskou výrobu.
 • 00:05:12 Také existenci prudkých
  horských toků,
 • 00:05:16 které sloužily jako hnací síla
  místních strojů.
 • 00:05:30 Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
  z r. 1930 patří mezi nejvýznamnější
 • 00:05:35 meziválečné sakrální stavby
  na území České republiky.
 • 00:05:41 Do výstavby zasáhla válka
  a také finanční obtíže,
 • 00:05:46 které tuto stavby pronásledovaly
  po celou dobu jejího vznikání.
 • 00:05:51 K realizaci došlo až 1930
 • 00:05:54 a paradoxně k dokončení došlo
  až po dostavbě katolického kostela,
 • 00:06:00 který je secesní a vznikl
  v r. 1901 v Podhorské ulici.
 • 00:06:22 Jablonec můžeme označit
  za skutečně secesní město.
 • 00:06:26 To bylo i zaměření
  místního průmyslu,
 • 00:06:29 který musel rychle reagovat
  na módní proudy.
 • 00:06:33 Odrazilo se to také
  v architektonické podobě
 • 00:06:36 místních výstavních domů.
 • 00:06:38 Z valné většiny se zde objevují
  tzv. exportní domy,
 • 00:06:42 což je jablonecká specialita,
 • 00:06:44 kterou nenajdeme
  v žádném jiném městě
 • 00:06:47 a souvisí s rozvinutou
  bižuterní výrobou
 • 00:06:49 a kloubí v sobě funkci provozní,
  obchodní a obytnou.
 • 00:06:59 Pro jablonecké prostředí poměrně
  atypická funkcionalistická vila
 • 00:07:03 postavená
  pro Friedricha Schmelowského
 • 00:07:06 částečně souvisí s pozoruhodnou
  vilou postavenou
 • 00:07:10 pro bižuterního exportéra
  Jaroslava Háska.
 • 00:07:13 Ten oslovil architekta Lauterbacha,
  který je autorem i této vily.
 • 00:07:17 Protože byli manželé Háskovi
  i manželé Chmelowského přátelé,
 • 00:07:21 tak se na základě této rodinné
  vazby rozhodl Friedrich Schmelowský
 • 00:07:27 rovněž postavit si
  funkcionalistickou vilu.
 • 00:07:32 -Po pár schodech z ulice
  jsme vystoupili nahoru
 • 00:07:35 a vidíme, že zdánlivě
  dvoupodlažní dům je třípodlažní.
 • 00:07:39 Je usazený na svažujícím se terénu
  a před jeho hlavní hmotu
 • 00:07:43 je vystrčena tato malá část
  jako zádveří,
 • 00:07:46 kde za plnými dveřmi
  je malá místnost,
 • 00:07:48 ale přece dostává nějaké
  přirozené světlo.
 • 00:07:53 Plynule pokračuje do předsíně,
  kde se dům dělí na dvě části.
 • 00:08:01 Na servisní technickou
  a společenskou obytnou.
 • 00:08:04 Servisní technická obsahovala
  toaletu a pokoj pro služku
 • 00:08:10 a místo, kde se připravuje jídlo
  a zároveň skladuje.
 • 00:08:14 Zároveň narazíte
  na vertikální komunikaci,
 • 00:08:18 na schodiště,
  který vede do 2. patra
 • 00:08:21 a na schovaný schodiště,
  který vede dolů do sklepa.
 • 00:08:24 Hned při vstupu do domu se hned
  orientujete, víte, kam máte jít.
 • 00:08:28 Nehledáte složitě,
  kde se máte pohybovat.
 • 00:08:34 Vstoupíte do jídelny,
  do té společenské části,
 • 00:08:37 a najednou prostor se otvírá
  na celou šířku domu.
 • 00:08:41 Má pořád nějakou intimní výšku.
  Jídelna je místo, kde sedíte,
 • 00:08:45 tak nepotřebujete mít
  příliš vysoké stropy.
 • 00:08:49 Je to místo, který je na místo
  tím kontaktem servisním
 • 00:08:54 a tím opravdu společenským.
