iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2013
10:55 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
7006
zhlédnutí

Folklorika

Skanzeny

Skanzeny neboli soubory lidových staveb v přírodních muzeích. Téma nás zavede do Strážnice, Rymic a Kouřimi

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorika

 • 00:00:00 .
 • 00:00:03 HUDBA
 • 00:00:27 Nejstarší muzeum v přírodě
  vzniklo ve Švédsku,
 • 00:00:31 bylo to ve Stockholmu,
  na přelomu 19. a 20. století,
 • 00:00:34 kdy sem doktor Haselius
  instaloval
 • 00:00:37 několik staveb
  ze švédského venkova.
 • 00:00:39 Setkalo se to
  s obrovským úspěchem,
 • 00:00:42 mělo to ohlas,
  staveb tam postupně přibylo.
 • 00:00:45 U nás máme taky zajímavost,
  která byla částečnou isnpirací
 • 00:00:51 pro tento švédský skanzen.
 • 00:00:53 Jednak to byla jubilejní výstava,
 • 00:00:56 jejíž součástí v r. 1890
  bylo několik českých chalup,
 • 00:00:59 no a potom na ni navázala
 • 00:01:01 Národopisná výstava
  československá,
 • 00:01:04 kde vznikla celá česká vesnice,
 • 00:01:06 její součástí byly
  také stavby ze Slezska,
 • 00:01:09 také stavby z Valašska,
  je zajímavé,
 • 00:01:12 že tu valašskou hospodu
  projektoval architekt Jurkovič.
 • 00:01:16 Stavěl ji architekt Urbánek,
 • 00:01:18 který potom stavěl
  třeba i Pustevny.
 • 00:01:21 Dalším boomem
  vzniku muzeí v přírodě
 • 00:01:24 bylo poválečné období,
 • 00:01:25 kdy už skutečně
  od 50. let zrály myšlenky,
 • 00:01:28 v 60. letech začaly vznikat
  nejrůznější muzea v přírodě.
 • 00:01:39 Myšlenka vybudovat
  muzeum v přírodě
 • 00:01:41 nebo jak se dnes říká
  ?skanzen? ve Strážnici
 • 00:01:44 vznikla v souvislosti
 • 00:01:46 s pořádáním Mezinárodního
  folklorního festivalu.
 • 00:01:51 Tehdejší autoři,
 • 00:01:52 za všechny můžeme jmenovat
  tehdejšího ředitele
 • 00:01:55 Ústavu lidového umění
  Slávka Volavého,
 • 00:01:58 prof. Václava Frolce a další,
  se zabývali myšlenkou
 • 00:02:01 přenést část festivalového dění
 • 00:02:04 do určitého
  rekonstruovaného prostředí
 • 00:02:06 moravské vesnice.
 • 00:02:07 A právě od toho se začala
  odvíjet myšlenka
 • 00:02:10 vybudovat toto prostředí
  na strážnických lukách.
 • 00:02:14 A na těchto areálech proběhly
  nejrozsáhlejší terénní úpravy,
 • 00:02:17 protože všude,
  kde se dnes pohybujeme,
 • 00:02:20 byly původně louky,
  to byla rovina.
 • 00:02:22 A všechen ten terén,
  který tady dneska vidíme,
 • 00:02:24 byl navezen uměle.
 • 00:02:26 Takže když se rozhlédneme
  na moravských Kopanicích,
 • 00:02:29 tak jsou tu kopečky, trošku lesa,
 • 00:02:32 oproti tomu Horňácko
  je téměř na rovině,
 • 00:02:34 násep je tam menší.
 • 00:02:35 Čím pak jdeme jižněji,
  tím víc ten terén odpovídal,
 • 00:02:39 protože Podluží
  už je úplně na rovině.
