iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 9. 2017
21:20 na ČT art

1 2 3 4 5

29 hlasů
20932
zhlédnutí

Evropský architekt Bohuslav Fuchs

Osudový příběh průkopníka funkcionalismus. Portrét uvádíme k 45. výročí od úmrtí B. Fuchse.

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Evropský architekt Bohuslav Fuchs

 • 00:00:19 -Udělal z Brna
  město moderní architektury.
 • 00:00:30 -Když slyším Fuchs,
  tak je to pro mě,
 • 00:00:34 teď si nemůžu vzpomenout
  český slovo, ale řeknu to anglicky,
 • 00:00:38 "Master of the space".
 • 00:00:46 -Metropolitní charakter objektů.
 • 00:00:54 -Pro mě je to autor,
 • 00:00:56 který převedl do svých staveb
  optimistický přístup k životu.
 • 00:01:08 -Bohuslav Fuchs je pro nás všechny
  obrovská výzva, protože je vidět,
 • 00:01:13 že i z malého města jako je Brno,
  zadělal světovou architekturu.
 • 00:01:23 -Brno, moderní Brno bez Fuchse,
  není vlastně myslitelné.
 • 00:01:32 -Vždyť v Brně jsem realizoval
  nejvíce svých staveb.
 • 00:01:36 A také jsem velmi pracoval
  na urbanistickém vývoji města.
 • 00:01:53 My už jsme koncem 1. světové války
  měli živé styky s Holanďany
 • 00:01:58 a hlavně se skupinou De Stijl.
 • 00:02:02 To vše bylo
  Pomocí publikací až k Doesburg.
 • 00:02:05 To je otec této celé skupiny.
 • 00:02:09 Poprvé se objevil v Brně
  v roce 1924.
 • 00:02:14 Stijl tady prostě byl,
  bylo to takové spříznění názorů.
 • 00:02:18 Byly to evropské názory
 • 00:02:20 a my jsme k tomu evropanství
  velmi tíhli.
 • 00:02:24 2. skupina,
  která nás velmi zajímala,
 • 00:02:27 byla skupina kolem Bauhausu.
 • 00:02:29 Velice důležité bylo ustavení
 • 00:02:32 takzvaného Siamu - společnosti
  pro moderní architekturu,
 • 00:02:36 která tenkrát sdružovala většinu
  moderních architektů evropských.
 • 00:02:42 Zakladatelem skupiny byl
 • 00:02:45 Le Corbusier s nejužší skupinou
  spolupracovníků.
 • 00:02:56 -Je to stavba
  v podstatě fenomenálního významu
 • 00:02:59 s evidentním přesahem
  i do dějin evropské architektury.
 • 00:03:04 Je to přechod
 • 00:03:06 od dekorativního pojetí
  architektury.
 • 00:03:09 Hlavní důvod je ten,
  aspoň těžko něco jinýho dohledat,
 • 00:03:14 že 22. ledna 1925
  měl přednášku Le Corbusier,
 • 00:03:18 a ta, podle mě, zásadním způsobem
  ovlivnila Fuchsovo nazírání
 • 00:03:24 na novou architekturu.
 • 00:03:27 -Na této střeše jsme stáli
  s Le Corbusierem velmi dlouho,
 • 00:03:31 zrovna v těchto místech,
 • 00:03:34 poněvadž on připravoval řadu
  několika svých staveb
 • 00:03:38 a velmi ho zajímala technika
  našich brněnských staveb.
 • 00:03:45 -Původní kavárna se jmenovala
  Café Schopp Pavilon.
 • 00:03:48 Stála asi 200 metrů dále,
  přibližně za sochou Janáčka,
 • 00:03:53 u Janáčkova divadla.
 • 00:03:55 Ještě za c.k. Rakouska to byla
  stavba nevalné úrovně
 • 00:03:59 s různými přístavky
  a plátěnými stříškami.
 • 00:04:02 Po vzniku republiky 1918 to koupil
  kavárník Josef Zeman a rozhodl se,
 • 00:04:08 že na tom místě postaví
  novou moderní architekturu.
 • 00:04:12 Musíme si uvědomit, že to bylo
  6 let po vzniku republiky,
 • 00:04:17 a byla obrovská euforie,
  jakou jsme měli po roce 1989.
 • 00:04:26 Takže se chtěl vymezit
 • 00:04:28 proti architektuře
  c. k. mocnářství,
 • 00:04:31 která byla v tom historismu.
 • 00:04:34 A tudíž se hledá výraz
 • 00:04:36 a funkcionalismus
  byl jednoznačnou odpovědí
 • 00:04:39 na historickou architekturu
  přechozího období.
 • 00:04:43 -Žiji teď celé dny na stavbě.
  Začínám na Kolišti kavárnu.
 • 00:04:48 Třikrát jsem předělával projekt.
 • 00:04:50 Jednou námitky ze strany města,
  podruhé jsem měl zase málo peněz.
 • 00:04:55 Mám velké starosti
  Se železnými posunovacími okny.
 • 00:04:58 Luštíme teď absolutně dobrou,
  rovnou střechu.
 • 00:05:01 Můj dnešní můj vztah
  k architektuře je ten,
 • 00:05:05 že celé dny hledám
  a studuji materiál.
 • 00:05:09 -Je to 1. stavba tohoto typu,
  nebo funkcionalismu.
 • 00:05:12 Samozřejmě 5 principů
  moderní architektury,
 • 00:05:16 které definoval Corbusier,
  tady nejsou zcela úplně
 • 00:05:21 a důsledně uplatněny,
 • 00:05:24 protože je
  například volný parter.
 • 00:05:27 Čili aby se uvolnil parter,
  to tady samozřejmě není,
 • 00:05:31 ale podle mě to,
  co se dá přirovnat,
 • 00:05:34 je to, že okna se dají zapustit,
  a tím dojde
 • 00:05:38 k propojení exteriéru
  s interiérem.
 • 00:05:40 Pak jsou pásová okna,
  ta tady taky nevidíme.
 • 00:05:44 Ale je to o tom, že princip skeletu
  je zcela obnažen,
 • 00:05:49 čili je to odhmotnění stavby
 • 00:05:52 a sklo je
  uplatněno v maximální možné míře.
 • 00:05:56 Další princip,
 • 00:05:58 který charakterizuje
  moderní architekturu jednoznačně,
 • 00:06:02 je plochá střecha.
 • 00:06:05 To je tady naplněno.
 • 00:06:07 A je další věc - volná dispozice,
  která byla v podstatě naplněna.
 • 00:06:12 Samozřejmě u provozu jako je kuchyň
  asi nebude až tak volná dispozice.
 • 00:06:17 Tam musí být
  nějaké sklady, příčky,
 • 00:06:20 ale tady v prostoru restaurace
  to naplněno bylo
 • 00:06:23 a navíc tím propojením
  ještě dostává daleko větší rozměr.
 • 00:06:27 Navíc skeletová konstrukce
 • 00:06:30 je vlastně v souvislosti
  s volnou dispozicí.
 • 00:06:34 Jednoznačně koresponduje,
  protože umožňuje volnou dispozici.
