iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 9. 2014
03:50 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
659
zhlédnutí

Z očí do očí

Stanislav Drobný

Diskuzní pořad Antonína Přidala

29 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z očí do očí

 • 00:00:14 Pane doktore, vy jste promoval
  v březnu 1948 na právnické fakultě.
 • 00:00:21 Ale místo působení u soudu,
  vás před soud postavili.
 • 00:00:26 Do roku po promoci vás zatkli,
  protože jste pomáhal k emigraci.
 • 00:00:33 A pak vás odsoudili za velezradu
  ve 26 letech na 13 roků vězení.
 • 00:00:44 Ten trest jste si na Borech,
  ve Valdicích, v Leopoldově,...
 • 00:00:52 ...odsloužil do posledního dne.
 • 00:00:57 Trápili vás dlouhými samotkami,
  zákazem korespondence, návštěv.
 • 00:01:04 Při žádné amnestii vás nepustili,
  nedovolili vám jet matce na pohřeb.
 • 00:01:10 Proč vás považovali za tak
  nebezpečného člověka?
 • 00:01:14 Nevím, asi tušili,
  že něco skrývám.
 • 00:01:21 Nebo předpokládali,
  že mám nějaký vliv na mladší vězně.
 • 00:01:27 Myslím, že jsem se naopak nechal
  ovlivňovat od starších spoluvězňů.
 • 00:01:38 Od ministrů, poslanců
  a universitních profesorů,...
 • 00:01:44 ...kteří zajímavě vyprávěli
  o svém životě.
 • 00:01:49 Člověk se od nich mohl hodně
  naučit.
 • 00:01:53 Hodně politických vězňů říká,
  že to byla vysoká škola.
 • 00:01:58 Když jste začínal pouť
  po našich věznicích,...
 • 00:02:03 ...čekal jste,
  že si celých 13 let odsedíte?
 • 00:02:08 Ne.
  Ale když jsem viděl,...
 • 00:02:12 ...jak situace vypadá.
  Viděl jsem chování bachařů.
 • 00:02:18 Tušil jsem,
  že budu v kriminále hodně dlouho.
 • 00:02:27 Trvalo to skoro do vašich 40 let.
 • 00:02:31 Když jste vyšel na svobodu,
  pracoval jste až do důchodu...
 • 00:02:36 ...jako revizní technik
  v údržbě Služeb města Brna.
 • 00:02:41 K tomu,
  aby jste se zabýval zákony,...
 • 00:02:46 ...jste se nikdy nedostal.
 • 00:02:49 Po roce 1989 jste se stal předsedou
  Konfederace politických vězňů.
 • 00:02:58 Od roku 1991 jste byl
  do té funkce zvolen už 4 krát.
 • 00:03:04 Nikdy vás nenapadlo postoupit
  tu funkci někomu mladšímu?
 • 00:03:11 Člověk to chápe jako poslání.
 • 00:03:14 A když má poslání,
  musí to táhnout...
 • 00:03:17 ...i když mu sil ubývá.
 • 00:03:21 Ale když se podaří dobrá věc,
  tak to inspiruje.
 • 00:03:28 Co se vám podařilo,
  to mnoho lidí ví.
 • 00:03:33 Účastnili jste se přípravy
  rehabilitačního zákona.
 • 00:03:38 Snažili jste se přinést
  zadostiučinění politickým vězňům.
 • 00:03:45 Co dnes po těch 8 letech zůstává
  otevřeno?
 • 00:03:50 Domnívám se,
  že je ještě mnoho práce.
 • 00:03:54 Rehabilitační zákony sice umožnily
  zrušit asi 270 000...
 • 00:04:00 ...nespravedlivých rozsudků.
 • 00:04:04 Ale jsou zde ještě
  některé zbytkové tresty.
 • 00:04:10 I někteří lidé, co byli popraveni
  a jsou rehabilitováni,...