 • 00:02:42 HUDBA ZPĚV
 • 00:02:48 Dneska máme stavění máje,
 • 00:02:50 vidíte, že májový strom
  už tady za mnou leží,
 • 00:02:53 bude to v rukou
  strážnických souborů,
 • 00:02:56 oni zde tu máj
  skutečně fyzicky postaví,
 • 00:02:59 bude k tomu potřeba
  pořádný kus mužské šikovnosti,
 • 00:03:02 aby tu máj zvedli, zasypali,
 • 00:03:04 potom bude následovat vystoupení
  všech strážnických souborů,
 • 00:03:09 a potom jejich hostů s dětmi.
 • 00:03:12 Hej, hop!
 • 00:03:19 Tato usedlost patří
  rodině Mikulinců.
 • 00:03:22 Její poslední zástupce
  tu žil ještě na konci 70. let.
 • 00:03:26 Byl to starý mládenec,
  který pracoval v lese
 • 00:03:29 a žil tady bez elektřiny,
  vodu měl ve studni
 • 00:03:33 a měl tady jednu krávu,
  která mu dávala mléko,
 • 00:03:36 on si z toho vyráběl tvaroh
  a nějak tady přežíval.
 • 00:03:40 Bohužel,
  tak jako většina Kopaničářů
 • 00:03:43 byl vcelku závislý na alkoholu,
  takže nebývalo neobvyklé,
 • 00:03:47 že když se sem přijelo na výzkumy,
 • 00:03:49 tak ho našli
  v mírně podnapilém stavu
 • 00:03:52 a ta kráva mu dávala
  první záchranu, když ho budila.
 • 00:03:55 Když se podíváte na ten dům,
  vidíte, že je stavěný ze dřeva,
 • 00:04:00 což je na té konstrukci vidět.
 • 00:04:02 Ona je dřevěná
  a zvenku jen lehce omazaná hlínou
 • 00:04:05 a obílená, aby splňovala
  protipožární předpisy,
 • 00:04:09 které zakazovaly
  stavět jenom ze dřeva.
 • 00:04:11 Jinak je to stěna neširoká,
 • 00:04:13 takže v zimě tady lidé
  dost trpěli chladem,
 • 00:04:16 proto byla tendence
  sestěhovat všechny dohromady.
 • 00:04:19 Tady ta jizba není nijak veliká,
 • 00:04:21 ale v r. 1921, když se majitelé
  vrátili z 1. světové války,
 • 00:04:26 tak při sčítání lidu
  jsou tu zaznamenány 2 rodiny,
 • 00:04:29 dohromady asi o 16 lidech.
 • 00:04:32 Jinak je zajímavé,
  že máme doložené 2 stavební fáze.
 • 00:04:36 Ta starší byla jednoduchá,
  byl to jen dům a stodola,
 • 00:04:40 což splňovalo
  všechny základní funkce,
 • 00:04:43 ale na konci 19. století
  došlo k tomu,
 • 00:04:45 že se rodina začala zaměřovat
  na chov krmných volů.
 • 00:04:49 Takže oni je
  přes ty Bílé Karpaty pašovali,
 • 00:04:52 tady je krmili, naučili je tahat,
 • 00:04:55 a potom je se ziskem
  prodávali v Uherském Brodu
 • 00:04:58 nebo v Uherském Hradišti,
  kde byly velikánské dobytčí trhy.
 • 00:05:01 Takže pro ně to bylo výhodně
 • 00:05:03 a z toho důvodu zde vybudovali
  několik velkých chlévů,
 • 00:05:06 kde právě tyto voly chovali.
 • 00:05:11 Skupina těchto objektů
  je dobrým příkladem toho,
 • 00:05:15 že některé objekty
  šly přenést z ternénu jako celek
 • 00:05:18 a jiné se stavěly v kopii.
 • 00:05:21 Komora,
  kterou máme tady před sebou,
 • 00:05:24 se právě převážela jako celek.
 • 00:05:26 Dokonce se ani nerozebrala,
  pouze se stěny zafixovaly svorkami,
 • 00:05:30 celek se zvedl jeřábem,
  vysadil se na trajler
 • 00:05:34 a jako takový
  se dovezl sem do muzea
 • 00:05:36 a usadil se na nové místo.
