iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 12. 2003
13:55 na ČT1

1 2 3 4 5

45 hlasů
60618
zhlédnutí

Kde končí naděje, začíná peklo

Díky faráři Kuffovi je komunita složená z bezdomovců, prostitutek, bývalých vězňů, opuštěných dětí a přestárlých lidí ostrůvkem čistoty a naděje v pošpiněném světě.

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kde končí naděje, začíná peklo

 • 00:00:05 Dvanáct let jsem dostal.
 • 00:00:08 Tehdy mi to dali
  za úmyslnou vraždu.
 • 00:00:13 Vykrádal jsem byty,
  nebo sem tam trezory.
 • 00:00:18 Jsem planžitér.
  Celkem mám odsezeno 20 let.
 • 00:00:24 Ve vězení jsem byl 16 let.
 • 00:00:27 V Leopoldově jsem byl přítomen
  při vzpouře, která tam byla.
 • 00:00:52 Jsem jedním ze zástupců
  pana faráře.
 • 00:00:54 Mám na starosti chlapce.
 • 00:00:57 Když jsem přišel,
  viděl jsem ty lidi,
 • 00:00:59 a viděl, co se tu děje,
 • 00:01:01 můj první dojem byl,
 • 00:01:03 že je farář buď svatý,
  nebo blázen.
 • 00:01:13 Pak jsem si uvědomil,
  že není to, ani to,
 • 00:01:18 i když k té svatosti, mohl bych
  říct, se velmi blíží,
 • 00:01:21 ale viděl jsem i jinou věc,
 • 00:01:24 že potřebuje hodně
  pomocných rukou.
 • 00:01:31 Proč jsi si dal takovou barvu?
 • 00:01:32 -Líbí se mi.
  -Aha, líbí se ti.
 • 00:01:34 -Co to dnes máš, proč?
  -Máme "rozlučkovou".
 • 00:01:37 -Ale po rozlučkové se mi přijdeš
  ukázat, ano? - Ano.
 • 00:01:42 Toto je náš Ferko, který je,
  jak se říká, "holka pro všechno".
 • 00:01:49 Je zároveň ošetřovatel,
 • 00:01:51 když má čas, jde pomoci sem
  a v kanceláři dělá sekretářku.
 • 00:01:58 Co se týká tetování, dal jsem
  si to udělat v Leopoldově.
 • 00:02:03 Mám tu rodinu, dceru a ženu,
  celý život je obrázek.
 • 00:02:09 Nemusím mít ani fotky,
  je to jako opravdové.
 • 00:02:15 Před několika lety jsem spával
  tady s chlapci,
 • 00:02:19 ještě dodnes je tady moje postel.
 • 00:02:23 Tady jsou všelijací chlapci:
 • 00:02:25 kriminálníci, z dětských domovů,
  z polepšovny,
 • 00:02:27 z věznic, z ulice, Rómové i bílí.
 • 00:02:30 Já lidi podle toho nerozděluji
  a mám všechny stejně rád.
 • 00:02:37 Nazývají nás všelijak,
  lotři, gangsteři, kriminálníci,
 • 00:02:41 mě nazývají náčelníkem
  kriminálníků, gangsterů, lotrů.
 • 00:02:45 Já jim neříkám ani kriminálníci,
  ani bezdomovci,
 • 00:02:48 já jim říkám "chlapci".
 • 00:02:50 To jsou moji chlapci
  a beru je jako své syny.
 • 00:03:09 Já se modlím,
  modlím se už dost dlouhou dobu,
 • 00:03:14 málokdo se dokáže modlit tak,
  jako já.
 • 00:03:18 Mně dává Pan Ježíš hodně síly.
  Hodně síly.
 • 00:03:30 Heslo, které tam máme
  namalované, zní:
 • 00:03:32 Milujte lidi takové, jací jsou.
 • 00:03:34 Čím méně si to zaslouží,
  tím více jich milujte.
 • 00:03:35 Nemilujte je podle velikosti
  jejich zásluh,
 • 00:03:38 ale podle velikosti jejich potřeb.
 • 00:03:42 Možná si, z pohledu světského,
 • 00:03:44 moji chlapci nezaslouží,
  abychom je měli rádi,
 • 00:03:46 ale potřebují to.
 • 00:03:59 Mládí jsem prožil, řekl bych,
  dost romanticky.