 • 00:06:49 Kavárna fungovala velice dobře,
 • 00:06:51 V původním interiéru
  tady byly původně parkety,
 • 00:06:55 železné stolky
  s mramorovými deskami a thonetky.
 • 00:07:02 Takže velmi prostý,
  jednoduchý interiér.
 • 00:07:05 Bohužel se nedochovala
  žádná fotografie toho interiéru,
 • 00:07:09 což je velmi zajímavé.
 • 00:07:11 Následně po válce byla kavárna
  v 50. letech znárodněna
 • 00:07:15 a kavárny nebyly žádoucí
 • 00:07:19 jako symbol předchozího
  buržoazního způsobu života.
 • 00:07:23 Tak v souvislosti s tím
  se mělo stavět nové divadlo,
 • 00:07:28 tak byl zájem
  kavárnu zlikvidovat.
 • 00:07:32 Objekt byl zbořen v roce 1965,
  když se otevíralo divadlo.
 • 00:07:41 Teď stojíme v objektu repliky,
 • 00:07:44 která je asi 200 metrů
  jižně od původního místa.
 • 00:07:47 V roce 1989 byla obrovská euforie
 • 00:07:52 a architekti Zbyněk Pech
  a Jana Janíková přišli s nápadem,
 • 00:07:56 že by se mohla kavárna obnovit,
  protože je to významný objekt
 • 00:08:01 a že by se udělala replika.
 • 00:08:03 Tak toto je taky důkaz euforie
  po roce 1989,
 • 00:08:07 protože dnes
  by něco takovýho nebylo možný.
 • 00:08:10 To bylo možný v letech 1991-1995.
 • 00:08:17 Interiér už je samozřejmě ovlivněn
  novými vyhláškami a předpisy.
 • 00:08:22 Především hygienické, požární
  a hlavně vzduchařina a tak dále.
 • 00:08:27 Jinak by to nemohlo být povoleno
  jako restaurace.
 • 00:08:31 To by bylo jenom něco nefunkčního,
  jako je Loosova vila,
 • 00:08:35 Müllerova vila v Praze,
  tam se nebydlí,
 • 00:08:38 to je skutečně muzeum.
 • 00:08:40 Potom je to možné zachovat tak,
  jak to bylo.
 • 00:08:43 Je to nefunkční,
  tam otočíte kohoutky a voda neteče.
 • 00:08:47 I tam je princip,
  ale není dobrý.
 • 00:08:49 Protože budova, když nežije,
  tak je to muzeum.
 • 00:08:52 Ale každá taková budova
  nemůže být muzeem.
 • 00:08:55 Měla by funkčně sloužit,
  což je, myslím, dobré.
 • 00:08:58 Ale co si myslím,
  že není moc dobré,
 • 00:09:01 že se v čím dál víc potírá původní
  funkcionalistický charakter domu.
 • 00:09:06 Tady vidíme, že jsou tu zásahy
  poměrně dosti zásadní.
 • 00:09:09 Ve volné dispozici domu
  se tady používají materiály,
 • 00:09:14 které by Fuchs určitě nepoužil.
 • 00:09:16 Jsou to cizorodé věci
  k té době vzniku.
 • 00:09:27 Když se podíváme,
  co stavba vlastně odstartovala,
 • 00:09:30 odstartovala nejúžasnější období
  Fuchsovy tvorby,
 • 00:09:33 následují penziony v Luhačovicích,
 • 00:09:36 Masarykův studentský dům,
  Avion a tak dále.
 • 00:09:39 Podívejme se,
  v jakém je to stavu.
 • 00:09:42 A všechny další
  jedou v tomto duchu.
 • 00:09:45 Můžeme říct,
 • 00:09:47 Že toto je nejpreciznější
  nebo nejčistší období
 • 00:09:52 té Fuchsovy tvorby.
 • 00:09:53 Byl taky ještě mladý,
  měl 30 až 35 let.
 • 00:10:17 -Prostora obřadní síně má míti
  jednoduché a klidné světlo.
 • 00:10:21 Toho je docíleno
  zasklením cihlami prizmat
 • 00:10:24 vloženými do vysokých
  a úzkých otvorů okenních.
 • 00:10:27 Čtyři dvojice sloupů
  nesou plochý strop,
 • 00:10:30 jemné tóny malby,
  kov na kandelábrech černý,
 • 00:10:33 žárovky v bílé kouli.
 • 00:10:38 -Fuchs navrhoval tuto budovu
  obřadní síně ve svých 29 letech
 • 00:10:42 a v té době už měl za sebou
  velkou řádku staveb,
 • 00:10:46 přibližně 25 staveb.
 • 00:10:48 Takže velmi mladý člověk,
  energický.
 • 00:10:50 A takhle bychom se možná
  na tu stavbu mohli podívat.
 • 00:10:54 V dopisech,
  které si psal se svým
 • 00:10:56 přítelem Josefem Štěpánkem,
  jsem si našel následující.
 • 00:11:00 On píše v srpnu 1925:
 • 00:11:03 Žiji stále v samém betonu,
 • 00:11:05 na úřadě máme ještě letos
  začít s výkropní kaplí,
 • 00:11:08 stále to mám jako silo,
  a ne kapli.
 • 00:11:11 Už se ani nepokouším
  o nějaký kapelní dojem,
 • 00:11:14 je nám to vše po čertech vzdáleno.
 • 00:11:16 Na dvojici rámů jsem položil strop,
 • 00:11:19 obezdil krásnými cihlami z Poštorné
  (na Burze je mám také),
 • 00:11:23 místo oken opatřil škvíry
  skleněnými cihlami,
 • 00:11:26 vydláždil mramorem a hotovo.
 • 00:11:31 Se vznikem republiky
  se situace změnila
 • 00:11:33 i s organizací státu i města.
 • 00:11:35 Takže vznikla obrovská příležitost
  a přála připraveným,
 • 00:11:39 což Bohuslav Fuchs
 • 00:11:41 jako talentovaný architekt
  bohatě využil.
 • 00:11:44 A my se dnes můžeme
  dívat na kolekci.
 • 00:11:47 V tom je to zajímavé,
  že to není 1 nebo 2 stavby,
 • 00:11:50 ale celá veliká kolekce s různými
  typologickými druhy budov.
 • 00:11:55 Kolekce vznikla velmi rychle,
  v krátkém čase.
 • 00:11:59 Kontext, kdy stavba vznikala,
  byl asi velmi bouřlivý.
 • 00:12:03 Brno se s napojením okolních vesnic
 • 00:12:06 najednou zvětšilo
  asi o 100 000 lidí
 • 00:12:09 a zřejmě potřeba budovat
  tento typ stavby sakrální, pohřební,
 • 00:12:14 byla nezbytná.
 • 00:12:16 Provoz, kdy se pohřbívalo do země,
  byl intenzivní
 • 00:12:21 a pohřbů bylo v průběhu dne hodně.
 • 00:12:24 Proto ta symetrie
  a ty 2 hlavní vstupy.
 • 00:12:28 Smuteční hosté vstupovali zleva
  a odcházeli zprava.
 • 00:12:32 Jedním vstupem vejdeme do obřadu
  a odejdeme jinou stranou,
 • 00:12:36 v symetrické budově to má význam.
