iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 11. 2015
09:55 na ČT2

1 2 3 4 5

9 hlasů
7680
zhlédnutí

Folklorika

Tupeské květiny

Hrstka nezlomných nadšenců z jižní Moravy udržuje více než stoletou tradici slovácké lidové keramiky s nezaměnitelným dekorem

26 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika - Tupeské květiny

 • 00:00:46 Když jsem byl na vojně,
  vedoucí ze skanzenu z Tupes volal,
 • 00:00:49 že shánějí kruhaře.
 • 00:00:51 Jestli bych to nechtěl zkusit,
  když to máme v rodu,
 • 00:00:55 protože u nás se keramika dělala.
 • 00:00:58 Když jsem se vrátil z vojny,
  děda se strýcem mě to učili
 • 00:01:01 a pak jsem nastoupil do skanzenu.
 • 00:01:04 Ty začátky byly složité.
 • 00:01:07 Než jsem se naučil hlínu vycentrovat,
  než jsem vytáhl kachlici
 • 00:01:11 a udělal první vázičku nebo misku.
 • 00:01:16 Začátky jsou vždycky nejtěžší.
 • 00:01:18 Pak už přijdou léta zkušeností
  a množství výrobků,
 • 00:01:22 které se vyrobí,
  tím se člověk zdokonaluje.
 • 00:01:26 Dá se říct,
  že tady hodně lidí dělalo
 • 00:01:28 ve fabrice na keramiku.
 • 00:01:31 Byla po tom sháňka.
  Malovaná keramika šla hodně na odbyt.
 • 00:01:35 Když se to prodávalo,
  stávaly se na to řady.
 • 00:02:19 Nacházíme se v obci Tupesy.
 • 00:02:23 Je tady tradice vyrábění
  hrnčířské keramiky už od 12. stol.,
 • 00:02:29 tzv. černé zakuřované keramiky.
 • 00:02:36 A potom má velkou
  už stoletou tradici
 • 00:02:39 keramika malovaná
  s tupeským vzorem,
 • 00:02:44 která se tady nepřetržitě vyrábí
  už 100 let.
 • 00:03:01 Tupeskou keramiku založil
  můj dědeček Jaroslav Úředníček.
 • 00:03:08 Za mladých let hodně navštěvoval
  západní Slovensko,
 • 00:03:12 kde měl mnoho přátel.
 • 00:03:17 Velice se mu líbila výroba,
  protože na Slovensku
 • 00:03:21 se tato technika glazování
  a malování do syrové glazury
 • 00:03:27 udržela od 15. stol.
 • 00:03:31 Zaujalo ho to natolik,
  že čím déle tam jezdil,
 • 00:03:35 tím více k tomu nacházel přízeň
  a stalo se mu to celoživotní prací.
 • 00:03:45 Začínal tím,
  že mu pomáhali hrnčíři,
 • 00:03:50 kteří vyráběli
  černou zakuřovanou keramiku.
 • 00:03:54 Na této fotce je můj praděda Jan.
 • 00:03:58 Vyráběl tuto
  černou zakuřovanou keramiku,
 • 00:04:02 ve které se uchovávaly potraviny
  nebo se v ní vařilo či peklo.
 • 00:04:07 Tady je vidět náš rodokmen,
  kde jsem se dostal
 • 00:04:11 až do let 1755 - 1832,
  co žil Viktorín Vlček.
 • 00:04:17 Dědilo se to vždycky z otce na syna,
 • 00:04:20 celá rodina dělala
  zakuřovanou keramiku.
 • 00:04:25 Tím, že dědovi v 50. letech
  dílnu zavřeli,
 • 00:04:29 začali jsme spolu vyrábět
  až po mojí vojně.
 • 00:04:42 S tupeskou keramikou
  jsem se setkával v dětství,
 • 00:04:48 protože je tady všude dokola.
 • 00:04:51 Ale tady v Tupesích jsem začal
  provozovat tuto výrobu v roce 2002,
 • 00:04:59 kdy tento objekt byl opuštěný
  a v likvidaci.
 • 00:05:06 Visel tam nápis,
  že se to prodává,
 • 00:05:10 a tak jsem jezdil kolem
  a uvažoval.
 • 00:05:12 Nakonec jsem zvednul telefon
  a zavolal jsem na uvedené číslo,
 • 00:05:18 a po velkém zvažování
  jsme s manželkou objekt zakoupili.
 • 00:05:22 Začal jsem objevovat krásy
  této slovácké majoliky.