  Tady, kde se to jídlo připravuje,
 • 00:08:59 tak různé zvuky, pachy,
  můžete uzavřít.
 • 00:09:03 Tady vidíme úzké okno,
 • 00:09:06 které zprostředkovává kontakt
  mezi veřejným prostorem a jídelnou.
 • 00:09:11 Když se ocitneme ve společenské
  části, tak prostor se zvětšuje.
 • 00:09:17 My klesáme dolů,
  ale pořád máme intimní prostor,
 • 00:09:22 intimní měřítko.
  To je daný tím,
 • 00:09:24 že tady není žádný okenní otvor
  do veřejného prostoru.
 • 00:09:29 Vy máte krytá záda,
  cítíte se chráněně.
 • 00:09:32 To se ještě posílí tím,
 • 00:09:35 že když se ocitnete mezi jídelnou
  a obytnou částí,
 • 00:09:38 tak místo zábradlí je tady skříň,
 • 00:09:41 která je využívaná z obou stran
  a dělá pomyslnou zeď.
 • 00:09:45 V momentě, kdy tam byl závěs,
  tak jste mohli jídelnu uzavřít.
 • 00:09:49 Hlavní paráda se odehrává tady.
 • 00:09:52 Je tady prosklení na jihozápad,
  do toho nejlepšího místa.
 • 00:09:56 Tady se otvíráte k okolnímu světu
  a do zahrady,
 • 00:10:00 to jak vizuálně, tak i fyzicky.
 • 00:10:03 Můžete si otevřít dveře
  a ocitnete se na balkóně
 • 00:10:07 s nádherným točitým schodištěm
  a můžete sestoupit do zahrady.
 • 00:10:32 Dům má mimořádně subtilní
  ocelovou konstrukci
 • 00:10:38 a to se projevuje v návaznosti
  jednotlivých ocelových prvků.
 • 00:10:42 Když se člověk podívá,
  jak jsou udělaná okna,
 • 00:10:45 tak jsou v tenkých
  ocelových rámech.
 • 00:10:49 Tady vidíme druhý rám.
 • 00:10:51 Můžeme si otevřít jedno sklo,
  abychom se dostali k tomu druhému,
 • 00:10:55 který se dá takto vyčistit.
 • 00:10:57 Ale když máte subtilní prvky
  v českým prostředí,
 • 00:11:01 tak to znamená mimořádné přenosy
  tepla, tepelný mosty
 • 00:11:05 a kondenzace vlhkosti
  a podobné věci.
 • 00:11:07 Když se podíváme, jak je to tady
  řešený, tak vidíme,
 • 00:11:11 že je tady lišta,
  která kryje odkapávání
 • 00:11:14 a když tam nafouká voda od větru,
  tak aby odtekla tudy otvorem ven.
 • 00:11:18 Nějaká voda se dostane dovnitř,
 • 00:11:20 zkondenzuje vlhkost
  na vnitřní straně,
 • 00:11:23 tak je tady takový ocelový,
  taková vanička, takový profil,
 • 00:11:27 který dokáže absorbovat vodu
  a jednou za čas ji vytřete.
 • 00:11:31 Kuchyň je úzká a dlouhá
  a má dostatek světla od jihozápadu.
 • 00:11:37 Obsahuje řadu vestavěného nábytku.
  To je opravdu krásný,
 • 00:11:42 že ty věci nejsou dělaný dodatečně,
  ale jsou součástí původního návrhu.
 • 00:11:47 Mně udělalo radost, že je vidět,
  že nad věcmi se opravdu přemýšlelo
 • 00:11:53 a jsou hodně funkční.
 • 00:11:55 Když cokoliv děláte na kuchyňské
  lince a máte tady spoustu drobků,
 • 00:12:00 tak je smetete ke kraji
 • 00:12:03 a vytáhnete to jednou za čas ven
  a vynesete.
