iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 12. 2020
16:15 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
11839
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:20 -Krásný den vám přeji.
  Dnešní AZ-kvíz je odstartován.
 • 00:00:23 Možná ještě stihnete podat si svůj
  oblíbený nápoj
 • 00:00:27 a pak už můžete sledovat
  výkony soutěžících.
 • 00:00:30 Začíná 1. kolo.
 • 00:00:36 Antonín a Markéta,
  1. soutěžní dvojice. Oba vás vítám.
 • 00:00:40 Antoníne, vy tady jste popáté,
  to znamená, že naposledy.
 • 00:00:44 Když srovnáte, jak vám bylo,
  když jste tady stál poprvé
 • 00:00:47 a teď popáté, je v tom rozdíl?
  -Je to o něco lepší.
 • 00:00:51 Není to už takový stres
  a taková křeč.
 • 00:00:54 -Víc si to užíváte.
  -Ano.
 • 00:00:56 -Děkuju. Markéto, odkud jste,
  co děláte?
 • 00:00:59 -Jsem z Prostějova.
  A jsem na mateřské dovolené.
 • 00:01:02 Ve volném čase se věnuju
  učitelství angličtiny.
 • 00:01:06 Jako lektorka angličtiny.
  -Jak velké dítko máte?
 • 00:01:10 -Mám 2 děti. Adámek má 6 roků,
  Tomášek 2.
 • 00:01:13 -Děkuju. Můžeme se pustit do hry.
 • 00:01:16 Antoníne, vyberte 1. políčko.
  -13.
 • 00:01:20 -Jak se běžným dvouslovným názvem
  nazývá soustava chemických prvků
 • 00:01:25 utříděná na základě
  jejich protonových čísel?
 • 00:01:30 -Protonová tabulka.
 • 00:01:34 -Nevím.
  -Markéto, chcete odpovídat?
 • 00:01:37 -Periodická tabulka.
  -Ano.
 • 00:01:42 Antoníne.
  -25.
 • 00:01:44 -Většina slovenského území
  patří k povodí Dunaje.
 • 00:01:49 Mezi 4 jeho hlavní přítoky
  tam patří řeky
 • 00:01:53 s počátečními písmeny M, V, H a I.
  Vyjmenujte alespoň 3 z těchto řek,
 • 00:01:59 které se na Slovensku vlévají
  do Dunaje.
 • 00:02:03 -Morava, Váh, Hron a...
 • 00:02:07 -Podmínku jste splnil.
  Ipel je ta čtvrtá. Políčko je vaše.
 • 00:02:12 Markéto.
  -15.
 • 00:02:14 -Rýnské zlato, Valkýra, Siegfried
  a Soumrak bohů
 • 00:02:20 je tetralogie Richarda Wagnera,
 • 00:02:23 kterou podle vlastního libreta
  zkomponoval v letech 1853-1874.
 • 00:02:29 Jak svůj hudebně dramatický cyklus
  skladatel pojmenoval?
 • 00:02:35 -Prsten Nibelungů.
  -Ano. Prsten Nibelungův.
 • 00:02:39 Antoníne.
  -27.
 • 00:02:42 -Kruté osudy černošských otroků
  líčí román
 • 00:02:47 Harriety Beecher-Stoweové.
 • 00:02:50 Kniha poprvé vyšla
  v letech 1851-1852
 • 00:02:54 a měla výrazný vliv
  na černošskou otázku
 • 00:02:57 ve Spojených státech amerických.
 • 00:03:00 Uveďte její český název,
  v češtině zkrácený hláskami Ch-S-T.
 • 00:03:06 -Chaloupka strýčka Toma.
  -Máte pravdu.
 • 00:03:11 Markéto.
  -28.
 • 00:03:14 -Tato dřevokazná houba roste
 • 00:03:17 na odumřelých kmenech
  a pařezech stromů,
 • 00:03:20 ale také se pěstuje na upravené
  pšeničné nebo kukuřičné slámě,
 • 00:03:24 neboť je jedlá.
 • 00:03:26 Používá se v mnoha
  kuchyňských úpravách
 • 00:03:29 a má příznivé zdravotní účinky.