 • 00:05:28 Když se podíváte
  na tupeskou keramiku,
 • 00:05:32 zvláště keramika
  s červenou tupeskou růží
 • 00:05:35 je v podstatě
  slovácký kroj na vázičce,
 • 00:05:39 jak já říkám.
 • 00:05:41 A tam někde začíná
  úspěch tupeské keramiky.
 • 00:05:46 Toto je typická
  tupeská slovácká váza.
 • 00:05:50 Je zdobená tupeskou růží,
  kyticí, je v hezké kompozici.
 • 00:05:55 Ta kytice je z obou stran.
 • 00:05:58 Toto je talíř,
  který se nazývá kardinálský klobouk,
 • 00:06:02 protože má tvar
  kardinálského klobouku.
 • 00:06:05 Je to tvar,
  který dělali habáni.
 • 00:06:08 Je velmi starý a vyskytuje se
  už na konci pozdní renesance.
 • 00:06:16 Habánská malba je typická tím,
  že nemá červenou glazuru.
 • 00:06:21 Jsou zde pouze rostlinné motivy,
  takže to je dekorace,
 • 00:06:25 která se dělala
  ještě před bitvou na Bílé hoře,
 • 00:06:29 protože potom habáni buď odcházeli,
  nebo asimilovali,
 • 00:06:34 takže začali zobrazovat
  různá zvířata, lidské postavy atd.
 • 00:06:40 Tady v Tupesích zobrazujeme
  práci na výrobku.
 • 00:06:45 Tady je práce na vinohradu,
  jsou tady hrozny,
 • 00:06:48 výrobek je zdoben
  opět habánskou technologií,
 • 00:06:52 takže zde není červená glazura.
 • 00:06:56 Řekl bych,
  že je spojený s přírodou
 • 00:07:00 a s prací na vinohradu,
  s výrobou vína.
 • 00:07:09 Ještě bych neměla opomenout,
  protože to je dost důležité,
 • 00:07:14 že dědeček měl ze 2 manželství
  22 dětí.
 • 00:07:19 S první ženou jich měl 5,
  s druhou 17.
 • 00:07:23 První žena mu zemřela mladá
  a zůstal sám s dětmi,
 • 00:07:29 takže si musel najít druhou ženu.
 • 00:07:33 A tam je podstatná ta věc,
  že jak děti vyrůstaly,
 • 00:07:39 zaučovaly se do řemesla.
 • 00:07:43 Hoši dělali vesměs těžší práci,
  např. kopání hlíny,
 • 00:07:48 zpracovávání hlíny,
  což je hodně náročné.
 • 00:07:54 Děvčata se pomalu učila malovat,
  jak vyrůstala.
 • 00:08:00 Tady se nacházíme za obcí Tupesy.
 • 00:08:05 Tomuto místu se říká Hliník,
  protože naši předkové
 • 00:08:10 tady kopali hlínu
  na výrobu keramiky.
 • 00:08:15 Když vyráběli
  černou zakuřovanou keramiku,
 • 00:08:18 používali ji.
 • 00:08:21 Tato hlína má zajímavou strukturu,
  a když se zpracuje,
 • 00:08:28 je to velmi dobrá hlína na výrobu,
 • 00:08:32 protože, jak říkávali staří hrnčíři
  a keramici, mastná.
 • 00:08:39 Hlína potřebuje určitou
  tažnost na kruhu
 • 00:08:44 a ta hmota musí být
  jako máslo.
 • 00:08:50 Pochvalovali si,
  když byla taková,
 • 00:08:54 protože se s ní pak dobře pracovalo.
 • 00:08:57 Hlína se tady kopala
  do téměř 70. let.
 • 00:09:04 Ale potom se zvýšením výroby,
  kdy už se vyrábělo
 • 00:09:08 ve velké státní keramice,
  byla větší potřeba hlíny.
 • 00:09:15 Začala se pak brát na jiných místech,
  dokonce někde na jižní Moravě.
 • 00:09:26 Tady vidíme výrobu
  a zpracování keramické suroviny,
 • 00:09:30 která nám tady padá shozem
  přímo do vrtulového rozplavovače.
 • 00:09:34 Hlína obsahuje spoustu nečistot.
 • 00:09:37 Je tam vápenec, tzv. cicvár,
  potom popílek,
 • 00:09:41 který tam přidávají cihláři,
  takže my tu hlínu musíme rozplavit
 • 00:09:44 a potom ji cedíme
  přes vibrační síto.