 • 00:12:56 Tady ta úzká vysoká skříň
  nemá takovou formu náhodou,
 • 00:13:00 protože uvnitř je žehlící prkno,
  to jste si vytáhli
 • 00:13:05 a přišli jste do vedlejší
  místnosti,
 • 00:13:08 což je spíš přípravna jídla,
  ale zároveň i žehlírna.
 • 00:13:12 Tady si vytáhnete dvě konzole,
  prkno si položíte a můžete žehlit.
 • 00:13:20 Stejně tak u spížní skříně
  si můžete vytáhnout desku,
 • 00:13:25 otevřete si skříň,
  vyndáte si nějaké věci,
 • 00:13:32 který si tady uložíte,
  nalijete a vrátíte zpět.
 • 00:13:47 Zatímco kuchyně je oddělena
  úplně, absolutně,
 • 00:13:52 tak jídelna částečně
  pomocí těžkého závěsu,
 • 00:13:56 který se po velmi subtilní
  kolejnici může pohybovat.
 • 00:14:08 Když chcete, tak si můžete
  aspoň vizuálně,
 • 00:14:11 ale já myslím, že i zvukově,
  oddělit dvě části od sebe.
 • 00:14:18 Nábytek je tady exkluzivní.
  Jsou tady věci z 20. let.
 • 00:14:24 Ty věci tady pořád jsou
  a jsou v jednom duchu.
 • 00:14:29 Souzní s tou vilou.
 • 00:14:31 Myslím, že architekt dobře věděl,
  proč je tehdy vybíral.
 • 00:14:35 Další věc je, že je tady patrná
  původní barevnost.
 • 00:14:39 To znamená, že ta věc není
  černobílá,
 • 00:14:42 jak by se zdálo z fotografií,
 • 00:14:44 ale že si tady vyhráli s barvami
  především v kovových prvcích.
 • 00:14:49 Všechny okna a dveře červený,
  ovšem zevnitř v jiné barvě.
 • 00:14:53 Žlutý v obytných místnostech,
  modrý tam, kde teče voda,
 • 00:14:56 takže v kuchyni a v koupelnách.
  Má to takový výrazný akcent.
 • 00:15:01 To taky se těžko zjišťuje
  a málokdy to bývá v tomhle slohu.
 • 00:15:09 Dobrý den, tak tady máme
  pana majitele.
 • 00:15:12 -Dobrý den.
  -Vy tady žijete od narození?
 • 00:15:15 -No od narození ne.
 • 00:15:16 Prvních 5 dnů jsem strávil
  o dva baráky dál,
 • 00:15:20 kde byla původní porodnice.
  Pak mě dovezli sem
 • 00:15:23 a od té doby kromě studia
  a roku vojny jsem tady.
 • 00:15:26 -V jakém byl tehdy stavu,
  pokud si na to vzpomínáte?
 • 00:15:31 -Byl částečně přestavěný,
  byly zde určitý úpravy,
 • 00:15:34 které už stavebník
  a původní majitel provedl.
 • 00:15:39 Tady ty dvě okna nad sebou
  a ty dvě v oblouku byly zazděný.
 • 00:15:45 Tenkrát asi bývaly i větší zimy
  a byla i jiná ekonomická situace.
 • 00:15:51 Od té doby, co jsem převzal
  správu tohoto domu,
 • 00:15:56 se snažím to vrátit
  do zcela původního stavu
 • 00:16:01 a odstraňuji i to, co udělal
  původní majitel doktor Schmelowský.
 • 00:16:11 -Proč se to snažíte dostat
  do původního stavu?
 • 00:16:15 -To vám asi neodpovím,
  to je hrozně těžký.
 • 00:16:18 Plno lidí si myslí,
  že nemůžu být normální,
 • 00:16:21 když takhle žiju, je to zatěžující,
  je to finančně nákladný,
 • 00:16:25 ale já jsem přesvědčený,
 • 00:16:27 že jsem povinen tohle dělat
  vůči rodičům, architektovi
 • 00:16:31 a ten barák si to zaslouží.
 • 00:16:41 -Řada těch věcí udržet v původním
  stavu znamená velký nepohodlí
 • 00:16:45 tohoto současného života.