  Jak zní celý název houby?
 • 00:03:33 -Hlíva ústřičná.
  -Je to tak.
 • 00:03:37 Antoníne.
  -21.
 • 00:03:39 -Hlásky Ch-V krátí název formule,
  která ustálenými značkami udává,
 • 00:03:46 ze kterých prvků se skládá
  sloučenina a v jakém poměru
 • 00:03:50 jsou ve sloučenině jejich atomy.
  Kterou formuli mám na mysli?
 • 00:03:55 -Chemický vzorec.
  -Ano.
 • 00:03:59 Markéto.
  -11.
 • 00:04:02 -Jak se jmenoval německý maršál
 • 00:04:05 a v letech 1925-1934 říšský
  prezident Výmarské republiky,
 • 00:04:12 který v lednu roku 1933 jmenoval
  Hitlera říšským kancléřem?
 • 00:04:18 Stačí jeho příjmení na H.
 • 00:04:20 -Hindenburg
  -Správně. Paul von Hindenburg.
 • 00:04:25 Antoníne.
  -23.
 • 00:04:27 -Předtím, než se Jiří z Poděbrad
  stal českým králem,
 • 00:04:32 fakticky vládl zemi
  z titulu funkce,
 • 00:04:35 jejíž název začíná písmeny Z-S.
 • 00:04:38 Který úřad Jiří do svého zvolení
  králem vykonával?
 • 00:04:42 -Zemský správce.
  -Dobře.
 • 00:04:46 Markéto.
  -14.
 • 00:04:48 -V letech 1856-1954
  žil český architekt,
 • 00:04:56 významný představitel
  secesní architektury,
 • 00:05:00 který je mimo jiné autorem staré
  budovy Hlavního nádraží v Praze
 • 00:05:05 nebo památníku Mohyla míru
  u Slavkova.
 • 00:05:07 Jak se tento tvůrce jmenoval?
  Stačí příjmení.
 • 00:05:14 -Nevím.
  -Antoníne, chcete odpovídat?
 • 00:05:17 Ne. Myslím, že je to Josef Fanta.
  -Je to Josef Fanta.
 • 00:05:22 A které pole chcete?
  -26.
 • 00:05:24 -Hrozbou pro Přemyslovce
  byly 2 domácí rody.
 • 00:05:28 První z nich ovládal část
  východních Čech
 • 00:05:32 s centrem v Libici nad Cidlinou
 • 00:05:34 a Přemyslovci jej vyvraždili
  v roce 995.
 • 00:05:38 Příslušníci druhého rodu byli
 • 00:05:40 v 10. až 12. století vyvraždění
  celkem třikrát, ovšem nedůsledně.
 • 00:05:46 O které 2 rody šlo?
 • 00:05:48 -Slavníkovci a Vršovci.
  -Přesně tak.
 • 00:05:52 Markéto.
  -22.
 • 00:05:55 -Sinus, kosinus, tangens, kotangens
 • 00:06:00 pojmenujte souhrnně tyto
  matematické výrazy slovy na G-F.
 • 00:06:06 -Geometrické funkce.
 • 00:06:11 -Antoníne, chcete odpovídat?
 • 00:06:14 -Goniometrické funkce.
  -Tak je to.
 • 00:06:19 Markéto, které pole si dáte teď?
  -24.
 • 00:06:25 -Jak se nazývá proslovený
  nebo podepsaný závazek
 • 00:06:31 stanovený základním zákonem státu,
 • 00:06:34 který musí složit prezident
  republiky, členové vlády, poslanci,
 • 00:06:39 senátoři a soudci před uvedením
  do funkce?
 • 00:06:42 -Ústavní slib.
  -Ano.
 • 00:06:46 Antoníne.
  -12.
 • 00:06:48 -Jedna z himálajských osmitisícovek
  leží v pákistánské části Kašmíru.
 • 00:06:55 Jak se vrchol, který se vypíná
  do výšky 8 025 metrů nad mořem
 • 00:07:01 a poprvé byl zlezen v roce 1953,
  jmenuje?
