iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 2. 2020
16:30 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
11178
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:20 Přeji vám krásný den!
 • 00:00:22 Srdečně vás vítám při sledování
  soutěže pro každého.
 • 00:00:25 4 soutěžící jsou připraveni.
  3 kola jsou připraveny.
 • 00:00:28 Jedna otázka také, která se týká
  filmografie Zdeňka Svěrák.
 • 00:00:32 Takže můžeme začít.
 • 00:00:38 Daniel a Zdislava
  jsou naši soutěžící v 1. kole.
 • 00:00:41 Danieli, jste u nás poprvé.
  Odkud jste?
 • 00:00:44 -Jsem z Horního Benešova.
  Kousek od Opavy.
 • 00:00:47 -Co děláte?
  -Jsem kuchař.
 • 00:00:49 -Baví vás vaše práce?
  -Jo.
 • 00:00:51 -A co doma? Vaříte?
  -Střídáme se s manželkou.
 • 00:00:56 Podle toho,
  kdo má víc náladu vařit.
 • 00:00:58 Nebo kdo se toho
  chopí první.
 • 00:01:01 -Zajímalo by mě, jak často
  má kuchař náladu doma vařit?
 • 00:01:05 -Po pravdě moc ne.
 • 00:01:07 -Má manželka nějaký pokrm,
  kde řekne ať ho uvaříte?
 • 00:01:14 -Má jich víc.
 • 00:01:18 -Zdislava je vítězka
  minulého kola naší soutěže.
 • 00:01:20 Zdislavo, co na sebe prozradíte vy?
 • 00:01:23 -Pocházím od Litomyšle.
  Prožila jsem tam celý život.
 • 00:01:28 Pracovala jsem v domově po seniory.
 • 00:01:32 Mám ráda květiny, soutěže,
  Šiju patswork.
 • 00:01:40 -Děkuji.
  Danieli, vyberte si 1. pole!
 • 00:01:43 Daniel.
  -13.
 • 00:01:45 -Když vody Štěchovické a později
  i Slapské přehrady zatopily
 • 00:01:49 údolí řeky Vltavy,
  zanikl i peřejnatý úsek,
 • 00:01:53 který byl postrachem vorařů
 • 00:01:56 a oblíbený u vodáků,
  trampů a turistů.
 • 00:01:59 Jak se tomuto úseku řeky říkalo?
 • 00:02:02 -Svatojánské proudy.
  -Ano.
 • 00:02:06 Zdislava.
  -12.
 • 00:02:08 -Používá se jako bílý pigment
  nebo barvivo.
 • 00:02:11 O kterou chemickou sloučeninu
  se vzorcem TiO2 se jedná?
 • 00:02:20 -Oxid titaničitý.
  -Správně.
 • 00:02:25 Daniel.
  -8.
 • 00:02:27 -Před kostelem Panny Marie
  na Staroměstském náměstí
 • 00:02:31 se nachází nepřehlédnutelný gotický
  dům se dvěma renesančními štíty.
 • 00:02:35 Jak se pražská stavba,
 • 00:02:38 v níž se po staletí vyučovalo,
  nazývá?
 • 00:02:43 -Nevím.
 • 00:02:46 -Zdislavo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:02:49 -Týnská škola.
 • 00:02:53 Zdislava.
  -Náhradní 8.
 • 00:02:55 -Při hašení vápna vzniká
  z oxidu vápenatého a vody
 • 00:02:58 hydroxid vápenatý.
  Je to pravda? Ano nebo ne?
 • 00:03:02 -Ano.
  -Správně.
 • 00:03:09 Daniel.
  -24.
 • 00:03:11 -Hmotnost kilogramu se dříve
  odvozovala z kovového etalonu
 • 00:03:16 uloženého ve Francii.
 • 00:03:18 Od května 2019 platí nová definice,
  která vychází z kvantové teorie.
 • 00:03:24 Jak se nazývá veličina,
  ze které je odvozena?
 • 00:03:31 -Nevím.
 • 00:03:33 -Zdislavo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:03:36 -Planckova konstanta.