  -Je to velký nepohodlí.
 • 00:16:49 -Zkuste nějaké věci vyjmenovat,
 • 00:16:51 ať si lidé udělají
  nějakou představu.
 • 00:16:53 -Je to funkcionalizmus, ale teplo,
  zima se v té době neřešila.
 • 00:16:58 Teď se musí řešit.
 • 00:17:00 V létě je tady horko,
  v zimě chladno.
 • 00:17:03 Já musím na zimu,
  jak jsou tady rolety,
 • 00:17:07 tak je spouštět, dávat polystyrén,
  a podobně se bránit zimě.
 • 00:17:12 V létě zase je tady veliký teplo.
  Když svítí slunce,
 • 00:17:17 je to jižní až jihozápadní strana,
  tak je tady až k 50 stupňům.
 • 00:17:23 V tomhle je to nevýhodný.
  Zase to prostředí to vynahradí.
 • 00:17:34 -Dům je relativně velký,
  už jsem to zmiňoval.
 • 00:17:37 Máte tady nějaké místo,
  kde trávíte nejvíce času,
 • 00:17:41 kde chcete být?
  -Tenhle dům je relativně velký,
 • 00:17:44 jak vidíte, není zeď
  mezi dvěma pokoji,
 • 00:17:47 Je to jeden velký prostor.
  Pak je tady kuchyň.
 • 00:17:51 Nahoře ložnice, koupelna,
  pokoj pro hosty.
 • 00:17:54 Že by tady každá osoba měla
  k dispozici pokoj,
 • 00:17:58 nebo 2 pokoje, to není.
 • 00:18:14 -Já si myslím, že takových lidí,
  jako jste vy,
 • 00:18:17 kteří by se tomu tak věnovali,
  se najde v republice jen minimum.
 • 00:18:22 Jak vidíte budoucnost toho domu?
 • 00:18:24 Nemyslím v následujících
  v pěti letech, ale za 50 let.
 • 00:18:28 -Za 50 let nevím.
 • 00:18:30 Já kalkuluji, že syn bude dělat to,
  co já.
 • 00:18:46 -Heinrich Lauterbach se narodil
  2. března 1893.
 • 00:18:50 Patřil mezi architekty
  narozený na konci století.
 • 00:18:54 To je většinou silná generace,
  která pak ve 20. a 30. letech
 • 00:18:58 po 1. světové válce se snažila
  o nové věci, o něco,
 • 00:19:02 co nebylo úplně běžný.
 • 00:19:04 Pro něho se stala důležitá výstava
  WuWa neboli Wohnung und werkraum,
 • 00:19:09 která byla věnovaná bydlení a práci,
  nebo pracovnímu prostředí,
 • 00:19:13 kterou organizoval
  německý Werkbund.
 • 00:19:16 U nás něco podobného bylo
  výstavba na Babě,
 • 00:19:19 případně nový dům v Brně.
 • 00:19:22 Úplně první byla ve Stuttgartu
  sídliště Weissenhof.
 • 00:19:25 Na té výstavě v r. 1929
  se byli podívat manželé Háskovi,
 • 00:19:29 a konkrétně dům a architekt
  Lauterbach je hodně zaujal
 • 00:19:33 a tu práci si u něho objednali.
 • 00:19:36 Pozvali ho do Jablonce
  a nechali si od něho navrhnout dům.
 • 00:19:40 U Háskových také bývali častými
  hosty manželé Schmelowští.
 • 00:19:44 Dobrý příklady přitahují,
  je to také zaujalo
 • 00:19:47 a rozhodli se od stejného
  architekta postavit také dům
 • 00:19:50 a díky tomu v Jablonci stojí
  dva nádherné domy
 • 00:19:54 od tohoto architekta.
 • 00:19:56 Schodiště tady zatáčí
  do prvého úhlu,
 • 00:19:58 proto ty stupně jsou tady širší,
  postupně se zužují.