 • 00:12:40 To je sakrální stavba,
  tak symetrie je na místě
 • 00:12:44 a Fuchs se jí nebál užívat,
 • 00:12:47 ačkoliv moderní doba
  přinášela asymetrii.
 • 00:12:50 Když potom vidíte účinek
  vznešeného obřadního prostoru,
 • 00:12:54 podíváte se potom na detaily
  a kontrast detailů s celkem
 • 00:12:59 a pravidelným uspořádáním,
  tak člověk má pocit jakési harmonie
 • 00:13:05 Tak to funguje.
 • 00:13:09 Myslím, že by bylo dobré si
  povšimnout výrazné vertikality,
 • 00:13:13 kterou všichni vidíme,
  ale ona je ještě umocněna
 • 00:13:16 dvojicemi sloupů v nárožích.
 • 00:13:19 Fuchs chtěl pravděpodobně
  ještě víc akcentovat směr nahoru
 • 00:13:23 i těmi úzkými štěrbinami
  luxferových oken.
 • 00:13:26 Když se podíváme na půdorys,
  tak v kontrastu otevírá do hřbitova
 • 00:13:31 dlouhými přístupovými rampami
  a umrlčími komorami stavbu,
 • 00:13:35 která je vztyčená.
 • 00:13:38 Z té stavby vyplývá
 • 00:13:40 taková jakoby geometrická
  a konstruktivistická kázeň.
 • 00:13:49 Důležité je, že autenticita
  budovy je dobře zachovaná tak,
 • 00:13:53 jak ji vidíme
  na původních fotografiích.
 • 00:13:56 I ta jednoduchá světla,
  která taky podtrhují vertikalitu,
 • 00:14:01 se nám naštěstí zachovala.
 • 00:14:03 Tehdy se stavělo velmi lacino,
  materiály byly laciné.
 • 00:14:06 Keramika na zemi
  je v rozměru 15 na 15 běžná.
 • 00:14:10 Působí velmi střídmě a neokázale.
  Zároveň je kvalitní.
 • 00:14:14 Jak vidíme,
  je dochovaná až do dnešní doby.
 • 00:14:23 Možná ještě 1 zmínku
  opět z dopisů s Josefem Štěpánkem,
 • 00:14:27 Píše, že Burzu, kterou stavěl,
  snad letos doděláme
 • 00:14:30 a začne se snad stavěti můj projekt
  obřadní síně na Ústředním hřbitově.
 • 00:14:36 Je z betonu,
  náplň je ze žlutých cihel
 • 00:14:38 a železné dveře a vrata,
  ani kousek dřeva v celé stavbě.
 • 00:14:42 Na tuto stavbu se velmi těším,
 • 00:14:44 seženou-li naši financ ministři
  do té doby peníze.
 • 00:14:48 Takže klasika - shánění peněz.
 • 00:14:51 Budova postavená na tu dobu velmi
  racionálně, úsporně,
 • 00:14:55 protože tehdy společnost stavěla
  spoustu škol.
 • 00:14:58 Takže dnes
  spoustu staveb obdivujeme,
 • 00:15:02 v jak dobrém stavu jsou.
 • 00:15:05 Když se na domy díváme,
  překvapují,
 • 00:15:07 jak asketicky
  nebo sparťansky byly navržené.
 • 00:15:15 -Omezené prostředky finanční
 • 00:15:17 nutí projektanta
  k hlubšímu promyšlení detailů.
 • 00:15:20 Projektant dovede
  při svých zkušenostech docíliti
 • 00:15:24 jednoduchými prostředky
  kvalitních architektonických děl ?
 • 00:15:28 světlem, barvou,
  prostorovým uspořádáním.
 • 00:15:56 Úzká sevřenost staveniště,
 • 00:15:58 jehož šířka měří do ulice jen 8
  a půl metru při hloubce 34 metry,
 • 00:16:03 žádala nejvýš promyšlené
  a úsporné řešení.
 • 00:16:06 Řešení bylo ztížené tím,
 • 00:16:08 že charakter budovy
  byl podmíněn dvojím účelem.
 • 00:16:11 Aby vyhovoval požadavku kavárny
  s bufetem a potřebám hotelu,
 • 00:16:15 umístěného v téže budově tak,
 • 00:16:17 aby byl od kavárenských prostor
  oddělen,
 • 00:16:20 ale přece však snadno přístupný
  a organicky související.
 • 00:16:28 -Já jsem poprvé viděla hotel Avion,
 • 00:16:31 když jsem byla
  studentkou architektury.
 • 00:16:33 Je to strašně dlouho
  a neměla jsem žádnou zkušenost.
 • 00:16:37 Přesto se mi prostor zdál
  velice zajímavý a vynikající tím,
 • 00:16:41 jak se mu na malou parcelu podařilo
  naskládat tolik různých funkcí.
 • 00:16:46 Pak jsem přijela zpátky
  a viděla jsem hotel Avion
 • 00:16:51 po roce 1990.
  To už jsem měla za sebou zkušenost,
 • 00:16:55 zrekonstruovala jsem
  některé stavby v Londýně,
 • 00:16:59 protože od roku 1968
  žiju v Londýně.
 • 00:17:03 Byla jsem v naprostém údivu,
  jak ten člověk zacházel
 • 00:17:09 nejenom s prostorem,
 • 00:17:12 ale jak vytvořil
  krásný estetický monument z něčeho,
 • 00:17:18 co je opravdu tak malé,
 • 00:17:21 že by se tím málokterý architekt
  chtěl zabývat.
 • 00:17:26 Ten člověk byl génius.
 • 00:17:31 A myslím si, že do nedávné doby
  to bylo krásně patrné.
 • 00:17:35 Teď je to naneštěstí ve stavu,
  že by se člověk rozbrečel.
 • 00:17:42 -Nový způsob vertikálního prolínání
  jednotlivých prostorů,
 • 00:17:46 přechody o různých výškách,
  využití rozdílu pater a polopater,
 • 00:17:50 průhledy z patra do patra.
 • 00:17:52 To vše vzniklo
  nejen z důvodů ekonomických,
 • 00:17:55 ale i z celkového
  konstruktivního pojetí,
 • 00:17:58 které umožňovalo
  přeměnu dislokace v každém patře
 • 00:18:01 také v pojetí výškovém.
 • 00:18:08 -Celá procházka touto budovou
  je jako kniha,
 • 00:18:12 ze které by se studenti mohli učit.
 • 00:18:15 Jak přechází 1 prostor do druhého,
  jaké jsou průhledy,
 • 00:18:19 jak se člověk prostorem pohybuje
  a jak prostor vnímá,
 • 00:18:24 odkud se dívá na to,
  co vidí zespoda nahoru
 • 00:18:27 a co vidí ze shora dolů.
 • 00:18:30 To jsou všecko věci,
  které člověk se musí naučit tím,
 • 00:18:33 že si podobný projekt zkusí.
 • 00:18:36 Vidí, jak je strašně těžké
  s takovým malým prostorem pracovat.
 • 00:18:56 Teď, když se dělají hotely,
  tak přepych jednotlivých pokojů
 • 00:19:00 diktuje víceméně
  celou architektonickou vizáž.