  Podle Maxi Plancka.
 • 00:03:39 Zdislava.
  -16.
 • 00:03:42 -Kuna je drobná šelma z čeledi
  lasicovitých.
 • 00:03:45 U nás se vyskytují
  dva druhy této šelmy.
 • 00:03:47 Řekněte jejich druhová jména.
 • 00:03:50 -Lesní a skalní.
  -Ano. Kuna lesní, kuna skalní.
 • 00:03:56 Daniel.
  -9.
 • 00:03:58 -Mezi ohrožené mořské tvory
  patří chrupavčitá paryba, predátor,
 • 00:04:02 který může dosáhnout délky 7 metrů,
  hmotnosti okolo tří tun.
 • 00:04:07 Dožívá se až 70 let.
 • 00:04:10 Latinsky se jmenuje
  Carcharodon carcharias.
 • 00:04:13 Jak se tento tvor nazývá česky?
  Prosím rodové i druhové jméno.
 • 00:04:18 -Žralok bílý.
  -Ano.
 • 00:04:22 Zdislava.
  -5.
 • 00:04:24 -Je to římskokatolický svátek,
 • 00:04:26 připomínající Kristovu přítomnost
  v eucharistii.
 • 00:04:30 Jeho datum závisí na Velikonocích,
  jde tedy o svátek pohyblivý,
 • 00:04:33 který se slaví ve čtvrtek po neděli
  Nejsvětější trojice.
 • 00:04:36 Jak se svátku běžné říká slovy
  na BT?
 • 00:04:40 -Boží tělo.
  -Ano.
 • 00:04:45 Daniel.
  -Náhradní 24.
 • 00:04:47 -Prostopášná Messalina
  tvořila manželský pár
 • 00:04:50 s římským císařem Caligulou.
  Ano nebo ne?
 • 00:04:54 -Ne.
  -Správně.
 • 00:04:57 Byla manželkou císaře Claudia.
 • 00:05:01 Zdislava.
  -17.
 • 00:05:03 -Televizní seriál pro děti
  z roku 1980
 • 00:05:07 upoutal řadou dobrodružství,
 • 00:05:09 která spolu prožili městský chlapec
  Pavlík, pes Haluška a hajný Horyna.
 • 00:05:14 Jak se seriál,
 • 00:05:17 v němž postavu hajného
  hrál Vlado Mueler, jmenoval?
 • 00:05:21 -Přátelé Zeleného údolí.
  -Ano.
 • 00:05:26 Daniel.
  -18.
 • 00:05:28 -Jak se česky slovy na MM nazývá
 • 00:05:31 postižení centrální nervové
  soustavy, odborně nazývané iktus?
 • 00:05:39 -Nevím.
  -Zdislavo, chcete odpovědět?
 • 00:05:44 -Mozková mrtvice.
  -Ano.
 • 00:05:52 Daniel.
  -6.
 • 00:05:54 -"Inter arma silent Musae",
  zpíval před lety Karel Kryl.
 • 00:05:59 Použil slavný latinský výrok
  přisuzovaný Ciceronovi o tom,
 • 00:06:04 že Múzy ve válce mlčí. Jak se tato
  stále aktuální píseň jmenuje?
 • 00:06:11 -Král a klaun.
  -Ano.
 • 00:06:17 Zdislava.
  -3.
 • 00:06:19 -V některých obcích zanikly
  klasické kamenné obchody,
 • 00:06:22 proto tam zajíždějí obchodníci,
 • 00:06:25 kteří své zboží
  základního sortimentu
 • 00:06:28 nabízejí ve speciálně upravených
  skříňových
 • 00:06:31 automobilech či autobusech.
  Jak se obchodním vozidlům říká?
 • 00:06:36 -Pojízdná prodejna.
  -Ano.
 • 00:06:40 Daniel.
  -19.
 • 00:06:42 -Pravoúhle se křižující nitě tvoří
  základní strukturu většiny tkanin
 • 00:06:47 a ve výsledku tvoří
  společnou vazbu.
