iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 10. 2018
21:00 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1033
zhlédnutí

Události v kultuře

Hlavní kulturní pořad zpravodajského programu ČT24. Aktuality, živé vstupy, zasvěcení hosté ve studiu.

18 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v kultuře

 • 00:00:04 Úvodním galavečerem
  dnes začíná Designblok.
 • 00:00:06 Největší domácí přehlídka designu.
 • 00:00:11 Viděli jsme natočili první část
  zrekonstruovaného Národního muzea.
 • 00:00:17 Vychází výpravná publikace
  o díle Petra Brandla.
 • 00:00:20 350 let od jeho narození.
 • 00:00:30 Události v kultuře s Kateřinou
  Bílkovou, dobrý večer.
 • 00:00:34 Designblok slaví 20. výročí.
 • 00:00:36 Téma největší české přehlídky
  designu bylo jasné.
 • 00:00:40 Oslava.
 • 00:00:41 Českého designu a výročí
  založení republiky.
 • 00:00:44 Letos klade důraz především
  na české značky a představí práce
 • 00:00:49 umělců,
 • 00:00:50 kteří akci za posledních
  20 let významně ovlivnily nebo
 • 00:00:53 naopak ona ovlivnila jejich tvorbu.
 • 00:00:56 Práce Maxima Velčovského
  nechyběla na žádném z ročníků.
 • 00:01:04 Na jedné straně plechovka
  po válce zachraňovala,
 • 00:01:06 distribuovala jídlo
  zuboženému lidu.
 • 00:01:14 Dnes je to symbol konzumismu.
 • 00:01:16 Je autorem také této bysty.
 • 00:01:20 Navrhl ji jako prolézačku pro děti.
 • 00:01:22 Mohou zašeptat Masarykovi něco
  do ucha, pokud tak vysoko vylezou.
 • 00:01:27 Pelcl část český
  design éru vychoval.
 • 00:01:33 Je na této akci pravidelným hostem.
 • 00:01:36 Toto dílo je o předmětech
  a jejich vlastnictví.
 • 00:01:41 Bydlení by měl být symbolem toho,
 • 00:01:43 že bydlíme v celém prostředí a měli
  bychom se o něj více starat.
 • 00:01:46 Ne jen o to svoje.
 • 00:01:52 Na přehlídce vystavuje
  rekordních 343 designerů.
 • 00:02:00 Akce patří mezi největší svého
  druhu ve střední Evropě.
 • 00:02:09 Pořád jsme vysvětlovali,
  co to vlastně design je.
 • 00:02:12 Před lety to byla velká neznámá.
 • 00:02:19 Lapidárium nebo průmyslový
  palác, to jsou místa výstav.
 • 00:02:26 Život vesnice v průběhu jednoho
  roku podle románové předlohy
 • 00:02:29 bratří Mrštíků.
 • 00:02:31 Po adaptaci rozsáhlého
  knižního díla z tato
 • 00:02:35 šéf divadla moravskoslezského.
 • 00:02:39 Nejde o idylický obraz
  čtyři roční období,
 • 00:02:42 jde o pokřivený obraz
  mezilidských vztahů.
 • 00:02:49 Rok na vsi dramatizoval
  Vojtěch Štěpánek.
 • 00:02:51 Ani jemu se nevyhnulo srovnání
  se slavnou inscenací Národního
 • 00:02:55 divadla režiséra Miroslava Krobota.
 • 00:03:06 Když u divadla někomu řeknete,
  že budete dělat Rok na vsi,
 • 00:03:11 tak vám rovnou odpoví, Krobota?
 • 00:03:14 Rozhodl jsem se,
 • 00:03:16 že to musím vytvořit pro potřebu
  ostravského diváka a s ostravským
 • 00:03:20 souborem dnes a tady.
 • 00:03:22 Nešlo to jinak než přes knihy,
  do kterých jsem se zamiloval.
 • 00:03:26 Znovu vytvořil lidské společenství
  v nejmenované vesnici,
 • 00:03:30 kde lidé neumí žít spolu
  ani bez sebe.
 • 00:03:35 Není to ten poslední rok,
 • 00:03:36 kdy se to všechno
  vyřeší a pojmenuje,
 • 00:03:39 je to jeden rok z mnoha.
 • 00:03:42 Bude se to všechno zase opakovat
  a bude to horší a horší.