 • 00:05:39 Oproti tomu tento dům
  z Provodova se zaměřil,
 • 00:05:42 udělal se podrobný výkres
  a celý se na místě stavěl v kopii.
 • 00:05:48 Bylo to z toho důvodu,
  že na začátku 70. let
 • 00:05:51 u nás nebyla technologie
  a nebyly ani prostředky,
 • 00:05:55 jakým způsobem transportovat
  zděné stavby vcelku.
 • 00:06:04 Vinohradnický areál
  je jeden z areálů,
 • 00:06:07 o němž bylo od začátku jasné,
 • 00:06:09 že musí být součástí
  Muzea vesnice jihovýchodní Moravy,
 • 00:06:13 a to z toho důvodu,
  že vinohradnictví tvořilo
 • 00:06:16 specifickou odnož
  selského hospodářství,
 • 00:06:19 a docela významnou měrou
  pomáhalo k jeho soběstačnosti.
 • 00:06:23 Víno se totiž vždycky
  dalo dobře prodávat.
 • 00:06:26 Tady přímo za mnou
  vidíme jednu z blatnických búd,
 • 00:06:30 která je zajímavá tím,
 • 00:06:32 že o její historii
  toho víme podstatně víc,
 • 00:06:35 než o těch ostatních.
 • 00:06:36 První zmínkou
  je vlastně datace na trámě,
 • 00:06:39 která ji datuje
  do začátku 18. století,
 • 00:06:42 kdy pravděpodobně skutečně
  vznikla jako lisovna vína
 • 00:06:45 a na ni navazující sklep
  ke skladování vína.
 • 00:06:49 Ovšem již na konci 18. století
 • 00:06:52 tady tuto lidovnu vlastnil
  Solomon Winter,
 • 00:06:55 což byl Žid usazený v Kunovicích,
 • 00:06:58 a u té poznámky,
  že je vlastníkem, je napsáno,
 • 00:07:01 že byl vinopalníkem.
 • 00:07:06 Jeho bratr Jákob
  vlastnil sousední lisovnu,
 • 00:07:09 která byla přestavěna
  na vinopalnu,
 • 00:07:12 a pravděpoddobně zde
  v této lisovně měli sklad,
 • 00:07:15 kde vinné matoliny shromažďovali,
  ony tam kvasily
 • 00:07:19 a ten kvas potom pálili.
 • 00:07:23 Na tomto stolečku je nářadí,
  které využíval podkovář,
 • 00:07:27 když kul koně, musel mít znalosti
  i o anatomii zvířete.
 • 00:07:30 Za námi je kovárna
  pana Veverky z Lipova.
 • 00:07:33 Zajímavé je,
  že zůstala zachována tak,
 • 00:07:35 jak skončil poslední kovář
  v r. 1971.
 • 00:07:38 Ale poněvadž už něolik generací
  před ním tuto kovárnu vlastnilo,
 • 00:07:42 najdeme zde nářadí a nástroje
  ještě o hodně let starší.
 • 00:07:46 Zajímavá je třeba
  i tady tahle kletka,
 • 00:07:49 která sloužila na kutí krav a volů,
 • 00:07:52 protože když byly krávy ve voze
  a začaly pevné cesty,
 • 00:07:55 tak se jim na paznehty
  dávaly takové podkovičky,
 • 00:07:57 aby se jim netřepily.
 • 00:07:59 Ale krávy si špatně stojí
  na 3 nohách,
 • 00:08:00 mají takové horší těžiště,
 • 00:08:02 takže se jí pod břicho
  dala taková velká celta,
 • 00:08:05 ta se zahákla za háčky kletky,
  nadzvedla se nahoru,
 • 00:08:08 paznehty se opracovaly
 • 00:08:10 a zase se pak s kopýtky
  postavila dolů.
