iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 9. 2014
02:30 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
1110
zhlédnutí

Z očí do očí

Sylva Šimsová

knihovnice

28 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z očí do očí

 • 00:00:15 Vy jste, paní Šimsová, v 18 letech
  emigrovala do západního Německa.
 • 00:00:19 V 19 jste se vdala.
 • 00:00:22 Ve 20 jste byla knihovnicí
  v 1 londýnské knihovně.
 • 00:00:27 To vypadá jako dobrý start
  do života, ale mělo to svůj rub.
 • 00:00:33 -Vám se do emigrace nechtělo.
  -To máte pravdu.
 • 00:00:37 Rodiče mi v srpnu řekli,
  že v září musíme odejít.
 • 00:00:43 -V roce 1949.
  -Ano.
 • 00:00:48 Já jsem jít nechtěla.
  Ale bylo tam skutečné nebezpečí,...
 • 00:00:58 ...protože můj otec byl mezi lidmi,
  kteří byli v tu dobu zatýkáni.
 • 00:01:02 Proto jsem s odchodem souhlasila.
 • 00:01:05 Otec věděl, že bych byla
  bez svého snoubence nešťastná.
 • 00:01:11 Proto zařídil,
  aby šel můj snoubenec s námi.
 • 00:01:14 Váš otec byl sociálnědemokratický
  poslanec Karel Meinwald.
 • 00:01:19 Jistě jste měla řadu přátel.
  Před těmi jste to utajila?
 • 00:01:24 My jsme to neřekli nikomu,
  jen dědečkovi.
 • 00:01:29 A Pavlu Křivskému.
 • 00:01:32 Jako skaut mi pomohl najít smysl
  v té situaci,...
 • 00:01:39 ...která pro nás byla
  v roce 1948 velmi těžká.
 • 00:01:44 Skauting jsme zavřeli.
 • 00:01:47 Ale on nám dal pocit,
  že to co jsme se tam naučili,...
 • 00:01:51 ...můžeme provozovat celý život.
  Pomohl mi i osobně.
 • 00:01:55 Říkala jsem mu,
  že nechci odejít.
 • 00:01:58 Řekl mi, že v zahraničí budu
  "oči a uši" těch, co tam nemohou.
 • 00:02:08 To mi pomohlo,
  takže jsem šla.
 • 00:02:16 Přes Šumavu jste se dostali...
 • 00:02:18 Přes Šumavu jsme šli pěšky
  12 hodin.
 • 00:02:23 S sebou jsme měli jen to,
  co jsme unesli.
 • 00:02:25 Skončili jste v uprchlické táboře.
 • 00:02:27 Ve 2 uprchlických táborech,
  protože ta skupina se rozdělila.
 • 00:02:34 3 dny jsme se museli ještě
  skrývat na československém území.
 • 00:02:39 To bylo nejhorší.
 • 00:02:41 Byli jsme už na útěku
  a neměli jsme kam jít.
 • 00:02:44 Skrývali jsme se v Plzni.
 • 00:02:46 Chodili jsme z restaurace
  do kostela,...
 • 00:02:48 ...z kostela do biografu...
  Tam jsem opravdu měla strach.
 • 00:02:52 V lese už jsem se nebála.
 • 00:02:55 Nakonec jste se setkala
  i se svým budoucím manželem.
 • 00:03:01 V uprchlickém táboře jste měli
  svatbu.
 • 00:03:03 -Ta asi nebyla naplánovaná.
  -Původně ne.
 • 00:03:07 Ale mladé svobodné muže
  v uprchlických táborech nutili...
 • 00:03:15 ...k emigraci do Austrálie.
  A my jsme se nechtěli rozdělit.
 • 00:03:20 Proto jsme se vzali.
 • 00:03:24 Kdybychom museli do Austrálie,
  tak tam půjdeme oba.
 • 00:03:26 Tak jsme se vzali v 8 hodin ráno
  na norimberském úřadě.
 • 00:03:34 Pak jste se dostali do Anglie.
  I když později, než jste mysleli.
 • 00:03:39 Vy jste začala pracovat
  v 1 londýnské knihovně.