 • 00:07:06 -Nanga Parbat.
  -Pole je vaše.
 • 00:07:10 Markéto.
  -1.
 • 00:07:14 -Kdo navrhl slavnou
 • 00:07:17 pařížskou ocelovou rozhlednu
  poblíž řeky Seiny?
 • 00:07:21 Uveďte celé jméno
  tohoto francouzského architekta.
 • 00:07:25 -Gustave Eiffel.
  -Správně.
 • 00:07:29 Antoníne.
  -17.
 • 00:07:31 -Od 17. století se nejvyšší
  správní úřad našeho panovníka
 • 00:07:37 nazýval slovy na Č-D-K.
  Do jeho kompetence patřilo
 • 00:07:42 především vydávání královských
  listin a jiných písemností.
 • 00:07:47 Jak se úřad nazýval?
 • 00:07:48 -Česká dvorská kancelář.
  -Přesně tak.
 • 00:07:53 Markéto.
  -5.
 • 00:07:56 -Jedním z největších milovníků
  umění ve středověké Florencii
 • 00:08:01 byl příslušník tamějšího
  mocného rodu.
 • 00:08:04 Finančně podporoval učence
  a byl mecenášem takových umělců,
 • 00:08:09 jako byli Michelangelo
  nebo Sandro Botticelli.
 • 00:08:12 Prosím celé jméno tohoto šlechtice
  15. století.
 • 00:08:16 -Lorenzo Medicejský.
  -Ano. Lorenzo Medici.
 • 00:08:21 Antoníne.
  -18.
 • 00:08:24 -Spotřebiče se do elektrického
  obvodu zapojují dvojím způsobem:
 • 00:08:29 buď za sebou - například řetěz
  žároviček na vánočním stromku,
 • 00:08:34 nebo vedle sebe - jako třeba lampy
  pouličního osvětlení.
 • 00:08:38 Tato zapojení se označují
  přídavnými jmény na S a na P.
 • 00:08:42 Jaká jsou to zapojení?
 • 00:08:44 -Sériové nebo paralelní.
  -Ano.
 • 00:08:48 Je dohráno! Antonín je finalistou,
  gratuluji! A díky vám, Markéto.
 • 00:08:58 Denisa je tady potřetí,
  Pavel poprvé. Oba vás vítám.
 • 00:09:03 Deniso, říkala jste,
  že jste z Tábora.
 • 00:09:05 Pracujete jako designérka.
  K zálibám patří cestování.
 • 00:09:10 Pokud byste si mohla vybrat,
 • 00:09:13 kde strávíte nějakou
  hodně dlouhou dovolenou,
 • 00:09:16 tak kam byste se ráda podívala?
 • 00:09:18 -Já nejsem zvyklá být na místě,
  takže bych hodně cestovala náhodně.
 • 00:09:23 Kam by se dalo.
 • 00:09:25 -Spíše byste volila nějaké
  organizované poznávání
 • 00:09:28 nebo sama na vlastní pěst?
  -Na vlastní pěst.
 • 00:09:31 -Děkuju. Pavle, odkud vy jste
  a co děláte?
 • 00:09:34 -Já bydlím v Brně,
 • 00:09:36 ale pocházím z takové malé vesničky
  z jižních Čech.
 • 00:09:39 Jmenuje se to Řečice.
  Je to kousek u Dačic.
 • 00:09:42 A jsem učitel na základní škole.
 • 00:09:45 -Jaké máte záliby, co vás těší,
  když chcete relaxovat?
 • 00:09:48 -Určitě četba, to mám nejradši.
  -Knížky. Děkuju, Pavle.
 • 00:09:52 A můžeme se pustit do hry.
 • 00:09:54 Deniso, vyberte 1. pole.
  -13.
 • 00:09:56 -Jako zářící hvězdy vypadají
  oranžově zbarvené útvary
 • 00:10:00 ve skalní stěně
  připomínající "jádra",
 • 00:10:03 z nichž vycházejí paprsky.
 • 00:10:05 Najdeme je v bývalém lomu
  u vesničky Hnojnice
 • 00:10:09 v katastru obce Libčeves
  nedaleko Loun.