 • 00:04:16 ...mají ještě zbytkové tresty.
 • 00:04:20 Zbytkový trest je ten,
  který nemohl být zrušen...
 • 00:04:24 ...rehabilitačním zákonem.
 • 00:04:26 Rehabilitační zákon umožňoval
  soudně trest odstranit.
 • 00:04:34 Ale když jsme utíkali
  ve vězeňských šatech,...
 • 00:04:41 ...tak oni nám to dali jako
  rozkrádání národního majetku.
 • 00:04:47 Na to už rehabilitační zákon
  nepamatoval.
 • 00:04:53 Za to byly ty zbytkové tresty.
 • 00:04:59 A co odpor se zbraní v ruce?
 • 00:05:02 Některé skupiny protikomunistického
  odboje shromažďovaly zbraně.
 • 00:05:12 Ten odpor byl vedený i se zbraní
  v ruce.
 • 00:05:18 Tam ta rehabilitace byla velmi
  obtížná.
 • 00:05:25 Domlouvali jsme se
  s krajskými soudy.
 • 00:05:30 Řada lidí,
  kteří měli tyto střílečky,...
 • 00:05:34 ...jsou rehabilitováni.
 • 00:05:38 Třeba bratři Mašínové,
  kteří jsou komunisty napadáni,...
 • 00:05:45 ...že jsou vrazi.
  To není pravda.
 • 00:05:48 Jsou účastníky
  3. protikomunistického odboje.
 • 00:05:54 Bylo to v době velmi tvrdého
  třídního boje.
 • 00:05:59 Nazývali nás "reakční krysy".
  Boj byl krutý.
 • 00:06:06 Lidé, kteří se chtěli dostat ven,
  museli ten boj přijmout.
 • 00:06:15 Bratři Mašínové ho přijmuli
  a utekli.
 • 00:06:20 Potom se do odboje zapojili.
 • 00:06:24 V jejich případě nejde
  o rehabilitaci ani o amnestii.
 • 00:06:29 Tu oni odmítají
  stejně jako promlčení.
 • 00:06:33 Oni nebyli vůbec souzeni
  a trestní stíhání bylo zastaveno.
 • 00:06:41 Mohou se kdykoliv vrátit.
 • 00:06:44 Ale zdá se jim být absurdní,
  že je u nás legálně...
 • 00:06:50 ...Komunistická strana.
  Stejně jako nám.
 • 00:06:57 Co vadí členům vaší konfederace
  na zbytkových trestech?
 • 00:07:03 Že nejsou rehabilitovány ty měsíce
  a roky zbytkového trestu.
 • 00:07:12 Není to ani odškodněno finančně.
 • 00:07:17 Máte to pořád v rejstříku,
  že jste byl potrestán.
 • 00:07:24 Do odboje jsme šli na podkladě
  morálního přesvědčení.
 • 00:07:34 I zákon č. 198 z roku 1993
  o nás mluví jako o těch,...
 • 00:07:44 ...kteří zasluhují úcty.
  Protože odboj byl spravedlivý.
 • 00:07:56 Kdežto počínání komunistické strany
  odsuzuje jako nespravedlivé.
 • 00:08:05 Proto jsou zbytkové tresty
  absurdní.
 • 00:08:13 Ale právě zákon č. 198 říká,
  že soud zruší nebo zmírní trest...
 • 00:08:25 ...za trestný čin na který
  se nevztahuje rehabilitace.
 • 00:08:30 I to se využívalo.
 • 00:08:34 Byly problémy jakmile tam byla smrt
  a nějaké střílení,...
 • 00:08:40 ...nebo velká škoda.
 • 00:08:43 V řadě i takto složitých případů
  se nám rehabilitace podařila.
 • 00:08:53 Ale nedosáhli jsme
  plné satisfakce toho,...
 • 00:08:57 ...že náš postoj byl
  naprosto správný.