 • 00:04:01 Zajímalo mě horolezectví, karate,
  jízda na koni, myslivost,
 • 00:04:08 nikdy jsem netušil, ani jsem se
  nepřipravoval na práci kněze.
 • 00:04:12 "Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se vůle tvá,
 • 00:04:14 přijď království tvé..."
 • 00:04:16 Naopak, když mi bylo dvacet let,
 • 00:04:18 těšil jsem se na to,
  že se jednou ožením.
 • 00:04:20 Že budu mít ženu, děti, dceru,
  velmi jsem chtěl mít dceru,
 • 00:04:23 to si velmi dobře pamatuji.
 • 00:04:38 Byli jsme na Gerlachu,
  utrhl se kámen,
 • 00:04:41 já jsem lezl první,
 • 00:04:43 letěl jsem z 2000 m výšky
  asi dvacetimetrovým pádem.
 • 00:04:50 Zachytil mě pak kamarád
  a třináct hodin mě dávali dolů.
 • 00:04:56 Když jsem se dostal
  do té nemocnice,
 • 00:04:58 dal jsem si takové silné
  předsevzetí:
 • 00:05:01 Bože, když jsi mi dal ten život
  a několikrát jsi mi ho vrátil,
 • 00:05:05 já ti ho též vrátím zpět,
  posvěcený,
 • 00:05:08 a budu se věnovat těm,
  kteří to nejvíce potřebují.
 • 00:05:20 Když jsem zde maloval kostel,
  všiml jsem si staré fary,
 • 00:05:23 ve které bylo asi tak
  půl metru vody.
 • 00:05:28 Biskup se mě ptal:
  Tady toto chceš?
 • 00:05:29 Odpověděl jsem: Ano, toto.
 • 00:05:32 Víš co, Maroši, já ti teď
  nemohu dát peníze.
 • 00:05:35 Pane biskupe, já peníze nežádám.
 • 00:05:36 -A co ode mě chceš?
  -Chtěl bych vaše požehnání.
 • 00:05:39 Požehnání? To ti mohu dát.
 • 00:05:41 Řekl jsem: A mohl byste mi ho
  dát písemně?
 • 00:05:46 -Cože?
  -Písemně!
 • 00:05:48 To mohu.
 • 00:05:52 Měl jsem starou Oktávii,
  500 korun dluh a nic víc.
 • 00:05:56 A k tomu chuť něco dělat.
 • 00:05:59 Jednoho chlapce jsem měl
  z polepšovny,
 • 00:06:00 jednoho z věznice pro mladistvé.
 • 00:06:03 Spali jsme tady na zemi,
 • 00:06:05 pytle jsme si dávali pod hlavu,
  pytli jsme se přikrývali,
 • 00:06:07 neměli jsme ani co jíst.
 • 00:06:18 Začaly mi krvácet dásně, vlasy
  mi začaly padat, oči mi slábly,
 • 00:06:22 jednoduše jsem cítil,
  že se něco děje.
 • 00:06:24 Přišli se sem podívat rodiče,
 • 00:06:26 a když se matka na mě podívala,
  tak plakala.
 • 00:06:30 Otec se zlobil a hledal nějaké
  polínko, kterým by mě přetáhl.
 • 00:06:37 Já jsem byl strašně agresivní,
  nesnesl jsem cizí pohled na sebe,
 • 00:06:43 zbil jsem kohokoliv,
  kdo se na mě podíval.
 • 00:06:48 Věděl jsem, že když od těchto lidí
  odejdu, budu obyčejný teoretik.
 • 00:06:51 Musím s nimi žít a vím,
 • 00:06:52 že když jsou hladoví oni,
  jsem i já hladový.
 • 00:06:54 Já mám hlad, oni mají žízeň,
 • 00:06:56 já mám hlad a žízeň,
  i oni mají žízeň.
 • 00:06:58 "Svatá Maria, Matko Boží,
  pros za náš hříšné,
 • 00:07:02 nyní i v hodinu naší smrti, amen."
 • 00:07:06 Potom jsem vytáhl rodiče ven,
  tam ke kapličce,
 • 00:07:09 a tam jsem jim řekl:
 • 00:07:11 Věřte, že já jsem šel za kněze
  ne kvůli Svátosti oltářní.