 • 00:20:02 Vzdálenost zůstává stejná,
  tak zábradlí jde do křivky
 • 00:20:06 a úplně stejně to sleduje zábradlí,
  takže není rovný,
 • 00:20:09 aby vzdálenost mezi schodištěm
  a zábradlím byla pořád stejná.
 • 00:20:13 Vystupujeme poměrně po širokém
  schodišti do dalšího patra.
 • 00:20:17 Dům má 3 úrovně.
 • 00:20:19 Spodní úroveň je servisní
  a je propojena se zahradou.
 • 00:20:23 Přízemí je zase spojené
  s venkovní ulicí
 • 00:20:25 a je to opravdu společenská část.
 • 00:20:28 Teď vstupujeme do té nejintimnější,
  která je určena obyvatelům domu
 • 00:20:32 a ta obsahuje ložnici, jednotlivé
  pokoje, takovouto koupelnu,
 • 00:20:37 které se zdá větší,
  než by měla být.
 • 00:20:40 Dům je relativně úzký, ale ona je
  vykonzolovaná trochu ven.
 • 00:20:44 V koupelně a na toaletě
  je nejvíc vlhkosti,
 • 00:20:47 proto tam musí být nějaké okno,
  kterým ji vyvětráte.
 • 00:20:50 Tady je to vyřešeno pomocí
  dvou kruhových oken,
 • 00:20:54 které se dají vyklápět
  pomocí tohoto mechanizmu.
 • 00:20:57 Co je pěkný, ta vlhkost,
  která se tady usazuje,
 • 00:21:01 je opět tady v tom železným kanálku
 • 00:21:04 i tady v tomto kulatém tvaru
  je tady vytvořený
 • 00:21:07 a můžete ji z toho snadno dostat.
  Můžeme vystoupat až na terasu,
 • 00:21:12 která je součástí
  intimního konceptu,
 • 00:21:15 protože byla oddělitelná
  od okolí pomocí závěsu,
 • 00:21:19 takže to bylo venkovní solárium,
  kde jste se mohli opalovat
 • 00:21:23 a slunce svítilo jen seshora.
 • 00:21:25 Za tu dobu, co byl dům postaven,
  se tady situace změnila.
 • 00:21:29 Už tu není ten výhled
  do krásný přírodního okolí,
 • 00:21:32 ale do trochu jiného prostředí,
  který dnes vypadá takhle.
 • 00:21:39 Jsme ve 2. patře
  na společné chodbě,
 • 00:21:41 přišli jsme ze solária, nebo se sem
  dá vystoupat po těchto schodech
 • 00:21:46 a tady si můžeme vybrat
  z několika možností,
 • 00:21:49 buď do koupelny,
  nebo na toaletu,
 • 00:21:51 která je velmi blízko
  pokoje pro hosty,
 • 00:21:54 ale zároveň je napojena na ložnici.
  Stejně tak koupelna má 2 vstupy.
 • 00:21:59 Tohle je velmi funkční řešení,
 • 00:22:01 kde jednu místnost je možné
  použít ze dvou různých směrů.
 • 00:22:05 Můžete přijít rovnou z chodby,
  nebo ze soukromí ložnice.
 • 00:22:11 Častokrát v 2. patrech
  funkcionalistických domů
 • 00:22:15 místnosti jsou velmi malé.
  Tady to tak není.
 • 00:22:18 Opět jsme v místnosti,
  která je na celou šířku domu
 • 00:22:21 a před ložnicí je šatna.
 • 00:22:23 Tato skříňová stěna
  to není úplně celá zeď,
 • 00:22:26 ale po obou stranách ji můžete
  obejít a vstoupit do ložnice.
 • 00:22:31 Zase praktické řešení
  jednotlivých skříní
 • 00:22:33 a zase pod každou z nich
  je vysunovací prkénko,
 • 00:22:37 na kterém si můžete složit košili,
  nebo cokoliv a zase vrátit zpět.
 • 00:22:41 Stejně tak všechny šuplíku uvnitř
  jsou také vytahovací,
 • 00:22:45 takže nemusíte věci
  zastrkovat dovnitř.