 • 00:06:50 Jak se česky nazývají
  rovnoběžně uložené nitě
 • 00:06:54 a jak nitě provlékané
  v příčném směru?
 • 00:07:01 -Nevím.
  -Zdislavo, chcete odpovědět?
 • 00:07:06 -Osnova a útek.
  -Ano.
 • 00:07:13 Daniel.
  -23.
 • 00:07:15 -Pro území mezi obcemi
  Velké Žernoseky a Libochovany,
 • 00:07:19 jemuž vévodí asi 4 kilometry dlouhý
  meandrující tok Labe,
 • 00:07:24 se často užívá latinský název
  Porta Bohemica.
 • 00:07:28 Co toto pojmenování
  znamená v češtině?
 • 00:07:32 -Brána Čech.
  -Ano.
 • 00:07:36 Zdislava.
  -22.
 • 00:07:38 -V Bratislavě byla roku 1919
  založena vysoká škola,
 • 00:07:42 která má ve zkratce svého názvu
  písmena UK.
 • 00:07:45 Jak se nejstarší a největší
  slovenská vysoká škola jmenuje?
 • 00:07:52 -Univerzita Komenského.
  -Správně.
 • 00:07:55 Univerzita Komenského v Bratislavě.
 • 00:07:58 Máme 1. finalistku.
 • 00:08:00 Je jí Zdislava.
  Danieli, děkuji.
 • 00:08:09 Pánové Vojta a Vít
  se utkají ve 2. kole.
 • 00:08:12 Vojta je tu potřetí.
  1x vyhrál. Podruhé byl ve finále.
 • 00:08:16 Vojto, odkud jste, co děláte?
 • 00:08:18 -Jsem z Brna.
  Pracuju jako číšník.
 • 00:08:20 Vystudoval jsem
  Masarykovu univerzitu.
 • 00:08:23 Ekonomicko-správní fakultu.
  Jsem inženýr.
 • 00:08:26 -Vám se nechtělo dělat inženýra?
  -Chtělo.
 • 00:08:30 Ale dělal jsem v hospodě
  a tam jsem potom i zůstal.
 • 00:08:34 -Víte, jste u nás poprvé.
  Odkud jste, co děláte?
 • 00:08:39 -Dobrý den! Přijel jsem
  z Ústí nad Orlicí.
 • 00:08:41 Větší kousek od Pardubic.
  Pracuju jako kuchař.
 • 00:08:45 Volný čas trávím s rodinou.
 • 00:08:51 Mám roční dceru.
  Ta mi vyplňuje veškerý volný čas.
 • 00:08:54 -Děkuji. Jdeme na to.
  Vojto, vyberte si!
 • 00:08:59 Vojta.
  -13.
 • 00:09:01 -V roce 1908 vznikla v Praze
  instituce,
 • 00:09:05 která si dala za cíl dokumentovat
  vývoj přírodních a exaktních věd
 • 00:09:09 i průmyslových procesů a výrobků.
 • 00:09:12 Jak se tato instituce
  na pražské Letné jmenuje?
 • 00:09:17 -Národní technické muzeum.
  -Ano.
 • 00:09:21 Vít.
  -14.
 • 00:09:23 -Mezi klasické kanadské a americké
  speciality
 • 00:09:27 patří sladidlo
  pocházející ze stromů.
 • 00:09:30 Jarní míza vytékající z navrtaných
  kmenů se zachycuje do nádob
 • 00:09:34 a následně zahušťuje.
  Povězte název tohoto
 • 00:09:37 i u nás oblíbeného
  tekutého přírodního cukru.
 • 00:09:41 -Javorový sirup.
  -Správně.
 • 00:09:46 Vojta.
  -17.
 • 00:09:48 -Původně normanský vévoda se stal
  po vítězné bitvě u Hastingsu
 • 00:09:53 roku 1066 anglickým králem.
 • 00:09:56 Jak tomuto vládci
  historikové říkají?
 • 00:10:00 Uveďte jeho jméno i s přízviskem.
 • 00:10:03 -Vilém Dobyvatel.
  -Ano.
 • 00:10:07 Vít.