 • 00:07:15 Chci sloužit těmto lidem,
  kteří to nejvíce potřebují.
 • 00:07:18 Proto jsem odešel dělat kněze.
 • 00:07:28 Postupem času se to začalo
  vyvíjet tak,
 • 00:07:30 že jsem si našel cestu
  k tělesně postiženým,
 • 00:07:33 bezdomovcům a lidem,
  kteří tu pomoc potřebují.
 • 00:07:37 "Aby se mládenci a děvčata
  naší farnosti
 • 00:07:39 s jistotou a zbožností
 • 00:07:40 připravovali na svátost manželství,
  prosme Pána..."
 • 00:07:45 V této komunitě se snažíme
  chlapcům podat pravdu.
 • 00:07:48 Pravda není vždy příjemná,
  ale vždy je užitečná.
 • 00:07:50 Tříletému chlapci položím na stůl
  sladký bonbónek a hořkou tabletku.
 • 00:07:56 On má zápal plic.
 • 00:07:57 Co si ten chlapec vybere?
  Sladký bonbón.
 • 00:08:00 Ale co mu prospěje?
  Hořká tabletka.
 • 00:08:03 Farář nedává sladké bonbónky,
  rozhazuje hořké tabletky.
 • 00:08:14 Já už jsem Evce slíbil už
  kolikrát předtím, že pojedeme,
 • 00:08:19 takže konečně jsme se vydali
  a jdeme směr Huncovce.
 • 00:08:26 Jdeme si sednout do cukrárny.
 • 00:08:32 Toto děvče je velmi upřímné.
 • 00:08:35 Vlastně ti lidé, kteří jsou
  tělesně postižení,
 • 00:08:38 tak umí být upřímnější,
  umí tu lásku vracet zpět.
 • 00:08:44 Já jí moc dobře nerozumím,
 • 00:08:46 ale postupem času si umím
  leccos domyslet.
 • 00:08:49 Ona chce něco říct
  a já už vím co.
 • 00:08:52 Někdy jí čtu i z očí.
 • 00:08:57 Takže Evka, to je...Evka.
 • 00:09:01 Evička - makovička.
 • 00:09:11 Přišel sem jeden můj přítel,
  horolezec, Milo Neumann,
 • 00:09:15 a on, když to prošel jako
  stavební odborník, architekt,
 • 00:09:19 a všechno si to prohlédl,
  tak se zeptal:
 • 00:09:21 Kolik máš miliónů?
 • 00:09:23 -Prosím?
  -Kolik máš miliónů?
 • 00:09:26 Kdybys měl aspoň pět, nebo tři,
 • 00:09:28 kdybys měl aspoň milión,
  a kolik máš?
 • 00:09:31 Říkám, že pět set.
 • 00:09:32 -Čeho, pět set tisíc?
  -Ne, pět set korun.
 • 00:09:35 Řekl: Ty jsi se zbláznil!
 • 00:09:39 Po letech přišel ten samý chlap
  a tekly mu slzy.
 • 00:09:42 Kroutil hlavou, zůstal překvapený
  a potom řekl tolik:
 • 00:09:48 Víš co, Mariáne,
  co můžu pro tebe udělat?
 • 00:09:52 -Něco můžeš udělat.
  -A co bych mohl dělat?
 • 00:09:55 Nakresli mi domky,
  potřebuju domky pro tyto lidi.
 • 00:09:59 Nakreslím ti je.
 • 00:10:00 Nakreslil a zadarmo.
  Toto jsou ony.
 • 00:10:06 Tyto domky jsou určené pro naše
  lidi,
 • 00:10:09 chlapce a děvčata,
  kteří se už osamostatnili,
 • 00:10:12 a chtějí si založit
  vlastní rodinu.
 • 00:10:19 Toto je zimní zahrada,
 • 00:10:21 kam mohou tělesně postižení
  a vozíčkáři chodit a pobýt zde,
 • 00:10:26 když je venku chladněji.
 • 00:10:29 Tato zimní zahrada bude mít
  spojení i se zahradou venku,
 • 00:10:32 kde bude vozíčková dráha,
  jedna zdola, malý přechod,
 • 00:10:36 nad tím bude poschodí,
 • 00:10:38 a ta druhá půjde až tam
  dozadu, do té zahrady,
 • 00:10:40 kde bude zase skleník,
 • 00:10:43 aby si tam i v zimě mohli
  vozíčkáři zpestřit svůj život.