 • 00:09:02 Je to sice v tom zákoně,
  ale soudci ani úředníci...
 • 00:09:07 ...to nemají jako něco podle čeho
  by se měli řídit.
 • 00:09:15 To by znamenalo,
  že nerespektují tento zákon.
 • 00:09:21 To je pravda.
 • 00:09:24 Teď jsou některé majetkové spory,
  kde to není dokončeno.
 • 00:09:30 Naprosto z tohoto zákona nevychází.
 • 00:09:35 Vychází z jiných pozic,
  které si nedovedeme vysvětlit.
 • 00:09:44 To jsou spory o majetek,
  který byl nezákonně odebrán?
 • 00:09:51 Řada majetku byla vrácena,
  ale je ještě mnoho lidí,...
 • 00:09:59 ...kteří se o svůj majetek soudí.
  I mnoho let.
 • 00:10:10 Nevím,
  proč je nutné ty lidi takto trápit.
 • 00:10:15 Protože ten soud pro ně není nějaká
  pohoda.
 • 00:10:25 3 000 sedláků bylo během 24 hodin
  vyhozených ze svých statků.
 • 00:10:33 Byli odváženi pryč
  a dívali se,...
 • 00:10:38 ...jak jim sousedé vybírají jejich
  majetek.
 • 00:10:43 A když teď chtějí ten majetek zpět,
  tak ho nedostávají.
 • 00:10:49 Přesto,
  že je tady pro ty sedláky fond,...
 • 00:10:53 ... ani 1 z nich nedostal
  od fondu žádnou částku.
 • 00:11:01 Přestože se dávají do zemědělství
  miliardy.
 • 00:11:10 Tito lidé se obracejí na vás,
  žádají o radu.
 • 00:11:18 Můžete mít nějaký vliv na soudy?
 • 00:11:22 Snažíme se.
 • 00:11:25 Korespondujeme v této věci
  s ministrem Fenclem.
 • 00:11:30 Chodíme k soudům
  a snažíme se pomáhat i advokátům.
 • 00:11:37 Ze zásady bych chtěl říct,
  že majetek, který se sebral,...
 • 00:11:45 ...ten se skutečně měl vrátit.
 • 00:11:51 Spravedlnost v tomto směru
  měla být nastolena.
 • 00:11:56 Druhá bolest je,
  že se nepodaří ty komunisty,...
 • 00:12:02 ...kteří páchali ty hrozné činy,
  u soudu usvědčit a odsoudit.
 • 00:12:13 Vy jste před několika lety řekl,
  že mezi námi chodí zločinci,...
 • 00:12:20 ...mučitelé a vrazi.
 • 00:12:22 A pokud je nepostavíme před soud,
  pak tu zlou minulost potáhneme...
 • 00:12:29 ...s sebou dál.
 • 00:12:31 Máte pocit,
  že se toto vaše proroctví naplnilo?
 • 00:12:37 Tenkrát jsem byl asi naplněn
  prorockým duchem.
 • 00:12:43 Je pravda, že se nám nepodařilo
  zásadním způsobem u soudu...
 • 00:12:49 ...potrestat komunistické zločiny.
  Je to velmi málo.
 • 00:12:55 Třeba Kavka,
  který mučil při výslechu Třešňáka.
 • 00:13:04 Tam 1. soudkyně tvrdila,
  že čin už je promlčený.
 • 00:13:11 I když zákon 198 říká,
  že v těch letech...
 • 00:13:18 ...se promlčecí doba zastavuje.
 • 00:13:22 Při 2. soudu dostal trest.
 • 00:13:27 Zákaz práce u policie
  a pokutu asi 50 000,-.
 • 00:13:32 To jsou strašné věci,
  že tito lidé stále nejsou...
 • 00:13:38 ...mravně odhaleni
  před celým národem.
 • 00:13:44 Několik jich odsouzeno bylo.