  -19.
 • 00:10:09 -Ve vnitrozemí střední Afriky
  se rozkládá velká vodní plocha,
 • 00:10:13 podle níž je pojmenován stát,
  na jehož území z větší části leží.
 • 00:10:17 Jak se přírodní nádrž nazývá?
 • 00:10:24 -Černé jezero. Čadské jezero.
  -Ano. Jezero Čad.
 • 00:10:32 Vojta.
  -9.
 • 00:10:34 -Od konce 2. světové války se pátrá
  po nástěnné výzdobě místnosti,
 • 00:10:38 která byla zhotovena
 • 00:10:40 z mineralizované pryskyřice
  třetihorních jehličnanů.
 • 00:10:44 Pruský král Fridrich Vilém
  ji daroval ruskému carovi.
 • 00:10:48 Jak se dosud nezvěstný artefakt
  nazývá?
 • 00:10:52 -Jantarová komnata.
  -Ano.
 • 00:10:55 Vít.
  -18.
 • 00:10:57 -Data, která byla do počítače
  vložena, musí být někde i uložena,
 • 00:11:02 aby mohla později být
  znovu k dispozici.
 • 00:11:04 Elektromechanické zařízení,
  které k tomu slouží,
 • 00:11:08 se označuje anglickou zkratkou
  na HDD.
 • 00:11:11 Povězte český název
  tohoto úložiště.
 • 00:11:14 -Pevný disk.
  -Ano.
 • 00:11:18 Vojta.
  -12.
 • 00:11:20 -Označuje se tak ocenění,
 • 00:11:22 které předává hudební vydavatelství
  svému interpretovi
 • 00:11:26 za úspěšný prodej jeho děl.
  Jak se taková cena,
 • 00:11:29 udělovaná za prodej
  určitého množství nosičů, nazývá?
 • 00:11:34 -Zlatá deska.
  -Ano.
 • 00:11:39 Vít.
  -26.
 • 00:11:41 -Jedlé lusky subtropického stromu
  rohovníku obecného se suší
 • 00:11:47 nebo se z nich připravují sirupy,
  vína či likéry.
 • 00:11:52 Pod kterým názvem na SCh
  jsou tyto lusky známy?
 • 00:11:58 -Nevím.
 • 00:12:00 -Vojto, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:12:04 -Svatojánský chléb.
 • 00:12:08 Vojta.
  -23.
 • 00:12:10 -Přes 4 hektary zaujímá největší
  hradní komplex Slovenska
 • 00:12:14 ležící v Košickém kraji.
 • 00:12:17 Od požáru v roce 1780
  je to zřícenina,
 • 00:12:20 dříve odolal vpádu Tatarů a spolu
 • 00:12:24 s přilehlými památkami Kapituly,
  Podhradí či Levoči
 • 00:12:28 je na seznamu památek UNESCO.
 • 00:12:30 Jak se tato středověká pevnost
  jmenuje?
 • 00:12:37 -Slovenský hrad.
 • 00:12:40 -Víte, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:12:43 -Spišský hrad.
 • 00:12:47 Vít.
  -6.
 • 00:12:49 -Astronaut, který jako 1. člověk
 • 00:12:52 vstoupil roku 1969
  na povrch Měsíce,
 • 00:12:55 pronesl slavnou větu:
 • 00:12:58 "Je to malý krok pro člověka,
  ale obrovský skok pro lidstvo".
 • 00:13:02 Jak se tento Američan jmenoval?
  Řekněte jeho jméno i příjmení.
 • 00:13:05 -Neil Armstrong.
  -Ano.
 • 00:13:10 Vojta.
  -10.
 • 00:13:12 -Asi 15 kilometrů jižně od Žiliny
  leží v podhůří Malé Fatry
 • 00:13:16 lázeňské letovisko
 • 00:13:18 s termálními prameny
  o teplotě až 38 stupňů Celsia.
 • 00:13:21 Vhodné zejména pro léčbu nervových
  chorob a pohybového ústrojí.
 • 00:13:26 Které slovenské lázně
  jsem takto popsal?