 • 00:19:04 Tady byly pokoje malé,
  víceméně jenom na přespání,
 • 00:19:08 protože lidi měli příležitost
  jít do jedné kavárny, do baru.
 • 00:19:13 On prostě vyřešil život všech těch,
  který tady přespávali.
 • 00:19:18 Postel byla
  jenom na těch pár hodin spánku.
 • 00:19:42 Víte, já strašlivě těžko definuju,
  co to je nadčasovost.
 • 00:19:46 Každý architekt samozřejmě tvoří
  pro budoucnost,
 • 00:19:51 protože od prvních nápadů
  k realizaci je dlouhá doba,
 • 00:19:56 a on se musí zabývat problémem,
  co se stane v průběhu této doby.
 • 00:20:05 Musí si nějakým způsobem
  vytvořit úsudek
 • 00:20:09 a ten úsudek se do projektu
  nějakým způsobem vloží.
 • 00:20:15 Je to vždycky sázka do loterie,
 • 00:20:17 ale někdy se
  sázka do loterie podaří.
 • 00:20:20 Kdyby tahle budova byla postavená
  dnes, obdivovali bysme ji stejně.
 • 00:20:41 -Jedním z tvůrců brněnského
  výstaviště je národní umělec,
 • 00:20:46 profesor,
  architekt Bohuslav Fuchs.
 • 00:20:51 Pane profesore, z jakých tradic
  vzešlo brněnské výstaviště?
 • 00:20:57 -Brněnské výstaviště
 • 00:21:01 bylo otevřeno v roce 1928
  výstavou soudobé kultury.
 • 00:21:05 Není to náhoda, že to byla zrovna
  výstava kulturního rázu.
 • 00:21:11 Brněnské výstaviště vždy pěstovalo
  vedle sebe oba tyto směry.
 • 00:21:17 Jak kulturu,
  tak techniku.
 • 00:21:22 Výstaviště bylo budováno
 • 00:21:24 s velkou architektonickou
  pozorností.
 • 00:21:28 Všechny jeho expozice
  nesou výtvarný ráz.
 • 00:21:31 -My musíme mít i trochu obavy o to,
 • 00:21:35 aby moderní technika nepřerůstala
  lidskou stránku moderního člověka.
 • 00:21:41 -To je dnes je světový problém,
  že technika předběhla civilizaci.
 • 00:21:46 Hlavně u malých národů
 • 00:21:50 je potřeba udržet kulturní stránky
  za každou cenu.
 • 00:21:55 Jako umělec musím být optimistou,
 • 00:21:59 proto vždy zdůrazňuju
  a jsem o tom přesvědčen,
 • 00:22:04 že technika a kultura
  se musí rozvíjet rovnoměrně,
 • 00:22:10 aby technika
  nepotlačila lidskou tvář lidstva.
 • 00:22:21 -Měl jsem štěstí, chodil jsem
  na fakultu architektury v době,
 • 00:22:25 kdy Fuchs byl profesorem.
 • 00:22:28 Znali jsme ho jako velice vlídnýho,
  laskavýho člověka,
 • 00:22:34 ochotnýho kdykoliv poradit
  nebo pomoct.
 • 00:22:44 Když se stavěl tento pavilon,
  Fuchsovi bylo 32 let.
 • 00:22:47 Měl už za sebou celou řadu
  významných realizací.
 • 00:22:53 Jeho architektura, a na tomto
  objektu je to zřetelně vidět,
 • 00:23:00 byla velice jednoduchá,
  racionální, funkční.
 • 00:23:04 On používal velice jednoduchých
  architektonických prostředků,
 • 00:23:09 které ale dohromady vytvářely
  velice monumentální výsledek.
 • 00:23:27 Fuchsův pavilon
  má velmi výraznej vnější výraz.
 • 00:23:32 Je dán především charakteristickým
  keramickým obkladem.
 • 00:23:37 Čelní fasáda je ovládaná
  vysokou zasklenou stěnou,
 • 00:23:44 pro kterou je zajímavý,
  že vede až na horní římsu,
 • 00:23:51 čili prakticky kryje
  tloušťku toho stropu.
 • 00:23:58 Což celou věc zlehčuje
  a je to hezkej výtvarnej detail.
 • 00:24:03 Vedle prosklené stěny
 • 00:24:07 je na čelním průčelí osazen reliéf
  od Josefa Kubíčka
 • 00:24:12 provedený z podobného materiálu
  jako je keramický obklad.
 • 00:24:17 Pro pavilon je velice důležitý,
 • 00:24:20 že všecky výstavní prostory
  mají dokonalý denní světlo.
 • 00:24:27 To bylo tehdy pravidlem.
 • 00:24:30 Galerie už nemá okna po stranách,
  má ve střeše průmyslové světlíky,
 • 00:24:36 který velice dobře prosvětlujou
  výstavní prostor.
 • 00:24:46 Objekt stojí na 2 úrovních.
 • 00:24:49 To bylo využito tak,
 • 00:24:52 že pod keramickou kostkou
  byl otevřený parter na sloupech.
 • 00:25:02 Až po několika letech,
  ale ještě za Fuchsova života,
 • 00:25:06 byl z čelní strany před přízemí
  představen trakt kanceláří,
 • 00:25:12 který znemožnil původní myšlence
  postavit kostku na sloupky
 • 00:25:19 a celou ji jakoby odlehčit.
 • 00:25:23 Myslím, že tahle přístavba
  by se časem měla odstranit,
 • 00:25:27 poněvadž mění Fuchsův koncept.
 • 00:25:42 Teď stojíme na spodní úrovni
  kruhového schodiště.
 • 00:25:46 Schodiště slouží k úniku
 • 00:25:50 z horní výstavní úrovně
  na spodní.
 • 00:25:54 Jeho forma, kruhový betonový válec
  přisazený k fasádě,
 • 00:26:00 je velice výtvarným motivem,
  který ovládá zadní stranu domu.
 • 00:26:13 Stavba budí respekt jednoduchostí,
 • 00:26:18 která ale není na úkor
  architektonickýmu výrazu.
 • 00:26:24 To je skutečná lekce,
  jak se jednoduchými prostředky
 • 00:26:31 bez formálních schválností
 • 00:26:35 dá prakticky vytvořit úctyhodná,
  respektovaná architektura.
 • 00:26:51 -Brno bylo ovšem tenkrát
  už jiné město,
 • 00:26:55 než jak jsem je znal z roku 1910.
 • 00:27:00 V roce 1910 mělo Brno
  70 000 obyvatel
 • 00:27:04 a představovalo město
  s německou většinou.
 • 00:27:09 V roce 1919, po prvé válce,
 • 00:27:14 se připojilo 20 českých obcí
  k městu Brnu
 • 00:27:20 a najednou vzniklo z tohoto města
  velké město,
 • 00:27:26 které mělo přes 200 000 obyvatel.
 • 00:27:35 -Musíme si uvědomit,
 • 00:27:37 že to ještě na začátku 20. let
  bylo za městem.
 • 00:27:41 A byla nějak započata urbanizace
  tohoto místa.
 • 00:27:44 Na konci 20. let nastala potřeba
  vystavět nový internát.
 • 00:27:54 Téma škol
  bylo jedním z dominujících témat
 • 00:27:57 dějin meziválečné architektury
  stavění v Brně.