 • 00:10:49 Celý tento areál vybudovali
  vězni a bezdomovci,
 • 00:10:52 bez pistolí a obušků,
  bez nějakých dozorců.
 • 00:10:59 Tuto kapličku vlastně
  zbudovali oni.
 • 00:11:01 Všude, kam se podíváme,
  tak jsou tito lidé podepsáni.
 • 00:11:06 Toto tady udělal Štefan,
  Ferko, Lubo,
 • 00:11:08 toto Jožko Hrenák,
  celé to obkládal kamenem.
 • 00:11:17 Když se mě ptají, co vlastně
  je tady moje, tak...
 • 00:11:20 já jsem sem přišel v jednom
 • 00:11:22 vytahaném tričku, v šusťákách
  a v teniskách.
 • 00:11:24 Když by mě přeložili,
  nebo mě chtěl někdo přemístit,
 • 00:11:27 tak si znovu sbalím ten svůj
  majetek do dvou igelitek,
 • 00:11:29 možná by to ani
  dvě igelitky nebyly,
 • 00:11:32 a také bych odešel v jednom tričku
  a v šusťákách,
 • 00:11:34 tak, jak jsem přišel,
  tak bych, myslím, i odešel.
 • 00:11:44 Naše školství klade velký důraz
  na svaly a na rozum.
 • 00:11:49 Zapomínáme na tu nejdůležitější
  část, na srdce.
 • 00:11:54 Útok na srdce,
  to je výchova láskou.
 • 00:11:58 Držím-li člověka za srdce,
  držím ho celého.
 • 00:12:01 Držím -li ho za hlavu,
  bude dělat všechno dobře do doby,
 • 00:12:04 dokud na něj dosáhnu,
  jak se říká, s tím bičem.
 • 00:12:08 Ale když ho držím za srdce,
 • 00:12:10 bude i za rohem dělat to,
  co chci já.
 • 00:12:15 Když zjistím, že mě někdo miluje,
  miluji ho ještě víc.
 • 00:12:18 Když začínám děkovat,
  začínám si zvětšovat srdce.
 • 00:12:22 A když si zvětším srdce,
  Bůh mi ho může více naplnit.
 • 00:12:25 Čím? Láskou.
 • 00:12:27 Tito chlapci mají často
  zakrnělá srdce.
 • 00:12:30 Potřebují si ho zvětšit.
 • 00:12:31 Tím, že se naučí děkovat
  a dávat, tím se začíná léčit,
 • 00:12:36 z tříletého chlapce se stává
  postupně puberťák,
 • 00:12:39 který je schopen dávat,
  zatím jen 1 : 1,
 • 00:12:41 a potom se z toho puberťáka
  začíná postupně stávat dospělý muž,
 • 00:12:45 tím, že ho učíme děkovat a dávat.
 • 00:12:53 Ve věznici, v base, mají větší
  disciplínu a řád, jak my tady.
 • 00:12:57 Lidé tam ale být nechtějí.
  Důvod?
 • 00:12:59 Není to postavené na lásce.
  Je to postavené na síle.
 • 00:13:04 V base je největším trestem to,
  že tě zavřou.
 • 00:13:07 U mě je největším trestem to,
  že tě pustím. Jdi ven!
 • 00:13:11 Ale říkám, kdo jednou vejde
  do mé fary, vchází do mého srdce.
 • 00:13:16 Kdo jednou z mé fary odejde,
 • 00:13:17 z mého srdce neodchází nikdy,
  je stále tam.
 • 00:13:29 Řekněme Štefan, kterému tu někteří
  chlapci přezdívají "Cirkus",
 • 00:13:33 pracoval v cirkuse.
 • 00:13:35 Předtím ošetřoval slony,
  teď ošetřuje tělesně postižené.
 • 00:13:40 Právě proto se někteří smějí
  té maličkosti,
 • 00:13:42 že právě od těch slonů
  přešel k těm postiženým.
 • 00:13:47 Měl jsem problémy s alkoholem,
  a proto jsem tady.
 • 00:13:50 Díky alkoholu jsem ztratil
  jak práci, tak rodinu.
 • 00:13:57 Tady na faře máme takový
  dost přísný režim.
 • 00:13:59 Jsou takové tři zákony,
  které platí pro všechny.