 • 00:03:47 Vesnice bez folkloru a tradic,
 • 00:03:49 kde z ní zbytky nářečí a smutná
  nebo obhroublá lidová píseň.
 • 00:03:54 Poslem díla není ani duchovní.
 • 00:04:04 Jednu z největších scén v republice
  Vojtěch Štěpánek ještě
 • 00:04:08 více odhalil.
 • 00:04:09 Z hromady stolů a židlí vzniká
  jeden velký příběh mnoha postav.
 • 00:04:14 Ty boky, opony šli pryč.
 • 00:04:17 Ten zvuk se nerozptyluje
  a neodráží.
 • 00:04:23 Ta slova se musí vykousávat,
  aby jim bylo rozumět.
 • 00:04:28 Prostor pro lásku, zradu,
  nenávist, dluhy a smrt.
 • 00:04:36 Ruský prezident Vladimir Putin
  vyznamená českého písničkáře
 • 00:04:40 Jaromíra Nohavicu.
 • 00:04:41 Vyplývá to z dokumentu, který
  zveřejnily ruské úřady.
 • 00:04:49 Puškinovu cenu dostane za zásluhy
  o vzájemné obohacování národních
 • 00:04:53 kultur a další přínos kultuře.
 • 00:04:55 Nohavica potvrdil, že cenu
  v Rusku převezme.
 • 00:05:05 Už v sobotu se po sedmi letech
  slavnostně otevře Národní muzeum
 • 00:05:08 včetně jeho Panteonu.
 • 00:05:10 V původním významu jde o chrám,
  kde se uctívala božstva.
 • 00:05:14 V Národním muzeu
  je to nejslavnostnější prostor
 • 00:05:17 u vstupu objektu.
 • 00:05:19 Nachází se tady busty
  českých velikánů.
 • 00:05:28 V Národním muzeu se teď pracuje
  nonstop, i v noci.
 • 00:05:33 Vrací se sem zrestaurované sochy
  a busty českých osobností.
 • 00:05:40 Kdo se sem dostane, musí
  být významný vědec nebo umělec.
 • 00:05:43 Politici tady třeba
  jsou, ale proto,
 • 00:05:45 že byli zároveň filozofem
  nebo sociologem.
 • 00:05:58 František Jozef ze svého majetku
  věnoval několik 1000 zlatých
 • 00:06:01 na stavbu muzea.
 • 00:06:02 Jeho busta byla poděkování.
 • 00:06:11 Některé osobnosti
  byly po komunistickém
 • 00:06:13 převratu odstraněny.
 • 00:06:20 Zmizely některé pochopitelné,
  ale i nepochopitelné osobnosti.
 • 00:06:30 Božena Němcová byl spisovatelský
  symbol.
 • 00:06:37 Dostala se sem až za první
  republiky.
 • 00:06:40 Budou se tady konat
  různé společenské akce.
 • 00:06:46 Z kapacitních důvodů
  už pravděpodobně další osobnosti
 • 00:06:49 přibývat do tohoto
  prostoru nebudou.
 • 00:06:56 350 let od narození jednoho
  z nejvlivnějších umělců baroka
 • 00:07:00 na našem území.
 • 00:07:02 Malíře připomíná Národní
  galerie vydáním obsáhlé knihy.
 • 00:07:08 Ve výpravném vydání rekapituluje
  jeho portrétní tvorbu,
 • 00:07:11 reviduje katalog jeho děl,
 • 00:07:13 který zároveň zveřejňuje
  na samostatné webové stránce.
 • 00:07:18 Knihu představí editorka
  a kurátorka starého umění.
 • 00:07:23 Dobrý večer.
 • 00:07:24 Dobrý večer.
 • 00:07:25 Kniha obsahuje i rentgenové
  snímky jeho maleb.
 • 00:07:32 Čím byl Brandlův
  styl tak výjimečný?
 • 00:07:36 Byl originální v tom,
 • 00:07:37 že jeho rukopis trošku
  připomínala Rembrandta.
 • 00:07:41 Můžeme ho považovat za jakéhosi
  Rembrandta.
 • 00:07:44 Jeho rukopis byl charakteristický
  mohutnými nánosy barev,
 • 00:07:48 do kterých zasahoval prsty,
  nehty, násadkou štětců.
 • 00:07:57 Rentgenové snímky odhalují i fakt,
 • 00:08:00 že Brandl byl velmi
  rychlým malířem.