 • 00:03:45 Váš manžel studoval.
 • 00:03:47 Chtěl být hudebním skladatelem
  a stal se jím.
 • 00:03:52 Ale on nedostal pracovní povolení.
 • 00:03:54 Jeli jsme tam na jeho
  studentské vízum.
 • 00:03:57 Já jsem jela jako doprovod.
 • 00:04:00 Ten, kdo má studentské vízum,
  nesmí dostat pracovní povolení.
 • 00:04:05 Já, jako doprovod,
  jsem povolení dostala.
 • 00:04:09 Museli jsme se zavázat,
  že po 2 letech odjedeme.
 • 00:04:12 I když moji rodiče tam měli práci
  a měli rezidenci.
 • 00:04:17 To je vízum,
  které dovoluje tam zůstat navždy.
 • 00:04:21 Ale vaše vízum bylo časově omezené.
  Proč?
 • 00:04:25 Na můj dotaz mi úředník řekl,
  že rodiče tam mohou zůstat,...
 • 00:04:31 ...protože jsou staří.
 • 00:04:33 Ale my, že se budeme množit,
  proto nás tam nechtějí.
 • 00:04:40 Tak se to tehdy dělalo.
  Protože bylo mnoho uprchlíků.
 • 00:04:48 -Kam by vás poslali?
  -Zpět do Německa.
 • 00:04:50 -Ale tam jich bylo také hodně.
  -Ale to už se Britů netýkalo.
 • 00:04:53 Nakonec jste v Anglii zůstali.
 • 00:04:58 Přivedli jste na svět 2 děti.
  Váš manžel se stal učitelem hudby.
 • 00:05:03 Pracoval v českém vysílání BBC.
  Vy jste se knihoven nevzdala.
 • 00:05:10 I když jste tam začínala
  bez kvalifikace.
 • 00:05:12 Co jste tam dělala?
 • 00:05:16 V té době bylo zvykem,
  že každý knihovník...
 • 00:05:19 ...začínal od začátku.
 • 00:05:29 Dávaly se knihy na poličky,
  oprašovaly se.
 • 00:05:34 Nešlo se nejdřív na univerzitu
  a pak pracovat do knihovny.
 • 00:05:38 Musel jste se naučit
  základní praxi.
 • 00:05:41 Pracovala jsem 5 let v knihovně
  a pak jsem dostala svoji pozici.
 • 00:05:51 Do té doby jsem jen pomáhala.
 • 00:05:56 Ale na vysokou školu jste se
  dostala.
 • 00:06:01 To bylo až v 36 letech.
  Dělala jsem postgraduál.
 • 00:06:07 Studovala jsem dálkově.
  Byly na to korespondenční kursy.
 • 00:06:15 Nebo jste si mohl vzít seznam knih,
  přečíst a jít na zkoušky.
 • 00:06:21 Zkoušky většinou lidé propadali.
 • 00:06:23 Na mé 1. zkoušce se mně ptala
  1 Angličanka...
 • 00:06:26 ...po kolikáté už ji dělám.
  Ona už tam byla po desáté.
 • 00:06:32 Já jsem to udělala většinou hned.
 • 00:06:36 Po 3 letech jsem získala
  základní kvalifikaci.
 • 00:06:41 Vyšší knihovnickou kvalifikaci
  po dalšich 2 letech.
 • 00:06:44 Takže jsem byla plně kvalifikovaná
  v r. 1956.
 • 00:06:47 A to už jsme se usadili.
  My už jsme naturalizovaní.
 • 00:06:53 Nechtěla jste zůstat v domácnosti?
  Nebyl by vás manžel uživil?
 • 00:07:01 To bylo o 4 roky později.
  Otec byl bez práce.
 • 00:07:08 My jsme se všichni nastěhovali
  do stejného domu,...
 • 00:07:10 ...abychom si byli oporou.
 • 00:07:13 Tak jsme se rozhodli,
  že se maminka bude starat o děti...
 • 00:07:17 ...a já budu dál pracovat.
 • 00:07:23 Otcova penze byla špatná.
  Když někdo přijde ve 40 letech...