 • 00:14:02 Zaprvé žádný alkohol,
  fetování, drogy,
 • 00:14:06 za druhé žádný trestný čin
  od chvíle, kdy přijde ke mně.
 • 00:14:09 Co má za sebou,
  to mě tak nezajímá.
 • 00:14:11 U mě má čistý, bílý rejstřík.
  Začíná až tady, u mě.
 • 00:14:15 A za třetí, každý musí pracovat
  podle svých možností a schopností,
 • 00:14:18 pro společné dobro těch druhých.
 • 00:14:24 -Ještě budeš papat, viď!
  -Budu.
 • 00:14:29 Co jsem v Žakovcích, tak od té
  doby je s alkoholem konec.
 • 00:14:34 Ani se už k tomu nechci vracet.
 • 00:14:52 Jsou to dost smutné věci,
  co člověk zvrtne a udělá,
 • 00:15:00 raději řeknu tu radostnou věc,
 • 00:15:04 že jsem rád, že jsem tady,
  a že jsem u těchto lidí,
 • 00:15:07 protože oni dávají
  skutečný smysl mému životu.
 • 00:15:17 Já těm lidem rozumím, protože
  jsem zažil něco podobného.
 • 00:15:20 Zkušenost s alkoholem mám,
 • 00:15:23 dá se říci, z vlastního života,
  můj otec také pil.
 • 00:15:25 Mnohokrát, když se tlačil
  z jedné strany do okna,
 • 00:15:27 skákali jsme z druhé strany dolů.
 • 00:15:30 Když otec pil, klečeli jsme
  s matkou u postele
 • 00:15:33 a modlili jsme se Růženec.
 • 00:15:35 Od té doby se modlívám Růženec.
 • 00:15:39 Takže vím, co to je,
  když je v rodině alkoholik.
 • 00:15:42 Vím co to je,
  jaký stres prožívají děti,
 • 00:15:44 vím, co prožívá taková žena,
  když přijde alkoholik.
 • 00:15:49 Vím, co prožívala tato moje děcka,
  chlapci a děvčata.
 • 00:16:07 Tady je napsáno XXIII. papež,
  tady mám takové svaté obrázky.
 • 00:16:14 To je takové moje...ne království,
 • 00:16:17 však vidíte sami,
  nejsem nejbohatší.
 • 00:16:27 On když přišel,
  zrovna jsem zedničil.
 • 00:16:31 Říkám, to je výborné,
  že jsi přišel,
 • 00:16:32 zrovna potřebuju někoho,
  kdo by mi podával kameny.
 • 00:16:35 A Palo řekl po trnavsky:
  Faráři, to je pro mě šok!
 • 00:16:39 -A co?
  -Já jsem deset let nepracoval!
 • 00:16:44 Já cítím velkou změnu.
  Pan Ježíš mi dal milost.
 • 00:16:47 V loňském roce jsem dostal
  od Pana Ježíše milost.
 • 00:16:50 Je to velká síla,
 • 00:16:52 to se ani nedá povídat,
  jak je ta síla úžasná.
 • 00:16:57 Jestli jsem se změnil,
  to se musíte zeptat faráře.
 • 00:17:01 On mi jednou, před dvěma lety,
  řekl: Palo, změnil jsi se.
 • 00:17:09 Co se týče mé rodiny,
  mám mnoho příbuzných.
 • 00:17:13 Za celou tu dobu, co jsem tady,
  mě ani jeden nenavštívil.
 • 00:17:19 V životě mi nenapsali
  do basy lístek. Pár slov.
 • 00:17:26 Ten lístek stál korunu
  a známka 50 haléřů.
 • 00:17:30 Nedokázali se zeptat:
  Palo, žiješ ještě?
 • 00:17:41 Velmi mě těší, když se můžu
  věnovat květinám.
 • 00:17:46 Těší mě to, protože květy mají
  také svoji duši, jako ji mám já.
 • 00:17:50 Já mám nesmrtelnou duši
  a ony mají květinovou duši.
 • 00:18:03 Příští týden by měla jít
  do nemocnice na operaci,
 • 00:18:08 budou jí zasahovat do mozku.
 • 00:18:11 Je to taková operace,
  na kterou by se nikdo netěšil,
 • 00:18:15 a proto jí chci udělat radost.