 • 00:28:00 A to z jednoduchého důvodu.
 • 00:28:03 Česky mluvící část
  brněnského obyvatelstva
 • 00:28:06 neměla tolik školních prostor
  k dispozici,
 • 00:28:09 jak by to odpovídalo
  demografickému obrazu.
 • 00:28:12 Byl tam velký nárůst ve prospěch
  česky mluvícího obyvatelstva
 • 00:28:16 a bylo potřeba to dohnat.
 • 00:28:19 Takže hned po roce 1922
  se stavěly školské budovy.
 • 00:28:23 Pravda je, že 2 z nich byly taky
  pro německy mluvící obyvatelstvo.
 • 00:28:27 Ono to nebylo úplně ze 100 procent,
  jak jsem řekl.
 • 00:28:31 A zároveň dospěla do nějakého
  kulminačního bodu
 • 00:28:35 představa o moderní škole.
 • 00:28:40 To je určité štěstí této budovy,
  že má pořád velmi podobný provoz,
 • 00:28:45 velmi podobnou náplň
  čili je to internát.
 • 00:28:48 Dnes je to internát takový,
  že studenti přijdou navečer,
 • 00:28:52 přespí zde a už tady není tak přísný
  režim, jaký býval kdysi.
 • 00:28:56 Tehdy to bylo tak,
  že oni hned po skončení výuky
 • 00:29:00 byli vázáni tím,
  aby se dostavili.
 • 00:29:03 Bylo to dost vázané a úmysl byl,
  aby lidé, kterým bylo 16, 17 let,
 • 00:29:08 a přišli z venkova do města,
  aby takzvaně nezvlčili.
 • 00:29:13 Protože byli vystaveni
  novým impulsům atd.
 • 00:29:16 -Po stránce kulturní
  má býti škola dílem uměleckým,
 • 00:29:21 poněvadž se v ní vychovává
  mladá generace
 • 00:29:24 a mnohdy jde vzpomínka
  na školní prostředí celým životem.
 • 00:29:28 Aby byla školní budova
  dílem uměleckým,
 • 00:29:30 nemusí býti zvláště nákladná.
 • 00:29:33 -Masarykův studentský domov
  je dobrý příklad, aby demonstroval,
 • 00:29:38 že moderní architektura,
  tím myslím funkcionalismus,
 • 00:29:43 není jakýmsi mechanickým rezultátem
  nějakých utilitárních požadavků.
 • 00:29:58 Tak tomu nikdy nebylo
  od samého začátku
 • 00:30:01 a samozřejmě tam byl
  výtvarný moment.
 • 00:30:04 Tenhle komplex
  nebo tenhle dům o 3 tělesech
 • 00:30:08 je formulován s jasnou
  prostorově výtvarnou strategií.
 • 00:30:14 Ale má konkrétní funkční náplň,
 • 00:30:19 kdy v předním tělese je především
  jedna velká prostora jídelny.
 • 00:30:24 To dává dobré východisko pro to,
  aby byla ve znamenitých poměrech
 • 00:30:30 a proporcích artikulována.
 • 00:30:32 Pak je ten krček
  a vzadu je ubytování
 • 00:30:35 a mezi tím musí být taky
  nějaké učebny,
 • 00:30:38 nějaké prostory
  pro odpolední práci.
 • 00:30:48 Co by mělo být ideálně
  v každé architektuře je,
 • 00:30:51 že funkční východiska,
  která jsou určující,
 • 00:30:56 protože stavba se dělá pro to,
  aby sloužila,
 • 00:31:00 ale zároveň výtvarná stránka
  na to není nalepená dodatečně.
 • 00:31:04 To se prolíná.
  protože funkční požadavek
 • 00:31:07 determinuje základní vyjadřovací
  možnosti architektury.
 • 00:31:12 Tady to je v krystalické podobě.
 • 00:31:16 Když jdeme okolo,
  tak to vidíme.
 • 00:31:21 Nepochybuji o tom,
 • 00:31:24 že většina lidí je schopna vnímat tu
  harmonii, poselství,
 • 00:31:28 které architektura tohoto druhu
  přináší spontánně.
 • 00:31:31 Protože v ní je
  nějaká harmonie vložená
 • 00:31:35 a část lidí je to schopna vnímat,
 • 00:31:37 aniž jsou dopředu ovlivněni
  nějakým školením
 • 00:31:41 nebo nějakou kritikou architektury.
 • 00:31:45 Myslím, že to poselství tady je,
  a samozřejmě ti,
 • 00:31:48 kdo to užívají každý den,
  by mohli mluvit o trablech,
 • 00:31:52 které přináší ta budova.
 • 00:31:55 Dovedu si představit,
  jaké jsou svízele třeba s okny.
 • 00:31:59 Myslím, že nadčasové je taky to,
  že stavby víceméně obstály.
 • 00:32:05 Jak tu jsme dlouho?
 • 00:32:07 80 let od stavby domu
  nebo možná dýl, 85 let.
 • 00:32:11 A ona může pořád sloužit
  svýmu účelu,
 • 00:32:14 byť ne úplně excelentně.
 • 00:32:31 -Na ulicích je rušno a živo.
 • 00:32:54 -Moravská banka byla nejvýznamnější
  brněnská finanční instituce.
 • 00:32:58 Proto se chtěla umístit
  na hlavní náměstí města.
 • 00:33:02 Koupila historický Kounicův palác,
  ve kterém skutečně fungovala,
 • 00:33:07 a na konci 1. dekády 1. republiky
 • 00:33:10 se rozhodla postavit
  moderní budovu.
 • 00:33:13 Vypsala soutěž,
 • 00:33:16 kde se nejvýše umístili
  Arnošt Wiesner a Bohuslav Fuchs.
 • 00:33:20 Budovu navrhovali společně,
 • 00:33:23 takže historická budova
  byla stržena
 • 00:33:25 a na samém konci 20. let
  tady byla postavena tato novostavba
 • 00:33:34 Wiesner byl výjimečná osobnost
  i ve skupině židovských architektů.
 • 00:33:38 Měl i vlastní estetiku,
  vlastní vokabulář.
 • 00:33:41 Byl to nesmírně noblesní člověk
  a stavěl např. krematorium v Brně.
 • 00:33:46 Paradoxně jako Žid...
 • 00:33:48 Stavěl bankovní budovy
  v centru Brna.
 • 00:33:51 Spolupráce s Bohuslavem Fuchsem
  nebyla nijak výjimečná,
 • 00:33:55 s Fuchsem spolupracoval víckrát,
 • 00:33:58 ale společně byla realizována
  pouze tato budova.
 • 00:34:06 Shodou náhod
  o té spolupráci vím hodně,
 • 00:34:09 protože jsem o tom kdysi dávno
  zpovídal architekta,
 • 00:34:13 který byl zaměstnancem
  Fuchsova ateliéru.
 • 00:34:17 Takže vím,
  že tento zaměstnanec byl deponován
 • 00:34:22 do Wiesnerovy kanceláře
  na Pekařské ulici.
 • 00:34:25 Vlastně se to potom
  projektovalo u Wiesnera
 • 00:34:28 za stálý účasti
  Fuchsova architekta.