 • 00:07:30 ...do nové země,
  tak je ta penze kratší.
 • 00:07:34 Takže jsem pracovala
  z praktických důvodů.
 • 00:07:41 Měli jsme tam skupinu lidí,
  kteří se starali o děti.
 • 00:07:45 V knihovnách jste pracovala 13 let.
 • 00:07:47 Pak jste začala učit
  na knihovnické škole.
 • 00:07:51 Šla jsem tam ze 2 důvodů.
 • 00:07:54 Když pokračujete v kariéře
  v knihovnách,...
 • 00:07:57 ...dostanete se tak vysoko,
  že pak už jen sedíte v kanceláři.
 • 00:08:01 Když už jsem měla zažádáno
  o 1 takové místo,...
 • 00:08:07 ...řekla jsem si,
  že to nemohu dělat.
 • 00:08:09 Protože bych nepřišla skoro vůbec
  do styku s lidmi.
 • 00:08:16 Proto jsem se rozhodla,
  že půjdu učit.
 • 00:08:18 2. důvod byl ten,
  že děti už vyrůstaly.
 • 00:08:20 Řekla jsem si, že až budou mít
  školní prázdniny,...
 • 00:08:24 že chci mít prázdniny s nimi.
 • 00:08:27 Také jste začala znovu studovat.
 • 00:08:30 Protože se měnilo knihovnictví
  a čekalo se,...
 • 00:08:35 ...že na nejvyšších místech budou
  lidé s univerzitním vzděláním.
 • 00:08:40 Učili jsme lidi,
  kteří budou na těch místech.
 • 00:08:46 Proto jsme my sami museli mít
  univerzitní vzdělání.
 • 00:08:49 Asi 6 učitelů šlo studovat.
  Dálkově.
 • 00:08:53 -Postgraduál.
  -Ano.
 • 00:08:55 Měli jsme na vybranou MA,
  nebo MF.
 • 00:08:58 Já jsem studovala
  na magistru filozofie.
 • 00:09:02 To bylo bez zkoušky.
  Jen napsat dlouhou tezi.
 • 00:09:07 Jako doktorskou tezi,
  ale není to doktorát.
 • 00:09:11 Na jaké téma jste ji napsala?
 • 00:09:13 Na psychologii četby,
  jak ji formuloval Nikolas Rubakin.
 • 00:09:18 -To byl Leninův vrstevník.
  -Ano. Byl to jeho přítel.
 • 00:09:25 Pak byl v Sovětském svazu zakázán.
 • 00:09:29 On napsal 1 esej,
  kterou jsem nechala přeložit.
 • 00:09:34 Bylo to o psychologické analýze
  Leninovy povahy.
 • 00:09:40 Potom mi někdo napsal
  z Leninovy knihovny,...
 • 00:09:43 ...že bylo zbytečné takovou věc
  překládat.
 • 00:09:47 -Ta analýza byla nepříznivá?
  -Ano.
 • 00:09:50 Co jste vyučovala?
 • 00:09:54 Bibliografii, psychologii četby,
  srovnávací knihovnictví.
 • 00:10:04 -A o menšinách a četbě.
  -Význam četby pro jejich život?
 • 00:10:11 Bylo to víc demografické.
  Jaké menšiny jsou v Anglii.
 • 00:10:14 Co čtou, co se dá pro ně dělat
  a co oni sami dělají pro sebe.
 • 00:10:19 Jak to tenkrát vypadalo
  v menšinách?
 • 00:10:23 Vy jste zkoumala menšiny z Blízkého
  a Dálného východu.
 • 00:10:29 Četli dál knihy ve svém
  mateřském jazyce?
 • 00:10:33 Mnoho z nich četlo.
 • 00:10:36 Angličané nechápali,
  že není Číňan jako Číňan.
 • 00:10:39 Oni nakoupili knihy a pozvali je,
  aby přišli jako čtenáři.
 • 00:10:46 Oni přišli, zdvořile se uklonili,
  odešli a víc už nepřišli.
 • 00:10:50 Protože byly knihy z komunistické
  Číny, z Tchaj-wanu a z Hongkongu.