 • 00:13:49 Konfedrace na počátku své činnosti
  podala trestní oznámení...
 • 00:13:55 ...na 2 000 funkcionářů.
  A také na Komunistickou stranu.
 • 00:14:01 Vaše očekávání byla asi příliš
  velká.
 • 00:14:06 To bylo skutečně naivní.
  Komunistická strana dál existuje.
 • 00:14:13 Při rozhovorech s prezidentem vždy
  upozorňujeme,...
 • 00:14:19 ...že to byla chyba,
  když se v r.1990 neudělala...
 • 00:14:25 ...zásadní demokratická očista
  od těchto lidí a stran.
 • 00:14:31 Nyní Komunistická strana
  opět nabývá na váze tím,...
 • 00:14:37 ...že se s ní ostatní strany
  domlouvají o některých postupech.
 • 00:14:42 To nám šíleně vadí.
 • 00:14:45 Myslíme si, že ÚDV,
  který zkoumá tyto zločiny,...
 • 00:14:51 ...by měl pokračovat dál.
  Měl by svoji činnost ještě zesílit.
 • 00:15:04 Vzpomínám těď Grebeníčka.
 • 00:15:09 Protože jeho otec je předseda
  Komunistické strany.
 • 00:15:14 -Jeho syn.
  -Promiňte, jeho syn.
 • 00:15:18 Stále říká,
  že jeho otci se nedá nic říct,...
 • 00:15:27 ...protože nebyl odsouzen.
 • 00:15:31 Dělá se všechno možné,
  aby ten soud nebyl.
 • 00:15:36 Aby zatím všichni svědci zemřeli.
 • 00:15:42 Soudkyně v Hradišti říká,
  že vždy dostala řádnou omluvenku.
 • 00:15:48 Když se někdo omluví,
  že je nemocný,...
 • 00:15:52 ...může ho nechat prohlédnout
  soudním lékařem.
 • 00:15:57 Aby prozkoumal, jestli se opravdu
  nemůže zúčastnit soudu.
 • 00:16:03 Tohle nikdy nepoužívá.
 • 00:16:06 Podnět ke stíhání byl dán
  v r.1994.
 • 00:16:11 S tím soudem půjdeme zřejmě
  do příštího století.
 • 00:16:19 Obvinění jsou stále starší.
 • 00:16:22 Jaký trest ještě pro ně může mít
  význam?
 • 00:16:27 My se nedomníváme, že by museli
  projít tou kalvárií jako my.
 • 00:16:33 My to Grebeníčkovi ani nepřejeme.
 • 00:16:36 Grebeníček se domnívá,
  že konal správně.
 • 00:16:40 Soud mu musí ukázat,
  že jeho činy byly hanebné.
 • 00:16:45 Že mučení elektrickým proudem
  se nedá odůvodnit ani zájmem...
 • 00:16:52 ...Komunistické strany,
  aby všichni nepřátelé byli zničeni.
 • 00:16:59 Konfederace vydala k 51. výročí
  února 1948 prohlášení.
 • 00:17:06 Končí výzvou ke všem demokratickým
  politickým silám,...
 • 00:17:12 ...aby zahájily proces odstranění
  komunismu z veřejného života.
 • 00:17:17 Jak si to představujete?
 • 00:17:21 Neměl by se jim dávat prostor
  v televizi.
 • 00:17:27 Politické strany se mají vyhýbat
  styku s nimi.
 • 00:17:35 Ale oni mají své zástupce
  v parlamentu,...
 • 00:17:38 ...zvolené ve svobodných volbách.
 • 00:17:43 To je pravda.
 • 00:17:45 Ale to neznamená,
  že s nimi musím jednat.
 • 00:17:49 Oni by je měli úplně minout
  a nevšímat si jich.
 • 00:17:56 Ta strana by se měla buď zásadně
  změnit.
 • 00:18:04 Změnit svůj název,
  základní smyšlení a postoje.