 • 00:22:52 Ložnice je zase místnost
  na celou šířku
 • 00:22:55 nemá žádné okno
  do veřejného prostoru.
 • 00:22:58 Na rohu je kompletně uzavřena
  a takhle se otvírá do zahrady.
 • 00:23:04 Tady vidíme konstrukci stahovacích
  rolet zase do nádherné křivky.
 • 00:23:10 Tady nahoře se roleta narolovává
  a vy můžete to kompletně uzavřít
 • 00:23:16 a nemáte tady žádný přístup
  světla na noc a nikdo sem nevidí
 • 00:23:21 a jste tady v uzavřený
  dřevěný místnosti.
 • 00:23:25 Jsme pod domem na úrovni zahrady,
  nad námi je hlavní obytný prostor,
 • 00:23:30 který je ochlazovaný z pěti stran
 • 00:23:32 a tady je vidět fragment
  ocelový konstrukce,
 • 00:23:35 která jde až dolů na terén.
 • 00:23:37 Vidíme, že to jsou U-profily
  nýtované dohromady z malých prvků.
 • 00:23:41 Nic moc složitého.
  Za námi začíná suterén.
 • 00:23:44 Je vidět, že není pod celým
  půdorysem toho domu,
 • 00:23:48 ale jen v nějaký části.
 • 00:23:50 Malá okna prozrazují, že se za nimi
  nachází technické zázemí,
 • 00:23:54 prádelna, kotelna,
  místnost pro člověka,
 • 00:23:57 který se staral o zahradu
  a asi i o celý dům.
 • 00:24:00 Je vidět, že tady bylo myšleno
  na řadu technických detailů,
 • 00:24:04 jako na tato věc,
  která je možná těžko pochopitelná,
 • 00:24:07 ale tady jste nasadili dřevenou tyč
  a měli jste klepadlo na koberce.
 • 00:24:13 Všechny tyto prvky v domě
  jsou mimořádně subtilní,
 • 00:24:17 ale jestli něco představuje vrchol,
  tak je to toto schodiště,
 • 00:24:21 který je neseno jednou trubkou,
 • 00:24:23 která je spojena s touto
  vykonzolovanou částí domu
 • 00:24:27 a potom jsou tady L profily,
  na kterých jsou jednotlivý plechy,
 • 00:24:31 které by samy o sobě nestačily,
  protože jsou pružný
 • 00:24:34 a konzola je velká, tak jsou
  spojeny zábradlím do jednoho kusu,
 • 00:24:39 tak jsou dostatečně tuhý
  a jsou složený z malých částí
 • 00:24:42 svařených a sešroubovaných
  dohromady.
 • 00:24:45 Když začneme ze zahrady stoupat
 • 00:24:48 po tomto nádherným
  subtilním ocelovým schodišti,
 • 00:24:51 tak si všimneme,
  že jeho materiál není žádná náhoda,
 • 00:24:55 protože tyto sloupky za mnou
  prozrazují,
 • 00:24:57 že celý dům má ocelovou konstrukci,
 • 00:25:00 proto schodiště je k němu
  takhle připojený.
 • 00:25:03 Že to vlastně není dům,
  že je to zaoceánský parník,
 • 00:25:07 který nestojí v zahradě,
  ale přijel do přístavu.
 • 00:25:10 Člověk se tady může cítit
  jako kapitán zaoceánského parníku.
 • 00:25:14 Když se podívám na ten dům vzadu,
  tak je asi stejně starý,
 • 00:25:18 takže se snažím vžít do situace,
  jak to asi muselo vypadat,
 • 00:25:22 když sem tady ta věc připlula.
  Je vidět, že plní svoji roli.
 • 00:25:26 Tady je to vysoký třípodlažní dům,
  velmi štíhlý,
 • 00:25:29 který se snaží zabrat
  co nejméně ze zahrady,
 • 00:25:32 ale vytvořit soukromí pro to,
  aby byl člověk chráněný vůči okolí.

Související