 • 00:34:31 Legendy praví, že Wiesner se
  soustředil spíše na interiér
 • 00:34:36 a Fuchs na exteriér.
 • 00:34:39 Pan architekt to potvrdil.
 • 00:34:41 A ono je to poznat,
  protože precizní kamenická práce
 • 00:34:46 a detail v interiéru
  nás skutečně vede k Wiesnerovi.
 • 00:35:16 Oni sem zasadili
  na svou dobu úplný UFO.
 • 00:35:19 V historizujícím náměstí
  strohých budov
 • 00:35:21 s omítanými fasádami
  a s plastickou štukaturou
 • 00:35:25 je to hladká, bílá,
  lesknoucí se krabice.
 • 00:35:28 To je první dojem.
 • 00:35:31 Na 2. pohled, když sledujeme
  tu bílou krabici, tak zjistíme,
 • 00:35:35 že velmi inspirativní je napětí
 • 00:35:37 mezi opravdovou
  abstraktní estetikou,
 • 00:35:40 mezi úplně novými povrchy,
  mezi lesklým sklem
 • 00:35:43 a mezi klasickým přístupem
  k traktování fasády.
 • 00:35:47 Jak vertikálnímu,
  tak horizontálnímu.
 • 00:35:50 Budova má zcela jasně sokl,
  má zcela jasně korpus.
 • 00:35:54 Budova má zcela jasně
  ukončenou stavbu arkádou.
 • 00:35:57 Na jedné straně se zdůrazňuje
 • 00:36:01 modernita budovy
  a progresivita
 • 00:36:04 a na 2. straně se přizpůsobuje
  historickému prostředí města.
 • 00:36:09 Myslím, že tento způsob
  je velmi inspirativní.
 • 00:36:12 A je to samozřejmě napínavý.
 • 00:36:18 Bylo tam taktéž promítnuto
  funkční uspořádání,
 • 00:36:22 protože v podzemí
  jsou gastro provozy,
 • 00:36:24 kantýna, bar, restaurace.
 • 00:36:27 V přízemí jsou obchody,
  to je vlastně prosklený parter.
 • 00:36:31 V prvních 2 patrech
  je bankovní hala
 • 00:36:34 a kolem ní
  obkružující jednací síně.
 • 00:36:37 Nad tím je 1,7 metrů
  vysoké patro skladu,
 • 00:36:40 to je ten pruh na fasádě,
  kde byl nápis Moravská banka.
 • 00:36:44 Nad tím jsou 2 patra kanceláří
 • 00:36:46 a nahoře za arkádou
  a ustoupené patrem jsou patra bytů.
 • 00:36:50 Takže i traktování fasády
  vypovídá o uspořádání domu.
 • 00:36:58 Myslím, že si málo uvědomujeme
  význam Bohuslava Fuchse,
 • 00:37:02 protože obvyklá interpretace moderní
  architektury jejich dějin,
 • 00:37:08 je taková, že vznikla v Holandsku,
  Rusku, Německu.
 • 00:37:12 A byla vlastně potom přijímána
 • 00:37:15 v prostředí
  Československé republiky,
 • 00:37:18 kde byla ve 30. letech rozvíjena.
 • 00:37:20 Podíváme-li se na tvorbu
  Bohuslava Fuchse, že to tak není,
 • 00:37:24 protože jeho Zemanova kavárna
  z roku 1925
 • 00:37:28 patří k zakladatelskému období.
 • 00:37:30 Je to naprosto
  zralá moderní stavba,
 • 00:37:33 nikoliv přejímání recepce.
 • 00:37:35 Je to zakládání
  moderní architektury.
 • 00:37:38 Fuchs opravdu patřil
  k těm prvním pionýrům.
 • 00:37:41 Je to raný dílo moderny.
 • 00:37:43 Můžeme tvrdit, že v Brně
  moderní architektura vznikala,
 • 00:37:47 že to bylo jedno z center,
  kde nebyla pouze rozvíjena,
 • 00:37:51 ale že Fuchsova tvorba
  je tvorbou evropského významu.
 • 00:38:08 -Plavecký stadion v Brně se stal
  svědkem slavného utkání
 • 00:38:12 mezi sovětskými a našimi plavci.
 • 00:38:15 Je to 1. zahraniční start
  sovětských mistrů
 • 00:38:18 a je jistě radostným dokladem
 • 00:38:20 československo-sovětského
  přátelství,
 • 00:38:22 že jeho dějištěm
  je právě Československo.
 • 00:38:28 V závodě na 200 metrů prsa - muži
 • 00:38:30 ukázali sovětští plavci
  svou vysokou třídu
 • 00:38:33 a potvrdili zprávy,
  které je předcházely.
 • 00:38:36 Jejich výkony
  jsou opravdu světové úrovně.
 • 00:38:43 Sovětští mistři vystoupili také
  ve skocích. Líbí se vám tento skok?
 • 00:38:49 Skokanovi samému se asi nelíbí,
  a tak se hned vrátil.
 • 00:39:01 Tentokráte se skok povedl.
 • 00:39:07 -Stavba lidových lázní,
 • 00:39:09 při denní kapacitě
  5 - 7 000 návštěvníků,
 • 00:39:12 je zvláštní úloha
 • 00:39:15 pro moderního architekta
  a technika.
 • 00:39:18 Moderní úloha
  v nejpravějším slova smyslu.
 • 00:39:21 Konstrukce železničního vozu,
  automobilu, lodi,
 • 00:39:24 jsou vystaveny velkému opotřebování
  a musí být nejvýše kvalitní.
 • 00:39:29 Stavba vystavená značnému
  a soustavnému opotřebování
 • 00:39:33 má tytéž požadavky.
 • 00:39:37 -Městské lázně Zábrdovice
 • 00:39:39 vznikly na základě rozhodnutí
  rady města Brna
 • 00:39:42 někdy koncem 20. let.
 • 00:39:44 Rada se rozhodla vybudovat lázně
  pro okolní čtvrti
 • 00:39:48 řádově pro 100 000 obyvatel.
 • 00:39:50 Protože i když v Brně
  bylo řádově 60 000 bytů,
 • 00:39:54 tak třetina, 30 procent,
  bylo bez vany.
 • 00:39:58 Rozhodnutí padlo,
  uspořádala se architektonická soutěž
 • 00:40:02 v roce 1929
  a vítězný projekt Bohuslava Fuchse
 • 00:40:07 byl realizován
  následně v roce 1931 a 1932.
 • 00:40:12 Na tom je zajímavé,
  že stavba se postavila
 • 00:40:15 v podstatě za rok a 1 měsíc.
 • 00:40:17 A od rozhodnutí městské rady
  až po kolaudaci proběhly 3 roky.
 • 00:40:22 Což je doba naprosto úžasná
 • 00:40:25 a v současné době pro nás
  naprosto nedosažitelná.
 • 00:40:32 Lázně zahrnují
  především venkovní část,
 • 00:40:35 což jsou tzv. letní lázně,
 • 00:40:38 a vnitřní část,
  což jsou tzv. zimní lázně.
 • 00:40:41 Zimní lázně zase se sestávají
  po jednotlivých patrech
 • 00:40:45 z parní lázně, vodní lázně,
  což jsou vany a sprchové lázně
 • 00:40:49 a úplně nahoře sluneční lázně.