 • 00:09:49 Čistý produkt jde potom
  do zásobní jímky,
 • 00:09:52 ze které se to čerpá do filtru,
  kterému se říká kalolis.
 • 00:09:56 V něm se hlína odvodní, tzn.,
  zůstane v ní zhruba 23 % vody.
 • 00:10:03 Je to koláč o síle 3 cm
  a o průměru 80 cm.
 • 00:10:11 Jeden koláč váží 20 kg,
  ale vidíte,
 • 00:10:14 že ta hlína se láme
  a že není plastická.
 • 00:10:17 Není to proto,
  že by měla v sobě málo jílu,
 • 00:10:20 ale je to tím, že obsahuje
  spoustu mikroskopických bublinek,
 • 00:10:24 které musíme odstranit
  na vakuovém šneku.
 • 00:10:34 Nacházíme se u výroby misek
  nebo plochého zboží.
 • 00:10:38 Je to výroba na modernějším lisu,
  kde je tzv. šikmá zatáčecí hlava.
 • 00:10:46 Tento způsob výroby
  je tady v Tupesích nový,
 • 00:10:52 ale jinudy cesta nevede,
  protože to ploché zboží,
 • 00:10:56 hlavně talíře a misky nebo podšálky,
  je potřeba v dnešní době
 • 00:11:01 dělat strojní výrobou,
  protože ruční výrobu zaměřujeme
 • 00:11:08 na výrobu např. čajových konvic
  nebo váz s úzkým hrdlem,
 • 00:11:14 které se touto technologií
  vyrábět nedají.
 • 00:11:17 Vede to k vyšší produktivitě práce.
 • 00:11:23 Zavádění těchto modernějších systémů
  do výroby je nutné,
 • 00:11:28 protože všude v Evropě je obvyklé,
  že všechny výrobní majoliky
 • 00:11:32 mají takové stroje,
  kterými si pomáhají ve výrobě,
 • 00:11:36 aby všechno nemuseli dělat ručně.
 • 00:11:39 Rozdíl v tom je,
  protože při ruční točené keramice
 • 00:11:43 se člověk více nadělá,
  než když dá hlínu do lisu
 • 00:11:49 a lis hlavní práci udělá za něj,
  i když to taky není celá práce,
 • 00:11:54 protože se to musí začistit,
  vypálit
 • 00:11:57 a do pece už to žádný stroj
  za člověka nenaloží.
 • 00:12:01 U takové vázy záleží také
  na zručnosti kruhaře a na tom,
 • 00:12:05 jak dobře své řemeslo zvládl.
 • 00:12:08 Takových váz se dá za den udělat
  30 ? 35,
 • 00:12:12 aby to bylo v dobré kvalitě
  a aby člověk nebyl sedřený
 • 00:12:16 za jeden den
  a pak nemusel tři dny odpočívat.
 • 00:12:20 Nejvíc jsou u hrnčíře namáhaná záda,
  ramena a lokty,
 • 00:12:28 takže to jsou
  asi nejčastější bolesti.
 • 00:13:13 Výrobky se před výpalem,
  než úplně uschnou,
 • 00:13:17 leští kamínkem, křemenáčem.
 • 00:13:20 Dělá se to proto,
  že až se to vypálí
 • 00:13:23 a dostane to černou barvu,
  krásně vyniknou kontrasty
 • 00:13:28 mezi vyleštěným
  a nevyleštěným místem.
 • 00:13:32 Dřív se to leštilo hlavně proto,
  že se tím zatáhly póry v terakotě
 • 00:13:39 a nádoba byla
  daleko míň propustná.
 • 00:13:43 To také hrálo dost velkou roli
  při užitkovosti keramiky.
 • 00:13:58 Teď se nacházíme ve slovanském
  archeoskanzenu na Modré
 • 00:14:03 a jsme u hrnčířské pece,
  která se dříve používala
 • 00:14:07 na vypalování keramiky.
 • 00:14:09 Je stavěná z cihel,
  tzv. hliněných vepřovic,
 • 00:14:12 a je na ní zvláštní to,
  že když se do ní dávalo zboží
 • 00:14:19 nebo se vybíralo,
  musela se rozebrat,
 • 00:14:22 aby se do toho lidé dostali
  a mohli zboží
 • 00:14:25 buď vybrat nebo naložit,
  a pak se to muselo zase celé zazdít,
 • 00:14:29 jen nahoře se nechal otvor,
  aby měl kudy unikat dým a oheň.
 • 00:14:35 Po naložení se to muselo dozdít
  a celé se to muselo namazat hlínou,
 • 00:14:43 aby odtamtud neunikalo teplo,
  kouř a aby se to dobře vypálilo.