 • 00:13:35 -Nevím.
 • 00:13:37 -Víte, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:13:40 -Rajecké Teplice.
 • 00:13:42 Vít.
  -Náhradní 10.
 • 00:13:45 -Chráněná krajinná oblast
  Jizerské hory má větší rozlohu než
 • 00:13:49 Chráněná krajinná oblast
  Orlické hory.
 • 00:13:52 Ano nebo ne?
 • 00:13:54 -Ne.
  -Ano.
 • 00:13:57 Rozloha CHKO Jizerské hory
  je 368 kilometrů čtverečných.
 • 00:14:02 CHKO Orlické hory má rozlohu
  204 kilometrů čtverečných.
 • 00:14:06 Pole získal Vojta.
 • 00:14:07 Vít.
  -24.
 • 00:14:09 -Nejčastěji se vyskytující strom
  českých lesů
 • 00:14:13 je v současnosti silně ohrožen
  kalamitním napadením kůrovcem.
 • 00:14:18 Povězte rodové a druhové jméno
  stromu,
 • 00:14:20 který je touto invazí dotčen.
 • 00:14:23 -Smrk ztepilý.
  -Ano.
 • 00:14:26 Vojta.
  -16.
 • 00:14:28 -Řekněte název okresu,
 • 00:14:31 který je totožný s územím
  jihomoravské metropole.
 • 00:14:35 -Brno-město.
  -Ano.
 • 00:14:40 Vít.
  -22.
 • 00:14:42 -V závěru berlínského bulváru
  Unter den Linden stojí od roku 1734
 • 00:14:47 přes 60 metrů široká
  a 26 metrů vysoká
 • 00:14:52 klasicistní stavba s pěti průjezdy.
 • 00:14:55 Její vrchol zdobí koňské čtyřspřeží
  s bohyní vítězství.
 • 00:14:59 Jak se tento dřívější vstup
  do města nazývá?
 • 00:15:03 -Braniborská brána.
  -Ano.
 • 00:15:08 Vojta.
  -Náhradní 23.
 • 00:15:11 -Pojem orákulum označuje věštírnu,
  věštbu nebo proroctví.
 • 00:15:16 Je to pravda? Ano nebo ne?
 • 00:15:20 -Ano.
  -Správně.
 • 00:15:23 Je dobojováno.
 • 00:15:25 Vojta postoupí do finále.
  Víte, děkuju.
 • 00:15:34 Vítám vás ve finále!
 • 00:15:36 Zopakujeme si to minulé,
  i když nevíme, jak dopadne.
 • 00:15:40 Každopádně vítězka 1. kola
  může zahájit dnešní finále.
 • 00:15:44 Zdislavo, kterým polem?
 • 00:15:46 Zdislava.
  -K.
 • 00:15:48 -Mléko savců, zejména krav,
 • 00:15:51 se využívá i pro lidskou výživu
  kvůli bohatému zastoupení proteinů.
 • 00:15:56 Jak se jmenuje ten nejhojnější?
 • 00:16:02 -Nevím.
 • 00:16:05 -Vojto, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:16:08 -Kasein.
 • 00:16:12 Vojta.
  -O.
 • 00:16:14 -Pokud takzvaný index
  tělesné hmotnosti dosáhne hodnoty
 • 00:16:18 30 a více, pak lékaři hovoří
  o závažném zdravotním problému.
 • 00:16:23 Jak se mu říká?
 • 00:16:26 -Obezita.
  -Ano.
 • 00:16:30 Zdislava.
  -D.
 • 00:16:32 -Česká kněžna z kmene Stodoranů,
  manželka Vratislava I.
 • 00:16:37 byla matkou svatého Václava
  a Boleslava I. Jak se jmenovala?
 • 00:16:43 -Drahomíra.
  -Ano.
 • 00:16:48 Vojta.
  -Š.
 • 00:16:50 -V parcích i domácích zahrádkách
 • 00:16:54 se na jaře můžeme kochat
  nádhernými květy magnólií.
 • 00:16:57 Jak se tato dřevina odborně
  nazývá rodovým jménem na Š?