 • 00:10:56 Bylo nutné aby pochopili
  odkud pocházejí...
 • 00:11:00 ...a že jsou mezi nimi rozdíly.
  Na tom jsme pracovali.
 • 00:11:06 Má nějaký význam to,
  že nejstarší generace...
 • 00:11:11 ...stále čte knihy v rodném jazyce?
 • 00:11:15 Zdá se,
  že nejstarší generace čtou nejdéle.
 • 00:11:19 Ty prostřední mají moc práce,
  aby četli.
 • 00:11:29 A děti čtou jen
  když je k tomu někdo přinutí.
 • 00:11:35 Nečtou spontáně.
 • 00:11:37 Je to užitečné,
  že to udrží styk mezi dětmi...
 • 00:11:41 ...a nejstarší generací.
 • 00:11:44 Myslím, že četba je dobrá věc.
 • 00:11:46 Napsala jsem o tom mnoho referátů
  a 2 knihy.
 • 00:11:50 Angličtí knihovníci nechápali,
  co to je být cizincem.
 • 00:11:56 Dlouho jsem si nepřiznávala,
  že jsem cizincem.
 • 00:12:00 Když náš ředitel přišel,
  že mám na tomhle poli pracovat,...
 • 00:12:03 ...tak se mi do toho nechtělo.
 • 00:12:05 Pak jsem pochopila,
  že v tom mohu najít sebe samu.
 • 00:12:09 I když jsem pracovala s Číňany
  a s Vietnamci.
 • 00:12:11 Že mohu pochopil,
  co se děje v lidské mysli,...
 • 00:12:14 ...když odejde a vykoření se.
 • 00:12:21 Jak to bylo ve vaší rodině
  s českou četbou?
 • 00:12:24 Přivezli jste si nějaké knihy?
 • 00:12:32 Jako se říká,
  že naši předkové nesli...
 • 00:12:35 ..Bibli kralickou a Labyrint světa,
  my jsme také nesli knihy.
 • 00:12:40 Já jsem nesla Březinovy básně.
 • 00:12:44 Moje maminka nesla partituru
  Zápisníku zmizelého...
 • 00:12:50 ...s Janáčkovým podpisem.
 • 00:12:53 Manžel nesl Mathesiovy
  Možnosti, které čekají.
 • 00:12:57 Můj otec nesl skripta svých
  přednášek.
 • 00:13:02 Jak jste se dostávali
  k českým knihám?
 • 00:13:05 Byla možnost půjčit si je?
 • 00:13:09 V Londýně byla 1 knihovna
  s českými knihami.
 • 00:13:14 Ale měli tam jen "Babičku".
 • 00:13:21 Univerzitní knihovny měly.
 • 00:13:24 Půjčovala jsem české knihy přes
  otce z cambridžské univerzity.
 • 00:13:28 Mnoho si lidé půjčovali navzájem.
  Mnoho se opisovalo.
 • 00:13:34 Mám kompletní Březinovy básně,
  které jsme přepsali na stroji.
 • 00:13:43 Mohli vám později příbuzní posílat
  knihy?
 • 00:13:48 Když si s námi mohli psát.
  Ze začátku se nemohlo psát.
 • 00:13:52 Nejdříve se psalo přes Ameriku,
  kde byli příbuzní legálně.
 • 00:13:57 To nám posílat nemohli.
 • 00:14:04 Potom začali psát přímo.
  Dostávali jsme i dárky.
 • 00:14:08 Když jsme měli děti,
  tak jsme měli dost dětských knih.
 • 00:14:14 Četla jste vašim dětem česky?
 • 00:14:18 Ze začátku jen česky.
  Když jim byly asi 3 roky.
 • 00:14:28 Později jsem to střídala.
  Některé knihy byly pro ně těžké.
 • 00:14:34 Četli jsme Broučky, pohádky
  i Foglara.
 • 00:14:42 Ale pak to bylo těžké.
 • 00:14:44 Když jsou děti starší,
  tak ta čeština upadá.
 • 00:14:47 U dětí,
  které žijí v zahraničí.