 • 00:18:20 Budeme se za ni modlit,
  aby jí to dobře dopadlo,
 • 00:18:24 aby se nám vrátila
  a bylo jí lépe.
 • 00:18:43 Ty dívky ve skutečnosti zažily
  všelijaké rány a všelijaké strasti.
 • 00:18:49 Toulaly se po ulicích,
 • 00:18:50 mnohé z nich byly zneužívané
  i od svých vlastních otců.
 • 00:18:54 Máme tu děvčata,
  která rodiče z finančních důvodů
 • 00:18:57 stáhli z dětského domova,
  nutili je krást.
 • 00:19:01 Všelicos už zažily:
 • 00:19:03 Chtíč, ponižování, týraní,
  ale opravdovou lásku ne.
 • 00:19:06 (Dívka zpívá rómskou píseň)
  Dobré?
 • 00:19:12 Toto je naše další zařízení,
  určené pro děvčata.
 • 00:19:16 Teď právě probíhá rekonstrukce,
  vyměňujeme okna, dáváme plastová.
 • 00:19:23 K tomuto zařízení jsme přišli
  zhruba před osmi lety,
 • 00:19:28 tehdy jsme ještě netušili,
  že se budeme starat i o děvčata.
 • 00:19:34 Tahle tady je nejlepší fotbalistka.
 • 00:19:37 -Jak se jmenuješ?
  -Ronaldo!
 • 00:19:44 A Monika zase umí perfektní
  salta a rybičky. A pěkně zpívá.
 • 00:19:50 A tamta zase umí perfektně
  tancovat.
 • 00:20:03 Tady, na tomto místě, v Litmanové,
  jsem přestal s alkoholem a drogami.
 • 00:20:10 A z vděčnosti k Panně Marii,
  za tu milost,
 • 00:20:13 jsem postavil tuto kapličku.
 • 00:20:20 Nestavěl jsem ji sám,
 • 00:20:22 pomáhali mi naši chlapci
  ze Žakovců.
 • 00:20:26 Jožko Hrenák, tento chlapec,
  rváč, dá se říci,
 • 00:20:29 je nyní mým kostelníkem
  a jedním z mých zástupců.
 • 00:20:35 Už bezmála čtyři, nebo pět let,
  chodí do Litmanové,
 • 00:20:40 je to takové poutní místo
  k Panně Marii.
 • 00:20:45 Ať je zima, nebo léto,
  v metrových závějích,
 • 00:20:49 a představte si, že tam v tom
  sněhu spí ve stanu.
 • 00:20:55 Šel jsem je v lednu, v únoru,
  zkontrolovat,
 • 00:20:58 myslím si, jestli mi tam
  ti chlapci nepijí?
 • 00:21:03 A skoro mi slzy vyhrkly z očí,
  když jsem uviděl,
 • 00:21:06 že tito moji chlapci,
 • 00:21:08 dá se říci těžcí vězni, gangsteři,
  se tam modlili Růženec.
 • 00:21:14 Tady jsem přišel na to,
  že křesťanství má více podob.
 • 00:21:20 Nejen sedět hodinu v kostele,
 • 00:21:23 ale i umět se obětovat
  a pomáhat druhým.
 • 00:21:28 Všímati si lidí kolem sebe,
 • 00:21:32 všímat si i takových,
  kterými ostatní opovrhují.
 • 00:21:36 A co ten chlapec všechno zařídí,
  tomu byste neuvěřili.
 • 00:21:40 Dřevo, materiál, všechno možné,
 • 00:21:43 a řekli byste,
  že takovému kriminálníkovi
 • 00:21:46 by asi těžko někdo něco dal,
  ale dají.
 • 00:21:53 Zdeno. Karatista, zabil chlapa.
 • 00:21:58 My jsme říkali,
  že to je chlap - drsňák,
 • 00:22:00 a podívejte se, jak se
  v tomto prostředí mění.
 • 00:22:05 Naučil se dávat.
  A co vlastně dává?
 • 00:22:08 Svůj volný čas,
  svoje přátelství, sebe.
 • 00:22:15 Stůj, ty moje, co chceš?
  Co, ty moje kočko?
 • 00:22:21 Jsem teď od roku 2000 tady,
 • 00:22:23 a nerad bych odsud odcházel,
  protože tady mám všechno.