 • 00:10:11 Jak se tato národní
  přírodní památka nazývá?
 • 00:10:17 -Krásná skála.
 • 00:10:21 Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:10:23 -Kamenná slunce.
 • 00:10:26 Pavle.
  -12.
 • 00:10:28 -"Dávno, dávno již tomu...",
 • 00:10:31 těmito slovy začíná Babička
  Boženy Němcové.
 • 00:10:34 Kterými třemi slovy na Š-T-Ž
  Němcová svou prózu zakončila?
 • 00:10:40 -Šťastná to žena!
  -Ano.
 • 00:10:44 Deniso.
  -24.
 • 00:10:47 -Tento rovinový dostih
  pro tříleté koně
 • 00:10:51 na trati dlouhé 2 400 metrů
 • 00:10:54 se koná od roku 1921
  ve Velké Chuchli v Praze.
 • 00:10:58 Jak se tento významný závod,
 • 00:11:01 jehož vítěz je dekorován
  modrou stuhou, nazývá?
 • 00:11:06 -Česká délka.
  -Ne.
 • 00:11:09 -Český dostih.
 • 00:11:11 -Pavle, chcete odpovídat?
 • 00:11:13 -České derby.
  -Tak je to správně.
 • 00:11:17 Deniso.
 • 00:11:20 -14.
 • 00:11:22 -Monogram AAL patří
  sovětskému kosmonautovi,
 • 00:11:26 který v roce 1965 vystoupil
  jako první člověk
 • 00:11:31 do volného prostoru
  na oběžné dráze Země,
 • 00:11:34 kde se 10 minut vznášel připoután
  lanem k modulu Voschod 2.
 • 00:11:39 Jak se jmenoval?
  Stačí příjmení na L.
 • 00:11:45 -Nemám tušení.
 • 00:11:47 -Pavle, chcete odpovídat?
 • 00:11:50 -Je to Leonov.
  -Ano. Alexej Archipovič Leonov.
 • 00:11:55 Deniso.
  -Náhradní za 13.
 • 00:11:58 -Houston je hlavní město
  amerického státu Texas.
 • 00:12:02 Je to pravda, Ano, nebo ne?
 • 00:12:05 -Ne.
  -Správně.
 • 00:12:07 Metropolí Texasu je Austin.
 • 00:12:11 Pavle.
  -4.
 • 00:12:14 -Severní a Jižní Ameriku spojuje
  poměrně úzký pás pevniny,
 • 00:12:19 který přetíná uměle zbudovaná cesta
  určená pro lodní dopravu.
 • 00:12:24 Jak se vodní dílo spojující
  Atlantik a Pacifik nazývá?
 • 00:12:29 -Panamský průplav.
  -Je to on.
 • 00:12:33 Deniso.
  -18.
 • 00:12:36 -V období tak zvané kulturní
  revoluce v Číně v letech 1966-1968
 • 00:12:44 terorizovaly obyvatelstvo
 • 00:12:46 organizované a zideologizované
  skupiny mládeže.
 • 00:12:50 Jak se tyto skupiny nazývaly?
 • 00:12:55 -Rudé gardy.
  -Dobře.
 • 00:12:58 Pavle.
  -17.
 • 00:13:00 -Firmy, které poskytují bezdrátové
  telefonní služby označujeme
 • 00:13:06 obecně slovy na M-O. Kterými?
 • 00:13:11 -Mobilní operátor.
  -Je to tak.
 • 00:13:15 Deniso.
  -8.
 • 00:13:17 -Jak se slovy na O-Ch
  nazývá mytický písečný červ,
 • 00:13:22 který údajně obývá poušť Gobi?
 • 00:13:26 -Olgoj chorchoj.
  -Ano.
 • 00:13:30 Pavle.
  -7.
 • 00:13:32 Dva, v běžném životě
  nejčastěji používané,
 • 00:13:36 pravoúhlé čtyřboké hranoly
  mají svá vlastní jména.
 • 00:13:40 Pojmenujte tato tělesa,
 • 00:13:42 jejichž názvy shodně začínají
  písmenem K.