 • 00:14:49 Dřív se v tom pálila
  terakota nebo zakuřovaná keramika,
 • 00:14:54 ale zpočátku v tom pálili
  i glazovanou.
 • 00:14:57 Tam byl ale problém v tom,
  že se těžko hlídala teplota,
 • 00:15:02 takže při glazovaném zboží
  to dělalo problémy při barvách.
 • 00:15:07 Zakuřovaná keramika skončila proto,
  že se začalo vyrábět zboží plechové,
 • 00:15:13 dělaly se plechové hrnce,
  takže je lidé začali používat.
 • 00:15:18 Zakuřovaná keramika upadala.
 • 00:15:22 Teď se používá
  spíš jako dekorační předměty.
 • 00:15:26 Takto vypadá vysušený výrobek
  před výpalem.
 • 00:15:30 Je to vysušená hlína.
 • 00:15:32 Kdybych sem nalil vodu,
  výrobek se rozpadne.
 • 00:15:35 Každý výrobek pálíme 2x.
 • 00:15:37 Prvnímu výpalu se říká přežah,
 • 00:15:40 který provádíme
  v této vozokomorové peci.
 • 00:15:43 Výrobky se můžou skládat
  různě na sebe,
 • 00:15:46 protože ještě nejsou naglazovány.
 • 00:15:48 Po výpalu je výrobek
  cihlově červené barvy,
 • 00:15:52 která je způsobena tím,
  že v hlíně je oxid železa
 • 00:15:56 a oxid titanu.
 • 00:15:58 Potom se výrobek naglazuje,
  namaluje,
 • 00:16:02 a vkládáme ho do další pece.
 • 00:16:05 V té už pálíme glazuru na 1000 °C.
 • 00:16:08 Přežah se pálí na 980 ? 1000°C
  a glazura se pálí na 970°C,
 • 00:16:15 tedy na teplotu nižší.
 • 00:16:17 Poté, co se výrobek celý polije
  bílou podkladní glazurou,
 • 00:16:23 následně se na to maluje
  barevnými glazurami.
 • 00:16:27 Každý výrobek je originál,
  nejsou dva shodné,
 • 00:16:31 protože malérečka si volí skladbu
  jednotlivých dekorativních prvků,
 • 00:16:37 kytiček.
 • 00:16:40 Práce malérečky je velmi náročná.
 • 00:16:44 Je to práce,
  která vyžaduje velkou trpělivost
 • 00:16:47 a velkou zkušenost.
 • 00:16:49 Slečna Blanka maluje 40 let,
  a když to vykládáme z pece,
 • 00:16:53 vyloženě se radujeme,
  protože to je něco úžasného,
 • 00:16:57 když se povede takový výrobek,
  který je tak krásně barevný,
 • 00:17:01 radostný a je udělaný
  mistrovskou rukou,
 • 00:17:05 což slečna Blanka má.
 • 00:17:16 Malujeme tupeský vzor,
  který se dodržuje už téměř 100 let,
 • 00:17:23 protože rodina Úředníčků,
  tedy můj dědeček,
 • 00:17:27 si vytvořili svůj tupeský vzor
  a ten se snažíme dodržovat pořád.
 • 00:17:34 Tupeská růže nebo celý ten vzor
  je charakteristický tím,
 • 00:17:39 že se nemaluje jen jedna růže,
  ale druhů růží je několik.
 • 00:17:49 A úplně typický je tulipán
  a žluté kytičky,
 • 00:17:56 které napodobují blatouchy
  nebo něco takového.
 • 00:18:01 A potom modrá kvítečka,
  která jsou úplně odlišná
 • 00:18:06 a která by se dala přirovnat
  k bylince čekance.
 • 00:18:11 Nejtěžší jsou samozřejmě růžičky,
  protože jsou nejdůležitější
 • 00:18:19 a aby byly hezké,
  musí se malovat s láskou.
 • 00:18:23 Na růžích je pak vidět,
  jak to člověk dělá rád.
 • 00:18:29 Dřív se tato budova jmenovala skanzen
  a teď je to muzeum keramiky.
 • 00:18:35 Bývalo nás tady takových 15.
 • 00:18:39 V hlavní keramice
  jich bylo přes 50.
 • 00:18:44 Dnes tomu není doba
  nakloněna natolik,
 • 00:18:48 aby na tom lidé stavěli
  svoji další existenci v mladém věku.