 • 00:41:01 Je potřeba říct, že celý areál
  je fascinující svou rozlehlostí
 • 00:41:06 a jednotou výrazu.
 • 00:41:09 Vypadá to, že 2 hektary
  nelze zvládnout najednou,
 • 00:41:12 a že by to měla být spíše adice
  nějakých postupných stavěných domů.
 • 00:41:17 Není tomu tak.
 • 00:41:20 Společnost 1. republiky
 • 00:41:23 byla tak silná a jednotná
  ve svém záměru,
 • 00:41:26 že dokázala za necelé 3 roky
 • 00:41:28 vybudovat areál
  na ploše 2 hektarů.
 • 00:41:31 To pro nás
  nepředstavitelné úplně.
 • 00:41:33 A dlužno říct,
  že jsou to lázně "těla a ducha",
 • 00:41:37 že tehdejší společnost se
  neomezovala
 • 00:41:39 pouze na utilitární funkci toho,
 • 00:41:41 že bylo potřeba umýt
  řádově 100 000 obyvatel.
 • 00:41:49 Paralela k našim
  současným stavbám je velmi bohatá.
 • 00:41:53 Tehdy používané technologie
  jsou tytéž v soudobé době.
 • 00:41:58 Akorát jsou sofistikovanější,
 • 00:42:01 už tehdy tady byly filtry
  na praní vody,
 • 00:42:04 topilo se teplým vzduchem,
 • 00:42:07 foukalo se teplým vzduchem
  na konstrukce, aby nekondenzovaly,
 • 00:42:12 a tak podobně.
 • 00:42:14 Co je úplně fascinující,
 • 00:42:16 je symbióza exteriéru s interiérem,
  rozlehlost, jednota areálu.
 • 00:42:21 Pro mě jsou samozřejmě
  zajímavé i detaily bazénu,
 • 00:42:25 tehdy uvažovali hodně komplexně.
 • 00:42:30 Bazény byly navrženy
  jak pro neplavce, tak pro plavce,
 • 00:42:34 tak třeba i pro hraní vodního póla
  nebo skákání z věže.
 • 00:42:56 Současný provoz lázní
  je trochu anachronní,
 • 00:43:02 vedení lázní se snažilo
  o nějakou větší atraktivitu lázní.
 • 00:43:07 Atraktivitu vidělo především
  v soudobých atrakcích typu
 • 00:43:12 tobogánů a lagun, různých chrličů
  a různých vodních hříbků a hrátek.
 • 00:43:18 Snažilo se na začátku
  90. let tyto atrakce naroubovat
 • 00:43:24 především do venkovního areálu,
  což se naštěstí nepodařilo,
 • 00:43:31 a jediný relikt této snahy
  je umělé vlnobití s technologií,
 • 00:43:36 která zabraňuje skoku
  ze skokanských věží.
 • 00:44:16 -Dobrý projekt
  má vypracovati projektant,
 • 00:44:19 který se zabývá
  pouze projektováním.
 • 00:44:22 Projektování zaměstnává
  architekta cele
 • 00:44:24 a nezbývá mu času
  k provádění stavby,
 • 00:44:27 která opět potřebuje
  celého člověka.
 • 00:44:30 Jeden z nejdůležitějších úkolů jest
  vedení stavby po stránce technické,
 • 00:44:35 to jest kontrola materiálu
  a přesnosti konstrukcí.
 • 00:44:54 -Architekt Fuchs měl zadání postavit
  dvougenerační vilu.
 • 00:44:58 To asi definovalo tu,
  z mého pohledu, těžkopádnost,
 • 00:45:04 kterou se možná snažil
  korigovat organickým tvarováním.
 • 00:45:08 Vštípil tomu nautickou atmosféru,
  která vrcholí horní palubou,
 • 00:45:15 ze které je překrásný výhled.
 • 00:45:19 Ten mi připadá, že může být
  původně tím hlavním záměrem,
 • 00:45:23 umožnit impozantní výhledy
  do Pisáreckého údolí.
 • 00:45:34 Na kolik je těžkopádná
  tato architektura konkrétně,
 • 00:45:37 u samostatného
  rodinného bydlení,
 • 00:45:40 je pro mě skoro základní
  premisa těžit z toho místa,
 • 00:45:44 splynout s tím místem.
 • 00:45:46 Toto je případ, kde už to přestává
  být rodinným bydlením,
 • 00:45:51 už je to skoro bytový dům,
  protože to má, de facto, 3 podlaží,
 • 00:45:56 plus tu fantastickou
  palubu střechy.
 • 00:45:59 A už je zase z této podstaty
  těžké to ukočírovat tak,
 • 00:46:04 aby to splynulo se svým místem.
 • 00:46:38 Pokud vím,
  Fuchs byl mimořádně plodný.
 • 00:46:41 Během svého produkčního života
  toho nasekal strašně moc.
 • 00:46:46 Pro mě je něco,
  co je opravdu světové, hotel Avion.
 • 00:46:50 Avion je pro mě fantastický
  prostorovým uspořádáním.
 • 00:46:56 Co dokázal ze stísněné parcely
  z prostoru vytěžit.
 • 00:47:02 To není rozhodně případ této vily.
  Tady měl zadání skoro opačné.
 • 00:47:09 Nemusel se uskromňovat,
 • 00:47:13 nemusel hledat
  ani nějaký důmyslný řešení.
 • 00:47:16 Pokud se dá nazvat
  záměrem výtvarným,
 • 00:47:20 tak je trošku sochařským objektem.
 • 00:47:23 To je ten válec z uličního pohledu,
  do kterého proniká krychle,
 • 00:47:29 který je možná i současný.
 • 00:47:31 Jak je objekt
  možná strohý, těžkopádný,
 • 00:47:37 tak po procházce interiérem mě
  tato prostora velmi překvapila.
 • 00:47:44 Jak většina prostorů toho domu
  působí velmi užitně,
 • 00:47:50 dalo by se říct až sterilně,
 • 00:47:54 tak najednou jsme se octli
  v prostoře,
 • 00:47:57 která má až romantický nádech.
 • 00:47:59 Úplně překvapivá jak prostorově,
  tak interiérovou vestavbou,
 • 00:48:04 tak i osvětlením.
 • 00:48:07 Něco to ve mně evokovalo.
 • 00:48:10 Jak se Loos nechal slyšet
  o "Korbíkovi?.
 • 00:48:13 Corbusier má takový
  echt funkcionalismus,
 • 00:48:18 takový skoro puristický.
 • 00:48:21 Tak Loos na to reagoval,
  co si myslí o Corbusierovi.
 • 00:48:26 Říkal:
 • 00:48:28 -Corbusier...
  Corbusier, už si vzpomínám.
 • 00:48:31 Ten umí dobře fasády!
 • 00:48:33 A tím chtěl říct,
 • 00:48:35 že považuje za velmi podstatné
  obyvatelnost domu.
 • 00:48:39 A toto je zrovna případ,
  kdy upravil snížení stropu
 • 00:48:44 vložením tmavého nábytku,
  rustikální stěnou.
 • 00:48:49 Změnil atmosféru uvnitř objektu,
  významně, překvapivě a skvěle.