 • 00:13:45 -Kosočtverec a kosodélník.
 • 00:13:49 Krychle a kvádr.
  -Správně.
 • 00:13:53 Deniso.
  -5.
 • 00:13:55 -Jak se obecně nazývá firma
  se základnou v jedné zemi
 • 00:14:01 a dceřinými podniky
  nebo vlastnickými podíly
 • 00:14:04 ve firmách jiných zemí,
  jejíž koordinovaná činnost
 • 00:14:08 v mezinárodním měřítku jí umožňuje
  významně ovlivňovat trh?
 • 00:14:13 -Nadnárodní společnost.
  -Správně.
 • 00:14:17 Pavle.
  -2.
 • 00:14:19 -Majitelka činžovního domu ovládá
  členy rodiny i nejbližšího okolí
 • 00:14:25 citovým vydíráním
  a drobnými pletichami.
 • 00:14:28 To je dějová kostra filmu režiséra
  Jiřího Krejčíka z roku 1958
 • 00:14:34 podle dramatu Gabriely Zapolské.
 • 00:14:37 Jak se snímek se Zdeňkou Baldovou
  v titulní roli jmenuje?
 • 00:14:46 Nevím.
 • 00:14:48 -Deniso, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:14:50 -Morálka paní Dulské.
 • 00:14:53 Deniso.
  -Náhradní za 2.
 • 00:14:56 -Dvouzubec chlupatý je druh brouka.
  Ano, nebo ne?
 • 00:15:02 -Ne.
  -Správně.
 • 00:15:04 Je to bylina,
  která má léčivé vlastnosti.
 • 00:15:08 Pavle.
  -25.
 • 00:15:11 -Tvorba našeho významného
  současného fotografa
 • 00:15:16 je spojena s venkovem,
  z počátku na severní Moravě,
 • 00:15:20 později po celé republice
  i v zahraničí.
 • 00:15:23 V 80. letech 20. století byl vězněn
  a plně mohl rozvinout svou tvorbu
 • 00:15:28 až po roce 1989.
  Řekněte aspoň fotografovo příjmení.
 • 00:15:35 -Škréta.
  -Ne.
 • 00:15:38 -Šťáhlav.
 • 00:15:39 -Deniso, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:15:41 -Jindřich Štreit je to.
 • 00:15:45 Deniso.
  -19.
 • 00:15:48 -Název instituce, která v naší
  republice vykonává státní správu
 • 00:15:55 mimo jiné v oblasti ochrany
  utajovaných informací
 • 00:15:59 a způsobilosti s nimi nakládat,
  zkracují písmena NBÚ.
 • 00:16:03 Jak se instituce nazývá?
 • 00:16:06 -Národní bezpečnostní úřad.
  -Ano.
 • 00:16:12 Pavle.
  -26.
 • 00:16:14 -Pod touto zkratkou se skrývá
  dokončení názvu jednoho
 • 00:16:19 z ministerstev České republiky,
  které působí
 • 00:16:22 v oblasti regionální politiky
  a politiky bydlení.
 • 00:16:26 Které je to ministerstvo?
 • 00:16:30 -Pro místní rozvoj.
  -Správně.
 • 00:16:34 Deniso.
  -Náhradní za 25.
 • 00:16:37 -Operní pěvkyně Maria Callasová
  byla Řekyně.
 • 00:16:43 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:16:48 -Ne.
  -Ano. Byla to Řekyně.
 • 00:16:52 Správná odpověď je ano.
 • 00:16:55 Deniso, vyberte další.
  -20.
 • 00:16:59 -V čase, kdy u nás mnozí hledali
  způsob útěku na západ,
 • 00:17:03 se americký zpěvák usadil
  ve východním Německu.
 • 00:17:07 Jak se umělec, který rovněž hrál
 • 00:17:09 ve východoněmeckých indiánkách,
  jmenoval?
 • 00:17:12 Uveďte alespoň jeho příjmení.
 • 00:17:20 Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:17:23 -Byl to Dean Read.
 • 00:17:27 Skončil časový limit.