 • 00:08:13 Dneska už se málokomu
  poštěstí zemřít doma,
 • 00:08:16 v kruhu svých nejbližších,
  ale dříve bylo běžnou věcí,
 • 00:08:18 že se rodina
  s umírajícím rozloučila,
 • 00:08:20 hospodář ještě udělil
  poslední rady, co s hospodářstvím.
 • 00:08:24 Nacházíme se před
  nejmladší stavbou,
 • 00:08:27 a to je objekt z Nové Lhoty.
 • 00:08:29 Zajímavé je,
  že jsme se rozhodli,
 • 00:08:31 že na tu stavbu
  využijeme staré technologie.
 • 00:08:34 Tato technologie se nazývá
  ?nabíjené zdivo?,
 • 00:08:37 a znamená to,
  že do dřevěného bednění
 • 00:08:40 byla natloukána směs hlíny, štěrku,
  navíc proložená pruty lísky,
 • 00:08:45 což po vyschnutí vytvořilo
  takovou kompaktní hmotu,
 • 00:08:49 která je skutečně velice pevná
  a má i dobré izolační vlastnosti.
 • 00:08:55 Stavbu jsme začali
  budovat už minulý rok,
 • 00:08:58 takže návštěvníci
  při různých akcích,
 • 00:09:01 které tady ve skanzenu byly,
 • 00:09:03 aby mohli vidět
  i výrobu hliněných cihel,
 • 00:09:06 protože tato první část budovy,
  ta starší, je z nabíjeného zdiva.
 • 00:09:09 Ale na ni navazuje
  mladší stavební fáze,
 • 00:09:12 která už je z nepálených cihel,
 • 00:09:15 a právě výrobu nepálených cihel
  si mohou návštěvníci vyzkoušet,
 • 00:09:18 udělat, aby měli
  svoji cihlu v naší stavbě.
 • 00:09:22 HUDBA ZPĚV
 • 00:09:30 Koncept živého muzea
 • 00:09:32 se začal rozvíjet
  v 2. polovině 20. století.
 • 00:09:35 Ale pravda je, že už ve 20. letech
  ty první myšlenky
 • 00:09:39 spatřily světlo světa.
 • 00:09:41 Alois Jaroněk propagoval
  tzv. "živé muzeum",
 • 00:09:44 v jeho představě to mělo být
  muzeum, kde se tančí a zpívá,
 • 00:09:48 vystupují tam vesnické
  i městské folklorní soubory,
 • 00:09:52 je tam přítomna živá muzika
  a odehrávají se
 • 00:09:55 nejrůznější části výročního cyklu.
 • 00:09:58 V současné době
  od této myšlenky neupouštíme,
 • 00:10:01 ale ještě více se snažíme,
  aby v rámci muzea v přírodě
 • 00:10:06 byly propagovány
  jednak výrobní technologie
 • 00:10:09 a nejrůznější běžné součásti
  života našich předků.
 • 00:10:14 HUDBA
 • 00:10:23 POTLESK
 • 00:10:33 Rostó, rostó, rostó
  konopě za cestó,
 • 00:10:35 až só pěkně zelený,
 • 00:10:37 rostó, rostó, rostó
  konopě za cestó,
 • 00:10:40 až só pěkně zelený...
 • 00:10:44 Původní myšlenka byla
  zachránit budovy, které tady byly.
 • 00:10:50 A tím, že Muzeum Kroměřížska
  mělo vždy jako obor etnografii,
 • 00:10:54 tak samozřejmě etnograf,
  který byl tehdy v muzeu,
 • 00:11:00 se zaměřoval
  i na tu lidovou architekturu.
 • 00:11:03 Cílem bylo zachránit to,
  co se dochovalo
 • 00:11:06 a uchovat ten unikát,
  že jsou budovy zachované ?in situ?.
 • 00:11:10 Tedy že jsou zachované na místě,
  kde stály původně postaveny.