 • 00:49:27 -Poněvadž místo určené
  pro novostavbu pošty
 • 00:49:30 dozná při nové regulaci změn,
 • 00:49:32 je nutné počítat
  také s radikálním přizpůsobením.
 • 00:49:36 A také s případným rozšířením
  dnešní novostavby.
 • 00:49:39 To byl 1. z důvodů pro určení
  konstruktivního systému stavby,
 • 00:49:43 který byl zvolen
 • 00:49:46 jako ocelová kostra se snadno
  měnitelným vnitřním rozdělením.
 • 00:49:53 -Teď stojíme v budově
  nádražní pošty Bohuslava Fuchse.
 • 00:49:57 Dům plně zapadá
 • 00:49:59 do jeho koncepčního uvažování
  tehdejší doby.
 • 00:50:02 On nedlouho předtím
  dělal projekt Tangenty,
 • 00:50:05 tzn. odsunu brněnského nádraží,
  a chtěl prodloužit Masarykovu ulici
 • 00:50:10 a v jejím místě
  právě stojí budova pošty.
 • 00:50:13 Hlavní koncept budovy je,
 • 00:50:17 že je rozebíratelná.
  Je celá ze železa,
 • 00:50:20 je to jako stroj,
  kterej dobře funguje.
 • 00:50:23 Je sešroubovaná.
 • 00:50:25 A kdybysme chtěli,
  tak ji i dneska můžeme rozebrat.
 • 00:50:29 Pro mě je fascinujícím prvkem
  v tom domě páternosterový výtah,
 • 00:50:36 který jezdí přes takovou úvrať
  a pořád jezdí dokola.
 • 00:50:40 Do něj zase naskakuje a vyskakuje.
 • 00:50:42 Jako mladej jsem vyzkoušel
  se svýma kamarádkama,
 • 00:50:48 že nahoru se to obrátí
  a pojedeme dolů vzhůru nohama.
 • 00:50:52 Takže teď jsem to
  vyzkoušel na dceři
 • 00:50:55 a pořád to funguje.
 • 00:50:57 Určitě se projeďte páternosterem
  a možná se otočíte.
 • 00:51:18 Tak já se vrátím
  zase zpětně trošku k tomu stroji.
 • 00:51:22 Stroj se projevuje
 • 00:51:24 naprosto geniálním
  vertikálním pohybem balíků,
 • 00:51:28 poštovních zásilek, lidí.
 • 00:51:30 Na 1 stranu přivážejí
  vagóny poštu, dopisy,
 • 00:51:35 normálně se vykládají
 • 00:51:38 takovýma prosklenýma dveřma
  v obrovský šířce.
 • 00:51:42 To znamená, že kapacita
  musela být fakt veliká.
 • 00:51:45 Jsou tam i takový pojízdný pásy,
  dokonce i uhlí se nakládá
 • 00:51:50 přímo z vagónů do kotelny
  takovým shozem.
 • 00:51:54 A ze strany ulice z opačné strany
 • 00:51:57 zajíždějí přímo do domu
  poštovní vozy.
 • 00:52:00 Tzn., že je to opravdu stroj
  a můžeme se na něj dneska dívat
 • 00:52:05 už jako na veterány.
 • 00:52:08 Takže budova nádražní pošty
  je takovej veterán,
 • 00:52:11 něco jako tatrovka z tý doby.
 • 00:52:17 Bohuslav Fuchs byl nový
  hlavně v uvažování,
 • 00:52:20 protože když si vezmu
  materiál, který je tady použitý,
 • 00:52:24 tak 50 let před ním
  ho použil Eiffel na věž
 • 00:52:27 nebo na Petřínskou rozhlednu.
 • 00:52:29 On to spíš přetavil
  do normálního městského baráku,
 • 00:52:33 což je ta budova pošty.
 • 00:52:35 Ocelová konstrukce je nýtovaná,
 • 00:52:39 je na mnohých částech budovy
  schválně viditelná.
 • 00:52:42 Budova stojí na dvoupatrovém
  betonovém suterénu,
 • 00:52:47 protože tady nebyly
  úplně dobré základové podmínky.
 • 00:52:51 Je to taková betonová krabice
  a plave na brněnských spraších
 • 00:52:55 a na ní je montovaný skelet.
 • 00:53:00 Co je zajímavý, kromě ocele
  je tady použitý hliník,
 • 00:53:05 ze kterýho jsou zábradlí,
  který jsou vidět zrovna za mnou.
 • 00:53:09 Použití hliníku v tý době
  není zdaleka tak časté,
 • 00:53:14 spíš je to velmi ojedinělé.
 • 00:53:16 Co mě fascinuje,
 • 00:53:19 že do dnešní doby
  funguje bez problémů,
 • 00:53:21 protože pozdější produkce hliníku
  je velmi špatná a korodovala.
 • 00:53:26 Což jistě známe ze socialismu.
 • 00:53:33 V myšlení Fuchs rozhodně čerpal
  z Le Corbusiera
 • 00:53:37 a jejich Athénské charty,
  což je dobová záležitost,
 • 00:53:42 která se táhla asi do 80., 90. let
  minulého století.
 • 00:53:46 Architekti v tehdejší Evropě
  byli naprosto propojeni.
 • 00:53:51 Corbusier tady měl přednášku
  a oni se ho ptali:
 • 00:53:55 -Nám tady rovné střechy tečou,
  pane architekte.
 • 00:53:59 Jak je to ve Francii?
 • 00:54:01 A on říká:
  Mně taky tečou.
 • 00:54:04 Čili oni byli fakt
  naprosto internacionální.
 • 00:54:11 Pro mě je budova nádražní pošty
  takovým veteránem.
 • 00:54:15 Protože na jednu stranu ji
  Fuchs chtěl rozebírat,
 • 00:54:20 ale na druhou stranu
  ji už Brno památkově chrání.
 • 00:54:25 Takže ji rozebírat nemůžeme.
 • 00:54:28 Celý koncept je tedy najednou
  úplně jinej, postavenej vniveč.
 • 00:54:33 A já se na něj nemůžu dívat jinak,
  než jako na veterána,
 • 00:54:39 kterej by si zasloužil
  naolejovat a naleštit.
 • 00:54:43 Ale jako barák, jako pošta,
  už to asi moc nefunguje.
 • 00:55:06 -Řeknu to bez obalu.
 • 00:55:08 Myslím si, že to je největší
  český architekt posledního století.
 • 00:55:13 Ať to vezmu
  z jakékoliv souvislosti,
 • 00:55:16 nevidím tady osobnost takového vlivu
  a mezinárodního dopadu,
 • 00:55:20 jaký Fuchs nakonec měl.
 • 00:55:23 A to ani Kotěru, ani Gočára.
 • 00:55:26 On byl jedním
  z 10 hlavních průkopníků.
 • 00:55:30 Taková osoba tady není.
  U Fuchse je jakási komplexnost.
 • 00:55:34 On vyplnil beze zbytku téma,
 • 00:55:38 které přináší jak architektura,
  tak urbanismus.
 • 00:55:57 Skryté titulky: Jitka Cívková
  Česká televize, 2016.
 • 00:56:00 .

Související