  A je rozhodnuto.
 • 00:17:30 Denisa získal 6 políček, Pavel 8.
 • 00:17:32 Pavle, jste finalistou, gratuluji.
  A vám, Deniso, děkuji.
 • 00:17:42 Antonín a Pavel si zahrají
  o postup k bankomatu.
 • 00:17:45 Antoníne, vyberte 1. pole.
  -K.
 • 00:17:49 -Americký herec Tommy Lee Jones
  ztvárnil jednu z hlavních rolí
 • 00:17:54 v sérii sci-fi filmů Muži v černém.
 • 00:17:57 Jak se jeho postava agenta
  jmenovala?
 • 00:18:00 -To nevím.
 • 00:18:02 -Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:18:04 -Byl to agent Ká. Anglicky Kay.
 • 00:18:08 Pavle.
  -J.
 • 00:18:11 -Jak horolezci, ale i geografové
  říkají velmi štíhlé skalní věži
 • 00:18:17 se špičatým vrcholem?
 • 00:18:20 -Jehlan.
  -Jak?
 • 00:18:21 -Jehlan. Jehla!
  -Jehla je správná odpověď.
 • 00:18:26 Skalní jehla.
 • 00:18:28 Antoníne.
  -G.
 • 00:18:30 -Nejhojnější olovnatou rudou
  je minerál,
 • 00:18:34 tvořený sloučeninou olova a síry.
 • 00:18:37 Kov se z něj získává pražením
  a poté žárovou redukcí uhlíkem.
 • 00:18:41 Česky se tento minerál nazývá
  leštěnec olověný,
 • 00:18:45 z chemického hlediska
  jde o sulfid olovnatý.
 • 00:18:48 Jak se této olovnaté rudě
  říká jedním slovem na G?
 • 00:18:53 -Galenit.
  -Správně.
 • 00:18:56 Pavle.
  -R.
 • 00:18:59 -Jak se nazývají přímky v rovině,
  které nemají žádný společný bod?
 • 00:19:05 -Rovnoběžky.
  -Správně.
 • 00:19:08 Antoníne.
  -P.
 • 00:19:10 -Některé zvyky, názory, postoje,
  způsob chování a tradice,
 • 00:19:16 které formovaly dřívější
  vývojové fáze společnosti,
 • 00:19:19 se dochovaly i v další etapě,
 • 00:19:22 jsou však považovány za zastaralé
  nebo dokonce škodlivé.
 • 00:19:25 Kterým českým slovem na P
 • 00:19:27 označujeme takové pozůstatky
  minulosti?
 • 00:19:36 Pavle, chcete odpovídat?
  -Ne.
 • 00:19:39 -Přežitky jsme měli na mysli.
 • 00:19:43 Pavle.
  -Náhradní za P.
 • 00:19:45 -Ženy a dívky jménem Veronika
  slaví svůj svátek v únoru.
 • 00:19:49 Ano, nebo ne?
 • 00:19:51 -Ano.
  -Je to tak. Konkrétně 7. února.
 • 00:19:56 Antoníne.
  -M.
 • 00:19:59 -Toto městečko ležící na úpatí hory
  Javořice na Českomoravské vrchovině
 • 00:20:05 nedaleko Telče je známé především
  těžbou kvalitní žuly.
 • 00:20:09 Jak se městečko jmenuje?
 • 00:20:11 -Mrákotín.
  -Ano.
 • 00:20:14 Pavle.
  -Z.
 • 00:20:17 -Různoběžné strany lichoběžníku
  se nazývají ramena.
 • 00:20:22 Jak se nazývají
  jeho rovnoběžné strany?
 • 00:20:26 -Základny.
  -Ano.
 • 00:20:29 Antoníne.
  -Ř.
 • 00:20:32 -Které slovo na písmeno Ř,
  nejlépe citoslovce,
 • 00:20:37 vystihuje praskavý, rachotivý zvuk
  při úderu, výbuchu nebo pádu?
 • 00:20:45 -Řach.
  -Ano. Je to řach, řachnutí.
 • 00:20:49 Pavle.
  -W.