 • 00:18:11 Nebo se k nim musíme chovat
  jako k těm,...
 • 00:18:16 ...kteří už 1 naši demokracii
  ohrozili.
 • 00:18:20 A jsou opět připraveni ji ohrozit.
 • 00:18:24 Konfederace v listopadu udělala
  sjezd politických vězňů na Žofíně.
 • 00:18:33 Bylo nás asi 1 200.
 • 00:18:37 Pozvali jsme tam všechny
  demokratické politiky.
 • 00:18:42 Tam jsme říkali, že už musí přestat
  ten komunistický cynismus.
 • 00:19:04 Jaké se vám dostalo odpovědi?
 • 00:19:09 Politici s námi souhlasili.
  Protože to bylo před volbami.
 • 00:19:17 Je třeba,
  aby tato slova uvedli v život.
 • 00:19:33 Koncem května bude tzv.
  "Jáchymovské peklo".
 • 00:19:39 Na toto shromáždění jsme pozvali
  všechny politické strany.
 • 00:19:47 Tam chceme znovu celému národu
  ukázat nebezpečnost komunismu.
 • 00:19:57 Já jsem zažil v r. 1946,
  jak o sobě komunisté pěli chválu.
 • 00:20:14 Nemluvili o třídním boji.
 • 00:20:18 Naopak 1 kněz na Moravě tvrdil,
  že Ježíš Kristus byl 1. komunista.
 • 00:20:28 Když se snažili získat voliče,
  použili taková hesla.
 • 00:20:37 Když v roce 1948 převzali moc,
  drtili protivníky tvrdým způsobem.
 • 00:20:51 Ti dnešní mladší říkají,
  že s tím neměli nic společného.
 • 00:21:00 Když vstoupili do strany
  a souhlasili s programem,...
 • 00:21:07 ...nemohou ze sebe sundat
  tento odsudek.
 • 00:21:18 Proč se vstupovalo
  do komunistické strany?
 • 00:21:24 Pan Pithart prohlašoval,
  že to bylo z romantizmu.
 • 00:21:30 Paní Jirásková vyprávěla,
  že 1 holčička při mši měla...
 • 00:21:36 ...jiné šaty
  a byla vyhozena kostelníkem.
 • 00:21:42 To ji tak dojalo,
  že pak vstoupila do strany.
 • 00:21:49 Tyhle důvody byl buď cynismus,
  nebo vypočítavost...
 • 00:21:57 ...a nebo naprosté
  ideologické spojení.
 • 00:22:03 Tu hloupost nepřipouštíte?
 • 00:22:08 Člověk samozřejmě dělá chyby.
 • 00:22:12 Ale při vstupu do politické strany
  musíme jasně rozlišovat.
 • 00:22:19 Člověk musí nést za své činy
  odpovědnost.
 • 00:22:24 To je základ demokracie.
 • 00:22:28 Když se k něčemu rozhodnu,
  musím vzít následky na sebe.
 • 00:22:34 Konfederace se ozvala,
  když zjistila,...
 • 00:22:37 ...že na školách se málo učí
  o životě v totalitním režimu.
 • 00:22:44 Obrátili jste se
  na Českou školní inspekci.
 • 00:22:49 Dostali jste dost neradostnou
  odpověď.
 • 00:22:54 Inspekce zjistila,
  že na mnoha školách...
 • 00:22:58 ...dojde dějepis do roku 1945.
  Někde do roku 1968.
 • 00:23:04 Učitelé při setkáních s inspektory
  odpovídali vyhýbavě.
 • 00:23:11 Nejsou si jisti,
  jestli o těchto věcech mají učit.
 • 00:23:18 S tím máme zajímavé zkušenosti.
  Často chodíme na střední školy.
 • 00:23:26 Někdy je vidět u kantorů zájem,
  aby se to studenti dověděli.
 • 00:23:33 Jinde jsme odmítáni.