 • 00:11:16 ZPĚV
 • 00:11:27 Tady stojíme na tzv. hejnici,
 • 00:11:30 která vznikala
  na konci 18. století.
 • 00:11:32 je to vlastně místo,
  které vzniklo mimo jádro vesnice,
 • 00:11:36 tzv. vnitřní kolonizací,
 • 00:11:38 takže tu vznikl
  shluk několika budov,
 • 00:11:41 byly to takové
  menší domkařské usedlosti.
 • 00:11:54 Protože se nacházíme
  v oblasti východní Hané,
 • 00:11:57 bylo tu typické
  stavitelství z hlíny.
 • 00:12:00 Máme tady ukázku techniky,
  jak se z hlíny dalo stavět.
 • 00:12:04 Je to tzv. klasovité zdivo,
 • 00:12:07 kdy jsou války kladené
  přímo do toho klasu.
 • 00:12:11 Odtud ten název
  a je to jedna z technik,
 • 00:12:14 jak se dalo z hlíny stavět.
 • 00:12:16 Těch technik je víc,
  mohly se stavět budovy např. tím,
 • 00:12:20 že se hlína nabíjela do bednění.
 • 00:12:24 Tady ten větrný mlýn,
  to je jediná budova,
 • 00:12:30 která je k nám
  do miniskanzenu převezená.
 • 00:12:32 Větřák stál původně
  v Bořenovicích,
 • 00:12:35 to je vesnička
  vzdušnou čarou asi 4 km.
 • 00:12:37 Stál tam od r. 1789.
 • 00:12:39 Potom mlel až do války,
  pořád byl v provozu,
 • 00:12:42 po 2. světové válce přestal mlít
  a vlastně jenom chátral.
 • 00:12:46 V 70. letech minulého století,
  když se budoval ten skanzen,
 • 00:12:51 se trosky mlýna převezly do Rymic
  a znovu se rekonstruoval.
 • 00:12:55 Je to německý typ mlýna,
  tzv. ?beraní mlýn?,
 • 00:12:58 lidi většinou znají
  takový ten ?kamenný mlýn?,
 • 00:13:01 který má kuželovitou stříšku,
  tomu se zase říká ?holandský mlýn?.
 • 00:13:06 V našem německém mlýně
  je specifické to,
 • 00:13:09 že se celou budovou
  otáčí proti směru větru.
 • 00:13:12 Takže je to
  taková chaloupka na kuří nožce.
 • 00:13:20 Tady v té horní části,
  kde se nacházíme,
 • 00:13:23 tak tomu se říká ?zásyp?.
 • 00:13:25 Mlynáři sem chodili
  s pytlemi obilí na zádech
 • 00:13:28 a nasypávali obilí
  tady do té násypky.
 • 00:13:31 Palečnicové kolo
  a spousta kolem toho je původní,
 • 00:13:34 ale tady, jak vidíte
  další zařízení, třeba násypku,
 • 00:13:38 tak to se nedochovalo,
  ale muselo se to znovu udělat.
 • 00:13:42 Takže to je nové.
 • 00:13:43 Jinak je mlýn
  dodneška plně funkční.
 • 00:13:47 Zač ho dáte, že nic neříkáte,
  zač ho dáte, dáte doslova.
 • 00:13:51 Zač ho dáte, že nic neříkáte,
  zač ho dáte, dáte doslova.
 • 00:14:00 Nacházíme se v budově kovárny.
 • 00:14:02 Kovárna je ze všech objektů,
 • 00:14:05 které se nacházejí na návsi
  v Rymicích nejmladší
 • 00:14:08 a fasáda nese i prvky
  poloměstské architektury.
 • 00:14:12 Je tady zachováno
  zvýšené polopatro,
 • 00:14:15 které je viditelné i u doškovic
  a vytváří zlom
 • 00:14:18 ve střešní konstrukci.
 • 00:14:21 Kovárna je plně funkční
  a přes léto chystáme akce,
 • 00:14:25 kdy tu celou sobotu a neděli
  bude přítomný kovář
 • 00:14:28 a bude předvádět svou práci.