 • 00:08:03 Na své obrazy se nepřipravoval
  žádnými skicami.
 • 00:08:08 Rovnou se vrhl na plátno.
 • 00:08:10 Je to dáno tím, že se tam objevují
  pentimenty.
 • 00:08:14 Autorské pře malby.
 • 00:08:18 Korekce mohou být odhaleny
  právě rentgenovými snímky.
 • 00:08:23 Působí to hodně živelně.
 • 00:08:25 Ano, pracoval živelně.
 • 00:08:27 Souvisí to s jeho temperamentem,
  který byl hodně divoký.
 • 00:08:35 Odraz jeho charakteru
  je určitě otištěn díle.
 • 00:08:39 Zmiňujete také jeho pokračovatele.
 • 00:08:42 Jak ovlivnil nastupující generaci?
 • 00:08:45 Velmi významně.
 • 00:08:46 Ten vliv pokračuje v jeho
  době, až do 19. století.
 • 00:08:52 Ještě na počátku 20. století
  ovlivnil modernisty.
 • 00:08:56 Ať to byl Emil Filla nebo Kubišta.
 • 00:09:02 Ve své době měl mnoho
  následovníků, kteří ho kopírovali.
 • 00:09:07 Ve stylu Brandla se malovalo
  i po jeho smrti.
 • 00:09:10 Různé obrazy se také falešně
  signovali jako Petr Brandl.
 • 00:09:22 Kniha uvádí, že byl ve své době
  nejlépe placeným umělcem.
 • 00:09:27 Zažíval tedy ve své době
  významnou pověst?
 • 00:09:31 Ano.
 • 00:09:33 Máme o tom i archivní zmínky.
 • 00:09:37 Byl nejvyhledávanějším
  a nejžádanějším malířem.
 • 00:09:40 Tomu odpovídají i částky, které
  dostával za oltářní plátna.
 • 00:09:47 Hlavní oltář ve Slezsku
  byl honorován astronomickou
 • 00:09:50 částkou 3000 zlatých.
 • 00:09:56 V Praze jste za to mohla koupit
  tři nebo čtyři pěkné domy.
 • 00:10:02 Byl někdy zapomenout?
 • 00:10:06 Jeho sláva byla kontinuální.
 • 00:10:09 V době romantismu byl jeho
  život líčen velmi povrchně,
 • 00:10:14 že to byl vyznavač Bakcha a Venuše.
 • 00:10:21 Vznikaly různé
  romantizující zkazky.
 • 00:10:25 Na webu existuje databáze jeho děl.
 • 00:10:28 Komu je určena?
 • 00:10:29 Je spíše pro širokou
  nebo odbornou veřejnost?
 • 00:10:32 Snažili jsme se oslovit
  nejširší publikum a doufáme,
 • 00:10:35 že každý si tam najde to své.
 • 00:10:36 Samozřejmě jsou tam technické
  parametry,
 • 00:10:40 které budou více zajímat odborníky.
 • 00:10:44 Jsou tam vloženy i restaurátorské
  zprávy, rentgenové snímky.
 • 00:10:52 Ta databáze rozhodně slouží všem.
 • 00:10:54 Je tam seznam literatury.
 • 00:10:57 Lidé si mohou dále
  dohledávat informace.
 • 00:11:00 Databáze je naplněna všemi
  archivními dokladech,
 • 00:11:03 které se k němu váží.
 • 00:11:06 Průběžně tuto databázi
  aktualizujeme a doplňujeme.
 • 00:11:08 Národní galerie také
  připravuje výstavu.
 • 00:11:11 V jakém světle představíte Brandla?
 • 00:11:14 Doufáme, že v novém.
 • 00:11:18 Zasloužil by si reprezentativní
  výstavu i z toho důvodu,
 • 00:11:21 že poslední výstava
  proběhla v roce 1969.
 • 00:11:34 Rádi bychom udělali takovou
  procházku po jeho dílech a po jeho
 • 00:11:40 životě, který považujeme za velmi
  atraktivní a zajímavý.
 • 00:11:49 Děkujeme za váš čas pro události
  v kultuře.
 • 00:11:51 Děkuji za pozvání.
 • 00:11:56 Trochu koncert, trochu
  divadlo a směs recitace,
 • 00:11:59 zaklínadel a zvuků.
 • 00:12:02 V oratoriu současného
  rakouského skladatele.
 • 00:12:08 Vystupuje Iva Bittová
  a Opera Diversa.