 • 00:20:51 -"Tajemný Etrusk"
  či "Egypťan Sinuhet"
 • 00:20:55 jsou rozsáhlé romány,
 • 00:20:57 v nichž významný finský prozaik
  přiblížil současnému čtenáři
 • 00:21:01 svět dávných civilizací.
 • 00:21:03 Řekněte příjmení
  tohoto romanopisce.
 • 00:21:06 -Waltari.
  -Ano. Byl to Mika Waltari.
 • 00:21:09 Antoníne.
  -Ž.
 • 00:21:12 -V pohanských dobách měl každý
  slovanský kmen či rod kněze,
 • 00:21:17 který přinášel bohům oběti.
  Jak se takový muž nazýval?
 • 00:21:22 -Žrec.
  -Správně.
 • 00:21:25 Pavle.
  -S.
 • 00:21:28 -Toto obrazné označení
  Ježíše Nazaretského
 • 00:21:32 vychází z křesťanského přesvědčení,
  že svým utrpením na kříži
 • 00:21:36 vykoupil lidstvo
  a přinesl mu záchranu.
 • 00:21:39 Které obrazné pojmenování Krista
  napovídá písmeno S?
 • 00:21:45 -Spasitel.
  -Ano.
 • 00:21:48 Antoníne.
  -I.
 • 00:21:50 -Z latiny jsme převzali termín
  pro označení začátečního písmene
 • 00:21:56 v psaném nebo tištěném textu,
 • 00:21:58 které je zvýrazněné velikostí,
  výzdobou nebo barvou.
 • 00:22:03 Jak se takovému začátečnímu písmenu
  říká?
 • 00:22:06 -Iniciála.
  -Ano. Pole je vaše.
 • 00:22:09 Pavle.
  -F.
 • 00:22:12 -Cílem této hazardní karetní hry
 • 00:22:15 je získat co nejvíce bodů
  v jedné barvě,
 • 00:22:18 proto se jí také říká barvička.
  Pojmenujte karetní hru slovem na F.
 • 00:22:25 -Ferbl.
  -Správně.
 • 00:22:27 Pavel propojil 3 strany finálového
  pole a vyhrává, gratuluji!
 • 00:22:34 Antoníne, vyberte si některou
  z cen.
 • 00:22:46 -Atlas světa.
 • 00:22:48 -Knížky Sousedka
  a Pustiny - Temná věž jsou prémie.
 • 00:22:52 Ale hlavně AZ-kvízové tričko
  pro ty nejlepší z nejlepších.
 • 00:22:56 -Proto jsem přišel. Děkuju.
 • 00:23:05 -Pavle, před vámi je okamžik,
 • 00:23:07 kdy budete potřebovat
  hlavně hodně štěstí.
 • 00:23:10 Prozraďte, co učíte a koho?
 • 00:23:12 -Učím na 2. stupni anglický
  a český jazyk.
 • 00:23:15 A na 1. stupni vedu v 1. a 2. třídě
  kroužek anglického jazyka.
 • 00:23:19 -Doufám, že i vaši žáci,
  pokud se dívají,
 • 00:23:22 tak vám teď drží palce.
  Pod prémiovým políčkem je 5 500.
 • 00:23:27 Vaše nejvyšší možná výhra
  by mohla být 15 500.
 • 00:23:31 Můžete vybírat 3x.
  -Děkuji.
 • 00:23:47 -Vyhráváte 6 500.
  -Děkuji vám.
 • 00:23:53 -Teď si můžeme připomenout
  otázku SMS soutěže.
 • 00:24:07 SMS posílejte v uvedeném tvaru,
  na uvedené telefonní číslo.
 • 00:24:16 Hrajeme o tyto ceny.
 • 00:24:21 Dnešní AZ-kvíz končí.
 • 00:24:23 Ráda bych vás pozvala
  i k tomu dalšímu dílu.
 • 00:24:26 Už se na vás těší Aleš,
 • 00:24:28 kterému předávám pomyslné
  moderátorské žezlo.
 • 00:24:31 Mějte se krásně a na viděnou.
 • 00:24:35 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2020

Související