 • 00:14:32 Vandrovala bleška,
  potkala ju veš,
 • 00:14:35 kde ty, milá bleško,
  kde ty vandruješ.
 • 00:14:39 Vandruju já do mlejnice,
  mlynářovi do čepice,
 • 00:14:43 a z čepice do gatí,
  tam ho budu kósati.
 • 00:14:53 Všechny naše chaloupky,
 • 00:14:55 kromě toho,
  že stojí na původních místech,
 • 00:14:58 jsou pojmenovány
  podle posledních majitelů.
 • 00:15:01 Tak tady vás všechny
  vítám u Vymětalů.
 • 00:15:03 Je to taková chaloupka,
 • 00:15:05 ve které bydleli lidé
  na konci 18. století.
 • 00:15:08 Jsou to hliněné chaloupky,
 • 00:15:10 postavené původně
  jako dřevěný a hliněný srub,
 • 00:15:14 který je obalený hlínou.
 • 00:15:16 Podlahy jsou původně hliněné,
  opečovávaly se tak,
 • 00:15:19 že každý měsíc,
  někdy každý týden, podle toho,
 • 00:15:23 jak byla hospodyňka pořádná,
  se rozmíchal kravinec ve vodě,
 • 00:15:27 tím se vykravincovala podlaha
  a bylo vlastně uklizeno.
 • 00:15:31 Dobře temo, kdo nic nemá,
  nestará se, kde co sková,
 • 00:15:36 dobře temo, kdo nic nemá,
  nestará se, kde co sková.
 • 00:15:48 Tralalala...
 • 00:15:57 Naše chaloupky
  se vnitřním vybavením,
 • 00:15:59 jak je vidět na první pohled,
  odlišují.
 • 00:16:02 Jak jsme před chvilkou
  byli v 18. století,
 • 00:16:05 tak teď se nacházíme v tom 19.,
  až do začátku 20. století.
 • 00:16:09 Už jsou samozřejmě
  vybaveny úplně jinak,
 • 00:16:12 jsou tu 2 obytné místnosti,
  každý měl svoji postel,
 • 00:16:16 takže už mnozí lidé,
  kteří sem dnes chodí na prohlídku,
 • 00:16:20 tak vidí, že už si to pamatují
  třeba z dětství.
 • 00:16:23 Jsou to v podstatě už moderny.
 • 00:16:35 HUDBA
 • 00:16:51 Skanzen v Kouřimi
  neboli Muzeum lidových staveb,
 • 00:16:54 jak zní oficiální název,
  byl založen v r. 1972.
 • 00:16:57 Jeho zajmavostí je,
 • 00:16:59 že to není
  regionálně zaměřené muzeum,
 • 00:17:02 ale shromažďovaly se tady
  různé typy lidové architektury,
 • 00:17:06 prakticky z celého území Čech.
 • 00:17:08 Během jeho 40-leté výstavby
  nebyl ovšem záměr naplněn.
 • 00:17:13 Dnes tady najdeme zastoupeny
  památky lidové architektury,
 • 00:17:17 především ze středních, východních
  a severních Čech.
 • 00:17:27 Díky tomu, že mělo muzeum
  původně tak široký záběr,
 • 00:17:31 zejména ve sběrné oblasti,
  tak je možné říci,
 • 00:17:34 že v 70. a 80. letech
  sem byly shromažďovány
 • 00:17:38 ty nejcennější památky
  lidové architektury,
 • 00:17:43 které byly v terénu ohroženy
  a nebylo je možné
 • 00:17:47 zachránit jiným způsobem.
 • 00:17:49 Díky tomu se do našeho muzea
  dostalo několik unikátních staveb,
 • 00:17:54 jako jsou 2 z posledních
  zachovaných polygonálních stodol
 • 00:17:57 ze 17. století,
 • 00:17:59 nebo jako je jedna
  z roubených kováren,
 • 00:18:01 která pochází ze Starého Bydžova
  u Hradce Králové.