 • 00:23:35 Mládež je v tomto směru skutečně
  neinformovaná.
 • 00:23:43 O událostech z poslední doby
  se nemluví.
 • 00:23:51 Teď se mluví o snaze informovat
  věřejnost o tom jaká byla...
 • 00:23:58 ...skutečnost za seriálem
  "30 případů majora Zemana".
 • 00:24:04 Četl jsem diskusi na to téma
  ve vašem zpravodaji.
 • 00:24:10 Členové konfederace jsou proti
  vysílání.
 • 00:24:14 Ale je tu slib České televize,
  že vám ukáže dokumentární filmy,...
 • 00:24:20 ...osvětlující skutečné události,
  které se staly námětem seriálu.
 • 00:24:28 Už jste je viděli?
 • 00:24:37 O tom se jedná.
 • 00:24:40 Už při vysílání "Krále Šumavy",
  kde jsou členové StB hrdiny,...
 • 00:24:44 ...jsme podali podnět
  k trestnímu stíhání.
 • 00:24:53 Teď jsem se dozvěděl,
  že to bylo zamítnuto.
 • 00:25:00 Jsme domluveni,
  že v nevěřejném promítání...
 • 00:25:07 ...nám "Majora Zemana" představí.
 • 00:25:13 Obávám se, že důsledek promítání
  tohoto seriálu bude zhoubný.
 • 00:25:24 Mladí lidé se na to budou dívat
  bez základních vědomostí.
 • 00:25:46 Jsme zásadně proti tomu.
 • 00:25:50 Obáváme se, že to bude zase
  jen propagace komunismu.
 • 00:25:57 Konfederace má asi 7 000 členů.
 • 00:26:01 Už jen 7 000, bylo nás 14 000.
  Polovina je mrtvá.
 • 00:26:05 Jaká je její budoucnost,
  když věk jejich členů je vysoký.
 • 00:26:14 Nechceme být nesmrtelnou
  organizací.
 • 00:26:18 Počítáme s tím,
  že se organizace časem rozpustí.
 • 00:26:23 Případný majetek se odevzdá státu.
 • 00:26:28 Chceme ještě upozorňovat na věci,
  které je třeba bránit.
 • 00:26:41 Bránit je třeba svobodu
  a demokracii.
 • 00:26:45 Jediná složka,
  která by to mohla ohrozit,...
 • 00:26:52 ...je komunistická strana.
 • 00:26:59 Já čtu "Naši pravdu" a tam jsou
  projevy vrcholných funkcionářů.
 • 00:27:08 Tam se dovídáme,
  že je možno se inspirovat...
 • 00:27:13 ...sovětským Velkým říjnem.
 • 00:27:17 Že je možno si z toho brát příklad.
  Jaký příklad si chtějí brát?
 • 00:27:30 Vaši členové reagují i na to,
  co se děje v politickém životě.
 • 00:27:39 Jsou-li znepokojeni,
  co jim radíte?
 • 00:27:47 Jsou nespokojeni se situací,
  která tady je.
 • 00:27:53 Snažím se dávat úkoly,
  které by zlepšily naši situaci.
 • 00:28:01 To je základní poučka.
 • 00:28:04 Když se ti něco nelíbí,
  je v tvých silách to odstranit?
 • 00:28:11 Pokud ano,
  je třeba lobovat u poslanců,...
 • 00:28:15 ...aby se ty věci změnily.
 • 00:28:19 Když je to nad naše síly,
  věnujeme se činnostem,...
 • 00:28:24 ...kde vidíme pozitivní výsledky.
 • 00:28:28 Intenzita a možnosti dnešního
  života ukazují našim členům,...
 • 00:28:36 ...kteří jsou jinak nespokojeni
  a trápí je komunistický nápor,...
 • 00:28:44 ...že je možno stále
  v tomto směru pokračovat.
 • 00:29:08 .

Související