 • 00:17:07 -Nevím.
 • 00:17:09 -Zdislavo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:17:12 -Šácholan.
 • 00:17:15 Zdislava.
  -R.
 • 00:17:17 -Který výraz anglického původu
  se používá na letištích
 • 00:17:21 pro vzletovou a přistávací dráhu?
 • 00:17:25 -Runway.
  -Ano.
 • 00:17:31 Vojta.
  -A.
 • 00:17:33 -V roce 1968 poprvé vzlétl
  prototyp letadla L-39.
 • 00:17:39 Bylo určeno k základnímu
  i pokračovacímu výcviku.
 • 00:17:43 I k bojovému nasazení.
 • 00:17:45 Jak se letoun
  podle mořského ptáka jmenoval?
 • 00:17:50 -Albatros.
  -Ano.
 • 00:17:53 Zdislava.
  -Ch.
 • 00:17:55 -Asparagus
  je až přes metr vysoká bylina,
 • 00:17:59 jejímž plodem jsou červené bobule.
 • 00:18:02 Některé druhy jsou ozdobné,
  jiné slouží jako zelenina.
 • 00:18:06 Jak se tato chutná rostlinná
  přísada jmenuje?
 • 00:18:10 -Chřest.
  -Ano.
 • 00:18:15 Vojta.
  -F.
 • 00:18:17 -Na poloostrově vybíhajícím do vod
  lipenské vodní nádrže
 • 00:18:21 je rozložen městys,
  zmiňovaný již v roce 1277.
 • 00:18:24 V čase výstavby vodní nádrže
 • 00:18:27 byla jeho podstatná část
  zbourána a zatopena.
 • 00:18:30 Městys je významné rekreační místo
  jak pro letní, tak i zimní sezónu.
 • 00:18:35 Jak se toto sídlo jmenuje?
 • 00:18:41 -Nevím.
  -Zdislavo, chcete odpovědět?
 • 00:18:44 -Frymburk.
  -Správně.
 • 00:18:50 Vojta.
  -Náhradní Š.
 • 00:18:52 -Manželka detektiva
  Sherlocka Holmese
 • 00:18:56 se podle Arthura Conana Doyla
  jmenuje Christine. Ano nebo ne?
 • 00:19:02 -Ne.
  -Správně.
 • 00:19:04 Sherlock Holmes
  nikdy neměl manželku.
 • 00:19:09 Zdislava.
  -B.
 • 00:19:11 -Mezi roky 1787 a 1791
  pobýval u manželů Duškových
 • 00:19:18 Wolfgang Amadeus Mozart.
 • 00:19:21 Tady též dokončoval svou slavnou
  operu Don Giovanni.
 • 00:19:25 Jak se místo Mozartových
  pražských pobytů nazývá?
 • 00:19:35 -Nevím.
 • 00:19:37 -Vojto, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:19:41 -Bertramka.
 • 00:19:44 Vojta.
  -C.
 • 00:19:46 -Nejzápadnější výspa ostrova
 • 00:19:49 Velká Británie je díky Golfskému
  proudu známá svým mírným klimatem.
 • 00:19:53 Jak se poloostrov a také hrabství
  na jihozápadě Anglie jmenuje?
 • 00:20:03 -Nevím.
 • 00:20:06 -Zdislavo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:20:09 -Cornwall.
 • 00:20:12 Zdislava.
  -Č.
 • 00:20:14 -U nás žijí 3 druhy
  až 15 centimetrů dlouhých
 • 00:20:17 ocasatých obojživelníků.
  Rodí se a žijí ve vodě.
 • 00:20:21 Ale mohou pobývat
  i ve vlhkém prostředí na souši.
 • 00:20:24 Jejich druhová jména zní
  obecný, hranatý či karpatský.
 • 00:20:29 Jak zní rodové jméno
  tohoto obojživelníka?
 • 00:20:33 -Čolek.
  -Ano.
 • 00:20:39 Vojta.
  -J.