 • 00:18:10 Jsme v kovárně
  ze Starého Bydžova,
 • 00:18:16 což je jedna z mála kováren,
 • 00:18:18 které se dochovaly
  jakožto roubené stavby.
 • 00:18:21 Vzhledem k tomu,
  co tam bylo prováděno za řemeslo,
 • 00:18:24 se stavěly většinou zděné,
  pokud možno,
 • 00:18:27 a samozřejmě i kovárny
  se často stavěly za vsí.
 • 00:18:30 A ještě je zajímavé taky to,
  že tato kovárna pochází z oblasti,
 • 00:18:35 kde nenajdeme rovné dřevo,
  tedy jehličnaté,
 • 00:18:38 ale najdeme tam
  klasické tvrdé dřevo,
 • 00:18:41 a tady je to na něm vidět,
  protože to nejsou rovné trámy,
 • 00:18:45 jsou to křivolaké trámy,
  dubové, bukové,
 • 00:18:48 které jsou klínem roztrhány,
 • 00:18:50 takže se této stavbě
  říká ?trhanice?.
 • 00:18:54 Symetrie je určitě jiná,
 • 00:18:56 než na stavbách z jehličnatého,
  smrkového nebo borového dřeva.
 • 00:19:01 A můžete se podívat i na to,
 • 00:19:04 jak byla stavba rozebírána
  a znovu sestavována,
 • 00:19:07 kovové štítky s čísly
  označují jednotlivé trámy,
 • 00:19:11 aby byly sestaveny tak,
  jak původní stavba.
 • 00:19:26 Jedním z největších objektů,
  který v našem muzeu najdete,
 • 00:19:30 je dům z Jílového u Děčína,
 • 00:19:32 který tam stál
  v místní části Kamenná,
 • 00:19:35 původně německy Gesteinig.
 • 00:19:39 Čili ten dům pochází z oblasti
  severočeského pohraničí,
 • 00:19:43 z míst, kde v minulosti
  žilo hlavně německé obyvatelstvo.
 • 00:19:48 Dům je z přelomu 18. a 19. století,
 • 00:19:50 pro severní Čechy
  spojuje 3 stavební konstrukce,
 • 00:19:54 zděnou a roubenou v přízemí
  a hrázděnou konstrukci v patře.
 • 00:19:59 Dům byl v loňském roce obnoven,
 • 00:20:02 byla zrekonstruována
  původní barevnost jeho průčelí,
 • 00:20:06 kterou jsme zjistili odborným
  výzkumem v regionu Děčínska.
 • 00:20:24 Já jsem jako architekt
  nastoupil
 • 00:20:27 do Státního ústavu památkové péče.
 • 00:20:30 Tento skanzen
  jsem dostal na starost.
 • 00:20:33 Jako elév tenkrát.
 • 00:20:39 Ale tam se nesmělo
  malovat a kreslit,
 • 00:20:42 my jsme museli dávat
  metodické pokyny,
 • 00:20:45 jak kterou památku zachránit.
 • 00:20:47 A když si to ten majitel přečetl,
 • 00:20:50 tak to většinou hodil do koše
  a barák zboural.
 • 00:20:53 Ale když mu to
  ten architekt namaloval,
 • 00:20:56 tak to vzal do hsopody a řekl:
  hele, on to myslí vážně...
 • 00:21:00 Tohle je první historický plán,
 • 00:21:03 kdyby mi to tu někdo podržel,
  celé vám to mohu předvést.
 • 00:21:11 Tohle byl první koncept
  tohoto skanzenu v Kouřimi.
 • 00:21:17 Státní ústav památkové péče
  měl jednu velkou výhodu:
 • 00:21:21 první jsme se vždycky dozvěděli,
 • 00:21:24 kdy se bude bourat
  nějaká chalupa
 • 00:21:26 nebo nějaká lidová architektura.
 • 00:21:29 Ale v Čechách i na Moravě.