 • 00:14:57 Vaše studia postgraduálem
  neskončila.
 • 00:14:59 Později jste potřebovala doplnit
  kvalifikaci o znalost počítačů.
 • 00:15:04 To byla také změna v knihovnictví?
 • 00:15:08 Částečně.
 • 00:15:10 Když se dává dovolená,
  učitel má právo dostat dovolenou...
 • 00:15:18 ...každých 7 let.
 • 00:15:21 -Na celý rok.
  -Může to být až celý rok.
 • 00:15:26 Naše škola měla finanční krizi
  a tak vyhlásili,...
 • 00:15:29 ...že se nebude několik let
  dovolená dávat.
 • 00:15:33 Jen těm,
  kteří chtějí studovat počítače.
 • 00:15:35 Řekla jsem si,
  mám tolik výzkumu,...
 • 00:15:37 ...udělám si rok volna.
  Tak jsem se zapsala.
 • 00:15:40 Musela jsem se moc snažit,
  abych se ty počítače naučila.
 • 00:15:46 Začalo mě to docela bavit.
  Ale bylo to těžké.
 • 00:15:52 Učí se to na fakultě matematiky
  a já mám z matematiky jen maturitu.
 • 00:16:01 Ale zvládla jsem to.
  A mám z práce s počítači radost.
 • 00:16:09 Já jsem softwarový specialista.
  Ne hardwarový.
 • 00:16:15 Když poprvé přede mnou otevřeli
  počítač,...
 • 00:16:18 ...tak jsem myslela,
  že omdlím.
 • 00:16:21 To není můj svět.
 • 00:16:25 Ale vymýšlet systémy
  a psát programy mě baví.
 • 00:16:29 Ale to jste ve škole nedělala.
  Finančná tíseň školy trvala...
 • 00:16:34 ...a začalo se propouštět.
  Vy jste odešla dobrovolně.
 • 00:16:43 Ještě 2 roky jsem to učila.
 • 00:16:45 Já a kolega jsme byli
  1. s novou kvalifikací.
 • 00:16:52 Dali nám odpovědnost za to,
  že všichni studenti a učitelé...
 • 00:16:57 ...si musí sednout k počítači.
 • 00:16:59 Musela jsem jít za všemi
  staršími učiteli a přesvědčit je,..
 • 00:17:05 ...že je to naučím.
 • 00:17:08 A z tohoto zážitku jsem měla zisk,
  když jsem si otevřela firmu.
 • 00:17:15 Když jste odešla z univerzity,
  otevřela jste si poradenskou firmu.
 • 00:17:19 V oboru informačních systémů.
 • 00:17:22 Chtěla jsem to dělat
  pro knihovníky.
 • 00:17:27 Ale zjistila jsem,
  že v knihovnách není pomoc...
 • 00:17:31 ...s počítači tak nutná.
 • 00:17:34 Proto jsem pomáhala malým firmám,
  dobrovolným organizacím.
 • 00:17:44 V kolika letech jste si
  otevřela firmu?
 • 00:17:48 V 54 letech.
 • 00:17:50 U nás v tomto věku není mnoho lidí
  u počítačů.
 • 00:17:55 Tam vysedávají spíše mladí.
 • 00:17:56 Starší si asi říkají,
  že už je pozdě se to učit.
 • 00:18:04 Vaše zkušenost z Anglie je jiná?
 • 00:18:07 V roce 1986 nebylo v Anglii mnoho
  starších lidí u počítačů.
 • 00:18:14 Mě to bavilo a jsem dobrodruh.
 • 00:18:19 Bylo to potřeba a vyplnilo to
  mezeru.
 • 00:18:23 Když si firma pořídila počítače
  a měla starší pracovníky,...
 • 00:18:31 ...oni se toho báli.
 • 00:18:37 Kdyby tam pozvali matematika,
  který tomu rozumí,...
 • 00:18:41 ...tito lidé se polekají
  a nic se nenaučí.
 • 00:18:45 Když tam přijdu já a řeknu,
  že jsem to začala studovat...
 • 00:18:50 ...v 52 letech, tak si řeknou,
  že by to mohli dokázat také.