 • 00:12:17 V těchto chvílích
  uvádí divadlo komedie.
 • 00:12:24 Iva Bittová to nesmírně ocenila.
 • 00:12:27 Doplnila tam několik
  vtipů a pohrála si s tím.
 • 00:12:30 Ona je velmi originální interpret.
 • 00:12:37 Má velkou divadelní
  i hudební zkušenost.
 • 00:12:40 Takže ten překlad, který byl dělán
  jí na tělo, dokáže oživit.
 • 00:13:02 Amerika koncem 19. století
  očima báňského Ing. z Ostravy.
 • 00:13:07 O své plavbě za oceán v roce
  1893 napsal Vilém Jičínský cestopis
 • 00:13:15 a vydal ho knižně.
 • 00:13:17 Knihovna ho teď nabízí
  jako audioknihu.
 • 00:13:29 Cesta Ostravana do Ameriky
  z roku 1893.
 • 00:13:33 Je v archivu města Ostravy.
 • 00:13:35 Jedno vydání s podpisem autora.
 • 00:13:38 Vypráví o cestě do Ameriky,
 • 00:13:40 ale ta Amerika je tam nahlížena
  z pohledu Ostravana.
 • 00:14:03 S archaickou češtinou a podrobnými
  technickými popisy se za mikrofonem
 • 00:14:08 potýkal herec Cisovský.
 • 00:14:12 Všímal si ale i přírodních
  krás a společenského života.
 • 00:14:15 Srovnával ostravské ženy
  a muže s těmi americkými.
 • 00:14:24 Co všechno americké ženy
  nesmí, kam nesmí vstupovat,
 • 00:14:28 co nesmí dělat.
 • 00:14:31 Dětství prožil na statku
  na Karlštejně.
 • 00:14:36 Jeho prapravnuk je v Ostravě
  známým knihkupcem.
 • 00:14:43 Toto je nejmladší Vilém.
 • 00:14:44 Tady je trošku starší a tady
  je v pozdějším věku.
 • 00:14:50 Byl závodním ředitelem dolu Albert
  a Hubert a také dolu Zárubek.
 • 00:14:57 Zasloužil se o to,
 • 00:14:58 aby nad Ostravou jezdila
  první lanovka a vozila uhlí.
 • 00:15:06 Zdarma dostanou audio knihu
  hendikepováni čtenáři.
 • 00:15:15 Kdo stále dává přednost textu,
 • 00:15:17 může si cestopis stáhnout
  ze stránek knihovny.
 • 00:15:24 Ve Spojených státech měla
  slavnostní premiéru závěrečná řada
 • 00:15:27 seriálu Dům z karet.
 • 00:15:29 Šestá série je také první, ve které
  nehraje Kevin Spacey.
 • 00:15:37 Byl stažen z důvodu obvinění
  ze sexuálního obtěžování.
 • 00:15:48 Až dosud manželka viceprezidenta
  a následně prezidenta
 • 00:15:51 Spojených států.
 • 00:15:53 V šesté sérii sama zasedne
  do křesla v Oválné pracovně.
 • 00:16:14 Seriál začal společnost
  vysílat v roce 2013.
 • 00:16:18 Dům z karet změnil pohled
  mnoha diváků na politiku nejen
 • 00:16:21 ve Spojených státech.
 • 00:16:24 Hlavní hrdina používal
  manipulaci i fyzické násilí.
 • 00:16:28 Na postavě Kevina celý seriál stál.
 • 00:16:40 Během loňského roku společnost
  natáčení pozastavila,
 • 00:16:44 když se objevilo několik obvinění
  ze sexuálního obtěžování.
 • 00:16:48 První přišlo loni v říjnu,
  další se objevily letos v létě.
 • 00:16:51 Policie zatím všechno vyšetřuje.
 • 00:16:53 Herec přišel o několik rolí
  a také o plánovaná ocenění.
 • 00:17:15 Jak bude seriál fungovat
  bez hlavní postavy,
 • 00:17:18 to zjistí diváci poprvé
  šestého listopadu.
 • 00:17:27 Jaký program nabízí
  ČT art dnes večer?
 • 00:17:30 V televizní premiéře
  koprodukční dokument Průkopníka
 • 00:17:34 abstraktního umění.
 • 00:17:38 A literární revue.
 • 00:17:40 Další události v kultuře zase
  zítra, přeji krásný večer.

Související