 • 00:21:31 A měli jsme předkupní právo na dům,
  který byl pod památkovou péčí.
 • 00:21:38 A pozvolna jsme si je
  zakonzervovali, zaměřili
 • 00:21:41 a převezli sem.
 • 00:21:51 Nejcennější jsou
  polygonální stodoly.
 • 00:21:54 Protože těch skutečně
  už ve střední Evropě není moc.
 • 00:21:59 To jsou naprosto
  archaické konstrukce,
 • 00:22:02 které mají
  jednu hřebenovou krokev,
 • 00:22:06 a to jsou skutečně unikáty,
  které už ?in situ? neexistují.
 • 00:22:20 Polygonálnís stodola z Budče,
  před kterou stojíme,
 • 00:22:23 tak to je nejcennější exponát
  Muzea v přírodě v Kouřimi.
 • 00:22:28 Nejcennější je proto,
 • 00:22:30 protože to je
  jednak velice starý exponát,
 • 00:22:33 je to stodola,
  která pochází z r. 1648,
 • 00:22:36 takže když končila
  třicetiletá válka,
 • 00:22:38 tak tady tu stodolu postavili.
 • 00:22:41 A samozřejmě je to
  velice archaická konstrukce,
 • 00:22:44 která v sobě nese
  ještě znaky středověku.
 • 00:22:47 V krovu a roubení,
  které je několikaboké.
 • 00:22:51 A hned za ní stojí
  další stodola polygonální,
 • 00:22:54 která je neméně tak stará,
  ta je z r. 1660.
 • 00:23:00 Takže proto je to asi
  ten nejcennější exponát.
 • 00:23:03 Byla výškově a prostorově
  koncipována tak,
 • 00:23:06 aby se sem vešlo
  co nejvíc obilí
 • 00:23:09 a úložné prostory byly co největší.
 • 00:23:11 Soudí se, že i polygony,
  které jsou na těchto stranách,
 • 00:23:15 by měly zvětšit ložnou plochu
  a i výšku té stodoly.
 • 00:23:19 Takže je to obrovský prostor.
 • 00:23:21 Kdybychom se podívali
  na staré mapy,
 • 00:23:24 tak zjistíme, že ještě
  v 18., 19. století,
 • 00:23:27 bylo těchto stodol
  po vesnicích velké množství
 • 00:23:30 a teprve s rozvojem
  stavebnictví z cihel
 • 00:23:33 se stodoly měnily
  na sloupové a jiné typy.
 • 00:23:36 Naše královna bosa chodí,
  své bílé nožičky v rose brodí,
 • 00:23:42 prosíme, žádáme,
  naší chudé královně.
 • 00:23:53 Naše muzeum pořádá během roku
  až 20 národopisných programů,
 • 00:23:57 které jsou zaměřeny
  na přibližování
 • 00:24:00 tradičního lidového roku.
 • 00:24:02 Čili obvyklé lidové festivity,
  které byly na venkově možné
 • 00:24:06 a dnes už prakticky zcela zanikly,
  zvláště tady ve středních Čechách,
 • 00:24:11 ke je povědomí
  o lidové tradici velice nízké,
 • 00:24:15 tak tady oživujeme a rekonstruujeme
  staré lidové obyčeje.
 • 00:24:19 Dnes je to třeba letnicový program,
 • 00:24:22 zaměřený na přiblížení
  lidového zvyku
 • 00:24:24 chůze královniček
  a čištění studánek.
 • 00:24:36 Díky tomu, že naše muzeum
  není zaměřeno čistě regionálně,
 • 00:24:40 si můžeme dovolit
  rekonstruovat obyčeje v podobě,
 • 00:24:44 které byly z různých regionů Čech.
 • 00:24:48 Já jsem ji nabrala,
  místo vody vylívala,
 • 00:24:56 to máte, matičko,
  to máte, matičko, za vašeho syna.
 • 00:25:14 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:25:28 .

Související