 • 00:18:59 V tomhle oboru jsem měla úspěch.
  Dnes už to není nutné.
 • 00:19:03 Buďto se to ti lidé naučili,
  nebo odešli.
 • 00:19:11 Radíte firmám jaké
  počítače si mají pořídit?
 • 00:19:15 I to.
 • 00:19:20 Také pro ně připravujete programy?
 • 00:19:22 Ty dělám málo,
  ale ráda.
 • 00:19:25 Když jsem začala dělat poradce,
  těšilo mě,...
 • 00:19:31 ...že nemusím být jen v kanceláři.
 • 00:19:40 Chodím radit zákazníkům
  a dozvím se hodně o světě.
 • 00:19:44 Měla jsem zajímavého mladého
  zákazníka.
 • 00:19:47 Vedl popovou skupinu a měl firmu
  na stěhování kancelářského nábytku.
 • 00:19:55 -Vedle toho souboru?
  -Ano.
 • 00:19:59 On to financoval a byl manager.
 • 00:20:04 Vedle toho stěhovali nábytek.
  Jako pracovníky používali zpěváky.
 • 00:20:15 Měli velice přísnou disciplínu.
  Jezdili po celé Anglii.
 • 00:20:21 24 hodin denně.
 • 00:20:25 Na počítání přesčasů a jízdného
  jsem jim vypracovala program.
 • 00:20:33 Jsem na to i dnes pyšná.
 • 00:20:40 -Používáte internet i v soukromí?
  -Ano. Velice ráda.
 • 00:20:46 -Proč?
  -Ze zvědavosti.
 • 00:20:51 Dozvíte se hodně zajímavého.
  Setkáte se písemně s mnoha lidmi.
 • 00:20:57 Jsem ráda, že se ve světě děje
  tolik zajímavého.
 • 00:21:03 -Není to příliš neosobní?
  -Zvyknete si.
 • 00:21:09 A můžete říct co chcete,
  protože toho člověka...
 • 00:21:13 ...nikdy neuvidíte.
  Neznáte adresu ani telefon.
 • 00:21:16 A můžete kdykoliv přerušit styk,
  tím že si změníte adresu.
 • 00:21:21 Je tam určitá volnost,
  kterou lidé zneužívají.
 • 00:21:25 Proto jsou na sebe někdy zlí.
  To já nikdy nedělám.
 • 00:21:30 Někdy mě ta neosobnost chrání.
  Nevidím tvář, která to čte.
 • 00:21:42 Pokusila jsem se podívat na lidi
  se kterými si píši.
 • 00:21:47 Před odjezdem jsem se setkala
  se 2 dámami.
 • 00:21:52 Byla jsem překvapena,
  že jsou starší než jsem čekala.
 • 00:21:55 Myslela jsem,
  že to budou samí studenti.
 • 00:22:03 Nebudu to dělat často.
  Lepší je ten neosobní vztah.
 • 00:22:07 V roce 1990 jste se poprvé vrátila
  do vlasti.
 • 00:22:14 Navázala jste kontakt s knihovníky.
  Oni si vás velice chválí.
 • 00:22:19 Dobře jim radíte tady
  a staráte se o ně v Anglii.
 • 00:22:26 Jaký je stav českých knihoven?
 • 00:22:29 Potřebují počítače, knihy,
  nebo lepší pracovníky?
 • 00:22:36 Stav je dobrý.
  Tady se všechno dělá důkladně.
 • 00:22:43 Jejich znalost mezinárodních
  standartů je vyšší než v Anglii.
 • 00:22:49 Tam nikdy nerokují o věcech
  o kterých se tady mluví pořád.
 • 00:22:56 To co se má dělat mezinárodně,
  se tady dělá vážněji než v Anglii.
 • 00:23:05 Vybavení tu není tak dobré.
  Protože je to drahé.
 • 00:23:11 I když přišly nějaké granty,
  zatím jich bylo málo.
 • 00:23:16 Intenzita a inteligence s jakou
  se ty různé systémy používají...
 • 00:23:22 ...mě udivuje.
  Mám z toho radost.