 • 00:19:46 Nacházíme se v Luhačovicích,
  a to proto,
 • 00:19:50 že lázeňští hosté vždy měli rádi
  tupeskou keramiku.
 • 00:19:56 Používá se také na výzdobu
  různých penzionů a hotelů,
 • 00:20:00 např. v Jurkovičově domě
  je spousta tupeské keramiky.
 • 00:20:06 Každý si z lázní z Luhačovic
  rád odveze nějaký dárek,
 • 00:20:11 takže to je podle mě důvodem toho,
  proč lidé mají rádi keramiku
 • 00:20:15 tady v lázních.
 • 00:20:18 Je to věc krajová
  ? je to spojené s tímto krajem
 • 00:20:24 a oni chtějí mít nějakou upomínku
  na ten náš slovácký kraj.
 • 00:20:30 Někdy si nekoupí třeba vůbec nic,
  ale cítí se tady dobře
 • 00:20:36 a mluví o pozitivní energii,
  která jde z těch výrobků.
 • 00:20:42 Kolikrát jsou tady situace
  velmi dojemné.
 • 00:20:46 Stalo se mi třeba,
  že přišel starší pán,
 • 00:20:50 který se tady posadil,
  chvilku se díval
 • 00:20:55 a potom mi se slzami v očích řekl,
  že je z Kanady,
 • 00:21:02 že má doma takovou místnost,
  kde mu visí talíře
 • 00:21:10 a že si myslel,
  že ta keramika se už nedělá.
 • 00:21:14 Takže z toho byl dojatý.
 • 00:21:52 Přes léto
  nám sem chodí hodně lidí.
 • 00:21:55 Lidé jezdí čím dál víc
  a mají zájem o tupeské muzeum.
 • 00:22:04 A také nám sem jezdí
  z ciziny.
 • 00:22:07 V době po listopadu až dál,
  po roce 2000,
 • 00:22:12 zájem o keramiku
  v jednu dobu velmi klesal.
 • 00:22:18 Velice těžce jsme přežívali,
  ale dnes,
 • 00:22:23 asi 3 ? 4 roky zpátky můžeme říct,
  že je to na dobré cestě.
 • 00:22:29 Mladí lidé začínají mít
  také velký zájem o keramiku.
 • 00:22:38 Není jich moc,
  ale je v tom vidět,
 • 00:22:46 že k tomu nacházejí nějaký vztah
  a že se jim to líbí.
 • 00:22:52 Čas pak třeba ukáže,
  že je to někdy přivede sem
 • 00:22:58 na tuto krásu.
 • 00:23:01 Ale těžko říct,
  jak dlouho to vydrží nám
 • 00:23:06 nebo našim potomkům,
  kteří by v tom mohli pokračovat.
 • 00:23:15 Máme větší počet dětí,
  je jich 6.
 • 00:23:18 Máme 3 kluky a 3 holky.
 • 00:23:21 A všechny ty děti se motají
  kolem keramiky od dětství.
 • 00:23:27 Takže to znají velmi podrobně.
 • 00:23:31 Oni si třeba myslí,
  že o tom zas až tolik neví,
 • 00:23:34 ale ví o tom velmi mnoho.
 • 00:23:36 Zachovat to musíme,
  protože to je kulturní dědictví.
 • 00:23:40 Jestliže k nám přijde mladý člověk,
  který žil nebo žije v Americe
 • 00:23:45 nebo někde v zahraničí,
  přijde sem a řekne:
 • 00:23:52 Tak, teď si tady koupím
  tento malovaný hrníček,
 • 00:23:57 protože ten červený hrníček
  ze supermarketu
 • 00:24:01 si můžu koupit kdekoliv po světě.
 • 00:24:04 Ale tento tupeský hrnek,
  ten jenom tady.
 • 00:24:08 A proto je nutné to zachovat,
  protože když toto nebude,
 • 00:24:13 co nám zbude?
 • 00:24:23 Pro mě to má tu hodnotu,
  že mě ta výroba strašně baví.
 • 00:24:27 Uspokojuje mě to.
 • 00:24:30 Člověk se může při práci projevit
  a prostě mě to naplňuje.
 • 00:24:36 Je za tím vidět kus
  poctivé lidské práce.
 • 00:24:43 Když se dívám na ten rodokmen,
  mám syna
 • 00:24:47 a ten snad zdědí řemeslo po mně
  a bude pokračovat ve výrobě keramiky.
 • 00:24:53 Ale na to je času dost,
  protože má 9 let.
 • 00:24:56 Uvidí se,
  jak se rozhodne.
 • 00:25:33 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2015

Související