 • 00:22:28 Mám tu zázemí, mám tu lidi,
  kteří mě mají rádi,
 • 00:22:32 a mám tu i svou práci,
  kterou mám rád.
 • 00:22:35 Hlavně ty koníky, to je moje.
 • 00:22:46 Tuto fotku považuji za jeden
  z největších zázraků.
 • 00:22:50 Podařilo se mi,
  za pomoci pana faráře,
 • 00:22:53 dostat se ke Svatému Otci,
  představit se mu,
 • 00:22:57 říci mu co dělám a odkud jsem,
  a za všechno mu poděkovat.
 • 00:23:15 Jednou přišla jistá paní
  z ministerstva a zeptala se:
 • 00:23:19 Kolik tu chcete mít bezdomovců,
  dvě stě?
 • 00:23:21 Řekl jsem: Ideální stav nula,
  normální stav dvacet,
 • 00:23:26 nenormální šedesát,
  kritický osmdesát.
 • 00:23:29 Neboť my nejsme, řekl bych,
 • 00:23:32 vyhlídková loď s café barem
  a vyhlídkovou věží.
 • 00:23:35 My jsme jen záchranný člun,
  my o tom víme.
 • 00:23:38 A v záchranném člunu je každý rád,
 • 00:23:40 že stojí i v pozoru,
  hlavně, že žije.
 • 00:23:42 Půjdu-li přesně podle všech
  předpisů, říkám té paní,
 • 00:23:45 polovina těch lidí zahyne.
 • 00:23:50 Je třeba tuto komunitu bránit.
 • 00:23:52 Komunita má asi 140 lidí,
 • 00:23:55 a z každé strany jsou nějaké
  nástrahy a nějaká úskalí.
 • 00:23:58 Je třeba chodit na úřady,
 • 00:24:00 na státní správu, samosprávu,
  na ústřední orgány,
 • 00:24:03 komunikujeme s policií,
  často s kriminálkou,
 • 00:24:06 chodím na soudy, k soudu chodím
  jako na klavír, každou chvíli.
 • 00:24:11 To mě ubíjí daleko víc,
  než ta fyzická práce.
 • 00:24:16 Když potřebuji nějak relaxovat,
  nebo si odpočinout,
 • 00:24:19 tak buď skočím do auta
  a zajedu si do Levoče na Horku,
 • 00:24:23 nebo si sednu na koně.
 • 00:24:47 Evangelium hlásat,
  to není tak namáhavé,
 • 00:24:51 ale evangelium žít,
  to už namáhavé je.
 • 00:24:58 Pro mě Maroš představuje
  strašně moc.
 • 00:25:02 On je vynikající, perfektní chlap.
 • 00:25:08 Je takovým beranem,
  který proráží zdi,
 • 00:25:12 a ty bariéry,
  které existují kolem nás.
 • 00:25:29 Tito lidé se potřebují zahřát
  tou láskou.
 • 00:25:33 On byl naučený na pěsti,
  všechno řešit pěstmi,
 • 00:25:36 a najednou zjistí,
  že ho tady má někdo rád.
 • 00:25:38 Pomaličku se začíná otvírat
  a zjistíme,
 • 00:25:40 že pod tou hrubou skořápkou,
  tou hrubostí,
 • 00:25:44 se najednou skrývá
  velmi jemné srdce.
 • 00:25:49 Máme zde naději, že se ten
  dotyčný do toho cíle dostane.
 • 00:25:53 Jistotu nemáme žádnou.
 • 00:26:06 Je to statečný člověk.
  Mám ho rád.
 • 00:26:21 Úplně nejnověji nám
  v České republice
 • 00:26:24 pan biskup z ostravsko-opavské
  diecéze
 • 00:26:27 dal do užívání klášter,
 • 00:26:30 ve kterém chceme zřídit zařízení
 • 00:26:32 pro starší a přestárlé lidi,
  a později i hospic.
 • 00:26:40 Bylo to tak, že to vzniklo
  spontánně.
 • 00:26:42 Přišel člověk,
  který potřeboval pomoc.
 • 00:26:44 A to stačilo. A jakou pomoc?
 • 00:26:47 Pán Bůh nás nebude soudit za to,
  co jsme nemohli udělat,
 • 00:26:50 ale za to, co jsme mohli
  a neudělali to.
 • 00:26:55 Skryté titulky:
  Vlasta Malíková

Související