 • 00:23:30 Ze začátku chtěli informace o tom,
  co se dělá.
 • 00:23:37 Dnes už chtějí ty "mosty",
  které se staví.
 • 00:23:45 Vy jste za rozvoj knihovnictví
  dostala stříbrnou medaili...
 • 00:23:49 ...Karlovy univerzity.
 • 00:23:53 -Jezdíte sem také za skauty.
  -Ano.
 • 00:24:00 Někteří Češi sem nechtěli jet,
  protože tady už nikoho nemají.
 • 00:24:10 Po 40 letech už tu nemám příbuzné.
 • 00:24:15 Já jsem přijela a protože jsem tady
  znala tolik skautů,...
 • 00:24:18 ...je to jako bychom se rozešli
  včera.
 • 00:24:26 Váš manžel vede letní kursy skautu.
 • 00:24:30 On sem také jezdí často.
 • 00:24:39 Zúčastňuje se kurzů
  pro vedoucí starších skautů.
 • 00:24:46 To už dělá několik let.
 • 00:24:48 Mládež se tady potřebuje umět
  orientovat v tom,...
 • 00:24:54 ...čím ji svět zavaluje.
  Mládež to dnes nemá snadné.
 • 00:25:05 -Má to těžší než anglická mládež?
  -Ano.
 • 00:25:08 Anglická mládež si na všechny
  nápory zvykala zvolna.
 • 00:25:11 Oni mají odolnost.
  1 rok je 1 móda, 2. rok jiná.
 • 00:25:16 Tady se navalilo všechno najednou.
  Mladí se v tom někdy nevyznají.
 • 00:25:28 Váš manžel se jmenuje
  Karel Janovický.
 • 00:25:32 To není jeho pravé jméno.
 • 00:25:34 On nechtěl svým pravým jménem,
  které je Bohuš Šimsa,...
 • 00:25:38 ...ubližovat rodičům,
  když promlouval na vlnách BBC.
 • 00:25:44 V čem se změnili Angličané
  za 50 let?
 • 00:25:53 Oni byli vždy izolovaní.
 • 00:25:58 Dobře se tam žije,
  protože je tam neosobní život.
 • 00:26:02 Tam můžete žít vedle souseda 20 let
  a nevíte ani jak se jmenuje.
 • 00:26:08 Ale dnes se už přes plot se sousedy
  mluví.
 • 00:26:14 On ten soused s kterým nemluvíte,
  hlídá a je ochotný vám pomoci,...
 • 00:26:20 ...když potřebujete.
  Ale nemluví se se sousedy.
 • 00:26:24 Lidé se z dálky pozorují
  a respektují své soukromí tak,...
 • 00:26:28 ...že někdo může zemřít
  a nikdo to týdny nezjistí.
 • 00:26:35 To je bývalá Anglie.
  Teď se to mění.
 • 00:26:40 V Londýně je několik vesnic.
 • 00:26:43 Kopec, na kterém bydlíme,
  je dnes vesnice.
 • 00:26:47 Když jdu nakoupit,
  je to jako tady.
 • 00:26:51 Než nakoupím,
  mám mnoho zajímavých rozhovorů.
 • 00:26:58 -Změnila se nějak česká mentalita?
  -Změnila se.
 • 00:27:06 Ekonomicky se to tu zvedlo.
  Myslím, že se lidem daří lépe.
 • 00:27:12 Přes všechny ekonomické statistiky.
 • 00:27:17 V 1. roce nás překvapilo,
  jak málo lidé kupují zeleninu.
 • 00:27:27 Lidé teď žijí zdravěji.
 • 00:27:34 Jsou si vědomi toho,
  že mají o sebe dbát.
 • 00:27:41 Myslím,
  že se zvýšily negativní emoce.
 • 00:27:52 Jako by se lidé víc nenáviděli,
  záviděli si.
 • 00:27:59 Kam jdu, všude poslouchám.
  Lidé jsou na sebe někdy nelaskaví.
 • 00:28:09 Ale od roku 1990 se to trochu
  zlepšilo.
 • 00:28:18 Doufám,
  že se to bude lepšit dál.
 • 00:28:24 .

Související