 • 00:20:41 -Stavba ve tvaru
  rotačního hyperboloidu,
 • 00:20:44 která slouží mimo jako vysílač,
 • 00:20:47 se stala
  neodmyslitelnou dominantou Liberce.
 • 00:20:51 Jak se jmenuje hora,
 • 00:20:53 na níž se tento
  architektonický skvost nachází?
 • 00:20:57 -Ještěd.
  -Ano.
 • 00:21:00 Zdislava.
  -H.
 • 00:21:02 -Který mohutný africký sudokopytník
  nese latinský název Hippopotamus?
 • 00:21:07 -Hroch.
  -Ano.
 • 00:21:12 Vojta.
  -L.
 • 00:21:14 -Prvek s protonovým číslem 57 patří
  mezi kovy vzácných zemin.
 • 00:21:18 Jedná se o bílý, měkký a tažný kov.
  V přírodě se nacházející vzácně.
 • 00:21:23 Většinou ve společnosti
  jiných prvků.
 • 00:21:27 Jak se tento element
  s chemickou značkou La jmenuje?
 • 00:21:32 -Lantan.
  -Správně.
 • 00:21:37 Zdislava.
  -M.
 • 00:21:39 -V katastru této bývalé
  jihomoravské obce se našly zbytky
 • 00:21:43 římské vojenské stanice
  a polních táborů.
 • 00:21:46 Dnes je vlastní obec zaplavena
  vodami novomlýnské nádrže.
 • 00:21:50 Jak se zaniklá obec
  s tisíciletou historií jmenuje?
 • 00:21:57 -Nevím.
 • 00:21:59 -Vojto, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:22:02 -Mušov.
 • 00:22:06 Vojta.
  -N.
 • 00:22:08 -Syntetické polyamidové vlákno,
 • 00:22:13 které bylo v roce 1935
  vynalezeno a patentováno
 • 00:22:16 ve Spojených státech amerických,
  našlo uplatnění v řadě výrobků.
 • 00:22:20 Největší proslulost získalo
 • 00:22:22 jako surovina
  k výrobě dámských punčoch.
 • 00:22:25 Jak se tomuto polyamidu
  začalo běžně říkat?
 • 00:22:29 -Nylon.
  -Ano.
 • 00:22:33 Zdislava.
  -Náhradní N.
 • 00:22:36 -Bukolická poezie opěvuje
  pastýřský život.
 • 00:22:40 Je to pravda? Ano nebo ne?
 • 00:22:43 -Ne.
  -Ano.
 • 00:22:47 Pole získal Vojta.
 • 00:22:51 Zdislava.
  -Náhradní K.
 • 00:22:54 -Sošku zvanou Maneken Pis
  nalezneme v Paříži. Ano nebo ne?
 • 00:22:59 -Ano.
  -Ne.
 • 00:23:01 Je umístěna v Bruselu,
  jedná se o čurajícího chlapečka.
 • 00:23:06 Pole získal Vojta.
  A vítězí.
 • 00:23:09 Zdislavo, vyberte si z nabídky.
 • 00:23:14 -Vezmu si hru AZ-kvíz.
 • 00:23:17 -K tomu dostáváte knihy
  Jupí a A takhle ne.
 • 00:23:21 Děkuji za účast.
  Vojta půjde k bankomatu.
 • 00:23:29 Vojto, prémie má dnes
  základní hodnotu 5500 Kč.
 • 00:23:33 Nejvyšší možná výhra je 15500 Kč.
 • 00:23:35 Hodně štěstí!
  -Děkuji.
 • 00:23:53 -Vyhráváte 3000 Kč. Blahopřeju.
  Moc děkuju. Mějte se hezky!
 • 00:23:59 Naposledy ještě opakuji znění
  aktuální SMS soutěžní otázky.
 • 00:24:20 Hrajeme o tyto 3 deskové hry.
 • 00:24:24 Pro dnešek je to všechno.
  Mějte se pěkně!
 • 00:24:26 U dalšího pokračování
  soutěže pro každého na viděnou!
 • 00:24:31 Skryté titulky: A. Pelikánová
  Česká televize, 2020

Související